Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᜇ匷 D ᔇ則ADÁS VÁZ AT Őᜇ匷 D ᜇ匷ᜇ匷 ᜇ匷 ᜇ匷 ᜇ匷 23ᜇ匷 匷 匷 匷... 匷 匷 ᜇ匷Dᜇ匷

2 TARTALOM: I. IPARI PARKOK TÖRTÉN T II. IPARI PARKOK TÍPUSAI III. IPARI PARKOK N MZ TKÖZI F J ᔇ則DÉS IV. FOGA MAK V. IPARI PARKOK MAGYARORSZÁGON VI. IPARI INGAT ANOK PIACA MA MAGYARORSZÁGON VII. IPARI PARKOK ÉTR HOZÁSÁNAK FO YAMATA VIII. PÉDÁK

3 I. AZ ELSŐ IPARI PARKOK 20. SZÁZAD Sᔇ則 HARMADA USA ANG IA - Fᔇ則KÉNT INGAT ANF J SZTÉSI /SP KU ÁCIÓS/ CÉ A STANFORD IPARI PARK /FR D T RMANN/ - SZI ICIUM VÖ GY - K + F - NÖV K Dᔇ則 GAZDASÁG PO ITIKAI J NTᔇ則SÉG H W TT-PACKARD, APP % -OS NÖV K DÉS AZ A KA MAZOTTAK SZÁMÁBAN Z R ÚJ AKÁS /Fᔇ則KÉNT AZ IPARI PARKBAN/ ROAD 128 BOSTON - ÁT ÁTHATÓ INGAT AN R NDSZ R - KÖZ K DÉS - 40 KÖZ I GY T M /HARVARD, MIT, BOSTON UNIV RSITY / 70- S ÉV KTᔇ則 - IPARI PARKOK T RJ DÉS SZ RT A VI ÁGON - IPARPO ITIKA M GHATÁROZÓI II. IPARI PARKOK TÍPUSAI FUNKCIÓK TUDOMÁNYOS PARK (SCI NC PARK) - GY T M K, KUTATÁSI INTÉZMÉNY K, K+F INTÉZMÉNY K KÖZ SÉG - ÚJ T CHNO ÓGIÁKON A APU Ó VÁ A KOZÁSOK ÉTR HOZÁSA - T RÜ TI J NTᔇ則SSÉGG BÍR T CHNO ÓGIAI PARK (T CHNO OGY PARK) - K + F - ÚJ T CHNO ÓGIÁKAT A KA MAZÓ VÁ A KOZÁSOKAT TÖMÖRÍT INNOVÁCIÓS KÖZPONT (INNOVATION PARK) - MAGAS PIACI KOCKÁZATTA JÁRÓ, - ÚJ T CHNO ÓGIÁK B V Z TÉSÉV, ADÁSÁVA FOG A KOZÓ VÁ A ATOK TÁMOGATÁSA K R SK D MI PARK (BUSSIN SS PARK) - K R SK D MI - OGISZTIKAI F ADATOK - N M IGÉNY I KUTATÓINTÉZ T K KÖZ SÉGÉT TELEPÍTÉS JELLEGE: ZÖ DM Zᔇ則S - B ÉPÍT T N T RÜ T N KIA AKÍTOTT PARKOK - T PÜ ÉS K KÖZ ÉB N H Y ZK DN K - INFRASTRUKTÚRA KIA AKÍTÁSA NAGY K ZD TI B F KT TÉST IGÉNY

4 - MAGASFOKÚ T PÍTÉSI RUGA MASSÁG - F XIBI IS B Sᔇ則 STRUKTÚRA R KONSTRUKCIÓS - MÁR MŰKÖDᔇ則 IPART P K, MÉG HASZNÁ HATÓ INFRASTRUKTÚRÁJÁRA ÉPÜ - VÁROSF J SZTÉSI, VÁROSR HABI ITÁCIÓS ÉRD K K HATÁSÁRA JÖN ÉTR - MAGASABB KÖ TSÉG K A HASZNÁ AT SORÁN - M G ÉVᔇ則 KÖRNY Z T SZ NNY ZÉS ÁRTA MAT ANÍTÁSÁRA H T SZÜKSÉG - M G ÉVᔇ則 ÉPÜ T IT A MOD RN IPARI KÖRNY Z TB K KAPCSO NI - KÖTÖTT BB SZ RK Z TI R NDSZ R III. IPARI PARKOK NEMZETKÖZI FEJLŐDÉSE S ÉV KIG - Sᔇ則 G N RÁCIÓS PARKOK - RAKTÁR ÉS GYÁRTÓ CSARNOKOK - IRODA A APT RÜ T % IRODAI FUNKCIÓK TÉRNY RÉS - IMPOZÁNS M GJ NÉSŰ ÉT SÍTMÉNY K F XIBI IS, RUGA MAS KIA AKÍTÁS - SZO GÁ TATÁSOK KÖRÉN K Bᔇ則VÜ ÉS IRODAI FUNKCIÓK NAGY HANGSÚ YT KAPNAK IV. FOGALMAK - IPARI ZÓNA (INDUSTRIA ZON ) - NAGYOBB TÉRSÉG, M YN K F J SZTÉS, K Z ÉS A H YI HATÓSÁGOK K ZÉB N VAN - IPARI TÉRSÉG (INDUSTRIA AR A) - IPAR T PÍTÉSÉR A KA MASSÁ T TT T RÜ T - PARC ÁNKÉNT ÉRTÉK SÍT TT INGAT AN - IPARI HASZNOSÍTÁSRA ᔇ則KÉSZÍT TT T RÜ T (INDUSTRIA STAT S) - R ATÍV NAGY F HASZNÁ HATÓ T RÜ T (40-80 HA) - F J SZTÉS MÁS, Á TA ÁNOSABB F J SZTÉSI T RV KK (T RÜ T-, T PÜ ÉS F J SZTÉSI T RV) ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNIK - SZÜKSÉG S INFRASTRUKTÚRA R ND K ZÉSR Á

5 - KÜ ÖNBÖZᔇ則, KÖZÖS, ADMINISZTRATÍV FUNKCIÓK IS M GTA Á HATÓK A T RÜ T N IPARI PARK DEFINÍCIÓ: - FÖ DRAJZI AG KONC NTRÁ T IPARI T RÜ T - T RÜ T TU AJDONJOGI AG ÉS MŰSZAKI AG GYÉRT MŰ N D FINIÁ T - A PARKNAK GAZDÁJA VAN, AKI A B T PÜ ᔇ則K SZÁMÁRA SZO GÁ TATÁSOKAT KÍNÁ - A PARK INFRASTRUTÚRÁJÁNAK HASZNÁ ATA ÉS A PARK SZO GÁ TATÁSAI K DV ZMÉNY Z TT K - A PARKON B Ü ÉRTÉKT RM ÉS (N M KIZÁRÓ AG IPARI T RM ÉS) FO YIK - A B T PÜ ᔇ則 VÁ A KOZÁSOK Sᔇ則SORBAN KORSZ RŰ T RM ᔇ則 ÉS/VAGY SZO GÁ TATÓ T VÉK NYSÉG T FO YTATÓ, NAGYOBB ÉTSZÁMÚ MUNKA Rᔇ則T FOG A KOZTATÓ VÁ A ATOK - HAZAI ÉS KÜ FÖ DI Tᔇ則K B VONÁSÁVA DÖNTᔇ則 N O YAN INNOVÁCIÓT VA ÓSÍTANAK M G, M Y KORSZ RŰ T RMÉK K GYÁRTÁSÁVA ᔇ則S GÍTI AZ IPARI STRUKTÚRA F J SZTÉSÉT, A KÖRNY Z T KÁROSÍTÁSA NÉ KÜ - ᔇ則NYB N RÉSZ SÍTIK AZ XPORTORI NTÁ T T RM ÉST NÖV ᔇ則 KÉSZT RMÉK GYÁRTÁST - S GÍTIK A HAZAI SZ MI Tᔇ則K B VONÁSÁT, AZ IPARI ÉS A F Sᔇ則OKTATÁSI KUTATÓH Y K B KAPCSO ÓDÁSÁT V. IPARI PARKOK MAGYARORSZÁGON ᔇ則TT - KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS - GAZDASÁGI T RV K Á TA V ZÉR T B RUHÁZÁSOK - H YI TANÁCSOK N M V TT K RÉSZT A DÖNTÉSHOZATA BAN - H YI R DMÉNY K KÖZV TV J NTK ZT K - IPART RÜ T K KIJ Ö ÉS CSAK INGAT AN HASZNOSÍTÁSI CÉ A TÖRTÉNT - NINCS N K KÖZÖS SZO GÁ TATÁSOK - NINCS INKUBÁCIÓS J G I. G N RÁCIÓS IPARI PARKOK - IPARI HASZNOSÍTÁSÚ T RÜ T - Fᔇ則KÉNT NAGYVÁ A ATOK T PH Y I - MINIMÁ IS KÖZÖS SZO GÁ TATÁSSA R ND K ZN K Sᔇ則 MAGYAR IPARI PARKOK - GYᔇ則RI N MZ TKÖZI IPARI PARK - SZÉK SF HÉRVÁRI IPARI PARK

6 II. G N RÁCIÓS IPARI PARKOK SZÉ S KÖRB N SZ RV Zᔇ則Dᔇ則 PARKOK - Fᔇ則KÉNT VÁ SÁG M N DZS ÉSI CÉ A JÖTT K ÉTR - ÉTR HOZÓK Fᔇ則KÉNT H YI ÖNKORMÁNYZATOK - FOG A KOZTATÁS NÖV ÉS - MUNKAH Y T R MTÉS - Tᔇ則K T PÍTÉS - TÉNY G S GAZDASÁGSZ RV Zᔇ則 Rᔇ則V BÍRNAK - ÉTR HOZÁSUKAT MÁR Á AMI TÁMOGATÁS, KÖZPONTI CÉ KITŰZÉS K S GÍTIK III. G N RÁCIÓS IPARI PARKOK VÁ TOZATOS HAZAI STRUKTÚRA - RÉGIÓKHOZ, TÉRSÉG K ADOTTSÁGAIHOZ - MUNKA Rᔇ則 PIACI ADOTTSÁGOKHOZ - KÖZ K DÉSI H Tᔇ則SÉG KH Z - F J SZTÉSI K R T KH Z IGAZODTAK - KIT RJ DT KAPCSO AT R NDSZ RR R ND K ZN K - MAGAS FOKÚ INKUBÁCIÓS SZ R P VI. IPARI INGATLANOK PIACA MA MAGYARORSZÁGON R KORDÉV A OGISZTIKAI INGAT AN F J SZTÉS KB N Z R M2 Bᔇ則VÜ ÉS A MOD RN Á OMÁNYBAN (BUDAP STI AGG OM RÁCIÓ) 30 %-OS Bᔇ則VÜ ÉS 2007-H Z KÉP ST Z R M2 ÚJ BÉRB ADÁS (50 %-OS Bᔇ則VÜ ÉS 2007-H Z KÉP ST) I. N GY DÉV - T Tᔇ則Zᔇ則 F J SZTᔇ則I AKTIVITÁS, 91 Z R M2 ÚJ KAPACITÁS ÁTADÁSA (29 %-OS NÖV K DÉS AZ ᔇ則Zᔇ則 ÉV AZONOS IDᔇ則SZAKÁHOZ KÉP ST) - CSAK 13 Z R M2 ÚJ BÉRB ADÁS (50 %-OS Bᔇ則VÜ ÉS AZ ᔇ則Zᔇ則 ÉV AZONOS IDᔇ則SZAKÁHOZ KÉP ST) II. N GY DÉV - VISSZA SÉS, 44 Z R M2 ÁTADÁSA (37 %-OS VISSZA SÉS AZ ᔇ則Zᔇ則 ÉV AZONOS IDᔇ則SZAKÁHOZ KÉP ST) - ISMÉT M K Dᔇ則 BÉRB ADÁS 30 Z R M I. FÉ ÉV - 80 %-KA CSÖKK NT BÉRB ADÁS 2008-HOZ KÉP ST - A SP KU ATÍV J GŰ F J SZTÉS K K RÜ T K ᔇ則TÉRB

7 VII. IPARI PARKOK LÉTREHOZÁSÁNAK FOLYAMATA - SZÁNDÉK M GFOGA MAZÁSA - ᔇ則KÉSZÍTᔇ則 MUNKÁK M GVA ÓÍTHATÓSÁGI TANU MÁNYOK - T RÜ TF J SZTÉSI KONC PCIÓBA VA Ó B I SZTÉS - T PÜ ÉS F J SZTÉSI T RV KÉSZÍTÉS - SZABÁ YOZÁSI T RV ÉS H YI ÉPÍTÉSI SZABÁ YZAT KÉSZÍTÉS - SZÜKSÉG S T RÜ T K TU AJDONJOGAINAK M GSZ RZÉS - TU AJDONJOGI KÉRDÉS K R ND ZÉS - T RV ZÉS - T PÜ ÉS T RV Zᔇ則 - ÉPÍTÉSZ - ÚT KÖZÚT - KÜ Sᔇ則 KÖZMŰ - KÖRNY Z T VÉD M - KÖRNY Z T T CHNO ÓGIA - TŰZVÉD M - IPARI PARK CÍM NY RÉS (PÁ YÁZAT) - TÁMOGATÁSI PÁ YÁZATOK TELEPÍTÉS: R GIONÁ IS T RV ZÉS - NY RSANYAG FORRÁS KÖZ SÉG (Fᔇ則 G NAGY TÖM GŰ NY RSANYAGOT F HASZNÁ Ó ÜZ M K) - A KÉSZÁRU ÉS A FOGYASZTÓ KÖZ SÉG - N RGIA FORRÁSOK KÖZ SÉG - MUNKA Rᔇ則 PIACI ADOTTSÁGOK, SZAKKÉPZ TT MUNKA Rᔇ則 - KOOP RÁCIÓ IGÉNY SZ RINTI TUDÁSBÁZISOK KÖZ SÉG - KÖZ K DÉSI KAPCSO ATOK - KÖRNY Z TVÉD M - C NTRAT IZÁCIÓ - D C NTRA IZÁCIÓ BEÉPÍTÉS: - A NY RSANAYGOK, KÉSZT RMÉK K ÚTJA A T K N B Ü - ÉPÜ T K T CHNO ÓGIÁNAK M GF ᔇ則 H Y ZÉS - ÉPÜ T K KÖZÖTTI KÖZ K DÉS (T H R ÉS SZ MÉ Y) - KÜ Sᔇ則 ÚTKAPCSO AT, PORTA, (VASÚTI VÁGÁNY) GAZDASÁGOS, K R SZT Zᔇ則DÉS M NT S H Y ZÉS - ÉPÜ T K Bᔇ則VÍTÉSI H Tᔇ則SÉG I - ÉPÜ T K KÖZÖTTI (JOGSZABÁ YOKBAN ᔇ則ÍRT) TÁVO SÁGOK - ÉPÜ T K KÖRÜ JÁRAHTÓSÁGA - VAGYONVÉD M, Nᔇ則RZᔇ則 PONTOK, T H R- ÉS SZ MÉ YPORTA - TÁJO ÁS, B NAPOZÁS, T RMÉSZ T S M GVI ÁGÍTÁS - ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY, OTÉK, H YI JOGSZABÁ YOK, ÁNTSZ, OTSZ, KÖRNY Z TVÉD MI ᔇ則ÍRÁSOK STB. B TARTÁSA - ZAJ, TŰZ, ROBBANÁSV SZÉ Y S ÉPÜ T/RÉSZ K/ H Y ZÉS - T K ÉSZSZ RŰ, GAZDASÁGOS KIHASZNÁ ÁSA - SZTÉTIKAI M GJ NÉS

8 - Bᔇ則VÍTH Tᔇ則SÉG / F XIBI ITÁS AZ IPARI ÉPÜLET - TECHNOLÓGIA ÉS ÉPÍTÉSZET: - F XIBI IS (RUGA MAS, VÁ TOZNI KÉP S) ÉPÜ T ÉTR HOZÁSA - VÁ TOZÓ T CHNO ÓGIA - NAGY F SZTÁVÚ T R K - RITKA PI ÉRÁ ÁS - TÚ MÉR T Z TT KÖZMŰ ÁTOTTSÁG - A T CHNO ÓGIA AVU ÁSI ID JÉV M G GY Zᔇ則 IDᔇ則TARTAMRA T RV Z TT BUROK - SZABADTÉRI ÜZ M K (PÉ DÁU O AJFINOMÍTÓK) - É ᔇ則 MUNKA Rᔇ則N K M GF ᔇ則 KÖRNY Z T - T CHNO ÓGIA ÉPÜ TR VA Ó V TÜ T - ANYAGMOZGATÁSI R NDSZ R - B R ND ZÉS K MÉR T, SÚ YA, MOZGATHATÓSÁGA - RAKTÁROZÁS, RAKTÁRT CHNIKA - ANYAG ÁTVÉT ÉS KÉSZÁRU KISZÁ ÍTÁS Nᔇ則RIZH Tᔇ則 M GO DÁSA - SZTÉTIKUS, GAZDASÁGOS, GYORSAN KIVIT ZH Tᔇ則, O CSÓN KARBANTARTHATÓ ANYAGOK, SZ RK Z T K

9 FORRÁSOK ÁZÁR ANTA 則 MUNKAH Y K ÉPÍTÉSZ T B + V RAKUSZ AJOS 則 IPARI PARKOK IP RAKUSZ AJOS 則 IPARI PARKOK F J SZTÉS FOG A KOZTATÁS IP SOÓS JÁNOS 則 INGAT ANGAZDASÁGTAN JKJ K RSZÖV KFT GKI 則 V RS NYKÉP SSÉGI ÉVKÖNYV 則 則 則. 則 則 則 則. 則 則 則. 則 則

ᔗ卧p j z r m ᔗ卧 ᔗ剷 tanítá i nap: z p m r ( z r ), uto ó tanítá i nap: jú u 5 ( z r ) í á p k zám á nyo cvanhárom nap. orga mi idᔗ剷 ᔗ卧 j uár 4- tart. i ko ák 2011. január 21-ig ért ítik a tanu ókat, ki korú

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

ᔗ劗 Mirᔗ劗l b s élünk? Amikor árosf jl s ési konc pcióról b s élünk, mérlegre kell tegyük, miként tekinthetünk erre a városfejlesztési eszközre. Elsősorban is azt kell eldöntsük, hogy a fogalommeghatározásban

Részletesebben