Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule oldal Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Film készül a bátai Gyermeklánc Program -ról oldal Megyei tanulmányi versenyek oldal Jogszabályok, közlemények, felhívások oldal Pályázatfigyelő oldal Nagy sikerű pedagógiai, szakmai rendezvénysorozat Tolna megyében oldal Szakirodalmi ajánló oldal Megnyitotta kapuit a XXI. század laboratóriuma a Garay János Gimnáziumban oldal Felhívás IPR műhelymunkára oldal IPR-es továbbképzési kínálat intézményvezetők számára oldal Nagy Vagy, a győzelem mámora Iskolánk egy nyolc évfolyamos általános iskola, Szekszárd városának egyik legnagyobb létszámú alsó fokú intézménye. Az idei tanévben ünnepelte 46. születésnapját ben vette fel Dienes Valéria, az első magyar professzornő városunk szülötte nevét. Az ő szellemi örökségének ápolása fontos feladatunk. Az általa megfogalmazott gondolatok hatják át pedagógiai programunkat: - hittel, kitartással, szorgalommal és nyitottsággal a világ és az emberek felé minden elképzelés megvalósítható - minden gyermekhez vezet egy út, melyen közelebb kerülhetünk személyiségéhez - a tudás értékének méltó helyre emelése. Iskolánknak jelenleg 492 tanulója van. A gyermekeket 24 tanulócsoportban, 13 napközi otthoni csoportban, 54 pedagógus tanítja, fejleszti képességeit. Minden évben három párhuzamos osztályt indítunk: általános tantervű osztályt, német nemzetiségi osztályt és városi beiskolázású német nemzetiségi kétnyelvű osztályt. Az általános tantervű osztályokban angol nyelvet és informatikát oktatunk első évtől. Iskolánk jelentős hagyományokkal rendelkezik a nemzetiségi nyelvoktatás és nemzetiségi hagyományápolás terén. Folytatás a 4. oldalon!

2 lépés az egészségünkért Időpont: május 12. (szombat) Helyszín: Szekszárd, Béla király tér 9.00 Megnyitó: Köszöntõt mond Horváth István Szekszárd MJ Város Polgármestere A megnyitó után a programok három helyszínen zajlanak párhuzamosan A programról további információk:

3 lépés az egészségünkért program kísérőrendezvénye Felhívás 3 Egészséges életvitelre és környezettudatos magatartásra nevelő figyelemfelkeltő előadások középiskolásoknak Előadások helyszíne: Előadások időpontja: Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (GYIK) - Szekszárd, Béla király tér május között mindennap 1. előadás: Az erkölcs május 14. kedd 1000 Előadó: Barics Gábriel káplán 2. előadás: A drog május 14. hétfő 1100 Előadó: Kálóczi Andrea RÉV 3. előadás: A csapvíz életre keltése május Előadó: Gaál Zoltánné okleveles vegyészmérnök 4. előadás: A levegő, a víz és a vegyszerek május 16. szerda 1000 Előadó: Gaál Zsófi okleveles környezetmérnök 4. előadás: A tűz és a víz, barát és ellenség május 17. csütörtök 1000 Előadó: Sarkadi Ferenc, tűzoltó alezredes parancsnok Az előadásokra az osztályoknak előre be kell jelentkezni. Egy előadásra maximum 60 fő jelentkezhet. Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet vesszük alapul. A kiválasztott előadásra jelentkezni Szikla Józsefnél lehet legkésőbb május 10-ig a 20/ telefonszámon.

4 4 Ablak Iskolánk Folytatás a címlapról! A kétnyelvű oktatási formát az 1990/91-es tanévtől végezzük. Minőségileg szeretnénk a nyelvhasználatban magasabb színvonalat elérni, hiszen a kétnyelvű oktatás a nyelvhasználat magasabb színvonalát jelenti, s egyben a képességek szerinti differenciálás lehetőségét is magában rejti. Voltaképpen eszköz tehát az iskola előtt álló cél, a német nyelv minél jobb és magasabb szintű elsajátítása érdekében. A sajátos feladat az, hogy az anyanyelvi neveléssel összhangban képessé kell tenni a tanulókat ezeken a tanórákon a német nyelv használatára, alkalmazására. A nemzetiségi, idegen nyelvi órákat ugyanabban az órában tartjuk évfolyamonként osztálybontásban, így biztosított a lehetősége annak, hogy optimális legyen a tanulói terhelés. 5. osztálytól matematikából nívócsoportos oktatást szervezünk, ahol szintén ugyanabban az órában van minden tanulócsoportnak matematikaórája, ki-ki a képességeit legjobban fejlesztő csoportban halad, osztályközösségét csak matematika órán hagyhatja el a tanuló. Nagy gondot fordítunk a tanulók tanórán kívüli egyéni képességfejlesztésére. Tesszük ezt felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön, középiskolára előkészítőkön. Igyekszünk maximális segítséget adni minden tanulónak. Ezt a célt jól szolgálják az eredményesen működő napközi otthoni csoportjaink. Az új dolgokra nyitott kollégákkal az évek során megismerkedtünk a komplex matematikával, a Zsolnaiféle nyelvi irodalmi kommunikációs programmal, a klubnapközis foglalkozások szervezésével, kiépítve a minőségfejlesztési rendszerét. Iskolánk a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program keretében 2002-től Partnerközpontú Intézményként működik. A partneri mérések eredményeképpen megfogalmazták partnereink (szülők, tanulók), melyek az iskola erősségei: nyelvoktatás, kimagasló sporteredmények, pedagógusok magas szakmai tudása, felkészültsége, a tanítás színvonala, a tanulók jó tanulmányi eredménye, jó hírnév, tehetséggondozó munka, igényességre nevelés. Ezzel elkezdődött egy innovációs folyamat, melynek szerves folytatása a holland MAG (Megelőzés Alkalmazkodás Gondoskodás) program, mely az adaptív tanulásszervezést jelenti. A fejlesztési folyamat következő állomása a kompetenciaalapú oktatás (HEFOP projekt keretében). Érzékeltük a világban zajló gazdasági, technológiai és társadalmi változásokat, amelyek közvetlenül teszik próbára az egyén alkalmazkodó képességét, ugyanakkor a közösségeket új szerepek vállalására késztetik. Annak felismerése, hogy szükség van a kulcskompetenciák fejlesztésére, további tanulásra, pályázaton való részvételre sarkallta a tan- Tanulmányi verseny közben Európai Uniós teremben vetélkedő

5 Ablak 5 testületet (TÁMOP projekt), melynek révén korszerűsödött az intézmény feltételrendszere. Hiszen már Új könyvtárunk korábban is megfogalmazódott az az igény, hogy olyan iskolát kívánunk működtetni, ahol a gyerek szeret tanulni, ahol képességei kiteljesedhetnek. Ezt igazolják azok az eredmények, melyeket tanulóink a tanulmányi versenyeken, országos pályázatokon, levelezős versenyeken érnek el. Kiemelt tevékenységünk a tehetséggondozás, melynek célja, hogy időben felismerjük a tehetséges tanulókat, segítsük őket tehetségük kibontakoztatásában tanítási órán és tanórán kívül. Nívó csoportos oktatás matematikából, nemzetiségi kétnyelvű osztályok szervezése, angol nyelv oktatása, 7. osztálytól második idegen nyelv választhatósága, középiskolai előkészítők, nyelvvizsga németből, angolból, ECDL informatikai vizsga, erdei iskolai program elindítása valamint a különböző sportágak által szervezett szakkörök biztosítása jellemzi tehetséggondozó munkánkat. Két éve, hogy iskolánk megszerezte a DSD (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgáztatási jogát, mely nemzetközileg is elismert alap- ill. középfokú nyelvvizsga bizonyítványt ad a tanulóknak. Mind e mellett minden évben ausztriai táborban is részt vehetnek tanulóink, mely szintén fontos állomása a nyelvtanulásnak. A tehetséggondozás mellett nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra, hogy a tanulási nehézségekkel küzdőknek is legyen esélyük a fejlődésre, képességeik felismerésére, sikerélményre. Fejlesztő foglalkozások, rendszeres korrepetálások, csoportbontásban oktatott nyelv, tanórai differenciált foglalkozás, logopédiai foglalkozás, gyógytestnevelés keretében valósul meg. Sikeres évet tudhatunk magunkénak az idei tanévben. Az összefogással a közös cél sikeréért jelmondatunk több területen is meghozta eredményét. - Új könyvtárunk kialakításával megvalósult régi álmunk. A több mint 6 millió forintos beruházást igénylő átalakítás, felújítás a széleskörű összefogásnak köszönhetően jött létre. (fenntartó, szülők, pedagógusok, tanulók). A szülőkkel való jó kapcsolattartás és együttműködés révén a Tehetségekért Alapítványunk tűzte ki céljául egy modern könyvtár létrehozását, melyet az idei tanévben sikerült megvalósítani, tanulóink örömére. - A NagyVagy! TV által közvetített országos sportvetélkedő első helyezését érte el iskolánk csapata a benevezett 54 iskola közül. Ebben szintén gyerekek, felnőttek, szülők, pedagógusok együttes munkája hozta meg a sikert. - Nemcsak a sportban, de a tanulásban is egyénileg és csapatban iskolánk 9. alkalommal nyerte el a A Tolna megye legeredményesebb iskolája címet. - Szintén az összefogás eredményeképpen nyitottuk meg ebben a tanévben Európai Uniós termünket, vetélkedővel egybekötve, azzal a céllal, hogy a tanulóknak szélesebb körű ismeretei legyenek az európai országokról, kultúrájukról, működésükről. A jövőre vonatkozóan is bízom az összefogás, együttműködés erejében. Bízom abban, hogy az elkezdett innovációs folyamatot folytathatjuk az életbelépő új Köznevelési Törvény mellett, kapcsolódva a NAT által meghatározott feladatokhoz. Bízom abban, hogy eddigi jó gyakorlatunkat, melyet eredményeink bizonyítanak, megtarthatjuk és továbbvihetjük. Bízom abban, hogy az iskola közössége által kialakított hagyományokat és azt az értékrendet, melyet a pedagógusokkal együtt képviselünk, továbbra is az intézmény ismertségét és elismertségét erősíti. Farkas Pálné igazgató Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 74/ honlap:

6 6 Műhey Film készül a bátai Gyermeklánc Program -ról Nem mindennapi felkérés érkezett a bátai iskolához és személy szerint hozzám. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Wekerle Sándor Alapkezelő a magyar intézményekben meghonosodott, a gyakorlatban bevált és mások számára is hasznosítható, átvehető gyakorlatokról oktatófilm készítését tervezi. Az országos válogatásba belekerült a bátai iskola Jó gyakorlatként már számos intézmény által megvásárolt és óvoda iskola átmenetet segítő Gyermeklánc programja is. Kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal készültünk a szokatlan eseményre, a forgatásra. A filmfelvétel a nagy csoportos óvodai foglalkozás részleteinek megörökítésével kezdődött. Ezt követően a vezető óvónővel készült interjúban az óvodapedagógusok programban betöltött szerepéről beszélgettek. Szokatlan időben délután kettő körül érkezett a stáb az iskolába. Első helyszín az iskolaudvar volt, ahol az ott játszó gyerekeket örökítették meg. Majd az első osztályban villant a felvevőgép egy órarészlet bemutatásán, ahol Garai Zoltánné és Pirisa Erzsébet mutatták be az óvónő és a tanító együttműködését. A nagyobbak, az ötödik és a hatodik osztályosok tanórai munkájába is bekukkantott a kamera. A tantermi forgatás után egy ötödikes és egy harmadikos tanuló mesélt óvodaiskolai emlékeiről. Ezt követően a program történetéről, céljáról, gyakorlati megvalósulásáról és fejlődéséről beszélgettem a riporterrel. Végül az intézmény igazgatója mutatta be az Bátai ÁMK személyi és tárgyi feltételeit, és csokorba szedve beszélt az elmúlt évek pályázati sikereiről. Bátai ÁMK Hunyadi János Általános Iskola Cím: 7149 Báta Fő u Tel.: 74/ , 74/ Fax: 74/ Web: Gyermeklánc program a bátai iskola 1. osztályában Faidt Józsefné programgazda Gyermeklánc program a bátai óvodában

7 Megyei tanulmányi versenyek Országos és megyei tanulmányi versenyek 7 Kedves Igazgató Asszony! Kedves Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Tájékoztatom Önöket a Tolna megyei tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei fordulóinak helyezettjeiről. ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - I. kategória (szóló) 7-8. évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. APOK Belvárosi Általános Iskola Tagintézménye, Dombóvár Zelcsényi Zsófia Bódis Péterné 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Ambrusz Előd Stargl Szilvia 3. APOK Belvárosi Általános Iskola Tagintézménye, Dombóvár Varga Tünde Bódis Péterné Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - II. kategória (énekegyüttes) 7-8. évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. APOK Belvárosi Általános Iskola Tagintézménye, Dombóvár Varga Tünde, Zelcsényi Zsófia, Süveges Sára Bódis Péterné Megyei versmondó verseny évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola, Alsónána Horváth Normann Orcskai Marianna 2. Garay János Általános Iskola, Szekszárd Csizmazia Dóra Csizmazia Ferencné 3. Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd Oláh Péter Csernusné Kiss Edit Megyei versmondó verseny évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. BONI Széchenyi István Általános Iskola Újvári Bors Benedek Szarvas Szilvia 2. Garay János Általános Iskola, Szekszárd Miller Olivér Csizmazia Ferencné 3. BONI Vörösmarty Általános Iskola, Bonyhád Váncsa András Zircher Zita

8 8 Országos és megyei tanulmányi versenyek Megyei versmondó verseny évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Szanyó Veronika Báló Marianna 2. Garay János Gimnázium, Szekszárd Bagdány Szilvia Báló Marianna 3. BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Kulcsár Csenge Pere Nikoletta Megyei német két tanítási nyelvű verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Kirchner Martin Bechtel Helmut Herman Mátics Anna Kovácsné Zirkelbach Valéria György Levente Kovácsné Zirkelbach Valéria Markos Alexandra Bechtel Helmut Herman Megyei német két tanítási nyelvű verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Galambos Amanda Forray Edit 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Szekszárd Dránovits Anna Prischetzkyné Márkus Emőke 3. BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Bonyhád Sánta Csenge Forray Edit KÖZÉPISKOLAI VERSENYEK Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - I. kategória (szóló) évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Elekes Boglárka Döményné Ságodi Ibolya 2. Garay János Gimnázium, Szekszárd Pató Lili Döményné Ságodi Ibolya Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny - I. kategória (szóló) évf. Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Elekes Boglárka, Pató Lili Döményné Ságodi Ibolya

9 Országos és megyei tanulmányi versenyek 9 Szép magyar beszéd verseny megyei eredménye - Gimnáziumi kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád Sándor Qiaomin Unti Judit 2. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Szekszárd Karácsonyi Dóra Dr. Mikóné Csősz Judit; Jaksa Annamária 3. Garay Gimnázium, Szekszárd Pusztai Petra Báló Marianna Szép magyar beszéd verseny megyei eredménye - Szakközépiskolai kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Tagintézmény, 7090 Tamási, Deák F. u Nyikos Daniella Szécsi-Pécsvári Nóra 2. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Tagintézmény, 7090 Tamási, Deák F. u Istlstekker Ferenc Erdős Orsolya 3. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Bezerédj Szakképző Tagintézmény, 7100 Szekszárd, Szent László u. 6. Beda Adrienn Málnainé Banó Edina Ránki György regionális történelemverseny évfolyamos gimnázium Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Kóka Boglárka 2. Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Rózsa Petra 3. Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Horváth Eszter Werner István, Gesztesi Enikő Stróbl Terézia, Andróczi Bea, Kőrösi Gábor, Novothné Bán Erzsébet Stróbl Terézia, Andróczi Bea, Kőrösi Gábor, Novothné Bán Erzsébet Ránki György regionális történelemverseny - 4 évfolyamos gimnázium Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Garay János Gimnázium, Szekszárd Márton Balázs Werner István, Gesztesi Enikő 2. Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár Simon Miklós Kovács Erzsébet 3. Garay János Gimnázium, Szekszárd Buzás Zsófia Gesztesi Enikő Gratulálok tehetséges diákjaink eredményeihez, és külön köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját! Lenczné Vrbovszki Judit Tolna megyei versenyszervező Tel:20/ Fax:74/

10 10 Jogszabályfigyelő Jogszabályok, közlemények, felhívások RENDELETEK Kormányrendeletek: 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 36. szám március 30.; p. 6764) 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 36. szám március 30.; p. 6797) NEFMI rendeletek: 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Magyar Közlöny, 46. szám április 18.; p. 8350) Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser Kedves Kolléga! Kedves Partnerünk! Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató nevében tisztelettel köszöntöm. A Tolna megyében dolgozó pedagógusokat szolgálva intézetünk október hónaptól Pedagógiai Híradó címen lapot ad ki. A kiadványban tájékoztatást adunk a közoktatás aktuális kérdéseiről, a pedagógusképzésekről és továbbképzésekről. Információkat nyújtunk pályázatokról, tanulmányi versenyekről és azok eredményeiről, továbbá újságunkon keresztül innovatív intézményeket, jó gyakorlatokat is megismerhetnek. Közzé teszünk a megyei közoktatást érintő friss híreket, közleményeket, felhívásokat. Ezenkívül tájékoztatást adunk jogszabályi változásokról. Az aktuális információk gyorsabb, pontosabb eljuttatása, a hatékony kommunikáció valamint a szélesebb körben történő terjesztés érdekében októberétől pdf. formátumban, elektronikus úton juttatjuk el a Pedagógiai Híradót Tolna megye összes oktatási intézményébe, a fenntartókhoz és a partnereinkhez, oktatással foglalkozó szakemberekhez. A PDF alapú lap érintettekhez, illetve érdeklődőkhöz történő zökkenőmentes eljuttatását ezúton kívánjuk felajánlani. Kérjük, hogy amennyiben igényli a hírlevelünket, elektronikus úton küldje meg számunkra az Ön elektronikus elérhetőségét. Ily módon, és első kézből, saját elektronikus postaládájukba kapott formájában kapnak információkat a közoktatás aktuális híreiről, és az általunk nyújtott pedagógiai szakmai szolgáltatásairól. Köszönöm együttműködését. Szilágyi Szilvia igazgató

11 Pályázatfigyelő Pályázatfigyelő 11 Érvényesség Pályázat További információ Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány Folyamatos Folyamatos Folyamatos A Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat Tempus Közalapítvány Raiffeisen Bank Zrt. Kunbaracsi Gyermeküdülő és Turistaszálló Folyamatos Folyamatos A oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai (középiskolás diákoknak) Takarékoskodjunk otthon! A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Be Fair Alapítvány Folyamatos IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! Egérház Alapítvány Folyamatos Folyamatos Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére Na-Joó Bt. Gyermekek Táboroztatásáért Alapítvány Folyamatos A szeretet nem fogy el, bennünk él Na-Joó Bt. Folyamatos , Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása / TÁMOP /B-11/2 Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak Pályázat ingyenes INFINITO játékfacilitátor képzésre Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tempus Közalapítvány, Európai Bizottság Infinito Team Janikovszky Éva meseíró-pályázat IX. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

12 12 Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ ÚTRÓLVALÓ - Írói pályázat fiataloknak Palya Bea Produkciós Iroda Tér-kép Kortárs-e vagy? Műcsarnok, kultúraktív Egyesület, Budapest Beyond Sightseeing Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület, Városi Képtár Deák Gyűjtemény (Székesfehérvár) Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (KMR) / TÁMOP /B-11/1 Irodalmi pályázat Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Ezerarcú kór, SM betegek ezer arca Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Igazolt hiányzás Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz / TÁMOP B-11/2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Forgó Morgó mese- és rajzpályázat CECED Magyarország Egyesülés Számítógép Álom 2012 Mátrix Alapítvány Az egészség sokszínű világa - pályázat BioFocus Egyesület Országos Diákfilmszemle 19. Ház a Réten Kulturális Egyesület, POLIFILM Műhely Alapítvány, Aranytíz Kultúrház Gyermekek és kedvencek fotópályázat Fertőzug Élő Világáért Egyesület Szakértői tanulmányutak Egyéni pályázatok Tempus Közalapítvány Batsányi Cserhát Művész Kör pályázatot hirdet évfordulók alkalmából Batsányi Cserhát Művész Kör Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

13 Nagy sikerű pedagógiai, szakmai rendezvénysorozat Tolna megyében Beszámoló 13 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ötödik alkalommal rendezte meg április között az immár hagyományosnak mondható Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát. A szakmai hét célja volt, hogy olyan információkat, módszertani javaslatokat, ötleteket, tapasztalatokat juttassunk el a pedagógus kollégáknak, amelyek a mindennapi munkájuk során, a gyakorlatban jól alkalmazhatóak. A témaválasztás mellett fontos volt, a magas színvonalú szakmai kínálat, illetve az, hogy az oktatás minden szintjén dolgozó kolléga megtalálja a neki megfelelő lehetőséget a szakmai továbbképzésre. A programkínálat összeállításában, megvalósításában több partnerrel működtünk együtt, akik szintén hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. Az óvodapedagógusok számára a paksi Benedek Elek Óvodával együttműködve kínáltunk sokrétű szakmai programot. Az intézmény minden tagóvodája részt vett a programokban, bemutató foglalkozások és az azt követő konzultációk formájában. A mesevár Tagóvodában a szabad játékba nyerhettek betekintést az odalátogatók. A téma az Utazás a Kék bálna nevű hajóval volt. A játék az óvónő, Biczó Andrásné a gyerekek ötleteire támaszkodva irányította a játékot. Közben a témához kapcsolódó énekek, mondókák hangzottak el. Mivel a gyerekek érzelmi úton tanulnak, ennek legjobb közege az önfeledt, szabad játék, amit az óvónő a szeretetteljes, tapintatos bánásmóddal támogatott. A Mesevár Tagóvodában egy testnevelés foglalkozást is megtekinthettek az érdeklődő óvodapedagógusok. Erre a foglalkozásra az ASE Sportcsarnokban került sor, amelyet Nemes Emília, óvodapedagógus, gyógytestnevelő vezetett. A komplex mozgásfejlesztés karikákkal végzett játékos gyakorlatokon keresztül valósult meg. Mozgásfejlesztés karikával az ASE Sportcsarnokban Bemutató foglalkozás a Hétszínvirág Tagóvodában 3. osztályos nyelvtan órán Matematika bemutató óra a 3. osztályban

14 14 Beszámoló A foglalkozás után Bosnyák Zoltánné, óvodavezető prezentációval Tehetséggondozás interaktív tananyagokkal egybekötött előadásával mutatta be az óvodában folyó mozgásos tevékenységeket a vendégeknek. A Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti óvodájában Tóth Zoltánné, óvónő által vezetett Csiri-Biri Társulattal Játék a képzelet szárnyán címmel volt megtekinthető egy bemutató foglalkozás. amely a Fecskeszárnyon című, 4 részes drámaóra sorozat befejező játéka volt. A drámaóra központi témája: Mennyit küzdenek értünk a szüleink ahhoz, hogy a felnőhessünk? A gyerekek örömteli és élmény gazdag játékukban szemmel látható volt, hogy pozitív és negatív érzelmeiket egyaránt ki tudják fejezni, nem csupán a mimikájukkal és a gesztusaikkal, de még bőrreakciókkal is. A foglalkozáson nem begyakorolt műsort, hanem akkor és ott születő játékot láthattak a résztvevők a gyerekek fantáziájának és a mi tervező munkánknak eredményeként. A Hétszínvirág Tagóvodában a nap témája a "Fűnevelő Kikelet - Környezeti nevelés komplex módon volt. A bemutató foglalkozásokra három csoportban várták az érdeklődőket. A Barangoló csoportban Bodnár Jánosné, Kern Jánosné tartotta a bemutató foglalkozást. A művészetek segítségével, játékba ágyazottan dolgozták fel a tavasz témakört. Kavicsfestéssel, óriás tavaszi társasjátékkal, ahol a szereplők maguk a gyermekek voltak. Valamint csodaszép árnyjátékot láttunk, ahol a gyerekek játszották el, mesélték el, többször, a Három pillangó c mesét. A Napraforgó csoportban Boros Tamásné, Stienerné Benedeczky Anikó vezette a foglalkozást. A Föld Napjához közeledve a különböző talajfajtákkal ismerkedtek a gyerekek, felhasználva a természetbúvár-szoba homokgyűjteményét, a saját érésű komposztunkat. Mindebből gilisztafarmot alakítottak ki. Homokképet készítettek. Képzeletbeli kiránduláson vettek részt, ahol izgalmas élményeket éltek át. Majd egy saját fejlesztésű társasjátékot játszottak el, melynek címe: Nem minden hulladék szemét. A Huncutka csoportban Schmidt Mária, Etessy Jánosné, óvónők fogadták a vendégeket. Komplex sokoldalú játékkavalkádot láthattak az érdeklődők, sok-sok saját fejlesztésű és készítésű eszközzel. Társasjáték a Föld nevű bolygóról, textil puzzle, ok-okozati összefüggéseket megláttató kártyajátékot a természet változatos elemeivel. Dramatizáltak, verset mondtak, meséltek és énekeltek. Mindhárom tagóvodában a bemutató foglalkozásokat konzultáció követett. Ezeken a megbeszéléseken az óvodapedagógusok megvitathatták a látottakat, észrevételeiket és lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, az aktuális oktatási-nevelési problémák megvitatására. A vendég pedagógusok szívélyes vendéglátásban is részesültek a szakmai nap keretében. Az általános- és középiskolai tanárok számára szervezett programokon a választott téma a digitális tananyagok használata, az azzal kapcsolatos módszertani fogások bemutatása volt. A programokon az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó együttműködő partnerként vett részt. A kiadók saját digitális tananyagaikon keresztül nyújtottak gyakorlatban is jól használható ismereteket a megjelent pedagógusoknak. A szekszárdi Gyakorlóiskolában Fülöp Mária, érdemes tankönyvíró vezetésével láthattunk egy komplex nyelvtan órát, amelynek része volt a digitális tananyagok használata, és amelynek segítségével differenciált képességfejlesztés zajlott. Kriston-Bordi Zsuzsanna, szerkesztő Szekszárdon, a Baka István Általános Iskolában megrendezett bemutató óráján a digitális tananyagok alkalmazásának egész sorával nyújtott segítséget a matematika tantárgy tanításához. Az óra során sokféle feladattípus és azok metodikáját láthatták az

15 Beszámoló 15 érdeklődők. A bemutató órákat konzultációk követték, amelyeken további ismeretekhez, információkhoz juthattak a kollégák. Lehetőség nyílt kérdések megfogalmazására és tapasztalatcserére is. A természettudományos tantárgyak keretein belül zajló tehetséggondozással és annak során az interaktív tananyagok használatával kapcsolatban Horváthné Kunstár Andrea, szerkesztő interaktív előadásában kaphattak a pedagógusok ötleteket, javaslatokat, jól használható, új ismereteket. A nyelvtanárok számára a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában rendezett programokon a Hueber Verlag és a Longman Kiadó digitális tananyagain keresztül ismerkedhettek a pedagógusok a német, illetve az angol nyelv tanításához használható interaktív és digitális kiegészítő anyagokkal, azok használatával és módszertanával. A német nyelvtanárok számára Szász Andrea, képviseletvezető, az angol tanárok számára Horváth István, ELT Representive tartott workshop-ot. A nyelvi programok interaktív szervezési formája lehetőséget adott a megjelent pedagógusok számára, hogy aktívan vegyenek részt a rendezvényen, ezzel is bővítve a gyakorlati ismereteiket, tapasztalataikat, kompetenciáikat. A iskolákban folyó oktató-nevelő munkát kívánta ismeretanyagokkal segíteni két másik rendezvény is. Az egyik az etika tanítás aktuális feladatairól szólt, amelyet Bánhegyi Ferenc, tankönyvszerző, iskolaigazgató tartott. Ezen a programon többek között tájékoztatást kaptak a kollégák az etika tantárgy céljairól, az óraszámokról, a feldolgozandó témákról. Az előadó tanácsokat, ötleteket is adott a témák feldolgozásával kapcsolatban. A másik rendezvényen, amelynek a Wosisnsky Mór Megyei múzeum adott otthont, Takácsné Vercse Erzsébet, szaktanácsadó a történelem, illetve magyar szakos kollégáknak kívánt módszertani ismereteket átadni a honismeret és a helytörténet tanításával kapcsolatban mind a tanórákon, mind a tanórákon kívüli zajló tevékenységekben. Az előadó hangsúlyozta, hogy mindez milyen nagy jelentőséggel bír a gyerekek nevelésében, a nemzeti identitástudatuk kialakításában. A helytörténet tanítása során fontos ismerni a forráselemzés helyes metodikáját. Ehhez kaptak módszertani segítséget az érdeklődő kollégák a Dr. K. Németh András, a Simontornyai Vármúzeum vezetője által írt A középkori Tolna megye templomai című könyve alapján. A könyv szerzője maga mutatta be a könyvét és szolgált hasznos tanácsokkal a forráselemzés mikéntjével kapcsolatban. Nyelvi módszertani nap

16 16 Beszámoló A szakmai hét programjai között szerepelt a Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési központban megrendezésre kerülő kistérségi tanácskozás is, amelyet a szolgáltató a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködve szervezett és bonyolított le intézményvezetők, munkaközösség-vezetők, oktatási szakemberek és pedagógusok számára. A tanácskozás témája az új Nemzeti alaptanterv volt, középpontban a Magyar nyelv és irodalom valamint az Ember és természet Kistérségi tanácskozás Bonyhádon műveltségterületek. A tanácskozást Potápi Árpád János, a kistérségi társulás elnöke nyitotta meg, aki bevezetőjében hangsúlyozta az új köznevelési törvény megalkotásának, és ezzel párhuzamosan az új NAT bevezetésének fontosságát. Az OFI képviseletében Dr. Horváth Zsuzsanna és Réti Mónika tartották meg a tájékoztató előadást. Elmondták, hogy közoktatási rendszerünk egyik alapdokumentumát, a Nemzeti alaptantervet az eddigieknél alaposabb felülvizsgálatnak vetették alá. Ez a folyamat az alaptantervet készítő egyes szakemberek vitáktól sem mentes együttműködését és az elkészült anyagokat véleményező tanácsadó testület tevékenységét foglalta magában: mindezeket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálta. A szakértői csoportok munkája nyomán számos tartalmi és formai változás és néhány újszerű elem jelent meg. Az előadáson szó volt arról, hogy mennyiben régi és mennyiben új ez a NAT, valamint arról is, mi indokolta a változtatásokat. Az újszerű elemek egy részét két műveltségterület (a Magyar nyelv és irodalom illetve az Ember és természet) példáján mutatták be az előadók. Kitértek a készülő kerettantervek és a NAT kapcsolatára, a kerettantervek legfontosabb szerkezeti jellemzőire is. Beszéltek továbbá arról, hogyan kívánja ez a szerkezet támogatni az iskolákban folyó munkát, milyen támpontokat ad a tanulás-tanítás folyamatának tervezéséhez, szervezéséhez. A téma aktualitását is jelezte a nagyszámú érdeklődő pedagógus megjelenése a programon. ( A NAT teljes szövege az OFI honlapján megtekinthető.) A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat összegzéseként elmondható, hogy a témaválasztások aktuális jellege, a jó időbeli szervezés, az érintettek széles körű tájékoztatása, a színvonalas, hozzáértő előadók prezentálása együttesen egy magas színvonalú szakmai hét lebonyolítását eredményezte. Ezt jelzi az is, hogy a meghirdetett programokon a megye közel 350 pedagógusa vett részt. Az értékelő kérdőívei magas elégedettséget mutattak, ami azt igazolja, hogy a kollégák sok új és hasznos információval gazdagodtak a rendezvénysorozatnak köszönhetően. Szervezőként köszönjük minden partnerünknek, előadónak az együttműködést, a pedagógus kollégáknak a részvételt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra is! Tóth Ferencné feladatmenedzser

17 Szakirodalmi ajánló KÖNYVEK: Szakirodalmi ajánló 17 Vassné Kovács Emőke (szerk.): Szemelvények a hadarás témaköréből E szemelvénygyűjtemény a hadarás kérdéskörének minden fontosabb területét érinti a legismertebb szakemberek közleményei alapján. A könyvben a téma történeti kialakulásától, a fogalmi tisztázásán át az okokra vonatkozó nézetekig találhat információkat az érdeklődő. Olvashatunk a hadarás különböző formáiról, tüneteiről, megelőzéséről és kezeléséről is. A hadarásról megjelent közlések száma igen alacsony, így ez az oktatási segédanyag hasznos lehet az érdeklődők számára. A kötetben önálló cikkek, valamint összefoglaló munkák egyes fejezetei kaptak helyet. A válogatás segítségével az olvasó megismerheti a téma legismertebb kutatóit és a szakemberek egymással ütköző nézeteit is. Kata János: Tanulástechnika A könyv szerzője, Kata János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének mestertanára. A saját tapasztalatain alapuló, egyetemi hallgatóknak készített jegyzetében a tanulás folyamatának törvényszerűségeit tekinti át. Az élethosszig tartó tanuláshoz elengedhetetlen feltétel saját tanulási technikánk, szokásaink ismerete, valamint azok tökéletesítése. Ennek érde- kében az író megismerteti az olvasót a tanulás pszichológiai és pedagógiai alapjaival, a hatékony tanítás és tanulás alapvető feltételeivel. Ezek ismeretében az egyetemi tanulmányok során fellépő tanulási feladatok hatékonyabban teljesíthetőek. A kötet nem csak az egyetemi hallgatóknak, hanem az oktatóknak is hasznos olvasmány lehet. Tari Annamária: Z generáció Tari Annamária Y generáció című művének folytatásaként megjelenő Z generáció is a nemzedékek közötti szakadékok problematikáját tárgyalja. A szerző mint gyakorló szülő igyekszik megérteni a fiatalabb korosztály tagjainak gondolkodását, tetteit, ezáltal kísérletet tesz a generációk közötti távolságok csökkentésére. Rohanó világunkban, az információs társadalom korában átértékelődnek a társadalmi normák, szerepek, és mások az elvárások a mai gyerekekkel szemben. Ha ezeket a különbségeket nem mérjük fel, nem fogadjuk el, az egyes korosztályok közötti távolságokat képtelenek leszünk optimálisan kezelni. A könyv megírásával a szerző egy olyan eszközt ad a szülők és pedagógusok kezébe, melynek segítségével megismerhetik gyermekeik, tanítványaik lelki működésének sajátosságait. FOLYÓIRATCIKKEK Az Új Pedagógiai Szemle 2011/1-5. számában a családi életre neveléssel, a fenntartható fejlődéssel és az ökoiskolákkal kapcsolatos nagyobb összeállításokat olvashatják. Gönczöl Enikő, Kereszty Zsuzsa: Tervszerűség és spontaneitás az óvodában A szerzők a tématervekre épülő óvodai programcsomagot vizsgálták. Vajon menynyire őrzi meg a több mint fél évszázad alatt meghonosodott hiteles gyerekképet, továbbá mennyiben felel meg az érvényben lévő alapprogram gyermekképének.

18 18 Szakirodalmi ajánló Fűz Nóra: A lovaglás mint eszköz a személyiségfejlesztés gyakorlatában A tanulmány a lovaglás, a lovakkal való rendszeres kapcsolat és munka pedagógiai jelentőségét kívánja kiemelni és szemléltetni néhány gyakorlati példán keresztül. A szerző lovasoktató és lovastábori nevelő. E speciális sport a lovas tanulók mind fizikai, mind szellemi készségeit fejleszti. Célja az olvasók figyelmének felhívása e pedagógiai haszon jelentőségére, gyakorlati alkalmazhatóságára. Az ajánlókban bemutatásra került kötetek és folyóiratcikkek elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárában (Szekszárd). Friss híreink: Könyvtárunkban március 1-től megváltoznak a beiratkozási díjak. A pedagógusoknak ezentúl kedvezményt biztosítunk: az eddigi éves beiratozási díjat számukra 500 Ft-tal csökkentettük. Elindítottuk a könyvtárunk Facebook oldalát, amelyen friss híreket, érdekes videókat, a könyvtár frissen beszerzett könyveinek listáját, továbbá könyvajánlókat teszünk közzé. Csatlakozzanak hozzánk! Az oldal címe: PTE Illyés Gyula Kar Könyvtára https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Elérhetőségeink: Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u.1. Tel: (74) /1010 mellék Web: Facebook: https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Összeállította: Tancz Csilla (könyvtárvezető), Bognár Noémi Erika (könyvtáros), Csillag Noémi (könyvtáros), Schneider Ildikó (könyvtári asszisztens)

19 Ablak Megnyitotta kapuit a XXI. század laboratóriuma a Garay János Gimnáziumban A XXI. század laboratóriuma (Fotó: Pápai János) A hazai és nemzetközi oktatásstatisztikai adatok azt mutatják, hogy Magyarországon kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, és a felsőoktatási intézményekbe bekerülő diákok felkészültsége is elmarad a kívánatostól. Ennek fő oka, hogy módszertani és oktatástechnológiai kérdésekben a magyar természettudományos oktatás számos vonatkozásban elmaradt a fejlett országok gyakorlatától, főképp a tanulóközpontú oktatási technikák, a korszerű kísérletes eszközök, a korszerű oktatás és időszervezés hiánya miatt. A természettudományos tantárgyakat oktató tanárok munkakörülményei sok tekintetben kedvezőtlenek, a kísérletes többlettevékenységet figyelmen kívül hagyják a tanítás tervezésénél, a tanulók terhelésénél, a kísérletekhez a laboratóriumok infrastruktúrája, felszereltsége kritikus, a tanári munkát szakértelemmel támogató és felkészült laboratóriumi asszisztens alig van, a továbbképzés és a szaktanácsadás nem megfelelő. Ezen próbál változtatni a TÁMOP / azonosító számú pályázat, amit az országban tíz, Dunántúlon három középiskola, köztük a Garay János Gimnázium tíz megyei alap- és középfokú oktatási intézménnyel együttműködve nyert meg. A kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a modern és korszerű technológia és pedagógiai módszerek alkalmazását, valamint az intézmények közötti jó gyakorlatok átadását. A projekt szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a kedvezményezett által fenntartott iskola referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik. A közvetlen cél egy modern laboratórium kialakítása, amely helyet biztosít a tanulókísérleteknek, elősegítve a természettudományok népszerűsítését, tehetséggondozást, pályaorientációt. Helyszínéül szolgálhat a központi szakköröknek, tanulmányi versenyeknek, az iskolában zajló tudományos diákköröknek, kutatási tevékenységeknek. Biztosítja az emelt szintű érettségik vizsgahelyszíneit a kísérleti feladatok elvégzéséhez. Ismeretterjesztő tevékenysége a városi és az országos közvélemény számára az interneten keresztül is megismerhető lesz. A projekt által biztosított disszeminációs rendezvények (laboratóriumok és partneriskolák találkozója) a természettudományos oktatás jó gyakorlatának terjesztését teszi lehetővé. 19 Az együttműködő Tolna megyei iskolák: I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Szekszárd Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai- Szolgáltató Intézmény, Szekszárd Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd Baka István Általános Iskola, Szekszárd Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Szekszárd

20 20 Ablak 10. osztályos fizika kísérlet (Fotó: Elblinger Ferenc) Fizika kísérlet a 10.a osztályban (Fotó: Elblinger Ferenc) Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény, Kölesd PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda, Szekszárd A pályázat megvalósítása során olyan műszerek beszerzése valósulhatott meg, melyekkel a legmodernebb tudományos vizsgálatokba vonhatók be a projektbe résztvevő intézmények diákjai. Lehetővé válik a mikrobák izolálása a környezetből, az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatai. Egy autokláv segítségével sterilizálhatjuk eszközeinket. Közel 20 új tanulói mikroszkóppal ellátogathatunk a mikrométeres mérettartományba. Az ELFO-készülék és a HPLC-rendszer a legmodernebb elválasztástechnikai módszer, vegyületek elválasztására, azonosítására és mennyiségi meghatározására gyakran használt eljárás. A PCR készülék örökletes betegségek kimutatására, genetikai ujjlenyomat azonosítására, fertőző betegségek diagnosztizálására, gének klonozására és apasági vizsgálatokra alkalmas. Sikerült olyan eszközöket is beszerezni, amelyek a terepi munkát segítik, mint a klorofill fluorométer, ami a növények fotoszintézisének intenzitását méri. Ütközések, hajítások, egyenletes és gyorsuló mozgások tanulmányozását a légpárnás sín, a termodinamikai körfolyamat szemléltetését, és azzal kapcsolatos mérőkísérletek elvégzését teszi lehetővé a Stirlingmotor. Demonstrációs készleteink vannak többek között a hidrosztatika, az elektromosság, és az elektromágnesesség szemléltetésére is. Optikai kísérletek széles körének bemutatására alkalmas egy mikrohullámú adó-vevő, amivel (mikrohullámú) távközlési technikák is modellezhetők. Tanulói oszcilloszkópok segítik a katódsugárcső működésének szemléltetését, és a digitális tárolós oszcilloszkópunk analóg-, vagy digitális jelek mérésére és ábrázolására szolgál. A Gimnázium második emeletén kialakított labor kettéválasztható fő számára, mindkét helyiségben egy-egy kémiai vegyi fülkével, ill. vészzuhannyal. A tíz együttműködő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói is használják a laboratóriumot, évi 300 délelőtti és 100 délutáni foglalkozás keretében. Saját intézményünk diákjainak 200 óra természettudományos foglalkozást tervezünk. A természettudományos végzettségű tanárok közül iskolánként legalább három pedagógus felkészíttetését is tervezzük. A harmincórás továbbképzés lehetővé teszi a laboratóriumi gyakorlatok magas szintű levezetését. Tanári segédletek és tanulói munkafüzetek összeállításával segítjük a laborban folytatott munkájukat. Előzetes bejelentkezés után két laboráns munkatárs készíti elő a kísérletekhez szükséges eszközöket. A szemléltető, bemutató tanórákat, foglalkozásokat, kísérleteket dokumentáljuk. Iskolánk honlapján a projekt időtartama alatt a tanév rendjéhez igazodóan, a szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérletet, demonstrációt digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé teszünk. Más iskolák diákjai a központi szakkörök foglalkozásain kísérletezhetnek laborunkban április 12-én volt projektnyitó rendezvényünk, ahol Horváth István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere méltatatta a város által fenntartott oktatási intézmények kimagasló részvételét a pályázatok-

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben