PLATELIA VZV IgM TESZT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT"

Átírás

1 PLATELIA VZV IgM TESZT VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL Ref /BRD Hungarian - 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁS 2. A TESZT ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE 3. A TESZT MŐKÖDÉSI ELVE 4. A KÉSZLET ÖSSZETEVİI ÉS A REAGENSEK ELİKÉSZÍTÉSE 5. A REAGENSEK TÁROLÁSA ÉS STABILITÁSA 6. FIGYELMEZTETÉSEK 7. A MINTÁK TÍPUSA ÉS TÁROLÁSA 8. A VIZSGÁLAT MENETE 9. A VIZSGÁLAT MENETÉNEK SÉMÁJA 10. A TESZT VALIDÁLÁSA 11. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 12. A VIZSGÁLAT KORLÁTAI 13. ANALITIKAI SPECIFICITÁS 14. DIAGNOSZTIKUS ÉRZÉKENYSÉG ÉS SPECIFICITÁS 15. PONTOSSÁG 16. HIBAELHÁRÍTÁS 17. REFERENCIÁK Ref /BRD Hungarian - 2

3 1. FELHASZNÁLÁS VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL 2. A TESZT ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE A Varicella és a Herpes Zoster a Varicella Zoster vírus (VZV) által okozott klinikai infekció két megjelenési formája. A Varicella, vagy másnéven bárányhimlı, egy igen fertızı betegség, amely általában elsıdleges VZV infekció következménye és normálisan gyermekkorban fordul elı. Terhesség alatt kialakult VZV infekció a fetusban fejlıdési rendellenességet okozhat; ha a fertızés a terhesség végén következik be, az az újszülött elhalásához vezethet. A Herpes Zoster elsısorban felnıttkorban jelenik meg, és ez a vírus reaktiválódásának következménye, amely hosszú ideig látens maradhat a gerinc érzı dúcaiban az elsıdleges fertızıdést követıen. Az infekció fájdalmas bırelváltozás formájában jelenik meg az érintett ideg mentén. A szerológiai módszerek általánosan elfogadottak arra, hogy az immunstátuszt meghatározzuk (elsısorban csökkent immunrendszerő egyéneknél) és hogy informálódjunk a fertızött alany pre- és postnatalis diagnózisa iránt. 3. A TESZT MŐKÖDÉSI ELVE Az anti-varicella Zoster IgM kimutatása azon az elven alapszik, hogy a felszínhez kötött anti-humán monoklonális IgM befogja az immunglobulinokat. Az ezt követı inkubálás alatt a varicella antigén komplexet képez a monoklonális antitestekkel, ehhez hozzá kapcsolódik a torma peroxidáz, amely kiválasztja a specifikus IgM antitesteket és a peroxidáz szubsztrát hozzáadásával láthatóvá teszi azokat. Amikor az enzimreakció leáll a kénsav hozzáadása után, sárga szín alakul ki. A szín, amely arányos a jelenlevı specifikus antitestek mennyiségével, ELISA leolvasó készülékkel értékelhetı. 4. A KÉSZLET ÖSSZETEVİI ÉS A REAGENSEK ELİKÉSZÍTÉSE - A reagensek 48 meghatározáshoz elegendıek. - Szobahımérsékletre melegítsük a reagenseket felhasználás elıtt. MT PLATE CONTROL+ CONTRO L CUT OFF CONJ Mikrotiterlemez 3x2 csík anti humán IgM monoklonális antitestekkel lefedve. Használat: bontsuk ki a csomagolást pont az ellentétes végen, mint ahol a kódszám látható (M, mely a lotszám). A kódszámok fontosak a teszt beazonosításánál, ezért ezek épségére vigyázzunk. Távolítsuk el a felhasználni kívánt csíkokat a fóliacsomagolásból és helyezzük a fel nem használt csíkokat szilika géllel egy polietilén zacskóba, a levegıt távolítsuk el és zárjuk le megfelelıen a tasakot. Pozitív kontroll szérum (1,6 ml) Tartalom: Hígított humán szérum anti-vzv IgM antitesteket tartalmaz), 0,01mol/L foszfát puffer oldatban (a puffer tartalmaz még 1% BSA-t és 0,09% Nátriumazidot). Folyékony, további hígítás nélkül használatra kész. Szín: a kontroll színe arányos a relatív antitest titerrel. Cut off kontroll szérum (2,5 ml) Tartalom: Hígított humán szérum (pozitív anti-vzv IgM-re) 0,01mol/L foszfát puffer oldatban (a puffer tartalmaz még 1% BSA-t és 0,09% Nátrium-azidot). Folyékony, további hígítás nélkül használatra kész. Szín: a kontroll színe arányos a relatív antitest titerrel. Konjugátum (1x10 ml) Tartalom: monoklonális antitestek, peroxidázzal jelölve, foszfát puffer oldatban, amely egér hasőri folyadékot, 0,05% fenolt és 0,02% Bronidox-ot tartalmaz. Elkészítés: További hígítás nélkül használatra kész. Az immunkomplexet használat elıtt 45 perccel el kell készíteni. Ref /BRD Hungarian - 3

4 Ag CONTROL IgM- WASH BUF 10x SAMP DIL SUBS TMB H 2 SO 4 0,3M ANTIGÉN. Fagyasztva szárított, 3 csı Tartalom: Részlegesen tisztított inaktivált Varicella Zoster vírus, Bétapropiolaktonnal kezelt, 0,04 mol/l foszfát pufferban, ph 7,2. Elkészítés: a címkén jelölt térfogatban oldjuk fel a konjugátban, forgatva keverjük. IgM negatív kontroll (PF93900) 1x1,6mL Lotok között felcserélhetı! Tartalom: Humán szérum, amely nem tartalmaz anti-varicella Zoster IgM-t, 0,01mol/L foszfát puffer oldatban (a puffer tartalmaz még 1% BSA-t és 0,09% Nátrium-azidot). Folyékony, további hígítás nélkül használatra kész. Mosópuffer 10x (PF93603) (1x100mL) Lotok között felcserélhetı! Tartalom: Foszfát puffer só, koncentrált (10x); Brij 0,5% -ot tartalmaz. Elıkészítés: a kívánt térfogatot hígítsuk 1:10 arányban desztillált vízzel. Így a mosópuffer már használatra kész. Ha kristályokat látunk, akkor hígítás elıtt 37 Con ezeket fel kell oldani. Hígító 2 (PF93611) 1x100 ml. A szérum minták hígításához. Használatra kész. Lotok között felcserélhetı! Tartalom: Fehérje oldat foszfát pufferban, amely még 0,09% nátrium-azidot és metil narancs festékanyagot is tartalmaz. Szubsztrát (PF93619) (1x15mL) Használatra kész. Lotok között felcserélhetı! Tartalom: 0,26 mg/ml Tetrametilbenzidin és 0,01% hidrogén-peroxid 0,05mol/L (ph 3,8) citrát pufferben stabilizálva. Leállító oldat (PF93602) (1x16mL) Lotok között felcserélhetı! H 2 SO 4 0,3 mol/l, oldatban, használatra kész. Adhezív fólia (2) Polietilén zacskó (1) A MÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES, DE A KÉSZLETBEN NEM SZEREPLİ ANYAGOK - Inkubátor 37 C-ra beállítva, - Mikrotiterlemez leolvasó készülék, 450 vagy 450/620 hullámhosszra beállítva, (legalább) OD max=2,000 linearitással, - Mikrotiterlemez mosó készülék (ajánlott), amely ul tartományban képes mosni, - Desztillált, vagy deionizált víz, - Általános laboratóriumi üvegeszközök: mérıhenger, tesztcsövek, stb. - Mikropipetták az oldatok pontos kiméréséhez 10, 100, 1000 ul, - Egyszerhasználatos kesztyő, - Idızítı, - Nátrium-hiploklorit oldat (5%), - A potenciálisan fertızı anyagok győjtésére külön tartály, - Papírtörlı. Ref /BRD Hungarian - 4

5 5. A REAGENSEK TÁROLÁSA ÉS STABILITÁSA A reagenseket 2/8 C-on kell tárolni. A lejárati idı minden egyes komponens dobozán fel van tüntetve. A következı reagensek esetén a lejárati idı limitált a doboz felnyitása vagy az elkészítés után: REAGENS TÁROLÁSI FELTÉTEL Mikrotiterlemez 5 hét 2/8 C-on, polietilén zacskóba n Kontroll szérum 5 hét 2/8 C-on Konjugátum 5 hét 2/8 C-on Feloldott antigén A konjugáttal feloldva 5 napig 2/8 C-on tárolva; (-20 C-on amennyiben a mosópufferrel lett feloldva. Kerüljük az ismételt olvasztást/fagyasztást. Lásd. analitikai óvintézkedések elsı bekezdés). Szubsztrát a lejárati idı végéig 2/8 C-on, 1 hétig C-on, sötétben táro lva Hígító oldat a lejárati idı végéig 2/8 C-on Mosópuffer hígítva 2 hétig 2/8 C-on tárolva, 5 napi g 15/30 C-on tárolva Leállító oldat a lejárati idı végéig 2/8 C-on 6. FIGYELMEZTETÉSEK KIZÁRÓLAG IN VITRO DIAGNOSZTIKAI FELHASZNÁLÁSRA. Figyelmeztetés A reagensek elkészítéséhez használt humán eredető anyagokat hepatitis B felületi antigénre (HBs Ag), hepatitis C vírus elleni (anti-hcv) és HIV elleni antitestekre (anti-hiv1 és anti-hiv2) vizsgálták FDA engedélyezett módszerekkel, és negatívnak találták. Mivel nem létezik olyan módszer, amellyel teljes biztonsággal kizárható a fertızı ágensek jelenléte, a humán eredető reagenseket és betegmintákat potenciális fertızési forrásként kell kezelni. A laboratóriumi gyakorlatban az elfogadott óvintézkedéseket mindig követni kell, amennyiben humán eredető mintával dolgozunk. Egészségügyi és biztonsági információk 1. Szájjal pipettázni tilos! A mintákkal és reagensekkel való munka során viseljünk egyszerhasználatos védıkesztyőt, valamint védıszemüveget. A munka befejezése után mossunk kezet. 2. A következı reagensek alacsony koncentrációban veszélyes vagy irritáló anyagokat tartalmaznak: a) a mosópuffer detergenseket tartalmaz b) a konjugát fenolt tartalmaz c) a szubsztrát sav d) a kalibrátorok konzervalószerként 0,09% nátrium-azidot tartalmaznak, amelyek a rézzel és az ónnal reakcióba léphetnek a lefolyóban, melynek következtében potenciálisan robbánasveszélyes metál azidok képzıdhetnek. Kiürítéskor öblítsünk nagy mennyiségő vízzel, azért hogy megelızzük az azidok képzıdését. Ha a reagens a bırrel vagy a szemmel érintkezik, alaposan mossuk le vízzel. 3. A többször használatos eszközöket használat után sterilezni kell. Az ajánlott metodika az autoklávozás 1 órán keresztül 121 C-on; az eldobha tó eszközöket autoklávozni kell, vagy el kell égetni. 4. A leállító oldatként használandó kénsav, illetve az üvegeszközök mosásához használandó sósav korrozív, kezelésük ennek megfelelın történjen. Amennyiben bırrel vagy a szemmel érintkezik, alaposan mossuk le vízzel. 5. A neutralizált savak vagy más folyékony vegyületeket úgy kell dekontaminálni, hogy elegendı mennyiségő nátrium-hipokloritot adunk hozzájuk, úgy hogy a végsı koncentráció legalább 1%-os legyen. 30 percen keresztül 1%-os nátrium-hipoklorittal történı kezelés szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk a hatékony dekontaminálást. 6. A potenciálisan fertızı anyag kiömlése esetén azonnal papírtörlıvel felitatjuk a kiömlött anyagot, a szennyezett területet megtisztítjuk pl. 1,0%-os nátrium-hipoklorit oldattal, mielıtt tovább folytatnánk a munkát. Amennyiben savat tartalmaz a kiömlött anyag, úgy nátrium-hipokloritot nem alkalmazhatunk, hacsak nem töröljük a szennyezett területet elıször szárazra. A tisztításra használt anyagokat, beleértve a kesztyőt is, potenciális veszélyforrásként kezeljük és ennek megfelelıen dobjuk el. Nátrium-hipokloritot tartalmazó anyagot szigorúan tilos autoklávozni! Ref /BRD Hungarian - 5

6 Analitikai óvintézkedések 1. A konjugátummal feloldott antigén nem stabil a fagyasztás után. Amennyiben limitált az antigén fogyása, a következıként tegyünk: oldjuk fel az antigént a címkén jelölt térfogattal az 1/10 arányban hígított mosópufferrel (pl. a címkén szereplı térfogat 3ml: oldjunk fel 0,3 ml mosópufferrel).vegyük elı az azonnal felhasználni kívánt antigént és keverjük 10 résznyi konjugáttal (1/11). Adagoljuk és fagyasszuk le a maradék antigént. Felhasználáskor olvasszuk ki és keverjük 10 résznyi konjugáttal (1/11). 2. A reagenseket és a mintákat hagyjuk szobahımérsékletre (18-30 C) melegedni használat elıtt. Közvetlen használat után tegyük vissza a reagenseket az ajánlott tárolási hımérsékletre. Fontos, hogy megfelelı hımérsékleten dolgozzunk. Ellenırizzük, hogy a termosztát nem megy 35 C alá vagy 39 C fölé. Nyissuk ki a csomagol ást, ami a sorokat tartalmazza, miután legalább fél órát hagytuk szobahımérsékleten. 3. Ne használjuk a reagenseket az elıírt lejárati idıkön túl. A reagensek mikrobiológiai kontaminációját kerüljük el, mert ebben az esetben csökken a lejárati idı és téves eredményeket kaphatunk. 4. Ne módosítsuk a vizsgálat menetét, ill. ne helyettesítsük a reagenseket más gyártó által gyártott reagensekkel vagy más lotokkal, csak abban az esetben ha ez reagensnél engedélyezett. Az inkubálási idıket ne rövidítsük le. 5. Bármelyik üvegeszközt, amelyet használtunk mossuk át 2 M-os sósavval és öblítsük át desztillált vízzel vagy nagy tisztaságú deionizált vízzel. 6. Kerüljük azoknak a mintáknak a használatát, amelyek önleolvasztós hőtıben vannak tárolva. 7. Ne tegyük ki a reagenseket erıs fénynek vagy hipoklorit gıznek a tárolás vagy az inkubációs idı alatt. 8. A vizsgálat alatt ne hagyjuk a lemezeket kiszáradni. 9. Ne szennyezzük át a reagenseket. Fontos, hogy minden reagenshez külön pipettát használjunk. 10. A mikrotiterlemezek peremét ne érintsük, illetve ne fröcsköljük le a konjugáttal. A reagensek és a minta ne ömöljön ki a lemezekbıl. 11. Az enzimimmonoassay-ket alkalmanként jellemezheti az ún. perem-hatás (edge-effect), amely csökkenthetı, ha az inkubálási lépés alatt a páratartalmat növeljük. A lemezeket be kell fedni a fóliákkal és inkubálni 37 C-on vagy vízfürdıben (tartóban elhelyezve vagy úsztatva, ha szükséges) vagy inkubátorban. Alternatívaként inkubálhatjuk a lemezeket megfelelı analizátorban (automatában). További adatokért nézze meg a megfelelı mőködési elıírást. CO 2 inkubátor használata tilos. 12. Biztosítani kell, hogy lemezek alja tiszta és száraz legyen, valamint ne legyenek jelen buborékok a folyadék felületén a lemez leolvasása elıtt. 13. Nagymértékben hemolizált minta, vagy nem teljesen alvadt minta esetén, vagy ha a minta mikrobiológiailag szennyezett a téves eredmények száma megemelkedhet. 14. Minden egyes mőszer használata esetén, olvassuk el figyelmesen a használati utasítást, a következı szempontok figyelembe vételével: a. installáció és különleges követelmények, b. mőködési elvek, utasítások, óvintézkedések és kockázatok, c. a gyártó specifikációi és a mőszer jellemzıi, d. szerviz és karbantartás. 7. A MINTÁK TÍPUSA ÉS TÁROLÁSA Normál módon vénából vett és a laboratóriumi gyakorlatnak megfelelın kezelt szérum minta. A friss szérumot 4 napig 2/8 C-on tárolhatjuk, vagy fagyasz tva -20 C-on hosszabb ideig, és maximum 3 alkalommal olvaszthajuk fel. A felolvasztott mintát óvatosan összekeverjük a vizsgálat elvégzése elıtt. Melegítés hatására téves eredményekhez juthatunk. A minta minıségét befolyásolhatja mikrobiológiai kontamináció, amely szintén hibás eredményekhez vezethet. Erısen hemolizált, lipémiás, icterusos vagy szennyezett minta használatát kerüljük! Humán plazmából a vizsgálat nem végezhetı el. Ref /BRD Hungarian - 6

7 8. A VIZSGÁLAT MENETE Manuális technika - Készítsük elı a megfelelı számú sort. - Készítsük elı a mosópuffert, hígítsuk 1:10-hez (100mL+900mL H 2 O). - A fagyasztva szárított antigént oldjuk fel a konjugátummal (a térfogat a címkén látható). Amennyiben kevesebb Ag fogy, akkor használatra kész mosópufferrel (1/10) oldjuk fel és utána a konjugáttal 1/11 arányba. Hígítsuk a mintákat 1:101 arányban, 10 ul mintához 1 ml higítót adagolva; osszunk szét 100 ul-t minden egyes mintából a lemez lyukaiba (párhuzamos mérések ajánlottak). Helyezzünk HÍGÍTATLAN kontrollokat a sorokba (100 ul). A minimum követelmény 1 negatív, 2 cut-off és 1 pozitív kontroll használata mérésenként. Egy lyukat hagyjunk meg a vaknak (100 ul a szubsztrát keverékbıl). A lyukakat fedjük le védıfóliával és inkubáljuk 45 percig 37 C-on. Miután né gyszer mostuk 30 másodpercig (300 ul), adjunk 100 ul-t a konjugátumból minden egyes lyukhoz, kivéve a vakot és inkubáljuk újra 45 percig 37 C-on, lefedve védıfóliával. A lemezt újra mossuk négyszer, a fent leírtak szerint. Végül osszuk szét a szubsztrátot, 100 ul-t, lyukanként. 15 perc múlva szobahımérsékleten az enzim reakciót állítsuk le 100 ul leállító oldattal. Az abszorbanciát (O.D.) olvassuk le 450 nm vagy 450/620 nm-en 30 percen belül. Manuális technika 9. Platelia tm VZV IgM vizsgálat menete 1. lépés Helyezzünk 100 ul hígított mintát/kontollt a lemez lyukaiba Inkubáljuk 45 percen keresztül 37 C-on Mossuk 4 alkalommal (30 mp áztatási idı; 300 ul) 2. lépés Adjunk 100 ul-t az immunkomplexbıl minden egyes lyukhoz, kivéve a vakot Inkubáljuk 45 percig 37 C-on Mossuk 4 alkalommal (30 mp áztatási idı; 300 ul) 3. lépés Adjunk 100 ul szubsztrátot minden egyes lyukhoz Inkubáljuk 15 percig szobahımérsékleten 4. lépés Adjunk 100 ul leállító oldatot minden egyes lyukba Olvassuk le az abszorbanciát 450 nm-en 30 percen belül. 10. A TESZT VALIDÁLÁSA A vak értéket (<=0,150) vonjuk ki minden egyes eredménybıl. Az Cut-off kontroll OD értékei, amennyiben 3x mérjük maximum 25%-kal térhetnek el az átlagtól. Hagyjunk el minden anomáliás értéket és számoljuk újra az átlagot. A pozitív kontroll OD értéke legalább 1,5-szöröse kell, hogy legyen a cut-off értéknek. Az arány a negatív kontroll és a pozitív kontroll között kevesebb kell, hogy legyen, mint 0,6. A cut-off kontroll OD értéke >=0,2 450 nm-en és >=0,16 450/620 nm-en. 11. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Kvalitatív eredmények Ha a minta OD értéke magasabb, mint a cut-off értéke, akkor a minta pozitív specifikus IgM jelenlétére. Számoljuk ki a minta és a cut-off kontroll OD arányát. A minta Pozitív: ha az arány > 1,2 Kétes: ±20%-a a cut-off kontrollnak Negatív: ha az arány < 0,8 Amennyiben a teszt eredménye kétes, ismételjük meg a vizsgálatot. Ha ezek után is kétes marad, kérjünk új mintát. Ref /BRD Hungarian - 7

8 12. AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI A teszt eredményét az egyéb elérhetı eredményekkel (más diagnosztikus eljárások eredményei) együtt értékeljük. 13. ANALITIKAI SPECIFICITÁS 63 szérum mintát vizsgáltak, amelyek potenciális zavaró tényezıket tartalmaztak: - Terhes nıktıl vett szérum minta (n=12) - Parvovirus IgM (n=3) - CMV IgM (n=12) - HSV IgM (n=5) - VCA IgM (heterophyl At) (n=5) - Rubeola IgM (n=5) - Kanyaró IgM (n=5) - Mumps IgM (n=5) - Reuma faktor (max IU/dl) (n=5) - Bilirubin (max. 11 mg/dl) (n=5) - Trigliceridek (max mg/dl) (n=5) - Erısen hemolizált minta (n=3) Egyik esetben sem figyeltek meg interferenciát. 14. DIAGNOSZTIKUS ÉRZÉKENYSÉG ÉS SPECIFICITÁS Egy külsı kísérletben, 154 mintát teszteltek a teszttel párhuzamosan a laboratóriumban használt rutin módszerrel. A minták 5 különbözı panelekre lettek osztva: - Panel 1: 56 minta aktuálisan varicella infekcióban szenvedı egyének. - Panel 2: 10 minta esetén újrafertızıdés, amely szerokonverzióval vagy a CFT-ben antitest titer növekedésével szemléltethetı. - Panel 3: 15 minta akiknek aktuális CMV fertızése van, anti-cmv IgM kimutatható náluk. - Panel 4: 8 minta, amelyek pozitívak mononucleosisra, kimutatható náluk anti-vca IgG és IgM, de az anti-ebna antitestek hiányoznak. - Panel 5: általános populációból származó 65 minta, amelybıl 61 minta tartalmaz anti-varicella IgG-t. A két teszt teljesítményjellemzıinek összehasonlításakor az egyezés 99,4% volt (153/154), 100%-os érzékenységgel a specificitás pedig 98,8% (90/91). 15. PONTOSSÁG Egy futtatásban: Minta VZC 1 (Negatív < Cut off) VZC 2 (Pozitív > Cut off) VZC 3 (Pozitív) Cut off Pozitív kontroll n (ismétlés) O.D. 0,115 0,511 1,769 0,292 1,755 CV% Futtatások között: INDEX Minta Átlag CV% Pozitív kontroll 6,1 2 VZC 1 0,4 6 VZC 2 1,8 16 VZC 3 6,9 4 Ref /BRD Hungarian - 8

9 Pontosság lotok között: INDEX Minta Lot n. 034 Lot n. 035 Lot n. 036 Átlag CV% Pozitív 5,7 5,8 6,1 5,9 4 kontroll VZC 1 0,3 0,4 0,4 0,4 16 VZC 2 1,3 2,0 2,0 1,8 23 VZC 3 4,9 6,2 6,5 5, HIBAELHÁRÍTÁS PROBLÉMA LEHETSÉGES FORRÁSOK TESZT VAGY CSELEKVÉS Érvénytelen eredmények Egy vagy több reagens nem lett (mind negatív) hozzáadva vagy rossz a Érvénytelen eredmények (mind pozitív) Ellenırizzük a folyamatot. Ellenırizzük a fel nem használt oldatokat. Ismételjük meg a tesztet. sorrend. Nem reaktív a lemez. Ellenırizzük a csomagoláson a kódszámot (a tesztleírás 4. pontjában látható a helyes kódszám). Ellenırizzük a fel nem használt lemez nedvességét. (A szilikagélnek halvány sárgának kell lennie. Ismételjük meg a tesztet. A szubsztrát szennyezıdött. Vegyünk egy új adag szubsztrátot. Nem megfelelı mosás. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mosó jól mőködik. Gyenge pontosság A mosási lépés nem komplett. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mosó Rendellenes szín képzıdése Nem megfelelı aspiráció. Pipettázási hiba. A reagensek hozzáadása túl lassan történt. Buborékok jelenléte. Az optikai út nem tiszta. Nem megfelelı inkubációs idı vagy hımérséklet. Nem megfelelı mennyiségő szubsztrát hozzáadása. jól mőködik. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a mosó jól mőködik. Ellenırizzük a pipettát. A mosási lépés után ne hagyjuk, hogy kiszáradjon a lemez. Adjuk azonnal hozzá a regenseket. Pipettázás alatt kerüljük el a buborékok képzıdését. Ellenırizzük a készülék fényforrását és a detektort, hogy nem koszos-e. A lemezek alját töröljük le papírtörlıvel. Ellenırizzük a hımérséklet és az idı monitoringját. Ragaszkodjunk a használati utasításhoz. Ellenırizzük a pipettát. GYÁRTÓI MINİSÉGELLENİRZÉS Az elıállított reagensek minıségügyi rendszerünk elıírásainak megfelelıen készültek a nyersanyagok bevételezésétıl kezdve a végtermék forgalomba kerüléséig. Minden egyes tétel minıségellenırzı vizsgálatokon esett át, és kizárólag a meghatározott jóváhagyási feltételeknek való megfelelés után kerül piacra. Az egyes tételek elıállítása és ellenırzése során készült jegyzıkönyveket a Bio-Rad ırzi. Ref /BRD Hungarian - 9

10 The other languages which are required in conformity to the European Directive can be obtained from your local Bio-Rad agent. Les autres langues requises par la Directive Européenne sont disponibles auprès de votre représentant Bio-Rad local. Los otros idiomas que se requiren para la conformidad de la Directiva Europea puede ser obtenida en su oficina local Biorad. Die anderen Sprachen, die in Übereinstimmung mit der europäischen IVD Direktive benötigt werden, erhalten Sie über Ihre lokale Bio-Rad Niederlassung. Le altre lingue che sono richieste in conformità con le Direttive Europee possono essere ottenute dal locale agente Bio-Rad. As restantes línguas, obrigatórias em conformidade com a Directiva Europeia, podem ser obtidas através da subsidiária Bio-Rad mais próxima de si. Övriga språk som krävs i enlighet med EG-direktivet kan erhållas från din lokala Bio-Rad-representant. De øvrige sprog som kræves i henhold til EU direktiv kan fås ved henvendelse til den lokale Bio-Rad leverandør. Οι υπόλοιπες γλώσσες που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία διατίθενται στον τοπικό αντιπρόσωπο Bio-Rad. 17. REFERENCIÁK 1. E.H. Wasmuth and W.J. Miller: Med.Virology 32: 189 (1990). 2. M.L. Landry, S.D. Cohen, D. Mayo, C.Fong, W.Andiman: J. Clin. Microbiology 25:832 (1987). 3. P. Larussa, S. Steinberg, et al. J. Clin. Microbiology 25: 2059 (1987). Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré 05/ Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) Fax : +33 (0) Ref /BRD Hungarian - 10

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Sm egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az Sm antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM MPO egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a myeloperoxidáz (MPO) ellenes

Részletesebben

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM SLA (szolubilis májantigén) egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens vizsgálat (ELISA),

Részletesebben

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) kit egy

Részletesebben

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Magyar 430-TMB-VPU/010708

Chlamydia pneumoniae-igg-selisa medac. Magyar 430-TMB-VPU/010708 Chlamydia pneumoniaeiggselisa medac Magyar 0123 430TMBVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische

Részletesebben

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies 2008 július EZ1 DSP Virus Kit Használati utasítás 48 2. verzió Az EZ1 DSP Virus Kit a QIAGEN BioRobot EZ1 DSP-vel vagy az EZ1 Advanced DSPvel együtt egy olyan rendszer, amely mágneses gyöngy technológiát

Részletesebben

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Termékkód: 708150, 708155 508150.30, 508155.10 Javasolt alkalmazás NOVA Lite ANA Plus egy indirekt

Részletesebben

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8 Egy második mosás után a pettét fotoreagens-keverékkel töltjük meg, amely az enzimmel megjelölt anti-ige antitesttel kémiailag reakcióba lép és ennek során fényt bocsát ki (kemilumineszcencia). Az egyes

Részletesebben

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz HE4 EIA Prod. Nr. 404-10 Használati utasítás Enzim immunmetrikus vizsgálati készlet 2008-09 96 meghatározáshoz CÉLSZERŰ HASZNÁLAT A HE4 EIA a humán szérumban található HE4 mennyiségi meghatározására szolgáló

Részletesebben

Nem-konjugált Ösztriol

Nem-konjugált Ösztriol RK-3CTMCE150102 Nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet (REF: RK-3CT) A nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet humán szérum nem konjugált ösztriol tartalmának in vitro direkt meghatározására szolgál,

Részletesebben

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET Vércukor ellenőrző készlet KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió Kezelési útmutató Kedves tulajdonos! Ez a kézikönyv olyan fontos információkat tartalmaz, melye ket tudnia kell

Részletesebben

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban Doktori értekezés Temesváry Kriszta GÖDÖLLŐ 2003 A doktori program Címe: Az állattenyésztés biológiai alapjai Tudományága: Mezőgazdaság-tudomány

Részletesebben

használati útmutató GL32 mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344

használati útmutató GL32 mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344 használati útmutató GL32 mmol/l H Code free VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK german l engineering Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344 Tartalomjegyzék Vércukormérő

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet FoNo VII.-3/2009. számú közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet FoNo VII.-3/2009. számú közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról Az Országos Gyógyszerészeti Intézet FoNo VII.-3/2009. számú közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról Hatályosság: 2009.11.20 - A Szabványos Vényminták Győjteménye VII. kiadása alkalmazásáról

Részletesebben

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék Használati útmutató Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetések... 5 A mérés

Részletesebben

SVM Biotechnológia I. Környezetvédelmi biotechnológia

SVM Biotechnológia I. Környezetvédelmi biotechnológia SVM Biotechnológia I. Környezetvédelmi biotechnológia Talajok, természetes vizek, szennyvizek állapotának felmérése, a szennyezett területek tisztulási folyamatának nyomonkövetése A környezetvédelem célja

Részletesebben

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306 GlucoDock Vércukormérő modul Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el! Art. 79306 GlucoDock részei Működési információk Apple készülék csatlakozó hely GluckoDock eszköz csatlakozófej GluckoDock

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Vércukormérő rendszer Vércukormérő rendszer Felhasználói kézikönyv AGM-4000 *KÉSZÜLÉK ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglaló célja kizárólag a GlucoDr AGM-4000 vércukormérő készülék gyors bemutatására szolgál. A

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical. Használati utasítás GL40 mmol/l H VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre IVD Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.de 0344 2 Beurer GL40 mmol/l Tartalom 1 Ismertető...4

Részletesebben

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató egyéni vércukormérő készülék Dcont Ideál Használati útmutató 1 Használati útmutató Mielőtt megkezdené a készülék használatát Alaposan olvassa el Dcont Ideál, az Ideál Teszt tesztcsík és az ujjszúró használati

Részletesebben

1. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNİ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK

1. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNİ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK 1. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMBAN TÖRTÉNİ MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEK 1.1. MUNKAVÉDELMI RENDSZABÁLYOK A LABORATÓRIUM TERÜLETÉN PAMUT ALAPANYAGÚ VÉDİRUHA ÉS VÉDİSZEMÜVEG HASZNÁLATA

Részletesebben

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33 Tartalom 1 A készülék ismertetése...4 A készülék ismertetése...4 1.1 Szállítási terjedelem, utólagos vásárlás és tartozékok...5 1.2 A készülék funkciói...6 1.3 Jelmagyarázat...7 2 Figyelmeztető megjegyzések

Részletesebben

2.2.34. TERMOANALÍZIS

2.2.34. TERMOANALÍZIS 2.2.34. Termoanalízis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 2.2.34. TERMOANALÍZIS 01/2005:20234 javított 6.1 A termoanalízis körébe azon módszerek tartoznak, amelyekkel egy anyag valamely fizikai tulajdonságának változását

Részletesebben

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER CE 0123 Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás / PH. 1 GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI JEGYZÉK Erre a készülékre az érvényesített jótállási jegy és rendeltetésszerű használat esetén

Részletesebben

MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉRCUKORSZINTMÉRŐ. MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu. Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl

MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉRCUKORSZINTMÉRŐ. MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu. Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI VÉRCUKORSZINTMÉRŐ HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu FONTOS INFORMÁCIÓ A MyGlucoHealth készülék gyors és egyszerű módszert

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben