Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer"

Átírás

1

2 C s a l á d Kapcsolatok Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés Tevékenységrendszer S z a b a d J á t é k Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Fő feladatok Komplex egészségnevelés: Az egészséges életmód kialakítása, Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása G y e r m e k k é p, ó v o d a k é p Személyi- tárgyi feltételek Kapcsolatok Segítő intézmények, Gyermekorvos, fogorvos, védőnő Gyermekjóléti szolgálat Pedagógiai szakszolgálat Gyámügy Társ intézmények Bölcsőde, Óvodai feh-ek Richter óvoda DOKI Zeneiskola Fenntartó Kisebbségi önkormányzat Közművelődési intézmények Könyvtár Művelődési ház Civil szervezetek 2

3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ.1.old. Adatok 2.old. Személyi és tárgyi feltételek 2.old. Törvényesség biztosítása 3.old. A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása.4.old. A nevelőmunka céljai, alapelvei, feladatai, profiljai.. 4.old. A feladat ellátási helyenkénti helyi óvodai nevelési programokban jelenlévő egyedi arculat biztosításának kinyilvánítása 4.old. Innovatív törekvések és az óvodapedagógusok módszertani szabadságának biztosítása.. 4.old. A gyermek mindenek felett álló érdeke 4.old. A család és az óvoda szerepe a 3-7 éves korú gyermek nevelésében..4.old. I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA..5.old. II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP...5.old. Gyermekkép 5.old. A gyermek, mint egyedi személyiség és szociális lény 5.old. A gyermek fejlődésének meghatározói 5.old. A 3-7 éves gyermek szükségletei..5.old. Óvodakép 5.old. Az óvoda, mint szakmailag önálló nevelési intézmény 6.old. Az óvodai nevelőmunka alapvető funkciója 6.old. Nevelési alapelveink.6.old. Az alapelvek megvalósításának feladatai 6.old. Az óvodapedagógus modell..7.old. A nevelőmunkát segítő dajka...7.old. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...8.old. Általános feladatok...8.old. Az egészséges életmód kialakítása...8.old. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés.9.old. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása...12.old. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE...12.old. Befogadás, beszoktatás..12.old. Nyitva tartás...12.old. Heti és napirend.13.old. V. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI...13.old. Közvetlen és közvetett partnerek 13.old. A kapcsolattartás célja. 13.old. A kapcsolattartás elvei..13.old. A kapcsolattartás feladatai...14.old. A kapcsolattartás tartalma...14.old. VI. A GYERMEK MEGISMERÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE, DIFFERENCIÁLT, EGYÉNI KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉG FEJLESZTÉS, NEVELÉS...14.old. A differenciált egyéni fejlesztés alapelvei...14.old. A fejlesztés feladatai.14.old. A fejlesztés területei...14.old. A fejlesztés folyamata 14.old. 3

4 A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése.14.old. Fejlettségmérés..14.old. VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI.15.old. Tevékenységrendszer..15.old. Játék 15.old. Verselés,mesélés 15.old Ének, zene, énekes játék, gyermektánc.15.old. Rajzolás, mintázás, kézimunka 15.old. Mozgás 15.old. A külső világ tevékeny megismerése...15.old. Munka jellegű tevékenységek 15.old. Tanulás..15.old. Ünnepek, hagyományok...15.old. Az ünnepek, hagyományok szervezésének alapelvei 15.old. Az ünnepek, hagyományok szervezésének feladatai 16.old. Az óvodai intézmény egységben jelen lévő ünnepek, hagyományok old. Az óvodai intézményegység közös rendezvényei, programjai.. 16.old. A feladat ellátási helyenkénti egyéb jeles napok, sajátos hagyományok.16.old. VIII. GYERMEKVÉDELEM 16.old. Az óvodai gyermekvédelmi munka célja 16.old. A gyermekvédelmi munka feladatai 17.old. IX. ALAPFELADATON TÚLI SZOLGÁLTATÁSOK 18.old. Az alapfeladaton túli szolgáltatásokra vonatkozó alapelvek.18.old. Az alapfeladaton túli szolgáltatások területei.18.old. A feladat ellátási helyenkénti alapfeladaton túli szolgáltatások...18.old. X. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE..19.old. Iskolaérettség.19.old. XI. AZ ÓVODA SZAKMAI DOKUMENTUMAI 20.old. Kötelező dokumentumok.20.old. Nem kötelező dokumentumok.20.old. MELLÉKLETEK Kapcsolattartási mátrix Az óvodai felvétel rendje Az iskolába lépés rendje Zöld levelecske helyi óvodai nevelési program Ép testben, ép lélek helyi óvodai nevelési program Ép -kéz-láb helyi óvodai nevelési program 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 4

5 BEVEZETŐ Dorog városában a 2010/11 tanévtől alapított Dorogi Óvoda, Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (DOKI) a külső tv. szabályozás következtében, január 1.-jével külön vált. A december 31-ig óvodai intézményegységet alkotó három óvodai feladatellátási hely, a fenntartó döntése értelmében, Dorog Városi Óvoda néven működik tovább, mint önkormányzati fenntartású intézmény, Dorog, Hősök tere 2.(Zrínyi óvoda) székhellyel. A dorogi óvodák egységes óvodai nevelési keretprogram bevezetésének előzményei: A DOKI óvodai intézményegységének (OVI) óvodai nevelési programját (ONP) 2010-ben, Szrnka Anna irányításával és szerkesztésében, az akkori óvodavezetői team állította össze (Schmeráné Eichardt Gizella, Szrnka Anna, Uitz Sándorné), Montay Beáta folyamat tanácsadó, Hernádi Krisztina kompetencia területi mentorokkal és a nevelőtestületekkel történt egyeztetések, valamint Lendvai Lászlóné óvodai szakértő továbbképzési programja alapján. A program készítés folyamán egyszerre több feladatot kellett megoldani, több szempontot kellett figyelembe venni: Az addigi óvodánkénti külön helyi óvodai nevelési programok (HOP) helyett egy óvodai intézményegység közös programját kellett összeállítani, úgy hogy a jól működő helyi gyakorlatok is folytatódhassanak. Az OVI ONP t meg kellett feleltetni az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (AP), melyet 2009/10-ben módosítottak. Be kellett építeni, a TÁMOP / pályázati szerződésnek megfelelően, a kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálását a bevezető csoportokban, és felmenő rendszerben történő részleges adaptálását. Az Alapító Okiratnak megfelelően a Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének feladatait is beépítettük programba. A célok, feladatok, nevelési- módszertani- nevelési elvek, fő tevékenységek, differenciált egyéni fejlesztés, gyermekvédelmi teendők, iskolaérettségi kritériumok meghatározása a fenti szempontok alapján történt. Meghatároztuk a fő profilt, közös területeket, de egyben a sajátos feladatellátási helyenkénti HOP -okban érvényre juthatnak a helyi sajátosságok - profilok - is. Ezt a koncepciót a helyi tárgyi feltételek, az emberi erőforrás jellemzői ( további képzettségek), valamint a HOP -ok előző években, a szülők és a fenntartó által jónak minősített megvalósulása, az értékőrzés és a hatékony erőforrás gazdálkodás indokolja. A HOP -ok az OVI ONP mellékletét alkotják, melyekben: a bevezető, a feladat - ellátási helyekre jellemző adatok, személyi és tárgyi feltételek, keret heti és napirend, a gyermek megismerése, fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése a helyben szokásos módon tevékenységrendszer részletes bemutatása (a tervszerű óvodai tanulási folyamat rendszere, tartalma, szervezeti formái, módszerek, feladatok), a kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása a tanulási folyamatban, a fenntarthatósági terv, jó gyakorlatok és a saját fejlesztések beépítése, helyi jeles napok, hagyományok, helyi prevenciós vagy/és alapfeladaton túli szolgáltatások, a gyermeki fejlettség elvárt kimeneti jellemzői részletesen, a HOP megvalósításához szükséges alapvető szakirodalom, a HOP megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések listája található. A HOP -okat a feladatellátási helyenként megbízott óvodapedagógusok készítették el az OVI ONP alapján. Az OVI ONP mellékletében található továbbá az óvodába és az iskolába lépés rendje, a szakmai kapcsolatrendszer működésének komplex szabályozása. Az elkészült óvodai nevelési programnak az OVI VÁR közös nevet adtuk. OVI= Az óvodai intézményegység rövidítése, és az óvoda közkedvelt neve. A VÁR nem mozaik szó, szinonimáival utalunk az alábbiakra: szeretettel várjuk a gyermekeket az óvodába,

6 a várban biztonságot nyújtunk számukra, a várépítés a gyerekek egyik kedvenc elfoglaltsága, ezzel utalunk a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra, a különféle elemekből álló várral érzékeltetjük azt is, hogy az intézmény több részből, feladatellátási helyből, áll, a sok szín használata a változatos tevékenységrendszerre utal. formai szempontból érzékeltetjük az egymásra épülő nevelési és kapcsolatrendszert. Ezen belül mindhárom feladatellátási helyen megmaradnak a HOP -ok nevei is, amelyek a helyi specialitásokra utalnak. Az ONP ban * jelölést helyeztünk el azoknál a pontoknál, ahol a HOP okban további információ, szabályozás található. A 2012/13-as nevelési évben a szervezeti átalakulás és az alapvető országos óvodai szakmai dokumentum Az Óvodai nevelés országos alapprogramja - módosítása következtében két alkalommal kellett módosítani stratégiai dokumentumunkat: 1. A január 1.-jével hatályba lépő módosított óvodai Alapító Okirat, a Közoktatási törvény hatályát vesztő, a Nemzeti Köznevelési Törvény hatályba lépő paragrafusainak és az EMMI rendelet szabályozásának megfelelően el kellett végezni az OVI VÁR ONP és mellékleteinek korrekcióját. A keretprogram szerkezetét, tartalmi elemeit csak a külső törvényi változásoknak megfelelően volt szükséges módosítani szeptember 1-jével érvénybe lép a 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. Az óvodáknak a módosított alapprogram alapján felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a helyi programjaikat, melynek a rendelet értelmében a jövőben nem nevelési, hanem pedagógiai program a neve. A vezetői team döntése értelmében, a Dorog Városi Óvodában, a továbbiakban is keretprogramként alkalmazzuk az OVI VÁR ONP-t, megfeleltetve az érvénybe lépő országos alapprogramnak, OVI VÁR Pedagógiai Keretprogram néven (OVI VÁR PKP). Megtartottuk a program formai-szerkezeti felépítését, tartalmi szempontból azonban elkészítettük a szükséges változtatásokat. Ezeket dőlt betűvel és aláhúzással emeltük ki. A feladatellátási helyeken, az PKP alapján módosítottuk a helyi óvodai nevelési programokat (HOP) is, melyek változatlanul a keretprogram mellékleteit képezik. Adatok Az intézmény neve, címe: Dorog Városi Óvoda Dorog, Hősök tere 2. Székhely neve, címe Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda 2510 Dorog, Hősök tere 2. Telephelyek neve, címe: Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 2510 Dorog, Otthon tér 8. Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. Óvodai férőhely összesen: 385 2

7 Csoportok száma összesen: 16 Az óvoda napi leghosszabb nyitvatartási ideje: 11 óra 30 A nyitva tartás feladatellátási helyenként különböző, a szülői igények és a személyi ellátottság függvényében. Szociokulturális környezet Dorog város ipari település. A gyermekeink többsége lakótelepen élő családokból kerül ki. Magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma (munkanélküliség, rohanó életmód, anyagi helyzet romlása stb.). Természeti, társadalmi környezet Dorog környéke bővelkedik természeti szépségekben. A közelben erdők, hegyek, tavak, parkok találhatók (Palatinus- tó, Lóga- tó, patak, szőlőhegy stb.), a játszótér azonban kevés a városban és a meglévők állaga is hagy kivetnivalót maga után. Az épített környezet kultúrértékei (Bányász Múzeum, Mária barlang, Hősök tere, Petőfi tér, Otthon tér, Szt. Borbála emlékmű, Művelődési ház, zenepavilon stb.) is helyszínül szolgálhatnak élményszerző sétáinkhoz, kirándulásainkhoz. Megfigyelhetik a szelektív hulladékgyűjtést, a gyűjtőhelyeket is. Sajnos azonban több negatív példát is be tudunk mutatni a gyermekeknek a környezetvédelmi nevelés során (szemetes, megrongált játszóterek, kiborított szemétgyűjtők, összefirkált falak például a vasútállomás környéke stb.) Dorog Város Egyesített sportintézménye rendelkezik sportpályával, uszodával, sportcsarnokkal. Személyi és tárgyi feltételek az óvodai intézményegységben* Személyi feltételek * Létszámok (fő) Óvodapedagógus Óvodapedagógusok engedélyezett létszáma jelenleg összesen: 34 Óvodapedagógus igény a csoportok száma, a jelenlegi heti nyitva tartás és a kötelező órák alapján: 35 Egy fő óvodapedagógus hiány a Zrínyi óvodában van. A már több éve létszámhiánnyal küzdő óvodában 2013.szeptember 1-től 1 fő óvodapedagógus felvétele indokolt. Az óvodában nyitástól zárásig jelen van óvodapedagógus. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében, a gyermekekkel való foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja szeptember 1-től a Nemzeti köznevelési törvény értelmében: három csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztenst kell alkalmazni. Ez a Dorog Városi Óvodában a jelenlegi engedélyezett csoportlétszámok alapján összesen: 5 fő gyermeklétszám között 0.5 fő óvodapszichológus felvételére van szükség. 3

8 Dajka Dajkák száma összesen:16 fő Minden óvodai csoportban 1 fő szakképzett dajka biztosított nevelőmunkát segítő alkalmazottként. Óvodatitkár: 3 fő Kisegítő személyzet Dorog város Kincstári Szervezete alkalmazásában biztosított takarító és gondnok valamint az ELÁMEN Rt alkalmazásában konyhalány minden feladat ellátási helyen. Alapképzettség Minden óvodapedagógus szakképzett. Minden dajka szakképzett. Óvodapedagógusok további képzettsége* Tárgyi feltételek * Épületek Részben megfelelnek. Helyiségek Nem minden telephelyen biztosított minden szükséges helyiség. Több csoportszoba rendkívül kicsi alapterületű. Berendezés Alapberendezés biztosított. Eszközellátottság Nevelési program megvalósításához szükséges alapfelszerelés rendelkezésre áll. Udvar Többnyire megfelelnek az MSZN 117 szabványnak. Elsősorban a szabványnak megfelelő esési felület és az árnyékolás hiányos. Összességében megállapítható, hogy évek óta kizárólag a legsürgetőbb egészség és balesetvédelemhez kapcsolódó karbantartási teendők elvégzése történt meg. Feltétlenül szükséges az óvodák legfontosabb felújítási teendőinek felmérése és ütemezése. Törvényesség biztosítása A ONP elkészítésének törvényi hátterét tartalmazó: Alapvető külső szabályozók ENSZ által elfogadott egyezmény a gyermekek jogairól évi LXXIX. Többször módosított Ktv. hatályos paragrafusai 137/1996 (VIII. 28) A nemzeti köznevelésről szóló évi évi CXC. Tv. hatályos paragrafusai. A nemzeti köznevelésről szóló Tv végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.rend. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésnek irányelve SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve 2/2005.(III.1.) OM rendelet évi XXXI. Tv a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1/1998.(VII. 24.) OM rendelet az intézményekben kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke Dorog város önkormányzatának döntése az intézményszerkezet átalakításról, Alapító okirat 4

9 Alapvető belső szabályozók A SZMSZ, Házirend, MVSZ, Éves munkaterv A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása A Dorog Városi Óvodában a kompetencia alapú óvodai programcsomagot felmenő rendszerben részlegesen adaptáljuk tovább a továbbiakban is, a TÁMOP / pályázati szerződés alapján, a 2010/11 es tanévtől, az 5 éves fenntartási kötelezettségünknek megfelelően. BEVEZETŐ Az Dorog Városi Óvodában történő óvodai nevelőmunka céljainak, alapelveinek, feladatainak, profiljának meghatározása Az óvodai nevelés alapja a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeki jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, és az egyenlő hozzáférés biztosítása minden óvodás korú gyermek számára. Az óvodai nevelőmunka céljait, alapelveit, feladatait ezzel összhangban fogalmaztuk meg. Minden feladatellátási helyen hangsúlyos volt a nevelőmunkában az egészségnevelés, ezért az óvodai intézményegységben profilként határoztuk meg ezt a területet 2010-ben, így a 2013-ban érvénybe lépő ONOAP e területre vonatkozó módosításaival már az akkori keretprogramunk szabályozása is harmonizál. A feladatellátási helyenkénti helyi óvodai nevelési programokban jelen lévő, egyedi arculat biztosításának kinyilvánítása Az OVI egészségnevelő profilja a HOP -okban különböző hangsúlyokkal jelenik meg konkrétan: a Hétszínvirág óvodában Zöld levelecske címmel saját HOP alapján, környezeti nevelési hangsúllyal - 4. sz melléklet a Petőfi óvodában a Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Programot adaptáljuk, Ép testben, ép lélek címmel, ének - zenei hangsúllyal - 5. sz. melléklet a Zrínyi óvodában Ép -kéz-láb címmel saját HOP alapján mozgásharmónia fejlesztés hangsúllyal. 6. sz. melléklet Innovatív törekvések és az óvodapedagógusok módszertani szabadságának biztosítása Az PKP ban és a HOP -okban továbbra is figyelembe kell venni, az óvodákban TÁMOP pályázati támogatással bevezetett kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásának vállalásait, mely szerint a programcsomagot részlegesen adaptáljuk 5 évig. A programcsomag bevezetésének legfontosabb hozadéka, hogy a projekttervezés, a játékos tanulási tevékenységek komplexitása a nevelési programok szerves része. Az AP alapján az PKP -ban biztosítjuk a pedagógusok nézeteinek, értékrendjének és széleskörű módszertani szabadságának érvényesülését, az OVI VÁR PKP és a telephelyek óvodapedagógusai által alkalmazott HOP -ok keretei között. A gyermek, mint fejlődő személyiség A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A család és az óvoda szerepe a 3-7 éves korú gyermek nevelésében A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda ebben kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 5

10 A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása Az emberi és gyermeki jogok tiszteletben tartásához alapvető, hogy ezek az óvodai dolgozók és a szülők körében is ismertek legyenek. Gondoskodunk arról, hogy minden érintettel megismertessük őket. Minden gyermeket egyenlő eséllyel kell részesítenünk színvonalas ellátásban: biztosítjuk, hogy a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű gyermek részt vehessen minden óvodai tevékenységben. A gyermek védelme, harmonikus fejlődésének biztosítása A gyermek harmonikus fejlődésének segítését a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával, körültekintő, egymásra épülő szabályozással alapozzuk meg. A fő feladataink komplex megvalósításán, a gyermeki szükségletek kielégítésén, képességeinek, kompetenciáinak, attitűdjeinek, egyéni differenciált készség és képességfejlesztés megvalósításával biztosítjuk. I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének segítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem és a sajátos nevelési igény figyelembevételével ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását ismelyet az egészségnevelés komplex megvalósításán keresztül, sajátos helyi HOP -ok alapján segítünk feladat ellátási helyenként. A testi- lelki egészség a nevelés, fejlesztés, harmonikus fejlődés alapja. II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép Az óvodapedagógiai munka során a gyermeki személyiségből indulunk ki. A gyermek, mint egyedi személyiség és szociális lény A gyermeki személyiség mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai lény egyszerre. Ezért az óvodában egyaránt fontos az én tudat erősítése, a gyermek által igényelt differenciált bánásmód, egyben a társas szükségletek, igények kielégítése a korosztályával közösen átélt élményszerű tevékenységek során. Mindezt oly módon kell megoldani, hogy az alapvető közösségi normákkal, értékekkel is megismerkedjenek. A gyermek fejlődésének meghatározói A gyermek fejlődését genetikai adottságai, a fejlődés törvényszerűségei, a spontán és tervszerű környezeti hatások egyszerre határozzák meg. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő személyi és tárgyi környezet biztosítását, így különösen: Az óvodapedagógusok alapos szakmai felkészültséget, alkalmasságát, amelynek egyik lényeges eleme a korosztály és az egyes gyermek alapos ismerete. Biztonságos, higiénikus, barátságos, esztétikus, szakszerű óvodai miliőt. A 3-7 éves gyermek szükségletei A fejlődő gyermeknek egyénenként és életkoronként, életkori szakaszonként változó szükségletei vannak, ennek kielégítése érdekében: Gyermekközpontú, elfogadó, befogadó, szeretetteljes, egyéni szükségletekből kiinduló óvodai légkört alakítunk ki. 6

11 Óvodakép Az óvoda, mint szakmailag önálló nevelési intézmény 1. A Dorog Városi Óvodában, a sajátos HOP -ok alapján jelen van a sokszínűség is. A HOP -okban egyszerre biztosított az eddigi bevált, jól működő (partneri igényfelmérések eredményei) feladatellátási helyenkénti sajátos arculat megőrzése és az innovatív törekvések megjelenése. A helyi sajátosságok elsősorban a tevékenységrendszerben - ezen belül a játékos tanulás, a hagyományok, jeles napok körében - a szakmai tervezésben, a gyermekek fejlődésének dokumentálásában, szolgáltatásokban jelennek meg. 2. Családi nevelés kiegészítőjeként segítjük a gyermekek nevelését 3- éves korától iskolába lépésig. 3. Feladatellátási helyenként az adottságok függvényében biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. 4. A tevékenységrendszerrel és a tárgyi környezettel lehetővé tesszük a környezettudatos magatartás megalapozását, melyet az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítása és a külső világ tevékeny megismerésének irányítása során tudunk segíteni leghatékonyabban. 5. Igény, szükség esetén a migráns gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését, nyelvi nevelését, társadalmi integrálását. 6. Igény esetén biztosítjuk az SNI gyermekek szakszerű óvodai nevelését. Az óvodai nevelőmunka alapvető funkciója Óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció: gondoskodunk a ránk bízott gyermek biztonságáról, a társas közegről, nevelésükről, fejlesztésükről. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Nevelési alapelveink 1. A gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 2. Maradéktalanul biztosítani kell a gyermekek mindenek felett álló érdekeit, az ENSZ által deklarált jogait, valamint teljesítenünk kell a Gyermekvédelmi és az Oktatási törvény által számunkra meghatározott feladatokat, mely szerint az óvoda elsődleges prevenciót lát el. 3. Nevelőmunkánkban a gyermekek személyiségfejlődését az egyéni készségek és képességek, kompetenciák kibontakozatásán keresztül segítjük. 4. Kiegészítjük a családi nevelést, és óvodapedagógiai módszerekkel megvalósítjuk azt, amit a család jellegéből adódóan nem tud teljes mértékben (pl. szocializáció). 5. Óvodapedagógiai munkánkban törekszünk a szereteten, elfogadáson alapuló nevelői magatartásra, a toleranciára és a meleg-megengedő, de következetes bánásmódra. 6. Az egészség, mint érték közvetítése az óvoda teljes működését, nevelőmunkáját meghatározza. 7. Az eredményes nevelőmunka érdekében nagy jelentőséggel bír az óvodás gyermek érdekeinek, igényeinek megismertetése a partnereinkkel. 8. Szem előtt tartjuk, hogy a mással nem helyettesítő játék az óvodás gyermek alapvető tevékenysége, ezért az óvodai életet úgy tervezzük és szervezzük, hogy az ne sértse a gyermekek szabad játékát és a játékidőt, mely az óvodások napjának nagy részét kiteszi. 9. Nevelési módszereink, intézkedéseink megválasztásánál alapvető: a gyermekek fejlődési jellemzőinek, az eltérő fejlődési ütem, egyéni adottságok, a gyermeki kíváncsiság, cselekvési és mozgásvágy, önállósági törekvés, a családi háttér, a családi nevelés jellemzőinek figyelembe vétele. 10. Egyaránt biztosítjuk a tehetség jeleinek felismerését, fejlesztését és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, valamint a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését. 11. Az egyénre szabott pozitív értékelésre, példaadásra építünk, amivel megerősítjük a helyes magatartásformákat. 7

12 12. Az alapvető erkölcsi, akarati tulajdonságok, valamint a közösségi lényhez illő viselkedési formák megalapozásának feladatait a nevelőmunkában folyamatosan érvényre juttatjuk. Az alapelvek megvalósításának feladatai Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a 1. Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről 2. Testi, lelki és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása érdekében a sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről: Így elsősorban a mással nem helyettesítő játékról, Életkorhoz és egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről Az óvodás gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről. Az óvodapedagógus modell Szakirányú, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik (Kivételt képeznek, a már rendszerben lévő, jogszabály alapján mentességet élvező óvodapedagógusok) Alapos az óvodapedagógiai felkészültsége. Jól ismeri a korosztály fejlődési jellemzőit, alapvető szükségleteit. Következetesen gondoskodik a gyermekek testi-lelki épségének megóvásáról, biztonságáról. Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló elfogadó, empatikus, odafigyelő magatartással. Törekszik a gyermekek alapos egyéni megismerésére, az egyéni, differenciált bánásmód alkalmazására. A gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetít a szülők, kollégák felé. Igénye van az önképzésre, rendszeresen részt vesz belső és külső tovább képzéseken. A szülővel való kapcsolttartásban kezdeményező, segítő, türelmes, kultúrált, inkluzív szemlélettel a családhoz igazított eljárásokat alkalmaz. Az óvoda minden alkalmazottjával, különösen közvetlen kolléganőivel jó együttműködésre törekszik, segítőkész. A dajka munkáját irányítja, koordinálja. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a csoportban együtt dolgozó felnőttek barátságos, nyugodt kapcsolattartásukkal biztonságérzetet, kiegyensúlyozottságot és bizalmat keltsenek a gyermekekben és a szülőkben. Szeret csapatban dolgozni: állandó vagy alkalomszerű helyi vagy óvodaközi munkacsoportokban, teamekben szerepet vállal. Aktívan részt vesz a folyamatos intézményi innovációban. Munkavégzésében önálló, megbízható. A kötelező órákon túli tervező, szervezőmunkában igényes, szorgalmas, segítőkész, kreatív. Az adminisztrációs, számítástechnikai feladatok végzésében igényes, pontos, precíz. Tevékenyen rész vesz az esztétikus, barátságos óvodai környezet alakításában: gyermeki tevékenységekhez, dekorációhoz, rendezvényekhez eszközöket készít, szépíti a csoportot, öltözőt, folyosót, tornaszobát, udvart. Szükség szerint támogatja, segíti a különböző feladat ellátási helyeket. A közös DVÓ szintű események, programok, rendezvények során aktív, érdeklődő, segítőkész, együttműködő. Etikusan, kultúráltan viselkedik az óvodán kívül is. A nevelőmunkát segítő dajka Dajka szakképzettséggel rendelkezik. Ismeri a nevelési programot. Az óvónő irányításával végzi dajkai feladatait. Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló elfogadó, empatikus, türelmes, odafigyelő magatartással. Folyamatosan gondoskodik a gyermekek komfort érzetének biztosításáról. A rábízott higiéniai feladatokat pedánsan ellátja. Dajka társaival összehangolja munkáját, együttműködik velük. 8

13 Mindent megtesz az óvónőkkel való zökkenőmentes, eredményes együttműködés érdekében. Munkavégzésében önálló, pontos, precíz, szorgalmas. A folyamatos étkeztetés, pihenés és gondozási feladatok végzésében az EPKP, HOP és az óvónő irányítása alapján önállóan végzi feladatait. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Kultúráltan, segítőkészen viselkedik a kollégákkal, szülőkkel egyaránt. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI* Általános feladatok Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai intézményegység minden óvodájában kiemelt terület az EGÉSZSÉGNEVELÉS. Az általános feladatok megvalósítását KOMPLEX egészségnevelő tevékenységként (EGÉSZ -ség) értelmezzük, az óvodai nevelőmunka egészében érvényesítünk, a feltételek biztosításától a szokásrendszer kialakításáig, mely az óvodai élet minden mozzanatában jelen van. Ez a hármas feladatkör adja a nevelőmunka alapvető kereteit. Az egészséges életmód kialakítása Az élet és az egészség, mint alapvető érték az OVI VÁR PKP ban: Az egészség fogalom értelmezése: nem betegség nélküli állapot, hanem testi-lelki- szociális jólét. Feladatok Feltételek biztosítása Biztonság Higiénia Egészséges környezet Megvalósítás A védelmi szabályzatokban foglaltak szigorú betartása. A munkavédelmi szemléken tapasztalt hiányosságok megszüntetése A baleset és egészségvédelmi munkaköri leírásban foglaltak szigorú betartása. Az udvaron az évente (az éves munkatervben) felülvizsgált és elkészített szabályozás, területbeosztás szerint felügyelünk a gyermekekre. A csoportokhoz elkészítjük a balesetvédelmi oktatás anyagát, melyet a naplóba rögzítünk. A gyermekek életkorához igazított módszerekkel meg kell tartani az oktatást : (Tartalma- Helyiségek, tevékenységek viselkedési szabályai, évszakonkénti biztonságos szabadtéri viselkedés és közlekedés szabályai) Kirándulásokra 8 Főgyermek /1 felnőtt, Sétáknál 10Fő/ 1 felnőtt, Udvari tartózkodásnál 10fő/ 1 felnőttet biztosítunk. A gyermekek biztonságát és nyugalmát messzemenően figyelembe vevő Házirend készítése és betartása, betartatása Biztonságos udvari mobil játékok, a stabil játékok szabványnak megfelelő elhelyezése és megfelelő esési felület biztosítása Balesetveszélyes eszközök (pl. kézimunka, barkácsolás eszközei közül a vágó és szúró eszközöket) a gyermekek elől elzárt helyen tároljuk, ezekkel kizárólag felnőtt felügyelete mellett tevékenykedhetnek A fektető ágyak stabil állapotát rendszeresen ellenőrizzük. Az ágyak elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy az ágyak között biztonságosan lehessen közlekedni. Az épület helyiségeinek, nyílászáróinak és az udvar rendben, tisztán tartása. 9

14 Fertőző betegségek megelőzése A személyi higiéné végzésének feltételei (Öltözködés, testápolás feltételei) A pihenés feltételei A kultúrált étkezés, egészséges étkezési szokások feltételei Különös tekintettel a napi portalanításra. A berendezés, felszerelés napi portalanítása, rendszeres fertőtlenítése. A textíliák rendszeres mosása, fertőtlenítő vasalása. Esztétikailag is rendezett környezet. A dísznövények és az udvari növények rendszeres gondozása. Rendszeres (napi többszöri) szellőztetés. Napi alapos levegőcsere (huzat) a helyiségekben, abban az időszakban, amikor a gyermekek nem tartózkodnak a helyiségben, így különösen pihenés előtt. Eszközök, berendezési tárgyak, burkolatok, ajtók rendszeres, de legalább kétheti fertőtlenítése (fertőző betegségek időszakában gyakrabban). A gyermekek egyéni higiénés felszerelésének elkülönített tárolása a mosdókagylók fölötti polcokon, napi tisztítása (jellel ellátott fogpohár, fogkefe). Kis méretű mosdók és WC kagylók biztosítása a mosdóhelyiségekben. Folyékony szappan és papír kéztörlő biztosítása. Lehetőség a saját felszerelés elkülönített elhelyezésére (pl. jellel ellátott szekrény, polc, fogas, ruhazsák, tornazsák). Rendszeres kézmosás, mosakodás lehetősége a napirendben. Rendszeres, napi fogmosás lehetősége. A nyári időszakban, az udvari tevékenységek befejezésekor zuhanyozás vagy mosakodás lehetősége. Az udvarra menetelnél különösen figyelünk a folyamatosságra az öltözködés folyamán a bemelegedés, izzadás elkerülése miatt, akik már elkészültek, egy-két kisebb csoport már kimehet kísérettel. Törekszünk az egészséges fekvőfelületet biztosító, gyermekek méretéhez igazodó, kényelmes ágyak biztosítására. A gyermekek saját pizsamába öltöznek át, saját ágynemű használat. Csendes, meghitt körülmények biztosítása (pl. mese, ének, halk zene, gyertyafény, igény esetén simogatás stb.) Nyugodt feltételek (felnőttek csendes beszéde vagy tevékenysége- folyamatos felkeléskor is), korcsoportnak és egyéni szükségleteknek egyaránt megfelelő pihenő idő. Folyamatos felkelés, csendes tevékenység felkínálása, a nem alvóknak. Az étkeztetést ellátó konyha felé rendszeresen jelezzük észrevételeinket. A rászoruló gyermekek számára szülői kérésre igényeljük a konyhától a külön étkeztetést (pl. allergiák). Megfelelő, kényelmes hely, elegendő idő biztosítása a nyugodt étkezésre. Esztétikus, terített asztalnál étkeznek a gyermekek. A kisebbeknek a darabos ételeket (pl. hús szelet) apró darabokra kell vágni Egész nap lehetőséget kell biztosítani a folyadék kiegészítésre ( a víz, limonádé, vagy mézes, citromos tea, frissen préselt gyümölcslé vízzel hígítva) a gyermekek által látható helyen kell tartani, többször kínálni kell őket, száraz meleg és mozgásos tevékenységek esetén különösen. A tavaszi, nyári, kora őszi (melegebb, szárazabb) időszakban az udvaron tartózkodás idejére folyamatosan biztosítani kell a folyadékot. A szülőktől kizárólag zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcslevet fogadunk el. Amennyiben lehetőség van rá, szervezünk vitaminnapokat, amikor zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a gyerekek (Kis kerti betakarításokkor, szüretkor, szülői felajánlás, vagy alapítványi támogatás útján) Változatos formában: egészben, gyümölcstálon esztétikusan szeletelve, elhelyezve kínáljuk. Gyümölcsök és zöldségfélék fogyasztása az alapos, folyóvízben történt lemosás után történhet, melyben a gyermekek is részt vesznek. Mentálhigiéné feltételei A túl stimuláció kerülése -a csoportszobák színösszeállításában is a megnyugtató hatású pasztellszínek (lila, krém, zöld,) használata (pl. a textíliák, falak színe). Élénk színeket dekorációkban használunk. Barátságos, esztétikus tárgyi környezet biztosítása (dekorációk). A zsúfoltság kiküszöbölése a szervezéssel, a rugalmas, folyamatos napirendben. Példamutató, nyugodt, derűs, biztonságérzetet keltő nevelői jelenlét. 10

15 Szociálhigiéné feltételei Egyéb egészségügyi feltételek Gyermekek gondozása A gyermek egészségének védelme, edzése Testi szükségletek, mozgásigény kielégítése A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés segítése A gyermekek testi képességeinek fejlesztése Környezettudatos magatartás megalapozása Környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása Prevenció, korrekció Élmény teli, derűs, kedvező közösségi légkör megteremtése, a felnőttek egymás közti viszonyában és a felnőtt gyermek kapcsolatokban is. Példamutató, nyugodt, derűs, biztonságérzetet keltő nevelői jelenlét. A kinti fényviszonyoknak megfelelően használjuk a világítást. A gyermekek tevékenységközpontjait úgy alakítjuk ki, hogy a mesterséges világítás megfelelő legyen a jó látási viszonyokhoz, különösen pl. az ábrázoló, kézimunka jellegű tevékenységekhez, mesekönyv nézegetéshez. Étkezés, öltözködés, tisztálkodás, pihenés segítése a gyermekek egyéni szükségletei szerint. (Igény esetén tevőleges segítség, majd az önállósodás függvényében fokozatos áttérés a magyarázatra). A gyermek önkiszolgálásban, öltözködésben, személyi higiénés teendők ellátásában, kultúrált étkezésben önállóvá válását segítjük. A mindennapi levegőzések, szabadtéri tevékenységek, séták, kirándulások, lehetőségén keresztül. Csak szélsőséges időjárás esetén nem levegőztetjük a gyermekeket (Eső, vihar, nagy szél, szélsőséges hideg vagy meleg). Megoldjuk az egészségvédelem szempontjából fontos, tevékenységnek és levegő hőmérsékletnek megfelelő öltözködést, melyhez szükség van a gyermekek réteges öltöztetéséhez, ezért ezt propagáljuk a szülők körében is. A napi és heti rendben lehetőség megteremtése a testi szükségletek kielégítésére - esetenként nyugodt, intim - kielégítésére és sok szabad mozgáslehetőségre, elsősorban a szabad levegőn. Gyermeki tevékenységek során változatos benti és szabadtéri mozgáslehetőségek során, tervezett, irányított formában (pl.: szervezett testnevelés, mindennapos testnevelés stb.) Nagymozgások, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, finommozgások Testséma, testfogalom Dominancia Erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség fejlődésének segítése a mindennapi szabad és tervszerű, szervezett mozgástevékenységek, séták, kirándulások során. A gyermekek számára először személyes tárgyai, holmija (ruházat, tisztasági felszerelés, játék) vonatkozásában, az általa használt eszközök kezelésében (játékeszközök), a közvetlen környezetében (csoportszoba, öltöző) végül a társadalmi, természeti és tárgyi értékek, szépségek megbecsülésére irányítjuk figyelmüket. A gyermekek testi-lelki állapotában, viselkedésében bekövetkező negatív és pozitív változások észlelése, befolyásolása (Pl. beszéd, mozgás, észlelés és viselkedés átlagtól és az életkori fejlődési jellemzőktől való eltérés, betegségre utaló tünetek) észlelése, intézkedés: jelzés a 11

16 Egészségügyi gondozás szülő, kompetens szakemberek felé, együttműködés. A személyi és tárgyi feltételek függvényében óvodánként változó prevenciós, korrekciós feladatokat is ellátunk (pl. mezítlábas, zartásjavító torna). Az óvoda orvosa és védőnője által meghatározott formában történik. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Feladatok Érzelmi kiegyensúlyozottság biztosítása A beszoktatási folyamat segítése Érzelmi biztonság, derűs, kiegyensúlyozott óvodai és csoport légkör kialakítása, felnőttek példa adása Életkori sajátosságoknak megfelelő, közös élményekre épülő mozgás és játék központú, tevékenységrendszer biztosítása Életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési, fejlesztési módszerek alkalmazása Egyéni szükségleteknek, fejlődési ütemnek megfelelő nevelés Az erkölcsi és a közösségi nevelés segítése A közösségi együttlét során az erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakulásának segítése, közösségi szokás és normarendszer megalapozása Szűkebb, tágabb környezet megismertetése Megvalósítás Folyamatos, anyás (szülős) beszoktatás, befogadás. A gyermekhez igazított időtartam, módszer. Az óvoda alkalmazottainak egymás közti kapcsolatát, kommunikációját, az alkalmazott- gyermek és a gyermekek egymás közti kapcsolatát a pozitív attitűd kell, hogy jellemezze. Bizalom teli, biztonságérzetet keltő óvodai légkör kialakítására törekszünk. A fő tevékenységeken belül sokszínűség, változatosság biztosítása. Játék Külső világ tevékeny megismerése Mesélés, verselés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Tanulás Munka jellegű tevékenységek Érthető beszéd, magyarázat. A cselekvő, képszerű gondolkodáshoz igazodó cselekedtető, tevékenykedtető megismerési folyamat lehetőségének megteremtése. Az irányított tevékenységek játékos vezetése. Önkifejezés, kreativitás lehetősége. Egyénre szabott reális, ösztönző értékelés, pozitív példaadás. Egyéni fejlődési jellemzőkhöz, szükségletekhez igazodó nevelési, fejlesztési módszerek választása. Annak elfogadásának kialakítása, hogy az emberek különböznek egymástól. Együttérzés, segítőkészség, figyelmesség megalapozása. Önállóság, önfegyelem önuralom, kivárás, kitartás, feladat és szabálytudat kialakulásának segítése. Együttműködés, kooperáció (egyéniségnek megfelelő helyen és szerepbenirányító, alkalmazkodó stb.), kultúrált viselkedés (udvariassági kifejezések, és viselkedési formák, elfogadás, tolerancia, türelem stb.) alakítása. A nagycsoportosok körében a napszaknak való köszönés megismertetése, alkalmazása. Az óvodások számára elsősorban a külső világ tevékeny megismerése, ünnepek, hagyományok, jeles napok, a munka jellegű tevékenységek, személyi higiénés feladatok ellátása közben biztosítunk tapasztalatszerzési lehetőségeket tervszerű formában. A szűkebb, tágabb környezet, népi hagyományaink, jeles napjaink megismertetésével megteremtjük a jóra, szépre való rácsodálkozás lehetőségét, a 12

17 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló A nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült (SNI) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM) Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Tv szerint Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos (HHH) helyzetű gyermekek és családjaik segítése hazaszeretet megalapozását. Mindkét esetben törekszünk olyan szervezeti keretekben történő tevékenykedtetésre, amelyben több lehetőség van a differenciálásra (mikro csoportok). Speciális ismereteket igényel, szükség esetén szakemberek közreműködésével valósítjuk meg a sajátos, gyermek számára szükséges törődést (Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, konduktor stb.). Feltételek megléte esetén prevenciós, korrekciós tevékenységek lehetőségének megteremtése. Olyan tevékenységek kínálása, differenciált módszerek alkalmazása, amelyben tovább fejlődhetnek a gyermekek tehetség jeleit mutató területeken a kiemelkedő, általános vagy speciális képességei, illetve motiváltsága, kreativitása. A gyermekek nyilvántartásba vétele, szülők tájékoztatása jogosultságairól, segítő intézményekről, elérhetőségekről, szükség szerint családlátogatások, eset megbeszélések tartása, differenciált pedagógiai módszerek alkalmazása. A segítő intézményekkel, speciális felkészültségű szakemberekkel a lehető legjobb kapcsolattartás ápolása. Probléma esetén jelzési kötelezettség ellátása. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Feladatok Anyanyelvi nevelés A pozitív mintaadás A beszédre késztető bensőséges, bizalmas légkör megteremtése A gyermekek meghallgatására, a folyamatos beszélgetés Tudatosan fejlesztjük a gyermek anyanyelvi, kommunikációs képességeit. Értelmi fejlesztés és nevelés Változatos tevékenységek biztosítása További élmények Megvalósítás A felnőttek példamutató beszéde valamint a nem verbális kommunikáció alkalmazása alapvető elvárás az óvodapedagógusoktól. A nem verbális kommunikáció során rendkívül fontos az eltúlzott reakció érzékeltetése, mert az óvodás korú gyermek ezt jobban érti a szemléletessége miatt. A gyermekek természetes beszédkedvének fenntartására, ösztönzésére kell törekednünk, figyelemmel, érdeklődve fordulunk feléjük. Meghallgatjuk őket és társaikat is erre ösztönözzük. Figyelnünk kell arra, hogy olyan válaszokat adjunk, mely a gyermek számára érthető, elfogadható. Nem javítgatással, hanem példaadással, változatos anyanyelvi kommunikációs készségeket és képességeket fejlesztő játékokkal. A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, meglévő tapasztalataira, ismereteire és élményeire épülő tevékenységek A gyermeket körül vevő természeti és társadalmi környezetről további 13

18 biztosítása A gyermek meglévő tapasztalatait rendszerezzük, bővítjük. Az értelmi képességeket ösztönző környezetet biztosítunk. Tudatosan fejlesztjük a gyermek értelmi képességeit. tapasztalatok szerzésére lehetőségeket biztosítunk élményszerző megfigyelések, séták, kirándulások, kísérletek stb. során. Különböző tevékenységekben és élethelyzetekben valósítjuk meg konkrét cselekedtetés útján. Különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő feltételeket biztosítunk, mit például: szabad alkotás lehetősége a rendelkezésre álló tárgyakból, eszközökből, gyűjtött természeti kincsekből. Egyéni ötletek megvalósítása az egyes tevékenységekben, így elsősorban a játékban. Sokoldalú érzékelés, észlelés Emlékezet, felidézés, figyelem, megfigyelőképesség, képzelet és kreativitás, alkotóképesség, gondolkodás. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE* Befogadás, beszoktatás Az óvodai felvétel rendje - 2. sz. melléklet. Nyitva tartás Nyitva tartás a Hétszínvirág óvodában Zrínyi és a Petőfi óvodában Heti és napirend* Heti és napirend szervezésének elvei 1. A napirendben és a heti rendben a megfelelő időtartamú párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek lehetőségét tervezzük és szervezzük, beleértve a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozásokat is. 2. A rugalmas és folyamatosságot biztosító napirendben lehetőséget biztosítunk az egyes tevékenységek közti harmonikus arányokra, a játék kitüntetett szerepére, a várakozási idő minimalizálására. 3. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot, kiszámíthatóságot ad a gyermeknek. 4. Figyelembe vesszük a különböző tevékenységek időigényét, a gyermek szükségleteit, érdeklődését helyi szokásokat, hagyományokat. 5. Az óvodai élet szervezésekor szem előtt tartjuk, hogy a gondozásnak fontos szerepe van a gyermek komfortérzetének biztosításában, a felnőtt- gyermek kapcsolat és kommunikáció fejlődésében, és az önállóság alakulásában, ezért erre mindig oda kell figyelni, megfelelő időt kell szánni. 6. A nevelőmunka csak a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével szervezhető meg. A heti és napirend kialakítás feladatai 1. A napi és heti rendet a HOP - ok keret heti és napirendjei alapján a csoportok óvodapedagógusai állítják össze. 2. A napi és heti rend tervezését szükséges esetben össze kell hangolni az egyes gyermekcsoportok között (pl. helyiséghasználat). 14

19 V. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Közvetett és közvetlen partnereink Szülők Segítő intézmények, szakemberek 1. Gyermekjóléti szolgálat 2. Gyermekorvos, védőnő 3. ANTSZ 4. Pedagógiai Szakszolgálat 5. Gyámügy Társintézmények 1. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2. Óvodai székhely, telephelyek 3. Richter Gedeon RT óvodája 4. DOKI Általános iskolai székhely, feladat ellátási helyek 5. Erkel Ferenc Zeneiskola 6. Dorog város egyesített sportintézménye Egyéb intézmények 1. Idősek otthona Fenntartó 1. Dorog Város Önkormányzata Ezen beül napi kapcsolattartás Dr. Tittmann Réka osztályvezetővel és a Kincstári szervezettel Kisebbségi önkormányzatok 1. Német 2. Szlovák 3. Cigány Közművelődési intézmények 1. József Attila Művelődési Ház 2. Arany János Városi Könyvtár Civil szervezetek 1. Óvodai alapítványok 2. Nap-út alapítvány 3. Háttér a dorogiakért egyesület 4. Környezetvédelmi egyesület 5. Bio -kultúra egyesület A kapcsolattartás célja 1. A gyermek szükségleteinek, fejlettségének megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesüljön. A kapcsolattartás elvei 1. A kapcsolattartás kölcsönösségre épül. 2. A kapcsolattartást nyitottság, együttműködő és segítőkészség jellemzi. 3. A kapcsolattartás egyenlő részvételt igényel. 4. Nyitott, partnerközpontú, családbarát - inkluzív szemlélet jellemzi. A kapcsolattartás feladatai Az átmenetek segítése 1. Család-óvoda 2. Bölcsőde-óvoda 3. Óvoda- iskola A kapcsolattartás tartalma Kapcsolattartási mátrix - 1. sz. melléklet 15

20 VI. A GYERMEK MEGISMERÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE, DIFFERENCIÁLT, EGYÉNI KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, NEVELÉS* A differenciált egyéni fejlesztés alapelvei 1. A gyermek és a család alapos ismeretére épül. 2. A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógus a közösségen belül, elsősorban kisebb (mikro) csoportokban tudja ellátni az óvodai tevékenységek során. 3. Törekedni kell az egyénre szabott, hatékony hátránycsökkentésre. 4. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítanunk kell a törvény által előírt habilitációsrehabilitációs órákat. 5. A sajátos nevelési igényű gyermekek maradéktalan és hatékony ellátásában hosszú távú célunk, hogy a gyermekkel foglakozó óvodapedagógusok közül legyenek olyanok, akik rendelkeznek sérülésspecifikus szakképzettséggel is. A fejlesztés feladatai A gyermek megismerésének feladati 1. A gyermek anamnézisének felvétele (Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartva). 2. Családlátogatások tapasztalatai. 3. Befogadás, beszoktatás alatti megfigyelés tapasztalatai. 4. A gyermek folyamatos megfigyelésének tapasztalatai, elsősorban a játékban. Készség és képességfejlesztési feladatok 1. Testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 2. Testséma, testfogalom, dominancia 3. Mozgás képességek (nagymozgásoktól a finommozgásokig) 4. Egyensúlyérzék 5. Érzékelés, észlelés (Auditív, vizuális, taktilis, kinesztétikus) 6. Értelmi képességek (Figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, felidézés, gondolkodás, kiemelten a képzelet, kreativitás). 7. Anyanyelvi, kommunikációs képességek 8. Érzelmi képességek (kiegyensúlyozottság, pozitív énkép, érzelemszabályozás) 9. Akarati képességek (Önállóság, önfegyelem önkontroll, kivárás, kitartás, feladat és szabálytudat) 10. Erkölcsi képességek (Elfogadás, együttérzés, segítőkészség, udvariasság) 11. Szociális képességek (Együttműködés, kooperáció) A fejlesztés területei 1. A HH, ezen belül különösen a HHH gyermekek fejlesztése, segítése 2. BTM gyermekek fejlesztése, nevelés szakvélemény alapján 3. SNI - ből eredő hátrányok kompenzálása, szakvélemény alapú fejlesztése, nevelése 4. Tehetséggondozás A fejlesztés folyamata 1. Bemeneti (óvodába lépés) fejlettségi szint rögzítése megfigyelés alapján. 2. Az egyéni fejlesztés területeinek meghatározása a gyermek személyi anyagában. 3. Félévenkénti fejlettségi szint rögzítés, megfigyelés alapján. 4. Együttműködés a szülővel (tájékoztatás a gyermek fejlődéséről - korrekcióra szoruló illetve a tehetség jeleit mutató fejlődési területek is!- beszélgetés). 5. Differenciált, egyéni nevelés, készség és képességfejlesztés megvalósítása a nevelési, fejlesztési módszerek, tevékenységek, feladatok egyénre szabott alkalmazásával. 6. SNI gyermek esetében egyéni fejlesztési terv vezetése segítő szakember segítségével. 7. Szükséges esetben jelzés kompetens szakembereknek, szakmai segítség igénybevétele. A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése* 1. Az óvodai telephelyenként alkalmazott kötelező és nem kötelező feljegyzések és/vagy mérések formájában, legalább félévente. Kötelező dokumentum: fejlődési anyag gyermekenként. 16

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Munkavállaló Munkáltató Személyi anyag 1. Intézmény megnevezése: 2. Az intézmény küldetése MUNKAKÖRI LEÍRÁS Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Minőségpolitikai nyilatkozat: Keszthely város óvodáinak

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben