PLATELIA VZV IgM TESZT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT"

Átírás

1 PLATELIA VZV IgM TESZT VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL Ref /BRD Hungarian - 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁS 2. A TESZT ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE 3. A TESZT MŐKÖDÉSI ELVE 4. A KÉSZLET ÖSSZETEVİI ÉS A REAGENSEK ELİKÉSZÍTÉSE 5. A REAGENSEK TÁROLÁSA ÉS STABILITÁSA 6. FIGYELMEZTETÉSEK 7. A MINTÁK TÍPUSA ÉS TÁROLÁSA 8. A VIZSGÁLAT MENETE 9. A VIZSGÁLAT MENETÉNEK SÉMÁJA 10. A TESZT VALIDÁLÁSA 11. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 12. A VIZSGÁLAT KORLÁTAI 13. ANALITIKAI SPECIFICITÁS 14. DIAGNOSZTIKUS ÉRZÉKENYSÉG ÉS SPECIFICITÁS 15. PONTOSSÁG 16. HIBAELHÁRÍTÁS 17. REFERENCIÁK Ref /BRD Hungarian - 2

3 1. FELHASZNÁLÁS VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL 2. A TESZT ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE A Varicella és a Herpes Zoster a Varicella Zoster vírus (VZV) által okozott klinikai infekció két megjelenési formája. A Varicella, vagy másnéven bárányhimlı, egy igen fertızı betegség, amely általában elsıdleges VZV infekció következménye és normálisan gyermekkorban fordul elı. Terhesség alatt kialakult VZV infekció a fetusban fejlıdési rendellenességet okozhat; ha a fertızés a terhesség végén következik be, az az újszülött elhalásához vezethet. A Herpes Zoster elsısorban felnıttkorban jelenik meg, és ez a vírus reaktiválódásának következménye, amely hosszú ideig látens maradhat a gerinc érzı dúcaiban az elsıdleges fertızıdést követıen. Az infekció fájdalmas bırelváltozás formájában jelenik meg az érintett ideg mentén. A szerológiai módszerek általánosan elfogadottak arra, hogy az immunstátuszt meghatározzuk (elsısorban csökkent immunrendszerő egyéneknél) és hogy informálódjunk a fertızött alany pre- és postnatalis diagnózisa iránt. 3. A TESZT MŐKÖDÉSI ELVE Az anti-varicella Zoster IgM kimutatása azon az elven alapszik, hogy a felszínhez kötött anti-humán monoklonális IgM befogja az immunglobulinokat. Az ezt követı inkubálás alatt a varicella antigén komplexet képez a monoklonális antitestekkel, ehhez hozzá kapcsolódik a torma peroxidáz, amely kiválasztja a specifikus IgM antitesteket és a peroxidáz szubsztrát hozzáadásával láthatóvá teszi azokat. Amikor az enzimreakció leáll a kénsav hozzáadása után, sárga szín alakul ki. A szín, amely arányos a jelenlevı specifikus antitestek mennyiségével, ELISA leolvasó készülékkel értékelhetı. 4. A KÉSZLET ÖSSZETEVİI ÉS A REAGENSEK ELİKÉSZÍTÉSE - A reagensek 48 meghatározáshoz elegendıek. - Szobahımérsékletre melegítsük a reagenseket felhasználás elıtt. MT PLATE CONTROL+ CONTRO L CUT OFF CONJ Mikrotiterlemez 3x2 csík anti humán IgM monoklonális antitestekkel lefedve. Használat: bontsuk ki a csomagolást pont az ellentétes végen, mint ahol a kódszám látható (M, mely a lotszám). A kódszámok fontosak a teszt beazonosításánál, ezért ezek épségére vigyázzunk. Távolítsuk el a felhasználni kívánt csíkokat a fóliacsomagolásból és helyezzük a fel nem használt csíkokat szilika géllel egy polietilén zacskóba, a levegıt távolítsuk el és zárjuk le megfelelıen a tasakot. Pozitív kontroll szérum (1,6 ml) Tartalom: Hígított humán szérum anti-vzv IgM antitesteket tartalmaz), 0,01mol/L foszfát puffer oldatban (a puffer tartalmaz még 1% BSA-t és 0,09% Nátriumazidot). Folyékony, további hígítás nélkül használatra kész. Szín: a kontroll színe arányos a relatív antitest titerrel. Cut off kontroll szérum (2,5 ml) Tartalom: Hígított humán szérum (pozitív anti-vzv IgM-re) 0,01mol/L foszfát puffer oldatban (a puffer tartalmaz még 1% BSA-t és 0,09% Nátrium-azidot). Folyékony, további hígítás nélkül használatra kész. Szín: a kontroll színe arányos a relatív antitest titerrel. Konjugátum (1x10 ml) Tartalom: monoklonális antitestek, peroxidázzal jelölve, foszfát puffer oldatban, amely egér hasőri folyadékot, 0,05% fenolt és 0,02% Bronidox-ot tartalmaz. Elkészítés: További hígítás nélkül használatra kész. Az immunkomplexet használat elıtt 45 perccel el kell készíteni. Ref /BRD Hungarian - 3

4 Ag CONTROL IgM- WASH BUF 10x SAMP DIL SUBS TMB H 2 SO 4 0,3M ANTIGÉN. Fagyasztva szárított, 3 csı Tartalom: Részlegesen tisztított inaktivált Varicella Zoster vírus, Bétapropiolaktonnal kezelt, 0,04 mol/l foszfát pufferban, ph 7,2. Elkészítés: a címkén jelölt térfogatban oldjuk fel a konjugátban, forgatva keverjük. IgM negatív kontroll (PF93900) 1x1,6mL Lotok között felcserélhetı! Tartalom: Humán szérum, amely nem tartalmaz anti-varicella Zoster IgM-t, 0,01mol/L foszfát puffer oldatban (a puffer tartalmaz még 1% BSA-t és 0,09% Nátrium-azidot). Folyékony, további hígítás nélkül használatra kész. Mosópuffer 10x (PF93603) (1x100mL) Lotok között felcserélhetı! Tartalom: Foszfát puffer só, koncentrált (10x); Brij 0,5% -ot tartalmaz. Elıkészítés: a kívánt térfogatot hígítsuk 1:10 arányban desztillált vízzel. Így a mosópuffer már használatra kész. Ha kristályokat látunk, akkor hígítás elıtt 37 Con ezeket fel kell oldani. Hígító 2 (PF93611) 1x100 ml. A szérum minták hígításához. Használatra kész. Lotok között felcserélhetı! Tartalom: Fehérje oldat foszfát pufferban, amely még 0,09% nátrium-azidot és metil narancs festékanyagot is tartalmaz. Szubsztrát (PF93619) (1x15mL) Használatra kész. Lotok között felcserélhetı! Tartalom: 0,26 mg/ml Tetrametilbenzidin és 0,01% hidrogén-peroxid 0,05mol/L (ph 3,8) citrát pufferben stabilizálva. Leállító oldat (PF93602) (1x16mL) Lotok között felcserélhetı! H 2 SO 4 0,3 mol/l, oldatban, használatra kész. Adhezív fólia (2) Polietilén zacskó (1) A MÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES, DE A KÉSZLETBEN NEM SZEREPLİ ANYAGOK - Inkubátor 37 C-ra beállítva, - Mikrotiterlemez leolvasó készülék, 450 vagy 450/620 hullámhosszra beállítva, (legalább) OD max=2,000 linearitással, - Mikrotiterlemez mosó készülék (ajánlott), amely ul tartományban képes mosni, - Desztillált, vagy deionizált víz, - Általános laboratóriumi üvegeszközök: mérıhenger, tesztcsövek, stb. - Mikropipetták az oldatok pontos kiméréséhez 10, 100, 1000 ul, - Egyszerhasználatos kesztyő, - Idızítı, - Nátrium-hiploklorit oldat (5%), - A potenciálisan fertızı anyagok győjtésére külön tartály, - Papírtörlı. Ref /BRD Hungarian - 4

5 5. A REAGENSEK TÁROLÁSA ÉS STABILITÁSA A reagenseket 2/8 C-on kell tárolni. A lejárati idı minden egyes komponens dobozán fel van tüntetve. A következı reagensek esetén a lejárati idı limitált a doboz felnyitása vagy az elkészítés után: REAGENS TÁROLÁSI FELTÉTEL Mikrotiterlemez 5 hét 2/8 C-on, polietilén zacskóba n Kontroll szérum 5 hét 2/8 C-on Konjugátum 5 hét 2/8 C-on Feloldott antigén A konjugáttal feloldva 5 napig 2/8 C-on tárolva; (-20 C-on amennyiben a mosópufferrel lett feloldva. Kerüljük az ismételt olvasztást/fagyasztást. Lásd. analitikai óvintézkedések elsı bekezdés). Szubsztrát a lejárati idı végéig 2/8 C-on, 1 hétig C-on, sötétben táro lva Hígító oldat a lejárati idı végéig 2/8 C-on Mosópuffer hígítva 2 hétig 2/8 C-on tárolva, 5 napi g 15/30 C-on tárolva Leállító oldat a lejárati idı végéig 2/8 C-on 6. FIGYELMEZTETÉSEK KIZÁRÓLAG IN VITRO DIAGNOSZTIKAI FELHASZNÁLÁSRA. Figyelmeztetés A reagensek elkészítéséhez használt humán eredető anyagokat hepatitis B felületi antigénre (HBs Ag), hepatitis C vírus elleni (anti-hcv) és HIV elleni antitestekre (anti-hiv1 és anti-hiv2) vizsgálták FDA engedélyezett módszerekkel, és negatívnak találták. Mivel nem létezik olyan módszer, amellyel teljes biztonsággal kizárható a fertızı ágensek jelenléte, a humán eredető reagenseket és betegmintákat potenciális fertızési forrásként kell kezelni. A laboratóriumi gyakorlatban az elfogadott óvintézkedéseket mindig követni kell, amennyiben humán eredető mintával dolgozunk. Egészségügyi és biztonsági információk 1. Szájjal pipettázni tilos! A mintákkal és reagensekkel való munka során viseljünk egyszerhasználatos védıkesztyőt, valamint védıszemüveget. A munka befejezése után mossunk kezet. 2. A következı reagensek alacsony koncentrációban veszélyes vagy irritáló anyagokat tartalmaznak: a) a mosópuffer detergenseket tartalmaz b) a konjugát fenolt tartalmaz c) a szubsztrát sav d) a kalibrátorok konzervalószerként 0,09% nátrium-azidot tartalmaznak, amelyek a rézzel és az ónnal reakcióba léphetnek a lefolyóban, melynek következtében potenciálisan robbánasveszélyes metál azidok képzıdhetnek. Kiürítéskor öblítsünk nagy mennyiségő vízzel, azért hogy megelızzük az azidok képzıdését. Ha a reagens a bırrel vagy a szemmel érintkezik, alaposan mossuk le vízzel. 3. A többször használatos eszközöket használat után sterilezni kell. Az ajánlott metodika az autoklávozás 1 órán keresztül 121 C-on; az eldobha tó eszközöket autoklávozni kell, vagy el kell égetni. 4. A leállító oldatként használandó kénsav, illetve az üvegeszközök mosásához használandó sósav korrozív, kezelésük ennek megfelelın történjen. Amennyiben bırrel vagy a szemmel érintkezik, alaposan mossuk le vízzel. 5. A neutralizált savak vagy más folyékony vegyületeket úgy kell dekontaminálni, hogy elegendı mennyiségő nátrium-hipokloritot adunk hozzájuk, úgy hogy a végsı koncentráció legalább 1%-os legyen. 30 percen keresztül 1%-os nátrium-hipoklorittal történı kezelés szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk a hatékony dekontaminálást. 6. A potenciálisan fertızı anyag kiömlése esetén azonnal papírtörlıvel felitatjuk a kiömlött anyagot, a szennyezett területet megtisztítjuk pl. 1,0%-os nátrium-hipoklorit oldattal, mielıtt tovább folytatnánk a munkát. Amennyiben savat tartalmaz a kiömlött anyag, úgy nátrium-hipokloritot nem alkalmazhatunk, hacsak nem töröljük a szennyezett területet elıször szárazra. A tisztításra használt anyagokat, beleértve a kesztyőt is, potenciális veszélyforrásként kezeljük és ennek megfelelıen dobjuk el. Nátrium-hipokloritot tartalmazó anyagot szigorúan tilos autoklávozni! Ref /BRD Hungarian - 5

6 Analitikai óvintézkedések 1. A konjugátummal feloldott antigén nem stabil a fagyasztás után. Amennyiben limitált az antigén fogyása, a következıként tegyünk: oldjuk fel az antigént a címkén jelölt térfogattal az 1/10 arányban hígított mosópufferrel (pl. a címkén szereplı térfogat 3ml: oldjunk fel 0,3 ml mosópufferrel).vegyük elı az azonnal felhasználni kívánt antigént és keverjük 10 résznyi konjugáttal (1/11). Adagoljuk és fagyasszuk le a maradék antigént. Felhasználáskor olvasszuk ki és keverjük 10 résznyi konjugáttal (1/11). 2. A reagenseket és a mintákat hagyjuk szobahımérsékletre (18-30 C) melegedni használat elıtt. Közvetlen használat után tegyük vissza a reagenseket az ajánlott tárolási hımérsékletre. Fontos, hogy megfelelı hımérsékleten dolgozzunk. Ellenırizzük, hogy a termosztát nem megy 35 C alá vagy 39 C fölé. Nyissuk ki a csomagol ást, ami a sorokat tartalmazza, miután legalább fél órát hagytuk szobahımérsékleten. 3. Ne használjuk a reagenseket az elıírt lejárati idıkön túl. A reagensek mikrobiológiai kontaminációját kerüljük el, mert ebben az esetben csökken a lejárati idı és téves eredményeket kaphatunk. 4. Ne módosítsuk a vizsgálat menetét, ill. ne helyettesítsük a reagenseket más gyártó által gyártott reagensekkel vagy más lotokkal, csak abban az esetben ha ez reagensnél engedélyezett. Az inkubálási idıket ne rövidítsük le. 5. Bármelyik üvegeszközt, amelyet használtunk mossuk át 2 M-os sósavval és öblítsük át desztillált vízzel vagy nagy tisztaságú deionizált vízzel. 6. Kerüljük azoknak a mintáknak a használatát, amelyek önleolvasztós hőtıben vannak tárolva. 7. Ne tegyük ki a reagenseket erıs fénynek vagy hipoklorit gıznek a tárolás vagy az inkubációs idı alatt. 8. A vizsgálat alatt ne hagyjuk a lemezeket kiszáradni. 9. Ne szennyezzük át a reagenseket. Fontos, hogy minden reagenshez külön pipettát használjunk. 10. A mikrotiterlemezek peremét ne érintsük, illetve ne fröcsköljük le a konjugáttal. A reagensek és a minta ne ömöljön ki a lemezekbıl. 11. Az enzimimmonoassay-ket alkalmanként jellemezheti az ún. perem-hatás (edge-effect), amely csökkenthetı, ha az inkubálási lépés alatt a páratartalmat növeljük. A lemezeket be kell fedni a fóliákkal és inkubálni 37 C-on vagy vízfürdıben (tartóban elhelyezve vagy úsztatva, ha szükséges) vagy inkubátorban. Alternatívaként inkubálhatjuk a lemezeket megfelelı analizátorban (automatában). További adatokért nézze meg a megfelelı mőködési elıírást. CO 2 inkubátor használata tilos. 12. Biztosítani kell, hogy lemezek alja tiszta és száraz legyen, valamint ne legyenek jelen buborékok a folyadék felületén a lemez leolvasása elıtt. 13. Nagymértékben hemolizált minta, vagy nem teljesen alvadt minta esetén, vagy ha a minta mikrobiológiailag szennyezett a téves eredmények száma megemelkedhet. 14. Minden egyes mőszer használata esetén, olvassuk el figyelmesen a használati utasítást, a következı szempontok figyelembe vételével: a. installáció és különleges követelmények, b. mőködési elvek, utasítások, óvintézkedések és kockázatok, c. a gyártó specifikációi és a mőszer jellemzıi, d. szerviz és karbantartás. 7. A MINTÁK TÍPUSA ÉS TÁROLÁSA Normál módon vénából vett és a laboratóriumi gyakorlatnak megfelelın kezelt szérum minta. A friss szérumot 4 napig 2/8 C-on tárolhatjuk, vagy fagyasz tva -20 C-on hosszabb ideig, és maximum 3 alkalommal olvaszthajuk fel. A felolvasztott mintát óvatosan összekeverjük a vizsgálat elvégzése elıtt. Melegítés hatására téves eredményekhez juthatunk. A minta minıségét befolyásolhatja mikrobiológiai kontamináció, amely szintén hibás eredményekhez vezethet. Erısen hemolizált, lipémiás, icterusos vagy szennyezett minta használatát kerüljük! Humán plazmából a vizsgálat nem végezhetı el. Ref /BRD Hungarian - 6

7 8. A VIZSGÁLAT MENETE Manuális technika - Készítsük elı a megfelelı számú sort. - Készítsük elı a mosópuffert, hígítsuk 1:10-hez (100mL+900mL H 2 O). - A fagyasztva szárított antigént oldjuk fel a konjugátummal (a térfogat a címkén látható). Amennyiben kevesebb Ag fogy, akkor használatra kész mosópufferrel (1/10) oldjuk fel és utána a konjugáttal 1/11 arányba. Hígítsuk a mintákat 1:101 arányban, 10 ul mintához 1 ml higítót adagolva; osszunk szét 100 ul-t minden egyes mintából a lemez lyukaiba (párhuzamos mérések ajánlottak). Helyezzünk HÍGÍTATLAN kontrollokat a sorokba (100 ul). A minimum követelmény 1 negatív, 2 cut-off és 1 pozitív kontroll használata mérésenként. Egy lyukat hagyjunk meg a vaknak (100 ul a szubsztrát keverékbıl). A lyukakat fedjük le védıfóliával és inkubáljuk 45 percig 37 C-on. Miután né gyszer mostuk 30 másodpercig (300 ul), adjunk 100 ul-t a konjugátumból minden egyes lyukhoz, kivéve a vakot és inkubáljuk újra 45 percig 37 C-on, lefedve védıfóliával. A lemezt újra mossuk négyszer, a fent leírtak szerint. Végül osszuk szét a szubsztrátot, 100 ul-t, lyukanként. 15 perc múlva szobahımérsékleten az enzim reakciót állítsuk le 100 ul leállító oldattal. Az abszorbanciát (O.D.) olvassuk le 450 nm vagy 450/620 nm-en 30 percen belül. Manuális technika 9. Platelia tm VZV IgM vizsgálat menete 1. lépés Helyezzünk 100 ul hígított mintát/kontollt a lemez lyukaiba Inkubáljuk 45 percen keresztül 37 C-on Mossuk 4 alkalommal (30 mp áztatási idı; 300 ul) 2. lépés Adjunk 100 ul-t az immunkomplexbıl minden egyes lyukhoz, kivéve a vakot Inkubáljuk 45 percig 37 C-on Mossuk 4 alkalommal (30 mp áztatási idı; 300 ul) 3. lépés Adjunk 100 ul szubsztrátot minden egyes lyukhoz Inkubáljuk 15 percig szobahımérsékleten 4. lépés Adjunk 100 ul leállító oldatot minden egyes lyukba Olvassuk le az abszorbanciát 450 nm-en 30 percen belül. 10. A TESZT VALIDÁLÁSA A vak értéket (<=0,150) vonjuk ki minden egyes eredménybıl. Az Cut-off kontroll OD értékei, amennyiben 3x mérjük maximum 25%-kal térhetnek el az átlagtól. Hagyjunk el minden anomáliás értéket és számoljuk újra az átlagot. A pozitív kontroll OD értéke legalább 1,5-szöröse kell, hogy legyen a cut-off értéknek. Az arány a negatív kontroll és a pozitív kontroll között kevesebb kell, hogy legyen, mint 0,6. A cut-off kontroll OD értéke >=0,2 450 nm-en és >=0,16 450/620 nm-en. 11. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Kvalitatív eredmények Ha a minta OD értéke magasabb, mint a cut-off értéke, akkor a minta pozitív specifikus IgM jelenlétére. Számoljuk ki a minta és a cut-off kontroll OD arányát. A minta Pozitív: ha az arány > 1,2 Kétes: ±20%-a a cut-off kontrollnak Negatív: ha az arány < 0,8 Amennyiben a teszt eredménye kétes, ismételjük meg a vizsgálatot. Ha ezek után is kétes marad, kérjünk új mintát. Ref /BRD Hungarian - 7

8 12. AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI A teszt eredményét az egyéb elérhetı eredményekkel (más diagnosztikus eljárások eredményei) együtt értékeljük. 13. ANALITIKAI SPECIFICITÁS 63 szérum mintát vizsgáltak, amelyek potenciális zavaró tényezıket tartalmaztak: - Terhes nıktıl vett szérum minta (n=12) - Parvovirus IgM (n=3) - CMV IgM (n=12) - HSV IgM (n=5) - VCA IgM (heterophyl At) (n=5) - Rubeola IgM (n=5) - Kanyaró IgM (n=5) - Mumps IgM (n=5) - Reuma faktor (max IU/dl) (n=5) - Bilirubin (max. 11 mg/dl) (n=5) - Trigliceridek (max mg/dl) (n=5) - Erısen hemolizált minta (n=3) Egyik esetben sem figyeltek meg interferenciát. 14. DIAGNOSZTIKUS ÉRZÉKENYSÉG ÉS SPECIFICITÁS Egy külsı kísérletben, 154 mintát teszteltek a teszttel párhuzamosan a laboratóriumban használt rutin módszerrel. A minták 5 különbözı panelekre lettek osztva: - Panel 1: 56 minta aktuálisan varicella infekcióban szenvedı egyének. - Panel 2: 10 minta esetén újrafertızıdés, amely szerokonverzióval vagy a CFT-ben antitest titer növekedésével szemléltethetı. - Panel 3: 15 minta akiknek aktuális CMV fertızése van, anti-cmv IgM kimutatható náluk. - Panel 4: 8 minta, amelyek pozitívak mononucleosisra, kimutatható náluk anti-vca IgG és IgM, de az anti-ebna antitestek hiányoznak. - Panel 5: általános populációból származó 65 minta, amelybıl 61 minta tartalmaz anti-varicella IgG-t. A két teszt teljesítményjellemzıinek összehasonlításakor az egyezés 99,4% volt (153/154), 100%-os érzékenységgel a specificitás pedig 98,8% (90/91). 15. PONTOSSÁG Egy futtatásban: Minta VZC 1 (Negatív < Cut off) VZC 2 (Pozitív > Cut off) VZC 3 (Pozitív) Cut off Pozitív kontroll n (ismétlés) O.D. 0,115 0,511 1,769 0,292 1,755 CV% Futtatások között: INDEX Minta Átlag CV% Pozitív kontroll 6,1 2 VZC 1 0,4 6 VZC 2 1,8 16 VZC 3 6,9 4 Ref /BRD Hungarian - 8

9 Pontosság lotok között: INDEX Minta Lot n. 034 Lot n. 035 Lot n. 036 Átlag CV% Pozitív 5,7 5,8 6,1 5,9 4 kontroll VZC 1 0,3 0,4 0,4 0,4 16 VZC 2 1,3 2,0 2,0 1,8 23 VZC 3 4,9 6,2 6,5 5, HIBAELHÁRÍTÁS PROBLÉMA LEHETSÉGES FORRÁSOK TESZT VAGY CSELEKVÉS Érvénytelen eredmények Egy vagy több reagens nem lett (mind negatív) hozzáadva vagy rossz a Érvénytelen eredmények (mind pozitív) Ellenırizzük a folyamatot. Ellenırizzük a fel nem használt oldatokat. Ismételjük meg a tesztet. sorrend. Nem reaktív a lemez. Ellenırizzük a csomagoláson a kódszámot (a tesztleírás 4. pontjában látható a helyes kódszám). Ellenırizzük a fel nem használt lemez nedvességét. (A szilikagélnek halvány sárgának kell lennie. Ismételjük meg a tesztet. A szubsztrát szennyezıdött. Vegyünk egy új adag szubsztrátot. Nem megfelelı mosás. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mosó jól mőködik. Gyenge pontosság A mosási lépés nem komplett. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mosó Rendellenes szín képzıdése Nem megfelelı aspiráció. Pipettázási hiba. A reagensek hozzáadása túl lassan történt. Buborékok jelenléte. Az optikai út nem tiszta. Nem megfelelı inkubációs idı vagy hımérséklet. Nem megfelelı mennyiségő szubsztrát hozzáadása. jól mőködik. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mosó jól mőködik. Ellenırizzük a pipettát. A mosási lépés után ne hagyjuk, hogy kiszáradjon a lemez. Adjuk azonnal hozzá a regenseket. Pipettázás alatt kerüljük el a buborékok képzıdését. Ellenırizzük a készülék fényforrását és a detektort, hogy nem koszos-e. A lemezek alját töröljük le papírtörlıvel. Ellenırizzük a hımérséklet és az idı monitoringját. Ragaszkodjunk a használati utasításhoz. Ellenırizzük a pipettát. GYÁRTÓI MINİSÉGELLENİRZÉS Az elıállított reagensek minıségügyi rendszerünk elıírásainak megfelelıen készültek a nyersanyagok bevételezésétıl kezdve a végtermék forgalomba kerüléséig. Minden egyes tétel minıségellenırzı vizsgálatokon esett át, és kizárólag a meghatározott jóváhagyási feltételeknek való megfelelés után kerül piacra. Az egyes tételek elıállítása és ellenırzése során készült jegyzıkönyveket a Bio-Rad ırzi. Ref /BRD Hungarian - 9

10 The other languages which are required in conformity to the European Directive can be obtained from your local Bio-Rad agent. Les autres langues requises par la Directive Européenne sont disponibles auprès de votre représentant Bio-Rad local. Los otros idiomas que se requiren para la conformidad de la Directiva Europea puede ser obtenida en su oficina local Biorad. Die anderen Sprachen, die in Übereinstimmung mit der europäischen IVD Direktive benötigt werden, erhalten Sie über Ihre lokale Bio-Rad Niederlassung. Le altre lingue che sono richieste in conformità con le Direttive Europee possono essere ottenute dal locale agente Bio-Rad. As restantes línguas, obrigatórias em conformidade com a Directiva Europeia, podem ser obtidas através da subsidiária Bio-Rad mais próxima de si. Övriga språk som krävs i enlighet med EG-direktivet kan erhållas från din lokala Bio-Rad-representant. De øvrige sprog som kræves i henhold til EU direktiv kan fås ved henvendelse til den lokale Bio-Rad leverandør. Οι υπόλοιπες γλώσσες που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία διατίθενται στον τοπικό αντιπρόσωπο Bio-Rad. 17. REFERENCIÁK 1. E.H. Wasmuth and W.J. Miller: Med.Virology 32: 189 (1990). 2. M.L. Landry, S.D. Cohen, D. Mayo, C.Fong, W.Andiman: J. Clin. Microbiology 25:832 (1987). 3. P. Larussa, S. Steinberg, et al. J. Clin. Microbiology 25: 2059 (1987). Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré 05/ Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) Fax : +33 (0) Ref /BRD Hungarian - 10

PLATELIA VZV IgG 72684 48 TESZT

PLATELIA VZV IgG 72684 48 TESZT PLATELIA VZV IgG 72684 48 TESZT VARICELLA ZOSTER ELLENI IgG ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS MÓDSZERREL Ref. 91078/BRD Hungarian 1/9 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁS 2.

Részletesebben

PLATELIA Mumps IgM TESZT

PLATELIA Mumps IgM TESZT PLATELIA Mumps IgM 72689 48 TESZT MUMPS VÍRUS ELLENI IgM ANTITESTEK MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS MÓDSZERREL Ref. 91076/BRD 1/9 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁS 2. A TESZT ÁTTEKINTÉSE

Részletesebben

Platelia Mumps IgG. 1 lemez /12 MUMPS VÍRUS ELLENI IGG ANTITESTEK MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS MÓDSZERREL

Platelia Mumps IgG. 1 lemez /12 MUMPS VÍRUS ELLENI IGG ANTITESTEK MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS MÓDSZERREL Platelia Mumps IgG 1 lemez - 48 72688 MUMPS VÍRUS ELLENI IGG ANTITESTEK MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS MÓDSZERREL 2014/12 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁS 2. A TESZT ÁTTEKINTÉSE

Részletesebben

Rubella-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 136-PKS-VPU/010512

Rubella-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 136-PKS-VPU/010512 RubellaIgGELISA PKS medac Magyar 0123 136PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 135-PKS-VPU/010708

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 135-PKS-VPU/010708 RubellaIgMELA Test PKS medac Magyar 0123 135PKSVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

VZV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 101-PKS-VPU/010708

VZV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 101-PKS-VPU/010708 VZVIgMELA Test PKS medac Magyar 101PKSVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 110-PKS-VPU/010512

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 110-PKS-VPU/010512 CMVIgMELA Test PKS medac Magyar 0123 110PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

EBV VCA-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 128-PKS-VPU/010708

EBV VCA-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 128-PKS-VPU/010708 EBV VCAIgGELISA PKS medac Magyar 128PKSVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

EBV VCA-IgM-ELA PKS medac. Magyar 127-PKS-VPU/010512

EBV VCA-IgM-ELA PKS medac. Magyar 127-PKS-VPU/010512 EBV VCAIgMELA PKS medac Magyar 127PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

VZV-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 103-PKS-VPU/070910

VZV-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 103-PKS-VPU/070910 VZVIgGELISA PKS medac Magyar 103PKSVPU/070910 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

CMV-IgG-ELA Test PKS medac. Magyar 115-PKS-VPU/140904

CMV-IgG-ELA Test PKS medac. Magyar 115-PKS-VPU/140904 CMVIgGELA Test PKS medac Magyar 0123 115PKSVPU/140904 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESZT ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBAN ENZIM IMMUNASSAY MÓDSZERREL

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESZT ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBAN ENZIM IMMUNASSAY MÓDSZERREL PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESZT ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBAN ENZIM IMMUNASSAY MÓDSZERREL 1- KLINIKAI JELENTŐSÉG Warren és Marshall 1983-ban azonosította a Helicobacter

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Quality Control a napi gyakorlatban

Quality Control a napi gyakorlatban Quality Control a napi gyakorlatban Fizil Attila Bio-Rad Magyarország Kft. A laboratóriumi vizsgálatok kontrollrendszerei Belsı kontroll (IQC) kalibrátorok valódiság kontrollok gyártói kontrollok független

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

Syphilis Total Ab 1 lemezes 96 72530 5 lemezes 480 72531

Syphilis Total Ab 1 lemezes 96 72530 5 lemezes 480 72531 Syphilis Total Ab 1 lemezes 96 72530 5 lemezes 480 72531 A TREPONEMA PALLIDUM ELLENI ANTITEST HUMÁN SZÉRUMBAN VAGY PLAZMÁBAN ENZIM IMMUNPRÓBA TECHNIKÁVAL TÖRTÉNŐ KVALITATÍV KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZLETEK

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ Feladatok 1. Teljes vér megalvasztása rekalcifikálással 1.1 Gyakorlat kivitelezése 1.2 Minta jegyzőkönyv 2. Referenciasor készítése fehérjeméréshez

Részletesebben

SeroCP IgA. ELISA vizsgálat a Chlamydia pneumoniae ellen termelődött IgA antitestek kimutatására emberi szérumból. Használati utasítás

SeroCP IgA. ELISA vizsgálat a Chlamydia pneumoniae ellen termelődött IgA antitestek kimutatására emberi szérumból. Használati utasítás SeroCP IgA ELISA vizsgálat a Chlamydia ellen termelődött IgA antitestek kimutatására emberi szérumból. Használati utasítás Teszt kit 96 meghatározáshoz (Kat. szám: A193-01M) Teszt kit 192 meghatározáshoz

Részletesebben

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK MEGHATÁROZÁSA Kereskedelmi név: Jellemzı: MAJOR DOMUS WC GÉL szerves és szervetlen sav és felületaktív hatóanyag alapú vízöblítéses, WC tisztító folyadék. Gyártó Pol-Hun,

Részletesebben

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Telefon: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Honlap: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Részletesebben

QUANTA Lite C1q CIC ELISA 704620 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

QUANTA Lite C1q CIC ELISA 704620 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas QUANTA Lite C1q CIC ELISA 704620 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás Ezt a tesztet a humán vérben jelenlévő, a C1q-t megkötő keringő immunkomplexek (CIC) in

Részletesebben

QUANTA Lite ACA Screen III In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite ACA Screen III In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite ACA Screen III 708620 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite ACA Screen III egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a cardiolipin

Részletesebben

QUANTA Lite TM Histone 708520 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM Histone 708520 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM Histone 708520 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM Histone egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a hiszton antitestek

Részletesebben

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet,

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, A Flowcytometriás keresztpróba jelentısége élıdonoros veseátültet ltetést megelızıen. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, Schmidt Lászlóné Mikor végezhetv gezhetı el a veseátültet ltetés? Veseátültetés s akkor

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. A készítmény neve: Loctite Superior Metal 3478 A MSDS szám: 157166 V001.1 Felülvizsgálva: 2006. 10. 19. Nyomtatás dátuma: 2007. 07. 23. Gyártó cég neve: Henkel Ireland

Részletesebben

VZV-IgA-ELISA PKS medac. Magyar 102-PKS-VPU/010512

VZV-IgA-ELISA PKS medac. Magyar 102-PKS-VPU/010512 VZVIgAELISA PKS medac Magyar C 102PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Sm egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az Sm antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Mycoplasma pneumoniae-igm-elisa medac. Magyar 362-VPU/010512

Mycoplasma pneumoniae-igm-elisa medac. Magyar 362-VPU/010512 Mycoplasma pneumoniaeigmelisa medac Magyar 362VPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei Andrea Süle, PhD Termékspecialista BD Diagnostics, Preanalytical Systems MOLSZE XI. Nagygyőlés, Pécs, 2009 augusztus 27-29. BD A BD egy orvostechnológiai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Kavitan LC 1.2 Termék alkalmazhatósága Röntgenárnyékot adó, fényrekötő üvegionomer

Részletesebben

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TESZT ANTI-ASPERGILLUS IgG ELLENANYAG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL VAGY PLAZMÁBÓL IMMUNO-ENZIMATIKUS MÓDSZERREL

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TESZT ANTI-ASPERGILLUS IgG ELLENANYAG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL VAGY PLAZMÁBÓL IMMUNO-ENZIMATIKUS MÓDSZERREL PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TESZT ANTI-ASPERGILLUS IgG ELLENANYAG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL VAGY PLAZMÁBÓL IMMUNO-ENZIMATIKUS MÓDSZERREL 1. RENDELTETÉS A Platelia Aspergillus IgG indirekt, immuno-enzimatikus

Részletesebben

2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 микроплака 96 62794 A Platelia Aspergillus Ag immuno-enzimatikus szendvics mikrolemez vizsgálat az aspergillus galaktomannan antigén kimutatására szérumban és bal folyadékban

Részletesebben

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző Méréstartomány: 0 10% H 2 O 2 0 10 % NaOCl Áttekintés 1.Alkalmazás 2.Elemzés áttekintése 3.Reagensek

Részletesebben

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Magyar 112-PKS-VPU/010708

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Magyar 112-PKS-VPU/010708 CMVIgAELA Test PKS medac Magyar 0123 112PKSVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

Gyorsteszt ß-laktám meghatározására tejben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyorsteszt ß-laktám meghatározására tejben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gyorsteszt ß-laktám meghatározására tejben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. Bevezetés A Betaexpress egy olyan gyorsteszt, amely lehetővé teszi ß-laktám molekulák jelenlétének kimutatását tejben. II. A vizsgálat

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341991-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérvizsgálati reagensek 2013/S 198-341991 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

3M TM Espe TM Silorane Adhesive Primer 3M HUNGÁRIA Kft. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M TM Espe TM Silorane Adhesive Primer 3M HUNGÁRIA Kft. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 09. 25. Dokumentum szám: 23-1411-0 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: 3M TM Espe

Részletesebben

ßhCG ELISA készlet. A mérés elve. Kód: EK-76

ßhCG ELISA készlet. A mérés elve. Kód: EK-76 ßhCG ELISA készlet Kód: EK-76 A hcg ELISA készlet humán szérum koriongonadotróp hormon (hcg) tartalmának direkt meghatározására szolgál. A készlet 96 meghatározásra elegendo reagenst tartalmaz, amellyel

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM

VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény : A készítmény típusa: tisztító szer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

PLATELIA TOXO IgG TMB 96 TESZT 72741

PLATELIA TOXO IgG TMB 96 TESZT 72741 PLATELIA TOXO IgG TMB 96 TESZT 72741 REAGENSKÉSZLET ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG KVALITATÍV, VAGY KVANTITATÍV KIMUTATÁSÁRA HUMÁN SZÉRUMBÓL, VAGY PLAZMÁBÓL ENZIM IMMUNASSAY MÓDSZERREL In vitro diagnosztikai

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az immunválasz során termelődött fehérjék (immunglobulinok)

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgA EIA kit. BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgG/IgA EIA kombi kit

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgA EIA kit. BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgG/IgA EIA kombi kit HASZNÁLATI UTASÍTÁS BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgG EIA kit BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgA EIA kit BINDAZYME Humán Anti-Gliadin IgG/IgA EIA kombi kit In-vitro diagnosztikai alkalmazásra MK035 MK036

Részletesebben

2. KLINIKAI JELENTŐSÉG

2. KLINIKAI JELENTŐSÉG PLATELIA CMV IgG 1 lemez 96 72810 CITOMEGALOVÍRUS ELLENI IgG ANTITESTEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL VAGY PLAZMÁBÓL ENZIM-IMMUNOASSAY TECHNIKÁVAL 881140 2013/11 1. FELHASZNÁLÁS A Platelia CMV

Részletesebben

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 lemez 192 72396 96 HBe Ag - 96 HBe Ab Tesztkészlet HBe antigén és HBe antitest kimutatására enzimimmunoassay módszerrel 883599-2014/01 TARTALOMJEGYZÉK 1. A FELHASZNÁLÁS CÉLJA

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Minőségi indikátorok az analitikai szakaszban Dr. Kocsis Ibolya Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium

Részletesebben

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg,

Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára. Nagy Melinda. MART VII. kongresszusa Sümeg, Fagyasztás, felolvasztás, preparálás hatása a humán DNS fragmentáltságára Nagy Melinda MART VII. kongresszusa Sümeg, 215.5.8-9 Bevezetés Intézetünk egyik feladata a férfi infertilitás alapos kivizsgálása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint: C

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint: C Concise(TM) Ätzflüssigkeit 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2010. 06. 02. Dokumentum szám: 10-7861-7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve:

Részletesebben

Stabilizált hidrogén-peroxidon alapuló környezetbarát fertıtlenítıszer

Stabilizált hidrogén-peroxidon alapuló környezetbarát fertıtlenítıszer HUWA-SAN TR 50 Stabilizált hidrogén-peroxidon alapuló környezetbarát fertıtlenítıszer (színtelen, szagtalan, biológiai lebomlóképesség) HUWA-SAN TR 50 Víz-és Csatornamővek részére A fertıtlenítıszerek

Részletesebben

UIS Ungarn Kurzanweisung Dokument: 17-KA-0017 GmbH Version: A Móvár Vízminták tartósítása Seite: 1/8. Tartalom

UIS Ungarn Kurzanweisung Dokument: 17-KA-0017 GmbH Version: A Móvár Vízminták tartósítása Seite: 1/8. Tartalom Móvár Vízminták tartósítása Seite: 1/8 Änderungshinweis: Tartalom 1. Cél...2 2. Leírás...2 3. A mintakonzerváláshoz felhasznált vegyszerek és reagensek...2 4. Eszközök és segédanyagok...4 5. Kivitelezés...4

Részletesebben

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadva: 2010. 07. 15. JP Green + nyári szélvédımosó

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadva: 2010. 07. 15. JP Green + nyári szélvédımosó Terméknév: illatosított nyári szélvédımosó 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása A termék rövid neve: Jp Green + szélvédı mosó A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél: Gépjármővek

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 68891-38-3 1,00 5,00 500-234-8 X i ; R 36/38 (1)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 68891-38-3 1,00 5,00 500-234-8 X i ; R 36/38 (1) 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Castrol Greentec Bike Cleaner Kód Alkalmazás: Fényezett felületek ápolása 452247 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL HASZNÁLATI UTASÍTÁS n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT A Microbiologics Parasite Suspensions minőségbiztosítási programokat támogatnak, mivel olyan minőség-ellenőrzési provokációs

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

1/10 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18.

1/10 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18. 1/10 oldal 1. A ANYAG ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. A anyag megnevezése: Gyorsaklór Felhasználási javaslat: Klórtartalmú, gyorsan oldódó vízfertıtlenítı granulátum, amely azonnal megemeli a víz szabad

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 1999. június 22. felülír minden korábbi kiadást BASUDIN 600 EW

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 1999. június 22. felülír minden korábbi kiadást BASUDIN 600 EW 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Termék elnevezése A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41

Részletesebben

QUANTA Lite RNP In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite RNP In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite RNP 708565 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite RNP egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az RNP antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet.

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet. Beszámoló az Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, mőtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi mőtárgymásolásra, valamint a pályázatban megjelölt tevékenységhez szorosan kapcsolódó,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2007. 01. 10. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 20.

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2007. 01. 10. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 20. Kiadás dátuma: 2007. 01. 10. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: PRELIX motor- és fémtisztító folyadék, vizes bázisú 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékazonosító: 7290011877859 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2006. november 03. felülír minden korábbi kiadást CHORUS 75 WG

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2006. november 03. felülír minden korábbi kiadást CHORUS 75 WG 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása : Formuláció kód: Felhasználási terület: Gombaölı szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O.

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

4. SZÉRUMFEHÉRJÉK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA ÉS FRAKCIONÁLÁSA (BGY:15-18 old.)

4. SZÉRUMFEHÉRJÉK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA ÉS FRAKCIONÁLÁSA (BGY:15-18 old.) Név: Csoport: Dátum: 4. SZÉRUMFEHÉRJÉK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA ÉS FRAKCIONÁLÁSA (BGY:15-18 old.) A GYAKORLAT CÉLJA:........ Meghatározások: Elméletileg a szérum 60-80 mg/ml fehérjét tartalmaz: 60% (30-50mg/ml)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

QUANTA Lite TM Centromere (CENP-A & CENP-B) 708770 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM Centromere (CENP-A & CENP-B) 708770 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM Centromere (CENP-A & CENP-B) 708770 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM Centromere (CENP-A & CENP-B) egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens

Részletesebben

1/12 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1/12 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1/12 oldal 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. A keverék megnevezése: Duo Plus Tabs Felhasználási javaslat: Kétfázisú tabletta. Az egyik fázis klórtartalmú, gyorsan oldódó vízfertıtlenítı szer,

Részletesebben

Mycoplasma pneumoniae-igg-elisa medac. Magyar 360-VPU/170105

Mycoplasma pneumoniae-igg-elisa medac. Magyar 360-VPU/170105 Mycoplasma pneumoniaeiggelisa medac Magyar 360VPU/170105 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L)

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) Termékazonosító: 7290012117916 1.2. A keverék megfelelı

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2007.06.21. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Handez Felhasználási terület: Fertıtlenítı hatású kézi folyékony

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól

T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól A nedvesség méltó ellenfelére lelt A Donaldson T.R.A.P. tartályszellızık összegyőjtik és eltávolítják a tartályból a nedvességet, ráadásul úgy teszik

Részletesebben

szerzett tapasztalataink

szerzett tapasztalataink Anti-CCP mérése során szerzett tapasztalataink Geider Viola,Piros Alfrédn dné Baranya Megyei KórhK rház z Klinikai és Mikrobiológiai Laboratórium rium MOLSZE Kongresszus Pécs 2009 Bevezetı A rheumatoid

Részletesebben

A GC speciális kiadványa

A GC speciális kiadványa A GC speciális kiadványa Fosztfátbázisú beágyazóanyagok korona- és hídtechnikákhoz Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A korona- és hídtechnikákhoz készült foszfátbázisú beágyazóanyagok optimális használatának

Részletesebben

/11 1. FELHASZNÁLÁS

/11 1. FELHASZNÁLÁS PLATELIA CMV IgM 1 lemez 96 72811 CITOMEGALOVÍRUS ELLENI IgM ANTITESTEK MINŐSÉGI KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL VAGY PLAZMÁBÓL ENZIM-IMMUNOASSAY TECHNIKÁVAL 881139 2013/11 1. FELHASZNÁLÁS A Platelia CMV IgM

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Termék neve

Részletesebben

HQ-350XT Röntgenfilm elıhívó Karbantartási útmutató. Csak a karbantartást végzı személyzet részére

HQ-350XT Röntgenfilm elıhívó Karbantartási útmutató. Csak a karbantartást végzı személyzet részére HQ-350XT Röntgenfilm elıhívó Karbantartási útmutató Csak a karbantartást végzı személyzet részére 1 Elıszó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket. Mielıtt a készüléket használni kezdené, olvassa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Viasz sampon Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása Katalógusszám: 851/852/853/856

Részletesebben

COOPEX-B TETŐIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŐIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŐIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása Magnatec Diesel 10W-40 B3 Terméknév Biztonsági adatlap: 464973 Az anyag/készítmény Motorolaj négyütemő motorokhoz. A használattal kapcsolatos felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint, továbbá a 44/2000.(XII.27.) EüM és 33/2004.(IV.26.) ESZCS mód. Szerint. Biztonságtechnikai adatlap

Biztonsági Adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint, továbbá a 44/2000.(XII.27.) EüM és 33/2004.(IV.26.) ESZCS mód. Szerint. Biztonságtechnikai adatlap Biztonságtechnikai adatlap 91/155/EEG szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FVM engedélyszám: 24199/1997, 24725/1997, 12234/2002, 46931/2004,686/2005 A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

2. fejezet - Kémiai alkotóelemek. Tömeg % Poliuretán prepolimer - Nem meghatározott Nem meghatározott 15-25 Diciklohexilmetán-4, 4 -diizocianát

2. fejezet - Kémiai alkotóelemek. Tömeg % Poliuretán prepolimer - Nem meghatározott Nem meghatározott 15-25 Diciklohexilmetán-4, 4 -diizocianát Crystal Clear Biztonsági Adatlap (2005. június 2.) 1. fejezet - Termék- és gyártó megnevezése Termék neve: CrystalClear Széria A-komponens Felhasználási terület: PUR elasztomer Gyártó: Smooth-On Inc. 2000

Részletesebben

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM CCP IgG egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az anti-ccp

Részletesebben