Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya"

Átírás

1 Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

2 Water project Tanmenet Időkeret:9 óra

3 Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT Lesson 2 Országok,érdekességek /Forrás:www.danube box.com/ 66.óra Project:Water IKT Lesson 3 A víz körforgása /Forrás:www.danube box.com chapter 1/ 67.óra Project:Water IKT Lesson 4 A víz körforgásának részei vagyunk /Forrás:www.danube box.com chapter 1 p 15,16,21,26/ 68.óra Project: Water IKT Lesson 5 Állatok,növények box.com chapter 5 Kommunikációs szándékok Project beindítása Téma ismertetése Powerpont Egyszerű mondatok az országnevekkel. /ex.hello Black Sea! Here comes the water for the Danube/ Víz körforgásának értelmezése ábráról. Egyszerű kérdések,válaszok. Rövid mondatok az állatokról Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Országok a Duna mentén We join the Danube on its way! Map from the Danube box Egyszerű jelen használata Egyszerű jelen ide jű mondatok megértése,olvasás, fordítás Egyszerű jelen The sun heats up water in rivers and turn it into steam. Egyszerű jelen Have/has got megértése, alkalmazása. Idegennyelvi kompetenciák Helyes kiejtés A Duna neve más országokban Intonáció utánzása Helyesírás fejlesztése keresztrejtvény kitöltésével /Eclipse Crossword.com / Vocabulary:source, Stream,river,pond, lake Angol-magyar Képes szótár 242.o. Olvasási készség fejlesztése Vocabulary:vapour, steam,sun,heat up, turn,ocean, evaporation, condensation precipitation Olvasási készség Fejlesztése Lényegkiemelés a kérdések megválaszolásával Vocabulary:tree frog,watermilfol, cormorant,white willow,europian pond turtle,painter s mussel /Forrás:Fauna and flora cards from danube box Fejlesztési területek Térképismeret fejlesztése Kutatómunka az Interneten Interkurturális ismeretek Kézügyesség fejlesztése,rajzok készítésén keresztül Térképismeret fejlesztése vaktérkép kitöltésével. Kooperativitás,diákkvartett Play the rain Képleírás, új szavak Értelmezése kép segítségével. Kézügyesség felesztése A víz körforgásának rajza Életviteli és környezeti kompetencia Quiz kitöltése csoportmunkában,kooperativitás, szakértő csoport alkalmazása Kártyajáték az állatokról,növényekről

4 69. óra Project: Water IKT Lesson 6 Állatok,növények chapter óra Project: Water IKT Lesson 7 Állatok,növények chapter 5 Kérdések, válaszok az állatokról, növényekről, rövid szöveg alapján az állatok és növények felismerése Kérdések és válaszok a kedvenc állattal kapcsolatban, fogalomkörök és azok kifejezései Egyszerű jelen Have/has got megértése, alkalmazása. Habitat Floodplain forest I) Habitat picture, p. 85, 86, 94 Képolvasás p.79,80,81,82, 85,86,94 Egyszerű mondatok megértése, angol és magyar szöveg összehasonlítása Állatok neveinek gyakorlása, keresztretjvény-megoldással Vocabulary: habitat, grow, food, flow, hunt, lay eggs, forest, hide, beak Egyszerű mondatok alkotása az állatokról, elhelyezkedésükről, élőhelyükről, Olvasási készség fejlesztése, hallás utáni szövegértés fejlesztése, versengés a csoportok között Guessing game: What animal is it? Megfigyelőképesség fejlesztése, tanult kifejezések mondatba foglalása, képek kivágása, állatok élőhelyének megkeresése 71. óra Project: Water IKT Lesson 8 Kapcsolatunk a Dunával, Duna, Rákos Az elhelyezkedés: Where is source, stream, river szavakkal egyszerű mondatok alkotása. Vocabulary: Location, mixed woodland, meadows, farmland, stone, sand, width, depth, current speed Olvasás- és íráskészség fejlesztése, játékos gyakorlás új szavakkal Matematikai kompetenciák, ismerkedés a Patak-vizsgálati lappal., Térképismeret: a patak útjának végigkövetése térképen 72. óra Project: Water IKT Lesson 9 A project lezárása, értékelés (csoportos, egyéni) Egyénileg elkészített poszterek bemutatása a csoportnak Egyszerű mondatok állatokról Hallás utáni szöveg megértésének fejlesztése Szociális kompetencia együttműködés, egymás munkájának megismerése, értékelése

5 A Water project célja,fejlesztési területek,értékelés ismertetése A Water projectet a Project Third Edition kompetencia alapú oktatásban is jól használható tankönyvből történő oktatás menetébe építettem be. A project közzéppontjában a Duna állt.így nyilvánvaló volt a Danube box,azaz a Duna Ismerettár alapforrásként való használata,amely az interneten megtalálható mind angol, mind magyar nyelven box.hu A tanulók információkat szerezhettek a Duna medencéről,kitűnő térképeket használhattunk,amelyeket az Interwrite táblával is lehetőségünk volt kapcsolatba hozni. Végig követhették a Duna útját,az országok sorát. A Fauna és flóra kártyák lehetőséget biztosítottak az állatok, növények képeinek tanulmányozása mellett, azok fő jellemzőinek angol nyelvű bemutatására is. A víz körforgásának képi és angol nyelven való megismerése volt projectünk következő állomása.megerősítést kaptak arról,hogy milyen fontos szerepe van a tengernek és nekünk,embereknek a körforgásban.fontos adatokat ismerhettek meg az édes és sós víz arányáról,hangsúlyozva felelősségünket a víz tisztaságának megőrzésében. CÉLOK -kutatómunkával kapcsolatos képességek kialakítása,fejlesztése -kooperatív tanulási technikák alkalmazása -idegennyelvi képességek,kommunikáció fejlesztése -országok nevei angolul,állatok,növények nevei angolul/ismerkedés az említettekkel játékosan/ -természeti jelenségek kifejezése egyszerűen, angolul -képek segítségével egyszerű mondatok alkotása angolul,állatok jellemzőinek leírása angolul

6 IDŐKERET 9 tanítási óra TANULÓCSOPORT-5.a /ahol a magyar és matematika tantárgyak szintén kompetencia alapú oktatással történnek/ NYELVI SZINT-alap,2 éve tanulják az angolt IDEGENNYELVI KOMPETENCIÁK -egyszerú jelen idő használata -have/has got szerkezet -helyhatározó elöljárószavak: in,on,under,between,next to,behind,in front of -a természettel kapcsolatos egyszerűbb kifejezések -egyszerű szövegek olvasása,értelmezése -egyszerű utasítások angolul -olvasási készség fejlesztése -értő olvasás fejlesztése ÉRTÉKELÉS A feladatok lehetőséget nyújtottak az egyéni és csoportos értékelésre. A project során végzett értékelés pontjai: -szóbeli ráhangoló guessing game -országnevek helyes kiejtése,helyesírása -vaktérképbe országok neveinek beírása -keresztrejtvény kitöltése -quiz a Dunáról és a víz körforgásáról -hangos olvasás a körforgásról,állatokról -állatok és élőhelyük-képekkel,állatok nevei angolul csoportos értékelés egyéni értékelés egyéni értékelés csoportos értékelés csoportos értékelés egyéni értékelés egyéni értékelés

7 FORRÁSOK Danube box bokx.hu-a Duna Ismerettár Térképek Képes angol-magyar szótár/the Usborne Illustrated Dictionary változata Novum Könyvkiadó/ Dr Spencer Kagan: Kooperatív tanulás / Kiadó ÖNKONET KFT 2004 /

8 A tanulók számára összeállított feladatlapok a Duna ismerettárból

9

10

11

12

13

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása 6. évfolyam A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek kellő tapasztalattal a német nyelv területén, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz 11 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 + 2 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM Kerettantervi megfelelés Helyi tanterv Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1 4. alapján készült Célok és feladatok A digitális

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben