Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):"

Átírás

1 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

2 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni szeretnénk azokat a követelményeket, amelyek a gyakorlat teljesítésével kapcsolatosak. A kitöltését követően ez az egyik minimum követelmény a szakmai vizsga megkezdéséhez. Ezért kérjük, hogy a dokumentumot a tanulmányi ideje alatt gondosan kezelje és őrizze meg. Jó tanulást kívánunk!

3 3 A GYAKORLATI KÉPZÉS CÉLJA A csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára az intézmények munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és ismereteket nyújtani a gyermekekkel való bánásmódról, a felnőtt és a gyermek kapcsolatáról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveiről. A gyakorlat célja, hogy hozzájáruljon az érzelmi beállítódás fejlődéséhez, a gyakorlatok során elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és képességeket, amelyek alkalmasság teszik a hallgatót a 0-3 éves korú gyermek gondozására, nevelésére. KÖVETELMÉNYEK A csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó hallgató legyen képes: - felelősséget érezni más emberek gyermekei, és azok személyiségformálása, fejlődése iránt, - újszülöttet, csecsemőt, kisgyermeket szakszerűen karra venni, ölben tartani, megetetni, - felismerni a szocializáció és perszonalizáció törvényszerűségeit a harmonikus személyiségfejlődésben, - enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást, - felismerni és kielégíteni a sajátosan fejlődő gyermek szükségleteit, - a gyermek egyéniségének tiszteletben tartásával egyidejűleg elfogadtatni a szükséges szabályokat, - a helyes artikulációra, a tagolt beszédre, - elősegíteni a gyermek beszédfejlődését, - mondókák, versek, mesék esztétikus érzelemteli előadására, - tisztán énekelni, - megmagyarázni a mindennapi jelenségek okait, folyamatát, - felismerni a gyermek manipulációs késztetéseit, - a gyermekek öltöztetésére, fürdetésére, - támogatni a gyermekek önállósulási törekvéseit, - a szülőket és a gyermekeket egyen rangú partnernek tekinteni,

4 4 - alkalmazni a konfliktuskezelés különböző módszereit, - elvégezni a gyermek szükségletei szerinti gondozási és nevelői teendőket, - figyelemmel kísérni, támogatni a gyermek testi, lelki és szociális fejlődését, - biztosítani a gondozói munkához, és a gyermekek játék tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételeket, - szeretetteljes kapcsolatot kialakítani a gyermekkel, - szeretettel közeledni, és biztonságot nyújtani a rábízott gyermeknek, - átsegíteni a gyermeket fejlődésének nehézségein, - felismerni és biztosítani a sajátosan fejlődő gyermekek számára az egyéni bánásmódot, - csoporthelyzetben is biztosítani az egyéni bánásmódot, - megtervezni és megszervezni a gyermek egyéni képességeinek és igényeinek megfelelő egészséges és tevékeny életmódját, - megfigyelni a gyermek viselkedését, tevékenységét, fejlődését, - felismerni az egészségestől eltérő, kóros állapotokra utaló jeleket, az orvos, vagy a szülők megérkezéséig ellátni a beteg gyermeket, - alkalmazni a lázcsillapítás különböző módszereit, - orvosi utasítás alapján gyógyszert beadni, a megfelelő diéta szerinti étrendet biztosítani, - a gyermek állapotáról, az orvos utasításáról tájékoztatni a szülőket, - orvosi utasítás alapján elvégezni az otthoni ápolási feladatokat, ebben segíteni a szülőket, - a gyermekbalesetek esetén elsősegélyt nyújtani, orvost hívni, - részt venni a biztonságos és balesetmentes környezet kialakításában, - alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, a vegyszerek és a gyógyszerek tárolására vonatkozó előírásokat, - kapcsolatot tartani a szülőkkel, munkatársakkal, más szakemberekkel - egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenységet végezni, - alkalmazni a család és a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat, szakmai dokumentumokat, - mérlegelni a különböző eljárások és ellátások előnyeit és hátrányait, - vezetni a munkájához kapcsolódó dokumentációt, - a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni.

5 5 II. félév

6 6 Bölcsőde 1. hét 40 óra Gyakorlat helye: Gyakorlat letöltésének időpontja: Gyakorlatvezető neve: beosztása: A bölcsőde működésének dokumentációja: a) Az ellátásra vonatkozó jogszabályok, rendeletek. b) Alapító Okirat, Működési Engedély, Szervezeti Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, Bölcsődei Alapprogram, Etikai Kódex c) A bölcsőde helyi szakmai programja - A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei - Módszertani levelek, útmutatók (Folyamatos napirend, Játék a bölcsődében, Korai fejlesztés a bölcsődében) Írásbeli feladat: Az összegyűjtött adatok és tapasztalatok rögzítése. (melléklet 1-ben adja be) Értékelés módja: érdemjegy (1-5-ig) és szöveges értékelés Dátum: Minősítés: gyakorlatvezető aláírása

7 7 Bölcsőde 2. hét 40 óra Gyakorlat helye: Gyakorlat letöltésének időpontja: Gyakorlatvezető neve: beosztása: Az intézmény szerepe a település, a lakókörzet életében, a szolgáltatás jellege, működési formája, rendje, a családok igényei. a) A bölcsőde férőhelyszáma, a felvett gyermekek száma, a gyermekcsoportok életkor szerinti megosztása. b) Az alapellátások mellett végzett tevékenységek a bölcsődében (gyakorlóhely, alternatív napközbeni ellátás, korai fejlesztés, stb.) c) Intézményes kapcsolatok: fenntartó, felügyeleti szerv, bölcsőde, óvoda, gyermekjóléti szolgálat, stb. Írásbeli feladat: Az összegyűjtött adatok és tapasztalatok rögzítése. (melléklet 2-ben adja be) Értékelés módja: érdemjegy (1-5-ig) és szöveges értékelés Dátum: Minősítés: gyakorlatvezető aláírása

8 8 Bölcsőde 3. hét 40 óra Gyakorlat helye: Gyakorlat letöltésének időpontja: Gyakorlatvezető neve: beosztása: Az intézmény bemutatása a) A bölcsőde épülete, helyiségei: gondozási, gazdasági és kiszolgáló egységek, szociális helyiségek, alapvető felszerelések, berendezési tárgyak. b) A gondozó-nevelőmunka személyi feltételei: szakdolgozók és technikai dolgozók a bölcsődében, továbbképzési lehetőségek c) A bölcsődei dokumentáció rövid ismertetése (működési engedély, munkaköri leírások, munkarend, házirend, jelenléti ív, étkezők nyilvántartása, stb.) Írásbeli feladat: A bölcsődevezető tájékoztatója és a gondozónőkkel folytatott beszélgetések alapján készített jegyzetek rögzítése. (melléklet 3-ban adja be) Értékelés módja: érdemjegy (1-5-ig) és szöveges értékelés Dátum: Minősítés: gyakorlatvezető aláírása

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai 7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ... 1 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER... 49 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS... 89 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ...

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

Gyakorlati képzési program követelményei

Gyakorlati képzési program követelményei A gyakorlati képzés célja Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó Felsıfokú szakképzés Gyakorlati képzési program követelményei - A csecsemı és gyermeknevelı-gondozó hivatásra való felkészítés. Képet adni a

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 1.2 Szakképesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Gyakorlati képzési napló

Gyakorlati képzési napló Sorszám: /2011. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Gyakorlati képzési napló Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakos hallgatók részére A hallgató neve: EHA kód:. Tagozat: nappali 1126

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet

Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet 1/17 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás házi gyermekfelügyelet Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja

c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja Az Intézmény a gyermekek esélyegyenlősége, valamint a gyermekekkel kapcsolatos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona I. Szolgáltató adatai Az intézmény neve: Útkeresés Segítő Szolgálat Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b. Szolgáltató tevékenység formája: Családok Átmeneti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde Telephely: 1047

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

2. Törvényi szabályozás

2. Törvényi szabályozás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Pedagógiai Programjának melléklete az Egységes Óvoda-Bölcsődei csoport szakmai programja Bácsalmás 2013. 1.Az intézmény székhelye:

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Intézménye IV/6. sz. Pozsonyi ltp Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben