ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire"

Átírás

1 ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

2 s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E? 1 igen 2 nem A KÉRDEZETT HÁZAS/ÉLETTÁRSSAL ÉL? 1 igen 2 nem OMNIBUSZ 2013/03 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdezı aláírása... kérdezıi igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctıl

3 2 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb, mint 8 általános 2 8 általános 3 szakmunkásképzı; szakképzés érettségi nélkül 4 szakközépiskolai érettségi; szakképzést követı érettségi 5 gimnáziumi érettségi 6 érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum 7 akkreditált felsıfokú szakképzés; felsıfokú technikum 8 fıiskola / BA / BSc 9 egyetem / MA / MSc 2. Összes iskolai tanulmányait figyelembe véve, hány évet tanult Ön bármilyen nappali tagozatos iskolában? Kérem, az évismétléseket ne számolja bele!.évet 9 3. Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?... fı 4. Most a család tagjaira vonatkozóan tennék fel néhány kérdést. Kezdjük Önnel a sort! Kit tekintenek Önök családfınek? 1 a kérdezett választott családfıt 2 a kérdezett nem választott családfıt HA A KÉRDEZETT NEM TUD DÖNTENI VÁLASSZ TE CSALÁDFİT! 0 egyedül él a kérdezett A CSALÁDFİ A legidısebb év közötti hiányában: A legidısebb év közötti hiányában: A legidısebb 62 év feletti hiányában: A legidısebb 62 év feletti KÉRDE- ZETT neme születésének éve NÉGY SZÁM- JEGGYEL hónapja KÉT SZÁM- JEGGYEL A családfıhöz viszonyított családi állása KÓD CSALÁDFİHÖZ VISZONYÍTOTT CSALÁDI ÁLLÁSA: 1 családfı 2 házastársa 3 élettársa 4 gyermeke 5 szülıje, anyósa, apósa 6 egyéb rokon 8 nem rokon

4 3 5. Mi az Ön családi állapota? 1 tlen, hajadon 5.a. Volt-e Önnek valaha élettársa? 1 igen 2 nem 11 - RE 2 házas és együtt élnek 3 házas és külön élnek 4 elvált 5 özvegy 7 - RE 6. Van Önnek jelenleg élettársa vagy partnere? 1 igen, élettársa van 2 partnere van, de nem élnek együtt 3 nincs se élettársa se partnere 7. HA NEM ELVÁLT! (5. Kérdés, NEM 4-es kód) Elvált-e Ön valaha? 1 igen 2 nem 8. HA HÁZAS VAGY ÉLETTÁRSSAL ÉL EGYÜTT! (5. Kérdés, 2-es kód VAGY 6. Kérdés, 1-es kód) A jelenlegi kapcsolat hossza: (Ha tartós kapcsolatban él, beleértve a házasságot) Mióta él Ön együtt a házastársával-élettársával?.. év. hónap óta 9999 NT 99 NT HA HÁZAS! (5. Kérdés, 2-es VAGY 3-as kód) 9. És az Ön jelenlegi házastársa elvált-e valaha? 1 igen 2 nem 10. Házasságkötésük elıtt együtt élt-e Ön a házastársával? 1 igen 2 nem MINDENKITİL! 11. Ez a település, ahol Ön lakik 1 nagyváros 2 nagyváros agglomerációja, 3 kisváros 4 falu, község vagy 5 tanya?

5 4 12. Ön jelenleg dolgozik / nyugdíjas? 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 03 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 04 munkanélküli 05 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 06 szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van 07 háztartásbeli, családját látja el, fıállású anya 08 tanuló 09 egyéb Keres-e Ön jelenleg munkát? 1 igen 2 nem X 14. HA JELENLEG TANULÓ! (12. kérdés: 8-as kód) Gyakornokként, ipari tanulóként dolgozik-e Ön jelenleg? 1 igen 2 nem X MINDENKITİL! 15. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, ıstermelı (mezıgazdaságban) 02 fizikai munkát is végzı kisvállalkozó (iparos, kereskedı) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETİ: 06 felsı vezetı (osztályvezetı felett) 07 középszintő vezetı (osztályvezetı) 08 alsó vezetı (osztályvezetı alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. mővezetı) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT 12 szakmunkás (nem mezıgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezıgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezıgazdasági) 15 mezıgazdasági fizikai 22 - RE 16. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETİTİL! (elızı kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja HA DOLGOZIK! (12 kérdés as kód) És körülbelül hány órát tölt Ön átlagosan munkával egy héten? Kérem, számítsa bele a túlórákat és az esetleges mellékállásait is! órát 99

6 HA DOLGOZIK /DOLGOZOTT! 18. Mibıl áll (állt) az Ön munkája? ÍRD LE! 19. Ön 1 köztisztviselı, közalkalmazott, 2 állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 3 más helyen dolgozik / dolgozott? 20. A munkahelye... 1 többségi állami, önkormányzati tulajdonban van/ volt, 2 többségi magántulajdonban van/volt, vagy 3 költségvetési intézmény? 4 önálló, szellemi szabad foglalkozású, ıstermelı, egyéni gazdálkodó 5 egyéb, éspedig: Mi (volt) a munkáltatójának fıtevékenysége? Kérem, hogy a +1. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 01 mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 02 bányászat, kıfejtés 03 feldolgozóipar 04 villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás 05 vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés 06 építıipar 07 kereskedelem, gépjármőjavítás 08 szállítás, raktározás 09 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 10 információ, kommunikáció 9 11 pénzügyi, biztosítási tevékenység 12 ingatlanügyletek 13 szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 14 adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás 16 oktatás 17 humán-egészségügyi, szociális ellátás 18 mővészet, szórakoztatás, szabadidı 19 egyéb szolgáltatás 20 háztartás munkaadói tevékenysége; termék elıállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 21 területen kívüli szervezet (pl. nemzetközi szervezet, nagykövetség stb.) HA HÁZAS VAGY ÉLETTÁRSSA, PARTNERE VAN! (5. Kérdés, 2-3-as kód VAGY 6. Kérdés, 1-2-es kód) 22. a. Mi az az Ön házas/ élettársának legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb, mint 8 általános 2 8 általános 3 szakmunkásképzı; szakképzés érettségi nélkül 4 szakközépiskolai érettségi; szakképzést követı érettségi 5 gimnáziumi érettségi 6 érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum 7 akkreditált felsıfokú szakképzés; felsıfokú technikum 8 fıiskola / BA / BSc 9 egyetem / MA / MSc

7 6 22. b. Az Ön házastársa / élettársa jelenleg dolgozik / nyugdíjas? 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 03 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 04 munkanélküli 05 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 06 szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van 07 háztartásbeli, családját látja el, fıállású anya 08 tanuló 09 egyéb Keres-e az Ön házastársa / élettársa jelenleg munkát? 1 igen 2 nem X 24. HA JELENLEG TANULÓ A HÁZAS/ ÉLETTÁRSSA! (22. b. kérdés: 8-as kód) Gyakornokként, ipari tanulóként dolgozik-e jelenleg? 1 igen 2 nem X 25. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása az Ön házas/ élettársának?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, ıstermelı (mezıgazdaságban) 02 fizikai munkát is végzı kisvállalkozó (iparos, kereskedı) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETİ: 06 felsı vezetı (osztályvezetı felett) 07 középszintő vezetı (osztályvezetı) 08 alsó vezetı (osztályvezetı alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. mővezetı) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT 12 szakmunkás (nem mezıgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezıgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezıgazdasági) 15 mezıgazdasági fizikai 30 - RA 26. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETİTİL! (elızı kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja HA DOLGOZIK! (22.b. kérdés as kód) És körülbelül hány órát tölt az Ön házastársa / élettársa átlagosan munkával egy héten? Kérem, számítsa bele a túlórákat és az esetleges mellékállásait is! órát 99

8 HA DOLGOZIK /DOLGOZOTT! 28. Mibıl áll (állt) az Ön házas / élettársának a munkája? ÍRD LE! 29. Mi (volt) a munkáltatójának fıtevékenysége? Kérem, hogy a +1. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 01 mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 02 bányászat, kıfejtés 03 feldolgozóipar 04 villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás 05 vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés 06 építıipar 07 kereskedelem, gépjármőjavítás 08 szállítás, raktározás 09 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 10 információ, kommunikáció 9 11 pénzügyi, biztosítási tevékenység 12 ingatlanügyletek 13 szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 14 adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás 16 oktatás 17 humán-egészségügyi, szociális ellátás 18 mővészet, szórakoztatás, szabadidı 19 egyéb szolgáltatás 20 háztartás munkaadói tevékenysége; termék elıállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 21 területen kívüli szervezet (pl. nemzetközi szervezet, nagykövetség stb.)

9 8 35. Most a k munkavállalásával kapcsolatban teszek fel néhány kérdést. A 4. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy a következı kijelentésekkel mennyire ért egyet! a. Egy dolgozó anya ugyanolyan meleg és szoros kapcsolatban lehet a gyerekeivel, mint egy olyan anya, aki nem dolgozik. b. Hat éves kora elıtt mindenképp megsínyli egy kisgyerek, ha az anyja dolgozik. c. A család élete megsínyli, ha a feleség teljes munkaidıben dolgozik. d. Állásban lenni is fontos lehet, de a legtöbb nek az az igazi vágya, hogy otthona és gyermeke legyen. e. A háziasszonyi teendık ellátása éppen olyan önmegvalósítás lehet egy számára, mint a keresı munka. f. Az a helyes, ha a férj is és a feleség is hozzájárul a család jövedelméhez. g. A férj feladata a pénzkeresés, a feleségé a háztartás és a család ellátása. h. Akkor is szívesen dolgoznék, ha nem lenne szükségünk a pénzre. egyet is teljesen egyetért egyetért ért, meg nem is nem ért egyet egyáltalán nem ért egyet NT

10 9 36. Különbözı vélemények vannak arról, hogy egy mikor járjon el dolgozni és milyen munkaidıben dolgozzon. Kérem a Mit gondol: 5. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! a. egy partnerkapcsolatban élı nek a gyerek megszületése elıtt mi a jobb? b. És ha van olyan gyermeke, aki még nem jár iskolába, akkor mi a jobb? c. Ha a legkisebb gyermeke is elkezdett iskolába járni, akkor mi a jobb 1 ha teljes munkaidıben dolgozik (8 órás munka) 2 ha részmunkaidıben dolgozik (4 6 órás munka) 3 ha otthon marad NT X X X d. Ha a gyermekek már elkerültek otthonról, akkor mi a jobb? X 37. Most kérem, gondoljon egy 2-3 éves gyerekre, akinek apja-anyja teljes munkaidıben dolgozik. Mit gondol, mennyire jó a gyereknek, ha Kérem, hogy a +6. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! Nagyon jó Jó Nem igazán jó Egyáltalán nem jó NT a. önkormányzati bölcsıdébe adják? b. alapítványi vagy magánbölcsıdébe adják? c. fizetett segítséget fogadnak? d. szomszédra vagy ismerısre bízzák? e. rokonokra bízzák? 38. Ha tanácsot kérne Öntıl egy fiatal, még nem házas, ezek közül az életformák közül melyiket javasolná neki? 1 Egyedül éljen, élettárs nélkül. 2 Legyen egy élettársa, de ne kössenek házasságot. 3 Egy ideig éljenek együtt az élettársával, és aztán házasodjanak össze. 4 Menjen férjhez, de anélkül, hogy elızıleg együtt éltek volna. 5 egyéb, éspedig: És ha egy fiatal, még nem házas kérne tanácsot, neki mit javasolna? 1 Egyedül éljen, élettárs nélkül. 2 Legyen egy élettársa, de ne kössenek házasságot. 3 Egy ideig éljenek együtt az élettársával, és aztán házasodjanak össze. 4 Nısüljön meg, de anélkül, hogy elızıleg együtt éltek volna. 5 egyéb, éspedig:..... CSAK 1 VÁLASZ! CSAK 1 VÁLASZ!

11 Ismét felolvasok néhány állítást. A 7. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy mennyire ért egyet ezekkel! a. A házas emberek általában boldogabbak, mint azok, akik nem élnek házasságban. b. Akik gyereket szeretnének, azoknak mindenképpen házasságot kellene kötniük. c. Egy egyedülálló anya ugyanolyan jól fel tudja nevelni a gyerekét, mint két szülı együtt. d. Egy egyedülálló apa ugyanolyan jól fel tudja nevelni a gyerekét, mint két szülı együtt. e. Semmi kivetnivaló nincs abban, hogy egy pár együtt él házasság nélkül. f. Általában a válás a legjobb megoldás, ha egy házaspár nem tudja megoldani a házasságban felmerülı problémákat. egyet is teljesen egyetért egyetért ért, meg nem is nem ért egyet egyáltalán nem ért egyet NT 41. A gyermekek különbözı családokban nek fel. Mennyire ért egyet a következı állításokkal? Kérem, a +8. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel! a. Egy egyedülálló szülı ugyanolyan jól fel tudja nevelni gyermekét, mint két szülı együtt. b. Egy két bıl álló pár ugyanolyan jól fel tud nevelni egy gyermeket, mint egy és egy alkotta pár. c. Egy két bıl álló pár ugyanolyan jól fel tud nevelni egy gyermeket, mint egy és egy alkotta pár. Teljesen egyetért Inkább egyetért Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet NT 42. Ön szerint általánosságban hány gyermek ideális egy családban? gyermek 00 egy sem 88 nem számot mond (pl. amennyi sikerül, amennyit az Isten ad stb.) Mennyire tartja Ön jónak, ha egy házaspárnak Kérem, hogy a +9. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! Nagyon jó Jó Se nem jó, se nem rossz Rossz Nagyon rossz NT a. nincs gyereke? b. egy gyerekük van? c. kettı gyerekük van? d. három gyerekük van? e. négy vagy több gyerekük van?

12 Most újra arra kérem, hogy mondja meg az 7. VÁLASZLAP segítségével, hogy a következı kijelen- tésekkel mennyire ért egyet? a. A gyerekek fejlıdését látni a legnagyobb öröm az egész életben. b. A gyermekvállalás túlságosan korlátozza a szülık szabadságát. c. A gyermekek anyagi terhet jelentenek a szülıknek. d. A gyermekvállalással csökkennek az egyik vagy mindkét szülı munkavállalási és karrieresélyei. e. A gyermekes embereknek nagyobb a társadalmi megbecsültségük. f. A feltt gyermekek fontos segítséget jelentenek idıs szüleiknek. g. Jobb, ha nincs gyerek, mert nagy anyagi terhet jelent. h. Üres az élete azoknak, akiknek soha nem volt gyerekük. Teljesen egyetért Inkább egyetért Egyet is ért, meg nem is Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet NT 45. Most pedig a ak, az apák szerepérıl tennék fel néhány kérdést. Kérem, a +8. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy mennyire ért egyet a következı kijelentésekkel! a. A ak legfontosabb feladata, hogy anyagilag biztosítsák a család megélhetését. b. Egy apa ugyanolyan jól el tud látni egy kisgyermeket, mint egy anya. c. Egy számára sokkal fontosabb, hogy több idıt töltsön a családjával, mint hogy plusz munkával mindenáron növelje a család bevételét. d. Nevetségessé válik egy apa, ha munkahelyén megtudják, hogy ı pelenkázza gyermekét. e. A legfontosabb döntéseket a családban a nak kell meghoznia. f. Sikereket, karriert elérni a munkában az egyik legfontosabb cél egy életében. g. Sok pénzt keresni a legfontosabb cél egy életében. h. Apának lenni és gyermeket nevelni az egyik legszebb élmény egy életében. Teljesen egyetért Inkább egyetért Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet NT

13 Tegyük fel, hogy egy pár mindkét tagja teljes állásban dolgozik, és gyermekük születik. Az egyikük egy idıre otthon marad, hogy gondozza a gyermeket. Ön szerint kell, hogy létezzen fizetett szabadság 1 erre az idıre, és ha igen, mennyi ideig? 1 igen hónapig 2 nincs szükség fizetett szabadságra 49 - RE 47. És ki fizesse ezt a szabadságot? 1 Az állam (kormány vagy önkormányzat) 2 A munkáltató 3 Az állam és a munkáltató együttesen 4 Máshogyan kellene fedezni CSAK EGY VÁLASZ! 48. Maradjunk ugyanennél a párnál. Ha hasonló alkalmazásban vannak, és mindketten jogosultak lennének a fizetett szabadságra, hogyan oszoljon meg a fizetett szabadság az anya és az apa között? 1 Az anya vegye ki a teljes fizetett szabadságot, az apa ne menjen fizetett szabadságra 2 Az anya vegye ki a fizetett szabadság legnagyobb részét, az apa csak egy kis részét 3 Az anya és az apa fele-fele arányban osztozzon a fizetett szabadságon 4 Az apa vegye ki a fizetett szabadság legnagyobb részét, az anya csak egy kis részét 5 Az apa vegye ki a teljes fizetett szabadságot, az anya ne menjen fizetett szabadságra CSAK EGY VÁLASZ! MINDENKITİL! 49. Vegyünk egy családot, ahol van egy, még nem iskoláskorú 2 gyermek. Ön szerint mi a legjobb módja annak, hogy megszervezzék az életüket? 1 Az anya otthon marad, az apa teljes állásban dolgozik 2 Az anya félállásban dolgozik, az apa pedig teljes állásban 3 Az anya és az apa is teljes állásban dolgozik 4 Az anya és az apa is félállásban dolgozik 5 Az apa félállásban, az anya teljes állásban dolgozik 6 Az apa otthon marad, az anya pedig teljes állásban dolgozik CSAK EGY VÁLASZ! 50. És Ön szerint ezek közül melyik a legkevésbé kívánatos megoldás? 1 Az anya otthon marad, az apa teljes állásban dolgozik 2 Az anya félállásban dolgozik, az apa pedig teljes állásban 3 Az anya és az apa is teljes állásban dolgozik 4 Az anya és az apa is félállásban dolgozik 5 Az apa félállásban, az anya teljes állásban dolgozik 6 Az apa otthon marad, az anya pedig teljes állásban dolgozik CSAK EGY VÁLASZ! 1 A fizetett szabadság vonatkozhat a gyermekellátási segélyre, a gyermekellátási díjra, illetve más ellátási formákra mindkét szülı esetében. 2 A nem iskoláskorú azt jelenti, a gyermek még nem töltötte be a tankötelezettség kezdetéül megjelölt életkort.

14 Az embereknek különbözı elképzeléseik vannak arról, ki gondoskodjon a még nem iskoláskorú 4 gyermekekrıl. Ön szerint elsısorban ki gondoskodjék ezekrıl a gyermekekrıl? 1 A családtagok 2 Az állami intézmények (kormány, önkormányzat) CSAK EGY VÁLASZ! 3 Non-profit szervezetek (pl. jótékonysági szervezetek, egyházi/vallási szervezetek) 4 Magánszolgáltatók (pl. magánbölcsıdék/óvodák, magán dadus, bébiszitter) 5 A munkáltatók 52. Ön szerint elsısorban kinek kellene állnia a még nem iskoláskorú gyermekek ellátásnak költségeit? 1 A családnak 2 Az államnak/közpénzekbıl 3 kellene fedezni 3 A munkáltatóknak 53. Beszéljünk most olyan idıs emberekrıl, akiknek segítségre van szükségük a mindennapokban, például a bevásárlásban, a takarításban, a mosásnál stb. Ön szerint elsısorban ki nyújtsa ezt a segítséget? 1 A családtagok 2 Az állami intézmények CSAK EGY VÁLASZ! 3 Non-profit szervezetek (pl. jótékonysági szervezetek, egyházi/vallási szervezetek) 4 Ilyen fajta segítségre szakosodott magán szolgáltatók 54. És Ön szerint elsısorban kinek kellene állnia az idıs embereknek nyújtott segítség költségeit? 1 Maguknak az idıs embereknek, vagy a családjuknak 2 Az államnak/közpénzekbıl kellene fedezni CSAK EGY VÁLASZ! CSAK EGY VÁLASZ! 55. Körülbelül hány órát tölt Ön egy átlagos héten házimunkával? Kérem, hogy a gyerekekkel töltött idıt és a szabadidejét ne számítsa bele!.. óra/ hét 999 NT X 56. Átlagosan mennyi idıt tölt el egy héten családtagjairól való gondoskodással (pl. gyermekek, idıs vagy mozgáskorlátozott családtagok)?.. óra/ hét 999 NT X HA HÁZASTÁRSSAL, VAGY ÉLETTÁRSSAL ÉL (5. kérdés: 2-es kód VAGY 6. kérdés 1-es kód) 57. És az Ön partnere átlagosan mennyi idıt tölt el egy héten családtagjairól való gondoskodással (pl. gyermekek, idıs vagy mozgáskorlátozott családtagok)?.. óra/ hét 999 NT X 3 A közpénzekbe beletartozik valamennyi társadalombiztosítás-alapú ellátás.

15 És a házastársa / élettársa hány órát tölt hetente házimunkával?.. óra/ hét 999 NT X 59. Hogyan gazdálkodnak Önök a jövedelmükkel? A 10. VÁLASZLAP -on felsorolt lehetıségek közül; Kérem, válassza ki azt, ami legközelebb áll az Önök gazdálkodásához. 1 Én kezelem az összes pénzt és én adok a házastársamnak/élettársamnak belıle. 2 Házastársam/élettársam kezeli az össze pénzt és ad nekem belıle. 3 Együtt kezeljük az összes pénzt és mindenki vesz belıle, ha szüksége van rá. 4 Együtt kezelünk egy bizonyos összeget a közös kiadásokra, azon felül mindenki gazdálkodik a saját pénzével. 5 Mindketten magunk gazdálkodunk a pénzünkkel. 60. Kettejük közül ki végzi a következı tevékenységeket? Most a 11. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 1 - mindig İ 2 - általában İ 3 - egyformán İ és a házastársa/partnere 4 - általában a házastársa/partnere 5 - mindig a házastársa/partnere 6 - valaki más NT a. Ki szokott mosni? X b. Ki végzi a kisebb javításokat a ház körül? X c. Ki ápolja a beteget? X d. Ki végzi a bevásárlást? X e. Ki takarít? X f. És ki szokott fızni? X 61. Kérem, hogy az 12. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Önök hogyan osztják meg egymás között a házimunkát a házastársával / élettársával. A válaszlehetıségek közül az Önökhöz legközelebb állót válassza ki. 1 Sokkal több házimunkát végzek, mint amennyi igazságos lenne. 2 Valamivel több házimunkát végzek, mint amennyi igazságos lenne. 3 Nagyjából igazságos rész jut rám a házimunkából. 4 Valamivel kevesebb házimunkát végzek, mint amennyi igazságos lenne. 5 Sokkal kevesebb házimunkát végzek, mint amennyi igazságos lenne. 62. Ha dönteni kell, Önöknél ki mondja ki az utolsó szót akkor, amikor a közös hétvégi programjukat eltervezik? 1 Általában Ön, 2 általában a házastársa / élettársa, 3 hol Ön, hol pedig a házastársa / élettársa, 4 együtt döntenek / döntöttek, vagy 5 valaki más hozza / hozta a döntéseket?

16 Minden jövedelmet összeszámolva, ki keres többet kettıjük közül? Kérem, hogy a 13. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon! 1 A házastársamnak / élettársamnak nincsen jövedelme. 2 Az én jövedelmem sokkal nagyobb. 3 Az én jövedelmem valamivel nagyobb. 4 Nagyjából ugyanakkora jövedelmünk van. 5 A házastársam / élettársam jövedelme nagyobb valamivel. 6 A házastársam / élettársam jövedelme sokkal nagyobb. 7 Nekem nincsen jövedelmem. MINDENKITİL! 64. Kérem, hogy a 14. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy az elmúlt 3 hónapban milyen gyakran fordultak Önnel elı a következı dolgok. 1 - hetente többször 2 - havonta többször 3 - az elmúlt 3 hónapban egyszer vagy kétszer fordult elı 4 sosem az elmúlt 3 hónapban NT/ Nem vonatkozik rá a. Túl fáradtan ért haza a munkából ahhoz, hogy az otthoni teendıit ellássa. b. Olyan sok idıt töltött a munkahelyén, hogy csak nehezen tudta aztán elvégezni az otthoni feladatait. c. A sok házimunka miatt túl fáradtan ért be a munkahelyére ahhoz, hogy megfelelıen el tudja látni a munkahelyi feladatát. d. Családi kötelezettségei miatt csak nehezen tudott a munkájára koncentrálni. 65. Mindent összevetve mit mondana, mennyire boldog ember Ön? 1 Tökéletesen boldog, 2 nagyon boldog, 3 eléggé boldog, 4 se nem boldog, se nem boldogtalan, 5 eléggé boldogtalan, 6 nagyon boldogtalan, vagy 7 teljesen boldogtalan? 66. HA DOLGOZIK JELENLEG (12. kérdés as kód) És mit mondana, mindent összevetve mennyire elégedett Ön a (fıállásában végzett) munkájával? 1 Tökéletesen elégedett, 2 nagyon elégedett, 3 eléggé elégedett, 4 se nem elégedett, se nem elégedetlen, 5 eléggé elégedetlen, 6 nagyon elégedetlen, vagy 7 teljesen elégedetlen?

17 16 MINDENKITİL! 67. És mennyire elégedett Ön a családi életével? 1 Tökéletesen elégedett, 2 nagyon elégedett, 3 eléggé elégedett, 4 se nem elégedett, se nem elégedetlen, 5 eléggé elégedetlen, 6 nagyon elégedetlen, vagy 7 teljesen elégedetlen? 68. Milyen az Ön egészsége általában? 5 nagyon jó 4 jó 3 kielégítı 2 rossz 1 nagyon rossz 69. Amikor Ön 14 év alatti gyerek volt járt-e dolgozni az Ön (édes / nevelı) anyja (legalább egy éven keresztül)? 1 igen, dolgozott az anyja 2 nem dolgozott az anyja 3 nem élt együtt az anyjával HA VAN / VOLT A HÁZTARTÁSÁBAN VALAHA GYEREK (SAJÁT VAGY NEVELT) 70. Kérem, hogy a 15. VÁLASZLAP segítségével mondja meg hogyan dolgozott Ön MIUTÁN VÁLASZOLT: És házastársa / élettársa ekkoriban hogyan dolgozott? KÉRDEZETT HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA 1 teljes munkaidıben dolgozott (8 órás munka) 2 részmunkaidıben dolgozott (4 6 órás munka) 3 otthon maradt a. Amikor még volt olyan gyereke, amelyik nem járt iskolába? 9 X 9 X b. Amikor a (legkisebb) gyereke (is) elkezdett iskolába járni? 9 X 9 X 71. Ki az, aki Önöknél általában a gyerekneveléssel kapcsolatos döntéseket hozza /hozta: 1 Általában Ön, 2 általában a házastársa / élettársa, 3 hol Ön, hol pedig a házastársa / élettársa, 4 együtt döntenek / döntöttek, vagy 5 valaki más hozza / hozta a döntéseket?

18 17 MINDENKITİL! 401. Élete folyamán hány gyermeke született Önnek?...gyermeke 0 nem született még gyermeke 402. Mennyi az Ön havi BRUTTÓ, adózás elıtti összes 4 jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT 402.a. És azt megmondaná-e, hogy a +18. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft felett 88 M És mennyi az Ön havi nettó, adózás utáni összes jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT 403.a. És azt megmondaná-e, hogy a +18. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft felett 88 M HA NEM EGYEDÜL ÉL 404. Mindent egybevetve, mennyi az Önök háztartásának BRUTTÓ (adózás elıtti) havi összjövedelme (beleértve az Ön jövedelmét is)?... Ft/hó 8 M 9 NT 404.a. És azt megmondaná-e, hogy a +19. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer -1 millió Ft 09 1 millió Ft felett 88 M Mindent egybevetve, mennyi az Önök háztartásának nettó (adózás utáni) havi összjövedelme (beleértve az Ön jövedelmét is)?... Ft/hó 8 M 9 NT 405.a. És azt megmondaná-e, hogy a +19. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer -1 millió Ft 09 1 millió Ft felett 88 M 9 4 Ha több forrásból van jövedelme, összesen és átlagosan mennyi?

19 18 MINDENKITİL! 406. Elıfordult az elmúlt évben, hogy pénzhiány miatt nem tudták befizetni a... Igen Nem NT Nincs ilyen költségük a. Közüzemi díjat? X b. Lakáshitel-törlesztést? X c. Egyéb hitel törlesztést X 407. Hogy érzi, Önök anyagilag... 5 gondok nélkül élnek 4 beosztással jól kijönnek 3 éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükbıl 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, vagy 1 nélkülözések között élnek? 408. Magyarországon vannak magasabb és alacsonyabb társadalmi helyzető emberek. A 20. VÁLASZLAP -on egy létrát lát, aminek legfelsı foka a legmagasabb társadalmi helyzető embereket, legalsó foka pedig a legalacsonyabb helyzetőeket jelenti. Most hol helyezné el ezen a létrán Önmagát? lent fent Tagja-e Ön valamelyik szakszervezetnek? 1 igen 2 nem 409.a. Régebben tag volt-e? 9 NT 1 igen 2 nem 9 NT X Részt vett-e Ön a legutóbbi, áprilisi parlamenti választások elsı fordulóján? 1 igen 410.a. Kérem, mondja meg, hogy Ön a parlamenti választások elsı fordulóján melyik párt listájára adta le szavazatát? Kérem, hogy a +21. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 0 nem szavazhatott 9 NEM EMLÉKSZIK 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 2 FIDESZ- KDNP 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 4 LMP, Lehet Más a Politika 5 MDF 7 egyéb párt, éspedig... 8 M

20 19 MINDENKITİL! 411. Hány szobás ez a lakás?...szobás FÉLSZOBA IS SZOBÁNAK SZÁMÍT! 412. Hány négyzetméter a lakás alapterülete?...négyzetméter Önök tulajdonosként laknak ebben a lakásban / házban? 1 igen 2 nem 414. HA TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit ér ez a lakás / ház? HA NEM TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit érne ez a lakás/ház, ha az Ön tulajdona lenne?... Ft 8 M 415. Van Önnek / Önöknek... van nincs NT a. bankkártyájuk vagy hitelkártyájuk? X b. részvényük? X c. lakossági folyószámlájuk? X d. önkéntes kiegészítı nyugdíjbiztosításuk? X e. életbiztosításuk? X 416. Van Önöknek... van nincs a. automata mosógépük? 1 2 X b. Vezetékes telefonjuk? 1 2 X c. Plazma vagy LCD TV-jük? 1 2 X d. DVD-lejátszójuk? 1 2 X e. mosogatógépük? 1 2 X f. Klímaberendezésük? 1 2 X g. személygépkocsijuk (saját vagy céges, amit magáncélra használhatnak)? HA VAN: Hány darab? db 0 X h. számítógépük? HA VAN: Hány darab? db 0 X i. HA NINCS SZÁMÍTÓGÉP = X! Internet hozzáférésük? 1 2 X j. Más lakóingatlanuk vagy nyaralójuk? 1 2 X

21 Ha egyszerően és könnyen válthatna szolgáltatót, váltana Ön Igen Nem Nem vesz igénybe ilyen szolgáltatást NT a. áramszolgáltatót? X b. gázszolgáltatót? X c. vezetékes telefon szolgáltatót? X d. mobil telefon szolgáltatót? X e. kötelezı gépjármő felelısségbiztosítást? X MINDENKITİL! 418. Szokott-e Ön internetezni? 1 igen 2 nem RA 419. Milyen gyakran szokott Ön internetezni? 1 naponta, naponta többször 2 hetente többször 3 hetente egyszer 4 havonta többször 5 havonta egyszer, vagy ritkábban MINDENKITİL! 420. Ön személy szerint használ-e mobiltelefont? 1 igen 2 nem 421. MINDENKITİL! 422. Milyen gyakran jár Ön misére, istentiszteletre, gyülekezetbe? 0 soha 1 ritkábban, mint évente 2 évente egy-kétszer 3 évente néhányszor 4 kb. havonta egyszer 5 havonta kétszer-háromszor 6 majdnem minden héten 7 minden héten 8 hetente többször 9 NEM TUDJA

22 Ön milyen vallású? protestáns: katolikus: zsidó ortodox: 01 református (Kálvinista) 02 evangélikus (Lutheránus) 03 unitárius 04 baptista 05 metodista 07 egyéb protestáns, éspedig: római katolikus 09 görögkatolikus 10 zsidó 11 orosz ortodox 12 görögkeleti muzulmán 13 muzulmán egyéb 14 egyéb nem keresztény: egyéb keresztény: nem tartozik felekezethez 99 NEM TUDJA 424. Ön melyik állítással tudná magát a legjobban jellemezni? Kérem, a 21. VÁLASZLAP+ -segítségével válaszoljon! 3 Vallásos vagyok, az egyház tanításait követem. 0 Nem vagyok vallásos. 2 Vallásos vagyok a magam módján. 8 MEGTAGADJA A VÁLASZT 1 Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem A 21. VÁLASZLAP segítségével mondja meg, hogy Ön melyik nemzetiséghez tartozónak vallja magát? 1 magyar 2 német 3 szlovák 4 román 5 cigány 6 horvát 7 egyéb 8 MEGTAGADJA A VÁLASZT 9 NEM TUDJA X 426. Az elıbb említetten kívül van-e másik nemzetiség, amelyhez tartozónak vallja magát? 0 nincs 1 magyar 2 német 3 szlovák 4 román 5 cigány 6 horvát 7 egyéb 8 MEGTAGADJA A VÁLASZT 9 NEM TUDJA X

23 22 KÉRDÉSEK A KÉRDEZİNEK I. Milyen jellegő épületben van a lakás? 1 lakótelepi épület 2 többlakásos zöldövezeti 3 többlakásos nem zöldövezeti 4 egyszintes iker- vagy családi ház 5 többszintes iker- vagy családi ház 6 hagyományos építéső parasztház 7 tanya 8 egyéb lakott épület 9 nem tudod eldönteni II. III. IV. A ház helye a településen belül: 1 olcsó lakáspiaci övezet 2 közepes, átlagos lakáspiaci övezet 3 helyileg magasabbra értékelt lakáspiaci övezet 4 helyileg a legmagasabbra értékelt lakáspiaci övezet 9 nem tudod eldönteni A kérdezett szerinted roma származású? 1 igen 2 nem Szerinted mennyit ér az a lakás / ház, amiben a kérdezett lakik?...ft-ot 9 nem tudod eldönteni Köszönjük munkádat!

24 ALKALMAZOTT KULCS SZÁMA:... KULCS A KÉRDEZENDİ SZEMÉLY KIVÁLASZTÁSÁHOZ A háztartásba tartozó 18 éves és idısebb személyek száma: fı Ebbıl a ak száma fı A felttek száma a háztartásban 1 feltt 2 feltt 3 feltt 4 és több feltt 0 fiatalabb legfiatalabb A 1 fiatalabb fiatalabb legfiatalabb 4 és több legidısebb fiatalabb ak száma (legidısebb) legidısebb A felttek száma a háztartásban 1 feltt 2 feltt 3 feltt 4 és több feltt 0 fiatalabb legidısebb A 1 fiatalabb fiatalabb fiatalabb legidısebb 4 és több legfiatalabb legfiatalabb ak száma (legfiatalabb) legfiatalabb A felttek száma a háztartásban 1 feltt 2 feltt 3 feltt 4 és több feltt 0 fiatalabb középsı A 1 fiatalabb ak száma fiatalabb középsı 4 és több 2. legfiatalabb legfiatalabb középsı legidısebb A felttek száma a háztartásban 1 feltt 2 feltt 3 feltt 4 és több feltt 0 fiatalabb legfiatalabb legfiatalabb A 1 legfiatalabb fiatalabb fiatalabb legidısebb 4 és több idısebb legfiatalabb legfiatalabb A felttek száma a háztartásban 1 feltt 2 feltt 3 feltt 4 és több feltt 0 fiatalabb legfiatalabb A 1 fiatalabb ak száma fiatalabb idısebb középsı 4 és több legfiatalabb 2. legfiatalabb legidısebb középsı legfiatalabb A felttek száma a háztartásban 1 feltt 2 feltt 3 feltt 4 és több feltt 0 fiatalabb legfiatalabb A 1 fiatalabb ak száma ak száma fiatalabb legfiatalabb 4 és több legfiatalabb fiatalabb legidısebb legidısebb száma információhiányt okozó hibák száma korrigálható hibák száma instruktor: utómunkás:

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született?

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? KÉSZÜLT A HÁZTARTÁSBAN OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? igen nem TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 00 kérdőív 00 A válaszadás

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 987.08.. előtt születettektől kell kérdezni 00 október A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 2 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ VÁLASZOLT A VÁLLALKOZÓK KÉRDŐÍVRE? 1 igen 2 nem HA IGEN : MELYIK

Részletesebben

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 Omnibusz 2001/5 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

KÉRDŐÍV A családról és a munkáról

KÉRDŐÍV A családról és a munkáról MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZETE A kérdőív azonosítási száma: KÉRDŐÍV A családról és a munkáról AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ A kérdező neve:.. A kérdezés dátuma: 1982.. hó nap

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 1 főcím sorszám 2 pótcím ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A KÉRDEZETT 1954 ÉS 1985 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)?

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

(7. HULLÁM) 2015.04.13.

(7. HULLÁM) 2015.04.13. MAGYAR NYELVŰŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (7. HULLÁM) 1.3 VERZIÓ 2015.04.13. Kérdés(ek): A1, A2 1-es KÁRTYALAP Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

GAZDASÁG 89/1 KÉRDŐ ÍV AZ 1990. ÉVI PANELKUTATÁSHOZ

GAZDASÁG 89/1 KÉRDŐ ÍV AZ 1990. ÉVI PANELKUTATÁSHOZ SORSZÁM 0 1 1 FŐCÍM 2 PÓTCÍM A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! MAGYAR KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ INTÉZET H-1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 17 H-1373 BUDAPEST, PF.: 587. TELEFON 129-000 GAZDASÁG 89/1 KÉRDŐ ÍV AZ 1990. ÉVI PANELKUTATÁSHOZ

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

AC-EB 01 Projektszám: 11200230

AC-EB 01 Projektszám: 11200230 MAGYAR GALLUP INTÉZET COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale de l'éducation et de la culture 1033 Budapest, Fő tér 1. Citoyenneté et jeunesse Centre pour le citoyen (Visites et stages) Analyse de l'opinion

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 1985.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap:

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap: 4. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL K É R E L E M EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ A kedvezményt kérő neve: Születési neve: Állampolgársága: Adószáma: TAJ

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 40. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

Omnibusz 2001/7. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

Omnibusz 2001/7. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 1 főcím 2 pótcím Omnibusz 2001/7 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 1984.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2000 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl 5 Hullám lakás sorszáma a háztartás válaszoló Háztartáslapról sorszáma egyén sorszáma 96 felbomlás kód Magyar Háztartás Panel HÁZTARTÁS kérdõív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: 1 cím 2 pótcím sorszám ENERGIA kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 IPSOS ZRT. 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E HELYSÉG:

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l Személyi jövedelem adókulcs: 16% / megsz nt az adóalap kiegészítés/ Minimálbér, bruttó:

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív

CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív sorszám Válaszoló sorszáma a családi táblában: REFORM KUTATÁS CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett lehet: Háztartásfő, házastársa, Gyes-en, Gyed-en lévő személy 1995 Kérdezte:...

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1031 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS 2011 Tanári kérdőív Matematika online 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Budapest 2012.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Phare A kutatás dokumentációja lakossági és rendelői minta Az Európai Unió HU9302 sz. Phare Egészségügyi reformprogramja keretében végzett kutatás 1996 Tartalomjegyzék

Részletesebben

H I T E L A D A T O K

H I T E L A D A T O K K Ö L C S Ö N K É R E L E M a z F H B B a n k Z r t. é s a z F H B J e l z á l o g b a n k N y r t. á l t a l n y ú j t o t t k ö l c s ö n ö k h ö z 20c_105_2009_BU_35_2016.05.06 A KÖLCSÖNIGÉNYLŐ (TELJES)

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2007. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől iskola sorszáma pedagógus sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 alsó tagozatos tanár 2 felső tagozatos tanár Tankönyv-választás A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M L A K O S S Á G I I N G A T L A N P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G FHBL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:...

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:... 2 1 főcím SORSZÁM 2 pótcím VÁSÁRLÁS kérdőív 1995 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Megye:.... A település jellege: 1 tanya 2 község 3 város 4 megyeszékhely 5 Budapest Kérdezte:...

Részletesebben

Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG

Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Az oktatási mobilitással kapcsolatos konkrét tervek és attitűdök bemutatása előtt lépjünk egyet vissza és nézzük meg, hogy Európában, illetve azon belül

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

Kérdıív a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek életkörülményeirıl. A válaszadás önkéntes! Azonosító: _

Kérdıív a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek életkörülményeirıl. A válaszadás önkéntes! Azonosító: _ Kérdıív a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek életkörülményeirıl A válaszadás önkéntes! Azonosító: _ Adatfelvevı: Elıször néhány személyi adatát szeretném megkérdezni. (A válaszokat a táblázatba

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

2003.1 CCEB - Youth Projektszám: 31200020

2003.1 CCEB - Youth Projektszám: 31200020 COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique CSAK 15 ÉS 24 ÉV KÖZÖTTIEKTŐL KÉRDEZHETŐ 2003.1 CCEB - Youth Projektszám: 31200020 BM szám: BM szám matrica helye: YOUTH

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben