Meghívó. A Pénzügyi Bizottság ülését április 23-án szerdán - 14 órára összehívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. A Pénzügyi Bizottság ülését 2014. április 23-án szerdán - 14 órára összehívom."

Átírás

1 Pénzügyi Bizottság Elnöke Fegyvernek Meghívó A Pénzügyi Bizottság ülését április 23-án szerdán - 14 órára összehívom. Helye: Városháza tanácsterme Napirend: Képvisel testületi anyagok véleményezése: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 4. A évi összefoglaló ellen rzési jelentésr l 5. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról 6. Közterületen történ faültetésr l 7. Szociális nyári gyermekétkeztetésr l 8. DUKOM-ÚT Kft. részére történ terület bérbeadásáról

2 Fegyvernek, március 20. Dr. Bognár Zoltán sk. bizottság elnöke

3 Oktatási, Közm vel dési, Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke F e g y v e r n e k M e g h í v ó Értesítem, hogy a bizottság április 22-én kedden - 14 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Helye: Községháza tanácsterme Napirend: Képvisel testületi anyag véleményezése: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 4. A évi összefoglaló ellen rzési jelentésr l 5. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról

4 6. Közterületen történ faültetésr l 7. Szociális nyári gyermekétkeztetésr l Fegyvernek, április 17. Szatlóczki Edit sk. bizottság elnöke

5 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE ÁPRILIS 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 4. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 5. A évi összefoglaló ellen rzési jelentésr l 6. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról 7. Közterületen történ faültetésr l 8. Szociális nyári gyermekétkeztetésr l 9. DUKOM-ÚT Kft. részére történ terület bérbeadásáról El adó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je Buzás Istvánné dr. jegyz Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez 2., 3., 4. és 5. napirendekhez meghívott: Valamennyi intézményvezet

6 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / napirendhez meghívott: Molnár Barna a Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár igazgatója 7. napirendhez meghívott: Nardai Dániel a Fegyverneki Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezet je 8. napirendhez meghívott: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de vezet je Fegyvernek, április 17. Tatár László polgármester

7 F e g y v e r n e k V á r o s P o l g á r m e st e r e Fegyv ernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete április 24-ei ülésére a két ülés közötti eseményekr l, intézkedésekr l. Tisztelt Képvisel testület! A két ülés közötti események: Április 1-én a szennyvízberuházással kapcsolatos kooperációs megbeszélésre került sor. Április 2-án fogadónapot tartottam. Április 11-én az önkormányzat által vásárolt a Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt. által kibocsátott részvény átadására került sor. Április 12-én II. Fegyverneki Népzenei és Népdaltalálkozón vettem részt, amelyen átadásra került a Szapáry Népdalkör kitüntetése. Április 14-én Törökszentmiklóson a Kistérségi Területfejlesztési Program egyeztetésén vettem részt. Április 15-én Laczó Gyulával a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda képvisel jével folytattam egyeztetést. Április 16-án Czakó Mihálynét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Április 18-án LEADER Egyesület következ ülésén vettem részt Kuncsorbán. Április 19-én a Mozgáskorlátozott Egyesület rendezvényére, valamint a Fegyverneki Horgász Egyesület által szervezett versenyre kaptam meghívást. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: márciushónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - önkormányzati segély (5. ) - - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - méltányossági közgyógyellátás (13. ) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) - - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. (9) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - térítési díj mérséklése - - térítési díj mérséklése kér.elutasítása -

8 II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft április 17-ig felhaszn.: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások február hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 2/b. pont) Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportegyesület támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: április 17-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, április 17. Tatár László polgármester

9 1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 24-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88.. (1) és 89. -a, 91.. (1)- (3) bekezdése alapján, évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni-, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A Költségvetési címek szerinti értékelés A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 11 db melléklettel: 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6. számú mell. Az önkormányzat évi könyvviteli mérlege 7. számú mell. Az Önkormányzat évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület által évben nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban én Önálló előterjesztésben a évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 6. - ában szerepel.) Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: 1.) A évi költségvetés teljesítésének általános értékelése A 8/2013.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel megállapított évi költségvetés eredeti előirányzata eft volt. Év közben 6 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 5 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan eft-tal nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, évi bérkompenzáció beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása, valamint a hitel ügyletek és az adósságkonszolidáció indokolta.

10 2 Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege eft-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. A Testület egy előző (2014. márciusi ) ülésén rendeletet alkotott a évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Fegyvernek Önkormányzat a évi költségvetésében szereplő, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: - az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, - ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat programjának évre vállalt feladatait 5 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 3 önállóan működő intézménye által teljesítette április 1. napjától Fegyvernek nagyközség Örményes községgel körjegyzőséget hozott létre, Fegyverneki székhellyel, mely február 28-i nappal szűnt meg. A szociális feladatok ellátása július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül történt. Az intézményfenntartó társulás július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ mint feladatellátó fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A nevelési feladatok (óvoda) ellátása szeptember 1-től intézményi társulási formában történt Fegyverneki székhellyel, Örményes, Kuncsorba települések bevonásával június 30-al a társulás felbomlott július 1- től a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Fegyverneken látja el ezt a feladatot. A év folyamán folyószámla- és munkabér hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését. A csökkenő állami támogatások és a megnövekedett közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város Önkormányzatát. Az önkormányzati szintű átlaglétszám december 31-én : 420 fő ebből Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők átlaglétszáma : 19 fő, valamint a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma: 286 fő volt. II. A bevételi források és kiadások alakulása kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,89%-ra teljesítette, ezen belül : -az intézményi működési bevételek = ezen belül helyi adók ( eft) 99,88 100,00 %-ra %-ra -a felhalmozási bevételek 99,76 %-ra -a finanszírozási bevételek 100,00 %-ra teljesültek.

11 3 Az önkormányzat összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,81 %-ra teljesítette. ezen belül : -Működési kiadások 96,7 %-ra -a felhalmozási kiadások 100,00 %-ra -a finanszírozási kiadások 100,00 %-ra teljesültek. A működési kiadások forrásai részben az Európai Uniós források voltak az alábbiak szerint: NVT erdősítés támogatás MVH földalapú támogatás NAV üzemanyag támogatás Összesen: eft eft eft eft A felhalmozási kiadásokhoz a következő támogatásokat nyerte az Önkormányzat Európai Uniós forrásból pályázat útján : Unióspályázati fejlesztési források összesen: Komposztáló ládák kihelyezése lakossághoz KEOP Szennyvízberuházás KEOP eft eft eft III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai A évi módosított pénzmaradvány eft ami az előző évihez képest eft növekedést mutat. Ennek oka, hogy a év végi folyószámla hitel állományát nem kellett szerepeltetni a bevételek között. A módosított pénzmaradványból eft működési célú pénzmaradvány. IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása A év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő mértékű eft munkabérhitelt vettünk igénybe. Az adósságkonszolidáció során eft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ebből eft folyószámlahitel és eft fejlesztési hitel visszafizetését támogatta az Állam. A fennmaradó folyószámlahitelt hosszúlejáratú működési hitellel váltottuk ki ( eft). Így az Önkormányzatnak nem volt folyószámla hitel állománya december 31-én. A fejlesztési feladatokhoz eft támogatásmegelőlegező hitel felvételére került sor. A már meglévő fejlesztési hitelekből eft-ot fizetett vissza az önkormányzat. Így a fejlesztési hitelállomány eft december 31-én. V. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonának évi nyitó állománya eft (Csorba Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulással együtt eft), a évi záró érték eft. A növekedés eft. A növekedés 87,3%-a a szennyvízberuházásból adódik. Eszközök megoszlása Befektetett eszközök értéke eft 92,72 % Forgóeszközök értéke eft 7,28 % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN eft 100,00 %

12 4 Források megoszlása Saját tőke eft % Tartalék eft % Hosszú lejáratú kötelezettségek eft % Rövid lejáratú kötelezettségek eft % Egyéb passzív pénzügyi elszámolások eft % FORRÁSOK ÖSSZESEN eft 100,00 % A feladatellátás átszervezésével az alábbi bruttó vagyon érték került üzemeltetésre átadásra (adatok eftban): Feladat megnevezése Ingatlan Gép Jármű Összesen 1. Oktatási feladatokkal kapcsolatosan Vízi közmű Járások által ellátott feladatokhoz Összesen: Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeretből, illetve a munkabérhitel felvétellel 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezettnek megfelelően realizálódtak. 4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen valósítottak meg fejlesztéseket a év során. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése eft 99.93%-os. A kiemelt előirányzatok közül: a működési bevételek teljesítése 100,06 %-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 100,49 %-os teljesítést, mutatnak. (helyi adók, gépjárműadó, egyéb sajátos bevételek a vártnak megfelelően realizálódtak)a tervezett bevételeket az intézmények is produkálni tudták. A tervezett támogatásokból mindösszesen eft folyt be, ami a módosított előirányzat 100,00 %-a. A felhalmozási és tőkebevételeknél a tárgyi eszköz értékesítés és pénzügyi befektetések bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak. A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, eft-ra. Ezen belül az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása és a fejlesztési feladatok finanszírozása is a tervnek megfelelő. A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesültek évben. Ezen belül a

13 5 A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 107,63 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. A többletbevétel a felhalmozási célú kölcsönökből befolyt többletbevételből adódik. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok megvalósulása érdekében év folyamán 7 alkalommal összesen eft munkabérhitelre volt szükség. A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás 100%-os, nem tér az előirányzattól. II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet) A kiadások teljesítése eft. A teljesítés 93,6 %-os a módosított előirányzathoz képest eft kiadási megtakarítást mutat. A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,67%(ezen belül a bérjellegű kiadások előirányzaton felül, míg az egyéb személyi juttatások kifizetései előirányzaton belül teljesültek a kiadási megtakarítás önkormányzati szinten eft. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű eft kiadás a tervezett 99,04%- a. A kiadási megtakarítás eft. A dologi kiadások teljesítése 99,22 %. A tervezett előirányzatból eft a megtakarítás önkormányzati szinten. Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 100 % -ra teljesültek. Egyéb támogatásoknál a teljesítés szintén a tervnek megfelelően alakult, 100%-ra teljesült. A felhalmozási kiadások 99,88 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%- os, a beruházások 99,88%-a valósult meg. (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint ) Az adott kölcsönöknél a teljesítés 100 %-os, a tervezett előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 92,95 %- os. Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése évben 85,52 %-os teljesítést mutat, ami 422,55 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés 71,57 fő. Az eltérés összetétele: évi ZÁRSZÁMADÁSHOZ (fő) Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen I. II. Ssz. Intézmény megnevezése ei. telj. ei. telj. ei. telj. eltérés Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 47,54 47,54 47,54 47,54 0,00 III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 6,36 0,00 0,00 6,36 6,36 0,00 V. Önkormányzat 9,38 9, ,46 286, ,84 295,66-64,18 Város és községgazdálkodás 4,38 4,005 4,38 4,005-0,375 Kiskereskedelem-Hús 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Közterület rendjének fenntartása 4,00 4,00 4,00 4,00 1,38 - Közfoglalkoztatás 0,00 0,00 350,46 286, ,46 286,655 63,805 VI. Polgármesteri Hivatal 19,63 18,73 0,00 0,00 19,63 18,73-0,9

14 6 Fegyvernek 19,63 18,25 0,00 0,00 19,63 18,25-1,38 Igazgatás 13,63 13,25 13,63 13,25-0,38 Jogalkotás 4,00 3,00 4,00 3,00-1,00 Adó illeték beszedés 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 Örményes 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 Igazgatás 0,16 0,16 0,16 Jogalkotás 0,16 0,16 0,16 Adó illeték beszedés 0,16 0,16 0,16 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,75 17,70 18,75 17,70-1,05 Fegyverneki Vízmű és B) Községgazdálkodási Intézmény 32,25 31,25 32,25 31,25-1,00 C) Orvosi rendelő 9,75 5,31 9,75 5,31-4,44 Foglalkozatott összesen: 143, ,46 286, ,12 422,55-71,57 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE a.)az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés M.e. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen terv tény terv tény terv tény terv tény óvodai ellátást igénylők száma 2012/2013 tanévben fő /2014 tanévben fő ebből: sajátos nevelési igényű gyermek 2012/2013 tanévben fő /2014 tanévben fő étkező gyermekek száma (átlag, támogatásban részesülő) fő bölcsődés ellátottak száma fő Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 18 fővel változott. Az étkezést igénybevevők száma 10 fővel csökkent átlagosan. A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám nullára, az étkezők száma 6 fővel csökkent a társulás évközi megszűnése miatt. Kuncsorba: gyermeklétszám nullára, az étkezők száma 4 fővel csökkent a társulás évközi megszűnése miatt. Ellátott főbb csoportok száma: 2013.augusztus 31-ig 15, ebből Fegyverneken 12, Örményesen 2, Kuncsorbán 1, szeptember 1-től Fegyverneken 11csoport. Részletesen: Telephely Csoportszám ig Csoportszám től Fegyvernek: Újtelep 4 4 Központi 3 3

15 7 Annaháza 3 2 Szapárfalu 2 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 21,58 fő 22,91fő Bölcsőde 1 1 Örményes : Napsugár óvoda 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20,5 fő Kuncsorba: Kuncsorbai óvoda 1 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20 fő b.) Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám évi tervhez képest változott. Fegyverneken: a Köznevelési törvény változása miatt rendszergazda, óvodapszichológus, takarítógondozó foglalkoztatására nincs lehetőség. A csoportszám csökkenése miatt a dajka létszámot is csökkenteni kellett, melyet 2fő dajka (bére önként vállalt feladat) negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazásával, valamint 2fő dajka pedagógiai asszisztensé történő átminősítésével oldottunk meg. A nyugdíjba vonult óvodaigazgató álláshelyére kiírt pályázatot a Központi óvoda vezetője nyerte, helyét i csoportszám csökkenés miatt nem pályáztattuk. A bölcsődei létszámban változás nem volt. Örményesen: az óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatásában a társulás megszűnéséig változás nem volt, a fűtő munkaviszonya én megszűnt. Kuncsorbán: az óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztatásában a társulás megszűnéséig változás nem volt. A gyógypedagógiai ellátás megbízási szerződés keretében történt. A létszám 47,54 fő volt, ebből 23,04 fő óvodapedagógus, 15,64 fő dajka, 1fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár. A bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A gazdasági feladatok ellátását 3,75 fő végezte. A létszám alakulása állománycsoportonként:

16 8 Megnevezés m.e. teljes munkaidős részmunkaidős összesen terv tény terv tény terv tény Fegyvernek Vezetők - óvodaigazgató fő 1 0,58 1 0,58 - telephely-vezető fő 5 3,67 5 3,67 - intézményvezető fő 0,33 0,33 - intézményvez. helyettes fő 0,67 0,67 - gazd.vezető fő Szakdolgozók 0 - óvónő fő 16 15, ,45 - bölcsődei gondozónő fő gyógypedagógus fő 0,2 0,2 0 Ügyviteli, techn.dolg. 0 - óvodatitkár fő gazd.ügyintéző fő 0,75 0,75 0,75 0,75 - dajka fő 15 13, ,5 - dajka fő böcsődei kisegítő fő karbantartó, kisegítő fő Pedagógiai asszisztens fő Rendszergazda fő Óvodapszichológus fő 0,5 0,5 0 Összesen fő 47,5 40,2 1,95 1,75 49,45 41,95 Örményes Vezetők - telephely-vezető fő 1 0,67 1 0,67 Szakdolgozók óvónő fő 2 1,34 2 1,34 Ügyviteli, techn.dolg dajka fő 2 1,34 2 1,34 - fűtő fő 0,5 0,11 0,5 0,11 Összesen fő 5 3,35 0,5 0,11 5,5 3,46 Megnevezés m.e. teljes munkaidős részmunkaidős összesen terv tény terv tény terv tény Kuncsorba Vezetők - telephely-vezető fő 1 0,66 1 0,66 Szakdolgozók óvónő fő 1 0,67 1 0,67 - gyógypedagógus fő 0,2 0,13 0,2 0,13 Ügyviteli, techn.dolg dajka fő 1 0,67 1 0,67 Összesen fő 2 1,33 1,2 0,8 3,2 2,13 Mindösszesen: fő 54,5 44,88 3,65 2,66 58,15 47,54 Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: Az épületek számában évben változás a társulás megszűnése miatt volt.

17 9 A rendelkezésre álló épületek száma 13 db. Ebből Fegyvernek 11, a társulásig Örményes 1, Kuncsorba 1. A társult községek az épületeket csak használatra adták át. Az épületek alapterülete összesen: Fegyvernek: 1.953,32 m2 Örményes: 280 m2 Kuncsorba: 163 m2 Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása nem volt. Az éves értékcsökkenési leírás összege: 1551 e Ft Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás szintén nem volt. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 124 e Ft. (mindezeket a 6 sz. melléklet részletezi) Az intézménynek kintlévősége dec.31-én 32940Ft, mely a társulás megszűnését követő fogyasztó névátíráshoz kapcsolódó továbbszámlázás (2014 januárjában megtérült). d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése ban intézményünk működése zavartalan volt. Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira június 30.-n Fegyvernek-Örményes Kuncsorba Társulás megszűnt. Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével a tagóvodák vezetői, az intézményvezető helyettesek, és az intézményvezető felelőssége, feladatmegosztás alapján. A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja értelmében a 2013/2014-es nevelési év kezdetére átdolgoztuk Helyi Pedagógiai Programunkat. A törvények többszörös változása miatt módosult SZMSZ-ünk, Alapító Okiratunk. Személyi feltételeink: 11 óvodai csoporttal kezdtük a 2013/2014-es nevelési évet. 19 óvodapedagógussal, 11 dajkával, 3 pedagógiai asszisztenssel. Óvodánkban az óvodapedagógusok a kötelező óraszámon felüli munkaidőt a feladataik ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételekre fordították az óvodában, vagy óvodán kívül. Gyermeklétszám alakulása: 252 gyermek létszámmal indítottuk a nevelési évet. Szapárfalui Óvoda: 37 gyerek, Újtelepi Óvoda: 93 gyerek, Központi Óvoda: 80 gyerek, Annaházi Óvoda:42 gyerek. Tanköteles korú gyerekek száma:97 Hátrányos helyzetű gyermekek száma:149, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:52 Szolgáltatásaink: Az SNI-s gyerekek száma évkezdéskor 7 fő volt. Év közben felterjesztett gyerekekkel számuk emelkedett. Tiflopedagógus hiányában 2 gyermek ellátása nem megoldott. Logopédiai szűrés eredménye hogy 95 tanköteles korú gyermekből 38 gyermek szorul logopédiai kezelésre. Kiemelt feladatok, pedagógiai célok: - Óvodák sajátos arculatainak kialakítása környezetvédelem, tehetséggondozás, mozgásfejlesztés, magyar népi hagyományápolás, mese, tánc, dráma. Mindenben igyekszünk megteremteni a feltételeket szülői támogatással, kreatív megoldásokkal.

18 10 - Sajátos nevelési igényű gyerekek alkalmazkodó képességűek, önállóságának, együttműködő képességének fejlesztése. - A nevelési programokba beépített integrációs óvodai fejlesztő programokhoz kapcsolódó feladatainkat megvalósítottuk. - Az egészséges életmód alakítása terén fokozatosan építsük ki, erősítjük meg a szokásokat egyéni szükségletek, igények figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, tevékenységi rendelettel. - Az óvodák hagyományaikból adódó feladataikat maradéktalanul, eredményesen valósítják meg. - Dicséretes minden óvodában, hogy az interaktív kapcsolattartási formákat helyezték az óvónők előtérbe a szülőkkel való együttműködéshez. - Minden óvodában ismerkednek a gyerekek speciális mozgásformával, a lovaglással. A Központi Óvodában ezt rendszeresen beépítettük nevelőmunkánkba. - Neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (felnőtté válás, konfliktuskezelés) személyes, szociális kompetenciás fejlesztése állandó feladatunk. Kapcsolatrendszerünk A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, nagyrészük aktívan segíti az óvoda munkáját. Az együttműködés, partnerség erősödik a közös tevékenységek, programok által. Az iskolával való kapcsolatunkat tovább kívánjuk bővíteni (szakmai programok, szakmai megbeszélések, tanácskozások stb.) A fenntartóval jó kapcsolatra törekszünk, támogató segítő jellegű hozzáállást tapasztalunk. Tárgyi feltételeink: - Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól bizonyos munkák elvégzésére. Tetőjavítás, parketta, nyílászáró javítás festés, falbontás, KRESZ pálya, aszfaltozás, hidegburkolókat vásároltunk, faanyagot bútorokhoz, mosdó felszereléseket, valamint az óvodákban szükséges nyomtatókat. Elkészítettük óvodánk logóját. - Eszközellátottságunk biztosítja a változatos, választható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást. Bölcsőde: A Bölcsődei ellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik ban el tudtuk helyezni az ellátást igénylő gyerekeket márciustól működik az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás, melyre igény van továbbra is. e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése. Fegyverneki Óvodák évben eredetileg az óvodák részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal módosult a kötelező feladat előirányzatának 6879 e Ft-os emelkedése és az önként vállalt feladat előirányzatának 2497 e Ft-os csökkenése együttes hatásaként. A saját bevétel 760 e Ft-tal csökkent az élelmezés igénybevételének csökkenése miatt, ugyanakkor az egyéb bevétel 98 e Ft-tal nőtt E-ON kötbér, egyéb térítés címen. A támogatásértékű bevétel a tervezett szinten teljesült. Véglegesen átvett pénzeszköz a szülői befizetésekből 14 e Ft, helyi Alapítványoktól e Ft, amit úszásoktatásra, napközis táborra fordítottunk. Az intézményfinanszírozás növekedés e Ft, mely a szoc.pol. támogatást is magába foglalja. Az intézményfinanszírozás változását a pedagógus életpálya-modell bevezetéshez kapcsolódó kiegészítő normatíva, a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, valamint a gyermeklétszám csökkenéshez kapcsolódó szoc.pol. támogatás csökkenés, pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér és működtetési támogatás csökkenése és a létszám bemutatásánál említett köznevelési törvény módosításából eredő létszámcsökkenés finanszírozási vonzata jelenti.

19 11 A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 2722 e Ft-tal nőtt. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés e Ft. Ezt a bevételi tervet e Ft-ra teljesítettük, 100,48 %-ra, eltérés az intézményfinanszírozási többlet összege 708 e Ft, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,65 %-ra teljesítette, ezen belül kötelező feladat előirányzatának teljesítése 99,71%, önként vállalt feladaté 98,7%. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (törvény szerinti létszámon felüli dajkák bére, tagintézmény vezetők pótléka, társulási pótlék) felhasználása teljesült. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeget a kizárólag e célra felhasználható változó bér fedezte. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege is felhasználásra került részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után volt kifizetés. A gyógypedagógus-logopédus álláshelyre (0,2fő) nem volt jelentkező, ezért a feladat ellátása évközben folyamatos helyettesítéssel történt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. Egyéb személyi juttatások teljesítése 87,5 %. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 86 százalékát. A betegszabadságra kifizetett összeg évben az előző évi szintnél több volt, fedezetét az 1% változó bér biztosította. Három fő jubileumi jutalomban részesült. Maradvány egyéb költségtérítés és továbbképzés megtakarításból származik. A maradék összeg felhasználására kötelezettség vállalás történt. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradék összeg felhasználására kötelezettség vállalás történt. Dologi kiadások teljesítése 100 %. A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (módosított előirányzat) teljes mértékben felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: úszásoktatásra 100 e Ft- az utazási költség egy részét fedezte. Az alapítványoktól, szülőktől átvett pénzeszközök (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra került. Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. (egyéb személyi jellegű kiadásokból, járulékokból) Elvégeztettük a szükséges és halaszthatatlan karbantartásokat. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat saját dolgozóink végezték el. Nagy segítség volt a közcélú foglalkoztatottak is. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget meghaladja a tényleges teljesítés, ezért volt szükség a fentebb említett előirányzat átcsoportosítására. Részben javításra került az Annaházi Óvoda parkettája a folyosótető, a Telepi Óvoda felnőtt mosdója, folyosója, a Szapárfalui óvoda melléképület tető. Az egyéb kiadások tartalmazzák a járulékokhoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét, az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a rehabilitációs hozzájárulást szeptember 1-től a pénzügyi jogszabályok változása miatt cégtelefon adót is fizet az intézmény. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás, a nyári tábor, a bejáró gyermekek étkeztetési kiadásait és az önként vállalt feladat bérének járulékaihoz kapcsolódó munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény befizetési kötelezettségét foglalja magába. Az év során felújítást, beruházást nem tudtunk végrehajtani pénzügyi eszközök hiánya miatt. Bölcsőde évben eredetileg a Bölcsőde részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 294 e Ft-tal módosult, nőtt. A saját bevétel 68 e Ft-tal csökkent a térítési díj fizetésére kötelezett élelmezés igénybevételének, valamint a gondozási díj bevételének csökkenése miatt.

20 12 Az intézményfinanszírozás növekedés 362 e Ft, mely magába foglalja a szoc.pol. támogatást és az éves bérkompenzációra kapott állami fedezet növekedést. A szoc.pol. támogatás 18,3%-al nőtt, mert a gyermekek védelméről szóló törvény 151 alapján az élelmezést igénybe vevők közül 3fő igényelte az ingyenes étkezést. A gyermeklétszám tervezetthez viszonyított csökkenése, valamint a társuláshoz kapcsolódó normatíva - társulás megszűnése miatti - csökkenését követően az önkormányzati kiegészítés éves szinten 1688 e Ft-tal nőtt. Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés e Ft. Ezt a bevételi tervet e Ft-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási többlet összege 52 e Ft, túlfinanszírozás, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 100%. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került- növekedett: bérkompenzáció miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak. (2. sz. melléklet.) Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. A helyettesítésre tervezett összeg a gyesről visszatérő dolgozónak szabadság jogcímen került kifizetésre. Egyéb személyi juttatások : ilyen jogcímen nem terveztünk. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 100 %. A kiemelt előirányzatok - energia, rehabilitációs hozzájárulás költségeihez biztosított (módosított) összeget teljes mértékben felhasználtuk. Ezek az előirányzatok évközben módosításra kerültek, kiegészítést igényeltek. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 100 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben módosításra kerültek, ezek belső átcsoportosítások voltak. Örményes Napsugár Óvoda évben eredetileg az Óvoda részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal módosult, csökkent, a társulás megszűnése miatt a teljesítés szintjére csökkentettük az előirányzatokat, így a teljesítés mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A saját bevételen belül az élelmezés eredeti előirányzathoz viszonyítva időarányosan kevesebb az igénybevétel csökkenése miatt. Az egyéb bevétel hulladék értékesítéséből származik. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat emelkedése, a szoc.pol. támogatás teljesítés szintjére hozása, a normatív támogatás 8/12-re csökkentése, az önkormányzati kiegészítés a kiadási szinthez szükséges összegre történő módosítása okozza. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Kiadások alakulása: A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a társulás megszűnéséig a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) Egy fő dajka betegállománya idejére helyettesítésére 1főt alkalmaztunk határozott időre történő kinevezéssel. A félállású fűtő munkaviszonya márciusban megszűnt, helyét nem töltötték be, az így keletkezett bérmegtakarítás az elszámolás során a Napsugár Óvoda átadott költségvetésében maradt. A pedagógus és a pedagógus munkáját segítők bértámogatása felhasználásra került Az önként vállalt feladat - a társulás megszűnéséig - az irányítás bérköltségéhez történő hozzájárulást tartalmazza. Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, közlekedési költségtérítés és a pedagógus továbbképzésének támogatása. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 43,3 % az élelmezés nélkül. Gyermeklétszám-arányos intézményműködési támogatás 8/12-ből 156 e Ft nem került felhasználásra augusztus 31-ig, az elszámolás során a fel nem használt összeg is a Napsugár Óvoda költségvetésében maradt évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

21 13 Kuncsorbai óvoda évben eredetileg az Óvoda részére e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben e Ft-tal módosult, csökkent. A társulás megszűnése miatt a teljesítés szintjére csökkentek az előirányzatok, így a teljesítés mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%. A saját bevételen belül az élelmezés időarányosan kevesebb az igénybevétel csökkenése miatt, továbbá egyéb saját bevétel nem volt (nem történt energia költség továbbszámlázás az óvodával közös épületben lévő iskola felé a társulás megszűnéséig). Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat emelkedése, a szoc.pol. támogatás teljesítés szintjére hozása, a normatív támogatás 8/12-re csökkentése, az önkormányzati kiegészítés a kiadási szinthez szükséges összegre módosítása okozza. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Kiadások alakulása: A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a társulás megszűnéséig a személyi feltételek biztosítva voltak. (2. sz. melléklet.) A gyógypedagógus-logopédust megbízási szerződés keretében foglalkoztattuk A pedagógus és a pedagógus munkáját segítők bértámogatása felhasználásra került Az önként vállalt feladat - a társulás megszűnéséig - az irányítás bérköltségéhez történő hozzájárulást tartalmazza. Az egyéb személyi jellegű kiadások között a dolgozók közlekedési költségtérítése szerepel A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 39,5 % az élelmezés nélkül, az élelmezésé 56,8%. Jelentősen csökkent az energiaköltség az előirányzathoz viszonyítva, mert a gázdíj éves elszámoló számlája visszafizetést mutatott az óvoda fafűtésre történő átállása miatt, de az áramdíj 86%-os teljesítése (szintén éves elszámoló számla különbözete) némileg csökkentette a megtakarítást. A vásárolt közszolgáltatás a sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódik. A gyermeklétszám arányos intézményműködési támogatás 8/12 része felhasználásra került. Az egyéb dologi kiadásoknál nincs maradvány évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 1.) 8/2013(III.14.) sz. Önkormányzati rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre). 2.) 8/2013(III.14.) sz. Önk. rend. alapján energiára e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént 3.) 8/2013(III.14.) sz. Önk. rend. alapján rehabilitc.hj.627 e Ft. Felhasználása: 100 %, maradvány nincs. 4.) Alapítványi támogatások, szülői támogatás együtt 209 e Ft. Felhasználása 100%, maradvány nincs. h.) Pénzmaradvány levezetése. Fegyvernek óvodák A módosított előirányzatához viszonyítva az évi pénzmaradványa 0,7 %,ami azt jelenti, hogy a e Ft-os költségvetéssel szemben e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 100,43 %-ra teljesültek, a többlet 708 e Ft, mely finanszírozásból adódott. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 517 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 371 e Ft. A béren belül a rendszeres személyi juttatásoknál mutatkozó maradvány a nem rendszeres, illetve külső

22 14 személyi juttatások előirányzattal nem rendelkező részére nyújtott fedezetet (az egyéb munkavégzésként elszámol jutalomra, egyéb juttatásként tervezett nem rendszeres juttatásra, betegszabadságra, óraadó pedagógusnak külső megbízási díjára). Ezért a bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál nincs megtakarítás. Az egyéb személyi jellegű kiadások maradványa önként vállalt feladatnál a továbbképzésből és közlekedési költségtérítésből megmaradt összeg, 165eFt, kötelező feladatnál az itt tervezett, de bérként elszámolt szabadságmegvált. maradványa 206 e Ft. A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is van maradvány e Ft. Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezéssel összefüggő kiadási maradványként jelentkezik 1 e Ft kerekítés miatt. A kiadási megtakarítás összegéből 492 e Ft kötelezettségvállalás 2014 évre. Ez az összeg 2013 évben kötelezettségvállalás dologi kiadásokra. A 708 e Ft túlfinanszírozást az intézmény visszautalni köteles. Működési célú szabad pénzmaradványunk 25 e Ft évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 517 e Ft, pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fegyvernek bölcsőde Bevételek alakulása: 100,64 %-ra teljesültek, a többlet 52 e Ft, mely finanszírozásból adódott. Kiadások alakulása: 100 %- ban teljesültek évben a bölcsődének pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Örményes Az intézményi társulás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során az előirányzatok a tényleges teljesítés szintjére csökkentek, a teljesítés és előirányzat különbözete visszaadásra került az Önkormányzatnak, ezért pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kuncsorba Az intézményi társulás megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során az előirányzatok a tényleges teljesítés szintjére csökkentek, a teljesítés és előirányzat különbözete visszaadásra került az Önkormányzatnak, ezért pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR a.) Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, fő. b.) A Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 6,36 fő közalkalmazotti statisztikai létszámot hagyott jóvá, év közben ez nem változott. A B C D E F Össz. vezető igazgató 1,00 1,00 vezető könyvtáros 1,00 1,00 gazdaságvezető 0,75 0,75 vezető összesen 0,75 2,00 2,75 szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,00 művelődésszervező házgazda 0,05 0,05 pénztáros 0,06 0,06 eladó 1,00 1,00 szakdolgozó össz. 1,05 1,00 0,06 2,11 technikai gondnok 1,00 1,00 takarító 0,50 0,50 technikai összesen 0,50 1,00 1,50 összesen 0,50 2,05 1,00 0,06 0,75 2,00 6,36 Összes létszám 6,36

23 15 A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb leterheltségét vonta maga után. Nagyon nagy szükség lenne szakemberre (művelődésszervező, turisztika, néprajz területen), hogy munkánkat eredményesebben tudjuk végezni. A helyettesítéseket ezzel a létszámmal nem lehet megoldani. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások: Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 549 e Ft volt, növekedés nem volt, csökkenés a selejtezés 242 e Ft volt. Így a záró bruttó érték 307 e Ft. A december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A évi záró nettó érték 0 e Ft Az ingatlanok nyitó bruttó értéke e Ft volt, növekedés térítésmentes átvétel e Ft, csökkenés a térítésmentes átadás miatt e Ft volt, dec.31-ig az elszámolt értékcsökkenés e Ft. A 2013 évi záró nettó érték e Ft. A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke e Ft. Növekedés 213 e Ft sekélydomború edényfenék, csökkenés a selejtezés e Ft volt, záró bruttó érték e Ft dec. 31 ig az elszámolt értékcsökkenés e Ft, évi záró nettó érték e Ft. d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette. A 5/2014. (I.30.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a évi szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról. A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek. A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény. Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást. e.) A pénzügyi terv végrehajtása Az intézmény a bevételeit 98,89%-ra, kiadásait 97,29%-ra teljesítette, a módosított előirányzathoz képest, a jóváhagyott létszám az év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület. BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet) Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel. Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettettet. Ezek a bevételek a kávéházi bevétel, terembérleti díjak. A terembérleti díjak növekedését az okozta, hogy településünkön a lakosok képzéséhez a az intézmény szabad termeit veszik igénybe a képző intézmények. Így nagyrészt a Szapárfalui Klubkönyvtár egész évben

24 16 helyet adott ezeknek az oktatásoknak. A kávéházi többletbevételt pedig a megnövekedett nagyobb rendezvények okozták. (2. sz. melléklet ) A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják. A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetéseket és vállalkozások támogatását mutatja. Ezek a könyvtári támogatás, SZJA 1% felajánlás, Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja támogatása. Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 8/2013.(I.26.)sz. önkormányzati rendelet alapján. A pénzmaradványt az intézmény a 12/2013.(IV.26.) sz. határozat szerint felhasználta. KIADÁSOK A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben előirányzat növekedést a központi bérkompenzáció jelentett. Megtakarítást eredményezett a könyvtáros váltás, mivel azonnal nem tudtuk betölteni az álláshelyet. A zavartalan munkát a részmunkaidős dolgozó munkaórájának növelésével oldottuk meg addig, amíg az új dolgozó nem állt munkába. További megtakarítás a könyvtárvezetőnek ki nem fizetett vezető pótlék A járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. Az energiára tervezett előirányzat összességében fedezte a kiadásokat. Decemberben már látszott, hogy az eredetileg tervezett összeg jelentősen meghaladja a valóságos felhasználást, így az intézmény az utolsó előirányzat módosításkor kérte az előirányzat csökkentését. Az egyéb célra kapott dologi kiadások a Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja, Várossá avatás rendezvényekre kapott és felhasznált összeget mutatja. Fedezete önkormányzati kiegészítés volt. A kávéházi áru beszerzés nőtt a bevétel növekedésével összhangban, ennek fedezete a bevétel volt. A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, és egyéb pályázat és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja. Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra ( Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja Várossá avatás fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be. Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. Beruházás és felújítás: A Művelődési Ház részére sekélydomború edény (213 e Ft). f.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett igyekezett minden igényt kielégíteni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése:

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. AUGUSZTUS 29-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. JANUÁR 30-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. NOVEMBER 26-ÁN

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. AUGUSZTUS

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 11-én SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. DECEMBER 12-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER 13-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadása. A 2011. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadása. A 2011. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-45 /2012. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 17ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 1

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 1 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/213. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 212. évi zárszámadásáról 1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 25-én - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben