EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc"

Átírás

1 MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: EGYÉNI KÉRDŐÍV Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc Kérdezés időpontja: Év hó nap Kérdező neve: BUDAPEST, 1972

2 1. Engedje meg, hogy először is néhány kérdést tegyek fel munkájáról, munkahelyéről, arról, hogy eddig milyen munkahelyeken dolgozott életében. Kérem emlékezzen ezekre vissza. Foglalkozás Munkahely Munkahely Mettől-meddig megnevezése telephelye dolgozott itt 101. év év 102. év év 103. év év 104. év év 105. év év 106. év év 107. év év 108. év év 109. év év KÉRDEZŐ! A kérdések sorrendje: 101. A kérdezett jelenlegi pontos foglalkozása A kérdezett első kereső foglalkozása X A kérdezettnek nem volt kereső foglalkozása 2. Az első foglalkozását hogyan, milyen körülmények között, milyen meggondolás alapján választotta? 3. A jelenlegi foglalkozásával mennyire elégedett, illetve elégedetlen? 1. Elégedett 2. Részben elégedett 3. Nem elégedett 3.1. Miért? 2

3 4. Kérjük mondja meg, hogy a következő jellemzők milyen mértékben az Ön konkrét munkája. Felsorolok néhány ellentétpárt és kérem, döntse el, hogy melyik, mennyire jellemző az Ön munkakörülményeire. fárasztó egészségtelen fizikai bonyolult piszkos nehéz nem fárasztó nem egészségtelen szellemi egyszerű tiszta könnyű ugyanazt csinálja egész nap ügyességet igényel veszélyes Másoktól függően különböző munkákat csinál a nap folyamán Inkább erőt igényel biztonságos Másoktól függetlenül 4.1. Az előbb felsoroltak közül melyik a leginkább jellemző az Ön munkájára? 4.2. Ön a munkakörülményeiben mit tart a legelőnytelenebbnek és a legelőnyösebbnek? 5. Ha eddig több foglalkozása volt, melyiket szerette közülük legjobban? KÉRDEZŐ! Csak azoknak kell feltenni, akiknek több foglalkozásuk volt. 1. a jelenlegit 2. nem a jelenlegit, hanem (a foglalkozás azonosítási száma ) 3. egyiket se szerette 5.1. Kérjük indokolja meg: KÉRDEZŐ! A kérdés feltevésének módjára lásd az utasítást! 3

4 6. Sokan vannak, akik gyakran változtatják munkahelyüket. Az embereknek erről különböző a véleményük. Vannak, akik azt mondják, hogy azok, akik gyakran változtatják munkahelyüket 1 ügyes emberek, mert így találják meg igazán a számításukat 2 mások szerint ezek felelőtlen, mihaszna emberek 6.1. Ön melyik véleménnyel ért inkább egyet. Kérjük, mondja el, hogy mi erről az Ön véleménye? KÉRDEZŐ! Csak azoknak kell feltenni, akiknek csak mezőgazdasági foglalkozásuk volt! 7. Tervezi-e, hogy a közeljövőben ipari munkát vállal? 2 nem 7.1. Miért? KÉRDEZŐ! Csak azoknak kell feltenni, akiknek volt legalább egy ipari foglalkozásuk, de jelenleg a mezőgazdaságban dolgoznak Miért választotta első ipari foglalkozását? 8.2. Miért ment vissza a mezőgazdaságban dolgozni? 8.3. Tervezi-e, hogy a közeljövőben ipari munkát vállal? 4

5 KÉRDEZŐ! Csak azoknak kell feltenni, akiknek jelenleg nem mezőgazdasági foglalkozásuk van, de volt mezőgazdasági foglalkozásuk!) 9.1. Miért választotta első nem-mezőgazdasági foglalkozását? 9.2. Tervezi-e, hogy belátható jövőben visszamegy a mezőgazdaságba dolgozni? 9.3. Miért? INGÁZÁS KÉRDEZŐ! A következő kérdéseket csak azoknak kell feltenni, akik nem lakóhelyükön dolgoznak, nem mezőgazdasági munkában!) 10. Ha nem a lakóhelyén dolgozik mi ennek a legfőbb oka? 11. Ön hogyan került az első városi munkahelyére? Honnan, kitől értesült a városi munkahelyéről, ki ajánlotta? Dolgoztak-e már ott rokonai? Dolgoztak-e ott földijei? 5

6 11.4. Többen mentek-e egyszerre erre a munkahelyre, vagy csak Ön egyedül ment? 1 többen 2 egyedül Ön után mentek-e mások is falujából erre a munkahelyre? 2 nem Ön ajánlotta-e valakinek ezt a városi munkahelyét?, rokonnak 2 igen ismerősnek 3 nem ajánlotta senkinek 12. Kikkel dolgozik Ön egy brigádban? 1 falubeliekkel 2 nem falubeliekkel, de más falusiakkal 3 városiakkal 13. Ha nem jár mindennap haza, hol lakik? kivel munkásszállás albérlet ágybérlet Egyéb, éspedig Válaszlehetőségek: 1 egyedül 2 falubeliekkel 3 nem falubeliekkel, más falusiakkal 4 városiakkal 14. Vannak-e barátai abban a városban, ahol Ön dolgozik? 15. Meg szokta-e Ön hívni otthonába városi barátait, munkatársait? Ha igen, milyen alkalmakra? 6

7 16. Meg szokta-e Ön látogatni városi barátait, munkatársait az otthonukban? Ha igen, milyen alkalmakból? 17. Kérem, mondja el, hogy ott ahol dolgozik, kikkel szokott Ön általában az alább felsorolt helyekre járni? I. II. nem jár egyedül földivel nem földivel ingázóval településen lakóval Vendégségbe Moziba Meccsre Eszpresszóba Vendéglőbe Italboltba Klubba, kultúrházba FALU VÁROS KAPCSOLAT (Mindenkitől kell kérdezni!) 18. Mikor volt utoljára Mi célból? a közeli községben a közeli városban a megyeközpontban Budapesten 19. Sok falusi ember költözik be a városba, de sokan vissza is térnek a falujukba. Az Ön véleménye szerint mi az, ami vonzza az embereket a városba? 7

8 19.1. És miért térnek vissza sokszor a városból a falujukba az emberek? Az Ön véleménye szerint mi marasztalja az embereket falun? 20.a. Sokszor lehet hallani embereket arról beszélni, hogy milyen a város és milyen a falu. A vita legtöbbször akörül folyik, hogy mi a városi, és mik a falusi élet előnyei. Ha Ön bekapcsolódna egy ilyen beszélgetésbe, mit mondana a városról A munkalehetőségek szempontjából Anyagi szempontból Az emberek közti kapcsolatok szempontjából Milyen a városi emberek élete 20.b. Mit mondana el a faluról? A munkalehetőségek szempontjából Anyagi szempontból 8

9 20.7. Az emberek közti kapcsolatok szempontjából Milyen a falusi emberek élete 21. Véleménye szerint ki találta meg inkább a számítását? 1 aki a faluban maradt 2 aki a városba ment dolgozni 3 aki be is költözött a városba 4 egyéb választ mond, mégpedig: Miért? 22. Letelepedne-e Ön valamelyik városban, ha lehetősége volna erre? Ha igen, melyik városban telepedne le? És a városnak melyik részén? a város központjában, a városközponttól távol eső részén stb. 23. Hány szobás lakást szeretne magának? 9

10 VÉLEMÉNYEK A TERMELŐSZÖVETKEZETRŐL (Mindenkitől meg kell kérdezni!) 24. Volt-e Ön életében Tsz-tag? (Illetve jelenleg is tag-e?) Ha igen megszakítás nélkül (óta) Megszakításokkal -tól. -ig -tól. -ig Igen, de kilépett -ban Első belépéskor mit vitt be a közösbe (föld, állatok, épület)? 25. A Tsz-ről sokfajta vélemény létezik. Kérjük mondja meg, hogy alábbi véleményekkel mennyire ért egyet, illetve nem ért egyet. Teljesen egyetért Részben ért egyet Nem ért egyet 1. A Tsz jó megélhetést biztosit akkor is, ha az ember nem dolgozik látástól vakulásig A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a Tszben ugyanakkora földön nagyobb termelést lehet elérni A Tsz-ben dolgozók általában nagyobb erőt fordítanak a háztáji munkára, mint a közös gazdaság dolgaira A Tsz azoknak jó, akik nem szeretnek ügyeskedni, akikben nincs vállalkozói szellem, hanem inkább a biztos, kockázatmentes munkát kedvelik Tapasztalatai szerint az egyéni gazdálkodáshoz képest Tsz milyen hátrányokkal jár? 10

11 25.2. Tapasztalatai szerint az egyéni gazdálkodáshoz képest a Tsz milyen előnyökkel jár? KÉRDEZŐ! A további Tsz-re vonatkozó kérdéseket csak azoktól kell kérdezni, akik jelenleg is Tsz-tagok! 26. Hozzászólt-e Ön Tsz-közgyűlésen valamilyen kérdéshez? Ha igen, milyen kérdésekhez, mit szólt hozzá? Milyen választ kapott kérdésére? Volt-e valamilyen javaslata a Tsz munkájával kapcsolatban? Ha igen, mi volt a javaslata?? Mi lett a javaslat sorsa? (elfogadták, nem fogadták el, nem válaszoltak rá) 27. Az Ön véleménye szerint mit kellene tenni, hogy jobb legyen a Tsz? 28. Az Ön tapasztalata szerint igazságos-e a Tsz-ben a jövedelem elosztása? 11

12 28.1. Miért? 29. Az Ön véleménye szerint mennyire fontos, hogy egy Tsz-vezető 1. Értse a paraszti munka minden csínjátbínját Nagyon fontos Fontos Kevésbé fontos Ügyesen gyarapítsa a Tsz jövedelmét Törődjön a tagok gondjával, bajával Legyen megfelelő tudása, szakképzettsége a korszerű mezőgazdasági üzem vezetéséhez 5. Mindenkivel egyformán emberségesen bánjon, ne kivételezzen senkivel 6. Legyenek jó összeköttetései a megyénél, a minisztériumban Ezek közül melyik a két legfontosabb? 30. Jelenleg a Tsz-ben dolgozó emberek jelentős részének több jövedelme származik a háztájiból, mint a szövetkezetből. Hogy látja Ön, lehet-e azzal számolni, hogy 5-10 év múlva a háztájiból származó jövedelem a Tsz jövedelemhez képest 1 csökkenni fog 2 növekedni fog 3 a jelenlegivel kb. azonos lesz 4 nem tudja megmondani Mivel indokolja válaszát? 12

13 ANÓMIA KÉRDEZŐ! Ezeket a kérdéseket mindenkinek fel kell tenni! Következőkben néhány véleményt olvasok fel Önnek. Az emberekkel beszélgetve gyakran hallani ilyen és hasonló véleményeket. Kérem, hogy mondja meg, mennyiben ért illetve nem ért egyet az egyes kijelentésekkel. 31. Napjainkban az embereknek főleg a mának kell élnie, mivel ki tudhatja, hogy mit hoz a holnap 1 teljesen egyetért 2 részben egyetért 3 nem ért egyet 32. Bár néhányan nem ezt mondják, az emberek többségének helyzete nehezebb 1 teljesen egyetért 2 részben egyetért 3 nem ért egyet 33. ha az ember arra gondol, hogy mit hozhat a jövő, nehéz felelősség gyermekeket világra hozni 1 teljesen egyetért 2 részben egyetért 3 nem ért egyet 34. nem sok haszna van az embernek ügyes bajos dolgaival hivatalos emberekhez fordulnia, mert azok gyakran nem igazán érdekeltek a kisember problémáinak megoldásában 1 teljesen egyetért 2 részben egyetért 3 nem ért egyet 35. Aggodalommal tölt el a gyermekeinkre váró jövő 1 teljesen egyetért 2 részben egyetért 3 nem ért egyet 36. Manapság az ember nem tudhatja, hogy igazán kire számíthat 1 teljesen egyetért 2 részben egyetért 3 nem ért egyet 13

14 PRESZTIZS (Mindenkitől meg kell kérdezni!) 37. A falvakban az elmúlt évtizedek során sokfajta változásnak lehettünk tanúi. Elég sok ember változtatott foglalkozást. Most felsorolok néhány jellegzetes foglalkozásváltást (foglalkozás-cserét) és az érdekelne, hogy az Ön tapasztalata, véleménye szerint az ilyen embereknek hogyan változott a jövedelme és a megbecsültsége a foglalkozás-változás következtében 371. Anyagilag 372. Megbecsültsége a faluban Jobb Nem Rosszabb Nagyobb Nem Kisebb lett változott lett változott 1. Egy kb. 10 holdas egyéni Tsz paraszt lett gazdából 2. Egyéni 10 holdas gazdából városba bejáró segédmunkás vagy betanított munkás lett 3. Egy Tsz parasztból városba bejáró segédmunkás vagy betanított munkás lett 4. Egy egyéni 10 holdas gazdából városba beköltözött segédmunkás vagy betanított munkás lett 5. Egy Tsz-parasztból a városba beköltözött segédmunkás vagy betanított munkás lett 14

15 38. Most engedje meg, hogy néhány kártyát adjak át Önnek. Ezeken a kártyákon különböző foglalkozások szerepelnek. Arra kérem, rendezze sorba ezeket a foglalkozásokat a következő szempontok szerint A jövedelem, a foglalkozás által biztosított anyagi lehetőségek szempontjából Abból a szempontból, hogy melyik foglalkozást becsülik inkább és melyiket kevésbé az Önök falujában Végül abból a szempontból, hogy milyen foglalkozású emberek rendelkeznek inkább más emberek felett. KÁRTYA SZÁM KÁRTYA SZÁM KÁRTYA SZÁM

16 VALLÁS (Mindenkitől meg kell kérdezni!) 39. Milyen vallású Ön? 40. Fizet-e Ön egyházi adót? 41. Mikor volt utoljára templomban? 43. Kérjük mondja meg, hogy a falubeliekhez viszonyítva Ön 1 vallásosabbnak érzi magát 2 körülbelül annyira vallásosnak tartja magát mint az átlag 3 kevésbé vallásosnak tartja magát 4 egyáltalán nem vallásos 16

17 44. (KÉRDEZŐ! A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ KÉRDÉSEKET MEG KELL KÉRDEZNI!) Mikor volt utoljára Melyik településen Mennyi idő alatt ért oda Hogyan, milyen közlekedési eszközzel érte el Eszpresszó, cukrászda, italbolt, étterem Művelődési ház Mozi Színház, hangverseny Meccs Ruhát vásárolni Tartós fogyasztású cikket vásárolni Szerszámokat, munkaeszközöket venni Élelmiszert venni Körzeti orvosnál Szakorvosi rendelésen Gyógyszertárban Postán OTP-ben Rendőrségen Tanácsban 17

18

19 45. Milyen gyakran néz TV-t 1 naponta 2 hetente többször 3 hetente 4 ritkábban 5 nem néz 46. Milyen gyakran olvas újságot 1 naponta 2 nem naponta 3 általában nem olvas GYEREKEK (Csak abban az esetben kell a kérdéseket feltenni, ha a megkérdezett nem él házastársi viszonyban, de vannak gyermekei.) Csak akkor kell megkérdezni, ha van a családdal együttélő felső tagozatos. 47. Most néhány kérdést szeretnék az Önnel együttélő tanuló (ei)re vonatkozóan feltenni. (Az általános iskola felső tagozatába (5-8 osztály) járó (ek)ről. A azonosítási száma: Milyen iskolai végzettséget szeretne Ön a számára? (1 általános iskola 2 ipari tanuló 3 középiskola 4 főiskola, egyetem 5 egyéb, éspedig 6 nem tudják még) Miért? Milyen pályát, foglalkozást szánna legszívesebben a számára? Miért?.. 19

20 A kérdést akkor kell feltenni, ha van a családban ipari tanuló A azonosítási száma: Jelentkezett-e a másfajta iskolába is (tovább a 482.es kérdésre) Ha igen, hova milyen típusú iskolába jelentkezett? Az eredeti terv miért nem valósult meg? Most már elégedettek-e azzal az iskolával ahova a jár? Miért? Hány éves volt a amikor elhatározták, hogy ezt a szakmát tanulja? Ki javasolta ezt a szakmát? Van-e a családban valaki, akinek ugyanaz a szakmája, mint amit a tanul? Ha igen, ki az rokonsági fok szerint? Van-e baráti, ismerősi körben valaki, akinek ugyanaz a szakmája, mint amit a tanul Ki járt utána a családból, hogy ez a szakma jó lesz-e a nek? Ha a az iskola telephelyén lakik, ki intézte a szállítást? 20

21 (az előző táblázat folytatása) Tulajdonképpen ki választotta a szakmát a számára? Az Ön véleménye szerint melyek a által tanult szakma előnyei? Eredetileg is erre a pályára szánták a et Ha nem, miért nem valósult meg az eredeti elképzelés? Milyen foglalkozást, pályát szánnak legszívesebben a nek? 1 azt amit most tanul 2 más, éspedig: Szeretné-e Ön ha a tovább tanulna? Milyen legmagasabb iskolai végzettséghez szeretné Ön juttatni a et? (1 ipari tanuló 2 középiskola 3 főiskola egyetem 4 egyéb, éspedig: 5 nem gondolkodott rajta) 21

22 Akkor kell feltenni, ha van középiskolás. A azonosítási száma: Az iskola helyben van-e?, naponta jár be 3 nem, az iskola telephelyén lakik Ha az iskola telephelyén lakik a, ki intézte el a szállást? Tulajdonképpen ki akarta, hogy a középiskolába járjon? Az Ön véleménye szerint a számára a középiskola elvégzése milyen előnyökkel jár? Milyen iskolai végzettséget szeretne Ön a számára? (1 középiskola 2 főiskola, egyetem 3 egyéb, éspedig: 4 nem tudják, nem gondolkodtak rajta) Milyen pályát, foglalkozást szánna Ön legszívesebben a nek? 22

23 A következő kérdést akkor kell feltenni, ha egyetemre, főiskolára járó e van. A azonosítási száma: Eredetileg is oda jelentkezett-e a, ahol most tanul Hányszor jelentkezett, amíg felvették az egyetemre, főiskolára? 1 első jelentkezésre 2 második jelentkezésre 3 harmadik jelentkezésre vették fel Hova járt a középiskolába? (helység) Milyen tanulmányi átlaggal tette le a az érettségit? Az egyetemi, főiskolai felvétel tekintetében jelentett-e hátrányt az a középiskola, ahol a érettségizett? Ha igen, Ön miben látja hátrányát? Ha a hátránnyal indul az egyetemi, főiskolai pályán, sikerült-e ezt a hátrányt behoznia? 2 nem Ha nem, miért? 23

24 Csak akkor kell feltenni, ha van olyan együttélő, már dolgozó, aki egyetemi továbbtanulásra jelentkezett, de nem vették fel. A azonosítási száma: Véleménye szerint miért nem vették fel a et az egyetemre? Milyen tanulmányi átlaggal tette le a az érettségit? Az egyetemi, főiskolai felvétel tekintetében jelentett-e hátrányt az a középiskola, ahol a érettségizett? Ha igen, Ön miben látja a hátrányát? Milyen egyéb hátrány okozta a sikertelen felvételt? Most milyen munkát végez a? Tervezi-e, hogy ismét megpróbálja felvételét? 53. Az Ön véleménye szerint mi a szülő szerepe, feladata a foglalkozásának megválasztásánál? 54. Amikor Ön választott magának foglalkozást, a szülei mennyiben szóltak bele abba, hogy milyen foglalkozást válasszon, mennyiben befolyásolták a pályaválasztásban? 55. Erről ma mi a véleménye? 1 úgy volt helyes, ahogy tették 2 másképp lett volna jó, éspedig: 24

25 56. Most felsorolnék néhány, a eknek és szüleik közötti kapcsolatra vonatkozó kívánalmat. Ha Önnek egy éves, még nem házas gyermeke van (vagy lenne), milyen fontosnak tartja ezeket a kívánalmakat. nagyon fontos nem egyáltalán fontos fontos nem fontos a) Legyen tisztelettudó b) Legyen önálló véleménye c) Segítse munkájával a szüleit d) Adja haza a keresetét e) Számoljon be otthon a barátairól f) Kövesse szülei példáját g) Legyen őszinte, bizalmas viszonyban szüleivel h) Fogadja el szülei tanácsát i) Legyen baráti viszonyban szüleivel j) A szülő megbeszélhesse vele saját dolgait most felsorolnék néhány olyan lehetőséget, amelyek fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyermek elkövetkező élete boldog legyen. Kérjük, válassza ki ezek közül azt a hármat, amelyeket a legfontosabbnak tart abból a szempontból, hogy a gyermek élete boldog legyen. Választja Nem választja a) Örömét találja a munkában 1 2 b) Környezete becsülje meg 1 2 c) Legyen hatalom a kezében 1 2 d) Legyen jómódú 1 2 e) Tűnjön ki a többiek közül 1 2 f) Kiegyensúlyozott legyen az élete 1 2 g) Boldog legyen a házassága 1 2 h) Örömöt és megelégedést találjon gyermekeiben

26 Kérdező! Közvetlenül a megkérdezés befejezése után, a kérdező interjú elkészítése előtt töltse ki az alábbiakat! 1. Külső interjú feltételek 1 nagyon jó 2 kielégítő 3 nem túl jó 4 viszonylag jó Ha 3 vagy 4 akkor 1.1. Miért? 2. Az interjú szituáció a megkérdezés alatt: 1 alapvetően oldott, kellemes 2 inkább oldott, mint feszélyezett 3 se nem oldott, se nem feszélyezett 4 inkább feszélyezett, mint oldott 5 alapvetően feszélyezett, kellemetlen 3. A kérdezettnek az interjú egésze iránt tanúsított érdeklődése: 1 nagyon érdeklődő 2 mérsékelten érdeklődő 3 közömbös, semleges 4 inkább érdektelen, elutasító 4. A válaszoló a megkérdezés során válaszoláskor: 1 többnyire tétovázó volt 2 többnyire határozott volt 5. Feltételezhető-e, hogy a megkérdezett nem volt őszinte? 2 nem 3 nem tudja eldönteni 26

27 Ha igen 5.1. Melyik kérdéseknél? 5.2. Miben mutatkozott ez meg? 6. Esetleges egyéb megjegyzések: 27

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

ÉLETMÓD ÉS ÉLETMINŐSÉG

ÉLETMÓD ÉS ÉLETMINŐSÉG ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS; KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ! B ÉLETMÓD ÉS ÉLETMINŐSÉG A felvétel időpontja: 1. 1977 hó nap 2. 1977 hó nap A felvétel időtartama: 1. -tól -ig perc 2. -tól -ig perc Kérdezte: Kódolta:

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől iskola sorszáma pedagógus sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 alsó tagozatos tanár 2 felső tagozatos tanár Tankönyv-választás A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a kutatók és a TÁRKI Rt. nevében előre is köszönöm a vizsgálatban való részvételét!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a kutatók és a TÁRKI Rt. nevében előre is köszönöm a vizsgálatban való részvételét! iskola sorszáma osztály sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyja üresen! Kedves Diák! A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megbízásából 800 középiskolás diákot keresünk meg ezzel a

Részletesebben

Számítógépes tanfolyamok a paksi városi könyvtárban

Számítógépes tanfolyamok a paksi városi könyvtárban mélyrétegérõl, a tudáshordozók egyik legfontosabbikáról. A cseh-zsidó lángelme, a prágai Franz Kafka németül írt, de ez kényszerzubbony volt a számára. Nem volt az anyanyelve, nem volt a Mameloschen. Amikor

Részletesebben

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4.

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 154 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ _ Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Budapest, 1987 1. A kérdezett neme: 1- férfi 2 nő 2. Ön melyik évben

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

1-férfi. 3-elvált. 3-szakmunkásképzõ v. szakiskola. 5-fõiskola, egyetem. 9-oktatás. 12-háztartásbeli 13-nyugdíjas

1-férfi. 3-elvált. 3-szakmunkásképzõ v. szakiskola. 5-fõiskola, egyetem. 9-oktatás. 12-háztartásbeli 13-nyugdíjas Kérdõív Pécel infrastrukturális beruházásaihoz Utca, házszám: 1.Az adatszolgáltató neme: 0-nõ 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon 1-házas Név: 1-férfi 2-özvegy 3-elvált 3.Születési

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 1985.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló Készítette: Juhász Arnold és Beczéné Bálint Mónika Intézményünk bemutatása: A Dózsa Átmeneti szállás a BMSzKI Központi

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

Reménytelen, de nem komoly

Reménytelen, de nem komoly Csepeli György Reménytelen, de nem komoly A hazai rendszerváltás során játszódó politikai álarcosbál egyik emlékezetes pillanata volt, amikor 1998-ban a kőkemény liberálisból magát paternalista nemzeti

Részletesebben

Igényszintek kérdőív. MAGYAR RÁDIÓ és MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs kutatóközpont A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

Igényszintek kérdőív. MAGYAR RÁDIÓ és MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs kutatóközpont A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! MAGYAR RÁDIÓ és MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs kutatóközpont sorszám A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! Igényszintek kérdőív A kérdezés helye: A kérdezés időpontja: A kérdezés időtartama: Kérdezte: Kódolta: A

Részletesebben

GVH VKK Ügyismertségi kérdőív 1. 2012

GVH VKK Ügyismertségi kérdőív 1. 2012 GVH VKK Ügyismertségi kérdőív 1. 2012 Jó napot kívánok, vagyok a Scale Research-től. Közvélemény kutatást végzünk a gazdasággal, kereskedelemmel, vásárlással kapcsolatos, aktuális kérdésekről. Lenne 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Kapcsolatok TÁRKI II.

Kapcsolatok TÁRKI II. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ Kapcsolatok TÁRKI II. Budapest, 1986 Először a családjáról, édesanyjáról szeretném kérdezni Önt.

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról UNIVERSITAS PRESS JELTÁRS Képzési és Tudományos Információs Ügynökség Jelenkor Társadalomkutató Műhely 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Tel.: 321-32-46, 343-48-00/368.

Részletesebben

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen.

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. SORSZÁM... KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. A válaszok feldolgozásánál a személyre vonatkozó adatokat titkosan

Részletesebben

1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 2000 2001 2002 2003 2004 * 2005 * 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9

1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 2000 2001 2002 2003 2004 * 2005 * 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9 9. Mellékletek 1. sz. melléklet: Oktatásstatisztikai adatok 9.1.1. Általános statisztikai adatok 1. sz. táblázat: Az oktatásra fordított közkiadások (GNP %-ban kifejezve) 420 * Becslés. 2000 2001 2002

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

a kérdező aláírása. igazolványszáma

a kérdező aláírása. igazolványszáma sorszám intézmény sorszáma DIÁKHITEL KÉRDŐ ÍV A kérdezés kezdete: 2003. hó... nap... óra... perctől a kérdező aláírása. igazolványszáma A TÁRKI Rt. a Postabank megbízásából olyan kérdőíves vizsgálatot

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

ZA4413. Eurobarometer 64.1. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4413. Eurobarometer 64.1. Country Specific Questionnaire Hungary ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Hungary A Projekt témaszáma (0-0) EB6. A B Ország kódja (06-07) EB6. B C EOS témaszáma (08-0) EB6. C D Kérdőív sorszáma (-6) EB6. D EB06HUXTRA /60 /09/0

Részletesebben

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Európai Iskolavizsgálat 1999 Kérdőív Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Mielőtt elkezdenéd, kérjük, olvasd el! Ennek a kérdőívnek a kitöltésével egy az Európa Tanács által

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

SORSZÁM: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010

SORSZÁM: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010 OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. SORSZÁM: Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010 MEGJEGYZÉS: EZT AZ OLDALT A KÉRDEZŐBIZTOS TÖLTI KI! Település:... Az iskola neve:...

Részletesebben

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül)

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) KÉRDŐÍV I. 8. B (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) Szabadidős tevékenységeket soroltunk fel, tegyél x-et oda, amelyik rád jellemző! 1 nem veszek részt 2 részt veszek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án, Gelse, Kossuth Lajos utca 76. szám alatt lévő Weöres Sándor Általános Iskola helyiségében megtartott

Részletesebben

Kérdőív készítés írásbeli kikérdezés

Kérdőív készítés írásbeli kikérdezés Az empirikus társadalomkutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei Kérdőív készítés írásbeli kikérdezés 8. hét 2015. október 25. PTE MIK Televíziós Műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés I. évf. 1. szemeszter

Részletesebben

Kedves nyolcadik osztályos fiatal!

Kedves nyolcadik osztályos fiatal! iskola sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyd üresen! Kedves nyolcadik osztályos fiatal! Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából a környéken több általános iskolás osztályt is megkeresünk ezzel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ. 2008. június 10-én (kedden) 17.

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ. 2008. június 10-én (kedden) 17. V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a Képviselő-testület

Részletesebben

BÚTOR KÉRDŐÍV. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám A kérdezés kezdete: 2001.07. hó... nap...óra... perctől SZÁN RÁ?

BÚTOR KÉRDŐÍV. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám A kérdezés kezdete: 2001.07. hó... nap...óra... perctől SZÁN RÁ? áruház sorszáma kérdőív sorszáma BÚTOR KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám A kérdezés kezdete: 2001.07. hó... nap...óra... perctől 1. Mit szeretne vásárolni, milyen bútordarabot keres?

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra...

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra... intézmény sorszáma sorszám Intézmény neve:.. FELSŐOKTATÁS 2003 Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára 2003. szeptember A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

ZA4530. Eurobarometer 67.2. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4530. Eurobarometer 67.2. Country Specific Questionnaire Hungary ZA0 Eurobarometer 67. Country Specific Questionnaire Hungary A Projekt témaszáma (0-0) EB67. A B Ország kódja (06-07) EB67. B C EOS témaszáma (08-0) EB67. C D Kérdőív sorszáma (-6) E EB67. D Véletlenszerűen

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 987.08.. előtt születettektől kell kérdezni 00 október A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2 KULCSMUTATÓK 3 ELSŐDLEGES TÉVÉVÉTELI MÓD* IDŐSORA Ma 3 950 ezer tévéző magyarországi háztartás van. A

Részletesebben

Nagyszékelyi Hírmondó

Nagyszékelyi Hírmondó 2015. november 52. szám Nagyszékelyi Hírmondó Beszámoló a 2015. október 27-i testületi ülésről Klubecz Istvánné polgármester köszöntője és az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolója után a képviselőtestület

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR 2008 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem. Kevesebb, mint ½ órát. ½ óra és 1 óra között. Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát. Több, mint

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2015. május 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 31/2015. (V. 27.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl 5 Hullám lakás sorszáma a háztartás válaszoló Háztartáslapról sorszáma egyén sorszáma 96 felbomlás kód Magyar Háztartás Panel HÁZTARTÁS kérdõív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Magyart tanítani Svédországban

Magyart tanítani Svédországban Újvári Tünde Magyart tanítani Svédországban Boldog vagyok, ha magyar szót hallok, vagy ha látom, hogy a saját országomról van szó a TV-ben, például egy focimeccsről vagy egy utazásról. ( ) Örömet jelent

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja és alapsorai. Háziorvos kérdő ív Interjú az önkormányzati tisztségviselő vel

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja és alapsorai. Háziorvos kérdő ív Interjú az önkormányzati tisztségviselő vel A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Phare A kutatás dokumentációja és alapsorai Háziorvos kérdő ív Interjú az önkormányzati tisztségviselő vel Az Európai Unió HU9302 sz. Phare Egészségügyi reformprogramja

Részletesebben

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete Kódszám Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV A középfokú oktatás helyzete - tanári kérdőív 2003 1 Tisztelt Tanárnő / Tanár úr!

Részletesebben

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 Milyen a jó munkáltató: toborzási és foglalkoztatási kérdések mérnökhallgatók és HR-szakértők körében végzett primer kutatás eredményei alapján Szekunder kitekintés Generációs

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal Tanulói kérdőív Országos kompetenciamérés 0 Oktatási Hivatal Tisztelt Szülő, Kedves Tanuló! Az alábbiakban tájékoztatjuk a jelen kérdőív céljáról, kitöltési és kezelési módjáról, a benne szereplő adatok

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

AZ FM GROUP HUNGARY MARKETINGTERVE

AZ FM GROUP HUNGARY MARKETINGTERVE AZ FM GROUP HUNGARY MARKETINGTERVE 2 I. ISMERTETŐ A TERMÉKRŐL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI PROGRAMJÁRÓL A sikerhez vezető útja elején bizonyára mindenki keresi a választ a következő kérdésekre: - hogyan kezdjem el?

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni?

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? bafemi6752 Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? Sok fejtörést okozott a feladat, amire a következőkben vállalkozom. A pályázatot elolvasva jó pár kérdésbe ütköztem. Már ott kezdődött, hogy mi

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: VVB/12-1/2012. VVB-5-2012. sz. ülés (VVB-5-2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: VVB/12-1/2012. VVB-5-2012. sz. ülés (VVB-5-2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: VVB/12-1/2012. VVB-5-2012. sz. ülés (VVB-5-2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság

Részletesebben

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 40. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Szinonimák, antonimák

Szinonimák, antonimák Szinonimák, antonimák 1 ) Kezdjük a szinonimákkal A szinonima magyarul rokon értelmű szó. Nyugodtan mondhatja így is, úgy is A szinonimáknak hasonló a jelentése. Emlékszik, milyen szavakkal gratuláltak

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon Bakonyoszlop

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon Bakonyoszlop és Gyermekotthon Bakonyoszlop PEDAGÓGIAI PROGRAM 8418 Bakonyoszlop, Kossuth utca 1. Tel/fax: (88) 435-001 E-mail cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

a bukovinai székely hagyomány

a bukovinai székely hagyomány www.bukovina.lap.hu Sebestyén Ádám m hatása a bukovinai székely hagyomány nyırz rzésre Írta: Sebestyén Imre Dezsı 2004 1 Miért fontos nekünk Bukovina? Mi, akik már itthon Magyarországon születtünk csak

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben