ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYVITELI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ügyviteli alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1221

2 Fontos tudnivalók 1. Javasoljuk, a tétel megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 3. A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! 4. Elháríthatatlan technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak jeleznie kell a hibát, aki értesíti az ügyeletet ellátó rendszergazdát! 5. A dolgozatokat egyszer szabad nyomtatni. Nyomtatás után a vizsgadolgozatban javítani, módosítani a megoldási időn belül sem lehet! A kep.bmp forrása: A tanc.jpg forrása: írásbeli vizsga / május 23.

3 Tájékoztatás a feladatról A Vajda János Szakközépiskola szabadidő-szervezője beszámolót készít az iskola igazgatója részére a tanév során megrendezett szalagavató ünnepségről. Az Ön feladata a beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolást tartalmazó táblázat és diagram elkészítése. Az irat feleljen meg a levelezés formai követelményeinek! A munka során ne feledkezzen meg a folyamatos mentésről! Operációsrendszer-kezelési feladatok 1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a megadott meghajtón! A mappa megnevezése az Ön neve legyen! A diktátum szövegét ebbe a mappába mentse el Saját név-d néven, a szövegszerkesztő program alapértelmezett formátumában (doc, docx stb.)! A diktátum szövege lesz majd az irat első része. 2. Másolja át ebbe a könyvtárba a vizsgaszervező által megadott meghajtó FORRAS könyvtárában lévő elszamolas.xls, a szoveg.doc, a kep.bmp és a tanc.jpg fájlokat! Táblázatkezelési feladatok 3. Nyissa meg az elszamolas.xls fájlt a táblázatkezelő programmal, és mentse el az 1. pont szerint létrehozott mappába Saját név_elszamolas néven a program alapértelmezett formátumában (xls, xlsx stb.)! A következő adatokkal és a feladatleírás szerint végezze el a számításokat, formázásokat, készítsen diagramot! 4. A Bevételek és a Kiadások munkalapon találja a szalagavató bevételeinek és kiadásainak adatait. Mindkét munkalapon alkalmazza a következő beállításokat (ahol ettől eltérő, ott külön jelezzük): a) A betűtípus Times New Roman, a betűméret 12 pt legyen! b) A lap tájolását állítsa fekvőre! c) A táblázatot igazítsa vízszintesen az oldal közepére! d) Az élőfejben balra írja be a saját nevét, a jobb oldalra szúrja be az aktuális dátumot! 5. Az oszlopok szélességét - mindkét munkalapon - méretezze az alábbiak szerint: A oszlop: 50 egység (355 képpont), a B:D oszlopok: 13 egység (96 képpont), az E oszlop: 18 egység (131 képpont)! 6. Egyesítse vízszintesen a Bevételek munkalapon az A8:D8, a Kiadások munkalapon az A11:D11 cellákat! Tartalmukat igazítsa balra! 7. Igazítsa egy egység behúzással (balra beütve) a Bevételek munkalapon az A3:A7, a Kiadások munkalapon az A3:A10 cellatartományok szövegét! írásbeli vizsga / május 23.

4 8. A Bevételek munkalapon végezze el az alábbi számításokat: a) A D3:D5 cellatartományban egyéni képlettel számítsa ki a mennyiség és a nettó ár figyelembevételével az áfa összegét! Az áfa mértékét a Munka3 munkalapon, a B10 cellában találja. A számítás során hivatkozzon a Munka3 munkalap B10 cellájára, valamint alkalmazzon abszolút vagy vegyes cellahivatkozást! A D6 cellában nem kell számítást végeznie, mivel a szponzorok által nyújtott támogatás áfamentes. b) Az E3:E6 cellatartományban egyéni képlettel számítsa ki, hogy mennyi volt összesen a szalagavató ünnepség bevétele típusonként! A számítás során vegye figyelembe a B, a C és a D oszlopok adatait! (Az E6 cellánál értelemszerűen csak a B és C oszlopok adatait kell felhasználnia.) c) Az E8 cellában függvény alkalmazásával összesítse a bevételeket! 9. A Kiadások munkalapon végezze el az alábbi számításokat: a) A D3:D8 cellatartományban egyéni képlettel számítsa ki a mennyiség és a nettó ár figyelembevételével az áfa összegét! Az áfa mértékét a Munka3 munkalapon, a B10 cellában találja. A számítás során hivatkozzon a Munka3 munkalap B10 cellájára, valamint alkalmazzon abszolút vagy vegyes cellahivatkozást! A D8 cellaérték kiszámításakor módosítsa a képletet! b) Az E3:E8 cellatartományban egyéni képlettel számítsa ki, hogy mennyi volt a szalagavató ünnepség egyes kiadásainak összege! A számítás során vegye figyelembe a B, a C és a D oszlopok adatait! (Az E8 cellaérték számításakor csak a C és D oszlopok adataival kell dolgoznia.) c) Az E9 cellában egyéni képlettel számítsa ki az Artisjus jogdíjat (8%), melyet az iskola tanulói és vendégei részére értékesített belépőjegyek árának nettó összege után kell fizetni! A számítás során hivatkozzon a Bevételek munkalap megfelelő celláira! d) Az E11 cellában függvény alkalmazásával összesítse a kiadásokat! 10. A Munka3 munkalapon végezze el az alábbi számításokat! A megfelelő helyeken ügyeljen a munkalapokra történő hivatkozásokra (lsd. Bevételek, Kiadások)! a) A C1 cellában egyéni képlettel számítsa ki, hogy milyen összeg maradt meg az elszámolás után! b) A C3 cellában egyéni képlettel számítsa ki, hogy a megmaradt összegből mennyit kap vissza egy-egy végzős osztály! A megmaradt összeget egyenlő arányban osztják szét az osztályok között. A végzős osztályok számát a B3 cellában találja, a számítás során erre a cellára hivatkozzon! c) A C5 cellában függvény alkalmazásával jelenítse meg a kiadások legalacsonyabb összegét! írásbeli vizsga / május 23.

5 d) A C6 cellában függvény alkalmazásával jelenítse meg a bevételek legmagasabb összegét! e) A C7 cellában függvény alkalmazásával számolja meg, hogy összesen hányféle kiadás volt a szalagavató ünnepségen! f) Értékelje a rendezvényt pénzügyi szempontból: ha a rendezvényt pozitív eredménnyel zárták, akkor a sikeres, ha negatív eredménnyel, akkor a nem sikeres szöveg jelenjen meg a C8 cellában! 11. A forintösszegeket tartalmazó cellákra mindhárom munkalapon állítson be pénznemformátumot (Ft), tizedesjegy nélkül! 12. A Bevételek munkalapon a B3:B5 cellatartományra állítson be egyéni számformátumot, a cellákban jelenjen meg a db szó! 13. A Kiadások munkalapon a B4:B5 cellatartományra állítson be egyéni számformátumot, a cellákban jelenjen meg az óra szó! 14. A Kiadások munkalapon a B3 cellára és a B6:B7 cellatartományra állítson be egyéni számformátumot, a cellákban jelenjen meg a db mennyiségi egység! 15. Készítsen kördiagramot a bevételekről! Feliratként jelenjen meg az érték! Adjon címet a diagramnak! A diagramot új (Diagram1) munkalapon helyezze el! 16. Mentse, majd zárja be a fájlt! Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok 17. Nyissa meg a szoveg.doc nevű fájlt a szövegszerkesztő programmal, majd mentse Saját néven, a program alapértelmezett formátumában (doc, docx stb.) a korábban létrehozott mappába! A dokumentum elejére illessze be a diktátum szövegét! 18. A teljes dokumentumra vonatkozóan állítsa be az alábbiakat: a) margók minden oldalon (felső, alsó, bal, jobb) 2,6 cm, b) az első oldal élőfeje és élőlába eltér a többi oldal élőfejétől, élőlábától, c) alkalmazzon automatikus elválasztást! 19. A dokumentum betűtípusa: Times New Roman; betűmérete: 12 pt (az élőfejekben és az élőlábakban is); sorköz: szimpla, igazítás: sorkizárt legyen! A bekezdések között alkalmazza a levelezés szabályai szerinti térközöket! Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezzük. írásbeli vizsga / május 23.

6 20. Az első oldal élőfejében balra igazítva helyezze el az iskola nevét és adatait 5 sorban egymás alá: Az iskola adatai: Vajda János Szakközépiskola 1212 Budapest, Darázs u. 1. Telefon: +36 (1) Honlap: Az iskola nevét formázza 14 pt betűmérettel, félkövér stílussal, kiskapitális karakterekkel! Az elérhetőségi adatokat formázza dőlt stílussal! A jobb margóhoz igazítva szúrja be a kep.bmp képet! A kép magasságát igazítsa az élőfej sorainak magasságához, a méretarány megtartásával! Az élőfej utolsó sora után állítson be 38 pt mértékű térközt és 1,5 pt vastagságú, szimpla, folyamatos vonalstílusú alsó szegélyt 8 pt távolságra a szövegtől! 21. Távolítsa el a hivatkozást az élőfej adatairól! 22. Az első oldal élőlábában a bal margóhoz írja be a Saját nevét, a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be az aktuális dátumot! Az élőláb fölé helyezzen el 1,5 pt vastagságú, szimpla, folyamatos vonalstílusú felső szegélyt 8 pt távolságra a szövegtől! 23. Készítse el a beszámolót az alábbi adatokkal! A címzett neve: A címzett címe: Az irat megnevezése: Keltezés: A levél aláírója: Melléklet: Zoltai Miklós igazgató Helyben Beszámoló az iskolai szalagavató ünnepségről Budapest, <aktuális dátum> Cseh Anita szabadidő-szervező elszámolás 24. Az irat fenti adatait rendezze a levelezés szabályainak megfelelő helyre, és alkalmazzon megfelelő térközbeállítást! 25. A levél szövegét tagolja értelemszerűen bekezdésekre (kerülje a túlzott tagolást)! 26. Az irat szövegében előforduló személyneveket formázza félkövér stílussal, sötétkék betűszínnel! 27. A levél szövegének tartalmilag megfelelő helyére középre igazítva illessze be a korábban elkészített bevételeket tartalmazó táblázatot (lsd. Bevételek munkalap, A1:E8)! Az objektum szélessége 15 cm legyen rögzített méretaránnyal! írásbeli vizsga / május 23.

7 28. A levél szövegének tartalmilag megfelelő helyére középre igazítva illessze be a korábban elkészített kiadásokat tartalmazó táblázatot (lsd. Kiadások munkalap, A1:E11)! Az objektum szélessége 15 cm legyen rögzített méretaránnyal! 29. A levél szövegének tartalmilag megfelelő helyére középre igazítva illessze be a tanc.jpg képet! A kép szélessége 10 cm legyen rögzített méretaránnyal! 30. A tartalomnak megfelelően alkalmazzon kiemeléseket az irat szövegében! Kerülje a túlzott kiemeléseket! 31. Írjon a levél tartalmához illeszkedő megszólítást és elköszönő szót! 32. A második oldaltól az élőfejekben a bal margóhoz igazítva írja be a Saját nevét, pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be az oldalszámot! Az adatok után állítson be 38 pt mértékű térközt és 1,5 pt vastagságú, szimpla, folyamatos vonalstílusú alsó szegélyt 8 pt távolságra a szövegtől! 33. A második oldaltól az élőlábakban középre igazítva írja be az Ügyviteli alapismeretek érettségi feladat szöveget, normál stílussal! Az élőláb fölé helyezzen el 1,5 pt vastagságú, szimpla, folyamatos vonalstílusú felső szegélyt 8 pt távolságra a szövegtől! 34. Ellenőrizze a munkáját, ha szükséges, alkalmazzon kézi oldaltörést! 35. Mentse, majd nyomtassa ki a fájlt! írásbeli vizsga / május 23.

8 maximális pontszám Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati szolgáltatások 3 Adatbevitel 9 Szöveges dokumentum szerkesztése 40 Táblázatok, diagramok szerkesztése 30 Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6 Formai sajátosságok érvényesítése 12 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám javító tanár Dátum:... Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati szolgáltatások Adatbevitel Szöveges dokumentum szerkesztése Táblázatok, diagramok szerkesztése Tartalmi sajátosságok érvényesítése Formai sajátosságok érvényesítése pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 23.

9 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA DIKTÁTUM TANÁRI PÉLDÁNY! május 23. 8:00 A diktátum időtartama: 10 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ügyviteli alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1221

10 Fontos tudnivalók 1. A vizsga megkezdésekor a tétellapokat a tanulóknak ki kell osztani, ezután a vizsgázók létrehozzák a saját mappájukat a helyi meghajtón, ebbe fogják menteni a diktátum szövegét. 2. A mappák elkészülése után kerül sor a levélrészlet diktálására. 3. A levél szövegét a szaktanár diktálja, az igazgató vagy a megbízottja stopperórával ellenőrzi. 4. Az egyenletes sebességű diktátum időtartama 10 perc, ez az idő része a teljes írásbeli vizsgarész 180 perces megoldási idejének. 5. Az esetleges diktálási eltérést a tétel megfelelő helyén rögzítik. A diktátum szövege nem olvasható vissza. 6. A diktátum elhangzása után a szaktanár és az igazgató (megbízottja) elhagyják a vizsgatermet. írásbeli vizsga 1221, diktálási példány 2 / május 23.

11 Levélszöveg kb. 100 leütés/perc sebességű diktátumhoz Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is sikerrel rendeztük meg az iskolai szalagavató ünnepséget. 1 perc A meghívó tervezésére pályázatot írtunk ki a végzős diákok számára. A meghirdetés szerint az első 2 perc helyezett 10 db, a második helyezett 5 db, a harmadik helyezett 3 db meghívót kapott jutalomként. 3 perc Összesen 11 tanuló adott be javaslatot, ezek közül választotta ki az ötfős zsűri a nyertes alkotást. 4 perc A zsűriben a diákönkormányzat és a szülői szervezet képviselőin kívül a három végzős osztály osztály- 5 perc főnökei is részt vettek. Az első helyezést Brunner Alexandra érte el, és az általa tervezett meghívó 6 perc került sokszorosításra. A nyomda igen kedvező áron vállalta az előállítást, mivel a szülői szervezet 7 perc egyik tisztségviselője - vezető beosztása révén - kedvezményt tudott biztosítani. Összesen 1500 db 8 perc meghívót rendeltünk, melyből a végzős diákok 910 db-ot vásároltak meg a vendégeik részére. Évek óta 9 perc szokás, hogy az alsóbb évfolyamos tanulóink a meghívók kedvezményes árú megvásárlásával hozzájárulnak a 10 perc rendezvény sikeres lebonyolításához. Diktálta:... Ellenőrizte:... Diktálási eltérés:... írásbeli vizsga 1221, diktálási példány 3 / május 23.

12 írásbeli vizsga 1221, diktálási példány 4 / május 23.

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. október 17. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. október 18. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Javítási

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 6. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2007. november 6. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

Microsoft Excel XP. Feladatgyűjtemény

Microsoft Excel XP. Feladatgyűjtemény Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Feladatgyűjtemény Útmutató a feladatok megoldásához: A feladatok megoldásához szükség van a Microsoft Excel táblázatkezelő programra. A megoldott feladatok elmentéséhez

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI VIZSGA. É R E T T S É G I V I Z S G A 2014. október 17. 2014. október 17. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI VIZSGA. É R E T T S É G I V I Z S G A 2014. október 17. 2014. október 17. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA maximális Szövegszerkesztés 1. Izzócsere 40 Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2. Papír 30 Táblázatkezelés 3. Magyarország városai 30 Adatbázis-kezelés 4. Középiskolai felvételi 20 A gyakorlati vizsgarész

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 25. május 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA A gyakorlati vizsga időtartama: 18 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok neve

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés, syllabus 5.0

ECDL Táblázatkezelés, syllabus 5.0 1 ECDL Táblázatkezelés, syllabus 5.0 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok

Részletesebben

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2007. május 16. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2007. május 16. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2007. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2010. május 11. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2010. május 11. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 11. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2010. május 11. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1122 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Dokumentumok szerkesztése. A követelménymodul megnevezése: Gépírás-és levelezés

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Dokumentumok szerkesztése. A követelménymodul megnevezése: Gépírás-és levelezés Sipos Sándorné Dokumentumok szerkesztése A követelménymodul megnevezése: Gépírás-és levelezés A követelménymodul száma: 1586-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-50 DOKUMENTUMSZERKESZTÉS

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INFORMATIKA EMELT SZINT%

INFORMATIKA EMELT SZINT% Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 1. Fékút Táblázatkezelés 2. Ünnepi dátumok Adatbázis-kezelés 3. Slágerlista Algoritmizálás, adatmodellezés 4. Céllövészet maximális 30 15 30 45 A

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

INFORMATIKA EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI

INFORMATIKA EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI INFORMATIKA EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI 6. feladatsor A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Fontos tudnivalók A gyakorlati feladatsor megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. A vizsgán használható

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jakabné dr.zubály Anna. Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon. A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés

MUNKAANYAG. Jakabné dr.zubály Anna. Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon. A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés Jakabné dr.zubály Anna Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés A követelménymodul száma: 1617-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Dr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT EXCEL 2010. Szabadka, 2013.

Dr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT EXCEL 2010. Szabadka, 2013. Dr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT EXCEL 2010 Szabadka, 2013. Bevezető Az Excel táblázatkezelő program és a Microsoft Office, irodai programcsomag része. A táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett

Részletesebben

Azonosító jel: Informatika emelt szint. 1. Jó étek

Azonosító jel: Informatika emelt szint. 1. Jó étek 1. Jó étek Manapság egyre több társaság foglalkozik ebédszállítással. Egy ilyen cégnek kell elkészítenie a heti menüt bemutató weboldalát és a megrendelőlapját. A megrendelőlap elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Beadott dokumentumok Piszkozati lapok száma Beadott fájlok száma. A beadott fájlok neve

Beadott dokumentumok Piszkozati lapok száma Beadott fájlok száma. A beadott fájlok neve A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben