EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. * (2) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga zóbe1i tételeit a / számon kiadom. Jóváhagyt 0,N 73lR AS EREDETIEL ij *j főosztályvezető 2013 NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Érvényes: december 17től

2 Szakképesítés: Óvodai dajka A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelmény modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A téte lekhez segédeszközök nem használhatók. A feladatsor első részében található 1-20-ig szárnozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételsor a 37/2013. (V 28.) EMMI rendeletben J glalt szakképesítés szakmai és vizsgaköveteiméne alapján készült 2/33

3 óvodában használatos nevelési módszereket, az óvodai nevelés feladatait! Mutassa be a nevelés fogalmát, célját és a nevelés színtereit! Foglalja össze az 1. Nevelési alapismeretek Tanári példány Szakképesítés: Óvodai dajka z óvodai nevelés feladatai nevelés fogalma nevelés célja nevelés színterei nevelési módszerek 13i33 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

4 természeti, z z Szakképesítés: Óvodai dajka 2. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők Mutassa be az öröklött tulajdonságok és környezeti hatások, kölcsönhatások szerepét! Fejtse ki a szocializáció fogalmát és az óvoda szerepét a társadalmi beilleszkedés folyamatában! környezet fogalma környezeti hatás társadalmi környezet biológiai öröklés öröklés és a környezet kölcsönhatásai mintaöröklése óvoda, mint környezeti hatás 14/33

5 z kolönleges bánásmód fogalma SNI fogalma gondozásában! Értelmezze az SNI, integráció, iuklúzió és szegregáció fogalmakat! Mutassa be az óvodai dajka feladatait a különleges bánásmódot igénylő gyermek Szakképesítés: Óvodai dajka z z z egyéni bánásmód az óvodai dajka tevékenységében integráció/inkiúzió lehetőségei, feltételei az óvodában 3. Különleges bánásmódot igénylő gyermek az óvodában integráció fogalma inklúzió fogalma szegregáció fogalma

6 z z Szakképesítés: Óvodai dajka 4. A személyiségfejlődés sajátosságai az óvodáskorban Jellemezze az óvodáskorú gyermek fejlődési vonalait! Mutassa be a testi, a mozgás és beszédfejlődés sajátosságait! Hogyan teremthető meg az optimális környezet? Kulesszavak, fogalmak: óvodáskorú gyermek testi fejlődése a testrészek növekedése. arányainak változása csontosodási folyamat és a flzikai terhelhetőség kapcsolata az óvodáskorú gyermek mozgásfejlődése óvodai dajka szerepe az optimális környezet megteremtésében - 1 / ) I O, )i

7 játéktevékenységével kapcsolatban! óvodai játéktevékenység feltételeit és az óvodai dajka szerepét a gyermek Határozza meg a játék fogalmát, jcllemezzc a fajtáit és hatását! Mutassa be az Szakképesítés: Óvodai dajka játék játék z fogalma. feltételei személyiségre gyakorolt hatása 5. Az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége gyakorló játék jellemzői szerepjáték jellemzői ésjátékkészlete az óvodában szabályjáték jellemzői ésjátékkészlete az óvodában szabályok és a szocializáció kapcsolata óvodai dajka szerepe a gyermekjátéktevékenységében 17t33

8 z z Szakképesítés: Óvodai dajka 6 Nevelési problémák az óvodában JeHemezze az agresszív és a szorongó-visszahúzódó gyermek viselkedését, valamint mutassa be a velük szemben kívánatos nevelői magatartást, bánásmódot! agresszió fogalma verbális agresszió megfelelő bánásmód szorongó gyermek viselkedésének jellemzői dicséret, a bíztatás szerepe óvodai dajka szerepe a problémák oldásában 18/33

9 az z z Szakképesítés: Óvodai dajka 7. Egészséges életmódra nevelés az óvodában Beszéljen az óvodai dajka egészségvédelemmel és egészségneveléssel kapcsolatos feladatairól! Mutassa be az egészséges életmódra nevelés területeit! z egészségvédelem fogalma. célja, feladatai egészségvédelem egészségvédelem és a nevelés kapcsolata az óvodában egészségnevelés fogalma, célja, feladatai egészségnevelés területei az óvodában dajka. mint egészségnevelő 19/33

10 z Szakképesítés: Óvodai dajka 8. Személyi gondozás az óvodában Határozza meg a személyi gondozás fogalmát, teriileteit és jelentőségét az óvodáskorú gyermek életében! Mutassa be az óvodai dajka feladatait a liigiénés szokások kialakításával kapcsolatban! személyi gondozás fogalma személyi gondozás területei személyi gondozás szükségessége gondozás szerepe a nevelési folyamatban higiénés szokások kialakításának területei óvodai dajka magatartása a gondozás folyamatában 20/33 C

11 megszervezésében! Magyarázza meg a napirend, a helyes életritmus jelentőségét az óvodáskorú gyermek életében! Mutassa be az óvodai dajka feladatait a harmonikus napirend Szakképesítés: Óvodai dajka z rugalmasság, harmonikus folyamatosság arányok a napirendben óvodai napirend megszervezése 9. Az óvodai élet megszervezése napirend, mint a gyermek biztonságérzetének alapja napirend rugalmassága 21133

12 z z lvási Szakképesítés: Óvodai dajka 10. Az óvodai élet megszervezése, az egészséges életmód követelményei az óvodában Milyen feladatai vannak az óvodai dajkának az ebéd utáni pihenés és a helyes alvási szokások kialakításában? z alvás, mint biológiai szükséglet óvodai napirend megszervezése: az alvás, mint a napirend része nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei problémák és tennivalók óvodai dajka feladatai a pihenés, alvás lebonyolításában 22!33

13 megszervezésében, az ételek előkészítésében és a kulturált étkezési szokások Foglalja össze az óvodai dajka feladatait az óvodáskorú gyermek étkezéseinek Kulesszavak, fogalmak: kialakításában! Szakképesítés: Óvodai dajka z higiénés z egyéni z pszichés 23/33 szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően hatások jelentősége az étkezésben sajátosságok figyelembevétele óvodai étkezések megszervezése óvodai dajka feladatai a kulturált étkezési szokások kialakításában étvágytalan gyermek 11. Az óvodai élet megszervezése, étkeztetés az óvodában tálalás, kiszolgálás szabályai az óvodában

14 z z fertőző élősdi z Szakképesités: Óvodai dajka 12. Beteg gyermek az óvodában Mutassa be az óvodai dajka feladatait a lázas gyermek gondozásában, a sebek ellátásában, valamint fertőző betegségek esetén! Melyek az óvodai mérgezések veszélyforrásai? Határozza meg a cukorbeteg gyermek gondozásának alapelveit! Kulesszavak, fogalmak: lázas állapot tünetei, jellemzői lázas gyermek igényei óvodai dajka kompetenciái láz esetén óvodai dajka kompetenciái az óvodában leggyakrabban előforduló sebek ellátása esetén fertőzés fogalma, forrásai, terjedése megbetegedések okozta fertőzések fertőtlenítő takarítás mérgezések veszélyforrásai: ételmérgezések. mérgező növények, gombák óvodai dajka feladatai a cukorbeteg gyermek gondozásában 23/33

15 Ku lesszavak, fogalmak: területeit az óvoda rendszerében! Beszéljen az óvoda kapcsolatrendszeréről! Mutassa be az óvodai nevelőmunka résztvevőit, feladatukat és kapcsolatrendszerüket! Jellemezze az óvodai dajka helyét, szerepét, tevékenységének 13. Az óvoda szervezetének tagjai, az alkalmazottak köre z z egyéb speciális z z z munkakörök szakemberek szerepe óvodavezető helyettese nevelő-oktató munkát segítők köre óvodavezető óvodapedagógusok óvodai dajka tevékenységének területei óvoda kapcsolatrendszere A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenvség Szakképesítés: Óvodai dajka

16 26/33 szabályai tevékenységekben? z z munkalehetőségek z z Szakképesítés: Óvodai dajka munka, mint a személyiségfejlesztés eszköze óvodai dajka naposi munkával kapcsolatos feladatai naposi munka fejlesztő hatásai 14. Munka jellegű tevékenységek az óvodában önkiszolgáláshoz kapcsolódó munkajellegű tevékenységek az óvoda udvarán, évszakokhoz kapcsolódó feladatok játék kapcsolatát! Melyek az óvodai dajka feladatai a munka jellegű Mutassa be az óvodáskorú gyermek munka jellegű tevékenységeit, értékelje a gyermekre gyakorolt személyiségfejlesztő hatásukat! Jeílemezze a munka és a óvoda udvarán végzett munka során használt eszközök és használatuk balesetvédelmi az alkalomszerű munka jellegű tevékenységek óvodai dajka feladatai az udvari munka jellegű tevékenységgel kapcsolatban

17 tevékenységi területeit, és értelmezze munkaköri leírását! Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Fielyi Óvodai Program, Óvoda éves Mutassa be az óvodaműködést meghatározó dokumentumokat: Alapító Okirat, munkaterve, Szervezeti és működési szabályzat! Ismertesse az óvodai dajka 15. Az óvoda működését meghatározó dokumentumok 27/33 Alapító Óvodai Helyi Óvoda Szervezeti z Óvodai Program óvodai dajka munkaköri leírása Okirat Nevelés Országos Alapprogramja éves munkaterve és működési szabályzat Szakképesítés: Óvodai dajka

18 z barátválasztást z Szakképesítés: Óvodai dajka 16. Társas kapcsolatok az óvodáskorban Mutassa be a társas kapcsolatok fejlődését, sajátosságait óvodáskorban! Jellemezze az óvodai dajka szerepét a kortárs kapcsolatok alakulásában! társ iránti igény megjelenése egyirányú modelikövetés kölcsönös utánzás meghatározó jegyek óvodai dajka szerepe a kortárs kapcsolatok alakulásában 28/33

19 - z Szakképesítés: Óvodai dajka 17. Az ételek szakszerű tárolása és tálalása az óvodában Határozza meg az ételek készen tartásának, tálalásának szabályait, valamint az ételmintavétel és a mosogatás követelményeit! Mutassa be a konyha takaritásának szabályait! beszállítás és az ételek átvételének szabályai az ételek tárolása ételek hőmérséklete melegítés szabályai a csoportban történő tálalás szabályai mosogatás szabályai, lépései konyha takarításának szabályai 29/33

20 takarítás biztonságtechnikai Szakképesités: Óvodai dajka 18. Takarítási feladatok az óvodában Mutassa be az óvodai dajka feladatait az óvoda rendjének, tisztaságának megteremtésében és fenntartásában! Határozza meg a takarítás típusait, a takarítószerek használatának és tárolásának szabályait, a háztartási kisgépek alkalmazásának előírásait! napi heti havi éves munka közben takarítás takarítás takarítás takarítás a tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használata, tárolása előírások gyermekek jelenlétében végezhető takarítási feladatok gyermekek jelenlétében nem végezhető feladatok 30/33

21 z növények hinták, nevelési Szakképesítés: Óvodai dajka 19. Az óvoda udvara Mutassa be az óvodai dajka feladatait az óvoda udvar rendjének, gondozottságának, tisztaságának megteremtésében és fenntartásában! Beszéljen arról, hogyan válhat az óvoda udvara az egészséges életmódra nevelés színterévé! Milyen nevelési lehetőségeket és veszélyeket rejthet az óvoda udvara az egyes évszakokban? Kulesszavak, fogalmak: évszakok óvoda udvarának követelményei az udvaron csúszdák. mászókák változása az óvoda udvarán gyermekekkel együtt végezhető tevékenységek az óvoda udvarán lehetőség a kerti munka során 31/33

22 ünnepélyek z dekorációk, z Szakképesítés: Óvodai dajka 20, Programok az óvodában Mutassa be az óvodai dajka feladatait az óvodai ünnepélyek és az óvodán kívüli programok lebonyolításában! lkalomnak intézményen az óvodában óvodai dajka szervezési feladatai vásárlás az óvoda számára megfelelő teremrendezés, díszítés ajándékok készítése program rendjének biztosítása kívüli programok az óvodában: séta, kirándulás, uszoda, bábszínház..stb. segítségnyújtás a szervezési feladatokban segítségnyújtás a lebonyolításban úticsomag, tartalma, összeállítása felügyeleti kötelezettség 32/33

23 Sorszam Nev Osztalyzat sorszama Feladat ÉRTÉKELÉS 33/33 dátum aláírás Szakképesités: Óvodai dajka

24

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A B) vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott központi tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján A vizsgafeladat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A feladatsor a szakmai követelménymodulok témakörei alapján az alábbi részszakképesítések szóbeli vizsgatevékenységeit is tartalmazza:

A feladatsor a szakmai követelménymodulok témakörei alapján az alábbi részszakképesítések szóbeli vizsgatevékenységeit is tartalmazza: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatának bemutatása és a bizottság által feltett kérdések szerinti megvitatása. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A kisvállalkozás alapításával

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai 7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ... 1 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER... 49 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS... 89 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ...

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A SZABADSÁGTELEPI ÓVODA Debrecen OM azonosító: 030865 GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készült: 2014. október 08. Iktatószám: 143-1429/2014. Ph. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 030865 Készítette: Elfogadta: A

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a 10067-12 Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 Debrecen, Pósa u. 49. Intézmény OM - azonosítója: 030893 Készítette: Kardosné Nagy Mária Óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2013.

Pedagógiai Programja 2013. B U D A P E S T I. K E R Ü L E T C S E P E L Ö N K O R M Á N Y Z A TA A P R A J A F A L V A - G Y E R M E K S Z I G E T Ó V O D A O M a z o n o s í t ó : 0 3 4 7 5 8 1214 Budapest I. ker. Béke tér 13.

Részletesebben