Meghívó. A Pénzügyi Bizottság ülését április 23-án szerdán - 14 órára összehívom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. A Pénzügyi Bizottság ülését 2014. április 23-án szerdán - 14 órára összehívom."

Átírás

1 Pénzügyi Bizottság Elnöke Fegyvernek Meghívó A Pénzügyi Bizottság ülését április 23-án szerdán - 14 órára összehívom. Helye: Városháza tanácsterme Napirend: Képvisel testületi anyagok véleményezése: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 4. A évi összefoglaló ellen rzési jelentésr l 5. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról 6. Közterületen történ faültetésr l 7. Szociális nyári gyermekétkeztetésr l 8. DUKOM-ÚT Kft. részére történ terület bérbeadásáról

2 Fegyvernek, március 20. Dr. Bognár Zoltán sk. bizottság elnöke

3 Oktatási, Közm vel dési, Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke F e g y v e r n e k M e g h í v ó Értesítem, hogy a bizottság április 22-én kedden - 14 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Helye: Községháza tanácsterme Napirend: Képvisel testületi anyag véleményezése: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 4. A évi összefoglaló ellen rzési jelentésr l 5. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról

4 6. Közterületen történ faültetésr l 7. Szociális nyári gyermekétkeztetésr l Fegyvernek, április 17. Szatlóczki Edit sk. bizottság elnöke

5 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE ÁPRILIS 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 4. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 5. A évi összefoglaló ellen rzési jelentésr l 6. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról 7. Közterületen történ faültetésr l 8. Szociális nyári gyermekétkeztetésr l 9. DUKOM-ÚT Kft. részére történ terület bérbeadásáról El adó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je Buzás Istvánné dr. jegyz Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez 2., 3., 4. és 5. napirendekhez meghívott: Valamennyi intézményvezet

6 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / napirendhez meghívott: Molnár Barna a Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár igazgatója 7. napirendhez meghívott: Nardai Dániel a Fegyverneki Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezet je 8. napirendhez meghívott: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de vezet je Fegyvernek, április 17. Tatár László polgármester

7 F e g y v e r n e k V á r o s P o l g á r m e st e r e Fegyv ernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete április 24-ei ülésére a két ülés közötti eseményekr l, intézkedésekr l. Tisztelt Képvisel testület! A két ülés közötti események: Április 1-én a szennyvízberuházással kapcsolatos kooperációs megbeszélésre került sor. Április 2-án fogadónapot tartottam. Április 11-én az önkormányzat által vásárolt a Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt. által kibocsátott részvény átadására került sor. Április 12-én II. Fegyverneki Népzenei és Népdaltalálkozón vettem részt, amelyen átadásra került a Szapáry Népdalkör kitüntetése. Április 14-én Törökszentmiklóson a Kistérségi Területfejlesztési Program egyeztetésén vettem részt. Április 15-én Laczó Gyulával a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda képvisel jével folytattam egyeztetést. Április 16-án Czakó Mihálynét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Április 18-án LEADER Egyesület következ ülésén vettem részt Kuncsorbán. Április 19-én a Mozgáskorlátozott Egyesület rendezvényére, valamint a Fegyverneki Horgász Egyesület által szervezett versenyre kaptam meghívást. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: márciushónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - önkormányzati segély (5. ) - - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - méltányossági közgyógyellátás (13. ) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) - - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. (9) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - térítési díj mérséklése - - térítési díj mérséklése kér.elutasítása -

8 II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft április 17-ig felhaszn.: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások február hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 2/b. pont) Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportegyesület támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: április 17-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, április 17. Tatár László polgármester

9 1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 24-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88.. (1) és 89. -a, 91.. (1)- (3) bekezdése alapján, évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 11 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat évi könyvviteli mérlege 7. számú mell. Az Önkormányzat évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület által évben nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban én Önálló előterjesztésben a évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 6. - ában szerepel.) Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: 1.) A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A 8/2013.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel megállapított évi költségvetés eredeti előirányzata eft volt. Év közben 6 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 5 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan eft-tal nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása, valamint a hitel ügyletek és az adósságkonszolidáció indokolta.

10 2 Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege eft-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. A Testület egy előző (2014. márciusi ) ülésén rendeletet alkotott a évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Fegyvernek Önkormányzat a évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: - az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, - ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat programjának évre vállalt feladatait 5 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 3 önállóan működő intézménye által teljesítette április 1. napjától Fegyvernek nagyközség Örményes községgel körjegyzőséget hozott létre, Fegyverneki székhellyel, mely február 28-i nappal szűnt meg. A szociális feladatok ellátása július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül történt. Az intézményfenntartó társulás július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ mint feladatellátó fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A nevelési feladatok (óvoda) ellátása szeptember 1-től intézményi társulási formában történt Fegyverneki székhellyel, Örményes, Kuncsorba települések bevonásával június 30-al a társulás felbomlott július 1- től a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Fegyverneken látja el ezt a feladatot. A év folyamán folyószámla- és munkabér hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését. A csökkenő állami támogatások és a megnövekedett közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város Önkormányzatát. Az önkormányzati szintű átlaglétszám december 31-én : 420 fő ebből Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők átlaglétszáma : 19 fő, valamint a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma: 286 fő volt. II. A bevételi források és kiadások alakulása kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,89%-ra teljesítette, ezen belül : -az intézményi működési bevételek = ezen belül helyi adók ( eft) 99,88 100,00 %-ra %-ra -a felhalmozási bevételek 99,76 %-ra -a finanszírozási bevételek 100,00 %-ra teljesültek.

11 3 Az önkormányzat összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,81 %-ra teljesítette. ezen belül : -Működési kiadások 96,7 %-ra -a felhalmozási kiadások 100,00 %-ra -a finanszírozási kiadások 100,00 %-ra teljesültek. A működési kiadások forrásai részben az Európai Uniós források voltak az alábbiak szerint: NVT erdősítés támogatás MVH földalapú támogatás NAV üzemanyag támogatás Összesen: eft eft eft eft A felhalmozási kiadásokhoz a következő támogatásokat nyerte az Önkormányzat Európai Uniós forrásból pályázat útján : Unióspályázati fejlesztési források összesen: Komposztáló ládák kihelyezése lakossághoz KEOP Szennyvízberuházás KEOP eft eft eft III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai A évi módosított pénzmaradvány eft ami az előző évihez képest eft növekedést mutat. Ennek oka, hogy a év végi folyószámla hitel állományát nem kellett szerepeltetni a bevételek között. A módosított pénzmaradványból eft működési célú pénzmaradvány. IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása A év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő mértékű eft munkabérhitelt vettünk igénybe. Az adósságkonszolidáció során eft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ebből eft folyószámlahitel és eft fejlesztési hitel visszafizetését támogatta az Állam. A fennmaradó folyószámlahitelt hosszúlejáratú működési hitellel váltottuk ki ( eft). Így az Önkormányzatnak nem volt folyószámla hitel állománya december 31-én. A fejlesztési feladatokhoz eft támogatásmegelőlegező hitel felvételére került sor. A már meglévő fejlesztési hitelekből eft-ot fizetett vissza az önkormányzat. Így a fejlesztési hitelállomány eft december 31-én. V. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonának évi nyitó állománya eft (Csorba Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulással együtt eft), a évi záró érték eft. A növekedés eft. A növekedés 87,3%-a a szennyvízberuházásból adódik. Eszközök megoszlása Befektetett eszközök értéke eft 92,72 % Forgóeszközök értéke eft 7,28 % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eft 100,00 %

12 4 Források megoszlása Saját tőke eft % Tartalék eft % Hosszú lejáratú kötelezettségek eft % Rövid lejáratú kötelezettségek eft % Egyéb passzív pénzügyi elszámolások eft % FORRÁSOK ÖSSZESEN eft 100,00 % A feladatellátás átszervezésével az alábbi bruttó vagyon érték került üzemeltetésre átadásra (adatok eftban): Feladat megnevezése Ingatlan Gép Jármű Összesen 1. Oktatási feladatokkal kapcsolatosan Vízi közmű Járások által ellátott feladatokhoz Összesen: Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvétellel 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak. 4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a év során. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése eft 99.93%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 100,06 %-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 100,49 %-os teljesítést, mutatnak. (helyi adók, gépjárműadó, egyéb sajátos bevételek a vártnak megfelelően realizálódtak)a tervezett bevételeket az intézmények is produkálni tudták. A tervezett támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A felhalmozási és tőkebevételeknél a tárgyi eszköz értékesítés és pénzügyi befektetések bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak. A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, eft-ra. Ezen belül az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása és a fejlesztési feladatok finanszírozása is a tervnek megfelelő. A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesültek évben. Ezen belül a

13 5 A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 107,63 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. A többletbevétel a felhalmozási célú kölcsönökből befolyt többletbevételből adódik. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán 7 alkalommal összesen eft munkabérhitelre volt szükség. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás 100%-os, nem tér az előirányzattól. II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet) A kiadások teljesítése eft. A teljesítés 93,6 %-os a módosított előirányzathoz képest eft kiadási megtakarítást mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,67%(ezen belül a bérjellegű kiadások előirányzaton felül, míg az egyéb személyi juttatások kifizetései előirányzaton belül teljesültek a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten eft. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű eft kiadás a tervezett 99,04%- a. A kiadási megtakarítás eft. A dologi kiadások teljesítése 99,22 %. A tervezett előirányzatból eft a megtakarítás önkormányzati szinten. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 100 % -ra teljesültek. Egyéb támogatásoknál a teljesítés szintén a tervnek megfelelően alakult, 100%-ra teljesült. A felhalmozási kiadások 99,88 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%- os, a beruházások 99,88%-a valósult meg. (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Az adott kölcsönöknél a teljesítés 100 %-os, a tervezett előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 92,95 %- os. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése évben 85,52 %-os teljesítést mutat, ami 422,55 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés 71,57 fő. Az eltérés összetétele: évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ (fő) Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen I. II. Ssz. Intézmény megnevezése ei. telj. ei. telj. ei. telj. eltérés Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 47,54 47,54 47,54 47,54 0,00 III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 6,36 0,00 0,00 6,36 6,36 0,00 V. Önkormányzat 9,38 9, ,46 286, ,84 295,66-64,18 Város és községgazdálkodás 4,38 4,005 4,38 4,005-0,375 Kiskereskedelem-Hús 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Közterület rendjének fenntartása 4,00 4,00 4,00 4,00 1,38 - Közfoglalkoztatás 0,00 0,00 350,46 286, ,46 286,655 63,805 VI. Polgármesteri Hivatal 19,63 18,73 0,00 0,00 19,63 18,73-0,9

14 6 Fegyvernek 19,63 18,25 0,00 0,00 19,63 18,25-1,38 Igazgatás 13,63 13,25 13,63 13,25-0,38 Jogalkotás 4,00 3,00 4,00 3,00-1,00 Adó illeték beszedés 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Örményes 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 Igazgatás 0,16 0,16 0,16 Jogalkotás 0,16 0,16 0,16 Adó illeték beszedés 0,16 0,16 0,16 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,75 17,70 18,75 17,70-1,05 Fegyverneki Vízmű és B) Községgazdálkodási Intézmény 32,25 31,25 32,25 31,25-1,00 C) Orvosi rendelő 9,75 5,31 9,75 5,31-4,44 Foglalkozatott összesen: 143, ,46 286, ,12 422,55-71,57 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE a.)az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés M.e. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen terv tény terv tény terv tény terv tény óvodai ellátást igénylők száma 2012/2013 tanévben fő /2014 tanévben fő ebből: sajátos nevelési igényű gyermek 2012/2013 tanévben fő /2014 tanévben fő étkező gyermekek száma (átlag, támogatásban részesülő) fő bölcsődés ellátottak száma fő Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 18 fővel változott. Az étkezést igénybevevők száma 10 fővel csökkent átlagosan. A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám nullára, az étkezők száma 6 fővel csökkent a társulás évközi megszűnése miatt. Kuncsorba: gyermeklétszám nullára, az étkezők száma 4 fővel csökkent a társulás évközi megszűnése miatt. Ellátott főbb csoportok száma: 2013.augusztus 31-ig 15, ebből Fegyverneken 12, Örményesen 2, Kuncsorbán 1, szeptember 1-től Fegyverneken 11csoport. Részletesen: Telephely Csoportszám ig Csoportszám től Fegyvernek: Újtelep 4 4 Központi 3 3

15 7 Annaháza 3 2 Szapárfalu 2 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 21,58 fő 22,91fő Bölcsőde 1 1 Örményes : Napsugár óvoda 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20,5 fő Kuncsorba: Kuncsorbai óvoda 1 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20 fő b.) Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám évi tervhez képest változott. Fegyverneken: a Köznevelési törvény változása miatt rendszergazda, óvodapszichológus, takarítógondozó foglalkoztatására nincs lehetőség. A csoportszám csökkenése miatt a dajka létszámot is csökkenteni kellett, melyet 2fő dajka (bére önként vállalt feladat) negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazásával, valamint 2fő dajka pedagógiai asszisztensé történő átminősítésével oldottunk meg. A nyugdíjba vonult óvodaigazgató álláshelyére kiírt pályázatot a Központi óvoda vezetője nyerte, helyét i csoportszám csökkenés miatt nem pályáztattuk. A bölcsődei létszámban változás nem volt. Örményesen: az óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatásában a társulás megszűnéséig változás nem volt, a fűtő munkaviszonya én megszűnt. Kuncsorbán: az óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatásában a társulás megszűnéséig változás nem volt. A gyógypedagógiai ellátás megbízási szerződés keretében történt. A létszám 47,54 fő volt, ebből 23,04 fő óvodapedagógus, 15,64 fő dajka, 1fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár. A bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A gazdasági feladatok ellátását 3,75 fő végezte. A létszám alakulása állománycsoportonként:

16 8 Megnevezés m.e. teljes munkaidős részmunkaidős összesen terv tény terv tény terv tény Fegyvernek Vezetők - óvodaigazgató fő 1 0,58 1 0,58 - telephely-vezető fő 5 3,67 5 3,67 - intézményvezető fő 0,33 0,33 - intézményvez. helyettes fő 0,67 0,67 - gazd.vezető fő Szakdolgozók 0 - óvónő fő 16 15, ,45 - bölcsődei gondozónő fő gyógypedagógus fő 0,2 0,2 0 Ügyviteli, techn.dolg. 0 - óvodatitkár fő gazd.ügyintéző fő 0,75 0,75 0,75 0,75 - dajka fő 15 13, ,5 - dajka fő böcsődei kisegítő fő karbantartó, kisegítő fő Pedagógiai asszisztens fő Rendszergazda fő Óvodapszichológus fő 0,5 0,5 0 Összesen fő 47,5 40,2 1,95 1,75 49,45 41,95 Örményes Vezetők - telephely-vezető fő 1 0,67 1 0,67 Szakdolgozók óvónő fő 2 1,34 2 1,34 Ügyviteli, techn.dolg dajka fő 2 1,34 2 1,34 - fűtő fő 0,5 0,11 0,5 0,11 Összesen fő 5 3,35 0,5 0,11 5,5 3,46 Megnevezés m.e. teljes munkaidős részmunkaidős összesen terv tény terv tény terv tény Kuncsorba Vezetők - telephely-vezető fő 1 0,66 1 0,66 Szakdolgozók óvónő fő 1 0,67 1 0,67 - gyógypedagógus fő 0,2 0,13 0,2 0,13 Ügyviteli, techn.dolg dajka fő 1 0,67 1 0,67 Összesen fő 2 1,33 1,2 0,8 3,2 2,13 Mindösszesen: fő 54,5 44,88 3,65 2,66 58,15 47,54 Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: Az épületek számában évben változás a társulás megszűnése miatt volt.

17 9 A rendelkezésre álló épületek száma 13 db. Ebből Fegyvernek 11, a társulásig Örményes 1, Kuncsorba 1. A társult községek az épületeket csak használatra adták át. Az épületek alapterülete összesen: Fegyvernek: 1.953,32 m2 Örményes: 280 m2 Kuncsorba: 163 m2 Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása nem volt. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1551 e Ft Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás szintén nem volt. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 124 e Ft. (mindezeket a 6 sz. melléklet részletezi) Az intézménynek kintlévősége dec.31-én 32940Ft, mely a társulás megszűnését követő fogyasztó névátíráshoz kapcsolódó továbbszámlázás (2014 januárjában megtérült). d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése ban intézményünk működése zavartalan volt. Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira június 30.-n Fegyvernek-Örményes Kuncsorba Társulás megszűnt. Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével a tagóvodák vezetői, az intézményvezető helyettesek, és az intézményvezető felelőssége, feladatmegosztás alapján. A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja értelmében a 2013/2014-es nevelési év kezdetére átdolgoztuk Helyi Pedagógiai Programunkat. A törvények többszörös változása miatt módosult SZMSZ-ünk, Alapító Okiratunk. Személyi feltételeink: 11 óvodai csoporttal kezdtük a 2013/2014-es nevelési évet. 19 óvodapedagógussal, 11 dajkával, 3 pedagógiai asszisztenssel. Óvodánkban az óvodapedagógusok a kötelező óraszámon felüli munkaidőt a feladataik ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételekre fordították az óvodában, vagy óvodán kívül. Gyermeklétszám alakulása: 252 gyermek létszámmal indítottuk a nevelési évet. Szapárfalui Óvoda: 37 gyerek, Újtelepi Óvoda: 93 gyerek, Központi Óvoda: 80 gyerek, Annaházi Óvoda:42 gyerek. Tanköteles korú gyerekek száma:97 Hátrányos helyzetű gyermekek száma:149, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:52 Szolgáltatásaink: Az SNI-s gyerekek száma évkezdéskor 7 fő volt. Év közben felterjesztett gyerekekkel számuk emelkedett. Tiflopedagógus hiányában 2 gyermek ellátása nem megoldott. Logopédiai szűrés eredménye hogy 95 tanköteles korú gyermekből 38 gyermek szorul logopédiai kezelésre. Kiemelt feladatok, pedagógiai célok: - Óvodák sajátos arculatainak kialakítása környezetvédelem, tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, magyar népi hagyományápolás, mese, tánc, dráma. Mindenben igyekszünk megteremteni a feltételeket szülői támogatással, kreatív megoldásokkal.

18 10 - Sajátos nevelési igényű gyerekek alkalmazkodó képességűek, önállóságának, együttműködő képességének fejlesztése. - A nevelési programokba beépített integrációs óvodai fejlesztő programokhoz kapcsolódó feladatainkat megvalósítottuk. - Az egészséges életmód alakítása terén fokozatosan építsük ki, erősítjük meg a szokásokat egyéni szükségletek, igények figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, tevékenységi rendelettel. - Az óvodák hagyományaikból adódó feladataikat maradéktalanul, eredményesen valósítják meg. - Dicséretes minden óvodában, hogy az interaktív kapcsolattartási formákat helyezték az óvónők előtérbe a szülőkkel való együttműködéshez. - Minden óvodában ismerkednek a gyerekek speciális mozgásformával, a lovaglással. A Központi Óvodában ezt rendszeresen beépítettük nevelőmunkánkba. - Neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (felnőtté válás, konfliktuskezelés) személyes, szociális kompetenciás fejlesztése állandó feladatunk. Kapcsolatrendszerünk A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, nagyrészük aktívan segíti az óvoda munkáját. Az együttműködés, partnerség erősödik a közös tevékenységek, programok által. Az iskolával való kapcsolatunkat tovább kívánjuk bővíteni (szakmai programok, szakmai megbeszélések, tanácskozások stb.) A fenntartóval jó kapcsolatra törekszünk, támogató segítő jellegű hozzáállást tapasztalunk. Tárgyi feltételeink: - Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól bizonyos munkák elvégzésére. Tetőjavítás, parketta, nyílászáró javítás festés, falbontás, KRESZ pálya, aszfaltozás, hidegburkolókat vásároltunk, faanyagot bútorokhoz, mosdó felszereléseket, valamint az óvodákban szükséges nyomtatókat. Elkészítettük óvodánk logóját. - Eszközellátottságunk biztosítja a változatos, választható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást. Bölcsőde: A Bölcsődei ellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik ban el tudtuk helyezni az ellátást igénylő gyerekeket márciustól működik az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás, melyre igény van továbbra is. e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése. Fegyverneki Óvodák évben eredetileg az óvodák részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal módosult a kötelező feladat előirányzatának 6879 e Ft-os emelkedése és az önként vállalt feladat előirányzatának 2497 e Ft-os csökkenése együttes hatásaként. A saját bevétel 760 e Ft-tal csökkent az élelmezés igénybevételének csökkenése miatt, ugyanakkor az egyéb bevétel 98 e Ft-tal nőtt E-ON kötbér, egyéb térítés címen. A támogatásértékű bevétel a tervezett szinten teljesült. Véglegesen átvett pénzeszköz a szülői befizetésekből 14 e Ft, helyi Alapítványoktól e Ft, amit úszásoktatásra, napközis táborra fordítottunk. Az intézményfinanszírozás növekedés e Ft, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. Az intézményfinanszírozás változását a pedagógus életpálya-modell bevezetéshez kapcsolódó kiegészítő normatíva, a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, valamint a gyermeklétszám csökkenéshez kapcsolódó szoc.pol. támogatás csökkenés, pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér és működtetési támogatás csökkenése és a létszám bemutatásánál említett köznevelési törvény módosításából eredő létszámcsökkenés finanszírozási vonzata jelenti.

19 11 A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 2722 e Ft-tal nőtt. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés e Ft. Ezt a bevételi tervet e Ft-ra teljesítettük, 100,48 %-ra, eltérés az intézményfinanszírozási többlet összege 708 e Ft, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,65 %-ra teljesítette, ezen belül kötelező feladat előirányzatának teljesítése 99,71%, önként vállalt feladaté 98,7%. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (törvény szerinti létszámon felüli dajkák bére, tagintézmény vezetők pótléka, társulási pótlék) felhasználása teljesült. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeget a kizárólag e célra felhasználható változó bér fedezte. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege is felhasználásra került részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után volt kifizetés. A gyógypedagógus-logopédus álláshelyre (0,2fő) nem volt jelentkező, ezért a feladat ellátása évközben folyamatos helyettesítéssel történt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. Egyéb személyi juttatások teljesítése 87,5 %. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát. A betegszabadságra kifizetett összeg évben az előző évi szintnél több volt, fedezetét az 1% változó bér biztosította. Három fő jubileumi jutalomban részesült. Maradvány egyéb költségtérítés és továbbképzés megtakarításból származik. A maradék összeg felhasználására kötelezettség vállalás történt. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradék összeg felhasználására kötelezettség vállalás történt. Dologi kiadások teljesítése 100 %. A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (módosított előirányzat) teljes mértékben felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft- az utazási költség egy részét fedezte. Az alapítványoktól, szülőktől átvett pénzeszközök (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került. Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. (egyéb személyi jellegű kiadásokból, járulékokból) Elvégeztettük a szükséges és halaszthatatlan karbantartásokat. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat saját dolgozóink végezték el. Nagy segítség volt a közcélú foglalkoztatottak is. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget meghaladja a tényleges teljesítés, ezért volt szükség a fentebb említett előirányzat átcsoportosítására. Részben javításra került az Annaházi Óvoda parkettája a folyosótető, a Telepi Óvoda felnőtt mosdója, folyosója, a Szapárfalui óvoda melléképület tető. Az egyéb kiadások tartalmazzák a járulékokhoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét, az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a rehabilitációs hozzájárulást szeptember 1-től a pénzügyi jogszabályok változása miatt cégtelefon adót is fizet az intézmény. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás, a nyári tábor, a bejáró gyermekek étkeztetési kiadásait és az önként vállalt feladat bérének járulékaihoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét foglalja magába. Az év során felújítást, beruházást nem tudtunk végrehajtani pénzügyi eszközök hiánya miatt. Bölcsőde évben eredetileg a Bölcsőde részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 294 e Ft-tal módosult, nőtt. A saját bevétel 68 e Ft-tal csökkent a térítési díj fizetésére kötelezett élelmezés igénybevételének, valamint a gondozási díj bevételének csökkenése miatt.

20 12 Az intézményfinanszírozás növekedés 362 e Ft, mely magába foglalja a szoc.pol. támogatást és az éves bérkompenzációra kapott állami fedezet növekedést. A szoc.pol. támogatás 18,3%-al nőtt, mert a gyermekek védelméről szóló törvény 151 alapján az élelmezést igénybe vevők közül 3fő igényelte az ingyenes étkezést. A gyermeklétszám tervezetthez viszonyított csökkenése, valamint a társuláshoz kapcsolódó normatíva - társulás megszűnése miatti - csökkenését követően az önkormányzati kiegészítés éves szinten 1688 e Ft-tal nőtt. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés e Ft. Ezt a bevételi tervet e Ft-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási többlet összege 52 e Ft, túlfinanszírozás, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 100%. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került- növekedett: bérkompenzáció miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak. (2. sz. melléklet.) Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. A helyettesítésre tervezett összeg a gyesről visszatérő dolgozónak szabadság jogcímen került kifizetésre. Egyéb személyi juttatások : ilyen jogcímen nem terveztünk. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 100 %. A kiemelt előirányzatok - energia, rehabilitációs hozzájárulás költségeihez biztosított (módosított) összeget teljes mértékben felhasználtuk. Ezek az előirányzatok évközben módosításra kerültek, kiegészítést igényeltek. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 100 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben módosításra kerültek, ezek belső átcsoportosítások voltak. Örményes Napsugár Óvoda évben eredetileg az Óvoda részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal módosult, csökkent, a társulás megszűnése miatt a teljesítés szintjére csökkentettük az előirányzatokat, így a teljesítés mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A saját bevételen belül az élelmezés eredeti előirányzathoz viszonyítva időarányosan kevesebb az igénybevétel csökkenése miatt. Az egyéb bevétel hulladék értékesítéséből származik. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat emelkedése, a szoc.pol. támogatás teljesítés szintjére hozása, a normatív támogatás 8/12-re csökkentése, az önkormányzati kiegészítés a kiadási szinthez szükséges összegre történő módosítása okozza. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Kiadások alakulása: A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a társulás megszűnéséig a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) Egy fő dajka betegállománya idejére helyettesítésére 1főt alkalmaztunk határozott időre történő kinevezéssel. A félállású fűtő munkaviszonya márciusban megszűnt, helyét nem töltötték be, az így keletkezett bérmegtakarítás az elszámolás során a Napsugár Óvoda átadott költségvetésében maradt. A pedagógus és a pedagógus munkáját segítők bértámogatása felhasználásra került Az önként vállalt feladat - a társulás megszűnéséig - az irányítás bérköltségéhez történő hozzájárulást tartalmazza. Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, közlekedési költségtérítés és a pedagógus továbbképzésének támogatása. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 43,3 % az élelmezés nélkül. Gyermeklétszám-arányos intézményműködési támogatás 8/12-ből 156 e Ft nem került felhasználásra augusztus 31-ig, az elszámolás során a fel nem használt összeg is a Napsugár Óvoda költségvetésében maradt évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

21 13 Kuncsorbai óvoda évben eredetileg az Óvoda részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal módosult, csökkent. A társulás megszűnése miatt a teljesítés szintjére csökkentek az előirányzatok, így a teljesítés mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A saját bevételen belül az élelmezés időarányosan kevesebb az igénybevétel csökkenése miatt, továbbá egyéb saját bevétel nem volt (nem történt energia költség továbbszámlázás az óvodával közös épületben lévő iskola felé a társulás megszűnéséig). Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat emelkedése, a szoc.pol. támogatás teljesítés szintjére hozása, a normatív támogatás 8/12-re csökkentése, az önkormányzati kiegészítés a kiadási szinthez szükséges összegre módosítása okozza. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Kiadások alakulása: A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a társulás megszűnéséig a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) A gyógypedagógus-logopédust megbízási szerződés keretében foglalkoztattuk A pedagógus és a pedagógus munkáját segítők bértámogatása felhasználásra került Az önként vállalt feladat - a társulás megszűnéséig - az irányítás bérköltségéhez történő hozzájárulást tartalmazza. Az egyéb személyi jellegű kiadások között a dolgozók közlekedési költségtérítése szerepel A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 39,5 % az élelmezés nélkül, az élelmezésé 56,8%. Jelentősen csökkent az energiaköltség az előirányzathoz viszonyítva, mert a gázdíj éves elszámoló számlája visszafizetést mutatott az óvoda fafűtésre történő átállása miatt, de az áramdíj 86%-os teljesítése (szintén éves elszámoló számla különbözete) némileg csökkentette a megtakarítást. A vásárolt közszolgáltatás a sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódik. A gyermeklétszám arányos intézményműködési támogatás 8/12 része felhasználásra került. Az egyéb dologi kiadásoknál nincs maradvány évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 1.) 8/2013(III.14.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre). 2.) 8/2013(III.14.) sz. Önk. rend. alapján energiára e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént 3.) 8/2013(III.14.) sz. Önk. rend. alapján rehabilitc.hj.627 e Ft. Felhasználása: 100 %, maradvány nincs. 4.) Alapítványi támogatások, szülői támogatás együtt 209 e Ft. Felhasználása 100%, maradvány nincs. h.) Pénzmaradvány levezetése. Fegyvernek óvodák A módosított előirányzatához viszonyítva az évi pénzmaradványa 0,7 %,ami azt jelenti, hogy a e Ft-os költségvetéssel szemben e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 100,43 %-ra teljesültek, a többlet 708 e Ft, mely finanszírozásból adódott. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 517 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 371 e Ft. A béren belül a rendszeres személyi juttatásoknál mutatkozó maradvány a nem rendszeres, illetve külső

22 14 személyi juttatások előirányzattal nem rendelkező részére nyújtott fedezetet (az egyéb munkavégzésként elszámol jutalomra, egyéb juttatásként tervezett nem rendszeres juttatásra, betegszabadságra, óraadó pedagógusnak külső megbízási díjára). Ezért a bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál nincs megtakarítás. Az egyéb személyi jellegű kiadások maradványa önként vállalt feladatnál a továbbképzésből és közlekedési költségtérítésből megmaradt összeg, 165eFt, kötelező feladatnál az itt tervezett, de bérként elszámolt szabadságmegvált. maradványa 206 e Ft. A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány e Ft. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezéssel összefüggő kiadási maradványként jelentkezik 1 e Ft kerekítés miatt. A kiadási megtakarítás összegéből 492 e Ft kötelezettségvállalás 2014 évre. Ez az összeg 2013 évben kötelezettségvállalás dologi kiadásokra. A 708 e Ft túlfinanszírozást az intézmény visszautalni köteles. Működési célú szabad pénzmaradványunk 25 e Ft évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 517 e Ft, pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fegyvernek bölcsőde Bevételek alakulása: 100,64 %-ra teljesültek, a többlet 52 e Ft, mely finanszírozásból adódott. Kiadások alakulása: 100 %- ban teljesültek évben a bölcsődének pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Örményes Az intézményi társulás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során az előirányzatok a tényleges teljesítés szintjére csökkentek, a teljesítés és előirányzat különbözete visszaadásra került az Önkormányzatnak, ezért pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kuncsorba Az intézményi társulás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során az előirányzatok a tényleges teljesítés szintjére csökkentek, a teljesítés és előirányzat különbözete visszaadásra került az Önkormányzatnak, ezért pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR a.) Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, fő. b.) A Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 6,36 fő közalkalmazotti statisztikai létszámot hagyott jóvá, év közben ez nem változott. A B C D E F Össz. vezető igazgató 1,00 1,00 vezető könyvtáros 1,00 1,00 gazdaságvezető 0,75 0,75 vezető összesen 0,75 2,00 2,75 szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,00 művelődésszervező házgazda 0,05 0,05 pénztáros 0,06 0,06 eladó 1,00 1,00 szakdolgozó össz. 1,05 1,00 0,06 2,11 technikai gondnok 1,00 1,00 takarító 0,50 0,50 technikai összesen 0,50 1,00 1,50 összesen 0,50 2,05 1,00 0,06 0,75 2,00 6,36 Összes létszám 6,36

23 15 A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb leterheltségét vonta maga után. Nagyon nagy szükség lenne szakemberre (művelődésszervező, turisztika, néprajz területen), hogy munkánkat eredményesebben tudjuk végezni. A helyettesítéseket ezzel a létszámmal nem lehet megoldani. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások: Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 549 e Ft volt, növekedés nem volt, csökkenés a selejtezés 242 e Ft volt. Így a záró bruttó érték 307 e Ft. A december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A évi záró nettó érték 0 e Ft Az ingatlanok nyitó bruttó értéke e Ft volt, növekedés térítésmentes átvétel e Ft, csökkenés a térítésmentes átadás miatt e Ft volt, dec.31-ig az elszámolt értékcsökkenés e Ft. A 2013 évi záró nettó érték e Ft. A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke e Ft. Növekedés 213 e Ft sekélydomború edényfenék, csökkenés a selejtezés e Ft volt, záró bruttó érték e Ft dec. 31 ig az elszámolt értékcsökkenés e Ft, évi záró nettó érték e Ft. d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette. A 5/2014. (I.30.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról. A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek. A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény. Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást. e.) A pénzügyi terv végrehajtása Az intézmény a bevételeit 98,89%-ra, kiadásait 97,29%-ra teljesítette, a módosított előirányzathoz képest, a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület. BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet) Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel. Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettettet. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, terembérleti díjak. A terembérleti díjak növekedését az okozta, hogy településünkön a lakosok képzéséhez a az intézmény szabad termeit veszik igénybe a képző intézmények. Így nagyrészt a Szapárfalui Klubkönyvtár egész évben

24 16 helyet adott ezeknek az oktatásoknak. A kávéházi többletbevételt pedig a megnövekedett nagyobb rendezvények okozták. (2. sz. melléklet ) A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják. A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetéseket és vállalkozások támogatását mutatja. Ezek a könyvtári támogatás, SZJA 1% felajánlás, Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja támogatása. Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 8/2013.(I.26.)sz. önkormányzati rendelet alapján. A pénzmaradványt az intézmény a 12/2013.(IV.26.) sz. határozat szerint felhasználta. KIADÁSOK A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben előirányzat növekedést a központi bérkompenzáció jelentett. Megtakarítást eredményezett a könyvtáros váltás, mivel azonnal nem tudtuk betölteni az álláshelyet. A zavartalan munkát a részmunkaidős dolgozó munkaórájának növelésével oldottuk meg addig, amíg az új dolgozó nem állt munkába. További megtakarítás a könyvtárvezetőnek ki nem fizetett vezető pótlék A járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. Az energiára tervezett előirányzat összességében fedezte a kiadásokat. Decemberben már látszott, hogy az eredetileg tervezett összeg jelentősen meghaladja a valóságos felhasználást, így az intézmény az utolsó előirányzat módosításkor kérte az előirányzat csökkentését. Az egyéb célra kapott dologi kiadások a Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja, Várossá avatás rendezvényekre kapott és felhasznált összeget mutatja. Fedezete önkormányzati kiegészítés volt. A kávéházi áru beszerzés nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt. A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, és egyéb pályázat és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja. Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra ( Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja Várossá avatás fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be. Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. Beruházás és felújítás: A Művelődési Ház részére sekélydomború edény (213 e Ft). f.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése:

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A 205. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Képviselő testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2014.(IX.25.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Kiegészítés község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2013. május 21-én a tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta első körben az Intézményfenntartó

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben