- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel"

Átírás

1 - 1 - Szakfeladat: Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen: Szakfeladat összesen:

2 - 3 - Szakfeladat: Települési hulladék begyőjtése, szállítása Folyó Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj évi x 2 x 1, A fentiek ÁFA-ja Folyó összesen: Szakfeladat összesen:

3 - 5 - Szakfeladat: Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Mőködési ek: Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen A fenti ÁFA-ja 300 Mőködési ek összesen: Szakfeladat összesen: 1 500

4 - 7 - Szakfeladat: Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: Városi Bölcsıde bıvítésének, átalakításának évi támogatása Vidéki örökség megırzése csıszkunyhók felújításának támogatása Városi sporttelep labdarúgópálya felújításának támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: Szakfeladat összesen:

5 Szakfeladat: Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Hirdetésekbıl várható 300 A ekkel kapcsolatos ÁFA 75 Bevétel összesen: 375 Szakfeladat összesen: 375

6 Szakfeladat: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Tıke jellegő ek: Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) Tıke jellegő ek összesen: Szakfeladat összesen:

7 Szakfeladat: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Folyó ek: Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése Rendelıintézet, Mőv. Központ lift karbantartási díjának térítése 350 Piac és fizetı parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Piaccsarnok bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Közterület foglalási díj Kemping bérleti díja 640 Csordalegelı bérleti díja 770 Mezıgazdasági területek bérleti díja 450 Nádas bérleti díja Visszavásárlási jogról lemondás Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja Folyó ek összesen: Szakfeladat összesen:

8 Szakfeladat: Egyéb foglalás (Tourinform iroda) Folyó ek: Áru és készletértékesítés e 530 Folyó ek összesen: 530 Szakfeladat összesen: 530

9 Szakfeladat: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Folyó ek: Hatósági mőködési ek, igazgatási szolg. díjak Hirdetési díj, áll. gond. térítési díja 300 Városkártya megszemélyesítés 100 Pénzintézeti számlák után kamatjóváírás Folyó ek összesen: Átvett pénzeszközök mőködési célra: Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez Hajdúdorogtól Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez Hajdúdorogtól Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez kistérségi tám Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez kistérségi tám ÁROP szervezetfejlesztési támogatás évi létszámcsökkentés évre áthúzódó támogatása Átvett pénzeszközök mőködési célra összesen: Szakfeladat összesen:

10 Szakfeladat: Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Helyi adó ek - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után Helyi iparőzési adó Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírság és végrehajtási költség Helyi adó ek összesen: Helyben kezelt átengedett adó ek - Gépjármőadó Helyben kezelt átengedett adó ek összesen: Szakfeladat összesen:

11 Szakfeladat: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Átvett pénzeszközök mőködési célra: 6 fı pályázatíró bér és járulék kiadásainak támogatása Átvett pénzeszközök mőködési célra összesen: Átvett pénzeszközök felhalmozási célra: Könyvtár TIOP projekt évi támogatása Könyvtár TÁMOP projekt évi támogatása Inelligens iskola TIOP projekt évi támogatása TÁMOP kompetencia alapú oktatás évi támogatása Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen: Szakfeladat összesen:

12 Szakfeladat: Város és községgazdálkodási szolgáltatások Folyó : Közterület felügyelet bírságolásból tervezett e 100 Folyó összesen: 100 Szakfeladat összesen: 100

13 Szakfeladat: Önkormányzatok elszámolásai ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK: Normatív állami hozzájárulások: - közoktatási normatív hozzájárulás szociális ellátás normatív hozzájárulása egyéb normatív hozzájárulás Normatív állami hozzájárulások összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások: - kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához szociális továbbképzés és szakvizsga helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó: - Szja. 8 % helyben maradó Szja. önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére Személyi jövedelemadó összesen: Tıkejellegő : Víz-, és csatornamő (régi) távhıszolgáltatás amortizációja I. ütem szennyvízcsat. és szennyvíztelep amortizációja II. ütem szennyvízcsatorna amortizációja Tıkejellegő összesen: Szakfeladat összesen:

14 Szakfeladat: Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat ) Mőködési ek: Mezııri járulék Mőködési ek összesen: Átvett pénzeszközök: Várható állami támogatás Átvett pénzeszközök összesen: Szakfeladat összesen:

15 Szakfeladat: Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás Mőködési ek: Rendeltetésszerő használatra alkalmatlanná vált készletek 50 értékesítése Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának, egyéb 250 tevékenységnek díja Mőködési ek: 300 Megjegyzés: Az önkormányzati tőzoltóság mőködéséhez felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás az "Önkormányzatok elszámolásai" megnevezéső szakfeladaton található ( eft). Szakfeladat összesen: 300

16 Szakfeladat: Közcélú foglalkoztatás Pénzeszköz átvétel: Közcélú foglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatás szervezık 3 havi támogatása Pénzeszköz átvétel összesen: Szakfeladat összesen:

17 Szakfeladat: Közhasznú foglalkoztatás Mőködési pénzeszköz átvétel: 48 fı foglalkoztatásának 70 %-os támogatása fı foglalkoztatásának 95 %-os támogatása Mőködési pénzeszköz átvétel összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Közhasznú foglalkoztatás eszközbeszerzésének támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: Szakfeladat összesen:

18 Szakfeladat: Finanszírozási mőveletek Fejlesztési hitelfelvétel: MFB hitel a Mártírok u. 14. sz. alatti ingalan megvásárlásához Fejlesztési hitel a Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása Fejlesztési hitelfelvétel összesen: Mőködési hitelfelvétel: Mőködési hitel a költségvetés egyensúlyához Mőködési hitelfelvétel összesen: Szakfeladat összesen:

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához 1 Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT. 72.. szerint a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása eredeti előirányzat (adatok ezer forintban módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok

Részletesebben

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben