2010. november 25. napján tartandó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. november 25. napján tartandó"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) Ügyiratszám: 70-11/2010. Sorszám: 3 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete november 25. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: évi költségvetési koncepció Elnyert pályázatok és a jövı évi hiteltörlesztés pénzügyi terve Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elızetesen tárgyalja: valamennyi bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselı-testület! Balatonboglár Város Önkormányzatának évi költségvetését megalapozó koncepciója A költségvetés elkészítésének elsı szakasza a tervezés fı kereteit meghatározó költségvetési irányelvek, helyi önkormányzat esetén a költségvetési koncepció összeállítása. A törvényi szabályozást az évi XXXVIII. törvény tartalmazza, mely kötelezı erejő az önkormányzatra. A gazdasági fejlıdés fıbb jellemzıi: GDP növekedésének elırejelzése 3 % Fogyasztói árindex változása évre 3, 5 % Háztartások fogyasztása 2, 6 % Külsı egyensúly: Folyó fizetési mérleg egyenlege - 0, 2 % Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában) - 0,2 % Helyi önkormányzatok: Elsıdleges bevételek 3 087,3 milliárd forint Elsıdleges kiadások 3 198,3 milliárd forint Elsıdleges egyenleg - 111,10miliiárd forint Elsıdleges egyenleg GDP %-ában - 0,4 % Kamatbevételek 31 milliárd forint Kamatkiadások 30 milliárd forint A központi költségvetésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében céltartalékul szolgál a prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.évi CXXII.törvény szerinti munkáltatói kifizetések. Adó-és járulékpolitikai célkitőzések: A személyi jövedelemadó esetében a évtıl valamennyi jövedelem tekintetében az alkalmazandó adó mértéke egységesen 16 %. A évtıl kibıvül, szélesebb körben igénybe vehetıvé válik a családi kedvezmény és egyben megváltozik annak jellege: adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni. A évtıl jelentısen átalakul a nem pénzbeli, illetıleg béren kívüli juttatások adózása. Egyes pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetınek a juttatás értéke l, 19-szerese után 16 %-os mértékő adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek. A helyi adókra vonatkozóan 2011-tıl csökken az adófajták száma, megszőnik a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó. A gépjármőadó vonatkozásában, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-tıl csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megilletı gépjármőadó-mentesség.

3 A helyi önkormányzatok 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Az önkormányzati feladatellátás jellemzıen a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén jelentkezı létszámbıvülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja ben elindult, a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévı iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása. A támogatási rendszer egyszerősítése és áttekinthetıbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerősödik, a közoktatás területén az alapfokú mővészetoktatáshoz kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Egyes támogatások a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövıben normatív módon jutnak el az önkormányzatokhoz. Ilyen pl. az informatikai támogatás év Bevételek A három negyedéves beszámoló alapján a mőködési bevételeket a módosított elıirányzathoz képest 92, 75 % -ban teljesítettük. Ezen belül az intézményi mőködési bevételek 98,83 %-ban, az önkormányzati igazgatásnál 90,5 %-ban teljesültek. A évi költségvetésünkben 260 millió elızı évi pénzmaradvány szerepel, a képviselıtestület célja az elnyert uniós pályázatok sajáterı fedezete. Kiadások A mőködési kiadások a módosított elıirányzathoz képest 68,35 %-ban teljesültek. Beruházások az év utolsó negyedében teljesülnek. Kifizetetlen számlák szeptember 30-án nem voltak, reméljük, hogy az év végi beszámolóban is ezt írhatjuk le. Polgármesteri Hivatal, Költségvetési szervek (intézmények) Az elmúlt években már tettünk egy sor intézkedést, melyek nem voltak népszerőek a közszféra számára, a pénzhiány miatt. Meg kell szüntetni a pazarlást, a dologi költségeket csökkenteni kell ezen belül a folyóiratok számának felülvizsgálata szükséges, nyomtatók átirányítása központi fénymásolóra. Központi beszerzés: papír, írószer, tisztítószer, informatika vonatkozásában. Telefonköltségek csökkentése egységes flotta csomag bevezetésével. Sajnos a személyi juttatásokhoz is hozzá kell nyúlni mely a legfájdalmasabb a közalkalmazottak és a köztisztviselık számára is. Javasoljuk megszüntetni a törzsgárda juttatást, az étkezési utalványt Ft-ról Ft- rá csökkenteni, a Cafetéria összegét az illetményalap 7- szeresérıl 6-szorosára csökkenteni ben Kötvény visszafizetési kötelezettségünknek is eleget kell tennünk.(a törlesztés idıpontja március 31és szeptember 30., összege CHF 2x valamint kamatfizetés is esedékes ebben az idıpontban kb CHF 2x összesen CHF )

4 Az alábbi javaslatokkal kívánok élni a kötvény visszafizetésére és a kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni 2011.évben. Felhalmozási bevételek: Ingatlanértékesítés melléklet szerint Részvények legoptimálisabb értékesítése /lehetıség megteremtése. BAHART részvények névértéke: Ft ellenértéke e/ft Adó bevételek: Még nem jelentek meg a évi volarizációs számok, adóemelést nem javasolunk, csak az idegenforgalmi adó nemben /vendégéjszakák után/, melynek mértéke 340.-Ft-ról 400.-Ft-ra emelkedne. (a szomszédos településeken a vendégéjszakák utáni adó mértéke: Fonyód 300.-Ft Balatonlelle 340.-Ft, Balatonszemes 390.-Ft, Balatonszárszó 400.-Ft, Balatonföldvár 400.-Ft, Zamárdi 360.-Ft, Siófok 380.-Ft) Adónemek évi terv 2011.évi tervezett e/ft Építményadó Telekadó Vállalkozók kom.adó Idegenforg.adó tart Idegenforg.épület után Iparőzési adó Pótlékok Bírságok Gépjármő adó Egyéb bevételek Összesen Különbözet e/ft Hivatali gépkocsival kapcsolatos költségek Törzsgárda megszüntetése Telefon költségek Közalkalmazottak étkezési utalványa Köztisztviselık Cafetéria Ingatlanértékesítés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Internet Tisztítószer Ingatlan karbantartás Összesen e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft 500 e/ft 300 e/ft 600 e/ft 500 e/ft e/ft A beszerzéseknél természetesen a helyi vállalkozók ajánlatát kérjük elsısorban.

5 2011. évben a lekötött betétünk elıreláthatólag az év elsı felében nem kerül felhasználásra, így lehetıségünk lesz további befektetésekre évben a kormányzati intézkedéseket is figyelembe véve a polgármesteri hivatalt és költségvetési szerveket is érinteni fogja a létszámleépítés. Létszámstop bevezetése feltétlenül szükséges. Balatonboglár, november 11. Mészáros Miklós polgármester A 2011 évi költségvetési koncepcióhoz Tisztelt képviselı-testület! Értékesíthetı ingatlanok köre, illetve kijelölése 2011 évre: Iparterületen: -272/42-45-ig (4db) , 48 (2db) -272/57-70-ig (4db) -272/73-75-ig (3db) -272/77-79-ig (3db) összesen max. 320 M Ft Csalogány u. mögötti üdülıterületen 2280/1-26-ig ( 11db) összesen max. 33 M Ft Bölcsıde területe (2552 hrsz.) korábban 70 M Ft -ot terveztünk, de kétséges a jelenlegi helyzetben Berzsenyi u.14 ( volt Gelka, 2701 hrsz.) értékesítés: max 25 M Ft Tinódi u.2. (volt Balatonakadémia 1620 hrsz.) Megjegyzés: ig bérbe-adva, kérelem várható a meghosszabbításra kb.1mft nettó bérleti díj, értékesítés esetén reálisan 100 M Ft bevétel várható Balatonboglár, Vanya László referens

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás 5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Az elızı fejezetekben megismerkedtünk azzal, hogy az önkormányzat miért és hogyan végezzen stratégiai tervezést, illetve programozást.

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. február 25-i ülésére Tárgy: Kisvér Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekrıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról

Hort Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról HORT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 3014 HORT, SZABADSÁG TÉR 40. Tel.: 37/378-001; Fax: 37/378-982 E-mail: hortjegyzo@intellimail.hu Iksz./2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Hort Község Önkormányzatának 2010. évi

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára

A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás

Részletesebben