Okleveles könyvvizsgáló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Okleveles könyvvizsgáló"

Átírás

1 Okleveles könyvvizsgáló Adózási ismeretek, A feladatsor Vizsgafeladatok megoldása Az okleveles könyvvizsgálói képzés átalakított tantárgyi struktúrájában önálló tárgyként megjelent adózási ismeretek szeptember 7-i írásbeli vizsgafeladatokat az idei 10. lapszámban közöltük. Most ezen példasor megoldását adjuk közre, ami reményeink szerint nemcsak a hallgatók, de olvasóink, a gyakorló szakemberek munkáját is elõsegíti. 1. példa (25 pont, javasolt kidolgozási idõ perc) 1. A nyugdíj-biztosítási járulék alapjának meghatározása: a) Munkavállalók és tulajdonosok 2x Ft/fõ +3x Ft/fõ = Ft Két nagytulajdonos esetén a személyes közremûködésre tekintettel járó bruttó javadalmazás (kvázi bér ), három fõállású munkavállaló esetén a bruttó munkabér. b) Megbízási jogviszony 3x x90% = Ft Mindhárom megbízott 10%-os költséglevonásról nyilatkozott. Mivel a juttatás esetükben eléri a minimálbér 30%-át, így biztosítási jogviszony keletkezik, jövedelmük tb-járulékalapot képez. c) Telefonszámla x20%x1,54 = Ft A járulék alapja az szja-val növelt számlázott érték. d) Kamatkedvezménybõl származó jövedelem a tagi jövedelemmel rendelkezõ tulajdonosnál x(10+5)%x200/365 = Ft A kamatmentesen adott kölcsön miatt keletkezett jövedelem összevonandónak minõsül, így járulékalapot képez. A kamatkedvezménybõl származó jövedelem meghatározásához figyelembe vett kamat: jegybanki alapkamat+5%, azaz 10+5=15%. A folyósítás napjától eltelt napok száma 200, így a keletkezett jövedelem a kölcsön összegére vetített 15%-os kamatból az idõarányos rész. A nyugdíj-biztosítási járulék alapja összesen Ft A nyugdíj-biztosítási járulék összege összesen: x0,24 = Ft 2. Az egészségbiztosítási járulék alapjának meghatározása: A júliusi törvénymódosítás következtében a minimálbér kétszeresét meg nem haladó járulékalap után az egészségbiztosítási járulék mértéke 2%, az ezt meghaladó járulékalapra 5%. a) Munkavállalók és tulajdonosok 2%-os járulék alapja: 2x x = Ft 5%-os járulék alapja: 2x x = Ft b) Megbízási jogviszony 2%-os járulék alapja: 3x x 90% = Ft 5%-os járulék alapja: nincs, mivel a járulékalap x0,9 = Ft, amely kisebb, mint a minimálbér kétszerese. c) Telefonszámla x20%x1,54 = Ft A járulék alapja az szja-val növelt számlázott érték. Amennyiben a telefonszámla bizonyíthatóan magánszemélyhez nem köthetõ, ebben az esetben a járulék mértéke a minimálbér kétszereséig 2%, az ezt meghaladó összegre 5%. A feladat nem tért ki a telefonszámla részleteire, ezért mindkét megoldás elfogadható. (A kidolgozás az 5%-os járulékfizetést mutatja be.) d) Kamatkedvezménybõl származó jövedelem x(10+5)%x200/365 = Ft A kamatmentesen adott kölcsön miatt keletkezett jövedelem összevonandónak minõsül, így egészségbiztosítási járulékalapot is képez, mert a kölcsönt tagi jövedelemmel rendelkezõ tulajdonosnak folyósították. A 2%-os egészségbiztosítási járulék alapja összesen: Ft A 2%-os egészségbiztosítási járulék összege: x0,02 = Ft Az 5%-os egészségbiztosítási járulék alapja összesen Ft Az 5%-os egészségbiztosítási járulék összege: x0,05 = Ft Egészségbiztosítási járulék összesen: Ft Szerzõk: Bary László Dr. Gyenge Magdolna Joó Ágnes Lakatos László Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai 3. A szakképzési hozzájárulás alapjának meghatározása: A szakképzési hozzájárulás alapja az egészségbiztosítási járu- 456 SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT

2 lék, így minden, a feladatban szereplõ járulékalap a szakképzési hozzájárulásnak is alapját képezi. A szakképzési hozzájárulás alapja összesen: Ft A szakképzési járulék összege összesen: x0,015 = Ft 4. Munkaadói járulék A munkaadói járulék alapja a munkaviszonyban álló alkalmazottak társadalombiztosítási járulék alapja, amely július 1-jétõl az egészségbiztosítási járulékhoz hasonlóan sávos rendszerûvé vált. A minimálbér kétszeresét meg nem haladó rész esetén a járulék mértéke 1%, az ezt meghaladó járulékalapra 3%. a) Munkavállalók 1%-os bér díj miatt = 3x = Ft 1%-os munkaadói járulék = x1% = 4290 Ft 3%-os bér miatt = 3x = Ft b) Telefonszámla (A kidolgozás során 3%-os járulékkal számoltunk, de a részletek ismerete hiányában az 1% alkalmazási is elfogadható.) x20%x1,54 = Ft 3%-os munkaadói járulék = ( )x3% = x3% = Ft Összes munkaadói járulék = = Ft 7. Munkavállalói járulék A munkavállalói járulék alapja az alkalmazottak járulékalapja, így a levonandó összeg a fõfoglalkozásúak után 3x x1,5% = Ft 8. %-os eho Nagytulajdonosok eho kosara : Ft telítettség vizsgálata. A kistulajdonosok nyilatkoztak a 450 e Ft-os plafon elérésérõl, így csak a nagytulajdonosokkal kell számolnunk. A nagytulajdonosok teljes mostani osztalékra jutó eho összege (ha nem lenne a 450 e Ft-os felsõ korlát) x45%x14% = Ft lenne, de a felsõ korlát közelsége miatt ennél kevesebb is lehet a tényleges fizetési kötelezettség. A kosarat tölti többek között a kifizetõt terhelõ 2%-os, illetve 5%-os egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyéni eho, illetve az ekho. A példában a nagytulajdonosok után egészségbiztosítási járulékot fizetett a társaság, illetve az osztalékká vált osztalékelõleg miatt már történt egyéni eho-levonás május hónapban. Bér utáni eb-járulék elsõ félévre = 6x x5% = Ft/fõ 7 8. havi bér utáni eb-járulék = 2x x2%+2x x5% = = Ft/fõ 5. Vállalkozói járulék a) Tagi jövedelem után 2x x2,5%+2x x4% = = Ft b) Kamatkedvezménybõl származó jövedelem után: x4% = Ft (Mert a kölcsön is az egyik tulajdonoshoz köthetõ.) Vállalkozói járulék összesen: = Ft 6. Magánszemélyek különadója A két tulajdonos esetén a társaság kifizetõként az egész éves jövedelem figyelembevételével az elsõ forint bér, illetve tagi jövedelem után vonja a különadót, lévén, hogy a havi díjazás ismeretében az egész év tekintetében a jövedelem meghaladja a Ft-ot. A megbízási díjjal foglalkoztatottak esetén azért kell vonni a különadót, mert arról nyilatkoztak, hogy jövedelmük eléri a nyugdíjjárulék-fizetés felsõ határát. Ez a nyilatkozat az adózás rendjérõl szóló törvény értelmében arra kötelezi a társaságot, hogy a különadó levonásáról ennek alapján gondoskodjon. a) Tagi jövedelembõl levont: x = /12x4% = x2 fõ = Ft b) Megbízási díjastól levont: x90%x4%x3fõ = Ft c) Kamatkedvezménybõl származó jövedelem miatt az ügyvezetõtõl levont: x4% = 1973 Ft Összesen: = Ft A nagytulajdonosok 45 45%-os részesedéssel bírnak. A májusi elfogadással osztalékká vált a korábban kifizetett elõleg, így annak eho-ját ekkor el kell számolni. Osztalékból levont eb-járulék 05. hóban = x45%x14% = Ft/fõ Az egyik ügyvezetõ (2.) tulajdonos által felvett kölcsön egészségbiztosítási járuléka: x5% = 2466 Ft Eddigi kosártelítettség bér és osztalék miatt = = Ft Hiányzó összeg/1. tulajdonos = = Ft Hiányzó összeg/2. tulajdonos = = Ft Összesen = = Ft Ajándék utáni 11% eho Százalékos eho alapja = 9500x1,25x8 = x8 = % eho: x11% = Ft Összes %-os eho = = Ft Összefoglalás Számla megnevezése összeg (Ft) számított megadott 5. Nyugdíjbiztosítási járulék* Egészségbiztosítási járulék* Szakképzési hozzájárulás Munkaadói járulék SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT 457

3 Számla megnevezése számított összeg (Ft) megadott 4. Vállalkozói járulékbefiz. köt Magánszemélyek különadóbefizetési kötelezettsége Munkavállalói járulékköt Százalékos eho-kötelezettség példa (40 pont, javasolt kidolgozási idõ perc) Angyalok A különítmény Ez a feladat a társasági adó ismeretét teszteli. A feladatban négy, részben azonos érdekeltséghez tartozó vállalkozás adóalapját kell meghatározni, illetve be kell mutatni, hogy miként érinti az adóalapot egy átalakulás (beolvadás). A feladat kidolgozását érdemes a megadott sorrendben elvégezni, mert az egyes cégek összefüggenek. Bosley Bosley (e Ft) Megjegyzés Adózás elõtti eredmény Kamat (1) K+F-kedvezmény 0 (2) Adóalap (1): Mivel a társaság átlagos saját tõkéje negatív a vizsgált idõszakban, a teljes kamat adóalapot növelõ adóalap-korrekció. (2): A kutatáshoz kapcsolódó (K+F) adóalap-csökkentõ tétel most nem vehetõ igénybe. Ennek oka az, hogy a teljes aktivált kísérleti fejlesztés mögött magyar vállalkozásoktól igénybe vett szolgáltatás áll. Az igénybe vehetõ adókedvezmény értéke a beruházás összegének és a kedvezmény intenzitásának szorzata, azaz x0,5 = eft. Az igénybevétel részleteit (például halasztás) a feladatban nem kellett bemutatni. Natalie Natalie január 1-jén beolvad az anyavállalatba; ennek következtében a kft (jogutóddal) megszûnik. A társaság 2009-ben már nem végzett tartalmi tevékenységet, így csak a beolvadáshoz kapcsolódó teendõk várnak az adóbevallás készítõjére. Ebbõl egyet találunk Natalie Kft. kapcsán: a tárgyi eszközök miatt elõálló könyv szerinti érték és nyilvántartási érték különbségét kell rendezni (növelõ-csökkentõ tételek). Natalie (e Ft) Megjegyzés Adózás elõtti eredmény 0 Könyv szerinti érték Nyilvántartási érték (1) Adóalap (2) (1): A telekre értékcsökkenést nem szabad elszámolni, a kõépület értékcsökkenése pedig 2% a tao-törvény szerint. Ezek alapján az aktuális nyilvántartási érték a kétéves értékcsökkenéssel aktualizált bruttó érték (ez a feladatban szerepelt): eftx2%x2 év = 4800 eft. Nyilvántartási érték: = eft, plusz a telekérték (14 000) együttese ( eft). (2): Ez a negatív adóalap továbbvihetõ a jogutódba az általános (veszteség elhatárolásához kapcsolódó) feltételek mellett. Charlie Charlie (e Ft) Megjegyzés Adózás elõtti eredmény (elõzetes) Tõkekivonás eredménye (1) Adózás elõtti eredmény (végleges) Tõkekivonás miatti korrekció (1) Natalie továbbhozott vesztesége (2) Goodwill amortizációja (2/a) ÉCS számviteli törvény szerint X ÉCS tao-törvény szerint (3) Mágneses cipõ terven felüli écs 250 (4) Segédanyag értékvesztése 0 (5) Támogatás miatti növelés (6) Támogatás miatti csökkentés (6) Osztalék (7) Adóalap (1): Charlie eredményét (az adóbevallás kiindulópontját) módosítani kellett a Dylan-nal kapcsolatos tõkekivonás eredményhatásával. Elsõként a tõkekivonás arányát kell meghatározni. Ez a kivont és az eredeti jegyzett tõke aránya: 4500/5000 = 90%. A tõkekivonás eredménye pozitív, hiszen Dylan nyereséget halmozott föl. A tõkekivonás eredménye Dylan kivont (arányos) tõkéjének és a megszûnõ befektetés könyv szerinti értékének a különbözete: x90% 4500 = eft. Ennek következtében a végleges eredmény az e nyereséggel megemelt összeg lesz. Ez a nyereség egyben adóalap-korrekció is, mivel azt már Dylan korábban leadózta. (2): A beolvadó cégbõl továbbhozott veszteség (lásd feljebb, Natalie Kft-nél). (2/a): Charlie Natalie megszerzésekor goodwillt mutatott ki. Mivel a beolvadáskor nem értékelték át Natalie eszközeit, a goodwillt adózási szempontból az eredmény terhére már elszámoltnak kell tekinteni. Ezért a Charlie könyveiben szereplõ, goodwillre elszámolt amortizáció növelni fogja az adóalapot. (3): A feladatból csak annyi derült ki, hogy az adótörvény szerinti leírás és a számviteli szabályok szerinti leírás megegyezik. Számszerûsíteni az éves értékcsökkenés összegét nem lehetett. Ez az ismeretlen összeg azonban azonos összegû adóalap-korrekciókhoz vezet, így nettó hatása biztosan nulla. (Ezekért a korrekciókért extrapontot lehetett a vizsgán kapni.) (4): Mivel a terven felüli leírás forrása avulás, az adótörvény nem ismeri el a leírást. (5): A készletérték-vesztést elfogadja a jogszabály adóalapcsökkentõként, adóalap-korrekció nincs. 458 SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT

4 (6): A támogatások páros korrekciók. Elsõként meg kell emelni az adóalapot az adott támogatás összegével. Mivel az alapítvány megfelel a feltételeknek levonható a támogatás öszszege az adóalapból. Emellett a támogatás tartós adományozásnak minõsül, és ez már a folyósítás második éve, a csökkentés mértéke 120% lehet. (1500x1,2 = 1800 eft) (7): A kapott osztalék az adóalapot csökkenti (mert a másik vállalkozás leadózta). Alex Alex (e Ft) Megjegyzés Adózás elõtti eredmény Igazgatási költség (1) Arányos igazgatási költség (1) Adóalap (1): A fióktelepre vonatkozó szabályok szerint nem a felmerült, hanem a tulajdonossal egyben számolt és bevételarányos igazgatási költségeket lehet érvényesíteni. Ezért egyrészt a tényleges igazgatási költségekkel megemeljük, az arányosítással számított értékkel pedig lecsökkentjük az adóalapot. 3. példa (35 pont, javasolt kidolgozási idõ perc) általános kulcsot kellett alkalmazni. A példában szerepelt, hogy más országokban nem kellett adószámot kérniük, azaz most nem kellett vizsgálni, hogy az adott tagországban elérte-e az ottani magánszemélyeknek nyújtott szolgáltatások értéke a helyi adókötelezettség szintjét. A Japánba nyújtott szolgáltatás harmadik országba irányuló export, ami adólevonásra jogosító adómentes bevétel, ezért nem számolhatunk most vele. Ebben az idõszakban (még) 20%- os adókulcs volt hatályban. Ebben az idõszakban érkezett be az elõleg, ami ugyancsak tartalmaz fizetendõ áfát. A teljes befolyt összeg eft volt, ennek áfatartalma 0,2x(24 000/1,2) = 4000 eft. A fizetendõ adó összegébe a beérkezett fordított adó is beleszámít (ezt a másik, a beszerzést terhelõ áfaösszegek táblázat összegzõ sora, tárgyév 1 9. havi adatait tartalmazó rovatából olvashatjuk ki ( eft). Ebben a táblázatban az adómentes beszerzésbõl származó sor nem tartalmaz adatot. Erre viszont nincs is szükség, hiszen az adómentes beszerzés adótartalma nulla. (A x-gal jelzett lábjegyzet alapján az adómentes beszerzésre fordított összeg ugyan meghatározható lenne, de mivel most csak annak adótartalmára (ami 0!) van szükségünk, így ez a számítás értelmetlen!) ÜT áfa 1. III. negyedévi áfa meghatározása (8 pont) A III. negyedévi áfa összegét közvetlenül nem lehet meghatározni, miután az elsõ három negyedév forgalmi adatai egyben szerepelnek. Emiatt a teljes 9 hónapra kell kiszámolni az áfa összegét, s abból le kell vonni az elsõ két negyedév végeredményét. Miután az elsõ két negyedévben a megadott adatok szerint az elõzetes és a fizetendõ adó összege éppen megegyezett, így a teljes 9 hónapra számítható érték egyben a III. negyedévi összeggel egyezik meg! A fizetendõ áfa meghatározása A táblázatban szereplõ forgalmi adatok közül a tárgyév 1 9. hónapokra vonatkozó oszlopból a következõket lehet figyelembe venni: Megnevezés Összeg Belföldi társalgás eft Német társalgás német magánszemélyeknek eft Francia társalgás francia magánszemélyeknek eft Egyéb adóköteles tevékenység eft Összesen: eft Áfa (20%) eft A külföldi, de EU-adószámmal rendelkezõk felé az áfatörvény 46. és a alapján olyan számlát kellett kibocsátani, amelyben áfa nem szerepelhetett, helyette a fordított adózásra kellett utalni. A magánszemélyek viszont miután nincsen EU-adószámuk fordított adózás alá nem vonhatók, így esetükben a hazai A fizetendõ adó a fentiek összegzésébõl: = eft. Az elõzetesen levonható adó összegét a már hivatkozott beszerzést terhelõ áfaösszegek táblázat tárgyév 1 9 havi adatainak összesítését tartalmazó rovatból kiolvashatjuk: eft. (A fordított adó összege természetesen ebben is benne van!) Miután eddig a társaságnak csak adóköteles bevételei voltak, így a beszerzést terhelõ áfa teljes egészében levonható! A III. negyedévi áfa összege a fizetendõ és a levonható adók különbsége: = 296 eft azaz 296 eft befizetendõ áfa, amit október 20-ig kellett a cégnek bevallania és befizetnie. A harmadik negyedévi áfa összege nem éri el az egymillió forintot, így a negyedéves gyakoriság sem változik (ámbár ennek megint nincs jelentõsége ebben a példában). 2. Az elõleget felhasználó végszámla tartalma () A végszámla kiállítása azért tér el a szokásostól, mert az elõleg beérkezésének idején érvényes adókulcs a korábbi 20%-ról a negyedik negyedévre 25%-ra változott. Ebben az esetben viszont az elõleg adótartalma utólag sem változhat meg [a 84. (2) bekezdése alapján]. A végleges teljesítéskori adómérték csak a még hátralévõ összegre vonatkozhat, emiatt többféle formátumú, de természetesen ugyanarra a végeredményre vezetõ megoldás fogadható el. SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT 459

5 Egyik megoldás lehet, ha két végszámlát állítanak ki. Az elsõ megegyezik az elõleggel, ennek adókulcsa a korábbi 20%, vele szemben szerepel benne az azonos összegû elõleg, így a fizetendõ összeg 0. Ez a számla eft+20% áfa = eft+4000 eft = eft tartalmaz teljesítésként és levonandó elõlegként egyaránt. A másik számla már csak a hátralékról szól. A teljes nettó összeg a példa szerint eft volt. Ebbõl levonva az elõleget = eft adódik. Ehhez már a 25%-os adómérték tartozik, így a második számla tartalma a következõ: % áfa = = eft. Ez lesz egyben a fizetendõ összeg is! Másik megoldás szerint egyetlen végszámla készül, így ebben többféle adómérték is szerepel. Az elõleg a teljes ár 62,5%-át tette ki (20 000/ = 0,625). A végszámlában tehát a teljes összeg 62,5%-ára még a 20%-os-, míg a fennmaradó részre az új, 25%-os mérték lesz érvényes. Ha ezt egy sorban szerepeltetik, akkor a hozzá kapcsolódó adómérték egy átlagos áfakulcs lesz, ami esetünkben (0,625x20%)+(0,375x25%) = 21,875%. Ez vonatkozik a teljes bevételre ,875% áfa = = eft. Ebbõl kell levonni az elõleg címén korábban beérkezett tételeket: % áfa = = eft. A fentiek különbségébõl fizetendõ összegként ismét a korábbi eredményre jutunk: eft+25% áfa = = eft. A fentiektõl eltérõ formájú, de azonos végeredményre vezetõ más megoldásokat is el kell fogadni! IV. negyedévi áfa meghatározása (23 pont) A negyedik negyedévi áfa meghatározásánál a már említett áfakulcsváltozás mellett egy új tevékenység, az ingatlan-bérbeadás miatti adólevonásra nem jogosító adómentes bevétel következményeivel is számolni kellett. Ez az ingatlan-bérbeadás nem tartalmaz széfszolgáltatást, parkolóhely-kiadást és kereskedelmi szálláshely nyújtását sem (ezek a jogszabály szerint mindenképp adókötelesek lennének), így vizsgálni kellett az ebbõl származó bevétel adókötelezettségét. Az áfatörvény az ingatlan-bérbeadást általánosan az adólevonásra nem jogosító adómentes bevételek közé sorolja. Ettõl abban az esetben lehet eltérni, ha a bérbe adó külön bejelentkezik a bérbeadás vonatkozásában az adókötelezettség alá. Miután a példa szerint ez nem történt meg (ehhez semmilyen további bejelentéssel nem éltek), így a tárgyév végére lett a társaságnak adólevonási joggal nem járó adómentes bevétele is. Emiatt viszont mivel tételes elkülönítést a beérkezõ tételekre nem tudnak alkalmazni az egész éves levonható áfa változott a negyedik negyedévtõl, hiszen csak az arányosítás módszerét alkalmazhatják, az viszont már nemcsak az utolsó negyedévre, hanem egész évre szól. Fentiek alapján az utolsó negyedéves áfa összegének meghatározására megint a III. negyedévi számításoknál használt gondolatmenet alkalmazható, azaz meg kell határozni az egész éves áfaösszegeket. Ezen belül az elõzetes áfából a levonható részt a levonási hányados alapján kellett kiszámolni. Miután meg kellett osztani az elõzetes áfát, így a bázisévben beruházott ingatlan akkor teljes mértékben visszaigényelt adóösszegét is felül kell vizsgálni. Az eladott autót korábban magánszemélytõl vettük, azaz a beszerzéskor nem kapcsolódhatott ahhoz a beérkezõ számlában kimutatott és le nem vonható áfa, emiatt a törvény 87. -a szerinti adómentesség nem alkalmazható. A fizetendõ áfa kiszámításánál így a beérkezett összegbõl a 25%-os adómértékkel számított adót is figyelembe kell venni, miután a táblázat nem tartalmazza ezt az értéket. A szabadalomvásárlás teljes mértékben lezajlott. Az ellenértéket kifizettük, a táblázat tartalmazza annak adóját is, így nem kell külön számolnunk vele. A mûszaki gép (társalgást segítõ berendezés) vásárlása is az utolsó negyedévre esett. Ennek adatai is szerepelnek a táblázatban, viszont az ellenértéket csak január végén, a bevallási határidõ után fizettük ki, tehát az esetleges visszaigénylésnél ez az áfatartalom még nem kérhetõ el, azt át kell vinni a következõ idõszakra. Az ingatlanátalakítás is a negyedik negyedévben történt. A példa szövegében szerepel, hogy a kivitelezõnek mekkora összeget fizettünk. Az is kiolvasható, hogy a tevékenység hatósági engedélyköteles volt, tehát erre a fordított adózás érvényes. Mivel az ezzel kapcsolatos tételeket a táblázat nem tartalmazza, azzal külön kell számolni! A tárgyévi levonási hányados meghatározása Elsõként az összes adóköteles bevételt kell meghatározni. Ebben valamennyi társalgás szerepel, hiszen az EU-ba nyújtott szolgáltatás és a harmadik országi export egyaránt adólevonási joggal együtt járó tevékenységek. Az autóeladás mivel korábban a cégnél használt tárgyieszköz-értékesítésrõl van szó a levonási hányados kiszámításában nem számít. Összes társalgás (az árbevétel táblázatból) éves összeg: eft Egyéb adóköteles bevétel: eft Autóeladás (nincs benne a táblázatban) Nem számít bele! Összes éves adóköteles bevétel: eft 3 pont Adómentes bevételként csak az ingatlan-bérbeadás ellenértéke vehetõ figyelembe, ez eft. A levonási hányados (LH) nyers, kerekítés nélküli értéke a következõ: LH = /( ) = 0,8822 Az LH-t két tizedes jegyre felfelé kell kerekíteni (5. sz. melléklet 5. pont), így: LH = 0,89 A tárgyévi egész éves elõzetes áfa meghatározása 4 pont 460 SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT

6 Az éves levonható áfa a levonási hányados és az éves elõzetes áfa szorzata: 0,89x = eft Az ingatlan miatti éves korrekció A beszerzéskor miután akkor csak adóköteles bevétele volt a cégnek a teljes (20%-os mértékû!) áfaösszeg levonásra került. Értéke x0,2 = eft. Megnevezés Összeg A beszerzéseket terhelõ áfatáblázat tárgyévi összesen oszlopának összesen rovata: eft Szabadalomvásárlás Benne a táblában! Társalgó berendezés (NINCSEN KIFIZETVE!) Benne a táblában! Ingatlanátalakítás fordított adója eft Elõzetes áfa összesen: eft Ennek egy huszada a törvény a alapján: /20 = 1850 eft Ebbõl az áfaösszegbõl az adólevonásra nem jogosító bevétel miatt 89% igényelhetõ vissza, azaz 11% nem. 1850x0,11 = 203,5 eft. Ez meghaladja a jogszabály szerinti 10 eft-ot, azaz az utólagos módosítás hatását az éves adóelszámolásban szerepeltetni kell! Emiatt ezzel az értékkel csökkentjük a fenti kiszámolt eft-os összeget. Tárgyévi levonható áf = ,5 = ,5 eft 3 pont Tárgyévi fizetendõ áfa meghatározása Az elõleg felhasználása, a végteljesítés ugyan benne van a bevételadatokban, így azzal külön nem kellene számolni, azonban az elõleg része nem ebben az idõszakban lett áfás, azt már a III. negyedévben elszámoltuk. Emiatt az elõleg nettó értékét a bevétel adatokból le kell majd vonni. IV. negyedévi áfa meghatározása Az éves fizetendõ áfa összegébõl le kell vonni az éves levonható áfa összegét, majd az elõzõ negyedéves befizetésekkel (viszszaigénylésekkel) kell azt korrigálni ,5 = ,5 eft. Mivel az elsõ két negyedévben megegyezett a fizetendõ és a levonható adó, így azok egyenlege nulla. A harmadik negyedévben 296 eft-ot fizettek be, holott egész évre visszaigénylõ pozícióban van a társaság, így ezzel az öszszeggel még növelni kell a visszaigényelhetõ adót. IV. negyedéves áfa = ,5 eft (VISSZAIGÉNYLÉS). A most vásárolt mûszaki berendezés ellenértékét viszont még nem fizettük ki, így az arra jutó áfa (még) nem igényelhetõ vissza. A gép nettó értéke eft volt. Ennek áfaartalma x0,25% = 3750 eft. A kiutaltatható IV. negyedévi áfa értéke = , = 9985,5 eft. Eltéve a következõ idõszakra : 3750 eft 4. Ha magánszemélytõl vásárolták volna a szabadalmat () Ebben az esetben miután a magánszemélynek ez volt az egyetlen ilyen ügylete nem beszélhetünk rendszeres üzleti tevékenységrõl, így az eladó nem tartozik az áfatörvény hatálya alá. Ennél fogva a beszedett tízmilliós ellenértékben áfa nem szerepelhet. Akkor viszont ennek korábbi áfatartalmával, azaz 2000 eft-tal kevesebb lett volna az éves elõzetes áfa, aminek 89%-át vonhattuk le, így a kiutaltatható összeg 2000x0,89 = 1780 eft-tal kevesebb lenne. 9985, = 8205,5 eft. IV. negyedévi áfaköteles bevételek a táblázatból Belföldi társalgás eft Német társalgás német magánszemélyeknek eft Francia társalgás francia magánszemélyeknek eft Egyéb adóköteles tevékenység eft Autó eladás nettó értéke eft Ingatlanátalakítás nettó értéke (fordított adó) eft Levonandó a III. n. évi elõleg nettó összege eft IV. negyedévi fizetendõ áfaalap összesen: eft Áfa (25%) eft Beszerzésekhez kapcsolódó IV. negyedévi fordított adó eft 1 9. havi fizetendõ adó (az elsõ részbõl) eft Éves fizetendõ áfa: eft 3 pont SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT 461

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2 Kamatadó 2 Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 8 Járulékos költség

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó : Járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér, legalább középfokú végzettséget igénylő

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben