Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule oldal Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Film készül a bátai Gyermeklánc Program -ról oldal Megyei tanulmányi versenyek oldal Jogszabályok, közlemények, felhívások oldal Pályázatfigyelő oldal Nagy sikerű pedagógiai, szakmai rendezvénysorozat Tolna megyében oldal Szakirodalmi ajánló oldal Megnyitotta kapuit a XXI. század laboratóriuma a Garay János Gimnáziumban oldal Felhívás IPR műhelymunkára oldal IPR-es továbbképzési kínálat intézményvezetők számára oldal Nagy Vagy, a győzelem mámora Iskolánk egy nyolc évfolyamos általános iskola, Szekszárd városának egyik legnagyobb létszámú alsó fokú intézménye. Az idei tanévben ünnepelte 46. születésnapját ben vette fel Dienes Valéria, az első magyar professzornő városunk szülötte nevét. Az ő szellemi örökségének ápolása fontos feladatunk. Az általa megfogalmazott gondolatok hatják át pedagógiai programunkat: - hittel, kitartással, szorgalommal és nyitottsággal a világ és az emberek felé minden elképzelés megvalósítható - minden gyermekhez vezet egy út, melyen közelebb kerülhetünk személyiségéhez - a tudás értékének méltó helyre emelése. Iskolánknak jelenleg 492 tanulója van. A gyermekeket 24 tanulócsoportban, 13 napközi otthoni csoportban, 54 pedagógus tanítja, fejleszti képességeit. Minden évben három párhuzamos osztályt indítunk: általános tantervű osztályt, német nemzetiségi osztályt és városi beiskolázású német nemzetiségi kétnyelvű osztályt. Az általános tantervű osztályokban angol nyelvet és informatikát oktatunk első évtől. Iskolánk jelentős hagyományokkal rendelkezik a nemzetiségi nyelvoktatás és nemzetiségi hagyományápolás terén. Folytatás a 4. oldalon!

2 lépés az egészségünkért Időpont: május 12. (szombat) Helyszín: Szekszárd, Béla király tér 9.00 Megnyitó: Köszöntõt mond Horváth István Szekszárd MJ Város Polgármestere A megnyitó után a programok három helyszínen zajlanak párhuzamosan A programról további információk:

3 lépés az egészségünkért program kísérőrendezvénye Felhívás 3 Egészséges életvitelre és környezettudatos magatartásra nevelő figyelemfelkeltő előadások középiskolásoknak Előadások helyszíne: Előadások időpontja: Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (GYIK) - Szekszárd, Béla király tér május között mindennap 1. előadás: Az erkölcs május 14. kedd 1000 Előadó: Barics Gábriel káplán 2. előadás: A drog május 14. hétfő 1100 Előadó: Kálóczi Andrea RÉV 3. előadás: A csapvíz életre keltése május Előadó: Gaál Zoltánné okleveles vegyészmérnök 4. előadás: A levegő, a víz és a vegyszerek május 16. szerda 1000 Előadó: Gaál Zsófi okleveles környezetmérnök 4. előadás: A tűz és a víz, barát és ellenség május 17. csütörtök 1000 Előadó: Sarkadi Ferenc, tűzoltó alezredes parancsnok Az előadásokra az osztályoknak előre be kell jelentkezni. Egy előadásra maximum 60 fő jelentkezhet. Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet vesszük alapul. A kiválasztott előadásra jelentkezni Szikla Józsefnél lehet legkésőbb május 10-ig a 20/ telefonszámon.

4 4 Ablak Iskolánk Folytatás a címlapról! A kétnyelvű oktatási formát az 1990/91-es tanévtől végezzük. Minőségileg szeretnénk a nyelvhasználatban magasabb színvonalat elérni, hiszen a kétnyelvű oktatás a nyelvhasználat magasabb színvonalát jelenti, s egyben a képességek szerinti differenciálás lehetőségét is magában rejti. Voltaképpen eszköz tehát az iskola előtt álló cél, a német nyelv minél jobb és magasabb szintű elsajátítása érdekében. A sajátos feladat az, hogy az anyanyelvi neveléssel összhangban képessé kell tenni a tanulókat ezeken a tanórákon a német nyelv használatára, alkalmazására. A nemzetiségi, idegen nyelvi órákat ugyanabban az órában tartjuk évfolyamonként osztálybontásban, így biztosított a lehetősége annak, hogy optimális legyen a tanulói terhelés. 5. osztálytól matematikából nívócsoportos oktatást szervezünk, ahol szintén ugyanabban az órában van minden tanulócsoportnak matematikaórája, ki-ki a képességeit legjobban fejlesztő csoportban halad, osztályközösségét csak matematika órán hagyhatja el a tanuló. Nagy gondot fordítunk a tanulók tanórán kívüli egyéni képességfejlesztésére. Tesszük ezt felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön, középiskolára előkészítőkön. Igyekszünk maximális segítséget adni minden tanulónak. Ezt a célt jól szolgálják az eredményesen működő napközi otthoni csoportjaink. Az új dolgokra nyitott kollégákkal az évek során megismerkedtünk a komplex matematikával, a Zsolnaiféle nyelvi irodalmi kommunikációs programmal, a klubnapközis foglalkozások szervezésével, kiépítve a minőségfejlesztési rendszerét. Iskolánk a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program keretében 2002-től Partnerközpontú Intézményként működik. A partneri mérések eredményeképpen megfogalmazták partnereink (szülők, tanulók), melyek az iskola erősségei: nyelvoktatás, kimagasló sporteredmények, pedagógusok magas szakmai tudása, felkészültsége, a tanítás színvonala, a tanulók jó tanulmányi eredménye, jó hírnév, tehetséggondozó munka, igényességre nevelés. Ezzel elkezdődött egy innovációs folyamat, melynek szerves folytatása a holland MAG (Megelőzés Alkalmazkodás Gondoskodás) program, mely az adaptív tanulásszervezést jelenti. A fejlesztési folyamat következő állomása a kompetenciaalapú oktatás (HEFOP projekt keretében). Érzékeltük a világban zajló gazdasági, technológiai és társadalmi változásokat, amelyek közvetlenül teszik próbára az egyén alkalmazkodó képességét, ugyanakkor a közösségeket új szerepek vállalására késztetik. Annak felismerése, hogy szükség van a kulcskompetenciák fejlesztésére, további tanulásra, pályázaton való részvételre sarkallta a tan- Tanulmányi verseny közben Európai Uniós teremben vetélkedő

5 Ablak 5 testületet (TÁMOP projekt), melynek révén korszerűsödött az intézmény feltételrendszere. Hiszen már Új könyvtárunk korábban is megfogalmazódott az az igény, hogy olyan iskolát kívánunk működtetni, ahol a gyerek szeret tanulni, ahol képességei kiteljesedhetnek. Ezt igazolják azok az eredmények, melyeket tanulóink a tanulmányi versenyeken, országos pályázatokon, levelezős versenyeken érnek el. Kiemelt tevékenységünk a tehetséggondozás, melynek célja, hogy időben felismerjük a tehetséges tanulókat, segítsük őket tehetségük kibontakoztatásában tanítási órán és tanórán kívül. Nívó csoportos oktatás matematikából, nemzetiségi kétnyelvű osztályok szervezése, angol nyelv oktatása, 7. osztálytól második idegen nyelv választhatósága, középiskolai előkészítők, nyelvvizsga németből, angolból, ECDL informatikai vizsga, erdei iskolai program elindítása valamint a különböző sportágak által szervezett szakkörök biztosítása jellemzi tehetséggondozó munkánkat. Két éve, hogy iskolánk megszerezte a DSD (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgáztatási jogát, mely nemzetközileg is elismert alap- ill. középfokú nyelvvizsga bizonyítványt ad a tanulóknak. Mind e mellett minden évben ausztriai táborban is részt vehetnek tanulóink, mely szintén fontos állomása a nyelvtanulásnak. A tehetséggondozás mellett nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra, hogy a tanulási nehézségekkel küzdőknek is legyen esélyük a fejlődésre, képességeik felismerésére, sikerélményre. Fejlesztő foglalkozások, rendszeres korrepetálások, csoportbontásban oktatott nyelv, tanórai differenciált foglalkozás, logopédiai foglalkozás, gyógytestnevelés keretében valósul meg. Sikeres évet tudhatunk magunkénak az idei tanévben. Az összefogással a közös cél sikeréért jelmondatunk több területen is meghozta eredményét. - Új könyvtárunk kialakításával megvalósult régi álmunk. A több mint 6 millió forintos beruházást igénylő átalakítás, felújítás a széleskörű összefogásnak köszönhetően jött létre. (fenntartó, szülők, pedagógusok, tanulók). A szülőkkel való jó kapcsolattartás és együttműködés révén a Tehetségekért Alapítványunk tűzte ki céljául egy modern könyvtár létrehozását, melyet az idei tanévben sikerült megvalósítani, tanulóink örömére. - A NagyVagy! TV által közvetített országos sportvetélkedő első helyezését érte el iskolánk csapata a benevezett 54 iskola közül. Ebben szintén gyerekek, felnőttek, szülők, pedagógusok együttes munkája hozta meg a sikert. - Nemcsak a sportban, de a tanulásban is egyénileg és csapatban iskolánk 9. alkalommal nyerte el a A Tolna megye legeredményesebb iskolája címet. - Szintén az összefogás eredményeképpen nyitottuk meg ebben a tanévben Európai Uniós termünket, vetélkedővel egybekötve, azzal a céllal, hogy a tanulóknak szélesebb körű ismeretei legyenek az európai országokról, kultúrájukról, működésükről. A jövőre vonatkozóan is bízom az összefogás, együttműködés erejében. Bízom abban, hogy az elkezdett innovációs folyamatot folytathatjuk az életbelépő új Köznevelési Törvény mellett, kapcsolódva a NAT által meghatározott feladatokhoz. Bízom abban, hogy eddigi jó gyakorlatunkat, melyet eredményeink bizonyítanak, megtarthatjuk és továbbvihetjük. Bízom abban, hogy az iskola közössége által kialakított hagyományokat és azt az értékrendet, melyet a pedagógusokkal együtt képviselünk, továbbra is az intézmény ismertségét és elismertségét erősíti. Farkas Pálné igazgató Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 74/ honlap:

6 6 Műhey Film készül a bátai Gyermeklánc Program -ról Nem mindennapi felkérés érkezett a bátai iskolához és személy szerint hozzám. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Wekerle Sándor Alapkezelő a magyar intézményekben meghonosodott, a gyakorlatban bevált és mások számára is hasznosítható, átvehető gyakorlatokról oktatófilm készítését tervezi. Az országos válogatásba belekerült a bátai iskola Jó gyakorlatként már számos intézmény által megvásárolt és óvoda iskola átmenetet segítő Gyermeklánc programja is. Kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal készültünk a szokatlan eseményre, a forgatásra. A filmfelvétel a nagy csoportos óvodai foglalkozás részleteinek megörökítésével kezdődött. Ezt követően a vezető óvónővel készült interjúban az óvodapedagógusok programban betöltött szerepéről beszélgettek. Szokatlan időben délután kettő körül érkezett a stáb az iskolába. Első helyszín az iskolaudvar volt, ahol az ott játszó gyerekeket örökítették meg. Majd az első osztályban villant a felvevőgép egy órarészlet bemutatásán, ahol Garai Zoltánné és Pirisa Erzsébet mutatták be az óvónő és a tanító együttműködését. A nagyobbak, az ötödik és a hatodik osztályosok tanórai munkájába is bekukkantott a kamera. A tantermi forgatás után egy ötödikes és egy harmadikos tanuló mesélt óvodaiskolai emlékeiről. Ezt követően a program történetéről, céljáról, gyakorlati megvalósulásáról és fejlődéséről beszélgettem a riporterrel. Végül az intézmény igazgatója mutatta be az Bátai ÁMK személyi és tárgyi feltételeit, és csokorba szedve beszélt az elmúlt évek pályázati sikereiről. Bátai ÁMK Hunyadi János Általános Iskola Cím: 7149 Báta Fő u Tel.: 74/ , 74/ Fax: 74/ Web: Gyermeklánc program a bátai iskola 1. osztályában Faidt Józsefné programgazda Gyermeklánc program a bátai óvodában

7 Megyei tanulmányi versenyek Országos és megyei tanulmányi versenyek 7 Kedves Igazgató Asszony! Kedves Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Tájékoztatom Önöket a Tolna megyei tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei fordulóinak helyezettjeiről. ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - I. kategória (szóló) 7-8. évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. APOK Belvárosi Általános Iskola Tagintézménye, Dombóvár Zelcsényi Zsófia Bódis Péterné 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Ambrusz Előd Stargl Szilvia 3. APOK Belvárosi Általános Iskola Tagintézménye, Dombóvár Varga Tünde Bódis Péterné Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - II. kategória (énekegyüttes) 7-8. évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. APOK Belvárosi Általános Iskola Tagintézménye, Dombóvár Varga Tünde, Zelcsényi Zsófia, Süveges Sára Bódis Péterné Megyei versmondó verseny évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola, Alsónána Horváth Normann Orcskai Marianna 2. Garay János Általános Iskola, Szekszárd Csizmazia Dóra Csizmazia Ferencné 3. Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd Oláh Péter Csernusné Kiss Edit Megyei versmondó verseny évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. BONI Széchenyi István Általános Iskola Újvári Bors Benedek Szarvas Szilvia 2. Garay János Általános Iskola, Szekszárd Miller Olivér Csizmazia Ferencné 3. BONI Vörösmarty Általános Iskola, Bonyhád Váncsa András Zircher Zita

8 8 Országos és megyei tanulmányi versenyek Megyei versmondó verseny évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Szanyó Veronika Báló Marianna 2. Garay János Gimnázium, Szekszárd Bagdány Szilvia Báló Marianna 3. BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Kulcsár Csenge Pere Nikoletta Megyei német két tanítási nyelvű verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Kirchner Martin Bechtel Helmut Herman Mátics Anna Kovácsné Zirkelbach Valéria György Levente Kovácsné Zirkelbach Valéria Markos Alexandra Bechtel Helmut Herman Megyei német két tanítási nyelvű verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Galambos Amanda Forray Edit 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Szekszárd Dránovits Anna Prischetzkyné Márkus Emőke 3. BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Sánta Csenge Forray Edit KÖZÉPISKOLAI VERSENYEK Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - I. kategória (szóló) évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Elekes Boglárka Döményné Ságodi Ibolya 2. Garay János Gimnázium, Szekszárd Pató Lili Döményné Ságodi Ibolya Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - I. kategória (szóló) évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Elekes Boglárka, Pató Lili Döményné Ságodi Ibolya

9 Országos és megyei tanulmányi versenyek 9 Szép magyar beszéd verseny megyei eredménye - Gimnáziumi kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád Sándor Qiaomin Unti Judit 2. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Szekszárd Karácsonyi Dóra Dr. Mikóné Csősz Judit; Jaksa Annamária 3. Garay Gimnázium, Szekszárd Pusztai Petra Báló Marianna Szép magyar beszéd verseny megyei eredménye - Szakközépiskolai kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Tagintézmény, 7090 Tamási, Deák F. u Nyikos Daniella Szécsi-Pécsvári Nóra 2. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Tagintézmény, 7090 Tamási, Deák F. u Istlstekker Ferenc Erdős Orsolya 3. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Bezerédj Szakképző Tagintézmény, 7100 Szekszárd, Szent László u. 6. Beda Adrienn Málnainé Banó Edina Ránki György regionális történelemverseny évfolyamos gimnázium Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Kóka Boglárka 2. Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Rózsa Petra 3. Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Horváth Eszter Werner István, Gesztesi Enikő Stróbl Terézia, Andróczi Bea, Kőrösi Gábor, Novothné Bán Erzsébet Stróbl Terézia, Andróczi Bea, Kőrösi Gábor, Novothné Bán Erzsébet Ránki György regionális történelemverseny - 4 évfolyamos gimnázium Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Márton Balázs Werner István, Gesztesi Enikő 2. Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár Simon Miklós Kovács Erzsébet 3. Garay János Gimnázium, Szekszárd Buzás Zsófia Gesztesi Enikő Gratulálok tehetséges diákjaink eredményeihez, és külön köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját! Lenczné Vrbovszki Judit Tolna megyei versenyszervező Tel:20/ Fax:74/

10 10 Jogszabályfigyelő Jogszabályok, közlemények, felhívások RENDELETEK Kormányrendeletek: 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 36. szám március 30.; p. 6764) 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 36. szám március 30.; p. 6797) NEFMI rendeletek: 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 46. szám április 18.; p. 8350) Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser Kedves Kolléga! Kedves Partnerünk! Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató nevében tisztelettel köszöntöm. A Tolna megyében dolgozó pedagógusokat szolgálva intézetünk október hónaptól Pedagógiai Híradó címen lapot ad ki. A kiadványban tájékoztatást adunk a közoktatás aktuális kérdéseiről, a pedagógusképzésekről és továbbképzésekről. Információkat nyújtunk pályázatokról, tanulmányi versenyekről és azok eredményeiről, továbbá újságunkon keresztül innovatív intézményeket, jó gyakorlatokat is megismerhetnek. Közzé teszünk a megyei közoktatást érintő friss híreket, közleményeket, felhívásokat. Ezenkívül tájékoztatást adunk jogszabályi változásokról. Az aktuális információk gyorsabb, pontosabb eljuttatása, a hatékony kommunikáció valamint a szélesebb körben történő terjesztés érdekében októberétől pdf. formátumban, elektronikus úton juttatjuk el a Pedagógiai Híradót Tolna megye összes oktatási intézményébe, a fenntartókhoz és a partnereinkhez, oktatással foglalkozó szakemberekhez. A PDF alapú lap érintettekhez, illetve érdeklődőkhöz történő zökkenőmentes eljuttatását ezúton kívánjuk felajánlani. Kérjük, hogy amennyiben igényli a hírlevelünket, elektronikus úton küldje meg számunkra az Ön elektronikus elérhetőségét. Ily módon, és első kézből, saját elektronikus postaládájukba kapott formájában kapnak információkat a közoktatás aktuális híreiről, és az általunk nyújtott pedagógiai szakmai szolgáltatásairól. Köszönöm együttműködését. Szilágyi Szilvia igazgató

11 Pályázatfigyelő Pályázatfigyelő 11 Érvényesség Pályázat További információ Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány Folyamatos Folyamatos Folyamatos A Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat Tempus Közalapítvány Raiffeisen Bank Zrt. Kunbaracsi Gyermeküdülő és Turistaszálló Folyamatos Folyamatos A oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai (középiskolás diákoknak) Takarékoskodjunk otthon! A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Be Fair Alapítvány Folyamatos IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! Egérház Alapítvány Folyamatos Folyamatos Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére Na-Joó Bt. Gyermekek Táboroztatásáért Alapítvány Folyamatos A szeretet nem fogy el, bennünk él Na-Joó Bt. Folyamatos , Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása / TÁMOP /B-11/2 Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak Pályázat ingyenes INFINITO játékfacilitátor képzésre Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tempus Közalapítvány, Európai Bizottság Infinito Team Janikovszky Éva meseíró-pályázat IX. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

12 12 Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ ÚTRÓLVALÓ - Írói pályázat fiataloknak Palya Bea Produkciós Iroda Tér-kép Kortárs-e vagy? Műcsarnok, kultúraktív Egyesület, Budapest Beyond Sightseeing Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület, Városi Képtár Deák Gyűjtemény (Székesfehérvár) Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (KMR) / TÁMOP /B-11/1 Irodalmi pályázat Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Ezerarcú kór, SM betegek ezer arca Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Igazolt hiányzás Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz / TÁMOP B-11/2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Forgó Morgó mese- és rajzpályázat CECED Magyarország Egyesülés Számítógép Álom 2012 Mátrix Alapítvány Az egészség sokszínű világa - pályázat BioFocus Egyesület Országos Diákfilmszemle 19. Ház a Réten Kulturális Egyesület, POLIFILM Műhely Alapítvány, Aranytíz Kultúrház Gyermekek és kedvencek fotópályázat Fertőzug Élő Világáért Egyesület Szakértői tanulmányutak Egyéni pályázatok Tempus Közalapítvány Batsányi Cserhát Művész Kör pályázatot hirdet évfordulók alkalmából Batsányi Cserhát Művész Kör Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

13 Nagy sikerű pedagógiai, szakmai rendezvénysorozat Tolna megyében Beszámoló 13 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ötödik alkalommal rendezte meg április között az immár hagyományosnak mondható Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát. A szakmai hét célja volt, hogy olyan információkat, módszertani javaslatokat, ötleteket, tapasztalatokat juttassunk el a pedagógus kollégáknak, amelyek a mindennapi munkájuk során, a gyakorlatban jól alkalmazhatóak. A témaválasztás mellett fontos volt, a magas színvonalú szakmai kínálat, illetve az, hogy az oktatás minden szintjén dolgozó kolléga megtalálja a neki megfelelő lehetőséget a szakmai továbbképzésre. A programkínálat összeállításában, megvalósításában több partnerrel működtünk együtt, akik szintén hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. Az óvodapedagógusok számára a paksi Benedek Elek Óvodával együttműködve kínáltunk sokrétű szakmai programot. Az intézmény minden tagóvodája részt vett a programokban, bemutató foglalkozások és az azt követő konzultációk formájában. A mesevár Tagóvodában a szabad játékba nyerhettek betekintést az odalátogatók. A téma az Utazás a Kék bálna nevű hajóval volt. A játék az óvónő, Biczó Andrásné a gyerekek ötleteire támaszkodva irányította a játékot. Közben a témához kapcsolódó énekek, mondókák hangzottak el. Mivel a gyerekek érzelmi úton tanulnak, ennek legjobb közege az önfeledt, szabad játék, amit az óvónő a szeretetteljes, tapintatos bánásmóddal támogatott. A Mesevár Tagóvodában egy testnevelés foglalkozást is megtekinthettek az érdeklődő óvodapedagógusok. Erre a foglalkozásra az ASE Sportcsarnokban került sor, amelyet Nemes Emília, óvodapedagógus, gyógytestnevelő vezetett. A komplex mozgásfejlesztés karikákkal végzett játékos gyakorlatokon keresztül valósult meg. Mozgásfejlesztés karikával az ASE Sportcsarnokban Bemutató foglalkozás a Hétszínvirág Tagóvodában 3. osztályos nyelvtan órán Matematika bemutató óra a 3. osztályban

14 14 Beszámoló A foglalkozás után Bosnyák Zoltánné, óvodavezető prezentációval Tehetséggondozás interaktív tananyagokkal egybekötött előadásával mutatta be az óvodában folyó mozgásos tevékenységeket a vendégeknek. A Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti óvodájában Tóth Zoltánné, óvónő által vezetett Csiri-Biri Társulattal Játék a képzelet szárnyán címmel volt megtekinthető egy bemutató foglalkozás. amely a Fecskeszárnyon című, 4 részes drámaóra sorozat befejező játéka volt. A drámaóra központi témája: Mennyit küzdenek értünk a szüleink ahhoz, hogy a felnőhessünk? A gyerekek örömteli és élmény gazdag játékukban szemmel látható volt, hogy pozitív és negatív érzelmeiket egyaránt ki tudják fejezni, nem csupán a mimikájukkal és a gesztusaikkal, de még bőrreakciókkal is. A foglalkozáson nem begyakorolt műsort, hanem akkor és ott születő játékot láthattak a résztvevők a gyerekek fantáziájának és a mi tervező munkánknak eredményeként. A Hétszínvirág Tagóvodában a nap témája a "Fűnevelő Kikelet - Környezeti nevelés komplex módon volt. A bemutató foglalkozásokra három csoportban várták az érdeklődőket. A Barangoló csoportban Bodnár Jánosné, Kern Jánosné tartotta a bemutató foglalkozást. A művészetek segítségével, játékba ágyazottan dolgozták fel a tavasz témakört. Kavicsfestéssel, óriás tavaszi társasjátékkal, ahol a szereplők maguk a gyermekek voltak. Valamint csodaszép árnyjátékot láttunk, ahol a gyerekek játszották el, mesélték el, többször, a Három pillangó c mesét. A Napraforgó csoportban Boros Tamásné, Stienerné Benedeczky Anikó vezette a foglalkozást. A Föld Napjához közeledve a különböző talajfajtákkal ismerkedtek a gyerekek, felhasználva a természetbúvár-szoba homokgyűjteményét, a saját érésű komposztunkat. Mindebből gilisztafarmot alakítottak ki. Homokképet készítettek. Képzeletbeli kiránduláson vettek részt, ahol izgalmas élményeket éltek át. Majd egy saját fejlesztésű társasjátékot játszottak el, melynek címe: Nem minden hulladék szemét. A Huncutka csoportban Schmidt Mária, Etessy Jánosné, óvónők fogadták a vendégeket. Komplex sokoldalú játékkavalkádot láthattak az érdeklődők, sok-sok saját fejlesztésű és készítésű eszközzel. Társasjáték a Föld nevű bolygóról, textil puzzle, ok-okozati összefüggéseket megláttató kártyajátékot a természet változatos elemeivel. Dramatizáltak, verset mondtak, meséltek és énekeltek. Mindhárom tagóvodában a bemutató foglalkozásokat konzultáció követett. Ezeken a megbeszéléseken az óvodapedagógusok megvitathatták a látottakat, észrevételeiket és lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, az aktuális oktatási-nevelési problémák megvitatására. A vendég pedagógusok szívélyes vendéglátásban is részesültek a szakmai nap keretében. Az általános- és középiskolai tanárok számára szervezett programokon a választott téma a digitális tananyagok használata, az azzal kapcsolatos módszertani fogások bemutatása volt. A programokon az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó együttműködő partnerként vett részt. A kiadók saját digitális tananyagaikon keresztül nyújtottak gyakorlatban is jól használható ismereteket a megjelent pedagógusoknak. A szekszárdi Gyakorlóiskolában Fülöp Mária, érdemes tankönyvíró vezetésével láthattunk egy komplex nyelvtan órát, amelynek része volt a digitális tananyagok használata, és amelynek segítségével differenciált képességfejlesztés zajlott. Kriston-Bordi Zsuzsanna, szerkesztő Szekszárdon, a Baka István Általános Iskolában megrendezett bemutató óráján a digitális tananyagok alkalmazásának egész sorával nyújtott segítséget a matematika tantárgy tanításához. Az óra során sokféle feladattípus és azok metodikáját láthatták az

15 Beszámoló 15 érdeklődők. A bemutató órákat konzultációk követték, amelyeken további ismeretekhez, információkhoz juthattak a kollégák. Lehetőség nyílt kérdések megfogalmazására és tapasztalatcserére is. A természettudományos tantárgyak keretein belül zajló tehetséggondozással és annak során az interaktív tananyagok használatával kapcsolatban Horváthné Kunstár Andrea, szerkesztő interaktív előadásában kaphattak a pedagógusok ötleteket, javaslatokat, jól használható, új ismereteket. A nyelvtanárok számára a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában rendezett programokon a Hueber Verlag és a Longman Kiadó digitális tananyagain keresztül ismerkedhettek a pedagógusok a német, illetve az angol nyelv tanításához használható interaktív és digitális kiegészítő anyagokkal, azok használatával és módszertanával. A német nyelvtanárok számára Szász Andrea, képviseletvezető, az angol tanárok számára Horváth István, ELT Representive tartott workshop-ot. A nyelvi programok interaktív szervezési formája lehetőséget adott a megjelent pedagógusok számára, hogy aktívan vegyenek részt a rendezvényen, ezzel is bővítve a gyakorlati ismereteiket, tapasztalataikat, kompetenciáikat. A iskolákban folyó oktató-nevelő munkát kívánta ismeretanyagokkal segíteni két másik rendezvény is. Az egyik az etika tanítás aktuális feladatairól szólt, amelyet Bánhegyi Ferenc, tankönyvszerző, iskolaigazgató tartott. Ezen a programon többek között tájékoztatást kaptak a kollégák az etika tantárgy céljairól, az óraszámokról, a feldolgozandó témákról. Az előadó tanácsokat, ötleteket is adott a témák feldolgozásával kapcsolatban. A másik rendezvényen, amelynek a Wosisnsky Mór Megyei múzeum adott otthont, Takácsné Vercse Erzsébet, szaktanácsadó a történelem, illetve magyar szakos kollégáknak kívánt módszertani ismereteket átadni a honismeret és a helytörténet tanításával kapcsolatban mind a tanórákon, mind a tanórákon kívüli zajló tevékenységekben. Az előadó hangsúlyozta, hogy mindez milyen nagy jelentőséggel bír a gyerekek nevelésében, a nemzeti identitástudatuk kialakításában. A helytörténet tanítása során fontos ismerni a forráselemzés helyes metodikáját. Ehhez kaptak módszertani segítséget az érdeklődő kollégák a Dr. K. Németh András, a Simontornyai Vármúzeum vezetője által írt A középkori Tolna megye templomai című könyve alapján. A könyv szerzője maga mutatta be a könyvét és szolgált hasznos tanácsokkal a forráselemzés mikéntjével kapcsolatban. Nyelvi módszertani nap

16 16 Beszámoló A szakmai hét programjai között szerepelt a Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési központban megrendezésre kerülő kistérségi tanácskozás is, amelyet a szolgáltató a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködve szervezett és bonyolított le intézményvezetők, munkaközösség-vezetők, oktatási szakemberek és pedagógusok számára. A tanácskozás témája az új Nemzeti alaptanterv volt, középpontban a Magyar nyelv és irodalom valamint az Ember és természet Kistérségi tanácskozás Bonyhádon műveltségterületek. A tanácskozást Potápi Árpád János, a kistérségi társulás elnöke nyitotta meg, aki bevezetőjében hangsúlyozta az új köznevelési törvény megalkotásának, és ezzel párhuzamosan az új NAT bevezetésének fontosságát. Az OFI képviseletében Dr. Horváth Zsuzsanna és Réti Mónika tartották meg a tájékoztató előadást. Elmondták, hogy közoktatási rendszerünk egyik alapdokumentumát, a Nemzeti alaptantervet az eddigieknél alaposabb felülvizsgálatnak vetették alá. Ez a folyamat az alaptantervet készítő egyes szakemberek vitáktól sem mentes együttműködését és az elkészült anyagokat véleményező tanácsadó testület tevékenységét foglalta magában: mindezeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálta. A szakértői csoportok munkája nyomán számos tartalmi és formai változás és néhány újszerű elem jelent meg. Az előadáson szó volt arról, hogy mennyiben régi és mennyiben új ez a NAT, valamint arról is, mi indokolta a változtatásokat. Az újszerű elemek egy részét két műveltségterület (a Magyar nyelv és irodalom illetve az Ember és természet) példáján mutatták be az előadók. Kitértek a készülő kerettantervek és a NAT kapcsolatára, a kerettantervek legfontosabb szerkezeti jellemzőire is. Beszéltek továbbá arról, hogyan kívánja ez a szerkezet támogatni az iskolákban folyó munkát, milyen támpontokat ad a tanulás-tanítás folyamatának tervezéséhez, szervezéséhez. A téma aktualitását is jelezte a nagyszámú érdeklődő pedagógus megjelenése a programon. ( A NAT teljes szövege az OFI honlapján megtekinthető.) A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat összegzéseként elmondható, hogy a témaválasztások aktuális jellege, a jó időbeli szervezés, az érintettek széles körű tájékoztatása, a színvonalas, hozzáértő előadók prezentálása együttesen egy magas színvonalú szakmai hét lebonyolítását eredményezte. Ezt jelzi az is, hogy a meghirdetett programokon a megye közel 350 pedagógusa vett részt. Az értékelő kérdőívei magas elégedettséget mutattak, ami azt igazolja, hogy a kollégák sok új és hasznos információval gazdagodtak a rendezvénysorozatnak köszönhetően. Szervezőként köszönjük minden partnerünknek, előadónak az együttműködést, a pedagógus kollégáknak a részvételt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra is! Tóth Ferencné feladatmenedzser

17 Szakirodalmi ajánló KÖNYVEK: Szakirodalmi ajánló 17 Vassné Kovács Emőke (szerk.): Szemelvények a hadarás témaköréből E szemelvénygyűjtemény a hadarás kérdéskörének minden fontosabb területét érinti a legismertebb szakemberek közleményei alapján. A könyvben a téma történeti kialakulásától, a fogalmi tisztázásán át az okokra vonatkozó nézetekig találhat információkat az érdeklődő. Olvashatunk a hadarás különböző formáiról, tüneteiről, megelőzéséről és kezeléséről is. A hadarásról megjelent közlések száma igen alacsony, így ez az oktatási segédanyag hasznos lehet az érdeklődők számára. A kötetben önálló cikkek, valamint összefoglaló munkák egyes fejezetei kaptak helyet. A válogatás segítségével az olvasó megismerheti a téma legismertebb kutatóit és a szakemberek egymással ütköző nézeteit is. Kata János: Tanulástechnika A könyv szerzője, Kata János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének mestertanára. A saját tapasztalatain alapuló, egyetemi hallgatóknak készített jegyzetében a tanulás folyamatának törvényszerűségeit tekinti át. Az élethosszig tartó tanuláshoz elengedhetetlen feltétel saját tanulási technikánk, szokásaink ismerete, valamint azok tökéletesítése. Ennek érde- kében az író megismerteti az olvasót a tanulás pszichológiai és pedagógiai alapjaival, a hatékony tanítás és tanulás alapvető feltételeivel. Ezek ismeretében az egyetemi tanulmányok során fellépő tanulási feladatok hatékonyabban teljesíthetőek. A kötet nem csak az egyetemi hallgatóknak, hanem az oktatóknak is hasznos olvasmány lehet. Tari Annamária: Z generáció Tari Annamária Y generáció című művének folytatásaként megjelenő Z generáció is a nemzedékek közötti szakadékok problematikáját tárgyalja. A szerző mint gyakorló szülő igyekszik megérteni a fiatalabb korosztály tagjainak gondolkodását, tetteit, ezáltal kísérletet tesz a generációk közötti távolságok csökkentésére. Rohanó világunkban, az információs társadalom korában átértékelődnek a társadalmi normák, szerepek, és mások az elvárások a mai gyerekekkel szemben. Ha ezeket a különbségeket nem mérjük fel, nem fogadjuk el, az egyes korosztályok közötti távolságokat képtelenek leszünk optimálisan kezelni. A könyv megírásával a szerző egy olyan eszközt ad a szülők és pedagógusok kezébe, melynek segítségével megismerhetik gyermekeik, tanítványaik lelki működésének sajátosságait. FOLYÓIRATCIKKEK Az Új Pedagógiai Szemle 2011/1-5. számában a családi életre neveléssel, a fenntartható fejlődéssel és az ökoiskolákkal kapcsolatos nagyobb összeállításokat olvashatják. Gönczöl Enikő, Kereszty Zsuzsa: Tervszerűség és spontaneitás az óvodában A szerzők a tématervekre épülő óvodai programcsomagot vizsgálták. Vajon menynyire őrzi meg a több mint fél évszázad alatt meghonosodott hiteles gyerekképet, továbbá mennyiben felel meg az érvényben lévő alapprogram gyermekképének.

18 18 Szakirodalmi ajánló Fűz Nóra: A lovaglás mint eszköz a személyiségfejlesztés gyakorlatában A tanulmány a lovaglás, a lovakkal való rendszeres kapcsolat és munka pedagógiai jelentőségét kívánja kiemelni és szemléltetni néhány gyakorlati példán keresztül. A szerző lovasoktató és lovastábori nevelő. E speciális sport a lovas tanulók mind fizikai, mind szellemi készségeit fejleszti. Célja az olvasók figyelmének felhívása e pedagógiai haszon jelentőségére, gyakorlati alkalmazhatóságára. Az ajánlókban bemutatásra került kötetek és folyóiratcikkek elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárában (Szekszárd). Friss híreink: Könyvtárunkban március 1-től megváltoznak a beiratkozási díjak. A pedagógusoknak ezentúl kedvezményt biztosítunk: az eddigi éves beiratozási díjat számukra 500 Ft-tal csökkentettük. Elindítottuk a könyvtárunk Facebook oldalát, amelyen friss híreket, érdekes videókat, a könyvtár frissen beszerzett könyveinek listáját, továbbá könyvajánlókat teszünk közzé. Csatlakozzanak hozzánk! Az oldal címe: PTE Illyés Gyula Kar Könyvtára https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Elérhetőségeink: Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u.1. Tel: (74) /1010 mellék Web: Facebook: https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Összeállította: Tancz Csilla (könyvtárvezető), Bognár Noémi Erika (könyvtáros), Csillag Noémi (könyvtáros), Schneider Ildikó (könyvtári asszisztens)

19 Ablak Megnyitotta kapuit a XXI. század laboratóriuma a Garay János Gimnáziumban A XXI. század laboratóriuma (Fotó: Pápai János) A hazai és nemzetközi oktatásstatisztikai adatok azt mutatják, hogy Magyarországon kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, és a felsőoktatási intézményekbe bekerülő diákok felkészültsége is elmarad a kívánatostól. Ennek fő oka, hogy módszertani és oktatástechnológiai kérdésekben a magyar természettudományos oktatás számos vonatkozásban elmaradt a fejlett országok gyakorlatától, főképp a tanulóközpontú oktatási technikák, a korszerű kísérletes eszközök, a korszerű oktatás és időszervezés hiánya miatt. A természettudományos tantárgyakat oktató tanárok munkakörülményei sok tekintetben kedvezőtlenek, a kísérletes többlettevékenységet figyelmen kívül hagyják a tanítás tervezésénél, a tanulók terhelésénél, a kísérletekhez a laboratóriumok infrastruktúrája, felszereltsége kritikus, a tanári munkát szakértelemmel támogató és felkészült laboratóriumi asszisztens alig van, a továbbképzés és a szaktanácsadás nem megfelelő. Ezen próbál változtatni a TÁMOP / azonosító számú pályázat, amit az országban tíz, Dunántúlon három középiskola, köztük a Garay János Gimnázium tíz megyei alap- és középfokú oktatási intézménnyel együttműködve nyert meg. A kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a modern és korszerű technológia és pedagógiai módszerek alkalmazását, valamint az intézmények közötti jó gyakorlatok átadását. A projekt szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a kedvezményezett által fenntartott iskola referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik. A közvetlen cél egy modern laboratórium kialakítása, amely helyet biztosít a tanulókísérleteknek, elősegítve a természettudományok népszerűsítését, tehetséggondozást, pályaorientációt. Helyszínéül szolgálhat a központi szakköröknek, tanulmányi versenyeknek, az iskolában zajló tudományos diákköröknek, kutatási tevékenységeknek. Biztosítja az emelt szintű érettségik vizsgahelyszíneit a kísérleti feladatok elvégzéséhez. Ismeretterjesztő tevékenysége a városi és az országos közvélemény számára az interneten keresztül is megismerhető lesz. A projekt által biztosított disszeminációs rendezvények (laboratóriumok és partneriskolák találkozója) a természettudományos oktatás jó gyakorlatának terjesztését teszi lehetővé. 19 Az együttműködő Tolna megyei iskolák: I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Szekszárd Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai- Szolgáltató Intézmény, Szekszárd Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd Baka István Általános Iskola, Szekszárd Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Szekszárd

20 20 Ablak 10. osztályos fizika kísérlet (Fotó: Elblinger Ferenc) Fizika kísérlet a 10.a osztályban (Fotó: Elblinger Ferenc) Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény, Kölesd PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda, Szekszárd A pályázat megvalósítása során olyan műszerek beszerzése valósulhatott meg, melyekkel a legmodernebb tudományos vizsgálatokba vonhatók be a projektbe résztvevő intézmények diákjai. Lehetővé válik a mikrobák izolálása a környezetből, az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatai. Egy autokláv segítségével sterilizálhatjuk eszközeinket. Közel 20 új tanulói mikroszkóppal ellátogathatunk a mikrométeres mérettartományba. Az ELFO-készülék és a HPLC-rendszer a legmodernebb elválasztástechnikai módszer, vegyületek elválasztására, azonosítására és mennyiségi meghatározására gyakran használt eljárás. A PCR készülék örökletes betegségek kimutatására, genetikai ujjlenyomat azonosítására, fertőző betegségek diagnosztizálására, gének klonozására és apasági vizsgálatokra alkalmas. Sikerült olyan eszközöket is beszerezni, amelyek a terepi munkát segítik, mint a klorofill fluorométer, ami a növények fotoszintézisének intenzitását méri. Ütközések, hajítások, egyenletes és gyorsuló mozgások tanulmányozását a légpárnás sín, a termodinamikai körfolyamat szemléltetését, és azzal kapcsolatos mérőkísérletek elvégzését teszi lehetővé a Stirlingmotor. Demonstrációs készleteink vannak többek között a hidrosztatika, az elektromosság, és az elektromágnesesség szemléltetésére is. Optikai kísérletek széles körének bemutatására alkalmas egy mikrohullámú adó-vevő, amivel (mikrohullámú) távközlési technikák is modellezhetők. Tanulói oszcilloszkópok segítik a katódsugárcső működésének szemléltetését, és a digitális tárolós oszcilloszkópunk analóg-, vagy digitális jelek mérésére és ábrázolására szolgál. A Gimnázium második emeletén kialakított labor kettéválasztható fő számára, mindkét helyiségben egy-egy kémiai vegyi fülkével, ill. vészzuhannyal. A tíz együttműködő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói is használják a laboratóriumot, évi 300 délelőtti és 100 délutáni foglalkozás keretében. Saját intézményünk diákjainak 200 óra természettudományos foglalkozást tervezünk. A természettudományos végzettségű tanárok közül iskolánként legalább három pedagógus felkészíttetését is tervezzük. A harmincórás továbbképzés lehetővé teszi a laboratóriumi gyakorlatok magas szintű levezetését. Tanári segédletek és tanulói munkafüzetek összeállításával segítjük a laborban folytatott munkájukat. Előzetes bejelentkezés után két laboráns munkatárs készíti elő a kísérletekhez szükséges eszközöket. A szemléltető, bemutató tanórákat, foglalkozásokat, kísérleteket dokumentáljuk. Iskolánk honlapján a projekt időtartama alatt a tanév rendjéhez igazodóan, a szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérletet, demonstrációt digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé teszünk. Más iskolák diákjai a központi szakkörök foglalkozásain kísérletezhetnek laborunkban április 12-én volt projektnyitó rendezvényünk, ahol Horváth István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere méltatatta a város által fenntartott oktatási intézmények kimagasló részvételét a pályázatok-

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. február Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben