Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet módosítása... 4 A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló 3/2006. (01.31.) Kgy. rendelet módosítása... 9 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendelet módosítása A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet módosításáról A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/1993. (10.11.) Kgy. rendelet módosításáról 27 A hódmezővásárhelyi árvízvédelmi kőfal kapuinak névadása és táblával történő megjelölése31 Tájékozató a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. veszteséges tevékenységeiről Utólagos hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház Rendelőintézet Magyar Rákellenes Ligával való közös részvételéhez a Bristol-Myers Squibb Alapítvány által kiírt újabb pályázaton Tiszteletbeli polgár cím adományozása Közkincs-kerekasztal pályázat beadásához önrész biztosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciójának részleges módosítása Fenntartói döntés létszámcsökkentésről a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában A Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására pályázat kiírása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása... 97

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2010. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. rendelet 10. (3) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülését összehívom július 1-jén, 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Intézményi vezetői pályázatok elbírálása (zárt ülés) Előadó: Polgármester 2. Napirend: Egyebek Indoklás: Az intézményvezetői pályázatok július 31-én lejárnak, az új kinevezések ügyében a közgyűlésnek döntenie kell, ezért a fenti időpontra rendkívüli közgyűlést hívok össze. Hódmezővásárhely, június 22. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2010. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: június 28. / hétfő / délelőtt óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: június 28. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: június 29. / kedd / délelőtt 8 30 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: június 29. / kedd / délelőtt 9 00 óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: június 29. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: június 29. /kedd / délután óra. Hódmezővásárhely, június 23. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db. rendelet-tervezet Tárgy: A vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személy: nincs meghívandó személy

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2010. Tárgy: A vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendeletre figyelemmel megalkotta a vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendeletet. A rendelet hatályos szövege bérletet említ, amely megtévesztő lehet, hiszen az nem a klasszikus értelemben vett bérletet jelenti. Annak kiváltása csupán a hely biztosítását szolgálja, de nem jelenti azt, hogy az árusnak nem kell helyjegyet váltania. A módosítással ez pontosításra kerülne, és a bérlet kifejezést annak tartalmát jobban tükröző helybiztosítási jegy váltaná fel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, július 01. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

6 I/A kötet 6. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2010. (..) önkormányzati rendelete A vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendeletét ( a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A vásáron és a piacon történő árusításhoz szükséges terület használatáért napi helyhasználat esetén helypénzt, helyfoglalási jegyet és helypénzt, a mérleg használatáért mérlegelési díjat, továbbá a vásár, piac területén a nyitvatartási idő alatt a várakozó járművek után parkolási díjat (a továbbiakban díjak) kell fizetni. 2. A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A helybiztosítási jeggyel lekötött elárusítóhely helyhasználati díját akkor is meg kell fizetni, ha a helyhasználó az árusítást ideiglenesen szünetelteti. A bérlőnek reggel 7 óráig kell elfoglalnia helyét, amennyiben ez nem történik meg, az Üzemeltető rendelkezik a helyfoglalási jeggyel lekötött hely használatáról. A rendelet 4. (5) bekezdés bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A határozott vagy határozatlan időre váltott helybiztosítási jegyet a helyhasználó a hónap utolsó napjára indokolás nélkül felmondhatja, e szándékát 15 nappal korábban köteles bejelenteni az Üzemeltetőnek. 4. A rendelet 4. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A napijegy, illetve a helybiztosítási jegy másra nem ruházható át.

7 I/A kötet 7. oldal A 4. a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 5. A napijeggyel, illetve a helyjeggyel a piac jelen rendelet 3. (4) bekezdésében foglalt zárását követő egy órahosszáig lehet az árusító helyen tartózkodni. 6. A rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A piaci árusok a helypénzszedőnél kötelesek megváltani a helypénzt, az árusítás időtartama alatt a napijegyet, illetve a helybiztosítási jegyet és az árusítás megkezdésekor megvásárolt napijegyet kötelesek maguknál tartani és kérelemre felmutatni. 7. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba lép hatályba. Hódmezővásárhely, július 01. Dr. Korsós Ágnes Jegyző Dr. Lázár János Polgármester

8 I/A kötet 8. oldal INDOKOLÁS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendeletre figyelemmel megalkotta a vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 21/2008. (05.06.) Kgy. rendeletet. A rendelet bérlet terminológiát alkalmazott, amely megtévesztő lehet, hiszen az nem a klasszikus értelemben vett bérletet jelenti. Annak kiváltása csupán a hely biztosítását szolgálja, de nem jelenti azt, hogy az árusnak nem kell helyjegyet váltania. A módosítással ez pontosításra került, és a bérlet kifejezést annak tartalmát jobban tükröző helybiztosítási jegy váltotta fel.

9 I/A kötet 9. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db. rendelet-tervezet Tárgy: A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló 3/2006. (01.31.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személy: nincs meghívandó személy

10 I/A kötet 10. oldal Száma: /2010. Tárgy: A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló 3/2006. (01.31.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a választási eljárásról szóló évi C. törvény 42. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az általános, időközi és egyéb választások idejére választási plakát elhelyezését, és önkormányzati tulajdonú, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeit a 3/2006. (01.31.) Kgy. rendeletében szabályozza. A rendelet 5. -a szabályozza, hogy az elhelyezett plakátot a szavazást követő 30 napon belül el kell távolítani. A rendelet azonban nem tartalmazza annak szankcióját, ha az, aki a plakátot elhelyezte, akinek érdekében elhelyezték, illetve aki hozzájárulást adott a plakát elhelyezéséhez, a plakátot nem távolítja el. A fentiek miatt indokolt a szankció meghatározása a rendeletben. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, július 01. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

11 I/A kötet 11. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2010. (..) önkormányzati rendelete A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló 3/2006. (01.31.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek helyi szabályairól szóló 3/2006. (01.31.) Kgy. rendeletét ( a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (2) Ha a plakátot elhelyező az (1) pontban foglalt kötelezettségének a szavazást követő 30 napon belül nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbüntetéssel büntethető, valamint a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete jogosult a kihelyező költségére a helyreállítást elvégeztetni. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba lép hatályba. Hódmezővásárhely, július 01. Dr. Korsós Ágnes jegyző Dr. Lázár János polgármester

12 I/A kötet 12. oldal INDOKOLÁS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a választási eljárásról szóló évi C. törvény 42. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az általános, időközi és egyéb választások idejére választási plakát elhelyezését, és önkormányzati tulajdonú, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeit a 3/2006. (01.31.) Kgy. rendeletében szabályozza. A rendelet 5. -a szabályozza, hogy az elhelyezett plakátot a szavazást követő 30 napon belül el kell távolítani. A rendelet azonban nem tartalmazza annak szankcióját, ha az, aki a plakátot elhelyezte, akinek érdekében elhelyezték, illetve aki hozzájárulást adott a plakát elhelyezéséhez, a plakátot nem távolítja el. A fentiek indokolták a rendelet módosítását.

13 I/A kötet 13. oldal Iktatószám: /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személy:

14 I/A kötet 14. oldal Száma: /2010. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendeletét, mely a 2. számú mellékletben tartalmazza a szociális intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakat. A fizetendő térítési díjakat a HTKT Kapcsolat Központ fenntartója, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg és határozza meg annak változásait. Az Önkormányzat rendeletében megjeleníti ezen megállapításokat, változásokat. Mivel nem az Önkormányzat a fenntartó, indokolt, hogy a melléklet helyett a rendelet függeléke tartalmazza a fizetendő térítési díjakat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást pedig jóváhagyni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, július 01. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

15 I/A kötet 15. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2010. (..) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendeletét ( a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. számú mellékletét hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet a következő 2. számú függelékkel egészül ki: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a II. bekezdésben meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fizetni. I. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményi térítési díját az alábbiakban határozza meg, napi 4x -i étkezéssel: 456,25-Ft. (ÁFA - val) (A fizetendő étkezési térítési díjat utólag kell megfizetni.) II. A gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely igénybevétele térítésmentes. III. Az Átmeneti Szálláson fizetendő térítési díj 30 napot meghaladó időtartam után - személyi térítési díj 700,-Ft/nap, intézményi térítési díj ,-Ft/hó. Emelés:100,-Ft/nap 3000,-Ft/hó (A személyi térítési díjat havonta nyugdíj/fizetést követően kell beszedni.) IV. A Kovács-Küry Időskorúak Otthonában az intézményi térítési díj mértéke ,- Ft/hó, személyi térítési díj 2.400,- Ft/nap. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíjfizetést követően kell beszedni.) V. A Szivárvány Szakosított Szociális Otthonban alkalmazandó intézményi térítési díj mértéke ,- Ft/hó, személyi térítési díj 3.290,- Ft/nap. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíjfizetést követően kell beszedni.)

16 I/A kötet 16. oldal VI. Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Lakóotthonára vonatkozóan, az alkalmazandó intézményi térítési díj ,- Ft/hó, személyi térítési díj 1.200,- Ft/nap. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíjfizetést követően kell beszedni.) VII.A támogató szolgáltatás keretében biztosított ellátás térítési díja az óradíj és az ellátásra fordított időnek a szorzata, valamint a fogyatékos személy szállítása esetén a szállítási kilométerdíj. A személyi segítés óradíja 400,- Ft/óra, a szállítási kilométerdíj 80,- Ft/km. A fizetendő térítési díjat esetenként kell megfizetni. Folyamatos szállítás esetén havonta egy alkalommal utólag kell megfizetni. VIII./1. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a fizetendő étkezési térítési díj felnőtt személy esetén (reggeli + ebéd) 875,-Ft/nap, rezsivel. E nappali ellátását igénybevevők által fizetendő napi térítési díj 30,-Ft/fő. VIII./2. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a fizetendő étkezési térítési óvodás gyermek esetén (ebéd) 366,67,-Ft/nap, általános iskolás gyermek esetén (ebéd) 437,50,-Ft/nap, középiskolás gyermek esetén (ebéd) 508,33,-Ft/nap, rezsivel. A Gyvt. alapján 50% kedvezményben jogosultak, így óvodás gyermek esetén (ebéd) 183,34- Ft/nap, általános iskolás gyermek esetén (ebéd) 218,75,-Ft/nap, középiskolás gyermek esetén (ebéd) 254,17,-Ft/nap, A díjak ÁFA nélkül értendőek. E nappali ellátását igénybevevők által fizetendő napi térítési díj 30,-Ft/fő. E térítési díjat minden gondozott köteles megfizetni. (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) IX. Házi segítségnyújtás keretében történő ellátásért fizetendő térítési díj az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, amely összeg nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 25 %-át, illetve ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is igénybe vesz; akkor, a gondozott havi jövedelmének 30%-át. Házi segítségnyújtás esetén a gondozási díj 400,- Ft/óra. Az ebéd házhozszállításának díja 115,- Ft/eset (a kiszállítási díj háztartásonként csak egyszer számítható fel). A kedvezményeket a I.sz. függelék tartalmazza. (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) X. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 20,-Ft/nap; 600,-Ft/hó, de nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át. Csökkenés: 15,-Ft/nap (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) XI. Az időskorúak nappali ellátását igénybevevők által fizetendő napi térítési díj 30,-Ft/fő. E térítési díjat miden gondozott köteles megfizetni. A szociális étkezési díj 635,-Ft/nap, ÁFA-val. A szociális étkeztetés kedvezményeit az I. sz. függelék tartalmazza. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és a szociális étkezés esetén. (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.)

17 I/A kötet 17. oldal XII: Szociális étkeztetés esetén a térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 635,-Ft/adag ÁFA-val. A személyi térítési díj a jövedelmi viszonyok függvényében 50,-Ft- 635,-Ft összegek között alakul, mely kedvezményeket a I. sz. melléklet tartalmazza; melynek átlaga a 440,-Ft-ot nem haladja meg. (A fizetendő térítési díjat előre kell megfizetni.) 3. Jelen rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Dr. Korsós Ágnes jegyző Dr. Lázár János polgármester

18 I/A kötet 18. oldal INDOKOLÁS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendeletét, mely a 2. számú mellékletben tartalmazta a szociális intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakat. A fizetendő térítési díjakat a HTKT Kapcsolat Központ fenntartója, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás állapítja meg és határozza meg annak változásait. Az Önkormányzat rendeletében megjeleníti ezen megállapításokat, változásokat. Mivel nem az Önkormányzat a fenntartó, ez indokolta hogy a melléklet helyett a rendelet függeléke tartalmazza a fizetendő térítési díjakat.

19 I/A kötet 19. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db. rendelet-tervezet Tárgy: A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Az anyagot készítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város Üzemeltetési Csoport Jogi Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személy: nincs meghívandó személy

20 I/A kötet 20. oldal Száma: /2010. Tárgy: A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása az alábbiakra tekintettel indokolt. A védett fasorokban több fa a megelőző növényvédelmi intézkedések ellenére elpusztult, kiszáradt, illetve ágaik bekorhadtak, szárazak, továbbá nagy pusztítást végeztek a korábbi hetek viharai is. Ennek okán, illetve a terület forgalmi rendezésével összhangban több fát szükséges kivágni, továbbá indokolt a fák egészségügyi nyesése a továbbiakban az élet- és balesetveszély megelőzése érdekébe, melyet a jelenlegi szabályozás nem tesz lehetővé. Természetesen az Önkormányzat a kivágott fák pótlásáról megfelelően gondoskodik. A Kinizsi utcai gesztenyesor fenti beavatkozások ellenére is megmarad, így a munkálatok befejezését követően ismét indokolt annak védetté nyilvánítása. Indokolt a rendeletben védetté nyilvánítani a tavasszal ültetett Jókai utcai 52 darab piramistölgyet is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, július 01. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

21 I/A kötet 21. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2010. (...) önkormányzati rendelete A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 2. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép: számú melléklet A fák védelme Helyi fokozott védelmet élvező faegyedek, fasorok * Hódmezővásárhely területén helyi jelentőségű természetvédelmi érték 22/1993. (10.11.) Kgy. r. 35. Ady Endrei utcai platánsor Bercsényi utcai tölgyfák Epreskert Népkert és a Strandfürdő területe Fokozott védelmet élvező faegyedek, fasorok Andrássy út Bajcsy- Zs. u. Celtis fasor Szent István tér Széchenyi tér Kálvin János tér Hősök tere Kása Erdő Petőfi utca gömbjuharok Rákóczi u. Károlyi u. Nádor u-i gyógyszertár Cseresnyés Kollégium előtt kőrisek kőris fasor kőris fasor gesztenyefasor törökmogyoró sor

22 I/A kötet 22. oldal Hősök tere (Móricz Zs. u. sarka) Kistópart utcai parkoló Tarjáni Általános Iskola Ótemplom előtt Dáni u. 50. Szabadság tér 70. Kutasi úti autókereskedés Dáni u. és Simonyi u. sarok Jókai u. 78. Jókai u. 80. Kenyérgyár előtt Szabadság tér 84. mögött Révai u. Szántó Kovács János u. sarok (cipész) Lázár u. Szántó K. J. u. sarok Lázár u. Hódi Pál u. sarok Zrínyi u. 80. Koszta József u Rózsa u. közkifolyó Ipoly u. Ifjúság u. sarok Ipoly u. volt Kertészeti Vállalat Csomorkányi u. 17. Csomorkányi u. 30/A Széchenyi u. 19. Széchenyi u. 14. Makai u Makai u. 70. Makai u. 62. Klauzál u. 64. Klauzál u. 78. Károlyi u. 75. Révai u. 21. Szántó Kovács János u Oldalkosár u-i óvoda előtt Szőnyi és Szántó K. J. utcák Bibó Lajos utca Jókai u. Kert mozi (Zrínyi utca 2.) 1 db nyár 1 db tölgy 1 db platán 1 db kőris 2 db gesztenyefa 1 db platán 1 db platán 1 db japán akác 2 db piramis tölgy 1 db piramis tölgy 2 db eperfa 3 db szürke nyár 1 db japán akác 6 db gömbkőris 2 db Celtis 1 db platán 12 db platán 1 db bodza 1 db fehér nyár 2 db kocsányos tölgy 1 db kocsányos tölgy 2 db fekete fenyő 1 db kocsányos tölgy 1 db japán akác 1-1 db eperfa 2 db gesztenye 1 db eperfa 1 db kocsányos tölgy 1 db kocsányos tölgy 1 db kocsányos tölgy 2 db kocsányos tölgy 1 db platán 1 db platán 100 db piramis tölgy 243 db puszta szil 52 db piramis tölgy 1 db páfrány fenyő

23 I/A kötet 23. oldal Magánterületen lévő védett fák: A magánterületen lévő növények védelmét a Mikszáth Kálmán 2/i (platánfa), Deák F. 2. (tölgy) szám alatti növények esetében javasoljuk. Külterületen lévő fokozottan védett fák: A Tiszai út körtöltéstől Körtvélyesig terjedő szakaszának fehér és fekete nyár, mezei szil és amerikai kőris fasora. A különböző fafajokat képviselő egészséges, hosszú távon is fenntartható egyedek - a város egész területére vonatkozóan - az alábbi életkor elérése után automatikusan életbe lépő védelem alá kerülnek. Indokoltnak tartjuk kétfokozatú védelem bevezetését. Egyszerű védettség: közterületen lévő a 40 cm-t (a talajszinttől mért 1 m magasan) meghaladó törzsátmérő esetén, kivéve az elektromos légkábelek biztonsági távolságán belül lévő fákat. Fokozott védettség: a város teljes területén a 80 cm- t (a talajszinttől mért 1 m magasan) meghaladó törzsátmérőjű fa (díszfa, eperfa és csonthéjas termésű fa) vagy az esztétikai, tudományos, illetve helytörténeti jelentősége miatt különösen ritka, értékes növények esetében lép életbe. Továbbá e melléklet szerinti védelmet, helyi védelmet élvező faegyedek, fasorok tételes felsorolása. Mindezek alapján az alábbi fajok kerülnek automatikusan 40 cm-t meghaladó törzsátmérő esetén egyszerű, 80 cm-t meghaladó törzsátmérő esetén fokozott védelem alá: Faj magyar neve mezei juhar platán levelű juhar hegyi juhar zöld juhar ezüst juhar vadgesztenye közönséges mandula mézgás éger köz. nyír szelíd gesztenye gyertyán nyugati ostorfa egybibés galagonya szivarfa ezüstfa bükkfa magyar kőris magas kőris Faj latin neve: Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer negundo Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Amygdalus communis Alnus glutinosa Betula pendula Castanea sativa Carpinus betulus Celtis occidentalis Craetegus monogyna Catalpa bignonioides Eleagnus angustifolia Fagus silvatica Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica Fraxinus excelsior

24 I/A kötet 24. oldal virágos kőris Fraxinus ornus török mogyoró Corylus colurna páfrányfenyő Ginkgo biloba köz. dió Juglans regia fekete dió Juglans nigra csörgőfa Koelreuteria paniculata tulipánfa Liliodendron tulipifera eperfa Morus sp. magnolia Magnolia cobus májusfa Padus avium köz. fenyő Pinus strobus fehér nyár Populus alba kanadai nyár Populus canadensis fekete nyár Populus nigra Italica oszlopos kínai nyár Populus simonii vérszilva Prunus cerasifera rezgő nyár Populus tremula ecetfa Rhus typhina szomorú fehér fűz Salix alba Tristis spirál fűz Salix matsudana japán akác Sophora japonica kocsányos tölgy Quercus robur kocsánytalan tölgy Quercus petreae piramis tölgy Quercus robur Pyramidalis csertölgy Quercus cerris hárs Tilia argentea kislevelű hárs Tilia cordata nagylevelű hárs Tilia plathphillos szil Ulmus minor mezei szil Ulmus laevis A jövőben nagy mennyiségben ültetésre javasoljuk az alábbi növényeket: nagy forgalmú utak mentén: nem nagy forgalmú, széles utcák mentén: nem nagy forgalmú, kis utcák mentén: kőris, tölgy, nyugati ostorfa, japán akác, szil kőris, japán akác, gleditsia, ginko biloba, piramis tölgy hárs, csörgőfa, eperfa, akác, juhar, török mogyoró, vérszilva, gömbakác, gömb kőris, gömb juhar fasorok mentén: vadgesztenye, nyárfák, tölgy, hárs, török mogyoró, japán akác, kőris

25 I/A kötet 25. oldal parkokba: külterületre útmenti sövényként: tulipánfa, magnolia, fűz, nyír, örökzöldek, dió, páfrányfenyő, török mogyoró, csörgőfa, eperfa, szivarfa, japán akác, kocsányos tőlgy fűz, dió, nyár, vadkörte, tölgy, szil, akác, ezüstfa, kőris tamariska Az ültetési koncepciókban kiemelten ajánlott azon fajok, fajták ültetése, melyek hosszú életkort érnek meg és tekintélyes habitussal rendelkeznek. Cél, hogy városunk az idő előrehaladtával a fák városává váljon. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba lép hatályba. Hódmezővásárhely, július 01. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző

26 I/A kötet 26. oldal INDOKOLÁS A védett fasorokban több fa a megelőző növényvédelmi intézkedések ellenére elpusztult, kiszáradt, illetve ágaik bekorhadtak, szárazak, továbbá nagy pusztítást végeztek a korábbi hetek viharai is. Ennek okán, illetve a terület forgalmi rendezésével összhangban több fát szükséges kivágni, továbbá indokolt a fák egészségügyi nyesése a továbbiakban az élet- és balesetveszély megelőzése érdekébe, melyet a jelenlegi szabályozás nem tesz lehetővé. Indokolt a rendeletben védetté nyilvánítani a tavasszal ültetett Jókai utcai 52 darab piramistölgyet is.

27 I/A kötet 27. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db. rendelet-tervezet Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/1993. (10.11.) Kgy. rendelet módosításáról Az anyagot készítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város Üzemeltetési Csoport Jogi Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személy: nincs meghívandó személy

28 I/A kötet 28. oldal Száma: /2010. Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/1993. (10.11.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló 13/2004.(03.08.) Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása az alábbiakra tekintettel indokolt. A védett fasorokban több fa a megelőző növényvédelmi intézkedések ellenére elpusztult, kiszáradt, illetve ágaik bekorhadtak, szárazak, továbbá nagy pusztítást végeztek a korábbi hetek viharai is. Ennek okán, illetve a terület forgalmi rendezésével összhangban több fát szükséges kivágni, továbbá indokolt a fák egészségügyi nyesése a továbbiakban az élet- és balesetveszély megelőzése érdekébe, melyet a jelenlegi szabályozás nem tesz lehetővé. Természetesen az Önkormányzat a kivágott fák pótlásáról megfelelően gondoskodik. A Kinizsi utcai gesztenyesor fenti beavatkozások ellenére is megmarad, így a munkálatok befejezését követően ismét indokolt annak védetté nyilvánítása. Indokolt a rendeletben védetté nyilvánítani a tavasszal ültetett Jókai utcai 52 darab piramistölgyet is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, július 01. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben