Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői"

Átírás

1 Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői (Klárné Barta Éva) Részlet az Adatbáziskezelés és vállalati információs rendszerek című jegyzetből. Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány file-ban tárolt kis mennyiségű adattal dolgoztak, amely csak egyetlen számítógépen volt elérhető. Később az adatok mennyisége és bonyolultsága egyre növekedett, az adatokat használó felhasználók számával együtt. Az adatokat már nemcsak tárolták és visszakeresték, hanem különböző alkalmazások segítségével feldolgozták, elemezték azokat. A számítógépes világhálózat létrejöttével pedig felmerült az igény, hogy a tárolt adatokhoz a világ bármely pontjáról hozzá lehessen férni. Ezek az elvárások egyre sokrétűbb adatkezelő eszközök kidolgozását igényelték, így alakultak ki a ma széleskörűen használt adatbáziskezelő rendszerek, majd a különböző adatforrásokból származó adatokat integráló adattárházak. ADATBÁZISOK ÉS ADATBÁZISKEZELŐ RENDSZEREK A vállalati információs rendszerekhez tartozó nagymennyiségű adatot adatbázisokba szervezve tárolják a számítógépek háttértárain. Az adatbázis együtt tárolt, egymással összefüggő adatok rendszere. Az adatok meghatározott szerkezet szerint kerülnek tárolásra, ez a szerkezet az adatbázis struktúrája. A struktúra leírását szintén az adatbázisban tárolják, ezt az adatbázis sémájának nevezzük, a séma leírására szolgáló adatokat szokás metaadatoknak is hívni. Az adatbázisok file-okból épülnek fel, de speciális szerkezetük miatt hagyományos file-kezelő rendszerekkel nem lehet a bennük tárolt adatokhoz hozzáférni. Az adatbázisok kezelésére adatbáziskezelő rendszereket fejlesztettek ki. Az adatbáziskezelő rendszer (ABKR) egy programcsomag (software), amely tulajdonképpen egy bonyolult file-kezelő rendszer. Ennek része a tényleges adatkezelést végző program, az adatbázis motorja (engine). A korszerű adatbáziskezelő rendszerek nagyrészt interaktív módon működnek, vagyis párbeszédet folytatnak a felhasználóval, aki megfogalmazza kéréseit, és a program azonnal végrehajtja azokat. A felhasználó, illetve azok az alkalmazások, amelyek segítségével a felhasználó az adatbázisban tárolt adatokat feldolgozza, csak az adatbáziskezelő rendszeren keresztül férhetnek hozzá az adatbázisban tárolt adatokhoz.

2 1. ábra: A felhasználók az adatbáziskezelő rendszeren keresztül érik el az adatbázisban tárolt adatokat Egy adatbáziskezelő rendszer legfontosabb feladatai: az adatbázis létrehozása az adatok karbantartása az adatok lekérdezésének biztosítása a felhasználók munkájának szinkronizálása az adatok védelme Az adatok karbantartásán az új adatok felvitelét, a meglévő adatok módosítását, vagy törlését értjük. A legtöbb adatbáziskezelő rendszer a karbantartó műveleteket tranzakciókként kezeli. Egy tranzakció egy felhasználó által végzett karbantartó műveletek sorozatából áll, ezeknek a műveleteknek az eredménye nem kerül be ténylegesen az adatbázisba egészen addig, amíg a felhasználó egy COMMIT utasítás segítségével meg nem erősíti azokat. Ezzel egyben lezárja a tranzakciót. A következő karbantartó utasítással egy új tranzakció kezdődik. Amíg a felhasználó nem zárta le a tranzakciót, alapértelmezés szerint a többi felhasználó az adatok eredeti állapotát látja. Ha a felhasználó nem kívánja megerősíteni a tranzakció során elvégzett műveleteket, akkor a ROLLBACK utasítás segítségével törölheti a tranzakció során végrehajtott adatváltoztatásokat. Az adatbáziskezelő rendszerek lehetővé teszik az AUTOCOMMIT beállítását, ekkor minden karbantartó utasítás után automatikusan megtörténik a COMMIT. 2

3 A felhasználók munkájának szinkronizálására akkor van szükség, ha az adatbázis adataihoz egyszerre több felhasználó is hozzáférhet. Ekkor az adatbáziskezelő rendszernek biztosítania kell, hogy ne történjen adatvesztés, vagy hibás adatfelvitel. Ugyanazt az adatot egy időben több felhasználó is kiolvashatja az adatbázisból, ez nem okoz semmilyen problémát. Ha azonban ugyanazt az adatrekordot egy időben több felhasználó is módosítja, akkor a módosítások közül csak az kerül az adatbázisba, amelyiket utoljára fejeztek be, a többi felhasználó módosítása felülíródik. Ezért nem lehet megengedni, hogy egy adatrekordot egyszerre többen módosítsanak. Ennek legelterjedtebb módszere a rekord zárolása. A módosítás előtt a rekordot zárolni kell, a módosítás befejezése után pedig a zárolást fel kell oldani. Amíg egy rekord zárolva van, addig azt más felhasználó nem zárolhatja, így nem is módosíthatja. Szükség esetén egy adatbázisban nagyobb egységek is zárolhatók, akár a teljes adatbázis is. Kevésbé elterjedt szinkronizációs eljárás az, ha az adatbáziskezelő rendszer megengedi egy rekord módosítását több felhasználónak is egyszerre, de amikor a felhasználó a módosítást vissza kívánja írni az adatbázisba, ellenőrzi, hogy a rekord kiolvasása óta megváltozott-e a tárolt rekord tartalma. Ha igen, nem engedélyezi a módosítás visszaírását. Ekkor a rekordot újra ki kell olvasni és újra el kell végezni a módosítást. Az adatbázisban tárolt adatokat több szempontból is védeni kell. Ki kell szűrni az adatfelvitel során az esetleges hibás adatokat, védekezni kell az illetéktelen felhasználók ellen, valamint meg kell védeni az adatbázis adatait az adathordozók fizikai sérüléseitől. Az adatbázisba bekerülő adatokra vonatkozó megszorításokat részben az adatbázis sémájában lehet leírni, részben pedig az adatkarbantartásra szolgáló alkalmazásban. Ilyen megszorítások lehetnek például az értékhatárok, vagy az értékkészlet megadása, továbbá megkövetelhetjük az adatok közötti bizonyos összefüggések meglétét is. Az adatbáziskezelő rendszer nem enged olyan adatot bevinni az adatbázisba, amely nem felel meg a sémában előírtaknak (típus, méret, megszorítások), vagy nem teljesülnek rá az összefüggések, például egy dolgozó munkahelye csak olyan osztály lehet, amelyik a szervezeti felépítésben szerepel. Az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférések megakadályozására a felhasználók azonosítót kapnak, és csak jelszó segítségével férhetnek hozzá az adatbázisban tárolt adatokhoz. A felhasználói névhez különböző jogok rendelhetők, például lekérdezési jog, vagy módosítási jog. Az adatbázisban található objektumokhoz szintén rendelhetők jogok. A felhasználó tényleges jogát egy objektum esetén a felhasználóhoz rendelt jogok és az objektumokhoz rendelt jogok metszete adja, vagyis például csak akkor módosíthatja az objektumban tárolt adatokat, ha rendelkezik módosítási joggal, és az objektumon is engedélyezett a módosítás. Az objektumokhoz rendelt jogok segítségével bizonyos objektumok elrejthetők a felhasználók elől, így minden felhasználó az adatbázisnak csak azon részét látja, amelyikre a munkájához szüksége van. Mivel az adatbázisok bonyolult belső szerkezet szerint épülnek fel, operációsrendszer szintről többnyire nem értelmezhető az adatbázisállományok adattartalma, tehát azok a felhasználók, akik nem jogosultak az 3

4 adatbázisba történő belépésre, operációs rendszer szintről sem tudnak hozzáférni az adatbázis adataihoz. Az adatbázisban tárolt adatokat meg kell védeni attól, hogy a számítógép valamely elemének meghibásodása, vagy programhiba miatt megsérüljenek, vagy akár teljesen megsemmisüljenek. Ennek legegyszerűbb módja az, ha az adatbázist alkotó fájlokról időről-időre biztonsági másolatot készítünk (teljes mentés). Ez a módszer azonban nem használható nagy adatbázisok esetén, és nem elegendő nagyon változékony adatbázisoknál sem (például banki alkalmazások). On-line mentés alkalmazása esetén a két teljes mentés között történő módosításokat egy külön állományba mentik, párhuzamosan a módosítás elvégzésével. Egy esetleges meghibásodáskor vissza kell tölteni az utolsó teljes mentést, majd átvezetni rajta az azóta történt módosításokat. Így gyakorlatilag a hiba bekövetkeztekor fennállt állapotot lehet visszaállítani, csak a le nem zárt tranzakciók módosításai vesznek el. Nagymértékben növeli az adatbiztonságot, ha az adatbázist több példányban tároljuk, más-más adathordozókon. Ezt az adatbázis tükrözésének nevezzük. Ilyenkor a módosításokat mindegyik példányon át kell vezetni. Nagyobb adatbázisok üzemeltetését nem lehet a felhasználókra bízni. Szükség van olyan személyre, vagy személyek egy csoportjára, aki az adatbázis működéséért felelős. Ő az adatbázis-adminisztrátor (DataBase Administrator, DBA). Az ő feladatai közé tartozik az adatbázis létrehozása, az adatbáziskezelő rendszer indítása, leállítása, a felhasználói jogok meghatározása és a fizikai adatvédelem. A software-piacon számos adatbáziskezelő rendszer található. Minden adatbázistípushoz saját adatbáziskezelő rendszer tartozik, egy adatbáziskezelő csak azokat az adatbázisokat tudja feldolgozni, amelyeket ugyanezzel a típusú adatbáziskezelő rendszerrel hoztak létre, ugyanis a különböző adatbázisok belső szerkezete nagymértékben eltér egymástól. Sok esetben ugyanannak az adatbáziskezelőnek a különböző verziói sem egyforma felépítésű adatbázisszerkezetet hoznak létre, így ha át akarunk térni egy másik verzióra, az adatbázist át kell konvertálni. Az adatbázisok belső felépítése, valamint az adatok elérési módja döntően befolyásolja az adatbáziskezelés sebességét. A különböző adatbáziskezelő rendszerek versenyének ez az egyik legfontosabb területe. A sebességek összehasonlítására úgynevezett benchmark teszteket végeznek, amelyek során nagy adatmennyiséggel nagytömegű tranzakciót és lekérdezést hajtanak végre. A vezető adatbáziskezelő rendszereket általában nemcsak egy platformra dolgozzák ki, hanem a legelterjedtebb operációsrendszerek mindegyikére (pl. Windows, UNIX, LINUX). Napjainkban a legelterjedtebb adatbázisok a relációs adatmodell szerint épülnek fel. 4

5 Adatmodellezés Az adatmodellezés olyan eljárás, melynek során a valós világ tényeit és összefüggéseit tükröző adatok lényeges sajátosságait és lényeges összefüggéseit emeljük ki. Eredménye az adatmodell. Az adatbázisok mindig valamilyen adatmodellen alapulnak. Az adatmodelleket az alábbi jellemzők segítségével adjuk meg, írjuk le: Azokat a dolgokat, amelyek adatait le szeretnénk írni, egyedeknek, vagy objektumoknak nevezzük. Ezek lehetnek tárgyak, személyek, vagy akár események is. Például Hallgatók, Tantermek, Vizsgák. Az egyedek konkrét előfordulásai például "Kiss Jolán", "112-es terem", " i Információs rendszerek vizsga". Egy adott egyed által képviselt összes előfordulás halmazát egyedhalmaznak nevezzük. Például a Hallgatók nevű egyedhalmaz az összes hallgatóból áll, a Terem nevű egyedhalmaz pedig az összes teremből. Az egyedeket tulajdonságokkal, attribútumokkal írjuk le. Az adatmodellezés fontos lépése, hogy az egyed számtalan tulajdonsága közül kiválasszuk azokat, amelyek számunkra lényegesek. Az adatmodellben csak ezek a tulajdonságok szerepelnek. Például egy hallgató tulajdonságai lehetnek a név, születési dátum, szak, évfolyam, testmagasság, szeme színe stb. Ha egy egyetemen hallgatói nyilvántartást készítenek, úgy ezek közül a név, születési dátum, szak, évfolyam tulajdonságokkal fogják jellemezni a hallgatókat, míg egy rendőrségi nyilvántartásban a név, születési dátum, testmagasság, szeme színe tulajdonságokat fogják használni. Amennyiben egy tulajdonság, vagy a tulajdonságok egy csoportja egyértelműen meghatározza, hogy az egyed melyik értékéről, vagyis az egyedhalmaz melyik eleméről van szó, akkor ezeket a tulajdonságokat kulcsnak, vagy azonosítónak nevezzük. Elvileg minden egyedhalmaznak van kulcsa, hiszen az egyedeket úgy határoztuk meg, hogy egymástól megkülönböztethetők legyenek. Így legrosszabb esetben az összes tulajdonság együtt alkotja a kulcsot. Ha nem tudunk kiválasztani olyan tulajdonságokat, melyek az egyedhalmaz elemeit egyértelműen meghatározzák, nagyon sok tulajdonság értékét kell megadni az egyértelmű azonosításhoz, akkor be kell vezetnünk egy olyan tulajdonságot - például sorszám, kódszám - amely ezt biztosítja. A Hallgatók egyedhalmazban például hallgatókódot rendelhetünk a hallgatókhoz, a termékeket pedig cikkszámmal látják el a könnyebb azonosítás végett. A hallgatónak a hallgatókód nem természetes tulajdonsága, épp így a cikkszám sem természetes tulajdonsága a terméknek. Ha a kulcs egyetlen tulajdonság, akkor egyszerű kulcsnak nevezzük, amennyiben több tulajdonság alkotja a kulcsot, akkor összetett kulcsról beszélünk. 5

6 A különböző egyedhalmazok kapcsolatban állhatnak egymással. Azokat a logikai összefüggéseket, amelyeket az egyedhalmazok közös tulajdonságai fejeznek ki, kapcsolatoknak nevezzük. Például a Hallgatók és a Vizsgák egyedhalmazok közötti kapcsolat lehet az, hogy kik vizsgáznak az adott napon a megadott tárgyból. A kapcsolatoknak három típusát különböztetjük meg. Egy-egy típusú kapcsolat (1:1 kapcsolat) Az egyik egyedhalmaz egy eleméhez a másik egyedhalmaz pontosan egy eleme kapcsolódik. Például a vidéki önkormányzatok halmaza és a polgármesterek egyedhalmaza között egy-egy típusú kapcsolat van. 1: 1 tí pus ú kapcs olat Egy-több típusú kapcsolat (1:N kapcsolat) Az egyik egyedhalmaz egy eleméhez a másik egyedhalmaz több eleme is tartozhat, de a másik egyedhalmaz egy eleméhez az egyik egyedhalmaz csak egy eleme tartozhat. Például a Raktárak és a Dolgozók közötti kapcsolatban egy raktárhoz több dolgozó is tartozhat, de egy dolgozó csak egy raktárban dolgozhat. 1: N t ípus ú ka pcs ol at 6

7 Több-több típusú kapcsolat (N:M kapcsolat) Az egyik egyedhalmaz egy eleméhez a másik egyedhalmaz több eleme is tartozhat és ennek a fordítottja is igaz. Például az Áruk és a Szállítások közötti kapcsolat több-több típusú kapcsolat, hiszen egy szállítás során többféle árut is vihetnek, de egy áruféleséget több szállítással is szállíthatnak. N :M tí pus ú kapc s ol at Az adatmodell elkészítése során meg kell adnunk az adatokra vonatkozó megszorításokat is, ezek szintén a séma részei lesznek. A legfontosabb megszorítástípusok: Kulcsok: a megszorítások között szokás megadni az egyedhalmazok kulcsát. Egyértékűségi megszorítások: megköveteljük, hogy egy egyedhalmazon belül egy adott tulajdonság értéke minden egyednél különböző legyen. Ennek speciális esetei a kulcsok, de nem azonosító tulajdonságnál is előfordulhat ilyen megszorítás, például egy hallgató egyedhalmaz kulcsa a hallgatókód, de a személyigazolvány-számnak is minden egyednél egyedinek kell lennie. Hivatkozásépség-megszorítások (referenciális integritás): megköveteljük, hogy egy hivatkozott érték szerepeljen az adatbázisban. Például egy hallgató nem vehet fel olyan tantárgyat, amely nem szerepel a tantárgyak egyedhalmazában. Értékkészlet-megszorítások: egy tulajdonság értékeit csak egy meghatározott halmazból veheti fel, például az érdemjegy csak 1, 2, 3, 4, 5 lehet. Általános megszorítások: tetszőleges követelmények, amelyeket az adatokkal szemben támasztunk. Például, egy dátum nem lehet későbbi az aktuális dátumnál. 7

8 Relációs adatmodell A relációs adatmodell az adatok táblázatos ábrázolásán alapul. Ebben az adatmodellben a reláció egy névvel ellátott táblázat. Egy táblázat sorai egy egyedhalmaz egyedeinek leírását tartalmazzák. Egy adatmodellben általában több egyedhalmaz szerepel (hallgató, oktató, tantárgy, terem, vizsga)), így több táblázatban kell leírni őket, ezek a táblázatok pedig kapcsolatban állnak egymással, hiszen ezért tartoznak egy adatmodellhez. Az egyedeket tulajdonságaikkal írjuk le, ezek a tulajdonságok alkotják a táblázat oszlopait. Például a Hallgató táblázat egyik oszlopa a név, a másik a születési dátum, stb. A táblázat struktúrájának leírása Egy relációs adatbázisban meg kell adnunk minden táblázat struktúrájának leírását. Ennek során rögzíteni kell az egyes oszlopok nevét, típusát és méretét. Egy oszlopban csak a típusának megfelelő adat tárolható. A legfontosabb adattípusok: számok (numerikus adatok) szövegek (karakteres adatok) dátum, vagy idő adatok Az oszlopok mérete rögzített, nem függ a benne tárolt adat méretétől. Ha például a Név oszlop méretét 40 karakternek definiáljuk, akkor abban 0-tól 40 karakterig terjedő hosszúságú neveket tárolhatunk, de az oszlop mérete akkor is 40 karakter lesz, ha a leghosszabb név sem éri el ezt. Szintén a struktúraleírásban kell megadni az egyes oszlopokra vonatkozó megszorításokat is. Egy adatbázisban tárolhatók hosszabb összefüggő szövegek is, ezeket feljegyzés, vagy hosszú karakteres típusú mezőkbe lehet felvinni. Ennek az adattípusnak nincs meghatározott mérete. Multimédiás objektumokat pl. képek, hang-file-ok szintén elhelyezhetünk egy adattáblában, ezeket vagy hosszú karakteres mezőkben, vagy speciális OLE (Object Linking and Embedding) objektumokat tartalmazó mezőkben, vagy BLOB (Binary Large OBject) - nagyméretű bináris objektum - típusú mezőben kell tárolni. Kulcsok Ahhoz, hogy a táblázatban szereplő egyedeket egyértelműen azonosítani tudjuk, a táblázatnak rendelkeznie kell kulccsal. Az adatmodell elkészítésekor rögzítenünk kell, hogy a lehetséges kulcsok közül melyiket fogjuk a tábla sorainak, vagyis az egyedeknek az azonosítására használni, ezt a kulcsot elsődleges kulcsnak, vagy primary key-nek nevezzük. Például a Hallgató táblában lehetséges kulcs a név és a születési dátum együttes megadása, de lehetséges kulcs a hallgató kód is. Az adatmodell 8

9 készítésekor meg kell adnunk, hogy melyiket fogjuk elsődleges kulcsként használni. A táblák közötti kapcsolatot sok esetben az biztosítja, hogy az egyik táblázatban benne szerepel a másik táblázat elsődleges kulcsa. Ezt a mezőt az első táblázatban idegen kulcsnak nevezzük. Példa: ANYAG tábla Cikkszám Megnevezés Mennyiségi egység Egységár (Ft) Lemezcsavar db Facsavar db Alumínium lemez db Vaspor kg 842 A példánkban a tábla neve ANYAG, a sorai egy-egy anyag leírását tartalmazzák, az anyagokat jellemző tulajdonságaikkal cikkszám, megnevezés, mennyiségi egység, egységár írjuk le, ezek a tábla oszlopai. A tábla elsődleges kulcsa a cikkszám. KÉSZLET tábla Raktárszám Cikkszám Mennyiség A KÉSZLET tábla elsődleges kulcsa a raktárszám és a cikkszám (összetett kulcs). Ebben a táblában benne szerepel az ANYAG tábla elsődleges kulcsa, vagyis a cikkszám. Itt a cikkszám idegen kulcs is, mert egy másik tábla elsődleges kulcsa. Ez a mező biztosítja a kapcsolatot a két tábla között, a KÉSZLET tábla adataiból nem tudjuk megmondani, hogy mi a cikkszámú anyag, és hogy a mennyiség miben értendő, csak az ANYAG tábla segítségével derül ki, hogy ez lemezcsavar és a mennyiség darab. Az idegen kulcs általában nem része az elsődleges kulcsnak, de mint példánk mutatja -, az is lehet 9

10 A relációs adatbázisok legfontosabb típusai A legtöbb relációs adatbázis az alábbi két csoport valamelyikébe sorolható: dbase típusú adatbázisok SQL alapú adatbázisok A dbase típusú adatbázisok egyszerűbb felépítésűek, az adatbáziskezelő rendszerük is kevesebb funkciót lát el, így például az adatvédelmet a felhasználói programokba kell beépíteni. Általában kis adatbázisok kezelésére használják őket. A legelterjedtebb a dbase III adatbázistípus. Az SQL alapú adatbázisok az SQL (Structured Query Language) nyelvet használják az adatok karbantartására, lekérdezésére. A vezető relációs adatbázisok ebbe a csoportba tartoznak, így az egyik legelterjedtebb adatbáziskezelő rendszer az ORACLE, továbbá a DB2, INFORMIX, SYBASE és a Microsoft Sqlserver-e. is. Ezek az adatbáziskezelők általában fejlett adatvédelmi rendszerrel és számos, a felhasználó munkáját segítő, vagy a bonyolult adatrendszerek kezelését lehetővé tevő funkcióval rendelkeznek. Vannak olyan dbase típusú adatbázisok is, amelyek az SQL nyelv segítségével kezelhetők, ilyen például a dbase IV. Többfelhasználós adatbázisok A nagyobb adatbázisok általában több felhasználó kiszolgálására jönnek létre. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy az adatbázis adataihoz minden felhasználó hozzáférhessen. Ekkor az adatbázist egy központi gép (szerver) merevlemezein helyezik el, a felhasználók pedig egy lokális hálózaton keresztül érik el az adatbázisban tárolt adatokat. Az SQL alapú adatbáziskezelő rendszerek általában kliens-szerver architektúra szerint felépülő hálózatokon működnek, ami azt jelenti, hogy a központi gépen fut maga az adatbáziskezelő rendszer, a kliens gépeken pedig az alkalmazások. Az alkalmazások SQL parancsokat küldenek a központi gépnek, ott az adatbáziskezelő végrehajtja azokat, és az eredményt visszaküldi a kliensnek. Egy módosítás eredménye például az, hogy a módosítás sikeresen megtörtént, egy lekérdezés eredménye pedig a feltételeknek megfelelő adatok csoportja. 2. ábra: Kliens-szerver architektúra 10

11 Alkalmazás szerver (Application server) Nagy erőforrás igényű alkalmazásoknál célszerű több szintű hálózatot felépíteni. A legfelső szint az adatbázis-szerver szintje, ennek feladata az adatok kezelése, megosztása, a következő szint az alkalmazás-szerver(ek) szintje. Ezeken a szervereken futnak azok az alkalmazások, amelyek a bonyolult, nagy számításigényes adatfeldolgozásokat megvalósítják, vagyis az alkalmazások programját osztják meg a kliensek között. A legalsó szinten, a kliensek gépein csak az adatok bevitele, illetve az eredmények megjelenítése történik (front-end alkalmazások). Ez egyrészt erőforrás megtakarítással jár, - mert a kliens oldalon nem követel meg erős gépeket, - növeli a biztonságot, másrészt gyorsítja az alkalmazások végrehajtását. A klienseknek éppúgy felhasználói névvel és jelszóval kell bejelentkezniük az alkalmazás-szerverre, mint kétszintű hálózatnál az adatbázis-szerverre. A felhasználókhoz hozzárendelhető, hogy mely alkalmazásokat futtathatják. Az adatbázisszerverre az alkalmazásszerveren futó alkalmazás jelentkezik be, ez a kliens elől elrejtve történik. A front-end alkalmazásoktól megkülönböztetendő, a háttérben futó, a felhasználó számára láthatatlan alkalmazásokat szokás back-end alkalmazásoknak nevezni. 3. ábra: Több szintű hálózat adatbázis-szerverrel és alkalmazás-szerverekkel Osztott adatbázisok Nagy adatbázisok esetén előfordulhat, hogy az adatok nem egyetlen számítógép merevlemezein helyezkednek el, hanem fizikailag különálló szervergépeken. Ezek a gépek egy-egy lokális hálózat központi gépei, és egymással is kapcsolatban állnak. Azok az adatbáziskezelő rendszerek, amelyek lehetővé teszik az osztott adatbázisok kezelését, biztosítják, hogy bármelyik lokális hálózatba kapcsolt felhasználó a fizikailag különböző gépek merevlemezein tárolt adatokat logikailag egyetlen adatbázisnak lássa. 11

12 Az osztott adatbázisok kezelésének egyik legnagyobb problémája a fizikailag különböző adatbázisokban végzett egyidejű, összefüggő módosítások kezelése. Ugyanis előfordulhat, hogy a módosítás sikeresen lezajlik az első adatbázisban, azonban hiba történik a második adatbázisbeli módosítás esetén. Ekkor az első adatbázisba a módosítások belekerültek, míg a másodikba nem. Így az adatok integritása már nem áll fenn. Ezért olyan megoldásra van szükség, amely garantálja, hogy az összefüggő módosítások minden adatbázisban megtörténjenek. Erre szolgál a két fázisú commit (two-phase commit) eljárás.. Az első fázisban a commit művelet nem kerül ténylegesen végrehajtásra, csak az előkészítése történik meg, melynek során az adatbáziskezelő rendszer meggyőződik arról, hogy nincs akadálya az adatok tényleges módosításának. Ha a tranzakcióban résztvevő minden adatbázisban sikeres volt az előkészítés, akkor a második fázisban megtörténik a tényleges commit végrehajtása. Ha az előkészítés során valamelyik adatbázis hibát jelez, akkor a második fázisban a tranzakcióban résztvevő összes adatbázisban megtörténik a tranzakció visszagörgetése, így az adatok konzisztensek maradnak. Internetes adatbázisok 4. ábra: Osztott adatbázis Az Internet használatának széleskörű elterjedésével megjelentek az Interneten keresztül elérhető adatbázisok, biztosítva azt, hogy egy adatbázishoz a kliensek a világ bármely pontjáról hozzáférhessenek. Az adatbázis továbbra is egy központi szerver gépen helyezkedik el, kliens lehet bármely olyan számítógép, amely Internet-eléréssel rendelkezik. A kommunikációhoz valamely Internetes protokollt használják fel. Az alkalmazások vagy Web-es böngésző program felületén futtathatók, vagy a JDBC (Java DataBase Connectivity) protokoll segítségével közvetlenül kommunikálnak az adatbáziskezelő rendszerrel.. Az 12

13 Internetes adatbázisok megjelenésével lehetővé vált, hogy az adatbázis és az adatbáziskezelő rendszer nem a felhasználó cég számítógépén, hanem egy szolgáltató, vagy az alkalmazást fejlesztő software-ház számítógépén kerüljön elhelyezésre, ott működjön. Így a cég mentesül a nagy értékű hardwareberuházás alól, továbbá nincs szüksége szakembergárdára a számítógépek és az adatbázisok üzemeltetéséhez. Az adatbázisadminisztrációt a szerver tulajdonosa végzi el, a cég felhasználói pedig Interneten keresztül futtathatják az alkalmazásokat, így végezhetik az adatok karbantartását, lekérdezését. Műveleti adatbázisok OLTP rendszerek Amikor a vállalatok, bankok, kereskedőházak áttértek ügyviteli és termelési adataik számítógépes nyilvántartására, elsődleges céljuk az volt, hogy a tárolt adatok pontosan tükrözzék az adott cég aktuális állapotát (megrendelések, raktárkészlet, stb.). Az ilyen céllal kialakított adatbázisok úgynevezett operatív, vagy műveleti adatbázisok. A bennük tárolt adatok állandóan változnak, hiszen mindig az aktuális állapotot kell mutatniuk. Az adatbáziskezelő legfontosabb feladata a megbízható tranzakciókezelés, vagyis az adatok felvitelének, karbantartásának biztosítása. Ezért azokat az alkalmazásokat, amelyek az ilyen típusú adatbázisok adatkezelését végzik OLTP (On-Line Tranzaction Processing), On-Line tranzakció-feldolgozó alkalmazásoknak nevezzük. Döntéstámogató rendszerek OLAP rendszerek A műveleti adatbázisokba óriási mennyiségű információ kerül felvitelre, ezeknek az adatoknak az elemzésével számos következtetést lehetne levonni a cég működésével kapcsolatban. Ehhez azonban nemcsak a pillanatnyi állapotot tükröző adatokra, hanem a múltbeli értékekre is szükség lenne. Az OLTP rendszerek legfontosabb feladata a tranzakció kezelés, ezért nem biztosítanak hatékony megoldást sem az idősorok tárolására, sem ezen adatok feldolgozására. Az információs rendszerek egy viszonylag fiatal ága, a döntéstámogató rendszerek (Decision Support System, DSS) hivatottak arra, hogy a folyamatokat időben vizsgálják, a múltbeli adatok felhasználásával próbáljanak következtetéseket levonni a jövőre nézve. Ezen rendszerek felhasználói általában a cégek vezetői. A döntéstámogató rendszerek nagy mennyiségű adattal dolgoznak, melyeket időponttal is el kell látni, hiszen nemcsak az aktuális állapotokat tükröző adatok, hanem a régebbiek is szerepelnek a rendszerben. Az itt tárolt adatok nem változnak, ezért nincs szükség a karbantartásukra, a tárolt adatok köre egyre bővül, bizonyos időközönként a műveleti adatbázisok adatai betöltődnek a rendszerbe. Természetesen a túl régi adatok, amelyekre már nincs szükség, kitörölhetők. A döntéstámogatási rendszerek legfontosabb művelete a lekérdezés, és az adatok elemzése. Azokat a rendszereket, amelyek célja nagymennyiségű adat feldolgozása, OLAP (On-Line Analitical Processing) on-line analitikus elemző rendszereknek nevezik. Ezekben a rendszerekben a legfontosabb az adatok hatékony, gyors visszakeresése és a különböző adatelemzési eljárások alkalmazása. 13

14 OLTP kisebb adatmennyiség karbantartás aktuális állapot OLAP nagy adatmennyiség lekérdezés archívum gyakori rövid ideig tartó tranzakció kevesebb, hosszabb időt igénylő tranzakció sok konkurens művelet homogén adatforrás kevés konkurens művelet heterogén adatforrás Az OLTP és az OLAP rendszerek összehasonlítása Adattárházak (Data Warehouse) Az analitikus elemző rendszerek feladatuk miatt alapvetően más adatkezelő rendszert igényelnek, mint a tranzakció feldolgozó rendszerek. Erre a célra adattárházakat szoktak kialakítani. Az adattárház (data warehouse) egy témaorientált, integrált adatrendszer, amelynek legfőbb feladata az adatok lekérdezésének, elemzésének támogatása. Az adattárházban tárolt adatok mennyisége többnyire terabyte-okban mérhető. Az adattárházak általában műveleti adatbázisokon alapulnak, többnyire nem is egy homogén adatforrásból, hanem több, többféle felépítésű adatbázisból kapják adataikat. Az adatok betöltés, majd időszakos frissítések során kerülnek az adattárházba. Ahhoz, hogy a különböző adatmodellekből származó adatokat egyetlen rendszerbe lehessen integrálni, a betöltés és frissítés előtt az adatokat egységes formátumúvá kell alakítani, és ki kell szűrni a közöttük fennálló esetleges ellentmondásokat. Ezt az eljárást adattisztításnak nevezzük. Az adattárházakban gyakorlatilag nincs tranzakció kezelés, így szinkronizációs problémák sem fordulnak elő. Ezzel szemben számtalan, sokszor hosszú futási idejű lekérdezést hajtanak végre. A kliens oldalon a lekérdezések eredményét további elemzéseknek vetik alá, ezért az itt használatos eszközök többnyire táblázatkezelők, vagy statisztikai programcsomagok. A nagymennyiségű adat elemzésére adatbányászati (data mining) programokat használhatnak, melyek sokrétű adatelemzést, statisztikák készítését, az adatok közötti összefüggések feltárását teszik lehetővé. Az adattárház kezelő rendszerének fontos feladat, hogy biztosítsa az adatok bizonyos jellemzők szerinti összegzését felfelé (aggregálás, drill up), illetve az adatok bontását lefelé (lefúrás, drill down). Az összegzés során például a termelési értékeket megtekinthetjük, napi, havi, negyedéves, vagy akár éves bontásban is, a lefúrás pedig arra szolgál, hogy például, ha az elemzés kimutatja, hogy a cég eladásai csökkentek az előző évihez képest, részletesebb bontásban vizsgálható, hogy melyik termékkategória esetén, vagy konkrétan mely termékek esetén következett be ez a csökkenés. 14

15 Az adattárházak nem aktuális adatokkal dolgoznak, a döntéstámogatási rendszerek általában nem is igénylik a napra pontos adatokat, hiszen például a trendek vizsgálatához teljesen megfelelő, ha az adatok csak az előző hétig, vagy esetleg csak az előző hónapig állnak rendelkezésre. Mivel az adattárházak nagyon sok adatot integrálnak, a lekérdezések megkönnyítése érdekében célszerű lehet tematikus részekre bontani, ezek a részek a data mart-ok, vagy adatpiacok. 5. ábra: Egy adattárház helye az információs rendszerben Az adattárházak felépítéséhez már nem megfelelő a hagyományos relációs adatmodell, hiszen például nem tudja hatékonyan biztosítani az adatok több szempont szerinti csoportosítását. Ezért helyette a többdimenziós (multidimenzionális) adatmodellt alkalmazzák. Ebben a modellben az adatok tárolási egysége a kocka. A kocka élei a dimenziók, ezek egy-egy tulajdonságnak felelnek meg, a kocka tartalma pedig a tulajdonságok által meghatározott érték. Például az eladások nyilvántartására kialakíthatunk egy olyan háromdimenziós modellt, amelyben a dimenziók: a termék, az eladás dátuma és az értékesítési piacok, a cellák tartalma pedig egy adott termékből adott napon, adott üzletben eladott mennyiség. 15

16 Az értékesítési időszakok adatai Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői Az értékesített termékek mennyiség adatai Az értékesített termékek fajtái 6. ábra: Többdimenziós adatmodell Általában ilyen részletezettséggel nincs szükség az adatokra az elemzések során, ezért a dimenziók mentén az adatok összesíthetők, így például a dátum lehet hónap, vagy negyedév, a termék lehet termék-kategória, az üzlet pedig város, vagy régió szintű. A lekérdezések során fogalmazhatjuk meg, hogy az egyes dimenziók mentén milyen szintű összegzést kérünk. A kockát szeletelhetjük (slice) is valamely dimenzió mentén, ekkor az adott dimenzió értékét rögzítjük, így a dimenziók számát csökkentjük, mintegy a nagy kockának egy síkmetszetét vizsgáljuk. Fenti példánkban, ha egy adott termék eladási adataira vagyunk kíváncsiak az idő és a piac függvényében, ez már egy kétdimenziós táblázatban is ábrázolható. Egy másik szeletet választunk ki, ha az eladásokat egy adott időszakban vizsgáljuk, vagy az egy piacon történt eladásokat nézzük. Ha két, vagy több dimenzió értékét rögzítjük egy konkrét értéken, vagy értékhatárok között, akkor az eredeti kockából egy kisebb kockát választunk ki. 16

17 7. ábra: Szeletelés Természetesen nemcsak háromdimenziós adatmodell alakítható ki, hanem tetszőleges dimenziójú, ezeket azonban már nem lehet ilyen szemléletes módon megjeleníteni. A többdimenziós adatmodell tárolásához az adattárházak gyakran a csillag sémát használják. Ez a séma egy ténytáblából és dimenziótáblákból áll. A ténytáblában egy sor egy adatkocka leírása. Tartalmazza a kocka koordinátáit, és a kockában elhelyezett értéket, vagy értékeket. A koordinátákat úgy tárolják, hogy minden koordináta érték helyett egy mutató található, amelyik a megfelelő dimenziótábla azon sorára mutat, amely ennek a koordinátának a leírását tartalmazza. Például az eladott mennyiségnél a koordináták az idő, a termék és a hely, tehát három mutató szerepel egy sorban, valamint a mennyiség értéke. A dátum mutató a kockához tartozó dátum sorára mutat az idő dimenziótáblájában, a hely mutató az adott üzlet sorára, a termék mutatója pedig az eladott termék sorára a termék dimenziótáblájában. 17

18 8. ábra: Csillag séma Árnyaltabb adatstruktúra a hópehely séma, ugyanis ebben a dimenziókon belüli hierarchiák is megjeleníthetők. 9. ábra: Hópehely séma 18

Az adatbáziskezelés alapjai

Az adatbáziskezelés alapjai Az adatbáziskezelés alapjai Klárné Barta Éva Az adatokat fájlokba szervezve tárolják a számítógépek háttértárain, elsődlegesen a merevlemezeken. Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány fájlban tárolt

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Haladó DBMS Radványi, Tibor

Haladó DBMS Radványi, Tibor Radványi, Tibor Radványi, Tibor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs Központ Copyright 2011, Felhasználási feltételek Tartalom 1. Haladó DBMS... 1 1. Előszó... 1 2. Az adatbázis-kezelés-

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 1 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 1-2 Ajánlott irodalom C. J. Date - An introduction to Database System (6) Békési-Geda-Holovács-Perge : Adatbázis-kezelés, EKF

Részletesebben

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv Pénztári használatra 3.0 verzió Microsoft Windows 98SE, NT 4.0, XP, 2000 operációs rendszerekre 2006. január 20. Tájékoztató a Ingrid Signo felhasználási jogáról A felhasználás

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Használati útmutató 1988-2015. 3100.Salgótarján Fő tér 1. tel.: 36-32-423-912, e-mail minorg@minorg.hu Internet: http://www.minorg.hu/ 1.oldal Tartalomjegyzék.

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Lemezkezelés, állományrendszerek

Lemezkezelés, állományrendszerek Lemezkezelés, állományrendszerek A fizikai lemezek területét használat előtt logikai lemezekké kell szerveznünk. A logikai lemez az az egység, amely a felhasználó számára külön lemezként jelenik meg, vagyis

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki.

P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki. P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához Rendszerterv Sipos Gergely sipos@sztaki.hu Lovas Róbert rlovas@sztaki.hu MTA SZTAKI, 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben

ALAPISMERETEK...6 A MICROSOFT ACCESS INDÍTÁSA...14 AZ ABLAK...14 MEGNYITÁS...16 TÁBLÁK...17 LEKÉRDEZÉSEK...18

ALAPISMERETEK...6 A MICROSOFT ACCESS INDÍTÁSA...14 AZ ABLAK...14 MEGNYITÁS...16 TÁBLÁK...17 LEKÉRDEZÉSEK...18 Adatbázis-kezelés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ...6 ALAPISMERETEK...6 ADATBÁZIS...6 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...6 ADATMODELL...8 ADATBÁZISOK TERVEZÉSE...9 1. LÉPÉS: KÖVETELMÉNYELEMZÉS...9 2. LÉPÉS:

Részletesebben

ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038 támogatásával.

ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038 támogatásával. ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038 támogatásával. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

Gazdasági informatika vizsga kérdések

Gazdasági informatika vizsga kérdések Gazdasági informatika vizsga kérdések 1. Mi az adatbázis? Adatbázisnak a valós világ egy részhalmazának leírásához használt adatok összefüggı, rendezett halmazát nevezzük. 2. Mit az adatbázis-kezelı rendszer?

Részletesebben

ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK

ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK 1 Adattárolás Háttértárak Fájlok Fájlkezelő rendszer 2 Adattárolás Az adatok, információk bináris formában kerülnek tárolásra. Értelmezés kérdése, hogy egy bitsorozatnak milyen

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

TERMIR PROGRAM (Termelés-irányítási program)

TERMIR PROGRAM (Termelés-irányítási program) TERMIR PROGRAM (Termelés-irányítási program) Bevezető A XXI. században a vállalatoknak elengedhetetlen a termelés hatékonyságának növelése. Manapság a gyorsan fejlődő informatika kulcs fontosságú szerepet

Részletesebben

ICN 2005 ConferControl

ICN 2005 ConferControl ICN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú konferencia rendszerhez Felhasználói kézikönyv DIGITON Kft. IСN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA)

Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA) Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA) Dokumentáció történet: 2016.03.19. 2016.05.13. PM, SZWIN:energia adó (6.oldal ) 2016.05.13. PM, SZWIN:számlakibocsátó címváltozás

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Számítástechnikai Fejlesztı Kft. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-SZIGNÓ KÁRTYAKEZELİ ALKALMAZÁS ver. 1.0 2010. november 9. MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTİ KFT. 1022 BUDAPEST, MARCZIBÁNYI TÉR 9. Felhasználói

Részletesebben

Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról

Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról SMS Center ismertető 1 / 5 Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról 1. Bevezetés A SMS Center (továbbiakban: rendszer) alkalmazásával az Üzemeltető előre megadott számokra rövid szöveges

Részletesebben

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C mérőautomatán Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán NAGY SANDOR ZOLTAN FRIGYES IVAN BHG BEVEZETÉS Az elektronikus termékek minőségét alapvetően az alapanyagok tulajdonsága, a gyártástechnológia műszaki

Részletesebben

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar Suzuki Zrt.

Részletesebben

Felhasználóbarát kliensszoftver

Felhasználóbarát kliensszoftver Intellio Video System 2 MENEDZSMENTSZOFTVER Felhasználóbarát kliensszoftver A biztonságtechnikai felhasználók körében leggyakrabban alkalmazott Windows platformra épülő Intellio Video System 2 rendszer

Részletesebben

Rendszerfelügyelet Logikai partíciók

Rendszerfelügyelet Logikai partíciók System i Rendszerfelügyelet Logikai partíciók 6. verzió 1. kiadás System i Rendszerfelügyelet Logikai partíciók 6. verzió 1. kiadás Megjegyzés Jelen leírás és a tárgyalt termék használatba vétele előtt

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Tisztelt Érdeklıdı, Olvasó!

Tisztelt Érdeklıdı, Olvasó! Tisztelt Érdeklıdı, Olvasó! Tájékoztatónk elsısorban a számítógép-kezelıi tanfolyamunkhoz (illetve más tanfolyamoknál alapozó anyagként) tartalmaz oktatási segédanyagot (számítástechnikai alapismeretek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

OEP Betegéletút lekérdezés háziorvosok és vénytörténet lekérdezés patikák számára. API dokumentáció. verzió: 2.01

OEP Betegéletút lekérdezés háziorvosok és vénytörténet lekérdezés patikák számára. API dokumentáció. verzió: 2.01 OEP Betegéletút lekérdezés háziorvosok és vénytörténet lekérdezés patikák számára API dokumentáció verzió: 2.01 2013.03.26 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS...3 1.1 A fejlesztés célja...3 2 API ELÉRÉS ÉS MŐKÖDÉS...3

Részletesebben

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek?

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? A cikket összeállította Dvariecki Bálint (info@alkosoft.hu) a weblaboron megjelent Károly György Tamás írásai felhasználásával Ahhoz, hogy megértsük az akadálymentesség

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság

Részletesebben

Word 2010 magyar nyelvű változat

Word 2010 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft.

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft. AllBestBid Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához 2016. március DFL Systems Kft. Tartalomjegyzék Általános leírás... 2. oldal Regisztráció... 2. oldal Saját árlejtések...

Részletesebben

Felhaszna ló i ú tmútató

Felhaszna ló i ú tmútató Felhaszna ló i ú tmútató Tartalom Tartalom... 1 Az háttere, célja... 2 Az használata... 2 Elérési web-cím... 2 Jogosultság... 2 Bejelentkezés... 3 Elsődleges intézmény... 4 Másodlagos intézmény... 4 Páciens

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Kutatási Füzetek 2004/2 Info-kommunikációs technológiák a vállalati

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Táj ékozt at ó köz finansz ír oz ot t felh asználók r és zére

Táj ékozt at ó köz finansz ír oz ot t felh asználók r és zére Táj ékozt at ó köz finansz ír oz ot t felh asználók r és zére Tisztelt Felhasználó! Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény megteremtette

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február 1.oldal (18) Rendszer karbantartása Rendszerkarbantartás fogalma: Minden operációs rendszer tartalmaz eszközöket a hardver- és a szoftverkomponensek karbantartására. Idesoroljuk a hardveralkotók szoftveres

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

12. tétel. Lemezkezelés

12. tétel. Lemezkezelés 12. tétel 12_12a_1.5 Lemezkezelés (Particionálás, formázás, RAID rendszerek) A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer tárolására alkalmas. Alapvetően két esetben hozunk létre

Részletesebben

Gyakori kérdések GINOP-6.1.2.-15 Digitális szakadék csökkentése projekt. 7 mrd Ft

Gyakori kérdések GINOP-6.1.2.-15 Digitális szakadék csökkentése projekt. 7 mrd Ft Gyakori kérdések GINOP-6.1.2.-15 Digitális szakadék csökkentése projekt Kérdés Válasz 1 Mi a projekt célja? A GINOP 6.1.2. projekt alapvető célja az elsődleges és másodlagos digitális megosztottság csökkentése,

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február

komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február EuroProt komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Az EuroProt rendszer központi egysége...3 1.2 A CPU rendszer

Részletesebben

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten.

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. JOGI ADATBANK CompLex.hu Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. BEVEZETŐ Tisztelt Ügyfelünk! Dr. Ződi Zsolt szerkesztőség igazgató A 21. század új kihívásokkal néz szembe. A változások

Részletesebben

SAP vállalatirányítási rendszer alapjai

SAP vállalatirányítási rendszer alapjai SAP vállalatirányítási rendszer alapjai 2. előadás SAP technológiai alapok 2010.09.26. 1 SAP vállalatirányítási rendszer alapjai /2 Tantárgy kódja: VEMI5344i Tanév: 2009/10-1.félév Előadó: dr. Varga Ernő,

Részletesebben

ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK

ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK ADATBÁZISOK, ADATTÁRHÁZAK Adattárolás Háttértárak Fájlok Fájlkezelő rendszer 2 Adattárolás Az adatok, információk bináris formában kerülnek tárolásra. Értelmezés kérdése, hogy egy bitsorozatnak milyen

Részletesebben

Adatbázis háttér játszóházi beléptető és nyilvántartó rendszerhez Egy valós rendszer bemutatása

Adatbázis háttér játszóházi beléptető és nyilvántartó rendszerhez Egy valós rendszer bemutatása Ábrahám Péter Gazdaságinformatika Levelező szak ESEVND Adatbázis háttér játszóházi beléptető és nyilvántartó rendszerhez Egy valós rendszer bemutatása "1 Tartalomjegyzék Bevezetés, feladat ismertetése

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM. Kezelési leírás

HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM. Kezelési leírás HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM Kezelési leírás Baloghy Gábor 1995-2015. 1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK Házipénztár program (HAZIPENZ) A programmal házipénztár vezetése végezhető. Kinyomtathatók vele a pénztárbizonylatok

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HÁZIREND. Általános szabályok

HÁZIREND. Általános szabályok HÁZIREND A River Fitness üzemeltetését a River Fitness Kft. (Cg.: 13-09-171678; telephely: 1138 Budapest, Révész utca 29.) végzi. A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2013.

BBS-INFO Kiadó, 2013. BBS-INFO Kiadó, 2013. Bártfai Barnabás, 2013. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával történhet. A betűtípus elnevezések, a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult használata, a gép és az ember kommunikációja bináris nyelven zajlott. A gépi kódú programozás nem

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

VEGA Energiagazdálkodó rendszer

VEGA Energiagazdálkodó rendszer VEGA Energiagazdálkodó rendszer többfogyasztós objektumok energiagazdálkodásának felügyeletére, optimalizálására és költségelszámolására 1 VEGA Energiagazdálkodó rendszer többfogyasztós objektumok energiagazdálkodásának

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

ETR Pénzügyi közönségszolgálat

ETR Pénzügyi közönségszolgálat ETR Pénzügyi közönségszolgálat modul Azonosító: ETR-PKSZOLG Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Jelen internetes oldal, azaz www.sabawebshop.hu, üzemeltetője a Perfect Face Kft (H- 1024, Budapest, Lövőház utca 17, F.sz. 7) 1.1 Jelen internetes oldal

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

A rendszert négy komponensből építjük fel, amelyek a következők:

A rendszert négy komponensből építjük fel, amelyek a következők: Online adatkezelő rendszer Közös követelmények: A rendszert négy komponensből építjük fel, amelyek a következők: adatbázis, amely tartalmazza a rendszer által használt adatokat (beleértve a felhasználói

Részletesebben

Oracle BI Administration Tool. Repository felépítése

Oracle BI Administration Tool. Repository felépítése Repository felépítése 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 1.1.1 Ábrajegyzék... 2 2 Bevezetés... 4 3 Leírás... 5 3.1 Fizikai réteg... 5 3.1.1 Fizikai réteg elemei... 6 3.1.2 Importálás... 8 3.1.3 Fizikai

Részletesebben

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Office 2010 Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai

1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 4. tétel Az egyed-kapcsolat modell 1. Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevÿi, felhasználási módjai 1.1. Adatbáziskezelÿ rendszer (DBMS - DataBase Management System) A DBMS komplex SW-HW rendszer, mely

Részletesebben

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás Megjegyzés Mielőtt

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat. IBM Business Monitor telepítési kézikönyv

IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat. IBM Business Monitor telepítési kézikönyv IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat IBM Business Monitor telepítési kézikönyv ii Telepítés Tartalom 1. fejezet IBM Business Monitor telepítése.............. 1 2. fejezet IBM Business Monitor

Részletesebben

A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN

A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN A mikroszimuláció módszere egyike a fejlett ipari országokban a ma elérhető legfontosabb és leginkább

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Adatbázisok és adatbáziskezelı rendszerek

Adatbázisok és adatbáziskezelı rendszerek Adatbázisok és adatbáziskezelı rendszerek Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány fájlban tárolt kis mennyiségű adattal dolgoztak, amely csak egyetlen számítógépen volt elérhető. Később az adatok mennyisége

Részletesebben

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata 1. Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban

Részletesebben

AZ ÜLJÜNKBE.HU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

AZ ÜLJÜNKBE.HU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról AZ ÜLJÜNKBE.HU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról Erdei Gabriella, mint az uljunkbe.hu és goout.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PORTÁL HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI TÁRGYÚ

KÖZÖSSÉGI PORTÁL HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI TÁRGYÚ KÖZÖSSÉGI PORTÁL HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI TÁRGYÚ KÉPZÉSEKBEN Duchon Jenő, duchon.jeno@tmpk.uni-obuda.hu Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Óbudai Egyetem 1. Bevezetés Az ezredforduló óta hazánkban

Részletesebben

ÈS T O V Á B B F E J L E S Z T É S É N E K LEHETŐSÉGEI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE.

ÈS T O V Á B B F E J L E S Z T É S É N E K LEHETŐSÉGEI MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE A S I S 7 7 S T A T I S Z T I K A I I N F O R M Á C I Ó S R E N D S Z E R K I A L A K Í T Á S Á N A K S Z E M P O N T J A

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben