A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Irodai asszisztens Irodai asszisztens Gépíró Irodai asszisztens Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens Idegen nyelvi titkár Ügyviteli titkár Iskolatitkár Ügyviteli titkár Ügyintéző titkár Ügyviteli titkár T 1/6

2 Ön a Csillag Állatvédelmi Egyesület asszisztense. Közreműködik egy beszámoló elkészítésében, amelyben tájékoztatják az egyesület tiszteletbeli elnökét a legutóbbi jótékonysági felhívás eredményéről. Az alábbi utasításoknak megfelelően készítse el az iratot! Az irat feleljen meg a levelezés formai követelményeinek! 1. Hozzon létre egy mappát (könyvtárat) Saját név_1618 néven a vizsgaszervező által megadott helyre! Ebbe a mappába másolja át a vizsgaszervező által megadott helyről, a Vizsga nevű mappából a következő fájlokat: - iktat.mdb - csillag.jpg - szöveg.doc - bevételek.xls 2. Nyissa meg az Excel táblázatkezelő programot, olvassa be a bevételek.xls fájlt, és mentse el az 1. pont szerint létrehozott mappába Saját név.xls néven! A következő adatokkal és a feladatleírás szerint készítse el a táblázatot! Végezze el a kimutatáshoz a számításokat, formázásokat, és készítsen diagramot! A munka során ne feledkezzen meg a folyamatos mentésről! 3. A Munka1 munkalapon találja a kampány bevételeit, napi bontásban. A sárgával jelölt cellák a hétvégéket jelölik. A munkalap beállításai (ahol e ttől eltérő, ott a feladatban jelezzük): - A munkalapon alkalmazott betűtípus Times New Roman, a betűméret 11 pt legyen! - A munkalap nagyítása legyen egy oldal széles és egy oldal magas! - A munkalap bal és jobb oldali margóját állítsa 1-1 cm-re! - A táblázatot igazítsa vízszintesen középre! - Az élőfejbe középre szúrja be a Fájl nevét, és formázza Times New Roman, 11 pt méretű, félkövér stílusú karakterekkel! - Az élőlábba a jobb oldalra szúrja be az Aktuális dátumot! 4. Az A oszlop szélessége 21 egység (152 képpont), a B és G oszlopok szélessége 10 egység (75 képpont), a C:F oszlopok szélessége 14 egység (103 képpont) legyen! 5. Szúrjon be egy új sort az első sor elé! Az A1-es cellába írja be a táblázat címét: A Segítse Ön is a megkínzott állatok felépülését! kampány bevétele! A címet cellaegyesítéssel igazítsa a táblázat közepére, igazítsa függőlegesen is középre! A betűméret 15 pt mértékű legyen, a karaktereket formázza félkövér és dőlt stílussal! Az 1. sor magassága 60 egység (80 képpont) legyen! 6. Egyesítse az A2:A3, a D2:D3, az E2:E3, az F2:F3 és a G2:G3 cellákat! A cellák tartalmát igazítsa sortöréssel több sorba és függőlegesen középre! T 2/6

3 7. Az oszlopmegnevezések celláinak (A2:G3) szövegét formázza félkövér stílussal, és igazítsa vízszintesen középre! 8. A C4:C33 cellatartományban egyéni képlet használatával számolja ki, hogy milyen összeget tesz ki naponta az SMS-ből származó bevétel! Az SMS díját a C3-as cellában találja. A számítás során alkalmazzon abszolút vagy vegyes hivatkozást! 9. Az E4:E33 cellatartományban függvény segítségével adja össze, hogy mennyi volt a napi összes bevétel! 10. Az F4:F33 cellatartományban függvény segítségével számolja ki, hogy mennyi volt az SMS-ek és az átutalt összegek napi átlagos bevétele! Az eredmény tizedesjegy nélkül jelenjen meg! 11. A G4:G33 cellatartományban értékelje a napi összes bevételt! Ha az összes bevétel az adott napon több volt, mint forint, akkor jó, ha kevesebb, akkor rossz volt a bevétel. 12. Igazítsa középre az A4:A33 és a G4:G33 cellatartományok tartalmát! 13. A B34:E34 cellatartományban függvény segítségével adja össze, hogy a kampányidőszakban összesen mennyi SMS érkezett, és ebből, valamint az átutalt pénzből mennyi összeg folyt be, továbbá mennyi az összes bevétel! 14. A B35:E35 cellatartományban függvény segítségével számolja ki, hogy a kampányidőszakban átlagosan mennyi SMS érkezett, és ebből, valamint az átutalt pénzből átlagosan mennyi összeg folyt be, továbbá mennyi az átlag összes bevétel! Az eredmény tizedesjegy nélkül jelenjen meg! 15. A C36:E36 cellatartományban függvény segítségével jelenítse meg a kampányidőszak legmagasabb összegű bevételeit (l. SMS, átutalt összeg, összes bevétel)! 16. A C37:E37 cellatartományban függvény segítségével jelenítse meg a kampányidőszak legalacsonyabb összegű bevételeit (l. SMS, átutalt összeg, összes bevétel)! 17. A B38-as cellában függvény segítségével jelenítse meg, hogy mennyi volt a legtöbb napi SMS a kampányidőszakban! 18. A B39-es cellában függvény segítségével jelenítse meg, hogy mennyi volt a legkevesebb napi SMS a kampányidőszakban! 19. A forintösszegeket tartalmazó cellákra állítson be pénznem formátumot tizedesjegy nélkül! 20. Azokra a cellákra, ahol az SMSek darabszámai találhatók (legkevesebb és legtöbb is), állítson be egyéni számformátumot, a cellákban jelenjen meg a db mennyiségi egység! T 3/6

4 21. Az összesítéseket tartalmazó cellákat formázza félkövér stílussal! 22. Keretezze az A2:G39 cellatartományt belül vékony, kívül vastag, folyamatos vonalstílusú szegéllyel! 23. Készítsen csoportosított oszlopdiagramot új munkalapon a bevételekről (SMS, átutalás és összes)! A diagram címe: Kimutatás a bevételekről legyen! Törölje a jelmagyarázatot! A rajzterületnek ne legyen színe, az oszlopok színét állítsa különbözőre (a színeket szabadon választhatja meg)! 24. Törölje a Munka2 és a Munka3 munkalapokat! 25. Mentse a fájlt, majd nyomtassa ki a Munka1 munkalapot! 26. Indítsa el a Word szövegszerkesztő programot, és nyissa meg a szöveg.doc nevű fájlt, majd mentse Saját név.doc néven a korábban létrehozott mappába! A munka során ne feledkezzen meg a rendszeres mentésről! 27. A teljes dokumentumra vonatkozóan állítsa be az alábbiakat: - margók: bal, jobb: 2,5 cm, alsó, felső: 3 cm, - első oldal élőfeje eltér a többi oldal élőfejétől, - alkalmazzon automatikus elválasztást! 28. A dokumentum betűtípusa: Comic Sans MS; betűmérete: 11 pt, sorköz: szimpla, igazítás: sorkizárt legyen! Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezzük! 29. Az egyesület adatai: Név: CSILLAG Állatvédelmi Egyesület Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44/B Telefon: 36 (1) Az első oldal élőfejében az egyesület nevét, adatait és logóját helyezze el 4 sorba, a minta szerinti elrendezésben a bal margóhoz igazítva, valamint az alábbi utasításoknak megfelelően: - Az egyesület nevét formázza kiskapitális és félkövér karakterekkel! - Az élőfej utolsó sora után állítson be 30 pt mértékű térközt és 0,5 pt vastagságú, folyamatos vonalstílusú alsó szegélyt! - Szúrja be a jobb margóhoz igazítva a csillag.jpg képet! A kép mérete legyen az eredeti méret 70%-a! Figyeljen arra, hogy a kép ne takarja a szegélyt! 31. Az első oldal élőlábában középre szúrja be az aktuális dátumot! T 4/6

5 32. Az élőfejekben és élőlábakban alkalmazott betűtípus Comic Sans MS, betűmérete 10 pt, az első oldal élőfejét kivéve, ahol a betűméret 12 pt mértékű legyen! 33. Készítse el az iratot az alábbi adatokkal! A címzett nevének, beosztásának, valamint az irat iktatószámának megkereséséhez használja a Vizsga mappában található iktat.mdb adatbázist (szervezeti besorolás és iktatókönyv tábla)! Az irat iktatószáma (l. iktatókönyv tábla) a soron következő sorszám, amely megegyezik az azonosító sorszámával. Egészítse ki az adatbázist az alábbiakban megadott adatok alapján, majd mentse és zárja be! A címzett neve: <Az egyesület tiszteletbeli elnökének neve, titulusa> A címzett címe: <Helyben> Az irat iktatószáma: <Az adatbázisban soron következő iratszám>/<aktuális év> Ügyintéző: <A vizsgázó saját neve> Az irat tárgya: Beszámoló kampányeredményről Keltezés: Budapest,<aktuális dátum> A levél aláírója: Soós Viktória kampányfelelős 34. A levél fenti adatait rendezze a levelezés szabályainak megfelelő helyre, és alkalmazzon térközbeállítást! Figyeljen arra, hogy a belső ügyiratnál a keltezés a szöveg után helyezkedik el, amit a levelezés szabályai szerint formázzon! 35. Illesszen be a megfelelő helyre az információközlés tartalmához igazodó megszólítást! 36. A levél szövegét tagolja értelemszerűen bekezdésekre (kerülje a túlzott tagolást)! A bekezdések között 12 pt mértékű térközt hagyjon! Ha szükséges, alkalmazzon kézi laptörést! A levél férjen ki két oldalra! 37. Az egyesület társadalmi szerepvállalása: szövegrész után következő hat bekezdést alakítsa át felsorolássá! A felsorolás szimbóluma, a szimbólum 1 cm, a szöveg helyzete és behúzása 2-2 cm legyen! A felsorolás bekezdései között állítson be 6 pt mértékű térközt! 38. Tegye új bekezdésbe azt a két mondatot, amelyekből információt kapunk a befolyt összegekről! 39. A bekezdés után illessze be a korábban elkészített diagramot! A diagram férjen ki a bal és jobb margók között, igazítsa középre! T 5/6

6 40. Tetszőlegesen tartalomhoz illően alkalmazzon kiemeléseket a levél szövegében! Kerülje a túlzott kiemeléseket! 41. A levelezés udvariassági szabályainak megfelelő formában írjon elköszönést! 42. A második oldal élőfejébe a bal margóhoz írja be a saját nevét, középre tabulálva szúrja be az oldalszámot! A jobb margóhoz igazítva szúrja be a csillag.jpg képet! A kép mérete legyen az eredeti méret 57%-a! Az adatok után állítson be 48 pt mértékű térközt, és 0,5 pt vastagságú, folyamatos vonalstílusú alsó szegélyt! 43. A második oldal élőlábába a jobb margóhoz tabulálva írja be a Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában szöveget! 44. Mentse, majd nyomtassa ki a fájlt! Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. T 6/6

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. október 17. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI VIZSGA. É R E T T S É G I V I Z S G A 2014. október 17. 2014. október 17. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI VIZSGA. É R E T T S É G I V I Z S G A 2014. október 17. 2014. október 17. 8:00 EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA maximális Szövegszerkesztés 1. Izzócsere 40 Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2. Papír 30 Táblázatkezelés 3. Magyarország városai 30 Adatbázis-kezelés 4. Középiskolai felvételi 20 A gyakorlati vizsgarész

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. október 18. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

Microsoft Excel XP. Feladatgyűjtemény

Microsoft Excel XP. Feladatgyűjtemény Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Feladatgyűjtemény Útmutató a feladatok megoldásához: A feladatok megoldásához szükség van a Microsoft Excel táblázatkezelő programra. A megoldott feladatok elmentéséhez

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés, syllabus 5.0

ECDL Táblázatkezelés, syllabus 5.0 1 ECDL Táblázatkezelés, syllabus 5.0 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1122 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Javítási

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 6. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2007. november 6. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Informatika középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Bevezetés A feladatok értékelése

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 25. május 19. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA A gyakorlati vizsga időtartama: 18 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok neve

Részletesebben

szövegszerkesztés 1. Idő zó na

szövegszerkesztés 1. Idő zó na 8. szövegszerkesztés 1. Idő zó na Ma, amikor az üzletek átfonják az egész világot, amikor ismerőseinkkel akkor is tudunk beszélni, ha több ezer kilométer távolságra vannak tőlünk, egyre nagyobb je len

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A feladatok megoldását beküldheted: CD-n az azonosító kódnak megfelelő könyvtárban.

Részletesebben

Beadott dokumentumok Piszkozati lapok száma Beadott fájlok száma. A beadott fájlok neve

Beadott dokumentumok Piszkozati lapok száma Beadott fájlok száma. A beadott fájlok neve A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Dokumentumok szerkesztése. A követelménymodul megnevezése: Gépírás-és levelezés

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Dokumentumok szerkesztése. A követelménymodul megnevezése: Gépírás-és levelezés Sipos Sándorné Dokumentumok szerkesztése A követelménymodul megnevezése: Gépírás-és levelezés A követelménymodul száma: 1586-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-50 DOKUMENTUMSZERKESZTÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jakabné dr.zubály Anna. Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon. A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés

MUNKAANYAG. Jakabné dr.zubály Anna. Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon. A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés Jakabné dr.zubály Anna Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés A követelménymodul száma: 1617-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Azonosító jel: Informatika emelt szint. 1. Jó étek

Azonosító jel: Informatika emelt szint. 1. Jó étek 1. Jó étek Manapság egyre több társaság foglalkozik ebédszállítással. Egy ilyen cégnek kell elkészítenie a heti menüt bemutató weboldalát és a megrendelőlapját. A megrendelőlap elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. (alkalmazói) kategória

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása I. (alkalmazói) kategória Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben