ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYVITELI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ügyviteli alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1511

2 Fontos tudnivalók 1. Javasoljuk, a tétel megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 3. A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! 4. Elháríthatatlan technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak jeleznie kell a hibát, aki értesíti az ügyeletet ellátó rendszergazdát! 5. A dolgozatokat egyszer szabad nyomtatni. Nyomtatás után a vizsgadolgozatban javítani, módosítani a megoldási időn belül sem lehet! A szöveg és a képek forrása: írásbeli vizsga / május 19.

3 Tájékoztatás a feladatról A Duna Ipoly Nemzeti Park levelet küld az egyik iskolának, melyben felhívja a figyelmet a náluk végezhető önkéntes munkára. Az Ön feladata a levél, valamint az önkéntes munkáról készült kimutatás elkészítése. A munka során ne feledkezzen meg a folyamatos mentésről és a helyesírás ellenőrzéséről! Operációsrendszer-kezelési feladatok 1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a vizsgaszervező által megadott meghajtón! A mappa megnevezése az Ön teljes neve legyen! A diktátum szövegét ebbe a mappába mentse el Saját név-d néven! A diktátum szövege lesz majd a levél egyik része. 2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó FORRAS könyvtárában lévő adatok.xls, szoveg.doc, melleklet.doc, kep.jpg és logo.jpg fájlokat! Táblázatkezelési feladatok 3. Nyissa meg az adatok.xls fájlt a táblázatkezelő programmal, és mentse el az 1. feladatban létrehozott mappába Saját néven! 4. A Munka1 munkalapon találja az önkéntes munkát végzőkről készült kimutatást korosztályonként és nemenként. A Munka1 munkalapot nevezze át Kimutatás névre! Ezen a munkalapon alkalmazza a következő beállításokat (ahol ettől eltérő, ott külön jelezzük): a) A betűtípus legyen Arial, a betűméret 11 pontos! b) Az oldal tájolását állítsa fekvőre, nagyítását 1 oldal szélesre és 1 oldal magasra! c) A bal és jobb oldali margó legyen 0,5 cm, a felső és az alsó margó 2,5 cm! d) A táblázatot igazítsa vízszintesen az oldal közepére! e) Az élőfejbe balra írja be a saját nevét, a jobb oldalra szúrja be a logo.jpg képet, melynek magassága 2 cm legyen a rögzített méretarány megtartásával! f) Az élőlábba balra szúrja be az aktuális dátumot, középre írja be az Ügyviteli alapismeretek érettségi feladat szöveget, jobbra szúrja be a lap nevét! 5. Az oszlopok szélességét méretezze az alábbiak szerint: A, C, G oszlop 18 egység (131 képpont), B oszlop 6 egység (47 képpont), D oszlop 15 egység (110 képpont), E oszlop 21 egység (152 képpont), F oszlop 16 egység (117 képpont), H oszlop 14 egység (103 képpont), I oszlop 10 egység (75 képpont)! 6. Az 1. sor magassága 25 egység (33 képpont), a 3. sor magassága 60 egység (80 képpont) legyen! írásbeli vizsga / május 19.

4 7. Egyesítse a következő cellákat: A1:I1, A2:A3, B2:B3, C2:G2, H2:H3, I2:I3, A4:A5, A6:A7, A8:A9, A10:A11, A12:A13, A14:A15, A16:A17, A18:B18, A19:B19! 8. A táblázat címét (A1:I1) formázza 14 pontos betűmérettel, igazítsa az egyesített cellán belül vízszintesen és függőlegesen középre! 9. Az oszlopmegnevezések celláinak (A2:I3) tartalmát igazítsa sortöréssel több sorba, vízszintesen és függőlegesen középre! 10. Az A4:B19 cellatartomány tartalmát igazítsa balra és függőlegesen középre! 11. A C18:G18 és a C19:G19 cellatartományokban egyéni képlet vagy függvény használatával összesítse nemenként az önkéntes munkát végzők számát! 12. A H4:H19 cellatartományban függvény alkalmazásával összesítse, hogy hány férfi és hány nő végzett önkéntes munkát a nemzeti parkban korosztályonként és összesen! 13. Az I4:I19 cellatartományban függvény alkalmazásával számolja ki, hogy átlagosan hány férfi és hány nő végzett önkéntes munkát a nemzeti parkban korosztályonként és összesen! 14. A C4:I19 cellatartományra állítson be egyéni számformátumot tizedesjegy nélkül, a cellákban jelenjen meg a fő szó! Figyeljen a szám és a szó közötti szóközre! 15. Szegélyezze belül vékony folyamatos, körül vastag folyamatos stílusú szegéllyel az A2:I19 cellatartományt! 16. Formázza félkövér stílussal az A1:I3, A4:B19, H4:H19, C18:G19 cellatartományt! 17. A táblázat alá szúrja be a kep.jpg képet, melynek szélességét állítsa 18 cm-re a rögzített méretarány megtartásával! Igazítsa a táblázat szélességéhez viszonyítva kb. középre! 18. Készítsen halmozott oszlopdiagramot az önkéntes munkát végzők összesített adatairól (C18:G19) nemenkénti bontásban! A kategóriatengelyen jelenjenek meg a végzett munkák fajtái! A jelmagyarázatot, mely tartalmazza a nemeket (Férfiak összesen, Nők összesen), lent helyezze el! Adjon címet a diagramnak! Feliratként tüntesse fel az értéket! A diagramés rajzterületre állítson be azonos színű (nem fehér) kitöltést! A diagramot új diagrammunkalapon helyezze el, melynek neve Nemenkénti megoszlás legyen! 19. Készítsen csoportosított oszlopdiagramot az önkéntes munkát végzők összesített számáról életkor szerint és nemenként (H4:H17)! A kategóriatengelyen olvasható formában jelenjenek meg az életkorok és a nemek (férfi, nő)! Adjon címet a diagramnak! Törölje a jelmagyarázatot! Feliratként tüntesse fel az értéket! A diagramot új diagrammunkalapon helyezze el, melynek Életkor szerint legyen a neve! 20. Mentse, majd zárja be a fájlt! írásbeli vizsga / május 19.

5 Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok 21. Nyissa meg a szoveg.doc nevű fájlt a szövegszerkesztő programmal, majd mentse Saját néven a korábban létrehozott mappába! A dokumentum elejére illessze be a diktátum szövegét! Készítse el a levelet az alábbi utasítások, a levelezési szabályok és a tanult forma alapján! 22. A teljes dokumentumra vonatkozóan állítsa be az alábbiakat: a) a margók legyenek (bal, jobb, alsó, felső) 2,5 cm-esek; b) az első oldal élőfeje és élőlába legyen eltérő a többi oldal élőfejétől, élőlábától; c) alkalmazzon automatikus ha szükséges, kézi elválasztást! 23. A dokumentum betűtípusa: Arial; betűmérete: 11 pont (az élőfejekben és az élőlábakban is); sorköz: szimpla, igazítás a levél szövegében: sorkizárt legyen. A bekezdések között alkalmazza a levelezés szabályai szerinti térközöket! Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezzük. 24. Az első oldal élőfejében balra igazítva helyezze el a küldő adatait sötétzöld betűszínnel: Duna Ipoly Nemzeti Park 1525 Budapest, Pf. 8 Telefon/fax: +36 (1) Honlap: A nemzeti park nevét formázza 16 pontos betűmérettel, félkövér stílussal, nagybetűs karakterekkel! Az élőfej után állítson be 24 pont mértékű térközt, és helyezzen el alatta szimpla folyamatos vonalstílusú, 0,5 pont vastagságú sötétzöld színű alsó szegélyt 5 pont távolságra a szövegtől! Az élőfej adatai mellé pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be logo.jpg képet, melynek magassága 2,2 cm legyen a rögzített méretarány megtartásával! A képre állítson be sötétzöld színű, 0,75 pont vastagságú képszegélyt! Figyeljen arra, hogy a kép ne takarja az alsó szegélyt! Távolítsa el a hivatkozásokat az elektronikus címekről (ha megjelennek)! 25. Az első oldal élőlábában középre igazítva írja be az Ügyviteli alapismeretek érettségi feladat szöveget sötétzöld betűszínnel! írásbeli vizsga / május 19.

6 26. Készítse el a levelet az alábbi adatokkal! A címzett neve: Petőfi Sándor Szakközépiskola Molnárné Bíró Ilona igazgató A címzett címe: Budapest, Kerekes u Keltezés: Budapest, 20 <aktuális dátum> Iktatószám: 214/20... Ügyintéző: <a vizsgázó neve > A levél tárgya: A levél aláírói: Tájékoztató önkéntes munka lehetőségéről Mézes Miklós igazgató és Andorné Kovács Karolina szervező Melléklet: jelentkezési lap A levél fenti adatait rendezze a levelezés szabályai szerint, és alkalmazzon megfelelő térközbeállítást! 27. Illesszen be az információközlés tartalmához igazodó megszólítást és elköszönést! 28. Az Ez a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának területére, a főváros közvetlen környékére különösen érvényes. mondat után új, önálló bekezdésbe középre igazítva szúrja be a kep.jpg képet! A kép magasságát állítsa 3,5 cm-re a rögzített méretarány megtartásával! 29. A következő szövegrészeket helyezze el önálló bekezdésekben, formázza 14 pontos betűmérettel, félkövér stílussal, kiskapitális karakterekkel, törölje az első alcím utáni írásjelet! Az önkéntes munka fajtái Kik jelentkezhetnek önkéntesnek? 30. A következő szövegrészeket helyezze el önálló bekezdésekben, húzza alá, formázza dőlt stílussal, utánuk állítson be 6 pontos térközt, és törölje a felesleges írásjeleket! Küzdelem az özönnövények ellen Az őshonos növényzet helyreállítása A természetkímélő látogatás feltételeinek megteremtése Szemétszedés Vaddisznóhajtás Iskolai csoportok az általános iskolától az egyetemig Cserkészek, vallási közösségek Csapatépítő tréningek írásbeli vizsga / május 19.

7 31. A levél szövegének megfelelő helyére új, önálló bekezdésbe középre igazítva illessze be a korábban elkészített diagramot az Életkor szerint munkalapról! A diagram magassága 8,5 cm, szélessége 15 cm legyen! 32. A levél szövegét a fentieken kívül tagolja értelemszerűen bekezdésekre (kerülje a túlzott tagolást)! Ha szükséges, alkalmazzon kézi oldaltörést! 33. A szövegben emelje ki a lényeges mondanivalót, de kerülje a túlzott kiemeléseket! 34. Távolítsa el a levél szövegében előforduló elektronikus címről a hivatkozást! 35. A melléklet feltüntetése után szúrjon be egy oldaltörést! Az új oldalra illessze be a melleklet.doc fájlban található szöveget! Figyeljen a betűtípusra, a betűméretre és az egyéb beállításokra! 36. A melléklet címét (Jelentkezési lap) igazítsa középre, formázza félkövér stílussal, 18 pontos betűmérettel, nagybetűs karakterekkel, utána állítson be 72 pontos térközt! 37. Azokat a bekezdéseket, amelyeket a jelentkezőknek kell kitölteniük, formázza az alábbiak szerint: a) térköz utána 24 pont, b) 16 cm-hez állítson be jobbra igazított, pontsoros tabulátort és húzza meg a vonalakat! 38. A keltezésnél és az aláírás felett 6 cm-hez állítson be jobbra igazított, pontsoros kitöltésű tabulátort! Figyeljen a keltezés és az aláírás közötti térközre (l. a levelezési szabály szerint)! Az aláírás szót helyezze el közvetlenül az utolsó pontsor alatt 3 cm-nél, középre igazított tabulátor használatával! 39. A második oldal élőfejétől kezdve a bal margóhoz igazítva írja be a saját nevét, pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be az oldalszámot! Figyeljen arra, hogy a két adat egy sorban legyen! Az élőfej adatait formázza sötétzöld betűszínnel, alatta helyezzen el alsó szegélyt ugyanazokkal a beállításokkal (stílus, szín, vastagság, távolság a szövegtől), mint az első oldal élőfejben, majd állítson be utána 42 pontos térközt! 40. A második oldal élőlábától kezdve a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be az aktuális dátumot, melyet formázzon sötétzöld betűszínnel! 41. Mentse, majd nyomtassa ki a dokumentumot! írásbeli vizsga / május 19.

8 maximális pontszám Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati szolgáltatások 3 Adatbevitel 9 Táblázatok, diagramok szerkesztése 30 Szöveges dokumentum szerkesztése 40 Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6 Formai sajátosságok érvényesítése 12 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám javító tanár Dátum:... Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati szolgáltatások Adatbevitel Táblázatok, diagramok szerkesztése Szöveges dokumentum szerkesztése Tartalmi sajátosságok érvényesítése Formai sajátosságok érvényesítése pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 19.

9 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA DIKTÁTUM TANÁRI PÉLDÁNY! május 19. 8:00 A diktátum időtartama: 10 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ügyviteli alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1511

10 Fontos tudnivalók 1. A vizsga megkezdésekor a tétellapokat a tanulóknak ki kell osztani, ezután a vizsgázók létrehozzák a saját mappájukat a helyi meghajtón, ebbe fogják menteni a diktátum szövegét. 2. A mappák elkészülése után kerül sor a levélrészlet diktálására. 3. A levél szövegét a szaktanár diktálja, az igazgató vagy a megbízottja stopperórával ellenőrzi. 4. Az egyenletes sebességű diktátum időtartama 10 perc, ez az idő része a teljes írásbeli vizsgarész 180 perces megoldási idejének. 5. Az esetleges diktálási eltérést a tétel megfelelő helyén rögzítik. A diktátum szövege nem olvasható vissza. 6. A diktátum elhangzása után a szaktanár és az igazgató (megbízottja) elhagyják a vizsgatermet. írásbeli vizsga 1511, diktálási példány 2 / május 19.

11 Levélszöveg kb. 100 leütés/perc sebességű diktátumhoz Alábbi levelünkkel az önkéntes munka fontosságára és egy általunk kínált lehetőségére szeretnénk 1 perc felhívni figyelmüket. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága védett területeinek kezelését és 2 perc fenntartását ma már nehéz elképzelni az önkéntesek segítsége nélkül. Az óriási kiterjedésű nemzeti 3 perc parkokban általában nincs szükség emberi beavatkozásra, elég bemutatni a természet gazdagságát. 4 perc Magyarország kisebb kiterjedésű védett területein viszont sok helyen emberi beavatkozás szükséges ahhoz, 5 perc hogy leromlott természeti környezeteinket helyreállítsuk, a természetes folyamatokat segítsük, a látogatók 6 perc fogadását szabályozzuk. Ez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának területére, a főváros 7 perc közvetlen környékére különösen érvényes. Az önkéntes munkák fajtái. Küzdelem az özönnövények ellen. 8 perc Sokan csodálkoznak, amikor arra kérjük őket, hogy természetvédelmi munka keretében fűrésszel vagy 9 perc ágvágó ollóval essenek neki a növényeknek, pedig tény, hogy az özönfajok nagy veszélyt jelentenek az 10 perc őshonos növényzetre. Diktálta:... Ellenőrizte:... Diktálási eltérés:... írásbeli vizsga 1511, diktálási példány 3 / május 19.

12 írásbeli vizsga 1511, diktálási példány 4 / május 19.

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1122 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

szövegszerkesztés 1. Idő zó na

szövegszerkesztés 1. Idő zó na 8. szövegszerkesztés 1. Idő zó na Ma, amikor az üzletek átfonják az egész világot, amikor ismerőseinkkel akkor is tudunk beszélni, ha több ezer kilométer távolságra vannak tőlünk, egyre nagyobb je len

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az útmutatóban szereplő pontszámok nem bonthatók tovább, csak a megadott módon!

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az útmutatóban szereplő pontszámok nem bonthatók tovább, csak a megadott módon! FKIAV205-.forduló II. kategória / JK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az útmutatóban szereplő pontszámok nem bonthatók tovább, csak a megadott módon!. Adatbázis-kezelés CERN Videók (40 pont) Importálás Videos Importálás

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu ECDL VIZSGAPÉLDATÁR Szövegszerkesztés Syllabus 5.0 www.ecdl.hu 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit

Részletesebben

WEBKEZDŐ. ECDL Webkezdő Syllabus 5. alapján 9. MODUL 1. FELADAT

WEBKEZDŐ. ECDL Webkezdő Syllabus 5. alapján 9. MODUL 1. FELADAT 9. MODUL WEBKEZDŐ 1. FELADAT Válaszoljon a következő elméleti kérdésekre, majd végezze el gyakorlatban a 6 20. feladatokat a megadott leírás szerint. 1. A.. a weboldalon lévő kattintható elem, amellyel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚTMUTATÓ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 2014. 1 Az útmutató tartalma 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Ügyviteli feladatok ellátása modulzáró

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Szövegszerkesztés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés Syllabus 5. alapján

ECDL Szövegszerkesztés Syllabus 5. alapján 3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS 1. FELADAT 1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A jelölt helyre szúrja be úgy a dátumot, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! A dokumentum bal és jobb margóját

Részletesebben

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 1. TANULÁSI EGYSÉG INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNET KIALAKULÁSA AZ INTERNET-EXPLORER HASZNÁLATA KERESÉS AZ INTERNETEN 2-3 TANULÁSI EGYSÉG POWERPOINT XP A PROGRAM ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE BEMUTATÓ LÉTREHOZÁSA,

Részletesebben

Tanácsok a középszintű informatika érettségihez

Tanácsok a középszintű informatika érettségihez Tanácsok a középszintű informatika érettségihez A középszintű informatika érettségi alapvetően két részből tevődik össze: 1. Írásbeli vizsga: a hivatalos elnevezés írásbeli vizsga, de valójában gyakorlati

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Szakács Béla Excel 2003: hol, mikor és hogyan használjuk a programot Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Táblázatkezelés (Excel)... A könyvről...

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

5. MODUL ADATBÁZIS-KEZELÉS

5. MODUL ADATBÁZIS-KEZELÉS 5. MODUL ADATBÁZIS-KEZELÉS ECDL Adatbázis-kezelés Syllabus 5. alapján 1. FELADAT Nyissa meg az M5-1 adatbázist a megadott helyről! 1. Hozzon létre új adattáblát az alábbi négy mezővel, illetve tulajdonsággal!

Részletesebben

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 7. MODUL INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HETEDIK MODUL TRTLM hetedik modul 80 feladatot tartalmaz, amelyek közül a vizsgaközpont egyet jelöl ki a vizsgázónak. ÁLTLÁNOS IRÁNYELVEK MEGOLDÁSHOZ ÉS JVÍTÁSHOZ Minden

Részletesebben

3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ 3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS A HARMADIK MODUL TARTALMA A harmadik modul 161 feladatot tartalmaz. A vizsgaközpont ezek közül egyet jelöl ki a vizsgázónak. A vizsgázó a vizsga kezdetén megkapja annak a feladattípusnak

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár Sulinet Expressz, 2003.12.12. Tartalomjegyzék Bevezetés a számítástechnikába,( információ-technológiai (IT) alapismeretek, operációs

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila www.moricznet.hu Táblázatkezelési feladatok Excelben 2 2002.január 18-22:26 Előszó Naponta végzünk számításokat

Részletesebben