JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten."

Átírás

1 JOGI ADATBANK CompLex.hu Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten.

2 BEVEZETŐ Tisztelt Ügyfelünk! Dr. Ződi Zsolt szerkesztőség igazgató A 21. század új kihívásokkal néz szembe. A változások középpontjában egy technológiai újítás, az Internet áll. Az Internet széles körű hozzáférhetősége a kiadói világot is új feladatok elé állítja. A CompLex Kiadó jelenleg az elektronikus jogi kiadásban piacvezető Magyarországon, és a technikai változások arra ösztönöznek bennünket, hogy az Interneten szolgáltatott jogi adatbázisok területén is komplex, magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk. A JOGI ADATBANK a CompLex Kiadó új, a világhálón megjelenő szolgáltatása. Alapja az a hatalmas terjedelmű jogi adatbázis, amelyből a Kiadó különböző elektronikus termékei jelenleg is készülnek. E folyamatosan karbantartott adatbázis a Jogi Adatbank szolgáltatással teljes egészében elérhetővé válik egy egyszerűen kezelhető, de nagyon sokat tudó keresőfelületen keresztül. A JOGI ADATBANK tartalma A Jogi Adatbankban minden olyan tartalom megtalálható, amely jelenleg a CompLex Kiadó termékein külön-külön elérhető, így tartalmazza a jogtárak, az elektronikus szakadatbázisok (Adó-TB, HR-Munkajog, Iratminta, idegen nyelvű adatbázis stb.), a könyvek (főként a kommentárok) egy része, a kiadónál megjelenő szaklapok (Adó lapcsalád), egyes internetes adatbázisok (kérdések és válaszok szolgáltatáscsalád) anyagait. A Jogi Adatbank adatbázisainak felépítése, szerkezete, tartalma. Jogtár Jogtár Plusz Adó lapcsalád Céghírek Közbeszerzési adatbázis JOGI ADATBANK Adó TB Iratmintatár Önkormányzat Adó és munkajog kérdések válaszok HR Munkajog HMJ Kommentárok Szakcikkek

3 Az adatbázis három nagy részből a jogi, a céginformációs és a közbeszerzési adatbázisból tevődik össze. A jogi adatbázis tovább tagolódik részadatbázisokra. Jogszabályok Egyéb jogi anyagok Döntések Magyarázatok Szakcikkek Kérdések és válaszok, példák Iratminták Idegen nyelvű anyagok Döntések Szakcikkek Iratminták Idegen nyelvű anyagok Jogszabályok JOGI ADATBANK Céginformáció Egyéb jogi anyagok Közbeszerzési hirdetmény Magyarázatok Kérdések és válaszok, példák A céginformációs adatbázis a Magyarországon bejegyzett, illetve törölt összes cég cégbíróságon nyilvántartott adatát tartalmazza. A közbeszerzési adatbázis a Közbeszerzési Értesítőben közzétett aktuális közbeszerzési hirdetményeket tartalmazza. Az egyes részadatbázisokat részletesen az alábbiak tartalmazzák: JOGSZABÁLYOK Darabszám a rendszerben január 1-jén: A Jogalkotásról szóló évi XI. törvény (továbbiakban: Jat.) 1.. (1) bekezdése szerint jogszabály a törvény, a Kormányrendelet, a miniszterelnök és a Kormány valamely tagjának rendelete és az önkormányzat rendelete. Az adatbázis ezt az elvet követve időgépesítve tartalmaz 9500 törvényt és törvényerejű rendeletet 1867-től, rendeletet 1949-től, és az önkormányzati rendeletek közül a fővárosi közgyűlés rendeleteit 1973-tól. Az adatbázis ezen túlmenően tartalmazza az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrását is, az alapítószerződéseket, a rendeleteket és irányelveket, valamint a csatlakozási szerződést. Az Európai Unió joganyaga a május 1-je után keletkezett jogi aktusokkal van hatályosítva, a május 1. előtti másodlagos joganyagot pedig még folyamatosan dolgozzák fel, így azoknak csak a közlöny állapotukat tartalmazza az adatbázis (vázlatpontozva). EGYÉB JOGI ANYAGOK Darabszám a rendszerben január 1-jén: Az adatbázis tartalmazza a Jat. szerinti állami irányítás egyéb jogi eszközeit, úgymint határozatokat, utasításokat, tájékoztatókat, valamint a minisztériumok, illetve egyéb országos hatáskörű szervek közleményeit, tájékoztatóit, határozatait. Itt találhatóak a szabályzatok, a számviteli kérdések, az adózási kérdések, az irányelvek, a módszertani levelek, az elvi állásfoglalások, és nem utolsósorban a Kamarai tájékoztatók. Néhány példa az egyéb jogi anyagra : Kormányhatározat, EüM utasítás, ESzCsM tájékoztató, Magyar Energia Hivatal határozata, OIT szabályzat, Országgyűlés elvi állásfoglalása. Az adatbázis kiegészül az Európai Unió azon másodlagos joganyagaival (határozatok), amelyek az állampolgárokra közvetlenül nem tartalmaznak jogot és kötelezettséget, illetve az egyéb európai uniós határozatokkal, közleményékkel, tájékoztatókkal, ajánlásokkal, jelentésekkel, információkkal, úgymint pl.: Bizottság határozata, Bizottság ajánlása, Európai Beruházási Bank ajánlása, Európai Unió Tanácsának információja. Az adatbázis jellegzetessége, hogy azoknak az anyagoknak, amelyeknek van időállapotuk, lehetőség van megtekinteni a hatályos és a közlöny állapotot is (pl.: utasítás, Kormányhatározat).

4 DÖNTÉSEK Darabszám a rendszerben január 1-jén: Az adatbázis tartalmazza az egyedi ügyben hozott bírósági döntést, úgymint az Európai Közösség Bíróságának, az Alkotmánybíróságnak, a Legfelsőbb Bíróságnak, a Megyei Bíróságnak, a helyi bíróságoknak és a választott bíróságoknak a gyakorlatából. Nemcsak a Bírósági Határozatok, hanem több ezer, a Kiadó által gyűjtött ítélet is megtalálható az adatbázisban. MAGYARÁZATOK Darabszám a rendszerben január 1-jén: Az adatbázis tartalmazza a törvények indokolását 1988-ig visszamenőleg, továbbá közel 50 törvény magyarázatát. Ebbe az adatbázisba fokozatosan tesszük fel a nyomtatott nagykommentárokat és más CompLex kiadványokat is. SZAKCIKKEK Darabszám a rendszerben január 1-jén: 1200 A szakcikkek egysége jelenleg a és évi Adó Lapcsalád számainak szakcikk-gyűjteményét foglalja magába. Jelen állás szerint az adatbázis 250 cikket tartalmaz adó és társadalombiztosítási témakörben. Törekszünk arra, hogy a szolgáltatásnak ez a része tartalmazza a nem kiadónk által megjelentetett, de nívós és gyakorlatias jogi folyóiratok cikkeit is szeptemberétől elsőként az Ügyészek Lapja szakcikkei érhetőek el. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, PÉLDÁK Darabszám a rendszerben január 1-jén: A kérdések és válaszok adatbázis előfizetőink, illetve regisztrált felhasználóink kérdéseit, valamint a szakemberek által adott válaszokat tartalmazza. Minden kérdésnél megtalálható a kérdés időpontja. Az adatbázist tehát a kérdéseket és a válaszokat, hasonlóan pl. a bírósági döntésekhez nem hatályosítjuk. A kérdések és a válaszok az adott probléma felmerülésének időpontjában hatályos jogi helyzetet tükrözik. A példák egyes adónemekhez tartozó példákat tartalmaznak. A példák adatbázis hatályosított és időgépesített. IRATMINTÁK Darabszám a rendszerben január 1-jén: Az iratminta-adatbázis tartalmát három szak-cd anyaga alkotja: az Önkormányzati CD, a HR-Munkajog CD és az Iratmintatár CD. A feldolgozott területek között megtalálható többek között a polgári jog és polgári eljárásjog, a családjog, a gazdasági és a speciális társaságok joga, a nonprofit szervezetek, a fogyasztóvédelem, a szövetkezeti jog, a munkajog, a közigazgatási jog. A minták funkciójuk szerint a következő főbb csoportokba sorolhatóak: a fél/felek/ügyfél, ill. képviselőjük által készítendő iratok (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat, szabályzat, beadvány, kérelem, keresetlevél stb.), határozatok (bíróság, közjegyző stb.), formanyomtatványok (cégeljárás, fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárás, ingatlan-nyilvántartás). A mintákhoz magyarázó lábjegyzetek is kapcsolódnak.

5 Itt kell megjegyezni, hogy ez az adatbázis nem tartalmazza a csak kitöltő-programmal kitölthető nyomtatványokat, és azokat sem, amelyek az Internetről ingyenesen letölthetőek. IDEGEN NYELVŰ ANYAGOK Darabszám a rendszerben január 1-jén: Az adatbázisban német és angol nyelven találhatók meg a joganyagok. Az adatbázis tartalma két részre oszlik, az Európai Unió joganyagára, illetve a magyar jogra. Az utóbbinál található a másodlagos és az elsődleges jogforrás egy része, valamint bírósági határozatok. Az utóbbinál több mint 230 jogszabályt több mint 120 Legfelsőbb bírósági határozat rendelkező részét, a kettős adóztatásról szóló egyezmények egy jelentős részét, több mint 100 Legfelsőbb bírósági állásfoglalást, több mint 120 Versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza, továbbá egyes nemzetközi egyezményeket angolul, valamint a TEÁOR-t. CÉGADATBÁZIS Cégek száma a rendszerben január 1-jén: Az adatbázis tartalmazza az 1945 után bejegyzett és 1989-ben még működő, illetve az 1989 óta bejegyzett cégek adatait, valamint az 1989 óta bekövetkezett változásokat. A cégjegyzékbe bejegyzett alapadatokon kívül a rendszerben rögzítésre kerülnek a Cégközlönyben megjelent, cégekre vonatkozó hirdetmények és közlemények, tekintet nélkül arra, hogy a közzétételt törvény vagy bírósági határozat írta-e elő, vagy a cég elhatározásából jelent-e meg. Az adatbázist a Cégközlöny elektronikus verziójából frissítjük hetente. KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Hirdetmények száma a rendszerben január 1-jén: Az adatbázis tartalmazza a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvényben meghatározott hirdetményeket, határozatokat, ajánlásokat, tájékoztatókat, közleményeket és egyéb dokumentumokat. Az adatbázist a Közbeszerzési Értesítő alapján naponta frissítjük. Keresés a JOGI ADATBANKban A három fő adatbázis közül az egyik ( jogi vagy cég) kiválasztása után, a rendszerben kétféleképpen lehet keresni. KERESÉS A JOGI ADATBÁZISBAN A jogi adatbázisban a keresésnél elsőként az időparamétert kell beállítani. Azaz meg kell a rendszernek mondani, hogy a dokumentumok mely napon hatályos állapotában keressen. Amennyiben nem adunk meg eltérő dátumot, a rendszer a mai napon (a keresés napján) hatályos időállapotban keres, amelybe (a Jogtáron megszokott logikának megfelelően) belefoglalja a már kihirdetetett, de csak a jövőben hatályba lépő jogszabályokat is.

6 A mai naptól eltérő bármilyen más dátum esetén azonban a rendszer valóban csak az aznap hatályos szövegeket, valamint értelemszerűen az időállapottal nem rendelkező szövegeket foglalja bele a keresésbe. A közlönyállapotban való keresésnél a rendszer minden joganyag közlönyállapotában (a közlönyben kihirdetett szövegben) fog keresni. Teljes szövegű keresés esetén a keresett szót (szavakat) a jogi adatbázison belül a rendszer mindegyik részadatbázisban megkeresi, és csoportosítva mutatja meg a találatokat. (A találati lista felépítéséről lásd a Találati lista című részt. 1. ábra: Keresődoboz a jogi adatbázisban Valamely joganyag (dokumentum) kikeresésénél egy konkrét anyagot tudunk kikeresni, de itt tudnunk kell az anyag azonosítóit, illetve ezek közül legalább néhányat. A jogtártól eltérően a rendszer ezen funkciója is képes csoportosított keresésre, azaz nemcsak egy, hanem több anyag is lekérhető valamilyen paraméter mentén (pl évi törvények). Ez a funkció kombinálható az időválasztással, azaz ha a mai napot állítjuk be, akkor a paramétereknek megfelelő és a mai napon hatályos anyagot mutatja, míg a közlönyállapot szerinti az összest, tehát a már nem hatályosakat is. A jogi dokumentumok jellemzően négy paraméterrel írhatóak körül: kibocsátásuk évével, a sorszámukkal, a kibocsátó szervvel és a típusukkal. Utóbbi két paramétert a rendszerben összevontuk (pl. IRM rendelet). A megfelelő kibocsátóés dokumentumtípus könnyebb kiválasztásához a kibocsátókat (szerveket) és az általuk valaha is létrehozott dokumentumtípusokat egy fájlba rendeztük, ahonnét könnyebben kiválaszthatóak, megtalálhatóak. A rendszernek nagyon hasznos funkciója, hogy ha a kibocsátó dobozban elkezdünk gépelni, a begépelt szövegnek megfelelő kibocsátókat és dokumentumtípusokat a rendszer egy rögvest listá -ban felajánlja, amelyből kattintással választhatunk. Aki tudja a keresett dokumentum kibocsátóját és/vagy a dokumentum típusát, annak e funkció használatát nagyon ajánljuk.

7 2. ábra: Egy dokumentum kikeresése KERESÉS A CÉG ADATBÁZISBAN A cégadatok között kétféle módon lehet keresni: A teljes szövegű keresésnél: a cég nevét, a nevének egy részét kell megadni, és a rendszer keres, a részletes keresésnél három adat (cégnév, adószám, cégjegyzékszám) szerint lehet keresni. Természetesen elég csak az egyik adatot megadni. 3. ábra: Keresődoboz a cégadatbázisban KERESÉS A KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZISBAN A közbeszerzési hirdetmények között bármely releváns szó, cím, tárgy és kiíró alapján lehet keresni. 4. ábra: Keresődoboz a közbeszerzési adatbázisban

8 TALÁLATI LISTA Fontos szempont, hogy a keresett szó szerepel-e tárgyszóként valamely dokumentumhoz hozzárendelve. Ha igen, ezt a rendszer előre veszi. Szempont például az is, hogy a keresett szó a joganyagban hol helyezkedik el: a címében, alcímében, vagy csak a szövegében. Szempont továbbá, hogy a keresett szó hányszor fordul elő az adott anyagban. A találatokat a rendszer alapbeállításként súlyozza (a lényeges találatot előre véve), de ezt a megjelenítést át lehet állítani a Jogtáron megszokott, és a jogforrási hierarchián alapuló rendezettségre. (Legelőször a törvények, majd a kormány, és miniszteri rendeletek jelennek meg, ahol ez nem értelmezhető, alfabetikus, illetve év, ezen belül sorszám szerint csökkenő a rendezés.) A találati lista tetején megtekinthető először is, hogy mely adatbázisokban és hány találat volt. Amely adatbázisokban nem volt találat azokat a rendszer jobbra rendezi. A részletezés után a találati listán adatbázisonként kerülnek megjelenítésre a találatok. A találati listában jelenítettünk meg egy linket a jogszabályok adatbázisban, ami a Kormányzati Portálra vezet el, és ahol a jogszabályok ingyenes, időállapotok nélküli, hatályos szövege tölthető le. A találati lista tartalmából információt kapunk az adott dokumentum típusáról (melyik adatbázishoz tartozik), a dokumentum számáról, elnevezéséről, címéről, a dokumentum forrásáról (melyik termékünkön található az anyag), a dokumentum árának kategóriájáról, és a szövegkörnyezetről, ahol a keresett szót a rendszer megtalálta az adott anyagban. Egyes adatbázisokban a fentieken túl további információk is megjelennek, így például az egyéb jogi anyagoknál megtekinthető az is, melyik tárcalapban jelent meg az adott dokumentum. Az áttekinthetőség miatt a rendszer mindegyik adatbázisban az első 5 találatot mutatja, ha ennél több találat van, akkor ezeket a további találatok sorra kattintva lehet megnézni. 5. ábra: A találati lista Dokumentumkezelés JOGI DOKUMENTUMOK A találati listából kiválasztott és megnyitott dokumentum két részre tagolódik. A képernyő egyik oldalán található maga a szöveg, a másik oldalán pedig a szöveg tartalomjegyzéke. A dokumentum szövegét több részegységben, tagoltan jelenítettük meg, ahol a megnyitott dokumentumban a lapozást navigáló gombok segítik. A szövegben található jeleknek meghatározott jelentőségük van, amelyek a szöveget bizonyos többletinformációkkal egészítik ki, úgymint Csillag: plusz információt tartalmaz az adott anyaghoz, pl.: a változásokat, megjelenést, kihirdetés napját. Kék mutató új: a joganyagban jelöli a változott bekezdéseket.

9 Sárga jelölés: a tartalomjegyzéket szinkronizálja a dokumentummal, és a könnyebb eligazodást szolgálja (könyvjelző). Láncszem: az adott szövegrészhez kapcsolódó anyagokat mutatja meg, ilyen kapcsolódó anyagok lehetnek a kommentárok, bírósági döntések, iratminták. Linkek: az anyagokban meghivatkozott további anyagokat lehetőség van megtekinteni a keresési eljárás végigvezetése nélkül. A tartalomjegyzék segítséget nyújt a dokumentumban való eligazodáshoz úgy, hogy a kívánt fejezetre kattintva a szövegben is az adott helyre ugrik a kurzor. A tartalomjegyzék felett még két fontos rendszerelemet kell kiemelni, a közlönyinformációt és az időállapotot, amelyek a megnyitott dokumentumhoz tartoznak. Közlönyinformáció: megmutatja, hogy az adott dokumentum hol jelent meg. A rendszer sajátja, hogy egy anyagnak nem csak az első megjelenését, hanem a későbbi megjelenéseit is mutatja. Időállapot: lehetőséget nyújt arra, hogy a letöltött anyagnak több időállapotát is megismerhessük, és válasszunk a szükséges időállapotok között. 6. ábra: Dokumentum a jogi adatbázisban A CÉGADATBÁZIS DOKUMENTUMAI Kétfajta dokumentum érhető el a cégadatbázisban. Lekérhetünk a cégekről a cégmásolatnak és a cégkivonatnak megfelelő mezőket tartalmazó dokumentumokat. (A cégkivonat a cég éppen hatályos, míg a cégmásolat az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló, vagy törölt bejegyzését tartalmazza). A cégadatlapok a már ismert módon nyújtanak információt többek között a cég nevéről, székhelyéről, telephelyéről, adószámáról, cégjegyzékszámáról.

10 7. ábra: Dokumentum a cégadatbázisban A KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS DOKUMENTUMAI A találati listából kiválasztott és megnyitott dokumentum két részre tagolódik. A képernyő egyik oldalán található maga a szöveg, a másik oldalon a hirdetményhez kapcsolódó adatok. 8. ábra: Dokumentum a közbeszerzési adatbázisban

11 Funkciók A Jogi Adatbank fő menüsora két részből áll. A felső sor tartalma a keresés, a találati lista és a dokumentum. Keresés: a nyitó vagy másképpen főoldal, ahol a keresődoboz segítségével az adatbázisokban lehet keresni. A jogi adatbázisban a részletes kereső többek között lehetőséget ad adatbázis szerinti szűrésre, illetve közlöny szerinti keresésre. Találati lista: az egy adott keresésre kiadott találatok listáját tartalmazza. Dokumentum: e menüpontnál a már kiválasztott és letöltött anyagra lehet visszalépni. Ez utóbbi két menüpont sajátja, hogy egy ún. history funkcióval a legutolsó 5 keresésre adott találati listára, illetve a letöltött öt dokumentumra lehet visszakeresni. A zöld sávban lévő menüsorban a rendszer alapvető használatát segítő eszközök vannak: Belépés: a rendszerbe való bejelentkezést, illetve kijelentkezést szolgálja. A bejelentkezéshez szükség van a felhasználó nevére és a jelszavára. Bejelentkezni a rendszerbe itt, illetve az első dokumentum megnyitásakor lehet. Megrendelés: gombnál van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. Árak: a dokumentumokat adatbázisok szerint árkategóriákba soroltuk. A kategóriákhoz tartozó árakat az árlistában tettük közzé. Súgó: a rendszer használatához kapcsolódó útmutatót hívja elő. Információk: az impresszumot, a megrendelést, a szerzők nevét, az általános szerződési feltételeket, a technikai feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot tartalmazza. A kalkulációt és a tervezhetőséget segítő egyik legfontosabb jelzés az első letöltés után, és azt követően minden belépés során megjelenik a zöld sávban. Itt kerülnek felsorolásra azok az adatok, amik a Felhasználó előfizetéssel kapcsolatos alapadatait tartalmazzák, úgymint a belépéshez szükséges felhasználónév, a rendelkezésre álló keret, a feltöltés funkciója, illetve az előfizetési idő lejártának dátuma. Amikor a keret, illetve az idő a lejártához közeledik, az alapadatok piros színűvé változnak. A megnyitott dokumentummal járó munkát, használhatóságot segíti a keresés, a nyomtatás és a mentés funkció. Nyomtatás: az adott dokumentum egy részét és egészét el lehet menteni word és pdf formátumban. A pdf formában kinyomtatott dokumentum fejlécén több információ segíti az anyaggal való további munkát, jogszabály esetén különösen ilyen a kinyomtatott anyag időállapota, a nyomtatás ideje. Mentés: A dokumentum megnyitása után lehetőség van a dokumentum elmentésére word és pdf formátumban. A pdf formában elmentett vagy kinyomtatott dokumentum fejlécén megtekinthető a dokumentum címe, száma, az adott dokumentum időállapota és hogy az adott műveletet mikor hajtották végre. Keresés: a dokumentumban lehetőség van keresni egy adott szóra, akár egy paragrafusra, de a dokumentum megnyitásakor automatikusan a keresett szót adja be. Navigáló gombok: az adott anyag részei közötti tájékozódást segítik.

12 9. ábra: A használhatóságot segítő eszközök Árak, előfizetések A Jogi Adatbank internetes szolgáltatás 6 előfizetési konstrukciót kínál ügyfeleinek. A szolgáltatásra éves illetve féléves időszakra egy összegben lehet előfizetni. Az előfizetési díj magába foglalja az adatbankhoz való hozzáférés díját és a dokumentumok vásárlására fordítható levásárolható díjat. Az előfizetési konstrukciókra az átalánydíjas előfizetési modell jellemző, ami szerint a jogi adatbázisból az alapadatbázisok (a jogszabályok, egyéb jogi anyagok és a döntések adatbázis) korlátlanul használhatóak, illetve letölthetőek, míg a szakadatbázisok adattartalmait a levásárolható díj-rész erejéig lehet megvásárolni. Ha a levásárolható keretösszeg elfogy az előfizetéses időszak alatt lehetőség van a keret feltöltésére Ft feltöltési egységekben. Az előfizetés meghosszabbítása az előfizetési időszak lejártakor történik meg.

13 ELŐFIZETÉSI KONSTRUKCIÓK TÍPUSAI Előfizetés típusai Nettó ár Áfa Éves előfizetés Hozzáférési díj Ft 20% Ebből az alap-adatbázisokhoz történő KORLÁTLAN hozzáférés díja Ft Ebből a szakadatbázisokból történő letöltésre fordítható összeg Ft Féléves előfizetés Hozzáférési díj Ft 20% Ebből az alap-adatbázisokhoz történő KORLÁTLAN hozzáférés díja Ft Ebből a szakadatbázisokból történő letöltésre fordítható összeg Ft Bevezető ár Jogtár előfizetőknek* Éves előfizetés Hozzáférési díj Ft 20% Ebből az alap-adatbázisokhoz történő KORLÁTLAN hozzáférés díja Ft Ebből a szakadatbázisokból történő letöltésre fordítható összeg Ft Féléves előfizetés Hozzáférési díj Ft 20% Ebből az alap-adatbázisokhoz történő KORLÁTLAN hozzáférés díja Ft Ebből a szakadatbázisokból történő letöltésre fordítható összeg Ft Bevezető ár Jogtár Plusz előfizetőknek* Éves előfizetés Hozzáférési díj Ft 20% Ebből az alap-adatbázisokhoz történő KORLÁTLAN hozzáférés díja 0 Ft Ebből a szakadatbázisokból történő letöltésre fordítható összeg Ft Féléves előfizetés Hozzáférési díj Ft 20% Ebből az alap-adatbázisokhoz történő KORLÁTLAN hozzáférés díja 0 Ft Ebből a szakadatbázisokból történő letöltésre fordítható összeg Ft Feltöltési egység (a feltöltött összeg mindig 100%-ban levásárolható szakadatbázisok dokumentumaira) Ft 20% A DOKUMENTUMOK ÁRA A Jogi Adatbankban minden dokumentumot kategóriákba soroltunk. Felhasználás során a kategóriákhoz tartozó árral csökken az előfizető egyenlege. Dokumentumárak Árak (Ft) típus nettó bruttó Alap Jogszabályok A 0 0 adatbázisok Egyéb jogi anyagok B 0 0 Döntések C 0 0 Szakadatbázisok Kérdések és válaszok, példák D Iratminták E Szakcikkek F Kommentárok (darabolva) G Kiskommentár egyben N Nagykommentár egyben O Cégadatok H Idegen nyelvű joganyagok ( karakter) I Idegen nyelvű joganyagok karakter) J Idegen nyelvű joganyagok ( karakter) K Idegen nyelvű joganyagok ( karakter) L Idegen nyelvű joganyagok ( felett karakter) M Közbeszerzési tenderek T *A bevezető ár a visszavonásig érvényes.

14 CompLex Kiadó Kft Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: (1) complex.hu Több mint kiadó Szakmai partner

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

Moodle tanulói kézikönyv

Moodle tanulói kézikönyv Moodle tanulói kézikönyv A Könyvtári Intézet által működtetett Moodle távoktatási felület eléréséhez internet hozzáférés szükséges! A közzétett tananyagokat nem ajánlott nyomtatni, nem csak az anyag mennyisége

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV

OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ... 2 AZ OPTIJUS TARTALMI ELEMEI... 2 OptiJUS alapszolgáltatás:... 2 OptiJUS kiegészítő modulok:... 2 ADATBÁZIS... 3 ONLINE FELÜLET ÁLTALÁBAN...

Részletesebben

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Az Útravaló Ösztöndíjprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/esely_2011 címen érhető el. Az

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Tartalom 1. Regisztráció... 2 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 5 3. EPTK felület bemutatása... 7 3.1. Fő menüpontok... 8 1.1.1.

Részletesebben

ETR Pénzügyi közönségszolgálat

ETR Pénzügyi közönségszolgálat ETR Pénzügyi közönségszolgálat modul Azonosító: ETR-PKSZOLG Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

Word 2010 magyar nyelvű változat

Word 2010 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk.

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. 1. ábra Ha a programot csak egy hónapig kívánja használni, akkor az 123456789123 telepít

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont. Almenüpontok:

Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont. Almenüpontok: JogTárház Használati útmutató Felsô menü: Jogszabály- és dokumentumtár menüpont Almenüpontok: Jogszabályok Megjeleníti a teljes jogszabálylistát. A Következô oldal illetve az Elôzô oldal linkekre kattintva

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz LafiSoft program FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV Számlázó programhoz Kiss Zoltán Számítógép programozó Telepítése: Helyezze be a CD-t a CD ROM-ba, majd kattintson a SAJÁTGÉP => CD ROM mappára ahol látni fog egy

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank. ERA Postaláda szolgáltatás. Felhasználói segédlet

Magyar Nemzeti Bank. ERA Postaláda szolgáltatás. Felhasználói segédlet Magyar Nemzeti Bank ERA Postaláda szolgáltatás Felhasználói segédlet v1.0 Budapest, 2015. június 08. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 3 Az ERA Postaláda szolgáltatás használata... 4 Bevezetés Az ERA

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez Tartalomjegyzék: 1. Bevezető... 2 2. Belépés... 3 Microsoft Internet Explorer 7 esetében... 3 Mozilla Firefox 2

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

Intézményi helyzetelemzések módszertani leírása, eljárásrendje, Bevezetési útmutatók a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) alkalmazásához - 1/94 -

Intézményi helyzetelemzések módszertani leírása, eljárásrendje, Bevezetési útmutatók a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) alkalmazásához - 1/94 - Intézményi helyzetelemzések módszertani leírása, eljárásrendje, eszközei Bevezetési útmutatók a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) alkalmazásához - 1/94 - TARTALOMJEGYZÉK Általános bevezető. 3 I. rész:

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. K&H e-bank felhasználói kézikönyv utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-HWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2002. április 24. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

Felhaszna ló i ú tmútató

Felhaszna ló i ú tmútató Felhaszna ló i ú tmútató Tartalom Tartalom... 1 Az háttere, célja... 2 Az használata... 2 Elérési web-cím... 2 Jogosultság... 2 Bejelentkezés... 3 Elsődleges intézmény... 4 Másodlagos intézmény... 4 Páciens

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer

TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer TERC V.I.P. Összevont Épít ipari Költségvetés-készít Programrendszer Felhasználói kézikönyve TERC Kft. Budapest 2015. Kiadó: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1149 Budapest, Pillangó park 9. Tel.:

Részletesebben

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program CIN Számítástechnika és Szoftverház 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Használati útmutató az MLSZ.info-hoz Játékvezetık részére Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2011. augusztus 13-i állapot)

Használati útmutató az MLSZ.info-hoz Játékvezetık részére Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2011. augusztus 13-i állapot) Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2011. augusztus 13-i állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2011. augusztus 13-i állapot / mlsz.info 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Bevezetés Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve

Részletesebben

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Chrome Kft. 2015 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 1 2. Rendszer áttekintése... 1 3. Outdoor... 3 3.1. Útszakaszok... 4 3.1.1. Útszakaszok létrehozása és szerkesztése...

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 1.0 2013. március 18. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elektronikus eljárás, okirat-sablonok, mintaokirat és a nyomtatványok

Elektronikus eljárás, okirat-sablonok, mintaokirat és a nyomtatványok Elektronikus eljárás, okirat-sablonok, mintaokirat és a nyomtatványok Mi az elektronikus eljárás? Ez egy olyan eljárás, amelynek során az egyébként papíron elkészült, aláírt, megszerkesztett dokumentum

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal Vényírás Amennyiben sikeresen kitöltöttük és elmentettük a megvizsgált személy ápolási esetét, lehetőségünk van vény felírására, az alábbi módon; 1. ábra A gomb megnyomásával egy legördülő menü tárul elénk,

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

A regisztrációs űrlapon kérjük, adja meg a vezeték és keresztnevét, a munkahelyét valamint legalább egy telefonos elérhetőségét.

A regisztrációs űrlapon kérjük, adja meg a vezeték és keresztnevét, a munkahelyét valamint legalább egy telefonos elérhetőségét. A DOKUMENTUM CÉLJA A dokumentum azoknak a Külső képzésszervező munkatársaknak szól, akik részt vesznek a Téli Közfoglalkoztatási Programok szervezésében. A kézikönyv azokat a jelentéstételi feladatokat

Részletesebben

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Moltech AH. Kft. Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Felhasználói útmutató Molnár Csaba 2010.10.14. FELHASZNALOIUTMUTATO A rendszer elérhetősége: http://webstore5.moltech.hu Internetes Ékszíj

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz Felhasználói dokumentáció a számviteli politika programhoz Forgalmazó: FORINT-SOFT KFT 6500 Baja, Roosevelt tér1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 420-857 e-mail: forintsoft@forintsoft.hu www.forintsoft.hu

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - 1 - www.ksb.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje a keresőmotorok működésének alapjait, tudjon segítségükkel hatékonyan keresni.

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje a keresőmotorok működésének alapjait, tudjon segítségükkel hatékonyan keresni. Keresőmotorok A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje a keresőmotorok működésének alapjait, tudjon segítségükkel hatékonyan keresni. Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot,

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv (OPÜFK)

pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv (OPÜFK) elektronikus pályázati rendszer pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv (OPÜFK) készítette: INFO-Grafix Kft. Ecker Viktor Betkó Pál Jakus Richárd utolsó módosítás dátuma: 2015-12-22 15:42:54 1. OPÜFK

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 11 3. EPTK felület bemutatása... 13 3.1. Fő menüpontok...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA

LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA Levelező rendszerünk lehetővé teszi önnek a biztonságos, un. SSL protokollon keresztüli levelezést, így a beállítások illusztrálása ezt a biztonságos levelezéshez szükséges tennivalókat

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015.

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.0 2012.11.05. A teljes dokumentáció megváltozott 3.1 2013.03.13. 4. Címek kezelése - előkészület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

COOSPACE. Kurzusszínterek 15 perc alatt

COOSPACE. Kurzusszínterek 15 perc alatt COOSPACE Kurzusszínterek 15 perc alatt Mi az a CooSpace? A CooSpace egy oktatás- és kutatástámogató rendszer, mely a felsőoktatás különböző képzési formái által meghatározott keretek között zajló oktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

Szakmakódok jegyzéke V2.0.0.0

Szakmakódok jegyzéke V2.0.0.0 Szakmakódok jegyzéke V2.0.0.0 Bemutató verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ILIAS 4.2.2 újdonságai

Az ILIAS 4.2.2 újdonságai Az ILIAS 4.2.2 újdonságai munkaasztal, teszt, kérdőív, adminisztráció Összeállította: Berecz Antónia, 2012.05.08. Tartalomjegyzék Munkaasztal... 1 Teszt... 5 Kérdőív... 10 Adminisztráció... 12 Az alábbiakban

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az RLB-60 Betéti Társaság között,

Részletesebben

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft.

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft. AllBestBid Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához 2016. március DFL Systems Kft. Tartalomjegyzék Általános leírás... 2. oldal Regisztráció... 2. oldal Saját árlejtések...

Részletesebben

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére 4. számú melléklet A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. e-matrica értékesítésére

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben