A gyermek felfedezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermek felfedezése"

Átírás

1 A gyermek felfedezése Tóthné Kővári Csilla közoktatási szakértő A magyar óvodai nevelés története sok változáson ment keresztül Brunszvik Teréz első óvodaalapítása óta. A különböző politikai elvárások és a különböző nevelési elvek újabb és újabb szemlélet kialakítását várta el a pedagógusoktól. A mindenki számára kötelező érvényű 1971-es és es Óvodai Nevelési Program egy egységes irányt és követelményrendszert állított fel, amely kevésbé engedte meg a pedagógusok kreativitásának kibontakoztatását, módszertani szabadságát. Az 1997-ben kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja más szemlélettel íródott. Megteremtette azt a lehetőséget, hogy az óvodák nevelőtestületei megalkothassák sajátos arculatukat, hangsúlyossá tegyék a számukra fontosnak tartott nevelési területeket, elkészíthessék saját Pedagógiai programjukat. Ez a feladat egy nemes, de nehéz, felelősségteljes feladat volt. Az óvodák nevelőtestületei kevés információval rendelkeztek a különböző pedagógiai irányzatokról, valamint arról, hogy hogyan is kell elkészíteni egy pedagógia programot. Elkezdődhetett a kutatómunka az alternatív programok áttanulmányozásával, s a sajátos arculat kialakításához szükséges információk gyűjtésével és feldolgozásával, valamint a nevelési elvek, célok, feladatok kitűzésével. Elkészültek a pedagógiai programok, melyek az évek során kisebb változtatásokon mentek keresztül, és ma is az óvodák első számú dokumentumai ben, 12 év után, az óvodai nevelés országos alapprogramja újabb nevelési elvekkel bővült, amely a pedagógiai programok mélyebb átgondolását követeli meg, lehetőséget adva egy újabb szemlélet kialakítására, a nevelési elvek és célok, valamint a nevelési környezet átgondolására. Az ONAP új tartalma sok olyan elemet tartalmaz, melyet Mária Montessori fogalmazott meg az 1900-as évek elején kiadott pedagógiai programjában. Mondhatnánk nincs új a nap alatt, de úgy is megközelíthetjük, hogy egy régi elmélet alapjaiból kiindulva újabb elemekkel kiegészítve új szemlélet született. A Gyermek felfedezése című könyv Montessori Mária korábban alkalmazott pedagógiai módszerek kritikájából kiindulva a Montessori pedagógia elveit mutatja be. 1

2 Montessori Mária 1870-ben született Olaszországban. A római műszaki középiskola után elvégezte az orvosi egyetemet, Olaszország első orvosnője. Gyermekidegosztályon kezd dolgozni, s itt jön rá, hogy a nevelés milyen fontos a szellemi fogyatékos gyerek gyógyításában. Ezek után antropológiát, pszichológiát és pedagógiát tanul. Ennek eredménye az általa tudományosnak nevezett pedagógia kidolgozása. Folyamatosan publikál, s 1909-ben jelenik első könyve módszeréről. Montessori a nevelés tudományosságának szempontjából fontosnak tartja, hogy a gyakorlati megfigyeléseit és pedagógiai gondolatait fiziológiai, antropológiai és biológiai elméletekkel is alátámassza. Bírálja a hagyományos pedagógiai módszereket, melynek minden hibája abból fakad, hogy nem ismei a gyermeket. Nem teremtett új pedagógiát, csak felfedezte a gyereket. Ez alapján adja könyvének ezt a címet: A gyermek felfedezése. Részletesen ír pedagógiai rendszeréről, s ezen belül is az eszközök kialakításról. A gyermek egész személyiségének alakulását tartja szem előtt. Figyelmet felfedezésükre, s a bennük rejlő képességek kibontakoztatására kell fordítani. Ezek az elvek a mai pedagógiában is érvényesek. A Montessori pedagógia hiányossága, hogy nem ismeri fel sem a mese fontosságát, sem pedig a játék sajátosságát és értékét, a szerepjátékot, valamint a játék egyéb formáit. Montessori Mária tudományos pedagógia rendszerét soha nem dolgozták ki és nem is került pontos meghatározásra. Az 1890-es években tudományos iskolák alakultak azzal a céllal Olaszországban, hogy felkészítsék a pedagógusokat a pedagógia új irányzataira. Nagy sikert arattak, valamennyi olasz tanító felkereste. Az olasz antropológusok arra buzdították a pedagógusokat, hogy módszeresen fejlesszék a gyerekeket és végezzenek megbízható eszközök segítségével méréseket. Szükség van a magatartásra vonatkozó pontos megfigyelésekre, melyekre rá kell építeni a nevelés és kultúra alapjait. A tudományos pedagógiai iskolák antropológiai mérésekre, érzékelésfigyelő műszerek használatára, estetörténeti előzmények gyűjtésére oktatták a pedagógusokat. Tökéletes szellemként tartották őket, akik a gyermeken keresztül ismerik meg a nevelésnek útját és módját, a gyerektől tanulják meg, hogyan válhatnak tökéletes pedagógussá. Az első szempont a gyermek iskolai környezetére, a padra vonatkozik, amely mozdulatlanságra ítélte őt. Az iskolapad kialakításánál az ülés magasságát a gyermek kora, lába és hossza határozza meg. Ezt matematikai pontossággal számították ki. Több tudományág is segítette a pad megépítését: az antropológia a testméretek és az életkori sajátosságok 2

3 leírásával, a fiziológia pedig az izomzat mozgásait tárta fel. A pszichológia a koraérettséget ismertette, a gyermekegészségtan pedig a gerincferdülés elhárítására helyezte a hangsúlyt. Az addigi, gyermeknevelésről szóló elmélet azt vallotta, hogy a tanító tölcsérrel tölti be az ismereteket, s nagy kegyesen jutalmaz és büntet. A tanító azért parancsol, mert ő az erős, gyermek a gyenge. Az volt a célja, hogy gyermekek akaratát a világi konvenciókhoz igazítsa. A tanító személyében nem az örökség, jó házasság vagy más külön előny reménye dominált, hanem a hivatástudat. Montessori Mária a kor iskoláival ellentétben másképp gondolkodott a gyermekek nevelésről és fejlesztéséről. Azt vallotta, hogy az iskola az a hely, amely a gyermek spontán megnyilvánulásait és individuális élénkségét elfogadva fejleszti személyiségét. Itt a pedagógus megfigyeli, szemmel tartja, de nem nyomja el a gyermeket. Ha a pedagógus kísérleteket akar végezni, nem szabad a rokon tudományokra támaszkodni. Minden külső behatás akadálytól mentesen, kizárólag és szigorúan a pedagógia területén kell keresni az igazságot. Módszerét 3 6 éves gyermekeknél alkalmazta, mely a fogyatékkal élő gyerekek között szerzett gyakorlatra épül. Azt vallotta, hogy az értelmi fogyatékosok kezelése inkább pedagógiai, mint orvosi probléma. A módszert tovább gondolva ráébredt, hogy ezt egészséges gyerekekre is lehetne alkalmazni, amely személyiségük fejlődéséhez meglepő eredményekhez vezetne ban óvodát alapított a bérházaknak, majd január 6-án Gyermekek Háza néven nyitotta meg első óvodáját. A gyerekek szüleik tudatlansága miatt semmilyen családi nevelésben nem részesültek. Az első pedagógusuk nem voltak valódi tanerők, előtte háztartási munkát végzett és bérelt földön dolgozott nők voltak. A Gyermekek Házában alkalmazott tanítási módszerek Testi növekedés cm terjedő méterskálával, két dobogóval egyik oldalon ülve, a másik oldalon állva mérik meg a gyereket minden hónapban, ugyanazon a napon. Súlyukat heti rendszerességgel a fürdő mellett, amit összekapcsoltak a fürdéssel. A további méréseket az orvos végezte a fej körfogatát, a koponyaindexet és mellkas kerületét minden évben egyszer, a gyermek születésnapján. (Ezenkívül az orvos elvégezte a szokásos egészségügyi vizsgálatokat: ekcéma, fülgyulladás, kötőhártyagyulladás, lázmérés.) Montessori az így végzett testmérést nevelési szempontból is fontosnak tartotta azért, hogy a gyermek is megszokja önmaga megfigyelését. Pedagógusok az anyákkal beszélgetve szerezték szociológiai információjukat a szülők neveltetéséről, szokásairól. Az 3

4 orvosok tanácsát pedagógusok közvetítették és egyben nevelési tanácsokat is adtak a szülőknek. A környezet kialakítása. A csoportszobákat a gyermekek méretének megfelelő, értelmes mozgásigényeit kielégítő óvodai bútorokkal rendezték be, amit különböző formájú asztalok, könnyen mozgatható könnyű és esztétikus székek, abrosszal leterített asztalok és virágok jellemeztek. A gyermek méretének megfelelő mosdóberendezésnél a szekrények alacsonyak voltak, s méretének megfelelő szappant, körömkefét, törölközőt használtak. A falak mellett körbe palatáblák voltak elhelyezve, hogy azt könnyen elérje. A palatáblán a családot, természetet, történelmi eseményeket ábrázoló képek és szentképek voltak, s Rafaelló Madonna festménye lógott a falon. Kritika a Montessori módszerről Az első kritika a régi rendszer követőitől azt hangoztatta, hogy ha szabadon mozoghatnak a gyerekek, feldönthetik az asztalt, lármáznának, zűrzavart csinálhatnak. A csecsemőt pólyába, a totyogót járókába, az iskolást padba kell szorítani! Montessori elmélete: a szabad mozgás következtében elkövetett hibákat a gyerekek észreveszik, és lehetőségük van korrigálni és megtanulni, hogy hogyan járjanak el legközelebb helyesen. A padban mozdulatlanul ülő gyerekeknek erre nincs lehetőségük. A másik kritikai észrevétel: hogyan lehet fegyelmet tartani, ha a gyerekek szabadon mozognak? Montessori elmélete: aktív fegyelmet s nem megfélemlített fegyelmet vár el. Az az ember fegyelmezett, aki uralkodni tud magán, és így ellenőrizni tudja, amikor az élet törvényeit kell követnie. A pedagógusnak speciális technikát kell alkalmaznia, hogy a fegyelemnek erre az útjára vezesse a gyermeket. A gyermek szabadságának határa: annak a csoportnak az érdeke ahová tartozik. Ne csináljon olyat, ami a másokat sért, vagy bánt, vagy udvariatlan, illetlen, de engedni kell, hogy kifejezésre juttassa minden hasznos megnyilvánulását. Ne kényszerítsük, hogy mások akaratához alkalmazkodjon, de nem szabad elnézni hasztalan, ártalmas cselekedetet. Ezeket el kell nyomni. Nehéz az elméletet megértő pedagógus számára azt elfogadni, hogy passzív szemlélő legyen. Az élet és minden más, ami vele kapcsolatos, magától mozog minden beavatkozás nélkül. Megfigyelni és megérteni kell, ha meg akarjuk fejteni a titkot és irányítani a gyermek aktivitását. Az aktív fegyelem érdekében a jó és rossz megkülönböztetését kell megtanítani a gyermeknek. Nem szabad a jót mozdulatlansággal, az aktivitást pedig rosszal azonosítani. Aktivitásra, munkára, jóra kell nevelni a gyerekeket! Fontos, hogy megértsék és megtanulják a közösségi rend elvét, különbséget 4

5 téve jó és rossz között. A rend állapotában a gyerek mozgása napról napra tökéletesebb, koordináltabb lesz, megtanulnak meggondoltan cselekedni. A szabadságra alapozó nevelési rendszerünkben segíteni kell a gyermeket szabadsága elérésében, így egyre őszintébben nyilatkozik meg és mutatja meg igazi természetét. A nevelés első célja, hogy függetlenség útjára vezesse a gyermeket. Akit kiszolgálnak, ahelyett hogy segítenének, bizonyos értelemben meg van fosztva függetlenségétől. Olyan tevékenységre kell serkenteni őket, melyeket el tud egyedül végezni, amivel kevésbé terheljük. Meg kell tanítani őket segítség nélkül járni, öltözködni, enni, mosakodni, öntevékenyen kielégíteni szükségleteiket, vágyaikat. Ez sokkal több idő, mint helyettük megtenni, viszont mindez a függetlenségre nevelés része. Minél több a felesleges segítség, annál inkább akadályozza a természetes erők fejlődését. Aki maga cselekszik, nem sajnálja az erőfeszítést, az ura önmagának, megerősödik és tökéletesíti önmagát. Montessori is hitt abban, hogy a gyermekeket jutalmakkal kell ösztönözni. Az a gyermek, akinek megengedik, hogy önmagát nevelje, nem hallgat az alsóbbrendű ösztöneire. A tevékenység öröme számára a jutalom és siker, hogy meg tudja tenni. A másokat zavaró gyermekeknél az elkülönítést alkalmazták. A csoportszobában egy asztalt különítettek el számukra, ahol egyedül tevékenykedhettek addig, míg szükséges volt, és ráébredhettek, hogy jobb a többiek között játszani. Az elkülönített gyermek kitüntetett figyelmet kapott a pedagógustól, mintha beteg, elesett volna. A gyermek nem azért növekszik, mert táplálkozik, lélegzik, hanem azért, mert életlehetőségei kibontakoznak. Meg kell szabadítani azoktól az akadályoktól, amelyek gátolhatják normális fejlődését. Fontos a megfelelő környezet kialakítása, a berendezés, a fejlődést segítő eszközök. A gyakorlati élet feladatainak megtanulása és elvégzése, a gyakorlati eszközök segítségével történik. Emelet vannak olyan fejlesztő eszközök, amelyek az írás, olvasás, számolás elsajátításában segítenek. A pedagógus segít abban, hogy megtanulják ezeket az eszközöket használni, s bevezeti a környezet rendezett és tevékeny életébe. A természet szerepe a nevelésben Az aveyroni vadember története Elhagyott gyermek egyedül nőtt fel a szabad természetben. Gyilkosok megsebesítették miután halottnak hitték, otthagyták, vadászok találtak rá, majd Párizsba vitték. Nem tudott beszélni, járni, csak szaladni. Itard süketnémák kezelésére szakosodott orvos és filozófus vállalta a fiú nevelését. Szerinte a fogyatékosságok inkább nevelési hiányosságok voltak 5

6 Végül bebizonyosodott gyengeelméjűsége. Itard két részre osztotta a fiú nevelését: 1. társadalmi életbe való beilleszkedés segítése, 2. szellemi képességek fejlesztése. Türelmesen és éles szemmel figyelte a gyermek megnyilvánulásait, alkalmazkodva tanítványához. Kedvességgel, szeretettel próbálta megnyerni, így sikerült vonzóvá tenni az új életkörülményeket. Ez a fiú egy volt a természettel, amitől a civilizált ember elszakadt. Montessori állítása, hogy a gyerekek a mesterséges környezet áldozatai, meg kell mutatni a természet szépségeit, lehetőséget kell teremteni a természettel való kapcsolat kibontakozására. A természet helye a nevelésben. A gyermek mindenki másnál behatóbban, spontán módon figyeli a természetét, ezért rendelkezésére kell bocsátani a tevékenységéhez szükséges anyagokat. A gyermek szeretettel és aggódással gondoskodik az élőlényekről, melyben örömét leli. Könnyű felkelteni érdeklődését az állatok gondozására. Ugyanilyen érdeklődőek a növények gondozása iránt. Nemcsak a virágok közötti élet érdekli, hanem az oda vezető út is: a kiskert gondozása. Számára nem a veteményezés, hanem a betakarítás legkedvesebb munka. Minél többet takarít be, annál jobban érdekli a veteményezés is. Legjobb az aratás és a szüret. Ehhez kapcsolódó ünnepek az aratóünnep és a szüreti mulatság. Munkájának változatosnak kell lenniük, annyi növényt kell ápolnia, amelyet át tud tekinteni, emlékezetébe tud vésni, s amelyeket valóban ismer. A mozgásra nevelés. Mi a különbség a vegetatív és a szenzitív élet között? A vegetatív a vérkeringéssel, a szenzitív az idegrendszerrel van kapcsolatban. Az idegrendszer felosztható szimpatikus idegrendszerre, amely a belső szervek funkcióit irányítja, szoros kapcsolatban van az indulatokkal és izgalmi állapotokkal, valamint a központi idegrendszer számtalan elágazásával, amely az érzékszervekkel és külvilággal teremti meg a kapcsolatot. A két rendszer egy nagy egység. A vérkeringés rendszere apró hajszálerekkel hálózza be a testet. Az idegrendszernek számtalan leágazása van mindenhol, melyek az idegvégződések. Ha az eret és az idegrendszert külön-külön kiemelhetnénk, külön-külön vörös, és fehér embert kapnánk. Vörös ember jelenti a vegetatív életet, mely az anyagcserét és oxigén felvételét vezérlik, a fehér ember pedig azon külvilághoz tartozó ingereket felfogó érzékszervek, amelyek az izomrendszer mozgását vezérlik. Ezek egymással szoros kapcsolatban állnak, egyik nélkül nem működik a másik. 6

7 A csontváz a test támasza, a csontvázon nyugvó izomrendszer alkotja a test tömegének jelentős részét a mozgás segítségével, biztosítja a kapcsolatot a külvilággal. A lélek irányítja a test eszközeit. Az egészséges testi és pszichikai fejlődés egymással összefügg, egymás kölcsönös feltételei. Gimnasztika az a közös izomgyakorlat, amit az egész csoport végez a padban való mozdulatlan ülés ellensúlyozására. A modern áramlatok a gimnasztika különböző változatait alkalmazták, így az angol szabadtéri játékokat vagy Dalcroze által alkalmazott ritmikus gimnasztikát. Ezek a módszerek figyelembe veszik a gyerek személységét. A módszer lényege, hogy a gyerek testi nevelését szorosan, összekapcsolja a gyakorlati élettel. A mozgásfejlesztés épüljön be a gyermek komplex személyiségének nevelésébe. Segíteni kell a gyereket, hogy a minél értelmesebb fejlődéséhez minél kedvezőbben használja ki energiáit. A Gyermekek Házában kis szőnyegek állnak a gyerekek rendelkezésére, hogy ha igénylik, azon folytassák különböző tevékenységeiket. Mozgás iskolája maga a környezet, amiben élünk. A mindennapi környezetben végzett megszokott munka közben úgy tanulja a karját, kezét mozgatni, az izmait erősíteni, mint a mindennapi gimnasztika közben. E tevékenységeket fáradság nélkül végzik, mert számukra érdekes. Eszközöket kell teremteni a tevékenységének gyakorlásához. A használati tárgyak a gyermekek méretéhez igazodó, az ő számukra készített. Szőnyeg leterítése, fölgöngyölése, cipőtisztítás, padlótisztítás, terítés, mosogatás, felszolgálás, kerti munka. Az óvodában érkezve a gyermek egyedül vetkőzik le, egyedül mosakodik, cipőt tisztít, ruhakefét használ, fésülködik, megigazítja ruháját. A teremben mindig akad munka: virágok, állatok gondozása, takarítás, feltörölni és felsöpörni, ha valami kiborul. A tárgyak színesek, vidámak, esztétikusak, magukra hívják a figyelmet, és egyből munkára ösztönzik a gyermekeket. Vannak olyan feladatok, amely együttes tanulást, hosszabb előkészítést igényelnek: terítés, tálalás, mosogatás. A képességek megítélésében nem az életkor a döntő. Fontos, hogy ha gyerek segíteni akar, a pedagógus senkit ne utasítson vissza, gondolja meg, hogy abban a helyzetben mibe tudna segíteni. A mozgás elvégzésében a tökéletességre törekszenek, pl. a víz öntésénél cél, hogy a kancsó ne érjen a pohárhoz. Ehhez szükséges a mozdulatok nevelése. Ebben az életkorban a gyermekek alaptevékenysége a mozgás, ebben az életszakaszban lesznek a gyerekek a saját cselekedeteik urai. Ezt kell a pedagógusnak kihasználva a magvakat elszórni, hogy jó aratás legyen. A gyerekek ebben az életkorban figyelnek a mozgás pontosságára, ezt kell kihasználni. Minden tevékenységsor különböző mozdulatokból 7

8 tevődik össze. Mozdulataink általában pontatlanok, melynek oka a nevelés hiányossága. Kabát begombolása: a kabát két szárnyát kell egymásra helyezni utána gombolni. Cél: a felesleges mozdulatok elkerülése. Mindent meg kell tanítani, és mindent össze kell kapcsolni a mindennapi élettel, de nem nekünk kell minden részletében szabályozni. Nemcsak azt tanulja meg, hogyan kell csendben maradni, hanem azt is, hogy mikor maradjon csendbe. Megtanulja, hogy időnek és körülményeknek megfelelően alkalmazza, amit elsajátított. Köszönés: mikor, kinek, mit. Saját maga dönt, saját felelősségre gyakorol. Így válik gondolkodó tevékeny emberré. A választás szabadsága. Érzékszervi funkciókat fejlesztő eszközök, melyeket a pedagógus mutat be, egyiket a másik után, az életkori és az eszközök fokozódó nehézségeinek figyelembevételével. Az eszközök bemutatása az első lépés, a gyerek szabadon választott tárggyal ott játszhat, ahol szeretne. Minden eszközből egy van, így nem utánozhat senkit, egyszerre csak egy gyermek tud vele játszani. Egy szabály van: az eszközt mindig a helyére kell visszatenni. A pedagógus miután bemutatta az eszközt, annak használatát, igyekezzék a háttérbe maradni, visszahúzódni. A gyereket a saját benső késztetése aktivizálja, nem a pedagógus. Az új pedagógus munkája az irányítás. Meg kell látnia, hogy melyik gyerek hol tart, hogyan tud onnan továbblépni. Keveset tanít, de sok megfigyelést végez. A gyerek pszichikai aktivitását, fejlődését irányítja. Montessori pedagógia mottója a mai óvodapedagógia mottójaként is élhet: Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez. Montessori Mária 100 évvel ezelőtt leírta meg nevelési elveit tanulmányait és megfigyeléseit összevetve, s fogalmazta meg a gyermeki környezettel és az óvodapedagógussal szembeni azon elvárásait, melyek a mai óvodapedagógia elméleti alapjaiban is fellelhetőek. Felhasznált irodalom Montessori, Maria (1995): A gyermek felfedezése. In: La Scoperta del Bambino, évi 10., német kiadás. Budapest, Herder Kiadó 8

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés MANDULAFA Egyesület 2010. Záradék: A Közhasznúsági jelentést a Mandulafa Egyesület 2011. május 23-án megtartott közgyűlése elfogadta. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év A közhasznúsági

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja 3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata... 3 3. A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése... 4 4. A

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben