A jelátviteli folyamatok tanulmányozása sejtbiológiai, biokémiai és molekuláris biológiai technikák segítségével II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelátviteli folyamatok tanulmányozása sejtbiológiai, biokémiai és molekuláris biológiai technikák segítségével II."

Átírás

1 Szöllősi Attila A jelátviteli folyamatok tanulmányozása sejtbiológiai, biokémiai és molekuláris biológiai technikák segítségével II. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Molekuláris Medicina Kutató Központ, Élettani Intézet

2 RT-PCR

3 RT-PCR Általánosan - a sejtalkotók kimutatása mrns szinten (génexpresszió) - minden olyan sejtalkotó kimutatható, amit a sejt termel, tehát kódol - enzimek, receptorok, citoszkeletális komponensek, mediátorok, etc, - csak szemikvantitatív, de kvantitálható (belső kontroll) Alapfeltétel - nagyfokú molekuláris biológiai műszerezettség - sterilitás, RNA-ase mentesség - mindig legyen stabil belső kontroll (pl. b-actin, GAPDH)! Módszer - a primerek tervezése & szintézise - teljes RNS preparálása (Trizol) - cdns előállítása reverz transzkripcióval (RT) - a vizsgálni kívánt cdns szakaszok amplifikálása a szintetizált primerek segítségével, PCR alkalmazásával

4 A PCR reakció elve

5 TGFb 2 expression (% of control) Példa az RT-PCR technikára PKC IZOFORMA TGFb bp 565 z q l b-actin Control Caps * 1 2 Culturing days

6 Q-PCR

7 Alapismeretek PCR: egy DNS függő polimeráz két specifikus oligonukleotid primer segítségével a primerek közötti target DNS szekvenciát amplifikálja Q-PCR: a primerek mellett a targetre specifikus próbákat is használ, melynek: 5 végén Reporter 3 végén Quencher R-Q Fluoreszcencia Polimerizáció Q + R Fluoreszcencia Fluoreszcencia ~ amplifikált DNS mennyiség

8

9 Példa: primer & próba Exon -exon határ * Consensus szekvencia primerek próba

10 A primerek és próbák tulajdonságai Primer Próba Amplicon Tm 58-60ºC 20-80% GC Hosszúság: 9-40 <2ºC különbség a két primer Tm-je között Maximum 2/5 G vagy C a 3 végen 10ºC kal a primerek Tm-je fölött 20-80% GC Hosszúság: MGB (non-fluor.) 9-40 TAMRA <4 G egymás után Ne legyen G az 5 végen (Ne legyen több G mint C) bp hosszú Minél közelebb a próbához

11 Mi szükséges a Q-PCR reakció végrehajtásához? PÉÉÉÉÉÉNZ!!!! DNS vagy cdns H 2 O MgCl 2, egyéb pufferek dntp-ok AmpliTaq Gold DNS Polimeráz Specifikus próba Forward Primer Reverse Primer Q-PCR műszer TaqMan Universal PCR MasterMix

12 Quantitációs követelmények Abszolút Standardre van szükség, melynek ismerjük a koncentrációját Standard görbét használ A legtöbb kísérlet nem igényli Relatív A génexpresszió vizsgálata Endogén referenciát használ Standard görbe vagy comparatív C T

13 Abszolút Quantitáció - Standard görbe

14 Abszolút Quantitáció - Standard görbe

15 Endogén kontroll használata 18S rrna Acidic ribosomal protein b- Actin Cyclophilin Glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase Phosphoglycerokinase b2-microglobulin b-glucuronidase Hypoxanthine ribosyl transferase Transcription factor IID, TATA binding protein Transferrin receptor

16 Kontroll Komparatív Ct módszer(ddct) PKCα Ct=26 Ct=36 GAPDH amplifikáció PKCα amplifikáció DCt = pkcα Ct - gapdh Ct DCt = 10

17 Kontroll Komparatív Ct módszer (DDCt) DCt = pkc Ct - gapdh Ct PKC PKC DCt=10 Ct=26 Ct=36 DCt=7.5 Ct=25 Ct=32.5 Steroid PKCβ PKCβ DCt=5 Ct=27 Ct=32 DCt=6 Ct=26.5 Ct=32.5

18 Komparatív Ct módszer (DDCt) Ha kétszeres cdns mennyiséget alkalmazunk, mindkét target egy ciklussal hamarabb éri el a küszöböt A DCt viszont állandó marad, tehát független a kiindulási cdns mennyiségétől 10ng cdna 20ng cdna PKCα PKCα Ct=26 Ct=36 DCt=10 Ct=25 Ct=35 DCt=10

19 Komparatív Ct módszer (DDCt) Hogy összehasonlítsuk a kezelés hatására bekövetkező expressziós szintek változásait, a steroid DCt értékekből ki kell vonni a kontroll DCt értékeket PKCα PKCβ PKCδ PKCε K: S: DCt=10 DCt=10 DCt=7.5 DCt=5 DCt=5 DCt=0 DCt=6 DCt=2 DDCt = DCt[steroid]- DCt[kontroll] DDCt= 0 DDCt= -2.5 DDCt= -5 DDCt= -4

20 Komparatív Ct módszer (DDCt) A DDCt értékeket használva az alábbi egyenlet segítségével megkaphatjuk a PKC izoformák szintjeinek a steroid kezelés hatására bekövetkező változását a kontrollra normálva PKCα PKCβ PKCδ PKCε DDCt=0 DDCt=-2.5 DDCt=-5 DDCt=-4 Normalizált PKC a kontrollhoz viszonyítva = 2 - DDCT 2 - DDCT =1 2 - DDCT = DDCT = DDCT =16

21 A KÜLÖNFÉLE SEJTVÁLASZOK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

22 A ligand-receptor interakció vizsgálata - a kötődési (binding) assay Általánosan - elsősorban farmakológiai megközelítés - dózis-hatás görbék & kompetíciós assay-k Alapfeltétel - radioaktivitás használatának lehetősége és képessége Módszer - receptor a sejtben vagy kémiailag tisztítva - inkubáció a radioliganddal - a kapcsolódás leállítása - a non-specifikus kötődés csökkentése (non-radioaktív liganddal) Probléma - gyakran pm nagyságrendű receptor-protein szint meghatározása

23 Percent of maximal binding Fraction of control A ligand-receptor interakció vizsgálata - a kötődési (binding) assay Fig. 1A 1,2 1,0 Fig. 2A 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0, [ 3 H]RTX, pm 0,6 0,4 0,2 0,0 0,01 0, [CAP], M

24 Az enzimek vizsgálata Az enzim, mint fehérje azonosítása - Western blot, immuncito- és -hisztokémia, RT-PCR, Q-PCR Az enzimaktivitás mérése - a kináz assay - enzim (sejtben vagy tisztítva vagy immunkomplexben IP) - aktivátor - szubsztrát, mely foszforilálódik - ATP, ami 32 P jelölt - RADIOAKTÍV!!! - lehet farmakológiai alkalmazása is Az enzim intracelluláris lokalizáció-változásának meghatározásával 1. Szubcelluláris frakcionálás - a citoszol, membrán és citoszkeletális kompartmentek elválasztása - Western blot 2. Konfokális mikroszkópia - immunfluoreszcens festést követően - a mozgás nem (nincs real-time), de az eredmény látható

25 Példa a transzlokációra (PKC)

26 Példa a transzlokációra Frakcionálást követő Western-blot Citoszól Membrán Citoszkeleton Control BRX-235

27 Példa a transzlokációra - konfokális mikroszkópia TRANSZLOKÁCIÓ Kontroll PMA PKC PKCz PKCh PKCq PKCg

28 Az enzimek vizsgálata IGF-I RTK Gab-1 GRB-2 PLC-g PI 3-kináz Ras IP 3 & DAG Raf-1 MAPKK PKC Sejtmag

29 Az enzimek vizsgálata Az enzim-szubsztrát foszforilációjának vizsgálata Az IGF-I hatására nem foszforilálódik az Erk-1, ellentétben az FGF pozitív hatásával Erk-1 perk-1

30 Sejtmagszám Fúziós index A sejtproliferáció vizsgálata Növekedési görbék sejtszámolás, sejtmagszámolás kontroll 0.1 nm 1 nm 10 nm 100 nm 1 M Tenyésztési napok

31 A sejtproliferáció vizsgálata Kettőződési idő = D/log 2 (N/N 0 ) D: tenyésztési napok N 0 : kezdő sejtszám N: maximális sejtszám Kettőződési idő (óra) Szaturációs denzitás (sejtszám/ cm 2 ) Kontroll 23,2 1,4 x 10 5 Szaturációs denzitás A maximális sejtszám meghatározása a konfluencia elérése után 3 nappal. cpkcb 16,5 2,1 x 10 5 npkc 13,2 2,8 x 10 5 cpkc 27,4 1,0 x 10 5 npkc 30,5 0,8 x 10 5

32 A sejtproliferáció vizsgálata Növekedési görbék szőrtüsző szervkultúra

33 A sejtproliferáció vizsgálata Növekedési görbék szőrtüsző szervkultúra Elongatio (%) = L - Lo Lo

34 A sejtproliferáció vizsgálata Ki67 festés immunhisztokémia VIP Rhodamide

35 A sejtproliferáció vizsgálata Nukleotid analógok beépülésének vizsgálata 1. 3 H-timidin inkorporációs assay - radioaktív 2. BrdU (és MTT) kolorimetriás assay - bróm-deoxi-uridin (BdrU), mint timidin-analóg - inkubáció, beépülés - DNS denaturálás - jelölés anti-brdu monoklonális, peroxidáz-konjugált antitesttel - inkubáció a szubsztráttal - kolorimetriás meghatározás 450 nm-en - előnyök: - NEM radioaktív - könnyen ismételhető - ELISA módszer, akár farmakológiai felhasználásra is

36 A kolorimetriás ELISA assay-k (BrdU, MTT)

37 Sejtproliferáció (a kontroll %-a) Sejtproliferáció (a kontroll %-a) Példa a BrdU assay-re PMA [nm] GF109203X [nm]

38 Sejtproliferáció (A 550nm ) Példa az MTT assay-re 1,4 npkc cpkcb 1,2 1,0 Kontroll 0,8 0,6 cpkc npkc 0,4 0,2 0,0 Tenyésztési idő (nap) átlag SEM

39 5d 8d 9d 10d 14d 16d 24d 28d 36d A differenciálódás vizsgálata A differenciálódási markerek kimutatása - Western blot, immunhisztokémia, áramlási citometria, RT-PCR, Q-PCR tenyésztési napok DESMIN

40 Normalized OD (%) A differenciálódás vizsgálata Western blot A B PMA [nm] K10 K INV FIL TG K10 K17 INV FIL TG PMA [nm]

41 A porcosodás mértéke (%) A differenciálódás vizsgálata hisztológia Dimetil-metilénkék festés 220 K K+OA GF GF+OA Gö Gö+OA

42 A differenciálódás vizsgálata Oil-Red festés 0% FCS 10% FCS Oil Red O festés 40x

43 A sejthalál vizsgálata Necrosis - a sejttenyésztő médium mikroszkópos vizsgálata - sejtszámolás - az MTT assay - az élő sejtszám meghatározása - MTT - tetrazólium gyűrű - mitokondriális hasítás - az élet jele - oldhatatlan formazán - kolorimetriás meghatározás - az LDH assay a sejtekből necrosis hatására felszabaduló laktát-dehidrogenáz kolorimetriás mérése Apoptosis 1. Korai apoptosis - membránperturbáció - annexin-v, FITC, áramlási citometria - DNS fragmentáció - specifikus ELISA 2. Késői apoptosis - necroticus jelleg - propidium-jodid - magfestés, flow cytometry

44 Apoptotic cell number (% of total) Az apoptosis vizsgálata Annexin-V meghatározása áramlási citometriával Basal Vitamin D 3 TNF C b

45 Az apoptosis vizsgálata TUNEL immunhiszto- és -citokémia Terminal deoxynucleotidyl Transferase Biotin-dUTP Nick End Labeling

46 Percentage of positive cells Sejtproliferáció és apoptosis együttes vizsgálata Ki67 és TUNEL kettős festés MK MK DP DP Control * * Capsaicin Ki-67 TUNEL

47 A mediátortermelés vizsgálata Általánosan - vazoaktív metabolitok (pl. hisztamin) - növekedési faktorok - citokinek (pl. interleukinok) Módszerek - RT-PCR, Q-PCR - Western blot - Immunhiszto- és -citokémia - Áramlási citometria - RIA, EIA, ELISA - citotoxicitás assay sejtkultúrában (pl. TNF- )

48 MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TECHNIKÁK

49 Molekuláris biológiai technikák Általánosan - rekombináns technikák - vektorok, mint cdns hordozók - rezisztencia - bevitel baktériumba: transzformáció - bevitel eukariótába: transzfekció - módok: Ca-foszfát, detergens - nukleofekció - stabil - klónok szelektálása - tranziens - tag - azonosítás & megkülönböztetés & ellenőrzés (Western, IH) - elméletileg minden expresszálható, ami nem toxikus - mutánsok, domináns-negatív mutánsok -???fiziológiás???

50 Transzfekció lipid detergens segítségével

51 Nukleofekció

52 Nukleofekció

53 Molekuláris biológiai technikák Expressziós rendszerek 1. Homológ rendszer - az adott sejt működésének vizsgálata a cél - a rekombináns sejtalkotó(k) overexpressziójának hatása - lehet primer kultúrákban is (csak tranziens) 2. Heterológ rendszer - az adott overexpresszált sejtalkotó működésének vizsgálata a cél - általában host-sejtek (cos-7, CHO, tsa-hek), melyek üresek - lehetőség (ajánlott) stabilan transzfektált klónok szelektálása - általában csatornák, receptorok, enzimek overexpressziója - farmakológiai lehetőségek

54 Molekuláris biológiai technikák A Green Fluorescent Protein (GFP) rendszer - speciális vektorok - X-GFP fúziós protein expressziója - N- vagy C-terminális fúzió (nem mindegy!) - tranziens & stabil expressziós lehetőségek - van BFP & RFP is - előny: - azonosítás egyedi sejtszinten - sejtélettan - real-time : a mozgás vizsgálatának lehetősége!!! - hátrány: - nagy (30 kd), tehát befolyásolhat mozgást, aktivációt - megfelelő műszerezettséget igényel - nálunk: - TRPV1 - DHPR - PKC izoformák

55 Fluorescent ratio Példa a GFP-kapcsolt fúziós proteinekre A vanilloid receptor (VR1) funkcionális expressziója cos-7 sejtekben 4 CAPSAICIN Time [s] Konfokális kép Funkcionális kalciummérés

56 Molekuláris biológiai technikák A p MTH vektor - MTH vektor metallotionein promoter (Zn) - a PKC specifikus 12 aminosav szekvenciája - C-terminális fúzió - stabil expressziós klónok szelektálhatók (G418) - előny: - tranziens és stabil expresszió - indukálhatóság, az expresszió fokozása - kicsi, ezért nem befolyásol mozgást és aktivitást - endogén-exogén megkülönböztethetőség - immunprecipitáció - hátrány: - nem látható egyedi sejtszinten - nálunk: - PKC izoenzimek - VR1

57 Kinase activity (% of control) Példa az p MTH-PKCx vektorokra PKC overexpresszor HaCaT klónok endogén PKC PKC overexpressers C b b C T rekombináns PKC izoforma H-III MLCK C b

58 Molekuláris biológiai technikák A Tet-Off vektor rendszer - ptet-off regulátor plazmid - puhg plazmid a kivánt cdns szekvenciával - folyamatos tenyésztés tetraciklin jelenlétében represszió - tetraciklin elhagyása - indukció - előny: - indukálhatóság - szabályozható az expresszió mértéke (toxicitás) - stabil expresszió - hátrány: - nem látható egyedi sejtszinten - nálunk: - VR1

59 Példa a Tet-Off expressziós rendszerre VRI-CHO sejtek (hrs) VR1 A tetraciklin megvonás hatása

60 Molekuláris biológiai technikák sirna

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai

A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai 1. A PCR sikertörténete Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 153 A polimeráz láncreakció (PCR) és gyógyszerkutatási alkalmazásai DEZSŐ Péter * és NAGY József Richter Gedeon Rt., Gyömrői út

Részletesebben

Az obezitás patomechanizmusa során megváltozott koleszterin- és kalciumháztartás vizsgálata monocitákban

Az obezitás patomechanizmusa során megváltozott koleszterin- és kalciumháztartás vizsgálata monocitákban EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az obezitás patomechanizmusa során megváltozott koleszterin- és kalciumháztartás vizsgálata monocitákban Padra János Tamás Témavezető: Dr. Paragh György DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA

A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA PÁLYAMUNKA Készítette: dr. Bózsity Noémi PhD, I. évf Témavezetők: Kanizsainé

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

MTA Doktora Pályázat Rövid Értekezés

MTA Doktora Pályázat Rövid Értekezés MTA Doktora Pályázat Rövid Értekezés A hypophysis-működés és az anyagcsere-folyamatok szabályozásának kölcsönhatásai Korbonits Márta Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 3 2 RÖVIDÍTÉSEK... 3 3

Részletesebben

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A poli(adp-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) enzim szerepe a mitokondriális metabolizmusban és a doxorubicin által okozott érrendszeri károsodásban Szántó Magdolna

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

1/ Mi a fluoreszcencia http://www.laskay.hu/fluorhandout2008.html

1/ Mi a fluoreszcencia http://www.laskay.hu/fluorhandout2008.html 1 of 5 09/19/2011 10:37 AM 1/ Mi a fluoreszcencia? Mint jelenség: egy anyag gerjesztés hatására bekövetkező fénykibocsátása. Mint módszer: a gerjesztés hatására kibocsátott fény tulajdonságainak (intenzitás,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA MOLEKULÁRIS SEJT- ÉS NEUROBIOLÓGIA PROGRAM A GONADÁLIS SZTEROIDOK ÉS AZ IMMUNOLÓGIAI KIHÍVÁS HATÁSA AZ ERK1/2 FOSZFORILÁCIÓRA AZ EGÉR KÖZPONTI IDEGRENDSZERÉBEN

Részletesebben

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise Szent István Egyetem Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise Doktori (PhD) értekezés Nemes Katalin Gödöllő 2014 A doktori iskola neve: Tudományága: Vezetője: Biológia

Részletesebben

1. ábra Az inzerten tenyésztett sejtek transzepithelialis elektromos rezisztencia /TER/ mérése

1. ábra Az inzerten tenyésztett sejtek transzepithelialis elektromos rezisztencia /TER/ mérése Az OTKA által támogatott, 76133 azonosító számú A bélhámsejtek oxidatív stressz okozta gyulladásának gátlása probiotikus tejsavbaktériumokkal: hatásmechanizmus és alkalmazhatóság antibiotikum-helyettesítő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 80 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7361 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 0. augusztus Fotó: Juhász Balázs A Magyar Biokémiai Egyesület 0. évi Vándorgyűlése Pécs, 0. augusztus 8-3. Helyszín: Hotel Palatinus Beköszöntött

Részletesebben

Virológia előadások vázlata 2008

Virológia előadások vázlata 2008 Virológia előadások vázlata 2008 1. A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik, eredetük Történet: Baktériumok és betegségek összefüggése 1892: dohány mozaikvírus áthatol a baktérium-visszatartó

Részletesebben

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA SZENT ISTVÁN EGYETEM Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskola LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA TRANSZGÉNIKUS NYULAK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Hoffmann

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 200. augusztus A Magyar Biokémiai Egyesület 200. évi Vándorgyűlése Budapest, 200. augusztus 25-28. Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálatok módszerei Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálat fogalma A vizsgált egyén DNS állományában (genomjában) történő elkésések kimutatása A genetikai vizsgálatot A humángenetikai

Részletesebben

A limfociták effektor funkcióinak szabályozása: Szteroid membránlipidek és hormonok szerepe

A limfociták effektor funkcióinak szabályozása: Szteroid membránlipidek és hormonok szerepe A limfociták effektor funkcióinak szabályozása: Szteroid membránlipidek és hormonok szerepe doktori értekezés Készítette: Espárné Schneider Andrea Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,

Részletesebben

BD termékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 20. BD készülékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 23

BD termékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 20. BD készülékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 23 TARTALOMJEGYZÉK A Soft Flow Hungary Kft. termékei... 2 WellLight, az innovatív laboreszköz... 2 Interjú Nagyéri Györggyel... 4 FungiPlex TM Kit, az új módszer 6 mikotoxin párhuzamos mérésére... 5 FCAP

Részletesebben

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr.

Orvosi Biokémia. Írták: Dr. Bánhegyi Gábor. Dr. Csala Miklós. Dr. Hrabák andrás. Dr. Keszler Gergely. Dr. Kukor Zoltán. Dr. Orvosi Biokémia 2 Orvosi Biokémia Írták: Dr. Bánhegyi Gábor Dr. Csala Miklós Dr. Hrabák andrás Dr. Keszler Gergely Dr. Kukor Zoltán Dr. Mandl József Dr. Mészáros Tamás Dr. Müllner Nándor Dr. Sőti csaba

Részletesebben

VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia

VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia D E 17 UNIVERSITAS SCIENTIARUM MEDICINAE 69 S E M M E L W E I S N O M I N A T A VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Budapest, 2012. május 31 június 2. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar II. sz.

Részletesebben

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk Hiteles(ebb) tudományos prezentációk PEME VIII. Ph.D. - Konferencia 2014. március. 13. BUDAPEST 1 Hiteles(ebb) tudományos prezentációk című VIII. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. március.

Részletesebben

PhD thesis. A Wnt mikrokörnyezet közvetlenül szabályozza a tüdő öregedéséhez vezető molekuláris eseményeket

PhD thesis. A Wnt mikrokörnyezet közvetlenül szabályozza a tüdő öregedéséhez vezető molekuláris eseményeket PhD thesis A Wnt mikrokörnyezet közvetlenül szabályozza a tüdő öregedéséhez vezető molekuláris eseményeket Kovács Tamás PhD témavezetők: Prof. Dr. Pongrácz E. Judit Dr. Kvell Krisztián PhD Program Vezető:

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. XXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. december

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata. XXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. december A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. december A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc, Ifj. Gallyas

Részletesebben

A kemotaxis mérése prokaryota és. eukaryota sejtekben

A kemotaxis mérése prokaryota és. eukaryota sejtekben A kemotaxis mérése prokaryota és eukaryota sejtekben Kőhidai László Szabó Lajos, Láng Orsolya Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Budapest 2007 Biomedica Hungaria Kft. ISBN-13:

Részletesebben

Terhelésfüggő enzimmechanizmusok vizsgálata nem-izom miozin molekulán

Terhelésfüggő enzimmechanizmusok vizsgálata nem-izom miozin molekulán Terhelésfüggő enzimmechanizmusok vizsgálata nem-izom miozin molekulán Sarlós Kata szakdolgozat Témavezető: Dr. Kovács Mihály, tudományos főmunkatárs Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Részletesebben