TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001"

Átírás

1 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR előtt születettektől kell kérdezni 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... Kérdezés időpontja: hó... nap... óra... perctől kérdezői igazolványszám

2 TÁRKI Rt. 2 Egyéni kérdőív 1. EGYEZTESD A HÁZTARTÁS TÁBLÁBAN A KÉRDEZETTRE VONAT- KOZÓ VALAMENNYI ADATOT! 1 van a kérdezettnek olyan adata, amit módosítottál a háztartástáblában 0 nem kellett a háztartástáblában módosítanod a kérdezettre vonatkozó adatokat 2... A KÉRDEZETT KERESZTNEVE SORSZÁMA 3. A KÉRDEZETT NEME: 4. SZÜLETÉSI ÉVE: 1 férfi 2 nő év 5. Beszél Ön valamilyen idegen nyelven? 1 igen 0 nem 6. Milyen gyakran szokott Ön újságot olvasni? Naponta, hetente többször, hetente, havonta többször, havonta, ennél ritkábban, vagy soha? 6 naponta 5 hetente többször 4 hetente 3 havonta többször 2 havonta 1 ennél ritkábban 0 soha 7. Az elmúlt egy évben hány darab könyvet olvasott? darabot 0 nem olvasott 999 NEM TUDJA, körülbelül sem emlékszik 8. Szokott-e Ön rendszeresen, vagy alkalmanként számítógépet használni? 1 igen 0 nem 13 - RA

3 Egyéni kérdőív 3 TÁRKI Rt. 9. Kérem, mondja meg a 3. VÁLASZLAP segítségével, hogy milyen gyakran szokott Ön számítógépet használni? 0 sosem 1 (szinte) minden nap 2 hetente többször 3 hetente legalább egyszer 4 ennél ritkábban NT a. itthon? HA NINCS= (vö. HT kérdőív 50.k. kérdés) b. munkahelyén / az iskolában? HA NEM JÁR DOLGOZNI / ISKOLÁBA = c. egyéb helyen (pl. ismerősnél, Internet kávézóban, könyvtárban)? Milyen gyakran szokott Ön Internetezni? Kérem, hogy a 4. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! Az elmúlt egy hónapot figyelembe véve milyen gyakran böngészett a világhálón MIUTÁN VÁLASZOLT: És az elmúlt egy hónapot figyelembe véve milyen gyakran szokta ellenőrizni az elektronikus postafiókját ( jét) ÉRTELEMSZERŰEN, AZOKRA A HELYEKRE KÉRDEZD, AHOL SZOKOTT SZÁMÍTÓGÉPET HASZNÁLNI! 4. VÁLASZLAP 1 (szinte) minden nap 2 hetente többször 3 hetente legalább egyszer 4 ritkábban 5 az elmúlt hónapban egyszer sem BÖNGÉSZETT A VILÁGHÁLÓN ELLENŐRIZTE JÉT a. itthonról? HA NINCS INTERNET HOZZÁFÉRÉSÜK = (vö. HT kérdőív 50.l. kérdés)= 9 NT 9 NT b. Munkahelyéről / az iskolából? HA NINCS INTERNET HOZZÁFÉRÉS = c. egyéb helyről (pl. ismerősnél, Internet kávézóban, könyvtárban)? 9 NT 9 NT 9 NT 9 NT 0 sosem böngészik 0 nincs címe 11. Előfordult-e az elmúlt 3 hónapban, hogy az interneten keresztül (online) vásárolt valamit? 1 igen 13 - RA 0 nem 12. Mennyire tartja valószínűnek, hogy az elkövetkezendő 3 hónapban kipróbálja az interneten keresztüli vásárlást? Nagyon valószínű, valószínű, vagy nem valószínű? 1 nagyon valószínű 2 valószínű 3 nem valószínű 13. Van-e Önnek személyes használatú mobiltelefonja? 1 van 0 nincs 15 - RE

4 TÁRKI Rt. 4 Egyéni kérdőív 14. Rendelkezik az Ön mobiltelefonja WAP funkcióval? 1 igen 0 nem 15. O/158 Volt-e Ön az elmúlt 5 évben legalább 1 hétig nyaralni, üdülni belföldön? 1 volt 2 nem volt 18 - RA 16. O/159 Általában hol szálltak meg? Jó szállodában; vagy olcsó szálláshelyen, de épületben; vagy campingben, sátorban, lakókocsiban; vagy rokonnál, barátnál, ismerősnél? 1 jó szállodában 2 olcsó szálláshelyen, de épületben 3 campingben, sátorban, lakókocsiban CSAK 1 VÁLASZ! A LEGJELLEMZŐBBET JELÖLD! 4 rokonnál, barátnál, ismerősnél 5 saját nyaralójukban laktak 6 egyéb, éspedig: O/160 Milyen gyakran ettek étteremben? Szinte minden nap, vagy előfordult hogy étteremben ettek, vagy nem ettek étteremben? 1 (szinte) minden nap 2 előfordult, hogy étteremben ettek 3 nem ettek étteremben 18. O/161 Volt-e Ön az elmúlt 5 évben legalább 1 hétig nyaralni, üdülni külföldön? 1 volt 2 nem volt 21 - RE 19. O/162 Általában hol szálltak meg? Jó szállodában; vagy olcsó szálláshelyen, de épületben; vagy campingben, sátorban, lakókocsiban; vagy rokonnál, barátnál, ismerősnél? 1 jó szállodában 2 olcsó szálláshelyen, de épületben 3 campingben, sátorban, lakókocsiban CSAK 1 VÁLASZ! A LEGJELLEMZŐBBET JELÖLD! 4 rokonnál, barátnál, ismerősnél 5 saját nyaralójukban laktak 6 egyéb, éspedig: O/163 Milyen gyakran ettek étteremben? Szinte minden nap, vagy előfordult hogy étteremben ettek, vagy nem ettek étteremben? 1 (szinte) minden nap 2 előfordult, hogy étteremben ettek 3 nem ettek étteremben MINDENKITŐL! 21. Ha minden jövedelmét összeadja, mennyi lehet mostanában a havi jövedelme (amit hazahoz)?... Ft 0 nincs jövedelme

5 Egyéni kérdőív 5 TÁRKI Rt HA DOLGOZIK (HT TÁBLA Dolgozik-e kódja 1, 2, 3, 4, vagy 5) 22. Ön hogy tudja, főmunkahelye a minimálbér megemelésére hogyan reagált? CSAK 1 VÁLASZ LEHET! A JELLEMZŐBBET JELÖLD! 1 Csak a minimálbéren foglalkoztatottaknak emelték meg a bérét, vagy 2 a minimálbéren foglalkoztatottaknak megemelték a bérét és ezzel párhuzamosan a többi dolgozó esetében is bérrendezés történt, vagy 3 az addig minimálbéren foglalkoztatottakat vagy azok egy részét elbocsátották, vagy 4 csökkentették a minimálbéren foglalkoztatottak szerződéses munkaidejét 5 egyéb válasz 6 munkahelyén senkit sem érintett a minimálbér változása 23. Érintette-e Önt személyesen is a minimálbér emelése? 1 igen 0 nem 25 - RE 24. Hogyan? 1 megkapta a megemelt minimálbért 2 a minimálbér emelésével összefüggésben emelték az ő bérét is 3 elbocsátották 4 szerződéses munkaidejét módosították 5 tulajdonosként 6 egyéb 25. O/10 Ennél a cégnél ahol Ön dolgozik kb. hány ember dolgozik? 1 5 vagy kevesebb ember, 2 6 és 10 ember között, 3 11 és 50 ember között, 4 51 és 100 ember között, és 500 ember között, vagy nál több ember dolgozik? 9 NT 26. O/12 Ez a cég, vállalat 1... teljes mértékben magántulajdonban van, 2 állami, önkormányzati tulajdonban van, 3 részben magán, részben állami tulajdonban van, vagy 4 szövetkezeti tulajdonban van? 5 egyéb 27. O/13 Ez a cég, vállalat 1 teljes mértékben magyar tulajdonban van, 2 csak részben, 3 vagy nincs benne magyar tulajdon (teljes egészében külföldi tulajdonban van)?

6 TÁRKI Rt. 6 Egyéni kérdőív 28. Kapott-e ettől a munkahelyétől az elmúlt 12 hónapban igen nem NT a. élet, nyugdíj biztosítást? b. cégautót? c. autó fenntartási költségtérítést, benzinpénzt? d. kedvezményt vásárláshoz? e. kedvezményt szállításhoz (anyag, gép)? f. munkahelyi orvosi ellátást? g. kedvezményes üdülési lehetőséget? A HT TÁBLÁBAN TALÁLHATÓ FOGLALKOZÁSÁT BEHELYETTESÍTVE KÉRDEZD! Ön.ként dolgozik. Ezen a munkáján kívül van-e másik munkája? 1 van 0 nincs 31 - RE 30. Kérem, hogy az 5. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Ön a főmunkája mellett milyen formá- ban dolgozik még! VÁLASZTOTTA NEM VÁLASZTOTTA HA VÁLASZTOTTA: Hány ilyen munkahelye megbízatása van? a. egyéni vállalkozóként 1 0 db b. társas vállalkozás tagjaként 1 0 db c. alkalmazottként 1 0 db d. vezető tisztségviselőként, ügyvezetőként, FB vagy IT tagként e. alkalmi munkákat, megbízásokat végzek f. egyéb módon jutok mellékkeresethez 1 0 db MINDENKITŐL! 31. Volt Ön munkanélküli az elmúlt 12 hónapban? igen Hány hónapig? 0 nem... hónapig 99 NT

7 Egyéni kérdőív 7 TÁRKI Rt. MINDENKITŐL! 32. A 6. VÁLASZLAP -on szereplő jövedelemforrások közül melyekből származott Önnek jövedelme áprilisa és márciusa között? Hány hónapban kapott kézhez ebből a forrásból jövedelmet? MIUTÁN VÁLASZOLT: Kérem, mondja meg, hogy idén március hóban melyik jövedelemforrásból hány forintot kapott! aa. fő munka (vállalk., szabadfogl.) bére, munkahelyi pótlékokkal együtt (pl. éjszakai, veszélyességi), külföldi jövedelem Ft-ban ab. második munka, (vállalkozás, rendszeres különmunka) 2000 áprilisa és 2001 márciusa között ebből a forrásból hány hónapban volt jövedelme? Átlagosan havi hány forintot kapott ebből a forrásból ezekben a hónapokban? M NT 2001 márciusában ebből a forrásból hány forint jövedelmet kapott? M NT ac. borravaló, hálapénz ad. táppénz ae. túlóra af. étkezési hozzájárulás ag. gépkocsi hozzájárulás, benzinpénz ah. utazási-, albérlet-, lakásbérlet és egyéb hozzájárulás (pl. munkaruha) ai. munkanélküli járadék aj. munkanélküli járadék lejárta utáni jövedelempótló támogatás ak. átképzési támogatás al. ösztöndíj, zsold am gyermekvédelmi támogatás, családipótlék kiegészítés an. GYET ao. terhességi gyermekágyi segély ap. GYED aq. GYES ar. árvaellátás as. családi pótlék at. sajátjogú (öregségi) nyugdíj au. rokkantsági nyugdíj av. özvegyi nyugdíj aw. egyéb nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások

8 TÁRKI Rt. 8 Egyéni kérdőív ELŐZŐ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA 2000 áprilisa és 2001 márciusa között ebből a forrásból hány hónapban volt jövedelme? Átlagosan havi hány forintot kapott ebből a forrásból ezekben a hónapokban? M NT 2001 márciusában ebből a forrásból hány forint jövedelmet kapott? M NT ax. időskori járadék ay. rendszeres szociális segély az. rendkívüli és egyéb segély (nevelési, lakásfenntartási) HA CSAK A KÉRDEZETT KAPTA! ba. életjáradék eltartási szerződésből bb. életjáradék biztosítótól, kárpótlási jegyből 0 egyik sincs 33. A 7. VÁLASZLAP -on szereplő jövedelemforrások közül melyekből származott Önnek jövedelme áprilisa és 2001 márciusa között? a. alkalmi segédmunka (pl. építkezésen) b. alkalmi mezőgazdasági munka (nem saját földön) pl. idénymunka 2000 áprilisa és 2001 márciusa között ebből a forrásból hány hónapban volt jövedelme? Mennyi volt a teljes összeg 2000 áprilisa és 2001 márciusa között? 2001 márciusában ebből a forrásból M NT hány forint jövedelmet kapott? M NT c. alkalmi szellemi munka d. egyéb alkalmi munka e. árusítás, kereskedelem, adásvétel, (export, import) jutalék, ügynöki munka, szervezés, közvetítés f. pénzbeli támogatás (háztartáson kívülről) HA CSAK A KÉRDEZETT KAPJA! g. egyéb ellátás (anyasági segély, baleseti ellátások, beiskolázási, temetési) h. biztosításból származó egyéb jövedelem (lakás, baleset, élet, önkéntes nyugdíj stb. biztosítás) 0 egyik sincs

9 Egyéni kérdőív 9 TÁRKI Rt. 34. Ön kapott-e az elmúlt 12 hónapban... HA KAPOTT: a..prémiumot, jutalmat, 13. havi fizetést, nyereségrészesedést? Kapott Nem kapott Mennyi volt ennek összege az elmúlt 12 hónapban? NT 1 0 Ft 9 b..napidíjat (bel-, vagy külföldön)? 1 0 Ft 9 c..újítási díjat, találmányi díjat? 1 0 Ft 9 d.. végkielégítést? 1 0 Ft 9 e. f.... vezető tisztségviselőként, ügyvezetőként, FB vagy IT tagként eddig nem említett pénzbeni kifizetést?... vállalkozásaiból nyereséget, osztalékot, vagy részesedést (a fizetésén felül)? 1 0 Ft Ft 9 g..egyéb, ritkán előforduló jövedelmet? 1 0 Ft 9 MINDENKITŐL! 35. Ebben az évben a személyi jövedelemadó-bevallását Ön, vagy a munkahelye nyújtotta be? 1 a kérdezett nyújtotta be 2 a munkahelye nyújtotta be 3 nem kellett adóbevallást készítenie (tanuló, nem dolgozó nyugdíjas, stb.) 36. Igénybe vett-e Ön 2000-ben (legalább egy hónapban) az eltartott gyermekek után járó adókedvezményt? 1 igen 36.a. A kedvezmény teljes összegét igénybe tudta venni? 0 nem 1 igen 0 nem 9 NT HA NEM NYUGDÍJAS január 1-től lehetőség van arra, hogy az eddig a Társadalombiztosításnak befizetett nyugdíjjárulék egy részét kötelező magánnyugdíjpénztárakba fizessük be. Ön tagja valamelyik magán nyugdíjpénztárnak? 1 igen 0 nem 39 - RE 9 NT 38. A magán nyugdíjpénztárból 2002 december 31-ig vissza lehet lépni a társadalombiztosításba. Tervezi-e Ön, hogy visszalép? 1 igen 0 nem 9 NT

10 TÁRKI Rt. 10 Egyéni kérdőív 39. A kötelező magánnyugdíjpénztárakon kívül önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárak is vannak és nyugdíjkiegészítő életbiztosításokat is lehet kötni. Van Önnek valamilyen önkéntes kiegészítő pénztárnál, vagy biztosítónál, esetleg másutt nyugdíj befizetése? 1 van 0 nincs 41 - RE 9 NT 40. Hol kötötte? HA EMLÍTETTE: EMLÍ- TETTE NEM EMLÍ- TETTE Mikor kötötte? Ön átlagosan hány forintot fizet be havonta? HA VAN MUNKAHELYE: És a munkáltatója átlagosan hány forintot fizet be havonta? a. önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárnál 1 0 év hó 9 NT 99 NT Ft/hó Ft/hó b. valamelyik biztosítónál 1 0 év hó 9 NT 99 NT Ft/hó Ft/hó c. egyéb: év hó 9 NT 99 NT Ft/hó Ft/hó MINDENKITŐL! 41. Van Önnek HA VAN: van nincs Mikor kötötte? Mennyi a biztosítás havi díja? M NT a. önkéntes egészségbiztosítása? 1 0 év hó Ft/hó 8 9 b. életbiztosítása (nem nyugdíjkiegészítő)? c. gyermek továbbtanulására kötött biztosítása? 9 NT 99 NT 1 0 év hó 9 NT 99 NT 1 0 év hó 9 NT 99 NT Ft/hó 8 9 Ft/hó 8 9

11 Egyéni kérdőív 11 TÁRKI Rt. 42. Van Önnek... EGY FOLYÓSZÁMLÁRÓL, BANKKÁRTYÁRÓL CSAK EGY CSALÁDTAGOT KÉRDEZZ: AKINEK A NEVÉN VAN! HA VAN: Melyik banknál? MA: 3 VÁLASZ! Van Nincs NT KÓD KÓD KÓD a.. lakossági folyószámlája? b.. bankkártyája 1 hitelfelvételi lehetőség nélkül? c.. bankkártyája hitelfelvételi lehetőséggel 2? ABN-AMRO Bank 02 - Budapest Bank 03 - CIB Hungária Bank 04 - Citibank 05 - Creditanstalt Bank 06 - Kereskedelmi és Hitelbank 07 - Magyar Külkereskedelmi Bank 08 - Erste Bank 09 - OTP Bank 10 - Postabank 11 - Raiffeisen Bank 12 - Takarékszövetkezet, (Takarékbank) 13 - egyéb bank vagy bróker cég 99 - NEM TUDJA HA VAN LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁJA 43. Melyik évben nyitotta Ön a folyószámláját? (HA TÖBB VAN, A LEGRÉGEBBIT KÉRDEZD!).évben 44. Havi rendszeres jövedelme vagy annak egy része a folyószámlájára érkezik-e? 1 igen 0 nem 9 NT 45. A folyószámla nyitása összekapcsolódott-e azzal, hogy munkáltatója (egyetemi hallgató esetében az egyetem) havi rendszeres jövedelmét oda utalja? 1 igen 0 nem 9 NT 46. Használja-e folyószámláját, bankkártyáját igen nem a. családi költségek (rezsiszámlák) kiegyenlítésére? 1 0 b. pénzlekötésre? 1 0 c. vásárlásra? A kártyához folyószámla kapcsolódik. 2 A kártyához előre megkötött hitelszerződésben kikötött hitelkeret kapcsolódik.

12 TÁRKI Rt. 12 Egyéni kérdőív 47. A család tagjai közül más is vehet fel pénzt a számláról? 1 igen 47.a. Melyik családtagja? A CSALÁDTAG SORSZÁMÁT ÍRD ÁT A HÁZTARTÁS TÁBLÁZAT-BÓL! 0 nem MINDENKITŐL! 48. Mit mondana magáról? 1 Meg van szinte mindene, amire szüksége van, 2 meg van (szinte) mindene, de jónéhány dolgot szívesen újra cserélne, vagy 3 vannak olyan dolgok, amikre szüksége lenne és hiányzanak Önnek? 49. Felolvasok három véleményt a takarékoskodásról. Ön melyikkel ért leginkább egyet? 1 Akármennyit is keres az ember, sokat, vagy keveset, mindig tegyen valamit félre a jövedelméből vagy: 2 Az ember csak akkor tegyen félre, ha nem kell hozzá megszorítania a nadrágszíjat! vagy: 3 Nem sok értelme van takarékoskodni, az ember amíg teheti addig éljen jól. 50. Tegyük fel, hogy váratlanul 1 millió forintot kapna kézhez (pl. örökségből, lottó nyereményből). Kérem, válassza ki a 8. VÁLASZLAP -on felsoroltak közül, hogy mire költené! HA TÖBBET VÁLASZTOTT: És melyikre mennyi pénzt költene? Próbálja meg elosztani ezek között az 1 millió forintot! VÁLASZ- TOTTA NEM VÁLASZ- TOTTA HA VÁLASZTOTTA: Kb. mennyit költene rá? a. visszafizetném az adósságunkat 1 2 Ft-ot b. élelmiszerre, ruházatra, élvezeti cikkekre költeném c. kisebb értékű tartós fogyasztási cikkre (elektronikus cikkek, háztartási gépek) költeném d. nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkre költeném (pl. autó) 1 2 Ft-ot 1 2 Ft-ot 1 2 Ft-ot e. lakáskörülményeink javítására költeném 1 2 Ft-ot f. nyaralásra költeném 1 2 Ft-ot g. vállalkozásba fektetném 1 2 Ft-ot h. nem költeném el, félretenném 1 2 Ft-ot

13 Egyéni kérdőív 13 TÁRKI Rt. 51. Mi jellemzi általában az Ön választását, ha zöldséget, gyümölcsöt vásárol? Az árat, vagy a minőséget nézi inkább? 1 A legjobbat, legszebbet veszi, még akkor is, ha az a legdrágább, 2 ha túl drága, inkább a közepes minőségűt veszi, vagy 3 inkább az olcsóbbat veszi? 4 nem vásárol ilyesmit 5 egyéb válasz 52. És amikor cipőt, csizmát vásárol? 1 A legjobbat, legszebbet veszi, még akkor is, ha az a legdrágább, 2 ha túl drága, inkább a közepes minőségűt veszi, vagy 3 inkább az olcsóbbat veszi? 4 nem vásárol ilyesmit 5 egyéb válasz 53. Ön szerint az embereknek ma Magyarországon milyen formában érdemes tartaniuk a megtakarított pénzüket? Kérem rakja sorba az 1. KÁRTYACSOMAG -on szereplő megtakarítási formákat úgy, hogy az első helyre azt a megtakarítási formát tegye, amit Ön a legjobbnak tart és a legutolsó helyre azt, amelyiket a legkevésbé tart jónak! RANGSOR LEG- JOBB LEG- ROSZ- SZABB NEM TUD- JA a. aranyban, műtárgyban b. devizában c. értékpapírban d. ingatlanban (ház, telek) e. más használati vagyontárgyban (autó, bútor, háztartási gépek stb.) f. otthon készpénzben g. takarékbetétben h. vállalkozásban részesedést szerezni Ön szerint tavaly (2000-ben) hány százalékkal változtak az árak?...% 54.a. HA NEM ÉRTI A KÉRDÉST, VAGY BIZONYTALAN A VÁLASZA 999 NEM TUDJA Ön szerint azokért a dolgokért amelyek 1999-ben 100 forintba kerültek, tavaly hány forintot kellett fizetni általában?.. forintot 999 NT

14 TÁRKI Rt. 14 Egyéni kérdőív 55. HA 40 %-NÁL TÖBBET MONDOTT KÉRDEZZ VISSZA KÉRDŐ HANGSÚLLYAL MEGISMÉTELVE AZ ÁLTALA MONDOTT SZÁMOT! 1 válaszát megerősítette 2 válaszát módosította:.százalékra 56. Ön szerint idén (2001-ben) hány százalékkal fognak változni az árak?......% 56.a. HA NEM ÉRTI A KÉRDÉST, VAGY BIZONYTALAN A VÁLASZA 999 NEM TUDJA Ön szerint azokért a dolgokért amik tavaly 100 forintba kerültek, idén hány forintot kell fizetni általában?.. forintot 999 NT 57. HA 40 %-NÁL TÖBBET MONDOTT KÉRDEZZ VISSZA KÉRDŐ HANGSÚLLYAL MEGISMÉTELVE AZ ÁLTALA MONDOTT SZÁMOT! 1 válaszát megerősítette 2 válaszát módosította:.százalékra 58. Most az egészségi állapotára vonatkozóan tennék fel néhány kérdést! Mit mondana az Ön egészségi állapota kiegyensúlyozottan jó; változó, de inkább jónak mondható; változó, nem kielégítő; vagy egészségi állapota inkább rossz? 1 kiegyensúlyozottan jó 2 változó, de inkább jónak mondható 3 változó, nem kielégítő 4 egészségi állapota inkább rossz 59. Ön mennyire tartja magát egészségesnek? 1 Egészségesebb, mint a hasonló korúak, 2 Olyan egészséges, mint a hasonló korúak általában, vagy 3 rosszabb az egészségi állapota, mint a hasonló korúaké? 60. Kérem, mondja meg a 9. VÁLASZLAP segítségével, hogy mennyire ért egyet ezzel a kijelentéssel: Ahogy a dolgok alakulnak Magyarországon, az olyan embereknek, mint Ön és a családja jó esélyük van az életszínvonaluk javítására. 5 teljesen egyetértek 4 egyetértek 3 egyet is értek, meg nem is 2 nem értek egyet 1 egyáltalán nem értek egyet 61. Kérem, mondja meg, hogy mennyire elégedett a következő dolgokkal. Ha egyáltalán nincs megelégedve, mondjon nullát, ha teljesen elégedett, adjon 10-est. Mennyire van megelégedve... Egyáltalán nincs megelégedve Teljesen elégedett a..élete eddigi alakulásával, életpályájával? b..jövőbeni kilátásaival? c..életszínvonalával?

15 Egyéni kérdőív 15 TÁRKI Rt. A TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA: Egyáltalán nincs megelégedve Teljesen elégedett d..családon belüli kapcsolataival? e..egészségi állapotával? f..munkájával? HA NINCS MUNKÁJA = g..lakásával, otthonával? h..lakókörnyezetével? i..jövedelmével? HA NINCS JÖVEDELME = Az Önök jelenlegi anyagi helyzete az ország lakosainak többségéhez képest sokkal jobb, jobb, olyan mint a többségé, rosszabb, vagy sokkal rosszabb? 5 sokkal jobb 4 jobb 3 olyan mint a többségé 2 rosszabb 1 sokkal rosszabb 63. Véleménye szerint egy olyan családnak, mint az Önöké, a mai körülmények között havonta hány forintra lenne szüksége ahhoz, hogy megfelelő színvonalon megéljen?... Ft/hó 64. Életformáját tekintve Ön a 5. VÁLASZLAP -on olvashatók közül melyik társadalmi rétegbe sorolná magát? 6 felső osztály 5 felső középosztály 4 középosztály 3 alsó középosztály 2 munkásosztály 1 alsó osztály 65. Születésekor milyen vallásban keresztelték meg, vagy jegyezték be Önt? 1 római katolikus, görög katolikus 2 református 3 evangélikus 4 izraelita, zsidó 5 egyéb felekezet 6 nem keresztelték meg, nem jegyezték be 66. O/165 Milyen gyakran jár templomba, misére, istentiszteletre? 7 naponta 3 havonta egyszer 6 hetente többször 2 évente néhányszor 5 minden héten 1 ritkábban, mint évente 4 havonta kétszer-háromszor 0 soha KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁNKAT! A KÉRDEZÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDEJE:... óra... perc

16 TÁRKI Rt. 16 Egyéni kérdőív KÉRDÉSEK A KÉRDEZŐNEK I. Jelen volt-e más felnőtt családtag a kérdezésnél? 1 végig jelen volt 2 nem végig, de a jövedelem blokk kérdezése alatt ott volt 3 nem végig, és a jövedelem blokk kérdezése alatt sem volt jelen 4 egyáltalán nem volt jelen IV - RE II. III. Befolyásolta-e a válaszadást a jövedelem blokk kérdéseinél? 1 igen 0 nem IV - RE Mekkora befolyást gyakorolt? kicsit nagyot IV. A kérdezettet korlátozta-e valami a válaszadásban? igen Mi korlátozta? TÖBB VÁLASZ LEHET! 0 nem 1 rosszul lát 4 nem jól beszél magyarul 2 rosszul hall 5 egyéb, éspedig:.. 3 nehezen olvas V. A kérdezett szerinted... 1 cigány származású 0 nem cigány származású 9 nem tudod eldönteni VI. A kérdezett hányas számú kérdésnél fáradt el, vagy unta meg a válaszadást? kérdésszám Ha mondott valamit: Mit mondott? ÍRD LE! KÖSZÖNJÜK MUNKÁDAT! száma információhiányt okozó hibák száma korrigálható hibák száma instruktor: utómunkás:

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2000 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 987.08.. előtt születettektől kell kérdezni 00 október A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2007. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? KÉSZÜLT A HÁZTARTÁSBAN OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? igen nem TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 00 kérdőív 00 A válaszadás

Részletesebben

A válaszadás önkéntes!

A válaszadás önkéntes! sorszám válaszoló személy sorszáma A -G. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV ALAPJÁN JELÖLD! A. Van a kérdezettnek saját használatú mobiltelefonja? (HT tábla) 1 van nincs D - RE B. Van céges tulajdonú mobiltelefonja (is)?

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született?

Részletesebben

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl 5 Hullám lakás sorszáma a háztartás válaszoló Háztartáslapról sorszáma egyén sorszáma 96 felbomlás kód Magyar Háztartás Panel HÁZTARTÁS kérdõív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 40. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 Omnibusz 2001/5 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:...

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:... 2 1 főcím SORSZÁM 2 pótcím VÁSÁRLÁS kérdőív 1995 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Megye:.... A település jellege: 1 tanya 2 község 3 város 4 megyeszékhely 5 Budapest Kérdezte:...

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

a kérdező aláírása. igazolványszáma

a kérdező aláírása. igazolványszáma sorszám intézmény sorszáma DIÁKHITEL KÉRDŐ ÍV A kérdezés kezdete: 2003. hó... nap... óra... perctől a kérdező aláírása. igazolványszáma A TÁRKI Rt. a Postabank megbízásából olyan kérdőíves vizsgálatot

Részletesebben

Háztartás Monitor 2001

Háztartás Monitor 2001 TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Háztartás Monitor 2001 SPSS állomány neve: E63 Budapest, 2002. május Háztartás Monitor 2001 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a kutatók és a TÁRKI Rt. nevében előre is köszönöm a vizsgálatban való részvételét!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a kutatók és a TÁRKI Rt. nevében előre is köszönöm a vizsgálatban való részvételét! iskola sorszáma osztály sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyja üresen! Kedves Diák! A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megbízásából 800 középiskolás diákot keresünk meg ezzel a

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 2 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: 1 cím 2 pótcím sorszám ENERGIA kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át.

Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. sorszám 1 főcím 2 pótcím CSALÁD kérdőív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve: - Budapest - kerület: 30 - Dunakeszi 40 - Nagykovácsi 50 - Pécel 60 - Szentendre Kijelentem, hogy az általam kezelt és

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

DIGIT TV Háztartás kérdőív

DIGIT TV Háztartás kérdőív sorszám 1 főcím 2 pótcím válaszoló személy sorszáma A - H. A KÉRDŐÍV ADATAI ALAPJÁN TÖLTSD KI! A. Van számítógépük (1. kérdés)? 1 van nincs B. Van működőképes tévéjük? (5. kérdés) 1 van nincs C. Hány személyes

Részletesebben

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4.

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 154 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ _ Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Budapest, 1987 1. A kérdezett neme: 1- férfi 2 nő 2. Ön melyik évben

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ VÁLASZOLT A VÁLLALKOZÓK KÉRDŐÍVRE? 1 igen 2 nem HA IGEN : MELYIK

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Budapest 2012.

Részletesebben

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen.

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. SORSZÁM... KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. A válaszok feldolgozásánál a személyre vonatkozó adatokat titkosan

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 1 főcím sorszám 2 pótcím ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A KÉRDEZETT 1954 ÉS 1985 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)?

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív

CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív sorszám Válaszoló sorszáma a családi táblában: REFORM KUTATÁS CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett lehet: Háztartásfő, házastársa, Gyes-en, Gyed-en lévő személy 1995 Kérdezte:...

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől iskola sorszáma pedagógus sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 alsó tagozatos tanár 2 felső tagozatos tanár Tankönyv-választás A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. Ismertesse a fogyasztói döntés tényezőit, a szükségletek szerepét! Jellemezze a háztartások és a vállalkozások gazdasági kapcsolatát! Ismertesse a kereskedelem

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban P6_TA(2008)0459 A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról (2007/2253(INI))

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon?

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon? TÁRKI Rt. 1 35. Vannak, akik úgy vélik, hogy az állam feladata, hogy szabályozza az árakat, béreket, általában a gazdasági folyamatokat. Mások szerint jobb az, ha kereskedők, termelők versenyeznek egymással.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja és alapsorai. Háziorvos kérdő ív Interjú az önkormányzati tisztségviselő vel

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja és alapsorai. Háziorvos kérdő ív Interjú az önkormányzati tisztségviselő vel A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Phare A kutatás dokumentációja és alapsorai Háziorvos kérdő ív Interjú az önkormányzati tisztségviselő vel Az Európai Unió HU9302 sz. Phare Egészségügyi reformprogramja

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2 Nyírbátori kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Fekete

Részletesebben

Kezdeményezı és nyitott üzleti döntéshozók

Kezdeményezı és nyitott üzleti döntéshozók Kezdeményezı és nyitott üzleti döntéshozók Elemzés a VMR.eco 2008 évi kutatásának eredményeibıl NRC Piackutató Az átlagosnál innovatívabb célcsoport Az üzleti döntéshozók az átlagosnál innovatívabb és

Részletesebben

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 kutatási zárótanulmány MOBILITÁS Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) Készítették: Dankó Adrienn Berényi Eszter Ságvári Bence Máder Miklós

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l Személyi jövedelem adókulcs: 16% / megsz nt az adóalap kiegészítés/ Minimálbér, bruttó:

Részletesebben

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: EGYÉNI KÉRDŐÍV Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc Kérdezés időpontja: Év hó nap Kérdező neve: BUDAPEST, 1972 1.

Részletesebben

Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája. Készítette: Illyés Dávid

Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája. Készítette: Illyés Dávid Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája Készítette: Illyés Dávid Módszertani keretek Adatfelvétel: 2012. január - február Mintavétel: - Az összes szegedi általános iskola felső tagozatos

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Igazgató kérdőív 2001

Igazgató kérdőív 2001 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: 2001...hó...nap...óra...perctől Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési

Részletesebben

GAZDASÁG 89/1 KÉRDŐ ÍV AZ 1990. ÉVI PANELKUTATÁSHOZ

GAZDASÁG 89/1 KÉRDŐ ÍV AZ 1990. ÉVI PANELKUTATÁSHOZ SORSZÁM 0 1 1 FŐCÍM 2 PÓTCÍM A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! MAGYAR KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ INTÉZET H-1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 17 H-1373 BUDAPEST, PF.: 587. TELEFON 129-000 GAZDASÁG 89/1 KÉRDŐ ÍV AZ 1990. ÉVI PANELKUTATÁSHOZ

Részletesebben

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bernát Anikó Szivós

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 12. sz. melléklet a 63/2006.(III.27.) Kor. rendelethez I. Személyi adatok K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. TÁMOP-5.2.1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. Összeállította: Bauer Zsófia MTA TK Budapest 2013. 1. A szükségletfelmérés

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások.

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Változások 2014 vissza a hírlevélhez A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Bér, adójóváírás, természetbeni juttatások, egyéb változások: Minimálbér:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelete* a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelete* a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2013. (X. 3.) önkormányzati rendelete* 1 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

Igényszintek kérdőív. MAGYAR RÁDIÓ és MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs kutatóközpont A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

Igényszintek kérdőív. MAGYAR RÁDIÓ és MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs kutatóközpont A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! MAGYAR RÁDIÓ és MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs kutatóközpont sorszám A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! Igényszintek kérdőív A kérdezés helye: A kérdezés időpontja: A kérdezés időtartama: Kérdezte: Kódolta: A

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál. Átfogó lakossági felmérés 2014. II. félév

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál. Átfogó lakossági felmérés 2014. II. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Átfogó lakossági felmérés 2014. II. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Soltvadkert kutatás

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra...

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra... intézmény sorszáma sorszám Intézmény neve:.. FELSŐOKTATÁS 2003 Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára 2003. szeptember A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 27. PANNONHALMA KISTÉRSÉG A MikroLEF 27 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010. hónap....nap..óra.perc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

Kapcsolatok TÁRKI II.

Kapcsolatok TÁRKI II. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ Kapcsolatok TÁRKI II. Budapest, 1986 Először a családjáról, édesanyjáról szeretném kérdezni Önt.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI KÉRELEM

ADÓSSÁGKEZELÉSI KÉRELEM ADÓSSÁGKEZELÉSI KÉRELEM Kérelmező neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül. helye, ideje: Lakcíme: Tart. helye: Munkahelye: Állampolgársága. Kérelmező és vele közös háztartásban élők adatai: Név Kapcsolat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete

Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV. A középfokú oktatás helyzete Kódszám Teleki László Intézet, Budapest MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest BBTE Módszertan Tanszék, Kolozsvár KÉRDŐÍV A középfokú oktatás helyzete - tanári kérdőív 2003 1 Tisztelt Tanárnő / Tanár úr!

Részletesebben