XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának kinevezésérıl /2009. (V. 29.) sz. határozat A Mesebolt Bábszínház igazgatójának kinevezésérıl 584 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 6/2009. (V. 29.) rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 18.) rendelet módosításáról 585 KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 92/2009. (V. 29.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (V. 29.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 94/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról 95/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 96/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának módosításáról 97/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosításáról 98/2009. (V. 29.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosításáról 99/2009. (V. 29.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosításáról

2 2009. MÁJUS /2009. (V. 29.) sz. határozat A gyógy,- és egészségturizmus Vas megyei lehetıségeirıl szóló beszámoló elfogadásáról 101/2009. (V. 29.) sz. határozat A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és vállalat zárszámadásának jóváhagyásáról, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok és a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról 102/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évekre szóló társadalmi gazdasági programjának idıközi értékelésérıl 103/2009. (V. 29.) sz. határozat Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete és a Vas Megyei Önkormányzat közötti, a Szombathely, Sugár u. 9. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás elfogadásáról 104/2009. (V. 29.) sz. határozat A Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti ingatlan 3. emeletén hosszú tavú bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges hozzájárulásról 105/2009. (V. 29.) sz. határozat A Büki Termálhotel Kft-vel, a büki Gyógyfürdı Zrt-vel, valamint Bük Város Önkormányzatával a Bük 8-as kútból nyert gyógyvíz hasznosítására kötendı megállapodás jóváhagyásáról 106/2009. (V. 29.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Együttmőködési Keret-megállapodásáról és a Konzultatív Tanácsba tagok delegálásáról 107/2009. (V. 29.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata között, gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladat ellátási megállapodás elfogadásáról 108/2009. (V. 29.) sz. határozat A Szombathelyi Esélyek Háza mőködtetésének támogatásáról szóló újbóli megállapodás elfogadásáról 109/2009. (V. 29.) sz. határozat A NYDRFT/CÉDE/2009 kiírásra pályázat benyújtásáról a Vas Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elkészítésére az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben /2009. (V. 29.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2009. (V. 29.) sz. határozat Tiltakozásról külföldi székhelyő felsıoktatási intézmények magyarországi egyetem alapításának lehetıvé tétele ellen 112/2009. (V. 29.) sz. határozat Szakvélemény kiadásáról a gencsapáti Gróf Apponyi Albert Általános Iskola átszervezéséhez 113/2009. (V. 29.) sz. határozat Kıszeg Város Közoktatási Feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének véleményezésérıl 114/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Települése címek adományozásáról

3 MÁJUS /2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola részére 116/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 117/2009. (V. 29.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról az ivánci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére KÖZLEMÉNYEK Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl 700 Tájékoztató a gyógy,- és egészségturizmus lehetıségeirıl Vas megyében 725 A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és vállalat zárszámadása, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok és a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriumainak beszámolói A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évekre szóló társadalmi gazdasági programjának idıközi értékelése SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 118/2009. (V. 29.) sz. határozata a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére Pallósiné Dr. Toldi Mártát nevezi ki június 1-tıl öt éves idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 119/2009. (V. 29.) sz. határozata a Mesebolt Bábszínház igazgatójának kinevezésérıl A közgyőlés 1.) a Mesebolt Bábszínház igazgatójának, Horváth Jánosnénak közalkalmazotti jogviszonyát január 31. napi hatállyal felmentéssel megszünteti, a munkavégzés alól augusztus 1. napi hatállyal mentesíti. 2.) Mesebolt Bábszínház igazgatói álláshelyére Kovács Gézát nevezi ki július 1-tıl öt éves idıtartamra. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal

4 2009. MÁJUS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2009. (V.29.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009.(II.18.) rendelet módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának évi költségvetésérıl és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja. 1. A R. 3.. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 12, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: a.) Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 12, E Ft b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft. e.) A költségvetési bevételi fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 2. A R. 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyőlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésıbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 3. A R. 6.. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 7, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 5, E Ft. 4. A R. 8. (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés a költségvetési szervek részére 4, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 4, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 5. A R. 9. (1.) és (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 13, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: b. Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 13, E Ft, b.) Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d.) Vas Megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft.

5 MÁJUS 29. e.) A költségvetési kiadási fıösszeg E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt. 3. Az 1.) pontban rögzített kiadási elıirányzaton belüli kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok 1, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejlesztésre Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 4, Céltartalék Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 13, Kiadási elıirányzat mindösszesen 13, A R. 11. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 6, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 5, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 7. A R. 12. (1.) és (2.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1, E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 8. A R. 13. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft, (ebbıl: intézmények E Ft, kisebbségi önkormányzatok E Ft) a fejlesztési céltartalékot E Ft-ban, általános tartalékot 4, E Ft-ban rögzíti. 2. Az intézmények dologi kiadásai 3 %-ának megfelelı E Ft összegő fenntartói támogatás kockázati tartalékba helyezésre kerül. A közgyőlés a szeptemberi közgyőlésén dönt a bevételek teljesülésének függvényében a tartalékba helyezett összegek további felhasználásáról vagy elvonásáról.

6 2009. MÁJUS A R. 3.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A.sz., A R. 5. -ában hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz., A R. 6.. (2) bekezdésében hivatkozott 1/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/A. sz., A R. 9.. (2) bekezdésében hivatkozott l/b. sz. melléklet helyébe e rendelet 1/B. sz., A R ában hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz., A R ában hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz., A R (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz., (2) bekezdésében hivatkozott 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz. mellékletei, A R (1) bekezdésében hivatkozott 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, május Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

7 MÁJUS 29.

8 2009. MÁJUS

9 MÁJUS 29.

10 2009. MÁJUS

11 MÁJUS 29.

12 2009. MÁJUS

13 MÁJUS 29.

14 2009. MÁJUS

15 MÁJUS 29.

16 2009. MÁJUS

17 MÁJUS 29.

18 2009. MÁJUS

19 MÁJUS 29.

20 2009. MÁJUS

21 MÁJUS 29.

22 2009. MÁJUS

23 MÁJUS 29.

24 2009. MÁJUS

25 MÁJUS 29.

26 2009. MÁJUS KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 92/2009. (V. 29.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról 2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl 3. a) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 4. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása 5. A megyei fenntartású közmővelıdési, közoktatási és közgyőjteményi intézmények alapító okiratainak módosítása 6. A megyei fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények alapító okiratának módosítása 7. A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosítása 8. Az Önkormányzati Kórház Sárvár alapító okiratának módosítása 9. A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosítása, különös tekintettel az Intaházai Szervezeti Egység férıhelyeinek bıvítésére 10. A gyógy,- és egészségturizmus lehetıségei Vas megyében 11. A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és vállalat zárszámadásának jóváhagyása, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok és a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriumainak beszámolói tevékenységükrıl 12. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének évekre szóló társadalmi gazdasági programjának idıközi értékelése 13. Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete és a Vas Megyei Önkormányzat közötti, a Szombathely, Sugár u. 9. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodásról 14. A Szombathely, Sugár u. 9. sz. alatti ingatlan 3. emeletén hosszú tavú bérleti jogviszony létesítése 15. A Büki Termálhotel Kft-vel, a büki Gyógyfürdı Zrt-vel, valamint Bük Város Önkormányzatával a Bük 8- as kútból nyert gyógyvíz hasznosítására kötendı megállapodásról 16. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Együttmőködési Keret-megállapodásának felülvizsgálata és a Konzultatív Tanács újjáalakítása 17. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Vas Megye Önkormányzata között, gyermekvédelmi szakellátás biztosítása tárgyában kötendı feladat ellátási megállapodás 18. A Szombathelyi Esélyek Háza mőködtetésének támogatásáról szóló megállapodás újbóli megkötése 19. A NYDRFT/CÉDE/2009 kiírásra pályázat benyújtása a Vas Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elkészítésére az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben 20. Közösségi célú alapítvány támogatása 21. Külföldi székhelyő felsıoktatási intézmények magyarországi egyetem alapításának lehetıvé tétele elleni tiltakozásról 22. a.)szakvélemény kiadása a gencsapáti Gróf Apponyi Albert Általános Iskola átszervezéséhez b.) Kıszeg Város Közoktatási Feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv véleményezése napirendhez 23. Vas Megye Biztonságos Települése cím(ek) adományozása 24. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola részére 25. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 26. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása az ivánci Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 27. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 28. A Mesebolt Bábszínház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

27 MÁJUS 29. A megyei közgyőlés 93/2009. (V. 29.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés 1. a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, 2. elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót, elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 94/2009. (V. 29.) sz. határozata Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a Rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés: 1. elfogadja a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság beszámolóját Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl; 2. köszönetét és elismerését fejezi ki a fıkapitányság vezetıinek és személyi állományának a megye kedvezı közbiztonsága fenntartásáért, illetve javításáért; 3. szorgalmazza a jövıben a megyei közgyőlés és a rendır-fıkapitányság, valamint a települési önkormányzatok és a területükön mőködı kapitányságok közötti kiegyensúlyozott, problémamentes, konstruktív együttmőködést. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 95/2009. (V. 29.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 96/2009. (V. 29.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete Szombathely, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja, a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, a Rumi Többcélú Gyógypedagógia Intézmény, a Vas Megyei TKVSZRB, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, a Vas Megyei Sportigazgatóság, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár, a Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ, a Szombathelyi Képtár, a Savaria Szimfonikus Zenekar, a Mesebolt Bábszínház, az Ungaresca Táncegyüttes, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Vas Megyei Levéltár, az Életünk Szerkesztısége, a Vasi Szemle Szerkesztısége, a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál, a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, a Vas Megyei

28 2009. MÁJUS Szakosított Szociális Intézet Szombathely, a Vas Megyei Idısek Otthona Hegyfalu, a Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt, a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár, a Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete Acsád, a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon alapító okiratának módosításait az elıterjesztéssel egyezıen elfogadta. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata Vas Megye Önkormányzata Közgyőlésének többszörösen módosított, a 10/1995.(VI. 19.) számú rendeletének IX. fejezete rendelkezik Vas Megye Önkormányzata Hivataláról. A megyei közgyőlés az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv a, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A költségvetési szerv székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér A költségvetési szerv alapítója: Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér Illetékességi területe a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának megfelelıen: Vas megye 5. Alapítás dátuma: A költségvetési szerv irányító szerve: Vas Megyei Közgyőlés 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér A költségvetési szerv besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv - Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 8. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A Vas Megyei Önkormányzati Hivatalt a megyei fıjegyzı vezeti, akit a megyei közgyőlés - pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen - nevez ki határozatlan idıre. 9. A költségvetési szerv alapvetı szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 10. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselıválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhetı elszámolása Aktív fekvıbeteg ellátás

29 MÁJUS Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvıbeteg ellátás Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Közmővelıdési könyvtári tevékenység Levéltári tevékenység 11. Vállalkozói tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat. 12. A költségvetési szerv számlavezetıje: az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Szombathelyi igazgatóság 13. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonyára a köztisztviselık jogállásról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 14. Elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkezik. Jelen módosítások hatályba lépésének idıpontja: július 1. Szombathely, május 29. Záradék: Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát határozatával hagyta jóvá. Vas Megye Közgyőlése 96/2009. (V. 29.) számú Dr. Kun László Fıjegyzı ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzata az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény neve: Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete 2.) Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 3.) Létrehozásának ideje: ) Mőködési köre: Vas megye 5.) Az intézmény besorolása: a) tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv; közintézmény b) feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 6.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat 7.) Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.). 8.) Az intézmény vezetıjét Vas Megye Közgyőlése nevezi ki pályázat útján, határozatlan idıre. 9.) A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

30 2009. MÁJUS ) Az intézmény feladatait alaptevékenységi formában végzi, az alábbiak szerint: - A Megyeháza épületei, gépek, berendezések, felszerelések, gépjármővek folyamatos üzemeltetése, karbantartása, felújítása. Az épületek főtése, tisztítása, takarítása. - Az igazgatási munka végzéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, raktározása, az önkormányzati hivatal eszközellátása. - Egyéb tárgyi feltételek biztosítása (szaklap, közlöny, szakkönyvellátás, tárgyalási termek fenntartása, telefonhálózat üzemeltetése, stb.). - Az épületekben mőködı szervek, hivatalok anyagi-mőszaki feltételeinek biztosítása. - Gépjármővek üzemeltetése, karbantartása, tárolása. - Központi iktatás, irattározás feltételeinek biztosítása, a tevékenység ellátása. - Nyomdai feladatok ellátása a megállapodásban foglaltak szerint. - Az intézmény saját mőködtetésének, az önkormányzati hivatalra, a közgyőlés és bizottságai munkájára vonatkozó gazdálkodási tevékenység, pénzügyi és számviteli feladatok végzése. - Mindazon feladatok elvégzése, amivel a közgyőlés, az önkormányzati hivatal esetenként vagy folyamatosan megbízza. - A megyei közgyőlés által fenntartott két folyóirat Vasi Szemle és Életünk gazdálkodásával kapcsolatos feladatainak elvégzése. Alaptevékenységgel összefüggı szakfeladatok: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Lapkiadás 11.) A költségvetési szerv alapvetı szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai. 12.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A Vas Megyei Közgyőlés 10/2007. (VI. 8.) számú rendelete tartalmazza a vagyongazdálkodás és hasznosítás teendıit. A rendelet 5.., 6.., 7.., 8. -ai tartalmazzák az intézmény vagyongazdálkodási és nyilvántartási feladatait, amelyek alapján az Ellátó Szervezet a reá bízott vagyonnal a rendelet betartásával gazdálkodik. 13.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 14.) Az intézmény elıirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Záradék: a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete alapító okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 96/2009. (V. 29.) számú határozatával hagyta jóvá. Szombathely, május 29. Dr. Kun László megyei fıjegyzı Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke

31 MÁJUS 29. ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alábbi intézményt alapítja: Az intézmény neve: Rövid neve: Az intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése: DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Dr. Nagy László EGYMI Dr. Nagy László EGYMI Általános Iskola Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola Dr. Nagy László EGYMI Speciális Szakiskola Dr. Nagy László EGYMI Kollégium Dr. Nagy László EGYMI Leány Gyermekotthon Dr. Nagy László EGYMI Fiú Gyermekotthon Az intézmény székhelye: 9730 Kıszeg, Kiss János u. 31. Tagintézménye: Telephelye: nincs 9730 Kıszeg, Őrhajósok u. 19/A. IV/12. OM azonosító: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazati besorolása: Alaptevékenysége, ellátandó feladatai: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bek. a)- b); f) pontjaiban és a 86. (1) e); f)-g) pontjaiban meghatározott feladatok ellátása Alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelıen be nem illeszthetı autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztı csoportjának mőködtetése - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása általános iskolai felnıttoktatás pedagógiai szakszolgálat - gyógypedagógiai tanácsadás - fejlesztı felkészítés - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés pedagógia szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás - pedagógiai tájékoztatás - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése -tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás -utazó gyógypedagógusi hálózat mőködtetése (az integrált oktatásban résztvevık szakmai segítése)

32 2009. MÁJUS otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás -fejlesztı felkészítés, képzési kötelezettség teljesítése, rehabilitációs ellátás oktatási célok és egyéb feladatok sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása évfolyamon sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szakiskolai nevelése, oktatása felzárkóztató iskolai nevelés oktatás Mőszaki szakterület: Építészet szakmacsoport Könnyőipar szakmacsoport Faipar szakmacsoport Agrár szakterület: Mezıgazdasági szakmacsoport iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett normál és különleges ellátást igénylı 3-18 éves korú gyermekek teljes körő ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett normál és különleges ellátást igénylı éves korú fiatalok utógondozói ellátását diáksport fürdı- és strandszolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenysége: intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Kisegítı tevékenysége: Vállalkozási tevékenysége: Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban: Mőködési köre: növénytermelési, kertészeti szolgáltatás termékértékesítés a kötelezı feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására egyéb szálláshely szolgáltatás munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás) nincs Legfeljebb 10% Vas megye

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. JÚNIUS 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 140/2010. (VI. 25.) sz. határozat Pályázat kiírásáról a Szombathelyi Képtár és

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat

30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat 30/2007. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III. 23.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei

Részletesebben

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 67/2008. (V. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1. napjától

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben