XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának kinevezésérıl /2009. (V. 29.) sz. határozat A Mesebolt Bábszínház igazgatójának kinevezésérıl 584 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 6/2009. (V. 29.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 18.) rendelet módosításáról 585 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 92/2009. (V. 29.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (V. 29.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 94/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról 95/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 96/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának módosításáról 97/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosításáról 98/2009. (V. 29.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról 99/2009. (V. 29.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosításáról

2 2009. MÁJUS /2009. (V. 29.) sz. határozat A gyógy,- és egészségturizmus Vas megyei lehetıségeirıl szóló beszámoló elfogadásáról 101/2009. (V. 29.) sz. határozat A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és vállalat zárszámadásának jóváhagyásáról, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok és a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról 102/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évekre szóló társadalmi gazdasági programjának idıközi értékelésérıl 103/2009. (V. 29.) sz. határozat Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete és a Vas Megyei Önkormányzat közötti, a Szombathely, Sugár u. 9. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás elfogadásáról 104/2009. (V. 29.) sz. határozat A Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti ingatlan 3. emeletén hosszú tavú bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges hozzájárulásról 105/2009. (V. 29.) sz. határozat A Büki Termálhotel Kft-vel, a büki Gyógyfürdı Zrt-vel, valamint Bük Város Önkormányzatával a Bük 8-as kútból nyert gyógyvíz hasznosítására kötendı megállapodás jóváhagyásáról 106/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Együttmőködési Keret-megállapodásáról és a Konzultatív Tanácsba tagok delegálásáról 107/2009. (V. 29.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata között, gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladat ellátási megállapodás elfogadásáról 108/2009. (V. 29.) sz. határozat A Szombathelyi Esélyek Háza mőködtetésének támogatásáról szóló újbóli megállapodás elfogadásáról 109/2009. (V. 29.) sz. határozat A NYDRFT/CÉDE/2009 kiírásra pályázat benyújtásáról a Vas Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elkészítésére az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben /2009. (V. 29.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2009. (V. 29.) sz. határozat Tiltakozásról külföldi székhelyő felsıoktatási intézmények magyarországi egyetem alapításának lehetıvé tétele ellen 112/2009. (V. 29.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról a gencsapáti Gróf Apponyi Albert Általános Iskola átszervezéséhez 113/2009. (V. 29.) sz. határozat Kıszeg Város Közoktatási Feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének véleményezésérıl 114/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Települése címek adományozásáról

3 MÁJUS /2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola részére 116/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 117/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az ivánci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére KÖZLEMÉNYEK Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl 700 Tájékoztató a gyógy,- és egészségturizmus lehetıségeirıl Vas megyében 725 A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és vállalat zárszámadása, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok és a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriumainak beszámolói A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évekre szóló társadalmi gazdasági programjának idıközi értékelése SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 118/2009. (V. 29.) sz. határozata a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére Pallósiné Dr. Toldi Mártát nevezi ki június 1-tıl öt éves idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 119/2009. (V. 29.) sz. határozata a Mesebolt Bábszínház igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés 1.) a Mesebolt Bábszínház igazgatójának, Horváth Jánosnénak közalkalmazotti jogviszonyát január 31. napi hatállyal felmentéssel megszünteti, a munkavégzés alól augusztus 1. napi hatállyal mentesíti. 2.) Mesebolt Bábszínház igazgatói álláshelyére Kovács Gézát nevezi ki július 1-tıl öt éves idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

4 2009. MÁJUS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2009. (V.29.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009.(II.18.) rendelet módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. 1. A R. 3.. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 12, E Ft b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 2. A R. 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyőlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésıbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 3. A R. 6.. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft. 4. A R. 8. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 4, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 5. A R. 9. (1.) és (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: b. Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 13, E Ft, b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft.

5 MÁJUS 29. e.) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 3. Az 1.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok 1, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejlesztésre Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 4, Céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 13, Kiadási elıirányzat mindösszesen 13, A R. 11. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 6, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 7. A R. 12. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1, E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 8. A R. 13. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft, (ebbıl: intézmények E Ft, kisebbségi önkormányzatok E Ft) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban, általános tartalékot 4, E Ft-ban rögzíti. 2. Az intézmények dologi kiadásai 3 %-ának megfelelı E Ft összegő fenntartói támogatás kockázati tartalékba helyezésre kerül. A közgyőlés a szeptemberi közgyőlésén dönt a bevételek teljesülésének függvényében a tartalékba helyezett összegek további felhasználásáról vagy elvonásáról.

6 2009. MÁJUS A R. 3.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A.sz., A R. 5. -ában hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz., A R. 6.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 9.. (2) bekezdésében hivatkozott l/b. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/B. sz., A R ában hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz., A R ában hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz., (2) bekezdésében hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz. mellékletei, A R (1) bekezdésében hivatkozott 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, május Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

7 MÁJUS 29.

8 2009. MÁJUS

9 MÁJUS 29.

10 2009. MÁJUS

11 MÁJUS 29.

12 2009. MÁJUS

13 MÁJUS 29.

14 2009. MÁJUS

15 MÁJUS 29.

16 2009. MÁJUS

17 MÁJUS 29.

18 2009. MÁJUS

19 MÁJUS 29.

20 2009. MÁJUS

21 MÁJUS 29.

22 2009. MÁJUS

23 MÁJUS 29.

24 2009. MÁJUS

25 MÁJUS 29.

26 2009. MÁJUS KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 92/2009. (V. 29.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról 2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl 3. a) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 4. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása 5. A megyei fenntartású közmővelıdési, közoktatási és közgyőjteményi intézmények alapító okiratainak módosítása 6. A megyei fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratának módosítása 7. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosítása 8. Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosítása 9. A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosítása, különös tekintettel az Intaházai Szervezeti Egység férıhelyeinek bıvítésére 10. A gyógy,- és egészségturizmus lehetıségei Vas megyében 11. A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és vállalat zárszámadásának jóváhagyása, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok és a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriumainak beszámolói tevékenységükrıl 12. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évekre szóló társadalmi gazdasági programjának idıközi értékelése 13. Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete és a Vas Megyei Önkormányzat közötti, a Szombathely, Sugár u. 9. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodásról 14. A Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti ingatlan 3. emeletén hosszú tavú bérleti jogviszony létesítése 15. A Büki Termálhotel Kft-vel, a büki Gyógyfürdı Zrt-vel, valamint Bük Város Önkormányzatával a Bük 8- as kútból nyert gyógyvíz hasznosítására kötendı megállapodásról 16. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Együttmőködési Keret-megállapodásának felülvizsgálata és a Konzultatív Tanács újjáalakítása 17. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata között, gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladat ellátási megállapodás 18. A Szombathelyi Esélyek Háza mőködtetésének támogatásáról szóló megállapodás újbóli megkötése 19. A NYDRFT/CÉDE/2009 kiírásra pályázat benyújtása a Vas Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elkészítésére az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben 20. Közösségi célú alapítvány támogatása 21. Külföldi székhelyő felsıoktatási intézmények magyarországi egyetem alapításának lehetıvé tétele elleni tiltakozásról 22. a.)szakvélemény kiadása a gencsapáti Gróf Apponyi Albert Általános Iskola átszervezéséhez b.) Kıszeg Város Közoktatási Feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv véleményezése napirendhez 23. Vas Megye Biztonságos Települése cím(ek) adományozása 24. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola részére 25. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 26. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az ivánci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 27. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 28. A Mesebolt Bábszínház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

27 MÁJUS 29. A megyei közgyőlés 93/2009. (V. 29.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés 1. a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, 2. elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót, elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 94/2009. (V. 29.) sz. határozata Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés: 1. elfogadja a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság beszámolóját Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl; 2. köszönetét és elismerését fejezi ki a fıkapitányság vezetıinek és személyi állományának a megye kedvezı közbiztonsága fenntartásáért, illetve javításáért; 3. szorgalmazza a jövıben a megyei közgyőlés és a rendır-fıkapitányság, valamint a települési önkormányzatok és a területükön mőködı kapitányságok közötti kiegyensúlyozott, problémamentes, konstruktív együttmőködést. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 95/2009. (V. 29.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 96/2009. (V. 29.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete Szombathely, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja, a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, a Rumi Többcélú Gyógypedagógia Intézmény, a Vas Megyei TKVSZRB, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, a Vas Megyei Sportigazgatóság, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár, a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ, a Szombathelyi Képtár, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Mesebolt Bábszínház, az Ungaresca Táncegyüttes, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Vas Megyei Levéltár, az Életünk Szerkesztısége, a Vasi Szemle Szerkesztısége, a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál, a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, a Vas Megyei

28 2009. MÁJUS Szakosított Szociális Intézet Szombathely, a Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu, a Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt, a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár, a Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád, a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon alapító okiratának módosításait az elıterjesztéssel egyezıen elfogadta. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata Vas Megye Önkormányzata Közgyőlésének többszörösen módosított, a 10/1995.(VI. 19.) számú rendeletének IX. fejezete rendelkezik Vas Megye Önkormányzata Hivataláról. A megyei közgyőlés az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv a, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A költségvetési szerv székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér A költségvetési szerv alapítója: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Illetékességi területe a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának megfelelıen: Vas megye 5. Alapítás dátuma: A költségvetési szerv irányító szerve: Vas Megyei Közgyőlés 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér A költségvetési szerv besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv - Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 8. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A Vas Megyei Önkormányzati Hivatalt a megyei fıjegyzı vezeti, akit a megyei közgyőlés - pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen - nevez ki határozatlan idıre. 9. A költségvetési szerv alapvetı szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 10. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhetı elszámolása Aktív fekvıbeteg ellátás

29 MÁJUS Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvıbeteg ellátás Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Közmővelıdési könyvtári tevékenység Levéltári tevékenység 11. Vállalkozói tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat. 12. A költségvetési szerv számlavezetıje: az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Szombathelyi igazgatóság 13. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonyára a köztisztviselık jogállásról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 14. Elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkezik. Jelen módosítások hatályba lépésének idıpontja: július 1. Szombathely, május 29. Záradék: Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát határozatával hagyta jóvá. Vas Megye Közgyőlése 96/2009. (V. 29.) számú Dr. Kun László Fıjegyzı ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzata az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény neve: Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 2.) Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 3.) Létrehozásának ideje: ) Mőködési köre: Vas megye 5.) Az intézmény besorolása: a) tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv; közintézmény b) feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat 7.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.). 8.) Az intézmény vezetıjét Vas Megye Közgyőlése nevezi ki pályázat útján, határozatlan idıre. 9.) A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

30 2009. MÁJUS ) Az intézmény feladatait alaptevékenységi formában végzi, az alábbiak szerint: - A Megyeháza épületei, gépek, berendezések, felszerelések, gépjármővek folyamatos üzemeltetése, karbantartása, felújítása. Az épületek főtése, tisztítása, takarítása. - Az igazgatási munka végzéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, raktározása, az önkormányzati hivatal eszközellátása. - Egyéb tárgyi feltételek biztosítása (szaklap, közlöny, szakkönyvellátás, tárgyalási termek fenntartása, telefonhálózat üzemeltetése, stb.). - Az épületekben mőködı szervek, hivatalok anyagi-mőszaki feltételeinek biztosítása. - Gépjármővek üzemeltetése, karbantartása, tárolása. - Központi iktatás, irattározás feltételeinek biztosítása, a tevékenység ellátása. - Nyomdai feladatok ellátása a megállapodásban foglaltak szerint. - Az intézmény saját mőködtetésének, az önkormányzati hivatalra, a közgyőlés és bizottságai munkájára vonatkozó gazdálkodási tevékenység, pénzügyi és számviteli feladatok végzése. - Mindazon feladatok elvégzése, amivel a közgyőlés, az önkormányzati hivatal esetenként vagy folyamatosan megbízza. - A megyei közgyőlés által fenntartott két folyóirat Vasi Szemle és Életünk gazdálkodásával kapcsolatos feladatainak elvégzése. Alaptevékenységgel összefüggı szakfeladatok: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Lapkiadás 11.) A költségvetési szerv alapvetı szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai. 12.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A Vas Megyei Közgyőlés 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete tartalmazza a vagyongazdálkodás és hasznosítás teendıit. A rendelet 5.., 6.., 7.., 8. -ai tartalmazzák az intézmény vagyongazdálkodási és nyilvántartási feladatait, amelyek alapján az Ellátó Szervezet a reá bízott vagyonnal a rendelet betartásával gazdálkodik. 13.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 14.) Az intézmény elıirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Záradék: a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete alapító okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 96/2009. (V. 29.) számú határozatával hagyta jóvá. Szombathely, május 29. Dr. Kun László megyei fıjegyzı Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke

31 MÁJUS 29. ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: Az intézmény neve: Rövid neve: Az intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése: DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Dr. Nagy László EGYMI Dr. Nagy László EGYMI Általános Iskola Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László EGYMI Speciális Szakiskola Dr. Nagy László EGYMI Kollégium Dr. Nagy László EGYMI Leány Gyermekotthon Dr. Nagy László EGYMI Fiú Gyermekotthon Az intézmény székhelye: 9730 Kıszeg, Kiss János u. 31. Tagintézménye: Telephelye: nincs 9730 Kıszeg, Őrhajósok u. 19/A. IV/12. OM azonosító: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazati besorolása: Alaptevékenysége, ellátandó feladatai: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bek. a)- b); f) pontjaiban és a 86. (1) e); f)-g) pontjaiban meghatározott feladatok ellátása Alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása általános iskolai felnıttoktatás pedagógiai szakszolgálat - gyógypedagógiai tanácsadás - fejlesztı felkészítés - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés pedagógia szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás - pedagógiai tájékoztatás - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése -tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás -utazó gyógypedagógusi hálózat mőködtetése (az integrált oktatásban résztvevık szakmai segítése)

32 2009. MÁJUS otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás -fejlesztı felkészítés, képzési kötelezettség teljesítése, rehabilitációs ellátás oktatási célok és egyéb feladatok sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása évfolyamon sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása felzárkóztató iskolai nevelés oktatás Mőszaki szakterület: Építészet szakmacsoport Könnyőipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Agrár szakterület: Mezıgazdasági szakmacsoport iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett normál és különleges ellátást igénylı 3-18 éves korú gyermekek teljes körő ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett normál és különleges ellátást igénylı éves korú fiatalok utógondozói ellátását diáksport fürdı- és strandszolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenysége: intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Kisegítı tevékenysége: Vállalkozási tevékenysége: Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban: Mőködési köre: növénytermelési, kertészeti szolgáltatás termékértékesítés a kötelezı feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására egyéb szálláshely szolgáltatás munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás) nincs Legfeljebb 10% Vas megye

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279.

2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 83/2010. (IV. 30.) MÖK 84/2010. (IV. 30.) MÖK 85/2010. (IV. 30.) MÖK 86/2010.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben