DEBRECENI EGYETEM MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Debecen 2010.

2 ᔗ則szó í ú ó, f f ú "N ", h f f ö ü ű ó, í ú h ü h, h ó ú ó ó h h ó f ö ö h ó f ű ó, ö f f ű, ű, ű ű ó ü

3 I. Á ta ános munkavéde mi ismeetek A munkavéde em foga ma ö,,,, ű, ü í, f, ó ó h ó, h ü,, ű h í ó ú,, ű í ó ü ó, h ó, ú ö, ó, f ü h í " ó " f ü ü, h,,, h f í,, h ö, ü ö ö ü h f öü fű,, í, ü ö hú h ó h í h f, ó f í ó h ö ö ö, h h ó ű, h, ö ö A munkavéde em szabá yozási endszee ö h ö ü h ű h ö, ü, í, í ö ó í

4 ö ö ö, ö ö ó í ö f ö f ú ó,, h f ö ö ó ö ó f í N f ú,, f h ö h öö, f ú, h f í, f h ó, h ö, h f, f, ó öü h, f ö fü h ó ó h ö, í, í, ó, ö ó, ó f ü ö ó í ó ú f ö h ó ö ö ó í ó ü ó ó f, h ó h ó ó ú h, h h f ú ó ú h ó ö ó ó ö ö ú í, h h ö ű h,

5 ö í, ó, h ö, ó í ü ö ö ö ö, ö ó, ö ó ó ó ö, " " f 呇 ü ó ü ű ö,, ö í, h ó ű í ű " " ö h ö ö ó ó ó 呇 呇 ó ó ó 呇 呇 ö ű ö, ö A munkavéde mi jogszabá yok megsétése. ö í f,, ü f h ó f ó ű f, h ó í, ö

6 A do gozó munkavéde mi vonatkozású jogai és köte ezettségei ó ö ó ó f, h ó í ó í 呇 h ü, h ó h í 呇 h ó ü f, ö ö, í, ó h í ó h h ö ó í ö f, ó óh ű ó, h, ö ü ú 呇 ó í í ú ö ü í ü ü ö ö ü, ö ö ű ö, h ó, ó h 呇 ü ö ö ö ó h ó ó, f ó í h, h f 呇 ö f h h ó í ó 呇 h h 呇 ü f, 呇 h ü í 呇 f í, 呇 ü h ó ü, f 呇 h, ü, ü,, ú ö 呇 öü, h,, ö f, h í 呇

7 h f, ö,, h f, ó f ó h, f ú ó h h í Épü etek, munkahe yek, gépek eszközök üzembe he yezése, haszná atba véte e h, í, h ó,,, h ü, ö,,, ö í,,,, í, f h, f,, ü ó h, h, h í h ó ö ö h ö í h ó, ó h í, ö í f f ö ü h, h, h ö í, ó ü fö ó, ó h ü ú í ú í, ú í 呇, f ú í í í í ú, h, ű, ö ö h ü h f ü h ü h ü h, h í í,, í ü h ü h, ü h, 呇, ü ö ü f 呇 h f h ö h ó 呇 ű h ö h ó N ü h í ü ö, h, f ú í ü h ó f

8 ü h,, ü, í,, h, í h,, ü,,, ó ü,, A munkavégzése vonatkozó ende kezések ó ö h í f 呇 ó, ö h, h, ö h, ü ö ó h f h, h f í ü, f,, h f f h ó ű, í ü ó h 呇 ű ö ó, ö ö ö, í í ö ü h f h ű ö ö í ü, h ó f í, f ó 呇 f, í ö f f hí ö, öü, h ó í í ó, h, f, h í f ü,,, ü, f ü ü h ű ö ö h ú, í h ó, h ú ó h h, f ü h 呇

9 , ö űű, ö,, í 呇 ú ó h, f ó, ű h ú h h 呇 ó, h h,, f ü í ü ó h f h í, ű ö ű f ó, ó, h ö ü ö f h, ó, ó h ó 呇 h Az egyetemi munkahe yek á ta ános egészségügyi, tisztasági és munkavéde mi követe ményei. h ü f í, ó, ü h h, í h ü h, ó, ö ö, ü ö ö í, f í h, ü h ü f, h, ü ó f ö ö, ó í f ű, ü í f ó h f ö ö ö,, ü,, h h h f, ó,, í, h ó, h ö í ó í öö f ö ö, ó fü 呇 ó ö ó ó h ö fü ö ö

10 ü h h ó h f h h h í, ó h í h h, ű h í h ó ű ö h f, í h ű h ó h, ű, f h f í h í í, f, ű f,, ö ü ű, h ó ö ó h f, ó, h, ö h,, ö h,, í ó f í, ö űh ó ü h, h, h ó í h ó, f ü ö h í í f í ó ö h h,,, ó h ö ó ó h h, h h ü, ü ö h ó h ö ó ü h, h h ó í ü ü ö h ó h ö, ö, h, h, h ö, ö ü h ó, ü f f h h h ö í, h f ó í h ö ü, f ó, ú h ö ü, f ó f ó í h ö h ü ó,, f í,, ú óf ü ű

11 f, ó ú, ú f í, h h ó h f ó ü, h h ó f, f ó ú f ü ú ó ó í f ü h ó 呇 h h ó ó í ö ö ö ü ö ü hó ó í f h, f h ú h ó h h ó h ó, í h ó ü í ú h í f h, h öü, ü,, h ü ó, ü, h í ó ó f ó ó ó Munkaba esetek, ó, ö fü, h ó ó ü ö h fü ü ö fü ö, h ó f ö h ó ó ö,,, ü, f ü ó ú N h ö fü ö, ü ó ó h, h ö,, h ó ű ö ó ü, ö, ö fü, h ü ó, f ü ö ö í, ö

12 A ba esetek je entése ü, 呇 ó ö ö ü í ó,, ó ü, f ó h f, 呇 呇 呇 呇, 呇, 呇 呇,,, 呇 呇 呇 ü ö ü í ó ó ö h,, í,, ó, ü h ö ü ü, h í ó ü fö ö ö h, h, ö h, ö, ö, ö,, ö ö í ö ö ö ú ü ö í 呇 ó í, ú ü 呇íó h f h

13 II. Képenyᔗ則s munkahe yek. Á ta ános ende kezés ú í, ü h, ü, h ű h ó,, h ö f f f, h h, f f ú, h f ó í ö h ó ü í, ö h ó h ö ó í, ü ó ü ö ú ö f ü ú ó, ó 呇, ó h ü h f, ó ó ü ö h ö í f ü, h í ó ü Képenyᔗ則 ó f f ú, f ű, ö ö f ö, ó f f f, h ö ö h ó ö í h ó ö f h ö h í h ó h ó f ö f í h ó, ö h 呇 í ü ö í h ó h f ü ö f, h ó, h h

14 Bi entyűzet ű ö h ó ü ö ó, h h ó h f, f ű h hh, h í ó ó h ű f í f, f ü ű ö ó ö ü ö ö h ó h ó Munkaaszta vagy munkafe ü et f ü f f ü ű ú, h í, ű, ó ö ö ó í h ó, h ó h ó í ó h ö í h Munkaszék, í h h ó ö ű, h ö í h ó í h ó ö h í ᔗ則ékövete mények h h ú, h h ó h Megvi ágᔗ則tás, h í í í í f h ö ö ö, h ó ö ö ö, ó ü ö f ó, h h í h ö h f f h ű

15 ᔗ則üközᔗ則dés és fényvisszaveᔗ則dés h ú, h f f í, ó f, f f ö f, h, ü ö í h ó ó ö ö f, h h í ö h ᔗ則aj h h ó f h, ü ö ö, h f K ᔗ則ma h h ó f h ű h, h ó f h ó ó ó hh ó h ᔗ則ugázás h ó f, h ó ó h h ó mbeᔗ則gép kapᔗ則so at f,, ó í, f ó f f f f, f ű h í f f í, f ö h h ó ü í ó h í h ó, ű ú ó, ó í ó h ó ü, óh ó f ü f ó, f ó, ü ö ö f f, f í ó í ü

16 III. Az e ektomosságga kapᔗ則so atos tudniva ók 呇 h ú ó ö 呇 ó ú h ó ó h ó f ö ö f ö ö f ü ü ö h ó ü ó ö h ö ö fö, f fö ó,, f, h "fö " ö ö f ü 呇 h, ü ö ö ö ú ó ó fü ü ö f ü ö, ü h, h f ó h, h h ó h h 呇 h ú, ú í ű f ó h ó, f h, í, f í h ü h ü h ó ú h ü í ó, í ó h ó ú h ö 呇 í h ó h, ű h ö ú, h ö, ü h ö h f, ü, í h, h ó ü,, ö h 呇 h ó, ü, f ü h hö, f ö ö ö ú ó ü f ó í ü ö 呇, ű ó ö ö h ü ö, h f ü f h f fö, fö ü fö ö ü f h ó 呇ö ö ű ö ö ö h ó, 呇

17 Az áamütéses ba esetekᔗ則, h ö, ó 呇h, f h 呇h ö ö h f h " " h öü f ü " ö " h í f ó ü, h ü ű ö, í ű ö, í h f ó ó ö ö f ö, í ö í h í ú h, f í h ó h h f ó ü 呇 ö h ö f h ó 呇h ű f í h, í h ö f ü h " " hh, h h ü ü f ö ü h h h ü ö 呇 f, ü ö f ö í ü A védekezés fᔗ則bb szempontjai 呇, öö, h ü h ü h ü fö f, h ü fö ü h ü ó 呇 ö ű, ü, ű í ö h h í h ó í ü ö ű ű ó, í, ü h h ú, h ü

18 , h,, ü ü f h h f ü ü h ü h ö, öö, f ü, ü h f h, h f f ü ü h, f h f ü h ö ö ö f í ö h h,, í ú Az éintésvéde em ü, h ü f ü, h ó, h ó, ó h ü h f, ü h f, h ü ü 呇 h ű ö f ü h ö ü, h ü,,, hű, h ü h h f hú ó ó h h ö,, ö h h fö h í, fű f h h fö, f h ó ó "fö " ü ö f ű 呇

19 A védekezés fᔗ則bb e emi módozataiᔗ則 h h ó ö ű ü í f ü ü ó ü ü ú í, ü ö ö ó ó ú ü í ű ú í ö ü ű f ó h h ó h h ö ű ö ű h h í, h f h h h 呇 ü h f ü h ó fö ö ö ü 呇, ö fö ö f ú í ó í ó ö h ü, ö ö ü, h ü h ó í ó ó í ú, h h ó ü h ú ó ü ö ü ú ü h f f, h ü ó, h ü h ó í f h í ó í ó h ú, h ú ü ö h í ó ö f ü ű ü ü ű ö f ü, ü f ü f ó í f f ü ü ú ü, ü í ü f ű ű ó ú ó, h ü ü fö h f ü fö ü ü h h fö ú óh ó

20 Iᔗ則. Az e sᔗ則segé ynyújtás á ta ános kédései f í, ö ö í, ü ö ű ú ú, ú, óh, í h ú ó, ö, ö ö ö h ű, ú ö ö ü, h ú ó hí í h í í 呇 ó, f ú ü ü h í h, ü h ó, h, ü ú ó ö ö, h, ú ó 呇 ó ö í óh h h fú 呇 h, h fú, f h ü 呇 ű, f, h f í f, í f ű ö f ü ö ű, h 呇 ö ö ű h, ű ö ü, h,, ű ö f í h h ü ó h, h ű ű ö ó ö ú ü ú fú ü, ó í ü h ó í fú ó í

21 A szabad égutak biztosᔗ則tása 呇 h h í ü ö í ó h í, ű ü, h,, űf í, ö ó h f h f h 呇ó f h h ó f í A égzés újaé esztése ᔗ則enniva ók eszmé et en ba esetesse. f í, í ű ö, h f ó f ü 呇, ü 呇, ü,, í 呇 f h h 呇 ü h ó ü fú fú h h hh, h h ó ó h, h f ö, ú ó f, ö h ü fú í ö ű h, ö ű, ö f f ó h ü h ó, h fú 呇 h f í f ü ö ü öü í fú ü fú h h fú ü ó ü, f f, f ü ü, ö ú ü ü, h f h ü, ü, 呇 ű fú

22 A vékeingés biztosᔗ則tása í í ó ü í ó í ö f í ö í ü ó í í, ö í 呇 ú f fú í h ü í ó h 呇 呇 h í ű ö í ó h í ű ö ü h 呇 ö h ö, ö, 呇 í ú h ú ó ú, h í ó í, h f í ó h h fú í ú ó í ó 呇 ú ó ö í ó ó,, f ö h ú fú í, í ó ö fú, í ó ö 呇 fú í ó í ó fú 呇 h h í ó h f h í ó ᔗ則éü ések e átása ü ü ű, h ö h öh, h, í ü f, h, h h ö, f ö h, h ü h í f, h f í, f, ü h ü f ü f ó ó, h 呇 ü ó ó h 呇 ü h ó ö ö, ó, ö f f, f í, ó ó í ö, ü ö í ü ú ö h ö ü ö 呇 f ü, h,, h f h, hú, ö

23 , ó ó, hú ó h ö ó ö ó ó í h í f ü ö ü ö f f í ó í ó ö f ó hú ö ó ü ö ö ú, h ú f, h f ü ü ö ö ö ó ü ö ö ű h ú ú ó 呇 ü f ö í Égési séü ések ü, f fü ó, h ú f ü h ü h f hh f ü öü í ü f ú f f ü hó f ú 呇 呇 ö ó f í ö f ü ű h f ú h ű h f ü h f ó í ó h f h í h hó 呇ó í f f ú ö f ö ú ú h, í, f h, h 呇 ü ᔗ則sontok és ᔗ則zü etek séü ései 呇 ü ü h ó ű h í ü ó ó ö, h ü ú h í ü öü ö ö hü í ü h,, h ü í ü f ú ó ú h ö í ü f í ú h ó, h h ü h ü h ö ü,, h ó, f f h ü f, ú ó í h ü ö ö ű h öh öö, ö h í ü f öö ü h ö ö h, ö h ö, ö ö ö ö f f, í f ó ú ó f ö í ö f, öö h ó ó 呇 ö ú ó ü ü, ö í öö h ü h f h, h ö ű, ó

24 N í ö h, h ó f ü, ö í ü ö í ü ó ö f ü öö ö ö ö ó, h h 呇 öö ó ó h ü, f ö ü h h ö ű, ó 呇 ö í öö öö h ö, ó ö ú ó, h h ü ö ü, í f f h ú f ü f ü hí ö ö, öö í h, ü h 呇, ü,, h ü, h f ú, h öö ú ó ö ú ü, hí, ö ó, ó, fü ó 呇 ü, í ó ü ú h ü f h ᔗ則ézésᔗ則si apᔗ則tás f ö 呇, ü ö h,,, üí ü, 呇, h h ü 呇, í, h ó ü í f ü 呇 ü, ü, ö 呇 í í f ű 呇 ű ü ö í ű üü 呇 ü, ü, h h ü, ü, í A vézésᔗ則si apᔗ則tás szabá yai ü f ü, h ü í ü f í ö ö í f 呇 ó ö ü N ó ö í f ü ö í ü hú ó, ó ó, ú ó í ö ó, ü 呇 ó ö 呇ö ú ó ö h

25 N, ü ö ö ó ö f h ó í h, h h, h h í 呇 h í ö h í f, h ö f f f ö h ó f ö ü í h ó h ü h ó ü f h ó ó, ó ü f ü, f h h f ű h ó ö ö h, ó f, ö ü f h, h ü í f h ó í h, ú ó ü ö h í ü ektomos áamütés í, h ö ü ö í ű f ó í ü ü ö ó ó ó hú, ú, h í í ö 呇 ú, h ú, ű í 呇, ü í h f 呇 ü ö ü ö ᔗ則ᔗ則zi ba eset h, ó ú ü ö h h ó ó í ö 呇 h ó, ú h ó í, ö ö ü,, h ü í

26 ᔗ則zénmonoᔗ則id mégezés h f f f, h,, ú f,, h ó f ö h h h í ü 呇, í f h h 呇 fú ü Áju ás h ö 呇 ö ö h 呇, f, 呇 h f, h ú h, h, h 呇 ü f ó ó ü,, fü, h,,, h ó ü ö h, h í h h, f ó, f ü ü h ó, h ü ó ü f, f ó í, h f f ü ű f, h, í, ó ú, ö ö ú hú ó h A segé ynyújtás á ta ános szabá yai 呇, h f h ö, h, h ü ü, ú f, h ó ó ú í ú ó f, ű, ű ü ö, í, ü h 呇 ü í ö 呇 ü, f, ü h h ü í ó h ü h ü f 呇 h í 呇 f ö ó, ü ú ó f, í ó 呇,, ü ó, ű ú ó hí ü ű í 呇, hí h ö ü, h, ö h, h, ü h, h, h, ö h 呇

27 f ü h f ᔗ則ampus Be sᔗ則 te efonszám ᔗ則ᔗ則m 呇,,, 呇 呇 呇, 呇ö ö ú 呇 呇 ú ö ö 呇 呇 ú ö ö 呇 ó 呇 A mentᔗ則k te efonszámaᔗ則 ᔗ則ᔗ則ᔗ則. hí ó 呇 呇N 呇 呇N 呇 呇 呇 N 呇 呇 呇N 呇 呇N 呇 呇 呇 呇 呇 呇 ᔇ埇 呇 呇 呇 呇 呇 N 呇, 呇 呇 N 呇 呇 呇 呇 呇 呇N 呇 呇 h hí ó öü, ú ó ü ó ü ö ü ö, f ó f í f, 呇 呇 呇 呇, 呇, 呇 呇,,, 呇 呇

28 ᔗ則. ᔗ則űzvéde mi ismeetek A apvetᔗ則 tűzvéde mi tudniva ók ü ü, í ű h í ᔗ則űzo tóság hᔗ則vószámaᔗ則ᔗ則ᔗ則ᔗ則 f ü ó h ó ó h 呇 ű, ö ű ó ü ó, ű í, ha adékta anu étesᔗ則teni ke a hivatásos tűzo tóságot, épü et potását, ó, h h ű ó í ö ű ö ó ó h ó, 呇 ű ö ó ú f ü ü f ü ó ü ö ö h ü h ű ö ó ó ü h ű ó f ű h ó f ű, ű ö Ű 呇 呇 呇N 呇 呇 呇 呇, 呇 呇, 呇 呇, 呇 N 呇 呇 呇N, N 呇 呇, 呇 呇 N 呇 呇 呇 N, Ű 呇 呇 呇 呇 呇 呇, 呇 呇 呇 呇 ᔇ埇 呇 呇 Ű 呇 ᔇ埇 呇 呇 N 呇, 呇 呇 呇 N 呇 呇 呇N 呇 呇, ű ó ó, h ó, ó, ű ó, h h ű, h ö í, ű ó ű ó ű í í, ü, ó ű ó 呇 ö h ó hí ö ö, ü ö ö í ú 呇

29 , ó, h ó ö, ű, ű h ó ű ó ü, f ű ó í f ü í ű ó, ö ö, h ű ö ű, ü, í ű ű h ü f ó h, ü í f ű ó ó h ó ö ű ó, h, h ü h ü ű f ó f í, ú ó fü f ᔗ則űzmege ᔗ則zés hh, h ű ó í ű ö h ü h f,, f, h h ü h, h h ú ű h ü í ó ö fü f ü hf ü f ü ü h hf ü h h h ü h ö, ö h í h 呇 h ó ó ü, h ö, ó, ű f ó h f h h h ó, h h, h ü ű, h f ö ú í hú ü

30 h, í f ü, ó h f ü h ú 呇 h ö h,,, ü f 呇 í ü h ü, f h ó ó ó ü í ó, ü ö ö ó ú, ü í í ó í h A tűz káosᔗ則tó hatásai, a menekü és a apkédései f f, ö, fü, ü ö f ű ö ö 呇, ö ó ü f h f ᔇ埇 ö h ű ö ö, h í ö h h, h ú h ö h ú ü ű fü ö ű fü űű h í ű h f ó fü, fü ö ü h ö h fü ö, h í ó ó ü, f h h ó ö ü í ü, h ű, h ó ű f, h h h 呇ü í, fü f f ö h f ó, h ó ö N ü, h h í, ö 呇 í, í ó h fü f ú f ó ü 呇 h, h,, ű ó í, h ü ü 呇 h í ü, h h h, fö f 呇ó ü, í ü ö ü

31 A tűzo tó készü ékek fajtái és haszná atuk. h ö h ű ó ü f, h ű, ü ó hh ű ó ü ü h ó ó ó ü f h ü ö ö ó í ó ó h ó ü ü ö ö ű ó ö ö 呇 呇 ö ű ü h 呇 ó ü ú ü f, h ü ü h ú, h h f ű ö f h ó f, ü f ű ö f ü ü h h ö í ó í ó f ó ö ö,, h ü h í ü, ü ű ö ö ü ű ö, ö í ü ü h ó ü ö ü ö ü í ó í ű ó ü f ü ü h ó ű ó ü ü ü ű, h ü ö 呇 ű ó ü f ü ű h h, h ó ű ó ü h f, h ó 2 呇 ó ü, f ü ű ü h 呇 ű f ü, í ű ó ű ó ü óh h ó f ö ö, h ü ö í h óh f, ü í h f ü h ű f, ű ó ü ű ö 呇 h h ü ú ö ü h ö h,

32 ᔗ則ata omjegyzék ó 呇 f ó ú ö 呇 呇 ü, h, ö ö ü h, h ó 呇 h ü, ö h 呇 呇 ű f ü ö í ü ö f í ó 呇 ü f 呇 f ó ú í ú ó í ü 呇 ü í ü ü í í ü í 呇 呇 呇 ú 呇 ű 呇 ű ó 呇 ű ű í ó h, ü ű ó ü f h

ö í ú í ő ö ü Í ü Ú ü í í ő ü ő Í ű ő ő í ú ü ü ö ő ü ú ü í ü í ű íí í í ü í ő ő ö íí ú í ő ő ü ő ü ő ő ö ü ő ő ö í í í ő ü ö ü í í ű ő íí ű ú ő ü ő ü ö ü ő ü ő ö ö ő ő ő ö ő ü ö í íí ü ő í ü ü í ő ő ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ú ö ö ó űú ő ó ű ó Á ó ó ö ő ő ó ő ö ö ő ő ö ö ő ő Á É ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ö ő ő ű ö ö ó ő ú ű ŐŰ ó ö ö Á ó ő ő ó Ű ű ó ő Á ő ő ő ű ő Ú Á Í ű ó ű ű ó ó ű ű ő ö ó ű ó ö É ú ö ő ö ó ö ő ű ö

Részletesebben

Á Á ó ö í ő ö ö őí ö ó í ő ö í Á Á Á É ó ö É í ó ö ö É É őí ö ó ó ö Ö í ú ó ó ü ó ó ó í ó ó í ü ü ö í ő ü í ö ó ö ö ű ó íí ö ö ö í Á ö ö ö ó íí ü ö ö ö í ó ű ó ó ó ó ő ó ó ö ó ü ö ó í ó í ö ö őí ö í ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Í Í Í íí ő Í Í Íü Í í Í ííí ő Í Á ű Í í Í Í ü ö ő ú í Í í í í í í ü í ü í ő ú ö Í ő í í Í íí í ö É Ííí ő ő ő Íö ú ő í ú őí őű Í ú Í Í ő ő í ő ő í í Í Á Í Í ö ő ö ö í ő í í í í í Í ü ö í É ü Í ÍÍ í ú Í

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Á É É ő ü Í ő ő Í ö ő ö ő ü Í ü ú É Úú ő ű ű ö ü ő Í ő ő ő ö ö ú ő Í Ü ő ö ő Í ú ü ö ő Í Í ö Í ü ö Í ő ö ü ő ö ő ü ö ő ő ö ú ü ö Í ő Í ö ö ü Ü Í ő ü ő ö ő ő ü ú ő ö ő ő ő Í Í Í ő ő ö ö ő Í Í Í ö Á ő ö

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Í Á É É Á Ő ú ú ö ú Í ő ö ö ő ú ő ö ö ő ú Í ü ö ű ö ü ö ö ő ő ő Í ő ö ű ú ú ö ő ő ő ú ú ú ö ő ő ű ő ö ő ö ö É ő ő ú ő ü ö ű ö ú ú Í ö ő ö ű Í ő ü ö ö ő ő ú ő ö ő ő Í ü ő ú ü ö őö ú ö ő ő ö ü ö ö ő ő ü

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

í í ő ő í Á ö í Ó Á Í Á ő ő í í ö ö ö ő í ö í í ö í í ő í í í ő ő í í ő í í í ö ö ő ö í í í ő ő ü ö ü í ő ő í ö ü í í í ő ö ő Á ő ő ö ő í í ő í Á ő í Á ö í ö őí ő í ö ú ő ő ö ő őí É ö ő ő í í ö ő ő í ő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Á Á Ó ö ő í Ö ő í ő ő ö í ő ő Á ö ü ő ő ö ö í ő ő ő ö ő ö í ö ö ő ö í ő ő í ő í ő ö ú ö ö ú ö ö ö ú ő ő ő ő í í í ö ű í í ö ö í í ö ő ő ö í ü ö ö ö í ö ő í ü í ö ü ö ő ő ö ő ű ő ö ö ö í ö ö ö ö ü ö ű í

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben