ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ"

Átírás

1 KIINDULÁSI ÁLLAPOT Munkacsoportunk a tehetségterületek közül az idegen nyelv tanításához új, hatékony módszereket fejlesztett. Abból indultunk ki, hogy nagyon sok módszer létezik, mégis a társadalom folyamatos változása miatt ezeket a meglévő módszereket állandóan újítani, frissíteni kell a diákok változó igényeihez idomulva. A mai fiatalok, az ún. digitális generáció számára szinte elengedhetetlen egyszerre többféle módszer alkalmazása, hogy figyelmüket folyamatosan ébren lehessen tartani, és megfelelő mennyiségű és minőségű inger érje őket ahhoz, hogy végig motiváltak legyenek a tanulási folyamatban. A diákok egyre inkább igénylik a virtuális környezet megteremtését a tanítási órákon is. Végtelen lehetőséget hordoznak a multimédiás és digitális eszközök, kombinálva egyéb modern módszerekkel. Tapasztalataink alapján elsősorban ezekkel a munkamódszerekkel lehet a legjobban felfedezni és fejleszteni a mai tehetséges diákokat. Külön kihívást jelent az is, hogy a tehetséges gyerekek fejlesztésének módja nem egyezik az átlagos képességgel rendelkező diákokéval. Ráadásul, minden tehetséges diák más és más területen kiemelkedő pl. beszéd, olvasás, írás, hallott szövegértés, kreatív látásmód, logikus gondolkodás, vezetői készség, stb.. Így a tanár részéről is sajátos megközelítést nagyobb szervezettséget, nagyobb energia befektetést, szerteágazóbb tervezést, differenciálást, rugalmasságot igényelnek. Az általunk fontosnak vélt irányelvek a nyelvi tehetségek fejlesztésében: kommunikáció fejlesztése magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése kritikai gondolkodás fejlesztése személyiségfejlesztés problémamegoldó gondolkodás fejlesztése iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása tanulási stratégiák fejlesztése általános tájékozódás és műveltség fejlesztése kreativitás fejlesztése mindezek által a tárgyi tudás fejlesztése 1

2 ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ Mint a korábbiakból is kiderült munkánk alapjait a Renzulli-féle triászra építettük. Fontos volt tudomásul vennünk, hogy nem feltétlenül (csak) az a gyermek tehetséges, akikben már megvannak ezek a jegyek, hanem azok is, akik képesek ezeknek a képességekre a kialakítására, ezeknek a viselkedésformáknak a felvételére, akikben megvannak a kialakulás alapvető feltételei. Nem csupán ezeknek a képességeknek az előcsalogatását, hanem a képességek hasznosítását, egy-egy konkrét pozitív cél érdekében történő hasznosulásának elősegítését is feladatunknak tekintettük. Mint tudjuk a tehetség nem a három terület matematikai összegéből, hanem a három terület kölcsönös együttműködéséből, interakciójából áll. Az általunk kidolgozott módszerek elsősorban ezt az interakciót kívánják elősegíteni olyan módon, hogy a jó képességű gyerekek számára (válogatott csoport) kreativitásukat és a pedagógus kreativitását is! igénylő feladatokat dolgozunk ki, mely feladatok megoldása és az új módszerek által elért eredményeik elősegíti a motivációjuk fenntartását, annak magasabb szintre történő fejlesztését. Bár ezt a tehetségmodellt mindannyian jól ismerjük, azonban annak értelmezése, alkalmazása gyakran sok eltérést mutat a pedagógiai gyakorlat során. Bízunk benne, hogy ennek a tehetségkoncepciónak az általunk történt megfogalmazása minden kolléga számára hasznos segítséget nyújt a mindennapi pedagógiai munkában. 2

3 FEJLESZTŐ CSOPORT MŰKÖDÉSI MÓDSZERE Az első műhelyfoglalkozásunk alkalmával eldöntöttük, hogy úgy dolgozunk ki új módszereket továbbfejlesztve a meglévőeket - a tehetséges gyerekek fejlesztésére, hogy megpróbálunk a különböző érzékelési formák kapcsán eljutni a különböző tanulótípusú tehetségekhez (vizuális, auditív és kinetikus). Az előkészületek során értelmeztük a pályázati kiírást, szakirodalmi kutatásokat végeztünk, majd megbeszélést tartottunk, ahol megterveztük a munkafolyamatunkat és felosztottuk a feladatokat egymás között. A szakirodalom áttanulmányozása után arra a következtetésre jutottunk, hogy arra kell törekednünk, hogy minél több típusú módszert ötvözzünk egymással a megjelöltek közül, egyszerre több területet is fejlesztve, akár egy feladaton belül is. Központi szerepet szánunk a diákok motivációjának megteremtésének és fenntartásának. Célunk a mai tehetséges gyerekek fejlesztése, melyhez nélkülözhetetlen korunk digitális technikájának rendszeres alkalmazása is. A felhasznált módszerek számunkra és a diákok számára újdonságot jelentenek. Pontosan ezért arra kértük a tanulókat a bemutató órák elején, hogy kritikus szemmel figyeljék a mintafeladatokat, mert az óra végén meg kell fogalmazniuk véleményüket azokról. Elmondtuk nekik, hogy írják le, tetszettek-e nekik a feladatok, ha igen, miért, és hogy mennyire tartották hasznosnak az órán kipróbált módszereket. Véleményeikből szemezgettünk a módszerek leírását követően. 3

4 BEMUTATÓ ÓRÁK Első bemutató óra Időpontja: június 10. (résztvevőket lásd a mellékelt jelenléti íven) A csoport kiválasztása: A munkacsoport megállapodott abban, hogy nem egy, hanem két bemutató órán teszteli a kidolgozott módszereket. Az első órán egy 11. évfolyamos osztály tanulóinak azt a részét válogattuk ki, akiket saját tapasztalataink, tanulmányi és nyelvvizsga eredményük, órai munkájuk alapján tehetségesnek tartunk. Azért is esett rájuk a választásunk, mert eléggé különböző családi háttérrel rendelkeznek ezek a gyerekek, és sokféle típusú tehetség van közöttük. A bemutató órát tartó pedagógus kiválasztásánál figyelembe vettük azt is, hogy a diákokat korábban ne tanítsa, így kizárhattuk az esetlegesen korábban kialakult szimpátiából, megfelelési kényszerből adódó befolyásoló tényezőket. 4

5 A BEMUTATÓ ÓRÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK Ismertetése és célja: AZ ELSŐ MÓDSZER Három alapkészség kombinációjával (olvasás, hallott szövegértés, írás) fejleszti a kompetitív és kooperációs készségeket is. Cselekedtetve, játékosan gyakorol és fejleszt egy egyébként unalmas, és a legtöbb diák által napjainkban nem kedvelt készséget, az íráskészséget. Rendkívül fejleszti a memóriát, az értő olvasást, miközben megmozgatja a diákokat. Lehetőséget ad arra a módszer, hogy pármunkában együttműködhessenek a tehetséges és a kevésbé kiemelkedő diákok is. A lassúbb tanulók tempóját motiválja a versenyhelyzet. A kiejtést, a helyes artikulációt is fejleszti a módszer. Célcsoport: Bármilyen korosztály lehet, mindenféle nyelvi szinten. A mintafeladat leírása: A BUSY OFFICE DAY EGY PÖRGŐS NAP AZ IRODÁBAN A tanár a diákokat párba osztja. A tanár előzetesen több papírcédulára ugyanazt az összefüggő szöveget kinyomtatja. A falra felhelyezi a cetliket minden pártól egyforma távolságra. A párok feladata, hogy az egyikőjük, a futó mindig elfut a falon lévő cetlihez, és amennyi szöveget meg bír jegyezni, azt - miután visszafutott- lediktálja a párjának, az írnoknak. Ez addig ismétlődik, amíg el nem fogy a szöveg, vagyis az írnok teljesen leírta a rohangálós tollbamondás által az eredeti szöveget. A párok maguk osztják be, hogy melyikük melyik feladatot- futás vagy írás- választja. A győztes a leggyorsabb pár a legkevesebb hibával. Az ellenőrzés frontálisan zajlik kivetítő által. A feladat második része: Az ellenőrzéskor a kivetített szöveget olvasásakor a tanár közli, hogy néhány mondat hiányzik a szövegből. A tanár megmutatja ezt a hiányzó néhány mondatot. A gyerekek egyénileg keresik meg a mondatok eredeti helyét a szövegben. Ennek az ellenőrzése szintén kivetítőn keresztül zajlik. Ellenőrzéskor a tanár mindig megkérdezi, hogy milyen kulcsszó vagy kifejezés segített megtalálni a mondat eredeti helyét. Továbbfejleszthető a feladat: A most már teljes szöveget elolvasva és értelmezve a gyerekeknek egy szavas reagáló t kell írniuk a szöveg által felvetett problémára 5

6 (pl. egy középső testvér helyzete a családban), és azt házi feladatként valóban ben elküldeni a tanárnak. A módszertől várt eredmények: Javuljon a diákok olvasási, hallott szövegértési és íráskészségük. A diákok olvasási és írástempója is gyorsuljon. Tapasztalat: Nagyon kedvelik a diákok. Örülnek ennek a szokatlan versenyhelyzetnek, és annak, hogy mozoghatnak. A feladat továbbfejlesztése optimális levezetése a feladat fizikai munkát igénylő részének. A diákok véleménye a módszerről: Ez egy nagyon pörgős játék volt. Mind az írónak és a futónak is nagyon kellett koncentrálni. Érdekes feladat volt, ami az egyik résztvevőnél a hallás utáni szövegértést, a másik félnél a rövid távú memóriát fejlesztette. A futással pedig még mozogtunk is. Érdekes feladat volt, hallás utáni szövegértést fejleszti, ami fontos az érettségin is. Ez a feladat nem csak az angoltudásunkat, hanem a memóriánkat is próbára tette, ami pár diáknak gondot okozott. Elért eredmények: Minden diáknak aktívan részt vett a feladatban. Egyszerre mozogtak, írtak, olvastak és közben még versenyeztek is. Sikerélményhez jutottak még a kevésbé sikeres diákok is. 6

7 Ismertetése és célja: A MÁSODIK MÓDSZER Az eddigi nyelvtani ismeretek alkalmazása a hibakeresés és hibajavítás módszerével, miközben fejleszti a kooperációs, kompetitív és kalkulációs készségeket is, valamint a kritikai gondolkodást. Az egész módszernek a játék izgalma ad lendületet. Ez a módszer nagy összetartást igényel a csoporton belül, és gyors ítéletalkotásra is szükség van. Ideális közösségformáló feladat, és a meggyőzés technikáját is gyakorolják a gyerekek. Célcsoport: Megfelelő szintezés után felső tagozatos kortól középiskolásig. A mintafeladat leírása: A RISKY NIGHT AT THE CASINO EGY KOCKÁZATOS ÉJSZAKA A KASZINÓBAN A gyerekek négyfős csoportokban dolgoznak. Mindegyik csoport kap egy-egy lapot, amelynek bal oldalán angol mondatok szerepelnek, a jobb oldalán pedig egy táblázat. A gyerekeknek döntést kell hozniuk a bal oldali mondatokról, hogy azok helyesek vagy helytelenek-e nyelvtani szempontból. A döntéseiket jelezniük kell a jobb oldali táblázat megfelelő oszlopában. Ezután a döntéseikre téteket is kell tenniük adott összeghatárok között. For each sentence, first decide if it is right or wrong. Then place a bet on your decision- minimum 10, maximum 100. If you have correctly identified the sentences as right or wrong, you win the money. If not- you lose it. The winners are the team with the most money at the end of the game. 1. I m going to the hospital to visit Jane. 2. We went to the cinema and after, we went for a drink. 3. He was used to play cards a lot. 4. Dave had taught at this school for 3 years and now he is retired. 5. Excuse me waiter,but this glass s bottom is dirty. 6. I can t stand your coming home late every night. RIGHT OR WRONG BET WIN LOSE 7

8 Az ellenőrzés kivetítő segítségével történik és frontálisan. Minden egyes mondatnál megbeszéljük, hogy mi volt az esetleges buktató. Ez után a diákok kiszámolják, hogy mekkora nyereményre tettek szert. Ha a döntésük helyes volt, a feltett összeget megnyerik, amennyiben nem, a feltett összeget elvesztik. A győztes csapat az, amelyik a játék végén a legnagyobb összeget halmozza fel. A módszertől várt eredmények: Ez a módszer a tanulóktól szintézis szinten igényli eddigi nyelvtani ismereteik alkalmazását. Játékos formában, úgy is mondhatnám, hogy álcázott módon foglalkoznak a,,legszárazabbnak minősített készség, a nyelvhelyesség gyakorlásával. Szakít a hagyományos és kissé monoton,,drill módszer gyakorlatával. Másik nagy előnye ennek a feladatnak, hogy a kudarckerülő tehetségek is felbátorodnak, hiszen itt nincs komoly tétje a hibaejtésnek. Tapasztalat: A gyerekek úgy hasznosították a nyelvtani tudásukat, hogy közben észre sem vették, hogy éppen,,gyakorolnak, mivel teljesen lefoglalták őket a fogadások körüli tennivalók. A nyerésvágy végig ébren tartotta a figyelmüket és gondolkodásra késztette őket. Nagyon tetszik a diákoknak minden tevékenység, amiben a felnőtteket utánozhatják. Itt legálisan fogadhattak különböző tétekkel virtuálisan. A diákok véleménye a módszerről: Sokkal jobb volt, mint a hétköznapi nyelvtani feladatok. Így, hogy volt egy képzeletbeli tét, mindenki sokkal lelkesebben dolgozott. Nagyon tetszett, mert mindenki aktívan részt vett, és izgultunk, hogy nyerünk vagy vesztünk. Tetszett. A kisebb hibákat is észre kellett vennünk. Ezzel a tanulási módszerrel sokkal színesebben tanulunk nyelvet. Elért eredmények: A diákok élvezték a feladatot, miközben fejlődött a kritikai gondolkodásuk, a kooperatív és kompetitív készségeik. Rögzültek a helyes nyelvtani szerkezetek. Azok a tehetséges tanulók is élvezték ezt a feladatot, akiknek szerteágazó a figyelme és egyébként nehéz lekötni őket. A bátortalanoknál is pozitív eredményeket tapasztaltunk, elragadta őket a játék hangulata, és többet kommunikáltak. 8

9 A HARMADIK MÓDSZER Ismertetése és célja: Ez a módszer rendkívül komplex. A módszer ötvözi a vizuális és a dramatizáló módszert. Számos készséget fejleszt: a beszédkészséget, a kreatív íráskészséget, a kommunikációs, a kooperációs, a kompetitív készségeket, az empatikus készségeket, és a fantáziát és a színészi képességeket is nagymértékben kiaknázza. Célcsoport: Megfelelő szintezés után felső tagozatos kortól középiskolásig. A mintafeladat leírása: OUR MOVIE SCENE A MI JELENETÜNK A gyerekek háromfős csoportokban dolgoznak. A tanár kivetítőn bemutat egy rövid filmrészletet, de hang nélkül. A jelenetben legalább három szereplő van. A csoportoknak meg kell írniuk a filmbeli szereplők párbeszédét, ahogyan azt ők elképzelik. Ezután a csoportok előadják a párbeszédeiket. Fontos az életszerű előadásmód, megfelelő kiejtéssel és intonációval. A szituációkat követően újra megnézzük az adott filmrészletet, de most már hanggal együtt. A kérdezés módszerével értelmezzük a hallottakat, és összevetjük a tanulók által írt dialógusokkal. Házi feladatként egyénileg vagy a következő órán újra csoportokban megírhatják a történet folytatását. A módszertől várt eredmények: A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlődjenek. Használják a diákok a problémamegoldó gondolkodásukat. A némafilm jelenettől kell eljutniuk a cselekvés elgondolásán át a dialógusok megalkotásáig. Személyiségfejlődésükre is építő hatással van az, hogy különböző szereplők bőrébe bújva kell angolul kommunikálniuk. Improvizációs készségük fejlődését is várjuk a módszertől. Tapasztalat: Nagyon jól motiválta a gyerekeket ez a módszer. Élvezték, hogy,,színészként szerepelhettek. A közös párbeszédírás és a dramatizálás rengeteg energiát felszabadított bennük. A vártnál jobban koncentráltak a feladat megoldása közben. 9

10 A diákok véleménye a módszerről: Fantáziánkra volt bízva a feladat, és kipróbálhattuk magunkat színészként. Ez a feladat okozta a legnagyobb nehézséget, mégis nagyon tetszett. Nehéz volt kitalálni, milyen élethelyzetben játszódik a jelenet, s így a párbeszéd megalkotása érdekesre sikerült. Ez a feladatrész is tetszett, mert minden csoport nagyon vicces párbeszédet hozott össze, és így könnyebben tanultunk. Ötletes feladat volt. Kreativitást is igényelt. Kommunikációra bíztatott. Elért eredmények: Aktív részvételt igényelt minden tanulótól, és a felszabadult légkör a gátlásosabb tanulókat is ellazította. Fantáziadús párbeszédek születtek, és remek színészi alakításokat is láthattunk, úgy, hogy közben a gyerekek nagyon jól tudtak alkalmazni párbeszédpaneleket, kohéziós eszközöket, és gyakorolhatták az intonációt, az élő nyelvet. A módszer legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy iskolán kívül is nagyon jól alkalmazható az önálló tanulásban, és erre a következtetésre maguk a diákok jutottak. 10

11 A NEGYEDIK MÓDSZER Ismertetése és célja: A project módszer és a kooperatív tanulás kombinációja, melyhez használjuk a mai generáció által kedvelt Facebook közösségi oldalt. Ezzel tesszük számukra személyessé és otthonossá a feladat jellegét. A tanulók kooperatív munkaformában dolgoznak, így mindenki hasznosítja azt a készségét, amiben kiemelkedő (vezetői, logikai készség, kreativitás). Együtt dolgoznak a közös cél, a feladat minél eredményesebb megoldása érdekében. Emellett, hatékonyan fejleszti a kritikai gondolkodásukat, valamint tanulási stratégiájukat is. Célcsoport: B2 nyelvi szinten álló tanulók, tehetséges diákok angol nyelvből A mintafeladat leírása: WRITING A STORYBOARD Bemelegítő beszélgetésként a diákok saját élményeikről számolnak be, különböző filmtípusok kapcsán. Ezután négy különböző filmtípussal kapcsolatos szóanyagot kapnak kivetítőn, melyet csoportban dolgozva be kell írniuk a megfelelő filmtípushoz (krimi, szerelmes történet, sci-fi és vígjáték). Erre öt percet kapnak. Amikor lejárt az idő, frontális ellenőrzés következik, a tanár irányításával. Ezután minden csoport megkap egy filmtípust és a kifejezéseket felhasználva kell írniuk úgy egy történetet, hogy tíz db nyelvtani hibát tegyenek bele. Minden csapat számítógépen megírja a történetet. Erre tíz perc áll a rendelkezésükre. Miután elkészültek, fel kell tölteniük, az osztály közös Facebook csoportjába, és a tanár irányításával, minden csapat más történetét fogja kijavítani, megtalálni a tíz hibát, de ez már a házi feladat részét képezi. A megadott szavak: arrest, time travel, jealous, break with, supernatural life, funny scene, criminal, be unfaithful to, slap, have a quarrel, conflict, spaceship, murderer, undercover lover, intergalactic, fall in love with, accused, love affair, beam up, high-tech devices, accuse, make fun of, possible future, alien, make it up with sy, humorous, kill, misunderstanding, sue, forgive, hilarious, cruel 11

12 CRIME LOVE STORY SCIENCE- COMEDY FICTION ARREST FALL IN LOVE BEAM UP HUMOROUS WITH ACCUSE OF LOVE AFFAIR ALIEN HILARIOUS CRIMINAL JEALOUS SPACESHIP MAKE FUN OF SUE BE UNFAITHFUL INTERGALACTIC FUNNY SCENE TO ACCUSED UNDERCOVER HIGH-TECH CONFLICT LOVER DEVICES MURDERER HAVE A POSSIBLE MISUNDERSTANDING QUARREL FUTURE KILL BREAK WITH SUPERNATURAL - LIFE CRUEL FORGIVE TIME TRAVEL - SLAP MAKE IT UP - - WITH A módszertől várt eredmények: A csapattagok jöjjenek rá, hogy hogyan tudnak a leghatékonyabban együttműködni, hiszen kölcsönösen függnek egymástól, eredményesnek kell lennie a közös munkának. A szókincsük bővüljön és rögzüljön, íráskészségük és kreativitásuk fejlődjön. A tanulók rákényszerüljenek, hogy tudatosan előhívják és használják meglévő nyelvtani tudásukat. Használják a magasabb szintű logikus gondolkodásukat. Tapasztalat: A diákok új kifejezéseket tanulhattak, mialatt csoportmunkában egy nagyobb mennyiségű szókincs anyagot frissíthettek föl, illetve tanulhattak meg. Tetszett nekik a feladat, mely csak kissé volt irányított, az érdemi része a munkának a tanulók fantáziájára volt bízva, a történetet ők formálhatták kedvükre. Játékos és indirekt típusa ez a nyelvtan gyakoroltatásának, így szinte fel se tűnt nekik, hogy azt is gyakorolták. Nehézséget okozott néhány csoportnak a feladat azon része, hogy nyelvtani hibákat ejtsenek a szövegben. Ők rossz módszert választottak: egyből hibásan írták meg a szöveget. A tehetséges logikusan gondolkodó tanulók könnyedén megtalálták a helyes módszert: először megírták a történetet és utána tették bele a hibákat. 12

13 A diákok véleménye a módszerről: Ezt a feladatot nagyon élveztem, mert remekül összedolgoztunk a többiekkel, és mindenki beleadott valamit. Nagyon kreatív feladat volt, de engem zavart, hogy szándékosan hibásan kell írni. Kreativitást és fantáziát igényelt ez a feladat. Mivel hibákat is kellett csinálni, vicces pillanatokban is volt részünk. Elért eredmények: Vicces, ügyes történeteket írtak meg, melyekbe kreatívan beleszőtték a tanult kifejezéseket. Ráadásul, minden csoport törekedett rá, hogy szórakoztató legyen a történet, amikor majd a többiek javítják a hibás mondatokat. Kritikai gondolkodásuk is fejlődött, a történet fajtájának megfelelő szövegkörnyezetet teremtettek, valamint adekvát szókincset használtak. Egy, a jól sikerült alkotások közül: THE DESTRUCTION Scientists have found a new planet near to our Earth. It is said to be the most largest planet around the Milky Way. There was a little boy, who was always dreaming about interacting with aliens, but now her dream can comes true. The boy s father were the leader of the Spaceship programme called BEAM UP. He brought the boy with herself into the laboratory which can be found in the space. The boy was the first to ever test this new teleporting machine. After a few weeks, he was wondering around in the spaceship, when she accidentally push a button on the control panel, which activated the Self Destruct Programme. The high tech devices became damaged, and the whole spaceship was been destroyed by the kid. The kid dead. This the end.. 13

14 Második bemutató óra Időpontja: június 11. (résztvevőket lásd a jelenléti íven) A csoport kiválasztása: Ahogyan arra a helyzetelemzésünkben már utaltunk, felnövőben van egy új, digitális generáció. A második bemutató órához ebből a korosztályból választottunk egy 7. évfolyamos emelt szinten angol nyelvet tanuló osztályt. Ebben a közösségben még zajlik a tehetségek feltárása, hiszen még csak egy éve tanulnak együtt, és még sok szunnyadó tehetség lehet közöttük. AZ ÖTÖDIK MÓDSZER Ismertetése és célja: A tanulók kreativitásának, empátiás készségének, döntéshozó képességének fejlesztése modern témakör felhasználásával. Nyelvtan (kérdő mondatok) és véleményalkotó mondatkezdő kifejezések és új szavak gyakoroltatása játékos módon. Célcsoport: Bármilyen korosztály lehet, egyetlen kitétel, hogy tudjon mondatokat alkotni. A mintafeladat leírása: MOBILE DESIGN - MOBILTERVEZÉS A tanár arra kéri a diákokat, hogy gondolatban tervezzenek maguknak mobiltelefonokat. Első lépésként fénymásolatokat oszt a diákoknak feleletválasztós formában, csak szavakkal: background colour: a purple b white c green background word: a kind b cool c friendly underline: a a straight line b a dotted line c a dashed line quote: a Keep calm! b Never give up! c Be happy! animal photo: a a tiger b a mouse c a deer a sign: a a star b a circle c a triangle background photo: a yourself b family c natural photo ringtone: a a song b classical beeping c noise of sg. 14

15 A diákok bekarikázzák saját válaszaikat. Ezután a diákokat párokba rendezzük. Ki kell találniuk, hogy a párjuk mely válaszokat karikázta be és meg kell indokolniuk a tippjeiket. Végül kérdéseket kell feltenniük egymásnak, hogy ellenőrizzék a válaszaikat. Házi feladatként, vagy befejező feladat formájában lerajzolhatják a telefonokat, új szempontokat is kitalálhatnak és a kész munkákat kirakhatjuk a faliújságra. A módszertől várt eredmények: Szókincs és nyelvtani szerkezet használatának egyidejű automatizálása többféle készség együttes alkalmazásával: olvasás, beszéd, hallás. A diákok háromszor olvassák végig a szavakat, így azok helyesírása és jelentése rögzül a feladatsor megoldásának a végére. A csoport tagjai jobban megismerik egymást, a tanár pedig felmérheti, hogy milyen típusú tehetségek vannak a gyerekek között és, hogy mit érdemes gyakorolni, fejleszteni. Tapasztalat: A tanulók lelkesek voltak a feladat megoldása folyamán és meglepően jól kitalálták a társuk válaszait. A kreatívabb diákok ügyesen indokolták tippjeiket, azonban a feladatnak ez a második része nehéz volt az önálló véleményalkotásra még nem képes diákoknak. A házi feladat is tetszett nekik. A diákok véleménye a módszerről képekben: Elért eredmények: A legtöbb páros ügyesen alkalmazta az órán tanult kérdő mondatokat és véleményalkotó mondatkezdő kifejezéseket. A tanulók empátiás és kommunikációs készsége fejlődött. 15

16 A HATODIK MÓDSZER Ismertetése és célja: Egyre több olyan tanuló van, aki tanulási problémákkal küzd, és hátrányos családi háttérrel rendelkezik. Sokan közülük kiemelkedő zenei tehetséggel bírnak. Az ilyen típusú tehetségeket nagyon hatékonyan lehet más területeken fejleszteni a zene segítségével. A diákok kedvelt dalai által fejlesztjük auditív készségüket, valamint szókincsüket. A hallás utáni szövegértés egyúttal a megfelelő intonáció elsajátítására is alkalmas, a diákok begyakorolják az angol nyelvre jellemző sajátos hanglejtést és ritmust. Elsődleges célunk, hogy a diákok felfedezzék, hogy otthon is sikeresen alkalmazhatják ezt a módszert az idegen nyelvek tanulásához. Rájöjjenek, hogy tudatosan is lehet dalszövegeket hallgatni. Figyelmüket ne csak a ritmus és a zene kösse le, hanem a szövegre is sokkal jobban koncentráljanak. Célcsoport: bármely nyelvi szinten és korosztálynál alkalmazható A mintafeladat leírása: SONG BINGO DALLAMOS BINGO A tanulók érdeklődési körének megfelelő és igényes zeneszám (pop, rock, stb.) felhasználásával a jól ismert bingo játékot elevenítjük fel. A tanár elmondja a tanulóknak, hogy igyekezzenek a kulcsszavakra koncentrálni a dal hallgatása közben. Első hallgatás után frontális munkában a tanár azt kéri a diákoktól, hogy soroljanak fel kulcsszavakat. Ezeknek a kulcsszavaknak a jelentését körülírják, vagy elmutogatják a párok egymásnak. Ezután a tanár a dalból sorrendben 20 db szót vetít ki az interaktív táblára. A diákok pármunkában egy 3x3 bingo mezőbe beírják a 9 db kiválasztott szót. Második hallgatásra a diákok sorra húzzák ki a találataikat, míg be nem telik a bingo mezőjük. Akinek elsőre megvan a 9 találat, az a páros nyer. Zenehallgatás utáni feladat: a kulcsszavak felhasználásával a diákok meséljék el a dal történetét. Utána lehet nézni az Interneten az énekes vagy a zenekar munkásságának, egyéb műveinek is. A módszertől várt eredmények: Mivel a fiatalok érdeklődési köréhez kapcsolódó téma áll a középpontban, a diákok várhatóan sokkal fogékonyabbak lesznek a feladatra. A zeneiséget a bingo játékkal ötvözve 16

17 nagyobb lelkesedést és folyamatos motiváltságot érhetünk el körükben, és egyúttal szinte észrevétlenül gazdagíthatjuk szókincsüket. A zene és a nyelv ritmusa együtt fejleszti a tanulók kiejtését és intonációját. Tapasztalat: A diákok élvezték, hogy egy ismert előadó dala csendült fel, néhányan még énekelték is. A kulcskifejezéseket ügyesen felelevenítették, körülírták saját szavaikkal vagy szinonimával, majd az általuk is kedvelt bingo mezőt használtuk, mely rögtön felkeltette érdeklődésüket. A halláskészségük egy kreatívabb formában, játékosan fejlődött. A diákok véleménye a módszerről: Tetszett ez a feladat. Ami zenével kapcsolatos, csak jó lehet. Király feladat. Sokkal kreatívabb, mint más, hallás utáni értést gyakorló feladatok. Élveztem e feladatot, mert szeretem a zenét és ez ehhez kapcsolódott, és én is sok mindent tanulok dalszövegekből. Elért eredmények: A tanulók megértették, hogy ez egy nagyszerű módszer az iskolán kívüli önálló tanuláshoz. A dalszövegeket érdemes írott formában is megismerniük, és sokat ismételgetni, énekelni azokat. A diákok tanulási stratégiája színesedett, bővült. A vizuális típusú tanulók közül sokan sikerélményként könyvelték el miután látták leírva a szavakat, hogy most már a legtöbb szót felismerik, és értik hallás után is. A gyerekek általános műveltsége is gazdagodott az igényes kortárs zene tanórai használatával. 17

18 KI NEM PRÓBÁLT MÓDSZEREK, FELADATOK 1. A módszer ismertetése és célja: A felfedező módszer kombinálása a heurisztika módszerével, úgy, hogy mivel, nem új anyagot közvetítünk a tanulókat önállóságra akarjuk szoktatni a képzetek és fogalmak összefűzésében. Mindezt nem hagyományos, irányított módon tesszük, hanem hagyjuk, hogy önállóan fedezzék fel, hogy logikus gondolkodásuk segítségével, a feladatot, hogy lehet a legügyesebben és leggyorsabban helyesen megoldani. Szókincs, beszéd-és íráskészség fejlesztése mellett a tanulók kritikai gondolkodása is hatékonyan fejleszthető. Tanulók logikai készségét fejleszti, kreativitásukat elősegíti elvarázsolván őket a képzelet világába, hogy ezzel a feladattal gazdagítsák saját fantáziájukat, azáltal, hogy frissítik a szókincsüket és a nyelvtani szerkezetek használatát is automatizálják. Az íráskészségüket is fejlesztik, miközben gyakorolják az adott műfajra vonatkozóan a megfelelő nyelvi, lexikai elemek és regiszterek alkalmazását. Jelen feladatunkban a feldolgozási készségek gazdagítását tűztük ki célul, ezáltal a gyerekek kreatív gondolkodásának fejlesztését segítettük elő a feladat megvalósítása során. Célcsoport: Minden nyelvi szinten és korosztálynál alkalmazható. A mintafeladat leírása: ORDER THE STORY TEDD SORRENDBE A TÖRTÉNETET! A diákok korcsoportjának és nyelvi szintjének megfelelő tematikájú és érdeklődési körükkel összhangban lévő képregényt keresünk. A kockáit / képeit lehetőleg dialógus nélkül felvágjuk. Minél több képet adunk meg, annál nehezebb lesz a feladat. A és B tanuló pármunkában dolgozik. Minden pár megkapja a képregény részeit. A feladatuk, hogy helyes sorrendbe tegyék, de úgy, hogy közben mindegyik képet leírják, jellemzik, hogy mit látnak rajta, milyen történést vagy cselekvést figyelnek meg, következtetésekkel előre valamint hátrautalásokkal próbálják az előző és következő jelenet, vagy kép történését megfejteni. Mindehhez segítségül hívják meglévő passzív szókincsüket és szóbeli kommunikációs készségüket fejlesztik. 18

19 A gyerekeknek egy bizonyos időkeret áll a rendelkezésükre, hogy megoldják ezt a feladatot. Miután az idő lejárt, frontálisan közösen megnézi az osztály, és ellenőrzi, hogy sikerült e a helyes sorrendet eltalálniuk. Levezető gyakorlatként, vagy házi feladatként ezúttal az íráskészségüket kell segítségül hívni és megírni a történetet. A módszertől várt eredmények: A diákok begyakorolják a szövegkohéziós eszközök használatát az aktuális szókincs felhasználásával. Fejlődjön a kreatív és logikus gondolkodásuk, valamint a beszédkészségük. 19

20 2. A módszer ismertetése és célja: A gyerekek egyik legfontosabb jellemző tulajdonsága a játékosság. Ennek a központba helyezésével sok rejtett tehetséget tudunk előcsalogatni és felfedezni. A minden gyerek által ismert társasjátékok biztonságérzetet, felszabadultságot biztosítanak, és csoportban játszva még a kudarckerülők is bátrabbak. A tanároknak csupán az általuk tanított tehetségekre kell alakítaniuk egy-egy játékot, és máris kész egy komplex, sokoldalú feladat. Ezzel a módszerrel nagyszerűen fejleszthetőek azok, akiknek figyelme szerteágazó, így csak egy összetett feladat köti le igazán őket. Célcsoport: bármely nyelvi szinten és korosztálynál alkalmazható A mintafeladat leírása: WHO HAS GOT THE HIGHEST TOWER? KI TUD MAGASABB TORNYOT ÉPÍTENI? Felmatricázott építőkockákra különböző témákban kérdéseket írunk fel. A kérdések foglalkozhatnak az előző tanítási órák anyagával vagy konkrét témakörrel, pl. Housing, Holidays. Lehetőség szerint nem eldöntendő, hanem kifejtendő kérdéseket gyűjtsünk. A diákok körbeülnek egy nagy asztalt, és elkezdik a játékot, az élménytanulást. Az asztalra helyezünk egy nagy kupac építőkockát. Az ezeken lévő kérdésekre kell válaszolniuk. Ha a válasz helytelen vagy valaki nem tudja a választ, az nem veheti el a kockát, amelyet választott. A csoport többi tagja ellenőrző funkciót lát el, ők döntik el, hogy helyes-e egy-egy válasz. A tanár közben végig monitoringozza a válaszokat. Az a diák győz, akinek a végén a legmagasabb a tornya. A módszertől várt eredmények: A játékos tanulás és ismétlés során a diákok sokkal felszabadultabbak, bátrabban megszólalnak, többet beszélnek még az introvertált típusú tanulók is. A tanulók kommunikációs készsége, problémamegoldó gondolkodása fejlődik. 20

21 3. A módszer ismertetése és célja: A kooperatív tanulás módszerét ötvözzük a megszemélyesítés módszerével. A szókincs, beszédkészség fejlesztése mellett a tanulók személyiségfejlesztése is cél. Célcsoport: Pre-intermediate, / Intermediate nyelvi szinten levő tanulók A mintafeladat leírása: PLAY WITH THE ADJECTIVES JÁTSSZ A MELLÉKNEVEKKEL! Létszámtól függően 3-5 fős csoportokat alakítunk. A táblára kb. 10 db érzelmet, illetve különböző hangulatokat kifejező melléknevet ábrázoló kártyát helyezünk el. Magasabb nyelvi szinten lévő csoport esetében indulhatunk az általánosabbtól a specifikusabb felé, hangsúlyozván, ezáltal az árnyalatokat. A tanulók megszemélyesítik (personalisation) az adott mellékneveket, azáltal, hogy ezekkel kapcsolatos élményeikről, / érzéseikről / hangulataikról beszélnek. A tanár a munkafolyamat közben a csoportok támogatójaként (facilitator) segíti a munkájukat az esetleges új lexikai elemek megértését illetően. A melléknevek fölé a következő mondat kerül fel a táblára, mint cím: Think of a time when you felt this way., azaz:gondolj egy olyan alkalomra, amikor így érezted magad! A feladat idejének lejárta után a csapatok mindegyike választ egy embert, aki a legérdekesebb élmények közül a többiek felé is közvetít egyet-egyet. Levezető vagy házi feladatként a tanulók írnak igaz-hamis (true or false) mondatokat egymásról, kvízszerűen. a legjobbak jutalomban részesülnek. (kis ötös, plusz). A módszertől várt eredmények: A megszemélyesítés kapcsán valódi / személyes és releváns tapasztalataikról számolhatnak be a tanulók. Személyiségük fejlesztésén túlmenően a szociopszichológiai érzéküket is fejlesztettük a tartalmi gazdagítás kapcsán. 21

22 ÉRTÉKELÉS A munkacsoport tagjai örömmel vettek részt a munkában. Megállapítottuk, hogy hasznos és érdemes volt belemélyednünk a tanítási módszerek tanulmányozásába és új módszerek kidolgozásába. Megosztottuk egymással tapasztalatainkat, amire egyébként ilyen mélységben nem került volna sor. Mindenkit inspirált a csapatmunka, együttműködve sokkal hatékonyabban dolgoztunk. Sok ötletünk volt, de néhány már az első szűrőn kiesett, mert nem tartottuk igazán hatékonynak vagy tehetségkutató illetve fejlesztő módszernek. Abból a tényből indultunk ki, hogy a mai fiatalok egy teljesen más világban nőnek fel, mint a szüleik és tanáraik. Ahhoz, hogy sikeresen tanítsuk, fejlesszük őket, tudnunk kell, hogy mi érdekli és foglalkoztatja a diákjainkat. Csak így lehet olyan módszereket kitalálni, amelyek vonzóak és hatékonyak a tehetséges gyerekek számára. A bemutató órákon az igazán érdekes, összetett módszerekből válogattunk, melyek a mai kor követelményeinek is megfelelnek. Diákjaink lelkesen vettek részt a rendhagyó bemutató óráinkon, és pozitívan értékelték az általunk alkalmazott újszerű módszereket. Reméljük, munkánk nem csak nekünk volt hasznos, hanem más pedagógusoknak is ad egy kis lendületet és néhány ötletmorzsát a további munkához. Mi a következő tanévben kollégáinkkal is kipróbáltatjuk majd ezeket a módszereket. 22

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Ökomatek tehetséggondozás

Ökomatek tehetséggondozás Ökomatek tehetséggondozás Időpontja: szerda 6. óra Tehetséggondozó tanár: Németh Zoltánné A tehetséggondozó foglalkozásokba 8-14 év közötti gyerekeket vonok be. Érdekes és változatos programokkal szeretném

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0494. számú Tanulj nyelveket és közlekedj okosan! projekt ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Az angol nyelvi vetélkedőt a témahét utolsó napján

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák!

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető Kedves Kollégák! A tanári kézikönyv a digitális tananyag kiegészítéseként jött létre. Amennyiben Ön szívesen használja órán azokat a játékos szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakoroltató feladatokat,

Részletesebben

A kreativitás fejlesztése a természettudományi foglalkozásokon

A kreativitás fejlesztése a természettudományi foglalkozásokon A kreativitás fejlesztése a természettudományi foglalkozásokon Fekete Csilla Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és AMI OMiért éppen a kreativitás? OHol és hogyan fejleszthető?

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Ething (Scratchmeccs 1. helyezett)

Ething (Scratchmeccs 1. helyezett) Ething (Scratchmeccs 1. helyezett) Önfeledt játékélmény világosak, elérhetőek és fejlődésre, további munkára sarkallnak. Összetett A program által felvetett probléma komolyabb gondolkodást, tervezést igényel

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org 120 perces módszertani workshopok 2008 tavasza óta 80+ alkalom Résztvevők

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április Az önértékelés összegzése

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április Az önértékelés összegzése Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv 2016. április 6. Fejleszthető területek: 1. Az önértékelés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1.14. A teljes tantestületet

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet Angol Nyelvi Alapvizsga Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

3) A Challenges 2 digitális tábla szoftver megfelelő használata eredményesebbé teheti a digitális kompetencia fejlesztését.

3) A Challenges 2 digitális tábla szoftver megfelelő használata eredményesebbé teheti a digitális kompetencia fejlesztését. Megjegyzések: 1) A Challenges 2 tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret deskriptorai és kompetenciái alapján fejlesztették ki, ezért az Oktatási koncepció és programtanterv a 12-19 éves tanulók idegen

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

BABY KOCKÁK. Minden Baby kockák játékunkhoz tartozik egy szülőknek szóló, játékötleteket tartalmazó inspirációs füzet.

BABY KOCKÁK. Minden Baby kockák játékunkhoz tartozik egy szülőknek szóló, játékötleteket tartalmazó inspirációs füzet. BABY KOCKÁK Fejlődjünk a Baby kockákkal! A Baby kockákat a kisgyerekek motorikus képességeinek fejlesztésére tervezték. A kockák egymásra helyezésével fejlődik a kézügyesség, a kezek koordinációja és egyben

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc A C szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ!

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Budai- Városkapu Iskola, Pécs Összetett intézmény: több telephely,több

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben