Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: Dakáné Dési Tünde Óvodai szülői szervet elnöke Érdekképviseleti Fórum nevében 5/2013. (VIII.23.) Szakalkalmazotti határozattal elfogadta a szakalkalmazottak közösség Egyetértését kinyilvánító: Sánta Gizella fenntartó 10/2013 (VIII. 26.)Óvodavezetői határozattal jóváhagyta: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Ph. Hatályos: A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: www. ruzsa.hu / intézmények/ Hétszínvirág Óvoda Iktatószám: 237-2/2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 5 3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA Székhelyintézményünk óvodája Tagintézményünk óvodája Bölcsődei intézményegységünk PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI Csoportszervezési elvei és gyakorlata A nevelés időkeretei A pedagógiai munka dokumentumai Csoportnapló Fejlődési napló A pedagógus által vezetett egyéb tanügyigazgatási dokumentum A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI Az intézmény személyi feltételei A NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK Az óvoda tárgyi feltételei A program megvalósítását szolgáló eszközrendszer AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATA A NEVELÉSI CÉL ELÉRÉSÉNEK FELTÉTELEI A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében A képességek szerepe a nevelési cél elérésében A TUDATOS FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A FEJLESZTÉS TARTALMA Játék és tanulási tevékenység Társas és közösségi tevékenység (érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés) Munka jellegű tevékenységek Szabadidős tevékenység A KOMPLEX TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE A komplex tevékenységek szervezésének fogalma, jellemzői A társadalmi érintkezést megalapozó komplex tevékenységszervezés Anyanyelvi nevelés Matematika A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex tevékenységszervezés Természet társadalom ember Művészeti tevékenységek Mese- vers, dramatizálás, bábozás Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc Vizuális tevékenységek (Rajzolás, mintázás, kézimunka) AZ EGYÉN TÁRSADALMI FELADATAIT TUDATOSÍTÓ, KÉPESSÉGEIT FEJLESZTŐ ISMERETEK, TEVÉKENYSÉGEK Mindennapi testnevelés (Mozgás) AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, EGYÉB RENDEZVÉNYEI AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Az óvoda és család kapcsolata Az óvoda és iskola kapcsolata Az óvoda és a bölcsőde kapcsolata a székhelyintézménynél Civil szervezetekkel való kapcsolat Óvodánk egyéb kapcsolatai A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK Különleges bánásmódot igénylő gyermek, 59 2

3 A sajátos nevelés igényű gyermekek nevelése, habilitációs, rehabilitációs tevékenységek Egyéb pszichés fejlődés zavaraival küzdőgyermek befogadása Kiemelten tehetséges gyermek A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének, fejlődésének segítése Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program (Óvodai integrációs program) szerinti nevelés Szervezési feladatok Nevelőtestületi együttműködés Pedagógiai munka kiemelt területei Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka Együttműködés óvodán kívüli szervezetekkel Óvoda iskola átmenet támogatása Szülőkkel való kapcsolattartás együttműködés Intézményi önértékelés, eredményesség GYERMEKVÉDEM A RUZSAI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK SZAKMAI PROGRAMJA Miért jó a játék? A kisgyermeknevelő feladata a játékkal kapcsolatban A játék színterei Mondóka, ének Vers Alkotó tevékenységek Mozgás Tanulás Hitvallásunk a gyermeknevelésről Mit nyújtunk a gyermekeknek? Gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korára, az óvodai felvételig a legtöbb kisgyermek Mit nyújtunk a szülőknek? GYERMEKEINK NAPIRENDJE A BÖLCSŐDE JÁTÉKOS PROGRAMJAI SZOLGÁLTATÁSOK Az intézmény működését szabályozó főbb jogszabályok Módszertani levelek A szakmai felügyeletet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyakorolja MELLÉKLETEK A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL TÁJÉKOZTATÁS, ÉS ANNAK MEGISMERTETÉSI RENDJE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK FELHASZNÁLT IRODALOM 83 3

4 1. BEVEZETÉS Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosítása 1996-ban kötelezővé tette, hogy az óvodák az "Óvodai nevelés országos alapprogramja" című dokumentum alapján év szeptemberétől helyi nevelési program alapján dolgozzanak. A ruzsai és pusztamérgesi nevelőtestületünk a választható programok között azt a programot kereste, amely óvodásaink számára a legjobb, legeredményesebben alkalmazható. Mindkét óvoda nevelőtestülete Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési programját választotta szeptember 1-től a ruzsai és pusztamérgesi önkormányzat intézményi társulás keretében látta el az óvodai nevelést szeptember 1-től folyamatosan bevezetésre került az általunk adaptált kompetencia alapú óvodai programcsomag május 31-vel megszűntetésre került a ruzsai és pusztamérgesi önkormányzat intézményfenntartó társulása, helyette Feladat-ellátási szerződés keretében, a Ruzsa község Önkormányzata által fenntartott Hétszínvirág Óvoda, önállóan működő költségvetési szerv útján kerül ellátásra a Pusztamérges község közigazgatási területének óvodai ellátása július 1-től többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményként működik tovább intézményünk, kiegészülve a szervezetileg és szakmailag önálló bölcsőde intézményegységgel, elnevezése Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde névre változott. Munkánk során figyelemmel kísérjük az óvodai nevelés változásait és a továbbképzéseken elhangzottak, új ismeretek, az új, korszerű szemlélet arra ösztönöz bennünket, hogy nevelő munkánkat megújítsuk, melynek központi gondolata a gyermekek egyéni képességének figyelembe vétele és az erre épülő harmonikus gyermeki személyiség fejlesztése. Az óvoda az- az intézmény, mely elsőként lép be a gyermekek nevelésébe. Segíti a szülőket a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elérésében, ezen belül a gyermeki személyiség egészséges kibontakoztatásában. Az óvoda az az intézmény, mely a leghatékonyabb korszakban találkozik a gyermekekkel, amikor a kicsik a legérzékenyebbek az őket érő hatásokra, amikor a legnyitottabbak a világra, önmagukra és egymásra, és amikor a legtöbbet képesek elraktározni lelkükben az őket ért hatásokról /Hegedűsné Tóth Zsuzsanna/ 4

5 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: Rövidített neve: Székhelye: Tagintézménye: Tagintézmény címe: Intézményegysége: Intézményegység címe: Telephelye: Telephely címe: Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye 6787 Pusztamérges, Móra tér 7 sz. Bölcsőde 6786 Ruzsa, Szent István út 6 sz. Konyha és ebédlő 6786 Ruzsa, Szent István út 6 sz. Az alapító okirat száma 108/2013(V. 29.) Kt. Létrehozásról rendelkező határozat száma: 39/1992.(VI.17.) Kth. Az intézmény fenntartója Fenntartó címe: Ruzsa Község Önkormányzata 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2 sz. Irányító szerve Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete Felügyeleti szerv címe: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2 sz. Működési köre Székhelyen lévő óvoda vonatkozásában: Ruzsa Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. Telephelyen lévő óvoda vonatkozásában: Feladat ellátási szerződésben foglaltak szerint Pusztamérges Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. Telephelyen lévő bölcsőde vonatkozásában: Ruzsa Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe, és ellátási szerződésben foglaltak szerint Pusztamérges Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe 5

6 Csoportok száma Székhelyen lévő óvodában: Telephelyen lévő óvodában: Bölcsőde intézményegységben: Engedélyezett férőhely száma Székhelyen lévő óvodában: Telephelyen lévő óvodában: Bölcsőde intézményegységben: 3 csoport 2 csoport 1 csoport 66 fő 50 fő 12 fő Törvényi háttér évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 257/2013 (VII. 5.) kormányrendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról Az intézmény hatályos Alapító Okirata 6

7 3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA Ruzsa és Pusztamérges egymással határos települések, Szegedtől 40 km-re, az Alföld déli részén. Ruzsa 2500, Pusztamérges 1500 lélekszám alatti települések. Távol a várostól, ipar nélküli, nagy tanyavilággal rendelkező falvak, ahol fő megélhetési forrás a mezőgazdaság. A családok %-a hátrányos helyzetű, 10-15%-a pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A programok megalkotásakor mindkét nevelőtestület olyan programot keresett, mely addigi nevelési gyakorlatához közel állt. Ismerve a szülők igényeit, figyelembe véve a tárgyi feltételeket és anyagi lehetőségeket, valamint a nevelőtestületek összetételét, attitűdjét a Gáspári pedagógia elveivel azonosulva a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával készítettük nevelési programjainkat. A évi társulás következtében a két óvoda azonos elvű nevelési programját alapul véve és egymáshoz közel álló nevelési gyakorlatából kiindulva, közös nevelési programot alkottunk szeptemberétől pedig folyamatosan kerül bevezetésre az általunk adaptált kompetencia alapú óvodai programcsomag. A mi óvodáink - a ruzsai és pusztamérgesi óvodák évben az Óvodafenntartó társulás létrejöttével vették fel a HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA nevet július 1-vel a bölcsőde beolvadásával- hivatalos elnevezésünk a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde névre változott Székhelyintézményünk óvodája Székhelyintézményünk óvodája szeptember 26- án ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az évfordulót jelenlegi és régi óvodások, jelenlegi és volt dolgozók, és szülők részvételével bensőséges keretek között, jelenlegi és régi óvodások köszöntőjével, ünnepi tortával, kiállítások szervezésével, rajzpályázattal és emléktábla avatással ünnepeltünk. Az egy csoportos, főzőkonyhás óvodának épült intézményünk- ahol eleinte szolgálati lakás is volt és benne kapott helyet a 70-es évek végéig a védőnői tanácsadás is- az 50 év alatt többször esett át kisebb- nagyobb bővítésen, átalakításon, legutóbb 2007-ben és 2010-ben. Ezeknek a felújításnak köszönheti jelenlegi állapotát ben kicserélésre kerültek az elavult nyílászárók, gázkazános központi fűtés váltotta fel a konvektoros fűtést. Mosdó helyiségeink teljes egészében felújításra kerültek és lett kevert vizünk is. Öltözőnk tágasabb, bejáratunk esztétikusabb és akadálymentesített lett ben hőszigetelést és új tetőt kapott az épület, valamint kicserélték a konyhai rész nyílászárói is január 1-től került bevezetésre az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer, mely igen nagy szakmai kihívást jelentett számunkra. Három csoportos óvodánkban 66 fő kisgyermek talál naponta megfelelő elfoglaltságot, testi és lelki, értelmi fejlesztést. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözősé- 7

8 geket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségei felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a különbözőségeket, erre neveljük gyermekeinket is. Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, jól felszereltek. Egy helyiségben történik ugyan az egész napos tevékenység, a játék és tanulás, az étkezés és a pihenés, de a gyermekek bevonásával könnyen átalakítható a tevékenységnek megfelelő térré. Egy külön helyiség a fejlesztő szoba ad helyet a gyógypedagógiai, logopédiai, számítógépes és egyéb fejlesztéseknek, a hit és vallásoktatásnak, családokkal való kapcsolattartásnak. Gyönyörű, füves és fás játszóterünk október 4-től kezdődően működik jelenlegi helyén. A szülők és dolgozók közös munkájának eredményeként jött létre. Megtalálható itt számos mozgás és egyéb fejlesztőeszköz, hinta, homokozó, babaházak, csúszda, rugós játékok, egyensúlyozók. A játszótéren található raktár jól szolgálja a kisebb eszközök homokozó játékok, biciklik, motorok, szerepjátékhoz és munkajellegű tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök - tárolását, illetve a munkajellegű tevékenységek végzésének lehetőségét. A családi házzal a közvetlen és tágabb környezetünkkel jó kapcsolatot és együttműködést alakítottunk ki. A szülők mindig is partnereink, segítőink voltak az együttnevelésben és a tárgyi környezet kialakításában egyaránt. Szívesen látogatják, illetve tevékenyen vesznek részt nyílt napjainkon, ünnepségeinken, szülői értekezleteinken, családi napunkon és óvodakóstolgatónkon. Lehetőségeikhez mérten anyagiakkal, munkájukkal, adományaikkal, részvételükkel támogatják az évenként megrendezésre kerülő jótékonysági bálunkat. Településünk intézményeivel iskola, gondozási központ, művelődési ház, szociális otthon, egészségügyi létesítmények- jó kapcsolatot ápolunk elsősorban gyermekeink erkölcsi és értelmi fejlesztése érdekében. Tágabb környezetünkkel való kapcsolattartásunk szintén gyermekeink érdekében, az ő támogatásukra létrehozott civil szervezet a ruzsai székhelyű Óvodák Kistérségi Egyesülete működésének kertében történik évben tizennyolcadik alkalommal rendeztünk jótékonysági bált óvodás gyermekeink javára. Eddigi báli bevételeink, tárgyi környezetünk fejlesztésének - az önkormányzati támogatás és a pályázatok mellett- igen jelentős forrásai voltak. Számos csoportszobai és udvari eszközt, csoportszobai és öltözőbútort, sportszert tudtunk vásárolni a bevételekből. Az elmúlt évben mind a három csoportszobát esztétikus és higiénikus lambéria lábazattal láttuk el, ebben az évben pedig kényelmes és esztétikus asztalokat és gyermekszékeket vásároltunk ebből a forrásból. Minden évben kirándulásra is fordítunk a báli bevételekből. Saját konyhánk nagyban segíti a gyermekek egészséges fejlődését. Házias ízekkel, egészséges alapanyagokból készült ételekkel, egyéni igényekhez igazodó fogyasztással, helyes szokáskialakítással járulunk hozzá a gyermekek egészséges testi fejlődéséhez. 8

9 3.2. Tagintézményünk óvodája Óvodánk kialakulásának történetéről írásos dokumentumaink nincsenek. Idős emberekkel beszélve az es évek végétől, kb tól van pusztamérgesen óvodai nevelés. Az épület a falu központjában helyezkedik el. Tudomásunk szerint, az épület csendőrlaktanya volt, majd később a falu általános iskolájának néhány osztálya is helyet kapott az épületben. Óvodánk, az eltelt 50 év alatt többszöri átalakításon, felújításon esett át. Az óvodák működésével kapcsolatban felmerülő tőrvényi elvárások, és nem utolsó sorban az épület állaga szükségessé tette a folyamatos átalakítást, fejlesztést. Szükséges volt a fűtés és világítás korszerűsítése ben a megemelkedett óvodáskorú gyermekek száma szükségessé tette a harmadik csoportszoba kialakítását. Ez idő tájt került sor a fűtés korszerűsítésére; a vegyes tüzelés helyett áttértünk a központi fűtésre, korábban a csoportszobák egyedi fűtéssel üzemeltek. A nagy és látványos fejlődés, az intézmény korszerűsítése az elmúlt néhány évben történt között az intézmény teljes felújítása, önkormányzati pályázattal valósult meg. A világítás mindenütt az elvárásoknak megfelelő. Biztonságosak és csúszásmentesek a járólapok az óvoda adott helyiségeiben. Az óvoda melegítő konyhája teljes átalakításon ment keresztül, amely a higiéniai elvárásoknak maximálisan megfelel. A vizesblokkok teljes felújításra kerültek. A csoportszobákba laminált padló került a rossz állapotú parketta helyett. A rosszul záródó huzatos nyílászárók cseréje az óvoda minden területén megtörtént, az ablakok egy része már redőnnyel felszerelt. Az óvoda berendezése és felszerelése is nagyon sokat változott az elmúlt néhány évben. Ez részben pályázati forrásból, részben szülői segítséggel, a jótékonysági bál bevételéből valósult meg. Így újult fel a gyermeköltözők bútorzata is ban az óvoda udvarának teljes felújítása vált szükségessé, melynek megvalósulását a szülők segítsége nélkül nem tudtuk volna véghezvinni. Az udvar játékai az EU elvárásainak megfelelő. Megvalósult az intézményünk tetőcseréje és a külső tatarozás. Így alakult ki a mai arculata intézményünknek. Folyamatos és hagyományteremtő kapcsolattartásra törekszünk községünk intézményeivel, a családokkal, a lakossággal, hisz az ismeretek, a gyermekek tapasztalati köre, élményvilága e környezetből ered. Nevelőtestületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek személyiségét egyénenként, az ő képességeiknek megfelelő ütemben fejlesszük, és éretté tegyük őket az iskolai nevelésre. A gyermekek nevelésében partnerként tekintünk a szülőkre. A nevelési év folyamán nyitottá tesszük az óvodai életet a családok számára is, változatos közös programok szervezésével. Mottónk: Csak közös nevelési célokkal teremthetünk boldog, egészséges gyermekkort óvodásaink számára. 9

10 3.3. Bölcsődei intézményegységünk A Bölcsőde szeptemberében nyitotta meg kapuit az " apróságok " és szüleik előtt. Akkor 25 férőhelyes volt az intézmény, három csoportszobával és a hozzájuk tartozó 2 fürdőszobával. Volt egy 50 adagos konyhánk, és külön épületben a mosókonyha (teljes ruházatot biztosítottunk ). Azután az állami támogatás megszűnése és a gyermeklétszám folyamatos csökkenése szükségessé tette az intézmény átszervezését, amit márciusában a testület rendelt el. A férőhelyszám 10- re csökkent és 2 gondozónő, valamint 1 technikai dolgozó maradt az intézményben. A konyhát hamarosan átvette az iskola és a régi csoportszobákban étkezőt alakítottak ki ben az egyre növekvő igényekhez igazodva a meglévő csoportszoba mellé az ebédlőből leválasztva egy 14 négyzetméteres étkezőt kaptunk. Az évek során a kihasználtság bebizonyította, hogy a lakosság igényt tart a bölcsődére! június 16.-tól a férőhelyszám 10.-ről 12.-re emelkedett. A es évben tartottunk első alkalommal nyílt napot, aminek keretében megmutattuk magunkat a falu lakosságának, betekintést nyerhettek az intézményben folyó munkába. A szülők örömmel vettek részt a rendezvény lebonyolításában, és gondtalanul- felszabadultan játszva töltöttek el gyermekeikkel egy rendkívüli napot. A bölcsődébe még nem járó gyermekek és szüleik is megelégedéssel fogadták, ezt az immár több éve visszatérő lehetőséget, amikor is intézményes keretek között, de még is csak szabadon játszva tölthetnek el egy napot saját gyermekeikkel. A nap folyamán betekintést nyerhettek a bölcsődések mindennapjaiba, a napirendbe, és megtapasztalhatták azt is, hogy hasonló korú gyermekek milyen sokrétűen tudnak egymással kapcsolatot teremteni, milyen kreatívak tudnak lenni játék közben, és azt is, hogy milyen nagy feladatunk van abban, hogy helyes viselkedési mintákat adjunk át gyermekeinknek. A megjelenteket, a szülők által felajánlott finomságokkal vendégeltük meg, amit az aktív játéktevékenység pihenőjében mindenki jóízűen fogyasztott. Módunk nyílt az egyéni beszélgetésekre is, melyek során sok olyan nevelést érintő kérdéssel fordultak hozzánk a szülők, melyek otthon problémát jelentenek számukra, és megoldásukhoz segítségre van szükségük. A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves tevékenységünknek. A rendelkezésünkre álló helyiségeket igyekszünk a tőlünk telhető minden eszközzel rendben tartani és szépíteni, évszakoknak megfelelő dekorációval hangulatosabbá tenni. Az apróságok a nap jelentős részét esztétikus udvari környezetben töltik. 10

11 4. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK Az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést, mely egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz és fejlődési üteméhez igazodik, e differenciált bánásmód minden gyermeket megillet. Minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben A nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak megfelelő tevékenység, kiemelten a szabad játék által. E tevékenységeken keresztül gondoskodni kell az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalom közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekedetein keresztül sajátít el, ezért minél több tapasztalatot és élményt szerezhessen és kiélhesse természetes kíváncsiságát. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára a szükséges segítség, gondozás, nevelés biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember, ezért olyan pedagógiai környezetet működtetünk, ahol a másság mindenki számára természetes. Az óvodás gyermek magatartását érzelmei befolyásolják, ezért nevelési cél, hogy az óvodapedagógusban és az óvodában dolgozókban társra, természetes támaszra találjon. Valamennyi munkatárs folyamatosan együttműködik és összehangolja tevékenységét a befogadó nevelés érdekében. A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével kívánjuk elérni, hogy a gyermek tisztelje környezetét, bátran alakítsa anélkül, hogy kárt okozna benne, ezzel szolgálva környezettudatos viselkedésének megalapozását. A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyisége teljes kibontakoztatásának támogatásával az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének, a szabad játék elsődlegességének biztosítása. 11

12 A migráns gyermekek nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. A gyermekek nevelését a családi házzal együttműködve, a családok igényeire alapozva, azok elvárásait figyelembe véve és nevelési gondjait segítve végezzük. 12

13 5. GYERMEKKÉP A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglévő hátrányai csökkenjenek. Óvodánk nem ad helyet az előítéletes megnyilvánulásoknak sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Az óvodás gyermek személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért elsődleges és elengedhetetlen, hogy őt érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Az érzelmi nevelés feladataiként törekedni kell a szeretet és kötődés képességének fejlesztésére, a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének kialakítására, fejlesztésére, az ösztönök és érzelmek irányításának fejlesztésére, az érzelmi zavarok tompítására, leépítésére. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni: Akik képesek eligazodni környezetükben, bátran, szívesen, folyamatosan kommunikálnak, együttműködésre törekszenek, ugyanakkor megőrzik egyéniségüket a közösség szolgálatában. Akik képesek a másság megértésére, elfogadására, a különbözőségeket természetes módon élik meg. Akik a személyi, tárgyi és természeti környezet iránt nyitottak, tisztelik, óvják és védik azt. Számukra a szabad játék a legfőbb élményforrás. 13

14 6. ÓVODAKÉP Óvodai nevelésünk a szűkebb környezet igényeihez igazodva, azok által befolyásolva, a családi nevelés kiegészítője, biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, esetenként hátránycsökkentő szereppel. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Szeretnénk, ha óvodánk olyan óvoda lenne: Ahol a gyermekeket, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör, megbecsülés, tisztelet, bizalom, elfogadás veszi körül, egyedi személyiségként tartják számon őket és egyenlő hozzáférést biztosítanak számukra. Ahol minden gyermek életkori és egyéni sajátosságainak, képességeinek megfelelően, sokoldalúan, harmonikusan fejlődik. Ahol a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságaira építve biztosítanak változatos tevékenységeket, melyen keresztül tapasztalatokat szerezhetnek természeti és társadalmi környezetükről és megalapozzák környezettudatos magatartásukat. Ahol meg lévő korábbi tapasztalataikat egyéni képességeikhez igazítva differenciált formában rendszerezik, bővítik. Ahol fejlődésüket nem sürgetik, alkalmazkodnak a gyermekek egyéni érési üteméhez, és optimális feltételeket biztosítanak kiteljesedésükhöz. Ahol önkifejező, önérvényesítő törekvéseiket segítik. Ahol a szabad játék túlsúlyban van a gyermekek tevékenységei között. Ahol az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, a gyermekek meghallgatására, kérdéseinek támogatására és a válaszok megadására figyelmet fordítanak. Ahol a szolgáltatást igénybe vevők reális igényei kielégítést nyernek. Ahová a szülők pozitív meggyőződésből hozzák gyermekeiket, a gyermekek szívesen örömmel járnak, és jól érzik magukat. Ahol a szülők aktívan bekapcsolódnak az óvodai életbe. Ahol a szülők ismerik, véleményezik és támogatják az óvodai nevelőmunkát. 14

15 Ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Ahol valamennyi munkatárs folyamatosan együttműködik és összehangolja tevékenységét a befogadó nevelés érdekében. Ahol a multikulturális, interkulturális nevelés a befogadó pedagógiában természetes szemlélet. Ahol a gyermekek örömmel mozognak, a mozgás egészséges életöröm számukra. Ahol a gyermekek testi, lelki, mentális egészségfejlesztése megvalósul. 15

16 7. A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI A tervezés tudatos, átgondolt folyamat, melynek során számításba kell venni, hogy az egyes gyermekek fejlődési üteme és fejlődési dinamikája más és más lehet. A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, egymással szoros kölcsönhatásban valósítható meg. Komplexitása abban rejlik, hogy a gyakorlatban a gyermeket érő élmények, tapasztalatok egyszerre, egy időben és sokoldalúan jelentkeznek. Így kell tervezni és megvalósítani is. Minden esetben az egyéni és az adott csoport eredményeire alapozottan tevékenységet tervezünk. A tervezést általában anyaggyűjtés és élményszerzés előzi meg. Javasolt a pedagógusok módszertani szabadságának érvényesítésével a kompetencia alapú programcsomag tématerv javaslatainak beépítése. A kompetenciai programcsomag témajavaslatai és tematikusan válogatott mese, vers és ének gyűjteménye segítik az óvodapedagógusok munkáját a napi gyakorlatban. A környezet tevékeny megismerését szolgáló foglalkozások anyagait, a meséket, verseket, dalokat, illetve ábrázolási technikákat a Programcsomag a négy őselem föld, víz, tűz, levegő köré csoportosítja. Az egyes őselemeket az év konkrét hónapjaihoz rendeli hozzá, ami azt jelenti, hogy az adott negyedévekben az óvodapedagógusok szabadon válogathatnak az adott időszak tématerv javaslatai közül, ezzel gazdagítva a foglalkozások anyagát. Az egyes őselemek időszakai Levegő: július, augusztus, szeptember Tűz: október, november, december Víz: január, február, március Föld: április, május, június. A helyi sajátosságokat is figyelembe kell venni, mint pl.: az erdő közelsége, a téli disznóvágások, mezőgazdasági munkák stb Csoportszervezési elvei és gyakorlata Óvodánkban vegyes életkorú csoportokat szervezünk. Szülők igényeinek megfelelően lehetőséget biztosítunk a testvérek, barátok egy csoportba kerülésére. A gyermekek csoportba kerülésének elvei: A csoportban biztosítani kell a megfelelő életkori és nemi arányokat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek arányos elosztására is törekedni kell.(sni, HH és HHH) 7.2. A nevelés időkeretei A napirend, és a heti rend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. A napirenden belül megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát a szokásrendszer kialakításával segítjük elő. Az egészséges fejlődéshez szükséges a mozgásos tevékenység és a pihenés váltakozó biztosítása. A napirenden belül a legtöbb időt a szabad játék kapja, mert ez a gyermekek legfőbb tevékenysége. A gondozás és a szabadlevegőn való tartózkodás jól illeszthetők a játéktevékenység egész napos folyamatába. Törekszünk a várakozások, monoton cselekedtetések kiküszöbölésére. 16

17 Célunk, hogy a gyermekek minden tevékenységet kipróbálhassanak, elvégezhessenek, amire képesek, ami életkori sajátosságaikból adódik, és nem veszélyezteti önmaguk, vagy társaik biztonságát. Székhely óvodánk sajátossága, hogy egyszerre csak két csoportnak elegendők a mellékhelyiség. Fontos szempont, hogy a zsúfoltságot, balesetveszélyt elkerüljük, egymást ne zavarjuk, s a gondozási feladatokat maradéktalanul ellássuk. Ezért a csoportok napirendjét össze kell hangolnunk. A lehetőségekhez mérten igyekszünk ezt rugalmasan kezelni. A napirend nevelési évenként vagy szükség szerint változhat. (pl. ünnep, stb.) Törekszünk a várakozások, monoton cselekedtetések teljes kiküszöbölésére. Heti rend A napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. Nevelési év elején, a beszoktatás időszakában legyen alkalmazkodó, különösen rugalmas, míg a nevelési év végén, iskolakezdés előtt pontosabb betartását helyezzük előtérbe. Lényeges, hogy mindenre jusson elegendő idő. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. Heti rend javaslat Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Mindennapi testnevelés Mese-vers Mindennapi testnevelés Mese-vers Matematika Mindennapi testnevelés Mese-vers Művészeti tevékenység (ének-zene) Mindennapi testnevelés Mese-vers Természet - társadalom - ember Mindennapi testnevelés ( testnevelés foglalkozás) Mese-vers Művészeti tevékenységek (vizuális) 17

18 Napirend javaslat A napirend általános időkeretei a 10 órás nyitva tartás alatt: Tevékenységek 3-4 évesek 4-5 évesek 5 - óvodáskor végéig Szabad játék és egyéb szabadidős tevékenység Komplex tevékenységek szervezése Étkezés, pihenés Öltözködés, tisztálkodási tevékenység A pedagógiai munka dokumentumai Csoportnapló Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgál. Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, az óvodai körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét. Az óvodai csoportnapló tartalmazza a gyermekek nevét és óvodai jelét, a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három- négyéves, a négyötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak, a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét, a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti rendet napi bontásban, Tartalmazza a nevelési éven belüli időszakonként a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: vers és mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás, a külső világ megismerése, az értékeléseket, Tartalmazza a hivatalos látogatásokat, a látogatás célját, szempontrendszerét, időpontját, eredményét, a látogató nevét és beosztását, Tartalmazza még a gyermekcsoport életéről szóló feljegyzéseket. 18

19 Fejlődési napló A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő dokumentáció (Fejlődési napló) a gyermekek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. A gyermekek fejlődését nyomon követő kötelező dokumentum összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.), és az azt módosító 22/2013.(III.22.) EMMI rendelettel. (1 számú melléklet) A fejlődési napló tartalmazza: a gyermekre, családra vonatkozó adatok, információk (anamnézis), családi beszélgetések (a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzések, családlátogatások, fogadóórák), a gyermek fejlődésének mutatóit (mozgás, értelmi, beszéd, érzelmi fejlettség, neveltségi szint), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket. A fejlesztést végző óvodapedagógus fejlődést szolgáló intézkedéseit, megállapításokat, javaslatokat, szakértői véleményeket. külön fejlesztési terv készítése nem indokolt, mivel a fejlettségi állapot rögzítése egyben fejlesztési tervként is értelmezendő A pedagógus által vezetett egyéb tanügyigazgatási dokumentum A felvételi és mulasztási napló: A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését. Tartalmazza a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét, a felvétel időpontját, az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, a szülők napközbeni telefonszámát, a megjegyzés rovatot, melyben az SNI gyermekek esetében fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. A megjegyzés rovatba kell feltüntetni még az óvodai elhelyezés megszűnését is. Feladatunk: A Csoportnapló és Felvételi és mulasztási napló és a Fejlődési napló vezetése, melyet a csoport óvodapedagógusai egymás között megosztva végzik, a délelőttös óvodapedagógus irányítása mellett A napirend és a heti rend összeállítása és egyeztetése, illetve összehangolása. Rugalmas napirend mellett párhuzamos tevékenységek lehetőségének biztosítása. Nevelőmunka negyedéves tervezése és értékelése. A komplex foglalkozások (tanulás) tervezése heti intervallumra és annak negyedéves értékelése. Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció (Fejlődési napló) vezetése évente 2 alkalommal. A szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről és javaslattétel a fejlődés elősegítéséhez szükséges fejlesztési feladatokról. 19

20 8. A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI 8.1. Az intézmény személyi feltételei Az óvodánk teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekekkel való foglalkozás mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa Óvodapedagógusok száma: 6,3 fő A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 4 fő Pedagógiai asszisztens: 1 fő Dajkák száma: 3 fő Óvoda konyha: 2 fő Konyha és ebédlő telephely: 5 fő Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgei Tagintézménye Óvodapedagógusok száma: 3 fő A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 2,75 fő Pedagógiai asszisztens: 0.75 fő Dajkák száma: 2 fő Bölcsőde intézményegység: 3.75 fő Kisgyermek gondozó 2,75 fő Takarítónő 1 fő, Összes alkalmazott: 26,8 fő Az óvodapedagógus szerepe és feladatai Az óvodapedagógusok szakmai felkészültsége jó, mindannyian gyermekszerető, humánus beállítású, sokéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, akik pályájuk jelentős részét jelenlegi munkahelyükön töltötték. A nevelési programunk az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekinti, ezért neki korszerű általános és szakmai műveltséggel kell rendelkezni. Ismerje a gyermeket, a gyermeki tevékenységeket, azok tartalmát, szervezeti formáit. Ezen kívül rendelkezzen a megfelelő pedagógiai képességekkel - empátia, tolerancia, kongruencia. Legyen önálló, rugalmas, dönteni tudó, helyzetfelismerő. Érzelem gazdag, a gyermeki személyiséget övező bizalomhoz szükséges elfogadó, befogadó, segítő, támogató attitűd jellemezze. Biztosítson kiegyensúlyozott légkört. Magatartása modellként szolgáljon a szülők és a gyermekek számára egyaránt. Az óvodapedagógusok a nevelőtestületben végzik munkájukat, melynek egységes nevelési elvek alapján kell dolgoznia. Célunk, hogy minden óvodapedagógus saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, és feladatok érdekében tevékenykedjen. Nevelőtestületünk légköre saját megítélésünk szerint megfelelő, az egymás megértése, segítése a közös döntéshozatal és munkavégzés jellemzi. 20

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 5 3. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA 7 3.1. Tagintézményünk óvodája 9 3.2. Bölcsődei intézményegységünk 10 4. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 11 5. GYERMEKKÉP 12 6.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben