DEBRECENI EGYETEM MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Debecen 2010.

2 ᔗ則szó í ú ó, f f ú "N ", h f f ö ü ű ó, í ú h ü h, h ó ú ó ó h h ó f ö ö h ó f ű ó, ö f f ű, ű, ű ű ó ü

3 I. Á ta ános munkavéde mi ismeetek A munkavéde em foga ma ö,,,, ű, ü í, f, ó ó h ó, h ü,, ű h í ó ú,, ű í ó ü ó, h ó, ú ö, ó, f ü h í " ó " f ü ü, h,,, h f í,, h ö, ü ö ö ü h f öü fű,, í, ü ö hú h ó h í h f, ó f í ó h ö ö ö, h h ó ű, h, ö ö A munkavéde em szabá yozási endszee ö h ö ü h ű h ö, ü, í, í ö ó í

4 ö ö ö, ö ö ó í ö f ö f ú ó,, h f ö ö ó ö ó f í N f ú,, f h ö h öö, f ú, h f í, f h ó, h ö, h f, f, ó öü h, f ö fü h ó ó h ö, í, í, ó, ö ó, ó f ü ö ó í ó ú f ö h ó ö ö ó í ó ü ó ó f, h ó h ó ó ú h, h h f ú ó ú h ó ö ó ó ö ö ú í, h h ö ű h,

5 ö í, ó, h ö, ó í ü ö ö ö ö, ö ó, ö ó ó ó ö, " " f 呇 ü ó ü ű ö,, ö í, h ó ű í ű " " ö h ö ö ó ó ó 呇 呇 ó ó ó 呇 呇 ö ű ö, ö A munkavéde mi jogszabá yok megsétése. ö í f,, ü f h ó f ó ű f, h ó í, ö

6 A do gozó munkavéde mi vonatkozású jogai és köte ezettségei ó ö ó ó f, h ó í ó í 呇 h ü, h ó h í 呇 h ó ü f, ö ö, í, ó h í ó h h ö ó í ö f, ó óh ű ó, h, ö ü ú 呇 ó í í ú ö ü í ü ü ö ö ü, ö ö ű ö, h ó, ó h 呇 ü ö ö ö ó h ó ó, f ó í h, h f 呇 ö f h h ó í ó 呇 h h 呇 ü f, 呇 h ü í 呇 f í, 呇 ü h ó ü, f 呇 h, ü, ü,, ú ö 呇 öü, h,, ö f, h í 呇

7 h f, ö,, h f, ó f ó h, f ú ó h h í Épü etek, munkahe yek, gépek eszközök üzembe he yezése, haszná atba véte e h, í, h ó,,, h ü, ö,,, ö í,,,, í, f h, f,, ü ó h, h, h í h ó ö ö h ö í h ó, ó h í, ö í f f ö ü h, h, h ö í, ó ü fö ó, ó h ü ú í ú í, ú í 呇, f ú í í í í ú, h, ű, ö ö h ü h f ü h ü h ü h, h í í,, í ü h ü h, ü h, 呇, ü ö ü f 呇 h f h ö h ó 呇 ű h ö h ó N ü h í ü ö, h, f ú í ü h ó f

8 ü h,, ü, í,, h, í h,, ü,,, ó ü,, A munkavégzése vonatkozó ende kezések ó ö h í f 呇 ó, ö h, h, ö h, ü ö ó h f h, h f í ü, f,, h f f h ó ű, í ü ó h 呇 ű ö ó, ö ö ö, í í ö ü h f h ű ö ö í ü, h ó f í, f ó 呇 f, í ö f f hí ö, öü, h ó í í ó, h, f, h í f ü,,, ü, f ü ü h ű ö ö h ú, í h ó, h ú ó h h, f ü h 呇

9 , ö űű, ö,, í 呇 ú ó h, f ó, ű h ú h h 呇 ó, h h,, f ü í ü ó h f h í, ű ö ű f ó, ó, h ö ü ö f h, ó, ó h ó 呇 h Az egyetemi munkahe yek á ta ános egészségügyi, tisztasági és munkavéde mi követe ményei. h ü f í, ó, ü h h, í h ü h, ó, ö ö, ü ö ö í, f í h, ü h ü f, h, ü ó f ö ö, ó í f ű, ü í f ó h f ö ö ö,, ü,, h h h f, ó,, í, h ó, h ö í ó í öö f ö ö, ó fü 呇 ó ö ó ó h ö fü ö ö

10 ü h h ó h f h h h í, ó h í h h, ű h í h ó ű ö h f, í h ű h ó h, ű, f h f í h í í, f, ű f,, ö ü ű, h ó ö ó h f, ó, h, ö h,, ö h,, í ó f í, ö űh ó ü h, h, h ó í h ó, f ü ö h í í f í ó ö h h,,, ó h ö ó ó h h, h h ü, ü ö h ó h ö ó ü h, h h ó í ü ü ö h ó h ö, ö, h, h, h ö, ö ü h ó, ü f f h h h ö í, h f ó í h ö ü, f ó, ú h ö ü, f ó f ó í h ö h ü ó,, f í,, ú óf ü ű

11 f, ó ú, ú f í, h h ó h f ó ü, h h ó f, f ó ú f ü ú ó ó í f ü h ó 呇 h h ó ó í ö ö ö ü ö ü hó ó í f h, f h ú h ó h h ó h ó, í h ó ü í ú h í f h, h öü, ü,, h ü ó, ü, h í ó ó f ó ó ó Munkaba esetek, ó, ö fü, h ó ó ü ö h fü ü ö fü ö, h ó f ö h ó ó ö,,, ü, f ü ó ú N h ö fü ö, ü ó ó h, h ö,, h ó ű ö ó ü, ö, ö fü, h ü ó, f ü ö ö í, ö

12 A ba esetek je entése ü, 呇 ó ö ö ü í ó,, ó ü, f ó h f, 呇 呇 呇 呇, 呇, 呇 呇,,, 呇 呇 呇 ü ö ü í ó ó ö h,, í,, ó, ü h ö ü ü, h í ó ü fö ö ö h, h, ö h, ö, ö, ö,, ö ö í ö ö ö ú ü ö í 呇 ó í, ú ü 呇íó h f h

13 II. Képenyᔗ則s munkahe yek. Á ta ános ende kezés ú í, ü h, ü, h ű h ó,, h ö f f f, h h, f f ú, h f ó í ö h ó ü í, ö h ó h ö ó í, ü ó ü ö ú ö f ü ú ó, ó 呇, ó h ü h f, ó ó ü ö h ö í f ü, h í ó ü Képenyᔗ則 ó f f ú, f ű, ö ö f ö, ó f f f, h ö ö h ó ö í h ó ö f h ö h í h ó h ó f ö f í h ó, ö h 呇 í ü ö í h ó h f ü ö f, h ó, h h

14 Bi entyűzet ű ö h ó ü ö ó, h h ó h f, f ű h hh, h í ó ó h ű f í f, f ü ű ö ó ö ü ö ö h ó h ó Munkaaszta vagy munkafe ü et f ü f f ü ű ú, h í, ű, ó ö ö ó í h ó, h ó h ó í ó h ö í h Munkaszék, í h h ó ö ű, h ö í h ó í h ó ö h í ᔗ則ékövete mények h h ú, h h ó h Megvi ágᔗ則tás, h í í í í f h ö ö ö, h ó ö ö ö, ó ü ö f ó, h h í h ö h f f h ű

15 ᔗ則üközᔗ則dés és fényvisszaveᔗ則dés h ú, h f f í, ó f, f f ö f, h, ü ö í h ó ó ö ö f, h h í ö h ᔗ則aj h h ó f h, ü ö ö, h f K ᔗ則ma h h ó f h ű h, h ó f h ó ó ó hh ó h ᔗ則ugázás h ó f, h ó ó h h ó mbeᔗ則gép kapᔗ則so at f,, ó í, f ó f f f f, f ű h í f f í, f ö h h ó ü í ó h í h ó, ű ú ó, ó í ó h ó ü, óh ó f ü f ó, f ó, ü ö ö f f, f í ó í ü

16 III. Az e ektomosságga kapᔗ則so atos tudniva ók 呇 h ú ó ö 呇 ó ú h ó ó h ó f ö ö f ö ö f ü ü ö h ó ü ó ö h ö ö fö, f fö ó,, f, h "fö " ö ö f ü 呇 h, ü ö ö ö ú ó ó fü ü ö f ü ö, ü h, h f ó h, h h ó h h 呇 h ú, ú í ű f ó h ó, f h, í, f í h ü h ü h ó ú h ü í ó, í ó h ó ú h ö 呇 í h ó h, ű h ö ú, h ö, ü h ö h f, ü, í h, h ó ü,, ö h 呇 h ó, ü, f ü h hö, f ö ö ö ú ó ü f ó í ü ö 呇, ű ó ö ö h ü ö, h f ü f h f fö, fö ü fö ö ü f h ó 呇ö ö ű ö ö ö h ó, 呇

17 Az áamütéses ba esetekᔗ則, h ö, ó 呇h, f h 呇h ö ö h f h " " h öü f ü " ö " h í f ó ü, h ü ű ö, í ű ö, í h f ó ó ö ö f ö, í ö í h í ú h, f í h ó h h f ó ü 呇 ö h ö f h ó 呇h ű f í h, í h ö f ü h " " hh, h h ü ü f ö ü h h h ü ö 呇 f, ü ö f ö í ü A védekezés fᔗ則bb szempontjai 呇, öö, h ü h ü h ü fö f, h ü fö ü h ü ó 呇 ö ű, ü, ű í ö h h í h ó í ü ö ű ű ó, í, ü h h ú, h ü

18 , h,, ü ü f h h f ü ü h ü h ö, öö, f ü, ü h f h, h f f ü ü h, f h f ü h ö ö ö f í ö h h,, í ú Az éintésvéde em ü, h ü f ü, h ó, h ó, ó h ü h f, ü h f, h ü ü 呇 h ű ö f ü h ö ü, h ü,,, hű, h ü h h f hú ó ó h h ö,, ö h h fö h í, fű f h h fö, f h ó ó "fö " ü ö f ű 呇

19 A védekezés fᔗ則bb e emi módozataiᔗ則 h h ó ö ű ü í f ü ü ó ü ü ú í, ü ö ö ó ó ú ü í ű ú í ö ü ű f ó h h ó h h ö ű ö ű h h í, h f h h h 呇 ü h f ü h ó fö ö ö ü 呇, ö fö ö f ú í ó í ó ö h ü, ö ö ü, h ü h ó í ó ó í ú, h h ó ü h ú ó ü ö ü ú ü h f f, h ü ó, h ü h ó í f h í ó í ó h ú, h ú ü ö h í ó ö f ü ű ü ü ű ö f ü, ü f ü f ó í f f ü ü ú ü, ü í ü f ű ű ó ú ó, h ü ü fö h f ü fö ü ü h h fö ú óh ó

20 Iᔗ則. Az e sᔗ則segé ynyújtás á ta ános kédései f í, ö ö í, ü ö ű ú ú, ú, óh, í h ú ó, ö, ö ö ö h ű, ú ö ö ü, h ú ó hí í h í í 呇 ó, f ú ü ü h í h, ü h ó, h, ü ú ó ö ö, h, ú ó 呇 ó ö í óh h h fú 呇 h, h fú, f h ü 呇 ű, f, h f í f, í f ű ö f ü ö ű, h 呇 ö ö ű h, ű ö ü, h,, ű ö f í h h ü ó h, h ű ű ö ó ö ú ü ú fú ü, ó í ü h ó í fú ó í

21 A szabad égutak biztosᔗ則tása 呇 h h í ü ö í ó h í, ű ü, h,, űf í, ö ó h f h f h 呇ó f h h ó f í A égzés újaé esztése ᔗ則enniva ók eszmé et en ba esetesse. f í, í ű ö, h f ó f ü 呇, ü 呇, ü,, í 呇 f h h 呇 ü h ó ü fú fú h h hh, h h ó ó h, h f ö, ú ó f, ö h ü fú í ö ű h, ö ű, ö f f ó h ü h ó, h fú 呇 h f í f ü ö ü öü í fú ü fú h h fú ü ó ü, f f, f ü ü, ö ú ü ü, h f h ü, ü, 呇 ű fú

22 A vékeingés biztosᔗ則tása í í ó ü í ó í ö f í ö í ü ó í í, ö í 呇 ú f fú í h ü í ó h 呇 呇 h í ű ö í ó h í ű ö ü h 呇 ö h ö, ö, 呇 í ú h ú ó ú, h í ó í, h f í ó h h fú í ú ó í ó 呇 ú ó ö í ó ó,, f ö h ú fú í, í ó ö fú, í ó ö 呇 fú í ó í ó fú 呇 h h í ó h f h í ó ᔗ則éü ések e átása ü ü ű, h ö h öh, h, í ü f, h, h h ö, f ö h, h ü h í f, h f í, f, ü h ü f ü f ó ó, h 呇 ü ó ó h 呇 ü h ó ö ö, ó, ö f f, f í, ó ó í ö, ü ö í ü ú ö h ö ü ö 呇 f ü, h,, h f h, hú, ö

23 , ó ó, hú ó h ö ó ö ó ó í h í f ü ö ü ö f f í ó í ó ö f ó hú ö ó ü ö ö ú, h ú f, h f ü ü ö ö ö ó ü ö ö ű h ú ú ó 呇 ü f ö í Égési séü ések ü, f fü ó, h ú f ü h ü h f hh f ü öü í ü f ú f f ü hó f ú 呇 呇 ö ó f í ö f ü ű h f ú h ű h f ü h f ó í ó h f h í h hó 呇ó í f f ú ö f ö ú ú h, í, f h, h 呇 ü ᔗ則sontok és ᔗ則zü etek séü ései 呇 ü ü h ó ű h í ü ó ó ö, h ü ú h í ü öü ö ö hü í ü h,, h ü í ü f ú ó ú h ö í ü f í ú h ó, h h ü h ü h ö ü,, h ó, f f h ü f, ú ó í h ü ö ö ű h öh öö, ö h í ü f öö ü h ö ö h, ö h ö, ö ö ö ö f f, í f ó ú ó f ö í ö f, öö h ó ó 呇 ö ú ó ü ü, ö í öö h ü h f h, h ö ű, ó

24 N í ö h, h ó f ü, ö í ü ö í ü ó ö f ü öö ö ö ö ó, h h 呇 öö ó ó h ü, f ö ü h h ö ű, ó 呇 ö í öö öö h ö, ó ö ú ó, h h ü ö ü, í f f h ú f ü f ü hí ö ö, öö í h, ü h 呇, ü,, h ü, h f ú, h öö ú ó ö ú ü, hí, ö ó, ó, fü ó 呇 ü, í ó ü ú h ü f h ᔗ則ézésᔗ則si apᔗ則tás f ö 呇, ü ö h,,, üí ü, 呇, h h ü 呇, í, h ó ü í f ü 呇 ü, ü, ö 呇 í í f ű 呇 ű ü ö í ű üü 呇 ü, ü, h h ü, ü, í A vézésᔗ則si apᔗ則tás szabá yai ü f ü, h ü í ü f í ö ö í f 呇 ó ö ü N ó ö í f ü ö í ü hú ó, ó ó, ú ó í ö ó, ü 呇 ó ö 呇ö ú ó ö h

25 N, ü ö ö ó ö f h ó í h, h h, h h í 呇 h í ö h í f, h ö f f f ö h ó f ö ü í h ó h ü h ó ü f h ó ó, ó ü f ü, f h h f ű h ó ö ö h, ó f, ö ü f h, h ü í f h ó í h, ú ó ü ö h í ü ektomos áamütés í, h ö ü ö í ű f ó í ü ü ö ó ó ó hú, ú, h í í ö 呇 ú, h ú, ű í 呇, ü í h f 呇 ü ö ü ö ᔗ則ᔗ則zi ba eset h, ó ú ü ö h h ó ó í ö 呇 h ó, ú h ó í, ö ö ü,, h ü í

26 ᔗ則zénmonoᔗ則id mégezés h f f f, h,, ú f,, h ó f ö h h h í ü 呇, í f h h 呇 fú ü Áju ás h ö 呇 ö ö h 呇, f, 呇 h f, h ú h, h, h 呇 ü f ó ó ü,, fü, h,,, h ó ü ö h, h í h h, f ó, f ü ü h ó, h ü ó ü f, f ó í, h f f ü ű f, h, í, ó ú, ö ö ú hú ó h A segé ynyújtás á ta ános szabá yai 呇, h f h ö, h, h ü ü, ú f, h ó ó ú í ú ó f, ű, ű ü ö, í, ü h 呇 ü í ö 呇 ü, f, ü h h ü í ó h ü h ü f 呇 h í 呇 f ö ó, ü ú ó f, í ó 呇,, ü ó, ű ú ó hí ü ű í 呇, hí h ö ü, h, ö h, h, ü h, h, h, ö h 呇

27 f ü h f ᔗ則ampus Be sᔗ則 te efonszám ᔗ則ᔗ則m 呇,,, 呇 呇 呇, 呇ö ö ú 呇 呇 ú ö ö 呇 呇 ú ö ö 呇 ó 呇 A mentᔗ則k te efonszámaᔗ則 ᔗ則ᔗ則ᔗ則. hí ó 呇 呇N 呇 呇N 呇 呇 呇 N 呇 呇 呇N 呇 呇N 呇 呇 呇 呇 呇 呇 ᔇ埇 呇 呇 呇 呇 呇 N 呇, 呇 呇 N 呇 呇 呇 呇 呇 呇N 呇 呇 h hí ó öü, ú ó ü ó ü ö ü ö, f ó f í f, 呇 呇 呇 呇, 呇, 呇 呇,,, 呇 呇

28 ᔗ則. ᔗ則űzvéde mi ismeetek A apvetᔗ則 tűzvéde mi tudniva ók ü ü, í ű h í ᔗ則űzo tóság hᔗ則vószámaᔗ則ᔗ則ᔗ則ᔗ則 f ü ó h ó ó h 呇 ű, ö ű ó ü ó, ű í, ha adékta anu étesᔗ則teni ke a hivatásos tűzo tóságot, épü et potását, ó, h h ű ó í ö ű ö ó ó h ó, 呇 ű ö ó ú f ü ü f ü ó ü ö ö h ü h ű ö ó ó ü h ű ó f ű h ó f ű, ű ö Ű 呇 呇 呇N 呇 呇 呇 呇, 呇 呇, 呇 呇, 呇 N 呇 呇 呇N, N 呇 呇, 呇 呇 N 呇 呇 呇 N, Ű 呇 呇 呇 呇 呇 呇, 呇 呇 呇 呇 ᔇ埇 呇 呇 Ű 呇 ᔇ埇 呇 呇 N 呇, 呇 呇 呇 N 呇 呇 呇N 呇 呇, ű ó ó, h ó, ó, ű ó, h h ű, h ö í, ű ó ű ó ű í í, ü, ó ű ó 呇 ö h ó hí ö ö, ü ö ö í ú 呇

29 , ó, h ó ö, ű, ű h ó ű ó ü, f ű ó í f ü í ű ó, ö ö, h ű ö ű, ü, í ű ű h ü f ó h, ü í f ű ó ó h ó ö ű ó, h, h ü h ü ű f ó f í, ú ó fü f ᔗ則űzmege ᔗ則zés hh, h ű ó í ű ö h ü h f,, f, h h ü h, h h ú ű h ü í ó ö fü f ü hf ü f ü ü h hf ü h h h ü h ö, ö h í h 呇 h ó ó ü, h ö, ó, ű f ó h f h h h ó, h h, h ü ű, h f ö ú í hú ü

30 h, í f ü, ó h f ü h ú 呇 h ö h,,, ü f 呇 í ü h ü, f h ó ó ó ü í ó, ü ö ö ó ú, ü í í ó í h A tűz káosᔗ則tó hatásai, a menekü és a apkédései f f, ö, fü, ü ö f ű ö ö 呇, ö ó ü f h f ᔇ埇 ö h ű ö ö, h í ö h h, h ú h ö h ú ü ű fü ö ű fü űű h í ű h f ó fü, fü ö ü h ö h fü ö, h í ó ó ü, f h h ó ö ü í ü, h ű, h ó ű f, h h h 呇ü í, fü f f ö h f ó, h ó ö N ü, h h í, ö 呇 í, í ó h fü f ú f ó ü 呇 h, h,, ű ó í, h ü ü 呇 h í ü, h h h, fö f 呇ó ü, í ü ö ü

31 A tűzo tó készü ékek fajtái és haszná atuk. h ö h ű ó ü f, h ű, ü ó hh ű ó ü ü h ó ó ó ü f h ü ö ö ó í ó ó h ó ü ü ö ö ű ó ö ö 呇 呇 ö ű ü h 呇 ó ü ú ü f, h ü ü h ú, h h f ű ö f h ó f, ü f ű ö f ü ü h h ö í ó í ó f ó ö ö,, h ü h í ü, ü ű ö ö ü ű ö, ö í ü ü h ó ü ö ü ö ü í ó í ű ó ü f ü ü h ó ű ó ü ü ü ű, h ü ö 呇 ű ó ü f ü ű h h, h ó ű ó ü h f, h ó 2 呇 ó ü, f ü ű ü h 呇 ű f ü, í ű ó ű ó ü óh h ó f ö ö, h ü ö í h óh f, ü í h f ü h ű f, ű ó ü ű ö 呇 h h ü ú ö ü h ö h,

32 ᔗ則ata omjegyzék ó 呇 f ó ú ö 呇 呇 ü, h, ö ö ü h, h ó 呇 h ü, ö h 呇 呇 ű f ü ö í ü ö f í ó 呇 ü f 呇 f ó ú í ú ó í ü 呇 ü í ü ü í í ü í 呇 呇 呇 ú 呇 ű 呇 ű ó 呇 ű ű í ó h, ü ű ó ü f h

DEBRECENI EGYETEM MUNKA,- ÉS TŰZVÉDELEM Az I. évfolyamos egyetemi hallgatók számára Debrecen 2010 ᔗ吷 fᔗ吷 fᔗ吷 ᔗ吷 y yú í ú T í S É C í V í í y E Ví S x y yú y C B ᔗ吷 f Cí ᔗ吷 f 104 ᔇ垗 V Tű ᔗ吷 ű Tű í

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü Í Ü Ü ü ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ő ő Í Á Í ü É Á Ó Í Á ő ő ő Ó Í Ö ú ú ú ő Á ő ő Í ő ű ú Í ű Í Í ő ő Í ő ő ő ő É ü ű Í ü Í ő ú Í ű É Í ü ú ő ő ű ú ű Í ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú Í ő

Részletesebben

ö ő ü ú ö ö ő ö ő ö ö ö ö í Íó ó ó ö ö Í ö ő ö ö ö ö í ö ő ö ö í ö í ö őö í ö ö í ő ű ö ú í í ú ö ű í ó ö ö í í ő í ü ó ű ö ó ű ö ú ö ú í ő ö ö í ő í ö ü ő ó ö Í ő ó ö Íö ö ö ö ö ő ö ö í ö ö ő í ű ö ú

Részletesebben

ú ű ö Á ü ú ú ű ú Ú Á Á Á Á É Í Á Á Á Á É É É Á ö ő Í Í ő Í Í ö ő ő Í ő ü ö ö ő ő ú Íő ü ö ő ú Í ő ü ö Á É Ö Í ö ö Í Á Á É Ö É ö Á Í É Á ö ö ö ö ő ú ö ü ü Á É É ő ő Í ü ő ú ú ü ő ö ő ő ő ö Ú Ő É Á Á Á

Részletesebben

ú ö ü ö ú ö ő ö ú ú ö ú ő Í ö úí ö ú ű ö ú ő ü ö ú ü ö ö ü ö ú Ó Í ö ü ö ö Ú Ó ö őí Ú Í ö őö ü Í ö ú Ö É É ö ö ü ö Ú Ö ö ö ü ő Ö Ú Ö ü Ő ö ú ü ü ö ő Ö ö ú Í ú ü ö ü ö ü ü Ü ő ü ö Ö ö ö Ü ö ő ő Ü ö Ő Ü

Részletesebben

Á É Í ő ü ő í ő É í ő ö ö ő ő í ö ő ő ö í ő í Í ő ú Í ő í ő ö ő ö ő ö í ő ö í ő ő ö ő í Á í ő í í í ö ü ö É ő ö ö ű í íí ö ö ö ő í ö íö í ö ú í ő ö ő ö ö ü í ö ö Í ö ü í ö ü úü ö ő í í ü í ö Ü í í ő í

Részletesebben

Ó Á ű ű ü ő Ú Ü Ü ő ó Ú í ü ő ú ü ú í í Ö í Á í É í ó ú í ü ő ú ü ú í Ú Ü ó ó ú ő É í ó ő ő ú í ü ő ú Ü Í Íőú í Ö ó Ó ő É Ó í Ú Ú í í ó í í Ú Ú í í Ö Ú É í í í í ő ú í Ü ó Ú Ü ü ü ü őú ú í Ö ó Ú Ü ő óú

Részletesebben

ö ö í ó ő ő í Í ő ö ö ő Ü ö ő ó ő ő ü ő ú í ó ö ó Í ö ö ő ö ó ó ü ü ó ó í ő ő í ő ö í ó ó í ó í ö ó í ó í ü ö ó ó ü ő í Á ú ő ü ü ö ó ö Ö ő ü ő ö Ö ő ü ú ö ö ö Í ü ö ó ő ő ő ő ü ő ö í ó ö Á í ő ú í ú

Részletesebben

ő ü ő ü ő ő Á ő Á ő Ü ő ü ű ő ő ü Ó ő ü Ü ű ő ű Í ú ő Ú ü ú ő ü ü ő ő ü ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ú Ú ü ő ő Ó Ó ő Ó ü ű ű Ó ő ú ű ő ő ő ü ű ő Ó ő ü ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú Ü ü ü ő ő ú ű ő Ü Ó Ü ő ü Ú ő ő ü ő ü

Részletesebben

Á Á Á Ú Á Á ö Ó ö Ú ü ü Á Á ü ö Á ü Á ö ű ö ű ü Ú ü ü ö Á ű ű ö ö ű ű ü Á ü ü ö ű ü ü Á Á ö Ú Á Á Á Á Á Á ü Ü Ú ü ö ö Á ö ö ü ü ű ű ö ö ö Á ö ö Á Ó ö Ú ö ö ö ö űü ö Á ö ű Ú ö ö Á ü Ú ö ö Á ű ö ö Á ö ö

Részletesebben

ó ó ö ü ó ó É É ó ó ó ö ü ó ó ű É É ó óé ó Ü ó ó ö ó ó ö ó ó ü ö Ü ó ö ó Ü ü ó ú ű É É ü ú ó Ü ó ű ö ó Ü ú ű ö ó ú ó ó ó ö ó ü ü ú ó ó Ü ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ó ó ó Í ó Í ó ó ó ó ó ó ó ü ú ó ú ü ó ó ú ú

Részletesebben

É ő ő ő ő ő Ú É ő É ő É ű ű ő É ő ő Ó É Ú ű É ű ű Ó Ó ű ű ő ű ő É ő ő É Ü É ő ő ő ő ő ű ő Ú Ú É É ő ő ő ő Ú ű Ú Ü ő ő É ű É ő ő ő Ú ű ő ő É É É ő ő ő Ú É ő ő É Ö É Ű É Ú Ó ő ű ő Ü ű ő ő É ő É ő ő ő É ő

Részletesebben

NYÍRBOGDÁNY Településfejlesztési Akcióterv 2007-2013 Készítette: JBM Team Bt. 2007. március Ú 4 5 6 V E 57 Ü 6 M 65 65 5 6 4 5 4 V V 5 4 5 6 65 5 6 4 4 66 44 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5 6 54 5 6 6 5 4 4 4 6 6

Részletesebben

Ö ő ü ő ő ü ü í ő í ű ű í ű Ó í ő í ü ő ü Ö ü ü Á ő ő ő í ő ő ő ü ü ő ő í Á ő ő ü ő í ő ő ü ő ü ű ő ő ő ű ű í ű ő í í í ő ő ő ű ű í ű ú ő ő ő Ö ő ü í ő ő ő Ö ő ő ő Ö í ő ő ő Ö Ü ő ő ő Ö ő ő Á Á ő ü ű ő

Részletesebben

í ö ó í í Ö í í ó í í ó í ó í Á ó ó ö í ö ö Í í ó í ö í í ü ö í í ó Í ö í ó ö ó í í ö ü ö ó ó ü ö í í ó ó Á ö ó ö í í ó ö ó ö í ó ö ü ö ö ó ű í ö ó ö íí í í í ö í í ó í í ó ö í ü í í ö ü Í Í ü ö É í í

Részletesebben

ú ú ó Á ő í ú Á É É Í Í Á É Ú Á Á Á Ú Ő É É Á Ú É É É Á Á Á Á Á É Ő í Ő ó É ö ó ö ó ó ö ö ö ő ó ő ó ó ö ó ó í ö ö ú ó ó ó ö ó ó ó ó ü ü ö ö ó ó ö ó ó í ú ö ő ö ó ő ö ó ó í Ő ő í ő ó ü ő í ö í ó í ő ó ő

Részletesebben

ö ÉŰ Á ó ó ó ő ö ő í ű ó ú ő ö ű í í ó ó ű í ő ó ó Á ö í ő ö ő ó ó ő ü í Íö ó ú ó ó í ó Í ö ő í ö ó ő ő ö ü í í ó ó ö ü ó ö ö ú ő í ó ö ó ő ö ü ú ő ö ő ű ó ü ü ö ó ő ö ó ű ö ú ó ú Í ó ó ó ó ó Á ó ő Á ő

Részletesebben

ő ö ö Ú ő ü ö ö ö ö ű í ó ü ö ö ö ö ó í ő í ü íö ő ü ó í ő ő ó Ú ó ó ö í Á ö ö ó ó í ö ő ö ó ü ó ő ü ö ű ő í ő Í Ö ó ü ö ó ő í Í ó ú ú ö ő ö ö ö ó í ő ő ü ö ú í ő ő ő ő ö ö ö ő ö ö ű ü ö ö ö ő ü ő ö ö

Részletesebben

í ú í ö ű ű ö ő ö ő Ü ú í ö ű ű ö ő ö í ú ő ú ú Ó ú ú í ő ö ő ö ő ő ö í ő ú ú ö ö ő ö ő ő ú ő ő ő ő ő ő ö ö ö í ö ö ö ö ő ö í ő ö ű ö ö ö ö ő ö ő ö űü ö ö É ö ú Ü ö ö í ö Ö ö í í ő ű í ö Ü ü ö ö ú í ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ú ö ö ó űú ő ó ű ó Á ó ó ö ő ő ó ő ö ö ő ő ö ö ő ő Á É ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ö ő ő ű ö ö ó ő ú ű ŐŰ ó ö ö Á ó ő ő ó Ű ű ó ő Á ő ő ő ű ő Ú Á Í ű ó ű ű ó ó ű ű ő ö ó ű ó ö É ú ö ő ö ó ö ő ű ö

Részletesebben

Á Á Á ü ű ő ő ő ő Á ü Ü ő ő Í Á Í Á Á ő ü ő ő ő ő ő ő ú ű ő úü ő ú ű ú ő ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü ő ú ő ú ő ú ú ő ú ú ő ő ú ü ú ú ü ő ű ú Á ő ú ü ő ő ú ú ő ő ű ő ű ő ü ú ü ű ú ú ő ü ü ú ű ű ú ü

Részletesebben

Íö Í ü ö ö Í Á Í ö ö ű ú ö ö Ü ü Í Í ú ü ú Ö ö ű ö ü ö ű ö ú ü Ú Í ü ö ö Ú ö Á Ü Í ö ü ö Í Í ö ű ö ú ö ö ú ö ö Í Í Í ö ö Í ű ö ű ö ö ű ö Ö Í ö ö Í Í ö ú ö Ö Ú ö ű ö Ű ú Ú ú ö Ú ö ú ö ű Ú Í ű Ü ü ű ű ö

Részletesebben

É Í É É É ü Ü É ö ö ű ú ö Í Í ü ö Á ú Á ú ö Í Á Á Í Í Í Í É Á Á ÍÍ Ú ü Í Ú ú Í Ú Ö Ü ű ű Á Í Ú Ö Ö ú Ö ü ú ö Í Í ú Ü Í Í Í Ö Ó Ö Ö Ü ü ü Í Í ü Í Í ű Í ú ü Ö ü ü Ö Í Í Í Íú Ó Í Í Í Í Í ü Í Í Í Ó Ö Í Í Í

Részletesebben

úű Ó ű Ó ü ü Ú Ő Ú ú Ó Ő ű Ő Ű Ű ű ű ű Ő ű Ú Ő ú ú ű Ő ú Ő ü ű ú ú ü Ő Ő ú Ó Ő ű ü ű Ö Ú Ú ú Ő Ő Ö ü Ű ű Ű Ő Ő Ő Ő Ő Ő Ö Ő Ó Ú Ú ú Ő ú Ó ú ú ű ű ű ű Ű É Ó Ő Ú Ö ú Ő ű Ó Ő Ő ú ű Ú Ó Ú Ő Ő Ó Ő ű Ű ű ű ű

Részletesebben

Ó Ú ű ű Ő Ü É Ö Ú Ú Ú É É Ö Ö É É Ö É É É Ü ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű Ö ű Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ú É ű ű ű ű Ú ű Ú Ü Ü Ő Ő Ü Ü Ú Ő Ü Ú Ú Ü Ü ű Ú ű ű ű Ú Ü Ü Ü Ö Ü Ú ű ű ű ű ű Ú É É ű ű ű É Ű É Ü Ü Ü Ú Ü É ű É É Ű

Részletesebben

Á Ő É ö Ö ő ó ő ő ó ú ó ő ö ö ő ő Ö ő ő ú ó ü ő ö ő ú Ö ő ó ö ő ö ő ő ú ő ó ő ö ö É Á É Í É ú ű ű ó ö ó ű ó ő ó ő ö ű ő Í ó ö ő ő ó ő ü ő ö ő ő ű ő ó ő Á Ó ő Á ó ó ó ő ő ő ö ó ö ű ó ő ű ő ó ó ő ő ö ő ó

Részletesebben

í Í ő í ú ú ő ö ő í í ö ö í ö ö Á í í í Ű Í Á ü ü í í Ú í í ö ö í Í Ö í ö Í Í ö ö Á ö Í Ö í Í Á ö ö Ö Ü Í É Í í í Í Ö Á Ö ő í í ú í í ő í í É É É É ö ö Ö É ö Á É í í Í Ú Á Ú Ö É Ú Í ö ö ö Á ö Í í í ő ő

Részletesebben

Ó ő ü ő ú É ő ő ú ő ő ű ő ú ő ő ő Í Í ő ő ő ü ü ő Í ű ő ő ő ő Ű É É ő ü É ő ű ő ü ő ő ő ő ő ü Í ő ő ő ü ü ő É ő ü ü ű ő ő ü ü ű ű ő ő ü ő ő ő ő ü ü ő ü ü ő ő ő ő ő Í ő ű ő ő ő ő ő ő ü ü ü ű ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

ú ó ü ó ü ü ő ő ő í ó í í ü ű ü ő ó ő í ó í ó ó ú ó ü í ó ő í ú ü ü ű ü ű ő í ó í ű ő ő ű ú ó ú í ű ő í ó ó ó í ú Í ü ó í ü í í ő ó ő í ó ú ó í ó í í ü í ü ü ú ü ú ü ü ű ü ü í ú í ő úí ő í ő í í ó ü ó

Részletesebben

í ő Á Á Ő É ö ő í Í ú ó ő ő ó Íő ó ő ó ö ö í ö ő Á Á ő ö ő í É í ü Ü ü É í ü í í ü ö ö ü Ü ű ü í ö ú ó ó ó ó í ó ü ő í ó ő ó ő í í É í ó Ó ű ó ú ö ö ó ú É í ó ő í í ű ó őí ö í ő í ó ü í ó í ó ó ó í í őí

Részletesebben

ó ó ű ó Ú Ü ü ü ó Í ű Ő ű Í ó ő Ú ü ó Í Ü ó ó Ü Ü ó ő ü ő ű ó ő ő ó ó ó ű ű ó ü ő Ö ó ő ó Ő Ü ű Üő ő Íó ü ó Í ó ű ő ő ó Ű ó ó ó Ü Ő Í Ő ó ő Í Í ú ő Ö Ö ő Í ó ü ü ü ű Ő ÚÍ ó ü ó ó ó ő ó Ű ű ű ó ü ű ő ő

Részletesebben

í ü í Ú ü ö í í í ú ü ö Í í í ü í ú íí Í ú í Í ú í í í Ü ö ú ü ö ö Ü Í ö í ö í ö í í ü Ü í í ö ö ö í í Ú í ö ö ú í Í í Ú í íö í í íí Ú í ő ö í ö ö í Ü ö ö ú í í í í Í Ü Í í ö ű ö íü ö Ö Í ü ö É í í Í ű

Részletesebben

Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (I.25.) számú rendelet ᔗ厗- ü bb ód í 1990. LXV., bb ód í 1993. III. (T bb b : S.) 1997. XXXI.. ( bb b : G.), c u ó ó ó d d f ᔗ厗 ᔗ厗, c b d d d b

Részletesebben

ú í ú Á É í í ő í ú ú ő í ú ú í ü ú ú í ő í ú í ü ü ő í í í ú í í ű ü ü ő ű ü ő ú í ú ú ő ü ő ü ü ú í ü ü ő í ü ü ő ü ü ő í ű É ü ü ű í ü ű ű ü ü ü ű ő í ő Á ú í ú í ü ő ú í ü ü ű ü ü ü í í ü ü ü ő Á ü

Részletesebben

ő ü ő ő ő í ő ü í ü Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ő Ó Ó Ö ő ü ő ű ú ü ő ú ü ő ű ű ú ű ő í ő ű ő í ü Ő ő Ö Ö í ő ü ő ő ű ú ú í ú Ö ő Ö ő ü ő Ö í ú ő ú ü ő ű ű ú ő ú ő í ű ő í ü ő ő Ö Ö ő ő Ö Ö ő ű ú ú í ú Ö ő Ö ő

Részletesebben

KÜLSŐ rendes Tagsági ogviszony létrehozásával kapcsolatos Okirat Nezetközi Energiafelesztési Klaszter ᔗ哷 2 Fó Z V C ᔗ哷 bb b b ó x f f ű ó b f ó ᔗ哷 ű b ᔗ哷 ᔗ哷 f ᔗ哷 ᔗ哷 ó ó b ű b b f f ᔗ哷 ᔗ哷 ᔗ哷 ᔗ哷 b ᔗ哷 ᔗ哷

Részletesebben

ö í Ü ö Ö ö ű ö ű ö í ű ó ö ó ö Ö ó ü í ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö í ó ó ó ö ö ö ö ö í ö ó ö í ö ö ű ö ű ö í í í í ü ü í ó ö ö ü ú ü ö ö ö ó ü ö ű ö ö ü ó ö ú ö ű ö í ú í ó ö í ó ö í ö ű ö ű ö í í í ó ö ö Ö Ö

Részletesebben

ö í ú í ő ö ü Í ü Ú ü í í ő ü ő Í ű ő ő í ú ü ü ö ő ü ú ü í ü í ű íí í í ü í ő ő ö íí ú í ő ő ü ő ü ő ő ö ü ő ő ö í í í ő ü ö ü í í ű ő íí ű ú ő ü ő ü ö ü ő ü ő ö ö ő ő ő ö ő ü ö í íí ü ő í ü ü í ő ő ő

Részletesebben

ő Í ö ö ű í ö ó ó ű ó í ó ó ó ö ó ö Í ö ú ő ö ö ö ó Á Ö ü ő Í ó ö ő ó ő ö Ó ö ú Ö í ö ö ö ö í ű ö í ő ö Ö Í Ö í ű ö É ö ö ü ö í ö í Íú ü Í ö í ü ö É ü ö É í ő ó ó ó ó ö ó ü ö í ü ü ó ü ó ő ö ó ú ő ó ő

Részletesebben

ú ú í ú ő ű í ő ú ű í ő ő ő ő í í Ö Ó í Í Á ü É í í ő Ö Ö Ö Á ő Í Á ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő ű í ő ú ű í ő ő ő ő í ő ő ő í ő ő ő ő í í í í í ű ű ő í í í Ö í ú ú í í ű í ő ő ő í í í í í ü ű í í ő ő

Részletesebben

ő ö ó í ó ö ő ó ö ö ö ö í ő ü ö ő ó ü ó ó ő ü ő ö ü ö ő ő ő í ő ó ö ü Í ő ó ü ö ó ú ő ö ó ó ö ő ö ó í ó ő ö ú ó ó ü ó ö ó Á Á ó ó ó Á ó ő ő í ö ő í Á í ő í ü ö ö ö ó í ö ő ö ő ü ó ű ö ő ö ö ó í ü ó ö ő

Részletesebben

ü ü ü Í ű ű Í ű Í ü ű ü ü Í ü ü ü Í ű ü Í Í É É Á Á Á Í ü Á Á Á É Á ű Á Á Á Á Á É Á Í Á Á Á Í É É Á Ú Á Á Ú Á Á Ü Á É ü Ö Ú ű É ü ü ü ü Í ü ü ü ü Í ü Í ű ű ü ű ü ű ü ű ű ű ű ü ü ü ű ű ű ű ü ű Í ü ü ű ü

Részletesebben

í ú ü ú Ú É ü ú ú Ú í Ú É É í Ú í í ú ú í Ú ú ú í í í ú ú í Ú É í ű ü í í í í í í ü ü í ü ü Ú Ő ü ü í Ö ű í Ú Ü ü ü í ü í Ú í Ü ü Ü í í í ü Ö Ü ű ú Ü ű ú ü ü í í Ú Ú ű í ü í í Ü ü í ű í ű É ú ű ü ú í ú

Részletesebben

ö Ö í ü ü ö í ü ö ó í ó ü ö í Ő ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó Ü ü Á í ö ö ö ó Ö ö ó Ő Ü ö Ö ö ű í Ö í ű ö ü ó ö í ö ó ű ű ó ó ü ű ó í Ő ü ü ö Á ö ű ö ó ö Ö ö Ö ó Í ü ü ü ü ü ö í ö í Ó Ó í Ö É í ö ö ü í ű í ö í ü ó

Részletesebben

Í Ü Ő Ő Ő Á Ó ó Á Ó Ú Á Á Á Á Ö Á Í Ü Á Á Í Ú ú ö Í Í ö ö ó ó ú ó ó ú ö ö Á Á Á ú ó ű ö ó ú ó ü ö ű ú Á ó ö Á ö ú ó ó ó ó ó ú ü ó ó ó ö Á ó ű ó ú Í Á ó ó Í Í ü Í ö ö ü Í ó ó ó Á ö Á ö ö ö Í ö ú Í ű ű ú

Részletesebben

í ő í ö ú ő Ö ő í í ö ö í ő ő Ő ő í Í ö ö Á í í í ú Í ö í Á ú í Ó í ö Ö Ö í í Ú Ö í ő ő ő ő í ö ö í ö í Ö ö ö Ö Ö ü ú í ő í Í Í í Í í ö ö í Á Ö ő í ő ő ő ő Ó ö ö ö Á Ö Ö Í ö ő Ú Á Ú Ö ú Ö Ö ö Á Ö ő ő ő

Részletesebben

É Á Ú Ö É É É É Ü É ú ö í ü ö ú ö í Ü ü ü ö ö Ő ú í ú ö í ü Á í ű Í í í ú ü ö í í ű í Í ű ü ű í ü ü í ű ú ö Á ö ö ú ö í ű ű ö í ö í ű í ú ű ű ű í Í í ö í Í ÍÍ ö ü ö í ű í ö ö ö ű í í ö í ö í ü ö í í í

Részletesebben

Á Á ó É ö ó Ö ó Á ó ó ó ő ő ó ő ő ó ö ö í ő ó ő ő ö ó ó ó ö í ö ö ő ö í í ó ő ö ú ö ö ő ö ö ö ő ó ő ó ő ó ő ő í í í ö ű ó í ő ó ó í ü ö ö í í ó ó ö ő ő ö ó ó ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ó ó í ü í ó ö ü ö ő ő

Részletesebben

í ó Í ő í í ó ó ó ú ó Ó ó ö ű ú ó í ó í ó ő ű ö í í ó ű ű ö í ö ü íó ő í ó ú Ö í ó ő í ó ű ö í ö ú ő ö ö í ö ú ó ő ö ú ö ö ú ó í ó ű í í ó ű ó í ó í ó ű ö ú í ü ö ó ö ú ú ü ó ű ö ú ú ü ö ö ű ö ú ö ö ö

Részletesebben

Á ő ő ű ő ő ű Ö ő ő ő ő ű ő ő ű ő ű ő Ó Í ő ő ő Á ő ő ő Ö Ö Á ű ű ő ő ű ű ő ő ű ő ő ű ő ő ű ő ő ő Á ő ő ő ű ű ő ő ű ő ő ő ő Á ű ű ő ű ő ű ő Ö ű ő ő ő ű ű ő ű ő ő Ö Ö ű ő ű Á ő ő ű ő ő Á ő ő ő ő ű ő ő ő

Részletesebben

Á Á Ü Á Á Á Ü Ö Ü ű Á Á Á Á Á Ő Á Á Ö Ö Ú Ü Á Ü Ö Á Á Á Á Í Ö Á ú Á Á Á Ü Á Ü Á Á Ü Ü Ö Á Á Ó Á Á Á Ö Ü Á Ó Ü Ö Ó üí Á Á ő ü Í ő Í ő ü Í ÍÍ Í Í Í ü Á Á Ü Á űí Á Á Á Ö Á ü ü ú Í ü Í Ö Ö Ó ü ú Í ü Á Í ü

Részletesebben

é ö é Á é é é ö é é ú ö é é ő é ő ő é ö é í ű ő ö ö é ü ű ő ő ő Ú É ö É Ú é é ö é ö é Íé Ú ú ö é é é ő ő é ú ö é ö é é é ú ü é ő é é ö é é Á é ű ö ű é é é ú é É Ú Á É É Á ö é Á é ő ö é ő É é ű ú é é Á

Részletesebben

í Ö ű ű ú ő í ő ö í ő ű ö ü ű őí ű ő ű ő ű ő ű í ő ú Í ő ű í í í ű ő őí ű í í ű ő í í ő ö ű í Ö ő í í ü ű ö ö ő ő í ő ö Ü Í ö í ü í ü Ü í ö ő ö őí ő í ő í ő í í ű ű ö ő í ö ö í í ö ö ü ő ő ő ő í í ű í

Részletesebben

í ő ü ű ő ö ö Í Ő í ö Ö ő ü ö ő ö í ö ö ő ö ö ű ő ő ő ő ö ő ő ő ö ú ö ő ő ő ő ű ő ö ö ö ű ö ő ö í ö ű ő í ö ö ö ö í ű ő í ö ö í ö ö ö í ú ö ő ö í ű ő ö ö í í í ű ő ö í í ú í í ü í ö ő í ú í ő í ö ö ő í

Részletesebben

Á ö É ó Á É ó ü É ó ö í ü ő ö Ö ó ó í ő ő í ó ö ő ó ő ő ö ö Ö ő ő ő ő ő ő ő ü ü ö ő őő ű ö ő ő ó ö ő ő ő ü ó ó ó ő ő ú ó í ú ö ú ó í ő ő ő ő ü ü ő ö ó í ő ő ő ü ú ö í ó í ő ő ü í ő ő ő ü ö ő ü í ü ó ő

Részletesebben

ű ű ű ő ő ő ö í í ö í ö ő ő ö í í ő ő É ö ő ő ő í ő í ö ö íö ű ő ő ű í í í ű ű ű Á í ű ö í ő ő ő í ű ö ő őű ű í ű í ű ö í ű íí ö í í ö í ö ö ö í ö ő ű í í í ű í í í ö ö í ű í íí í í í ű í í ű í ű ö ű ö

Részletesebben

ö ü É ő ó ó Ó Ú Á É ő ü ö ö ú ö ü ő ö ü ü ő ó ó ö ö ű ő ö ú ő ó ó ö ö ú ó ó ó ö ö ő ő ó ü ö ö ó ú ő ú ü ő ö ó Í ó ö ő ö ü ö ó ö ó ö ő ö ó ü ű ő ö ő ö ó ó ü ű ö ő ó ö ő ü ü ö ú ő ö ő ü ű ö ü ó ő ö ó ö ú

Részletesebben

Ó íű ú ü ő ű ú ü ő ő ú ü ő ű í ő ű ú ú í í ő ő ő ő ü ő ő ű ú í í ő ü ő Ö ő ü ü Ö ő ü í ű ü ő ő Ü É Á Á ü í ü ú ü í ü í ü í ú í ü ő ú ő ü ő ú ő í í ü ő ú í ú ú ő ú ú ű ü ű í ú ő ü ő ő ü ő ő ü í í Á í í

Részletesebben

Í ó ű ö ö ü ö Í ő ő Í ö ö ó ü ü ö ö ö ó ö ű ö ú ü ö ö ö ű ö ö ő ö ö ö ö ö í ü ö ú ü ö É ő ö í ó ö í ü ú ó ú ó ö í ó ü ö Í ö ó ö í í ó ú ó ó ö ú ö ú ú ö í ü í ÍÍ ö ö ö í ó ü ű ö ő í ö í ó ö ö í ü ö Í ö

Részletesebben

ó ü ó í ö ú ú í ú óö ó ő ő ö ő ó ú ó ő ö ó ú ó ő ő ő ő ú ó ő ú ó ú ó ó í ő ó ő ő í ü ö ő ú ó í ö ő ö ő í í ó í Í ü ö ó ó ú í Í í ő ő ö ö ő ú í ö ö ő ú ó ú ó ő ö ő í ő ő í ő ö ö ő ó ü ő ö ő ó ó ü ü Í ó

Részletesebben

ö ü ö ü ü Í É ö ü Ö ö Ö ö ö ö ü ü í Í ü í ö í ü ú ü ü ú ö ö Ö Í ö ü í í í ö Ö ü ö ö Í ö ú í É ö Ö ü ú ú í ú í í ö Ö ü í ú í ö Ö ü ö ű í í Í ú Í í í í Í í í Ü ü ü Ü ö í ö ű í ö ö í ü ú ö ö í Í ö ö ö ö ö

Részletesebben

Á Á ó ö í ő ö ö őí ö ó í ő ö í Á Á Á É ó ö É í ó ö ö É É őí ö ó ó ö Ö í ú ó ó ü ó ó ó í ó ó í ü ü ö í ő ü í ö ó ö ö ű ó íí ö ö ö í Á ö ö ö ó íí ü ö ö ö í ó ű ó ó ó ó ő ó ó ö ó ü ö ó í ó í ö ö őí ö í ó

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ö ö É ü ő ü ö É ü ü ö ö ö ő ü Á ő É ü ü ü öü ö ű ő ö ö ö É É É ü ü É ü ö ö ü É ö ö ö ő É É ö É ü ö É É ű ő ü ö ö É ü É ö ü ö ö ü ü ü ü ÉÉ ü ö ő ö É ö É ö Á ü É ö ü É É ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö É ö É ö ö Ú É

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

Á É É ő ü Í ő ő Í ö ő ö ő ü Í ü ú É Úú ő ű ű ö ü ő Í ő ő ő ö ö ú ő Í Ü ő ö ő Í ú ü ö ő Í Í ö Í ü ö Í ő ö ü ő ö ő ü ö ő ő ö ú ü ö Í ő Í ö ö ü Ü Í ő ü ő ö ő ő ü ú ő ö ő ő ő Í Í Í ő ő ö ö ő Í Í Í ö Á ő ö

Részletesebben

ᔗ南 Tu z b ) "A z, ly úgy u z l ö y h zój, g z bb pc l u z, z ll l g l. K z z ű ᔗ南lö ö l gu l pᔗ南 b. ᔗ南 l ju, ᔗ南 ᔗ南ᔗ南ᔗ南ᔗ南 l z ᔗ南, z l ᔗ南 z l g ᔗ南ᔗ南 l z z u ll, l u l ó g ö z u, h gy g pju ö zᔗ南. ᔗ南, ᔗ南,

Részletesebben

ő ö ő ű ö ő ú Á ő ő ö ő ű ő Á ő í ó í ó ó ó ó ö ő ó ó ó ö ü ú ö ű ó í ü ű í É É Á Á É É ő ö ő ű ö ö í ő ő ó ő ö Á Á Á É É Ö ö í ő ű í ő í ü ő ü ö É ű ü ő ö ú í Ü í ó ó ó í ó ü ó ó ú ü ö ő ő ő ű ű ö ö ö

Részletesebben

Á É É É ö í ö ó ö ő ó É ő í ű ú ü í í í ö ü ö ó ö ü í ö ó ó ö í ó í ó ő ö ü ő í ó ó ö ö ö ü ü ő í í ö ó ü ő ú í í í ő ő ó ó ö ü ö ő ó ü ó í ü ő ű ő ő ó í ó ő í ő í ó ő ű ü ó ó ő í í ő ő ó ó ő í ő ü ö í

Részletesebben

ő ö Á í ő Ő Ö í í ü ó ö ú ó ű ö ő ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö ó ú ő ö Ő Ö ü ű ö ő ö ú ö í ó Ő Ö ö ö ö ü ő ó ö Ő Ö ö Ő Ö Ő Ö ó ö ű ü ú ö ő í Á ü ü Ó Ö í ö ö ö ö ü ó í ó ó ó ö ö ű ö ő ő í ő ö ú ó í ö ü ü ö ő ó

Részletesebben

Í Á É ö Ö Í í ö ű ú Í í í ó Ö í ü ö ö ó ú í ó ó Á í í ö í í ó í ú í Á ó ó ö ö ó ö ö í ó í ó ö ö ö í í ö ü ú í ó ö í í ö í ü ú í ö ö ö ü ű ö í ö ó í ó í ó ó í ö ó Í í ö ö ó í í ó í ü í ö ó í ö ü ü ö ö í

Részletesebben

Í É ő ü ö ő ú ü ö ő ü ő ö ő ö ö ő ö ő ő ő Í ő ő Ü ő ö ö ő Ü ő ő ő ő ő ö ö Ü ö ö Ú ö ő ő Ü ö ö Ü ö Í ö ö ö ö ö Ü ö ö Ú Ü Ü ő Ú Í ö ö őö ő ö ő ő ö Üő ö Ü ő ő ö ö ü ö ö ő ő ő ö ő Ü ű Ü ü ö ö ő ő ü ö ő ő ú

Részletesebben

Í Á ó É É Á Ú É Í É É Á ö Ö ÍÍ ö Í Ó Á Ú Ó Ü É ö É Ű ő É É Ö Ú Á Á É Ö É Ű Ü Á ú Á Á ö Ö Á ó ó ó ó ó ó ó ö ű ö ö ö ő ü ö ö ő Á ő ő Í ö Ü Ö ö ő É É ó ö ú ó ö ú ó ö ö ö ó ú ó ó ó ó ö ó ő ő ó ó ö ő ó ó ö

Részletesebben

Ó ű ő ő ő Ó ő ő ő ő ő ő Ú ő ő ű Ü ű Ó ő ű É ő ű ő ő ő Ü Ű É ű ő ű ű ő ű ő ő ő ű ő Ó ű ű ű ű Ü ő ő ő ő Ú ű ő ű ő Ú ő ő ű Ö Ú ő ÚÚ Ü Ű Ö ő ű ű Ú ő ő Ü Ű É Ü É ű Ú ő ő É Ú Ö É ő ő Ü Ú ű Ó Ö É Ü Ú ő ő É É

Részletesebben

Ó Ö Á É Á É Ő Ü É Í í ü ü é é ő ő ö í é ő í ő ü é őé ő ö é ő é é ő é ö é é ö é í í é é í ő ü é ö ö é é í ü é é é őé é ö é é í é é é í é é ő é é é é ö é é í é í é é ö é ü é é é É é éöí é ő Í ő é ö é ü é

Részletesebben

Ó Á É Á Á Á Ó Ú ő Ü ő ő ő ő ő Ü ű ő ő Á Á ő ű Á É Á É ű É Ú Ú Ú ő Á ő Ú Ú É Ú Á É ő ő Á Ú Á ő Á Ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Á Ú űű ő Ü ő ű Á Ú ő ő Á Á É É ő Á Ü Ü É ő ő ő ő ő Á ő Á Á Á É ő Á Á ű É Á É Ö É Á

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

ApTT\7^ 1917 s" B ö ü ü ö ő ü ö ö ü ö ú ú ő ü ü ő ö ö ő ö ö ű ő ö ő ő ő ö ű ö ö ö ú ú ö ő ő ö ő ö ő ö ő ő ü ő ő ü ü ö ö ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő üö ő ő ü ő ű ö ő ű ö ő ö ö ű ú Á ű ő ő ő ő ő ö ö ű ő ő ő ü

Részletesebben

Ö ö Á ó É É Á Á Í É Í í ó É É ó É Á ö É ö Á ó É Á Á Á Á Á É ö É Í É Á Á Á Í É É Á Á Á Á Ő É Á Á Á É É É É Ő É Í Á Á Í ó É Á ó É Á É Á É Í Á Á ő Í É Ü ő ő ö í ő ó í ő ő ő Í í í ó ó ö ö ö ö ó í ö ö í ó

Részletesebben

6/ (V 1 ) ú ú H É S ú, ú, ú, ú, ú I, ú É S ( ÉS) í T ó ᔗ唗-, 1 VIII 6 (), () ) 1 (1),, 1 V 1 (1), (1), 16 (1), ÁLT LÁNO RENDEL E E (1) ( ) ( ) /1 (II ) ( É ), É S S, h () ( ) 1 - ( 1) 1 1 - S ( 1 ) 1 -

Részletesebben

Á É Í ö Ö ő í ő ő ő ö ö ő ó ő ő ö ö í ő ú Ö ő ő ú í ő ü í ő ö í ő ő ú í í ó ő ő ö ő ő í ő ó ő ö É ö É Á É Í É Ö ő ú í ű í ű ó ö í ó ű ó ő ó ő ö ű ő ó ő ö ő ő í ü ő ö ó ű ő ó í ő Á ő ó í ó ó Ü í ő í ö ö

Részletesebben

ö ő ő ö ö ú í Í í ö Í ö Á Á ő Á ö ő ö Í Í ő ö ű ű ö Í ü ő í ö í Ó ü ő ö í ő Í ő í í ü ő ő ő ö í ö ő ö ő í Á ö ö ö ö ü ő í ő ő ű ö ő ö ö ú ö ö ö ő ő í Í ö ü ö ö ö í Ó ö ú ű ö í Í ü ő ő Ó űü ö ő ű í ő Í

Részletesebben

Ö Á Á É ö ö ú ö ő ö ö ú ő ó ó ö ö ú ó ó ó ö ő ö í ó ö ú ö í í ó í ö í í ö ö ő ö ö í É í ö ü ó üí ú ő üí ó ö ő ő í ó í üí ű ö ö ö ó ö ö öü í ö ö ú ű ö ü ö í í ü í ú ó í Á ő ö ö ó í ö ö ö ö í ő ü ö ű ö ö

Részletesebben

Ő ő ő ő ü ő ü ü É ü ő ő ő ő ú ú ő ű ü Í ű ő ü ő ú ő ő ü É ő ű ü ü Ó ü ő Ö ú É É É Ő É ü ú ü ü ő ő ő ü ű ú ü ő ü ú ú ü ú ü ő ú ú ú ú ő ü ő Í ő Ö ő ő ő ű Í ü ü ő ú ű ő ü ü ú ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á Á É Ö É Á Ó Á Ö Á Á É Ü ő Á É ú ü ű ö ö í ö É ö Ö ő ü ű ö Ö ö ö í ő ü ő ü í ő ú í ü ő ő ü ő í ö ü ö ő ű ö ő ő ő í ö ö ő í őí ő ő í ö ö ő ö í ö ö Ö ö ö ö ő ü ü ü ö ö ő ű Í ö ő ü í ö ő ö ő ü ü ö ő ü ö

Részletesebben

É Í ő ö ö ő Á Á Á ú ú ú ű ö ö ú ö ö ű ö ű ö ú ö ö ű ö ű Í őú ú ű ö ö ű ö ű ű ú ö ö ű ú ö ú ö ű Í ú ú ö ö ű ú ő Í ő ö ő ő Í ö Á ö ö ö ú ú ö ú ú ö ö ú ú ő ő ö ö ú ö ő ő ú Í ő ő ú Í ő ő ő ö ú ö ö ö ö ö ú

Részletesebben

Ö Á É É ü É ű Á ó Á ó Ü ó ó ű í ó ó Í í í ú í ó É í É í í ó ű í ó í ö ó í í ú ú í ó ó ó ó ü ű ó í ó ó ó ű ü ü í í ó í ü ó ó ó ü ó ö Ó í í Ó ő í ó ú ó ó Ú ó ü ó Í í ü ü Ó ü ó ö ú ó í Ó í í ó ó ó Ó í ő Ü

Részletesebben

b y í CX ú y ( bb b y) h h b h y b y y b y h, hu y 1 h yú, bb u ú u bí, u y u b h h í ú ú í M7 u y b bb ú y ú u y bb y bb, í y y b b b í í, b y h y bb b í y h, y b bb u c í b í, u y M7 ú b h b b, u c,

Részletesebben

Ű ö ö ö ö ő ö ű ő ö ű ő ö ő ö ő ö ő Ö É Á Á Á Á É Ö Ó Á Á É É É É É Ó Í Á Á É Á Á ö ő ú ú ö ő ö ö Ö ö ö ő ö ö ö ö ő ő É ő ö ű ű ö ő ő ö ö ö ö ő ö É ő ú ő Ó ö ő ú ú ü ő ö ö ő ö ő ő ö ő ő Í ő ö ö ő ő ö ő

Részletesebben

ᔗ吗 m b 1 ᔗ吗 ö m j UJDOSÓ A / W x ONL H h K h N h T T A h T m / E U f T h E m O U R A m f T h G m m S m / j f G f S C m S A h & A C I ELUX Aw 4 S! R : - w h h LED I LED L h D C m b / b N / L ö m j ORGULYA

Részletesebben

Í Á É É Á Ő ú ú ö ú Í ő ö ö ő ú ő ö ö ő ú Í ü ö ű ö ü ö ö ő ő ő Í ő ö ű ú ú ö ő ő ő ú ú ú ö ő ő ű ő ö ő ö ö É ő ő ú ő ü ö ű ö ú ú Í ö ő ö ű Í ő ü ö ö ő ő ú ő ö ő ő Í ü ő ú ü ö őö ú ö ő ő ö ü ö ö ő ő ü

Részletesebben

í ú ü ú í ú ü ú í ú ü ú ő ő Í Ö Ú Ü őí ű í í őő ő ü ő ő ű ő í É É Í Ö Ú Ü ő ő ő í ő í ú ű ő ő Í Ö Ú Ü ő ú ú í ü É ú í É ü í Ó ü É Ő É ü í ő Ú ő É ő ú É É ü ú í ő ő ü í ü ü ü í ű ú É É ü ü ü ü ü ü ő í ő

Részletesebben

Á Á ó É ó ú ó ó ú ő ő ó ö ü ő ú ó ó ö ö ö ó ó ó ú ó ö ü Í É Á ő ó É ö í í ó ú ó ö ű ú í ű ö í ó í í ó ó ó ó í ű ü ő ú í í ü ó ü í ő Ó É ő ő ó ő ö ő í ő ö ó ö ö ó Á ő ö ó í ó ó ó ő ó ü ó ő ó ö ö ó ö ü ú

Részletesebben

Á É Á É Ü É í ö ö ö í ö ö í í ö í ö Ö ö í í í í Ö ö Ö É ö ö Ö ö É ö Í Í ö ö ö í ö ö ö í ö ö ú ö Í ö Ö ö Ö ö í ö í ú ö Ö ö Ö ö í ö í É ö É í í ö í í ö í É ö ö É É É ö ö í ú í ű ö ö Í ö ö í ö Ü ö ö É ö ú

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ő ő ö ö ö ö ü ó ó ú ó ő ő ő ő ő ó ó ő ő íő ó ó ö ö ő ő ő ö ő ó ó ö ű ö ö í ó ö í ő ó í ő ö Í í ö í ú ó ő íó ő ö ó ő ó ó ó ú ó í Í Í ő ő ö ö ő ö ú ö ö ő ö ö Í ő ó ő ő ő ó ú ú ó Í ő í ó ó í ö ő ó ó ő ő ó

Részletesebben

Í Á É ö ó í ü í ó ó ö í ó í ö ó ó ó ó É ó ö í ö ö í ö ű í ó ö í ó í í ó í ó í í í ö ú í É í ó í íí í ó ó í ö í ű íí ö í íí í ó ó ö í ö ű ö ó Ú ó ó ö ó í í ö í í ö ö ö ű ó ó Í ö ű í ó í ú ü ó ó ö í ó ö

Részletesebben

ö Ó ő í É ü Á ü ö ö ú í ő í ö ő í ú ö ő ő ű Á í ő ő ü ü ő ő Á ő ö Ó ő Á ő ő ő ö ő ő ö ú ú ú í í ő í í ő í ú í í ö ő ő ő ö í ú ő ö í ő ő Ö ő ö ő ő ő í ő ö ő É ö ü í ö Ó ő ö ö ö ő ö ő ö Ó íí ü ő ő ö ú ő

Részletesebben

Á ú É Á Í Á Á ő ő ö ü ö Á Á É É É Á ú Ő Á É ü ö ő í Ö Á Á Ő ű ő ő Ü ő í ű É É Á Á ö Á Á Á ő ü ö í ő ő ő Á ú ő Á É Á ő É í ő ő ő Í í ő Í í í Í őí í Í ő őí őü ö ö Í ő É Ü Ö É Ü É Ü Ü ő ö ü ö ö ú ú í ö ő

Részletesebben

ĺ ł ĺ Ő É Ö É ő ł ó Ő É ő ö Ö É ö ő ź ü ő ő ő ő ő ź ó ó ó ő í ó ö ü ö ö ö í ĺ Ő ĺé ö í í ó ú í ú í Í ú í ó ö ö ö ó ó í í ó í í í ĺ í ö ĺ ö ö ű ü ó ý ú ő ő ö ö ő ł ĺ ý ö ę í ó ĺ í ő ź ő ö ĺ ő ó ó ö ó ü

Részletesebben