KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN"

Átírás

1 KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 1. Témaválasztás indoklása: Az informatikai eszközöket szórakozás, tájékozódás céljából előtérbe helyező világunkban felvetődik a kérdés, hogy a középiskolás, éves korosztály mennyire marad meg a hagyományosnak tekinthető könyv-folyóirat használat, az olvasás mellett. A tervezett kutatás során választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy egy kisvárosban, ahol nincsenek koncertek, nincsenek premierfilmek, nincs színházi előadás, vagyis szűkös a fiatalok kulturális tere, mennyire próbálják meg könyvekkel, olvasással tágítani a látókörüket. Tudományos háttér: Európai Magyarországért Egyesület Szülő, gyermek, média című konferenciáján elhangzott előadás szerint 1 a fiatalok információszerzési szokásai szorosan összefüggnek tanulmányaikkal, illetve kulturális örökségükkel. Növekszik azoknak a száma (mintegy 20 %), akik soha nem, vagy alig olvastak, miközben használják a számítógépet, s vannak olyan többkönyvűséghez szokott fiatalok, akik még idegenkednek a digitális világtól. Általános tendencia: azok körében a legtudatosabb az internethasználat, akiknek otthon családi könyvtár áll a rendelkezésükre, plusz a könyvtárhasználathoz is hozzászoktak. Legnagyobb arányban (44 %) sajtószemlére, szakcikkek, kézikönyvek olvasására, házi feladataik megoldására, tanulmányok készítésére, tanulásuk tökéletesítésére (35 %) használják az internetet. Szépirodalom képernyőn való olvasására viszonylag vékony réteg vállalkozik (18 %). Ellentmondásnak látszik, holott valójában nem az, amit a Nagy Könyv sikere is mutat: a számítógépek melletti polcokon ott vannak az agyonolvasott ajánlott és kötelező olvasmányok is jelezve, szüksége van a fiataloknak az olvasás semmivel nem pótolható személyes, intim élményére is. A tapasztalatok szerint a számítógépet használó, ám korábban az olvasással kapcsolatba nem került fiatalok közül többeket éppen a számítógép vezet el az olvasás varázslatos világába. 1

2 A Libri könyváruház, a Szonda Ipsos és a GfK piackutató vállalat 2008-as hazai felmérése az alábbi eredményre jutott: nemcsak könyveket, de napilapokat, folyóiratokat és hetilapokat is többet olvasnak a nők, mint a férfiak. 2 A Felvételi Információs Szolgálat 2007-ben, középiskolás fiúk és lányok, illetve tanáraik körében végzett felmérése kimutatta, hogy jelentős különbségek vannak az olvasási szokások között. Míg a lányok közel 42 százaléka olvas szórakoztató könyveket, addig a fiúk körében ez az arány csupán 31 százalék. 2 Hipotézisek A vizsgálat értékelése során a következő hipotézisekre szeretnék megerősítést kapni: 1. A középiskolás lányok többet olvasnak, mint a fiúk. 2. Tartalmilag mást olvasnak a fiúk és a lányok. 3. A többség ritkán jár könyvtárba. 4. Információszerzéshez az internetet használják a legnagyobb arányban. 5. Minél több a diákok zsebpénze (ösztöndíj, szülői támogatások), annál több pénzt fordítanak könyvekre. 2. Módszertani alapvetések Választott mérőeszköz - Kérdőív - Kitöltetése a JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai körében. - Megkérdezett diákok száma: 50 fő Minta összetétel - Kisvárosi középiskolás diákok: Kilenc Tizenkettedik évfolyamig. - Nemi összetételnek megfelelően a fiúkat és lányokat közel azonos arányban kérdezem meg. 2

3 -Mérési szintek Nominális mérési skála: 2. kérdés, 9. kérdés Ordinális rendezési skála: 15. kérdés - Kérdések típusai: Zárt: Nyitott: Félig zárt: 13 db 4 db 1 db A próbalekérdezések tapasztalatai: folyamatban A tapasztalatok felhasználása a kérdőív véglegesítésénél: folyamatban 3. A kutatás logikai alapzata Empirikus (közös) alakzat: (Tapasztalati kutatás) A valóságban észlelhetőt jelent. Kutatási módszer KVANTITATÍV Tehát mennyiségi kutatás ÖNKITÖLTŐ kérdőívvel. A mintavétel RANDOMIZÁLÁSNAK minősíthető Egyszerű véletlen mintavétellel. GAMMA kutatás Mert a kutatás a gazdaság- és társadalomtudományokra vonatkozik. A kérdőív a tudományos írásművek közé tartozó kérdőív. A kutatás időbeli lehatárolása A kérdőív kitöltetésére szánt idő: 1 hónap Logikai (egyedi) alakzat: Tudományos fogalmak, amik a kutatás tárgyában érintve vannak, lehetnek. Attitűd Szellemi beállítottság, magatartás, viselkedés mód.

4 Empátia Beleélés, az ember sajátos képessége, hogy bele tudja élni magát a másik ember lelkiállapotába. Folyóirat Nagyobb időszakonként (kéthetente, havonta, negyedévenként) megjelenő, általában a tudományok vagy a gyakorlati élet körülhatárolt területével foglalkozó lap. Formája rendszerint közelebb áll a könyvhöz, mint a hírlaphoz. Információ Tájékozódás, tudakozódás, értesülés, felvilágosítás. Könyv A tudomány, az irodalom és más ismeretek terjesztésének és megőrzésének egyik legfontosabb eszköze. Könyvtár A könyveknek más nyomtatványoknak és írásos dokumentumoknak megőrzésére és olvasására (művelődésre, kutatásra) szánt és erre a célra alkalmassá tett gyűjtemény. Középiskola Magasabb általános illetve szakképzettséget nyújtó iskola, amely rendszerint egyetemi és főiskolai tanulmányokra is előkészít. Műveltség A kulturális értékeknek az egyes ember által való elsajátítása, birtoklása. A műveltség tartalmát tekintve általános műveltségről és szakmai műveltségről lehet beszélni. Tényanyag feldolgozásának módszerei: - összehasonlító módszer - statisztikai módszer

5 KÉRDŐÍV Középiskolások olvasási szokásainak felmérése és értékelése Tisztelt Válaszadó! A következő kérdőívben az olvasási szokásokkal kapcsolatban teszek fel néhány kérdést. Szeretnék a kérdőív kiértékelésekor hiteles adatokat kapni, így kérlek minden kérdésre válaszolj, saját gondolataid szerint. Általában egy válasz adható a kérdésekre, ahol ez másképp van, ott külön jelölést fogsz látni. A megfelelő választ karikázással kérem megjelölni. Köszönöm a segítségedet! 1. Nem? a) Férfi b) Nő 2. Iskolai osztály? a) kilencedik b) tizedik c) tizenegyedik d) tizenkettedik 3. Általában honnan jutsz hozzá a számodra szükséges információhoz? (Több válasz is lehetséges) a) Saját könyvekből b) Sajtótermékekből c) Könyvtári könyvekből d) Könyvtári sajtótermékekből e) Internetről f) Televízióból, rádióból 4. Tagja vagy valamelyik könyvtárnak? a) Igen jelenleg is tag vagyok b) Nem vagyok tag és nem is voltam soha c) Igen valamikor tag voltam, de jelenleg nem 5. Átlagosan milyen gyakran használod a könyvtárat? a) Hetenként egyszer vagy gyakrabban

6 b) Havonta kétszer vagy gyakrabban c) Évente egy alkalommal d) Ritkábban 6. Könyvtár használata során milyen szolgáltatásokat veszel igénybe? (Több válasz is lehetséges) a) Könyvet kölcsönöztem b) Információkeresés c) Elektronikus-jegyzet, könyv, folyóirat használat d) Napilap, hetilap, folyóirat használat e) Internetethasználat 7. Milyen fajta könyveket olvasol általában? a) Klasszikus irodalom b) Modern irodalom c) Szórakoztató irodalom d) Krimik e) Történelmi regények f) Tudományos fantasztikus könyvek g) Romantikus könyvek h) Szakkönyvek, tankönyvek 8. Milyen fajta sajtóterméket olvasol általában? a) Napilap b) Hetilap c) Folyóirat 9. Milyen gyakorisággal olvasol? a) Rendszeresen olvasok (havi átlagosan egy könyv) b) Közepes gyakorisággal olvasok (negyedévenként legalább egy könyv) c) Nagyon ritkán (de évenként legalább egy könyv) d) Nem olvas 10. Olvasol-e jelenleg könyvet? a) Igen 1

7 b) Nem 11. Amennyiben a 10. kérdésre adott válasz igen, kérlek, ismertesd a címét, szerzőjét Olvasmányaid leggyakoribb beszerzési módja? a) Könyvtárból kölcsönzöm b) Ajándékba kapom c) Kölcsönkérem d) Vásárolom 13. Mennyi pénzt fordítasz havonta könyvvásárlásra?. 14. Mennyi pénzből gazdálkodsz havonta?. 15. Rangsorold saját érdeklődésednek megfelelően az alábbi szabadidős tevékenységeket! (Gyakoriság szerint 1-5-ig emelkedő sorrendben!) Könyvolvasás Zenehallgatás TV nézés Internetezés Sportolás Egyéb, és pedig 16. Szeretnél több időt fordítani olvasásra? a) Igen b) Nem 2

8 17. A családi környezeted rendelkezik-e családi könyvtárral? a) igen b) nem 18. Amennyiben a 17. kérdésre adott válasz igen, kérem, sorold fel, hogy milyen jellegű könyvek találhatók meg itt: A kérdőív kutatási célokat szolgál. Ennek kizárólagosságáért az adatgyűjtő teljes felelősséggel tartozik. AZ ívet kitöltők tudomásul veszik, hogy az adatgyűjtő az általuk adott válaszokat feldolgozza, azokat egy nyilvános tudományos munka részesévé teszi, és anyagi haszon reménye nélkül hozzájárulnak a tanulmány egészének vagy egyes részleteinek sajtó útján történő esetleges publikálásához is. Egyébiránt a vizsgálatban való részvétel és a válaszadás önkéntes, teljesen anonim, és mindenféle kötelezettség-vállalás nélküli. 3

9 I. Operacionizálás Kutatásom témájául az olvasási szokások vizsgálatát választottam. A felmérést kérdőív formájában középiskolások körében végeztem Témaválasztás indoklása: Az informatikai eszközöket szórakozás, tájékozódás céljából előtérbe helyező világunkban felvetődik a kérdés, hogy a középiskolás, éves korosztály mennyire marad meg a hagyományosnak tekinthető könyv-folyóirat használat, az olvasás mellett. Az internet terjedésével még kevesebb szerep jut a könyveknek, hiszen ott szinte minden információ nagyon gyorsan hozzáférhető (amelynek a megbízhatósága egyébként gyakran megkérdőjelezhető). A tervezett kutatás során választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy egy kisvárosban, ahol nincsenek koncertek, nincsenek premierfilmek, nincs színházi előadás, vagyis szűkös a fiatalok kulturális tere, mennyire próbálják meg könyvekkel, olvasással tágítani a látókörüket Kutatás előkészítése Tudományos háttér: Európai Magyarországért Egyesület Szülő, gyermek, média című konferenciáján elhangzott előadás szerint 3 a fiatalok információszerzési szokásai szorosan összefüggnek tanulmányaikkal, illetve kulturális örökségükkel. Növekszik azoknak a száma (mintegy 20 %), akik soha nem, vagy alig olvastak, miközben használják a számítógépet, s vannak olyan többkönyvűséghez szokott fiatalok, akik még idegenkednek a digitális világtól. A Libri könyváruház, a Szonda Ipsos és a GfK piackutató vállalat 2008-as hazai felmérése az alábbi eredményre jutott: nemcsak könyveket, de napilapokat, folyóiratokat és hetilapokat is többet olvasnak a nők, mint a férfiak. 4 A Felvételi Információs Szolgálat 2007-ben, középiskolás fiúk és lányok, illetve tanáraik körében végzett felmérése kimutatta, hogy jelentős különbségek vannak az olvasási szokások között

10 Választott mérőeszköz - Kérdőív - Kitöltetése a JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai körében történt 2 hét leforgása alatt - Megkérdezett diákok száma: 55 fő Minta összetétel - Kisvárosi középiskolás diákok: Kilenc Tizenkettedik évfolyamig. - Nemi összetételnek megfelelően a fiúkat és lányokat kérdezem meg Kérdőív bemutatása A kérdőív készítés szabályai szerint a következő típusú kérdésekre kellett a diákoknak válaszolnia: - zárt (ismérvkérdések és egyéb zárt kérdések) - nyitott - félig zárt Mérési szintek: - nominális mérési skála: 2. kérdés, 9. kérdés - ordinális rendezési skála: 15. kérdés 1.4. Probléma A kérdőív 15. kérdésében a rangsorolás végrehajtása nem megfelelően valósult meg sok esetben, amire a próbalekérdezés során nem derült fény. A kért rangsorolás helyett osztályozást végeztek. A hibás válaszok nem értékelhetőek. A 12. kérdésben, miszerint mi olvasmányaid leggyakoribb beszerzési módja, néhány esetben nem csak 1 válasz érkezett. 1.5 Személyes tapasztalatok A próbalekérdezések tapasztalatai: A próbalekérdezés alkalmával az alábbi minősítések fogalmazódtak meg: Szerintem egy jól összeállított kérdőív volt az egyik kedvenc tevékenységemről. 5

11 Érdekes, könnyen kitölthető kérdőív. Jók a kérdések, és megfelelőek a választási lehetőségek. Egyszerű volt, csak napi témákra kellett válaszolni. A tapasztalatok felhasználása a kérdőív véglegesítésénél: A kérdőíven változtatás nem történt. A diákok hozzáállása pozitív a kérdőív kitöltéséhez. Egyedül az anyagiakra vonatkozó kérdésekben nem kaptunk mindenkitől választ. (13. és 14. kérdés) 2.1. Hipotézisek a kutatási tervből A vizsgálat értékelése során a következő hipotézisekre szeretnék megerősítést kapni: 6. A középiskolás lányok többet olvasnak, mint a fiúk. 7. Tartalmilag mást olvasnak a fiúk és a lányok. 8. A többség ritkán jár könyvtárba. 9. Információszerzéshez az internetet használják a legnagyobb arányban. 10. Minél több a diákok zsebpénze (ösztöndíj, szülői támogatások), annál több pénzt fordítanak könyvekre Tévesnek vélt hipotézisek A 3.-as számú hipotézis miszerint a többség ritkán jár könyvtárba, a férfiakra igaz, a nőkre csak részben, mert a nők 56%-a havi szinten vagy gyakrabban látogatja a könyvtárat, mindez az 5. számú kérdésre adott válaszok igazolják. A 13. és 14. kérdés összevetése során megállapítható, hogy nincs összefüggés a diákok zsebpénzének mértéke, és a könyvre költött összegek között. Tehát nem igazolódott a hipotézisek ötödik tétele, miszerint a diákok zsebpénzük arányában fordítanak könyvvásárlásra. II. Leíró statisztika A kérdőív legfontosabb, a témát meghatározó kérdéseinek tartom az alábbiakat: - Általában honnan jutsz hozzá a számodra szükséges információhoz? A kiértékelés során azt tapasztaltam, hogy elsősorban az internetet használják a diákok forrásként, másodsorban pedig a saját könyveket, tv-t, rádiót, és nem könyvtári könyvekből. - Átlagosan milyen gyakran használod a könyvtárat? Hipotézisem szerint a diákok ritkán használják a könyvtárat, mely a felmérések alapján szerencsére csak részben igazolódott be. A férfiak több mint 70%-a évente egyszer vagy 6

12 ritkábban veszi igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A nők 56%-a havonta kétszer vagy gyakrabban jár könyvtárba. Mindezekkel beigazolódik a tudományos háttérben leírt Libri könyváruház, a Szonda Ipsos és a GfK piackutató vállalat felmérésének megállapításai - Milyen gyakorisággal olvasol? A nők egészének 37%-a havonta olvas el egy könyvet, míg a férfiaknál ez 26%. Ez az arány már nem teljesül negyedéves szinten, mert 4%-al a férfiak vannak előnyben. Az évente egy könyv olvasási aránya szinte azonos. Ez által igazolom az első számú hipotézist, miszerint a középiskolás lányok nagyobb gyakorisággal olvasnak, mint a fiúk. - Milyen fajta könyveket olvasol általában? Klasszikus irodalom, szakkönyv, tankönyv tekintetében nincs különbség a két nem között, hiszen iskolai tanulmányok miatt mindkét nem szinte azonos százalékban használja. Releváns különbség szórakoztató irodalom, romantikus könyv és tudományos - fantasztikus könyvek tekintetében látható. A szórakoztató irodalom 75%-os érdeklődést mutat a nők körében, míg romantikus könyvek 95%-ot. A tudományos - fantasztikus könyvek olvasottsága a férfiak javára billen, az arányuk 60%. - Mennyi pénzt fordítasz havonta könyvvásárlásra? - Mennyi pénzből gazdálkodsz havonta? A fenti kérdésekre a válaszadók 40%-a nem válaszolt. Ennek e ténynek az ismeretében az elkészített statisztika nem igazolta azt a hipotézist, miszerint a magasabb zsebpénz magasabb könyvvásárlási hajlandóságot mutat. Az volt megállapítható, hogy nincs egyértelmű összefüggés a két számérték között. III. Matematikai statisztika Elsőként nézzük a vizsgálat tárgyát képező sokaság jellemzőit. A felmérést véletlenszerűen kiválasztott 55 középiskolás körében végeztem. Nézzük meg az 55 fő nemek szerinti megoszlását: 7

13 A kördiagramon látható, hogy a véletlenszerűen megkérdezetteknek 35 %-a férfi, 65 %-a pedig nő. A kor szerinti összetételt esetünkben nincs értelme vizsgálni, hiszen a középiskolások körében végeztem a felmérést, korra való tekintet nélkül. A harmadik kérdésben azt tudakoltam, honnan jutnak hozzá a megfelelő információhoz a kitöltők. A várakozásnak megfelelően az első helyen az internet áll, második helyen pedig azonos arányszámmal a saját könyv, és a tv - rádió. A könyvtári könyvek csak a negyedik helyen állnak. Ezzel egyúttal igazoltuk a hipotézis negyedik tételét. 8

14 Annak megállapítására, hogy a férfiak vagy a nők tagjai e könyvtárnak, és milyen gyakran járnak oda az alább következő diagramok szolgálnak. A kérdésre mindenki elfogadható választ adott, így nincs hiányzó adat. Külön ábrázoltam a férfiak és nők megoszlási görbéjét aszerint, hogy milyen gyakran használják a könyvtár szolgáltatásait. Könyvtárhasználat gyakorisága nő/ fő nő/% férfi/ fő férfi/% hetente egyszer vagy gyakrabban % havonta kétszer vagy gyakrabban 20 56% 4 21% évente egyszer 8 22% 6 32% ritkábban 8 22% 8 42% % % 9

15 A fenti adatokból egyértelműen láthatjuk, hogy a heti, évi, ritkább olvasásnál nincsen szembetűnő különbség a nemek szerinti megosztásban. A havonta többszöri válasz esetében kiugróak a válaszok nők esetében. Mindezekből arra következtethetünk, hogy a nők szívesebben járnak könyvtárba, de mivel a könyvtárak többféle szolgáltatást is nyújtanak, így ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a nők többet olvasnának a férfiaknál. Vizsgáljuk meg a fenti kérdést. A fenti diagram alapján a korábban felállított hipotézis, mely szerint a nők többet olvasnak, mint a férfiak, megállja a helyét. 10

16 A hetedik kérdést a kontingencia tábla szerint összesítettem, melyből megállapítható, hogy mely könyv típusok jellemzőek elsődlegesen a nők és férfiak olvasási szokásaira. Milyen könyveket olvasol általában? nő férfi összesen klasszikus modern szórakoztató krimi történelmi tudományos fantasztikus romantikus szakkönyvek, tankönyvek A táblázatból leolvasható, hogy a klasszikus irodalom, szakkönyv, tankönyv tekintetében nincs különbség a két nem között, hiszen iskolai tanulmányok miatt mindkét nem szinte azonos százalékban használja. Releváns különbség a szórakoztató irodalom, romantikus könyv és tudományos - fantasztikus könyvek tekintetében látható. A nyolcadik kérdésként megfogalmazott sajtótermék olvasottságára az alábbi diagram adja meg a választ. Ebből látható, hogy a napilap és folyóirat olvasottsága közel azonos, a hetilap nagyobb érdeklődést mutat. Az olvasás gyakoriságával kapcsolatosan feltett kérdésből kiderül, hogy a nők egészének 37%-a havonta olvas el egy könyvet, míg a férfiaknál ez 26%. Ez az arány már nem teljesül negyedéves szinten, mert 4%-al a férfiak vannak előnyben. Az évente egy könyv olvasási aránya szinte 11

17 azonos. A fenti arányszámmal az 1. számú hipotézis teljesül, miszerint a lányok többet olvasnak, mint a fiúk. Érdekességképpen a kérdőívben szerepeltettem egy olyan kérdést, hogy olvasnak-e jelenleg könyvet. Az alábbi oszlopdiagramon láthatjuk a válaszok nemek szerinti megoszlását: Megállapíthatjuk, hogy a válaszadó férfiak közel 30 %-a, és a nők több mint 70%-a olvasott a megkérdezéskor valamilyen könyvet. Az eltérés magas, ez várakozásaimnak megfelelő. Az olvasott könyvek között ugyanúgy megtalálhatóak kötelező olvasmányok is (Stendhal: Vörös és 12

18 fekete; Anton Pavlovics Csehov: Sirály; Mihail Bulgakov: Mester és Margarita; Örkény István: Tóték) mint a mai modern irodalom ismert művei (Stephenie Meyer: Eclipse; Kristen Stewart: Twiglight; Dan Brown: Da Vinchi kód). A 12. kérdésben, miszerint mi olvasmányaid leggyakoribb beszerzési módja, néhány esetben nem csak 1 válasz érkezett. Minden választ figyelembe véve, a következő eredményre jutottam: A táblázatból megállapítható, hogy a könyvtári kölcsönzés és a könyvek megvásárlásának aránya közel azonos. Az ajándékozás nem jellemző. Gyakorisági tábla segítségével elemeztem a 13. és 14. kérdésre adott válaszokat. A táblázatból látszik, hogy a diákok majdnem 50 %-a 2000 és 5000 forint között gazdálkodik egy hónapban. zsebpénz összege (x i ) előfordulás gyakorisága (f i ) / fő relatív gyakoriság (g i ) % kummulált előfordulás (f i ' ) /fő kummulált relatív gyakoriság (g i ' ) % HUF HUF HUF HUF HUF

19 A válaszadók majdnem 50%-a egyáltalán nem költ könyvvásárlásra egy hónapban, a legtöbben (23%) is csak csekély összegben: forint/hó között. könyvvásárlás összege (x i ) előfordulás gyakorisága (f i ) / fő relatív gyakoriság (g i ) % kummulált előfordulás (f i ' ) /fő kummulált relatív gyakoriság (g i ' ) % 0 HUF HUF HUF HUF HUF A két táblázat összevetése során megállapítható, hogy nincs összefüggés a diákok zsebpénzének mértéke, és a könyvre költött összegek között. Tehát nem igazolódott a hipotézisek ötödik tétele, miszerint a diákok zsebpénzük arányában fordítanak könyvvásárlásra. könyvvásárlás összege HUF HUF HUF HUF zsebpénz összege HUF HUF HUF HUF HUF A kérdőív 15. kérdésében a rangsorolás végrehajtása sok esetben nem megfelelően valósult meg, amire a próbalekérdezés során nem derült fény. A kért rangsorolás helyett osztályozást végeztek. A hibás válaszok nem értékelhetőek. A helyes válaszok alapján készített összegzés azt mutatja, hogy a szabadidő eltöltésében a legnagyobb érdeklődés a könyvolvasás, a tv nézés, és rádióhallgatás iránt van. Kis mértékben marad le a sportolási tevékenység és az internet. A félig zárt kérdésre adott egyéb válaszok közül kiemelendő: a család, a barátok, a kirándulás. A 16. kérdésben azt tudakoltam, hogy szeretnének-e több időt fordítani a fiatalok az olvasásra. A válaszok az igen - nem lehetőségre, szinte 50% -50%-ban érkeztek. A 17. kérdésben családi könyvtár létezésére kérdeztem rá, melyre 50% igen válasz érkezett. A kapcsolódó 18. nyitott kérdésben az alábbi jellegű könyvek felsorolását tapasztaltam: regény, lexikon, mesekönyv, romantikus könyv, horror, krimi, történelmi-, tudományos-, szórakoztató irodalom. 14

20 IV. Kérdőív KÉRDŐÍV Középiskolások olvasási szokásainak felmérése és értékelése Tisztelt Válaszadó! A következő kérdőívben az olvasási szokásokkal kapcsolatban teszek fel néhány kérdést. Szeretnék a kérdőív kiértékelésekor hiteles adatokat kapni, így kérlek minden kérdésre válaszolj, saját gondolataid szerint. Általában egy válasz adható a kérdésekre, ahol ez másképp van, ott külön jelölést fogsz látni. A megfelelő választ karikázással kérem megjelölni. Köszönöm a segítségedet! 1. Nem? a) Férfi b) Nő 2. Iskolai osztály? a) kilencedik b) tizedik c) tizenegyedik d) tizenkettedik 3. Általában honnan jutsz hozzá a számodra szükséges információhoz? (Több válasz is lehetséges) a) Saját könyvekből b) Sajtótermékekből c) Könyvtári könyvekből d) Könyvtári sajtótermékekből e) Internetről f) Televízióból, rádióból 4. Tagja vagy valamelyik könyvtárnak? a) Igen jelenleg is tag vagyok b) Nem vagyok tag és nem is voltam soha c) Igen valamikor tag voltam, de jelenleg nem 15

21 5. Átlagosan milyen gyakran használod a könyvtárat? a) Hetenként egyszer vagy gyakrabban b) Havonta kétszer vagy gyakrabban c) Évente egy alkalommal d) Ritkábban 6. Könyvtár használata során milyen szolgáltatásokat veszel igénybe? (Több válasz is lehetséges) a) Könyvet kölcsönöztem b) Információkeresés c) Elektronikus-jegyzet, könyv, folyóirat használat d) Napilap, hetilap, folyóirat használat e) Internetet használat 7. Milyen fajta könyveket olvasol általában? a) Klasszikus irodalom b) Modern irodalom c) Szórakoztató irodalom d) Krimik e) Történelmi regények f) Tudományos fantasztikus könyvek g) Romantikus könyvek h) Szakkönyvek, tankönyvek 8. Milyen fajta sajtóterméket olvasol általában? a) Napilap b) Hetilap c) Folyóirat 9. Milyen gyakorisággal olvasol? a) Rendszeresen olvasok (havi átlagosan egy könyv) b) Közepes gyakorisággal olvasok (negyedévenként legalább egy könyv) c) Nagyon ritkán (de évenként legalább egy könyv) d) Nem olvas 16

22 10. Olvasol-e jelenleg könyvet? a) Igen b) Nem 11. Amennyiben a 10. kérdésre adott válasz igen, kérlek, ismertesd a címét, szerzőjét Olvasmányaid leggyakoribb beszerzési módja? a) Könyvtárból kölcsönzöm b) Ajándékba kapom c) Kölcsönkérem d) Vásárolom 13. Mennyi pénzt fordítasz havonta könyvvásárlásra?. 14. Mennyi pénzből gazdálkodsz havonta?. 15. Rangsorold saját érdeklődésednek megfelelően az alábbi szabadidős tevékenységeket! (Gyakoriság szerint 1-5-ig emelkedő sorrendben!) Könyvolvasás Zenehallgatás TV nézés Internetezés Sportolás Egyéb, és pedig 17

23 16. Szeretnél több időt fordítani olvasásra? a) Igen b) Nem 17. A családi környezeted rendelkezik-e családi könyvtárral? a) igen b) nem 18. Amennyiben a 17. kérdésre adott válasz igen, kérem, sorold fel, hogy milyen jellegű könyvek találhatók meg itt: A kérdőív kutatási célokat szolgál. Ennek kizárólagosságáért az adatgyűjtő teljes felelősséggel tartozik. Az ívet kitöltők tudomásul veszik, hogy az adatgyűjtő az általuk adott válaszokat feldolgozza, azokat egy nyilvános tudományos munka részesévé teszi, és anyagi haszon reménye nélkül hozzájárulnak a tanulmány egészének vagy egyes részleteinek sajtó útján történő esetleges publikálásához is. Egyébiránt a vizsgálatban való részvétel és a válaszadás önkéntes, teljesen anonim, és mindenféle kötelezettség-vállalás nélküli. 18

24 V. Összefoglalás A kutatás előkészítése során először a kutatási tervet készítettem el, és a kérdőív vázlatát. A kutatási tervben megfogalmaztam a kutatás logikai alapzatát, amely az empirikus (közös) alakzat, tehát tapasztalati kutatás. Megfogalmaztam a logikai alapzatot, azokat a tudományos fogalmakat, amelyek a kutatás tárgyában érintve vannak vagy lehetnek. A tényadatok feldolgozásának módszereként, az összehasonlító és statisztikai módszert választottam. A próbalekérdezések tapasztalati azt mutatták, hogy a kérdőív jól összeállított, és könnyen kitölthető. A végleges kérdőív kitöltés a JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai körében történt 2 hét leforgása alatt. A megkérdezett diákok száma: 55 fő. A felmérés kapcsán 5 hipotézist állítottam fel, melyekre az értékelés során az alábbi válaszokat kaptam: 1. A középiskolás lányok többet olvasnak, mint a fiúk. A hipotézis egyértelmű bizonyítást nyert az 5. kérdés megválaszolásával. Az elkészített statisztika igazolja, hogy a nők 56%-a havonta, vagy gyakrabban jár könyvtárba, míg a férfiaknál ez csak 26%. A 6. kérdés szerinti a könyvtár szolgáltatás igénybevételében is a nők kölcsönöznek több könyvet. 2. Tartalmilag mást olvasnak a fiúk és a lányok. A 7. kérdés válaszai alapján készített táblázatból leolvasható, hogy a klasszikus irodalom, szakkönyv, tankönyv tekintetében nincs különbség a két nem között, hiszen iskolai tanulmányok miatt mindkét nem szinte azonos százalékban használja. Releváns különbség a szórakoztató irodalom, romantikus könyv és tudományos - fantasztikus könyvek tekintetében látható. A szórakoztató irodalom, romantikus könyv a lányok olvasmánya, míg a tudományos - fantasztikus könyvek olvasása a fiúkra jellemző. 3. A többség ritkán jár könyvtárba. Az 5. számú kérdésre adott válaszok részben igazolják, hogy a többség ritkán jár könyvtárba. Ez a férfiakra egyértelműen igaz a megállapítás, mivel 70%-uk évente egyszer vagy ritkábban jár könyvtárba, míg a nőkre csak részben igaz, mert 56%-uk havi szinten vagy gyakrabban látogatja a könyvtárat. 19

25 4. Információszerzéshez az internetet használják a legnagyobb arányban. A harmadik kérdésben azt tudakoltam, honnan jutnak hozzá a megfelelő információhoz a kitöltők. A várakozásnak megfelelően az első helyen az internet áll, második helyen pedig azonos arányszámmal a saját könyv, és az tv, rádió. A könyvtári könyvek csak a negyedik helyen állnak. Ezzel egyúttal igazoltuk a hipotézis negyedik tételét. 5. Minél több a diákok zsebpénze (ösztöndíj, szülői támogatások), annál több pénzt fordítanak könyvekre. A 13. és 14. Kérdésekre adott válaszok alapján készített két táblázat összevetése során megállapítható, hogy nincs összefüggés a diákok zsebpénzének mértéke, és a könyvre költött összegek között. Tehát nem igazolódott a hipotézisek ötödik tétele, miszerint a diákok zsebpénzük arányában fordítanak könyvvásárlásra. Az ötödik számú hipotézis be nem teljesülése számomra meglepetést okozott, mert meg voltam arról győződve, hogy a magasabb összegű zsebpénz, nagyobb aránya fordítódik könyvvásárlásra. A 15. kérdés egyéb válaszlehetősége alapján az derült ki, hogy a szórakozást, és a bulizást részesítik előnyben a szellemi fejlődés helyett. Témaválasztás megerősítése: A lefolytatott kutatás során választ kaptunk arra a kérdésre, hogy egy kisvárosban, ahol nincsenek koncertek, nincsenek premierfilmek, nincs színházi előadás, vagyis szűkös a fiatalok kulturális tere, mennyire próbálják meg könyvekkel, olvasással tágítani a látókörüket. Hírértéke talán annak lehet, hogy egy vidéki kisvárosban is igazolható volt a Libri könyváruház, a Szonda Ipsos és a GfK piackutató vállalat 2008-as hazai felmérése, mely szerint: nemcsak könyveket, de napilapokat, folyóiratokat és hetilapokat is többet olvasnak a nők, mint a férfiak

Mikro kutatás. Kovács Anna. Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban. Kultúrakutatás. Készítette: KOAOAIF.SZE. Szeged, 2015.11.10.

Mikro kutatás. Kovács Anna. Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban. Kultúrakutatás. Készítette: KOAOAIF.SZE. Szeged, 2015.11.10. Mikro kutatás Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban Kultúrakutatás Készítette: Kovács Anna KOAOAIF.SZE Szeged, 2015.11.10. Ladányi Mihály Könyvtár Dévaványa Békés megye északi részén található

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 Elemzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5.

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5. TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5. OLVASÁSI SZOKÁSOK Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél megrendelt kutatás keretében. A kötet szerkesztésében részt

Részletesebben

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Magyarország kultúrája a XXI. század elején dr. Agárdi Péter rلegyetemi tan,csc.habil kvezet tanszé,zetigazgat inté A fiatalok kultúrája,

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉS. A felmérés célja: használóink elégedettségének mérése az olvasók igényének felmérése a könyvtár nyitva tartására vonatkozóan.

ÖSSZESÍTÉS. A felmérés célja: használóink elégedettségének mérése az olvasók igényének felmérése a könyvtár nyitva tartására vonatkozóan. KÉRDŐÍV az olvasók elégedettségének értékeléséhez ÖSSZESÍTÉS adatfelvétel: 212.2- -212.6 A felmérés célja: használóink elégedettségének mérése az olvasók igényének felmérése a könyvtár nyitva tartására

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám. Verskultúra Székesfehérváron

Alba Radar. 12. hullám. Verskultúra Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Verskultúra Székesfehérváron 0. április. Készítette: Domokos Tamás info@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Olvasói célcsoportelemzés. epiteszforum.hu

Olvasói célcsoportelemzés. epiteszforum.hu Olvasói célcsoportelemzés epiteszforum.hu A 2006. novemberében végzett kutatás eredményei. Vizsgált sokaság: az epiteszforum.hu oldal olvasói Minta: 366 fő Módszer: önkéntes online kérdőív (reklámcsík

Részletesebben

MARKETING MESTERSZAK Marketingkutatás 5. előadás KÉRDŐÍVSZERKESZTÉS. 2015. 03. 14. Magyar Mária - BME MVT

MARKETING MESTERSZAK Marketingkutatás 5. előadás KÉRDŐÍVSZERKESZTÉS. 2015. 03. 14. Magyar Mária - BME MVT MARKETING MESTERSZAK Marketingkutatás 5. előadás KÉRDŐÍVSZERKESZTÉS 2015. 03. 14. Magyar Mária - BME MVT 2 A mai anyag Kérdőívszerkesztés folyamata Kérdőív logikai/szerkezeti felépítése Kérdéstípusok Kérdések

Részletesebben

Fiatalok Vas megyében

Fiatalok Vas megyében Fiatalok Vas megyében HÁTTÉRTANULMÁNY A MEGYEI IFJÚSÁGI CSELEKVÉSPROGRAMHOZ Készítette az Információs Társadalom- és Trendkutató Kft. (ITTK Kft.) kutatócsoportja: Gyenes Fruzsina, kutatási asszisztens

Részletesebben

sorszám 2000.... osztály

sorszám 2000.... osztály sorszám 2000.... osztály 2 Kérdezés időpontja: 2000. hó nap Kérdező: ig. szám: 1 főcím 2 pótcím 1. Település:. 2. Iskola neve:... Iskola kódja: 3. Iskola fenntartója: 1 állami (önkormányzat) 2 alapítványi

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül)

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) KÉRDŐÍV I. 8. B (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) Szabadidős tevékenységeket soroltunk fel, tegyél x-et oda, amelyik rád jellemző! 1 nem veszek részt 2 részt veszek,

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

Dencs Tünde: A vajdasági fiatalok kulturális életszokásai és médiafogyasztása. Szabadka, MTT konferencia 2004. dec. 4.

Dencs Tünde: A vajdasági fiatalok kulturális életszokásai és médiafogyasztása. Szabadka, MTT konferencia 2004. dec. 4. Dencs Tünde: A vajdasági fiatalok kulturális életszokásai és médiafogyasztása Szabadka, MTT konferencia 24. dec. 4. Forrás: Mozaik 21, Gyorsjelentés, magyar fiatalok a Kárpát-medencében; A nemzetközi ifjúságkutatás

Részletesebben

A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál

A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál Fintor Gábor Szabó József A sportolást befolyásoló tényezők az általános iskolásoknál Számos kutatás bizonyította már, hogy az egészséges testi fejlődés szempontjából mennyire fontos a rendszeres fizikai

Részletesebben

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban?

Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban? Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros 17. évf. 12. szám 8.december 33-37.pp Hogyan lehet hasznosítani egy egyszerő könyvtárhasználati kérdıív eredményeit a gyakorlatban? A Gödöllıi Városi Könyvtár és

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

Név:... Kód:... 1. LEVÉL INFORMATIKA TEHETSÉGGONDOZÁS 2011

Név:... Kód:... 1. LEVÉL INFORMATIKA TEHETSÉGGONDOZÁS 2011 Név:... Kód:... Szeretettel üdvözlünk Benneteket abból az alkalomból, hogy az informatika tehetséggondozás első levelét olvassátok. A tehetséggondozással az a célunk, hogy egy kicsit megmutassuk, hogy

Részletesebben

Kérdőív készítés írásbeli kikérdezés

Kérdőív készítés írásbeli kikérdezés Az empirikus társadalomkutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei Kérdőív készítés írásbeli kikérdezés 8. hét 2015. október 25. PTE MIK Televíziós Műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés I. évf. 1. szemeszter

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Zenta- Nyári ifjúsági játékok 2011. Kutatási jelentés Polgár Zsuzsanna

Zenta- Nyári ifjúsági játékok 2011. Kutatási jelentés Polgár Zsuzsanna Zenta- Nyári ifjúsági játékok 2011. Kutatási jelentés Polgár Zsuzsanna Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN... 2 2. ELEMZÉS... 2 2.1. A FESZTIVÁLOZÓK ÉLETKOR ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELEMZÉSE:... 2 2.2. A VÁLASZADÓK

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások?

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Bevezetés A környezettudatosság vizsgálata közel két évtizedes múltra tekint vissza Európában (Kovács,

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a kutatók és a TÁRKI Rt. nevében előre is köszönöm a vizsgálatban való részvételét!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a kutatók és a TÁRKI Rt. nevében előre is köszönöm a vizsgálatban való részvételét! iskola sorszáma osztály sorszáma kérdőív sorszáma A kódkockákat hagyja üresen! Kedves Diák! A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése megbízásából 800 középiskolás diákot keresünk meg ezzel a

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés CSIZMADIA ZOLTÁN TÓTH PÉTER I. Bevezetés A tanulmány célja a Magyar I júság 2012 kutatás regionális adatainak az elemzése, a Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság zöldturizmushoz

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Mi alapján választanak szórakozóhelyet a fiatalok Budapesten

Mi alapján választanak szórakozóhelyet a fiatalok Budapesten BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Mi alapján választanak szórakozóhelyet a fiatalok Budapesten Konzulens: Papp Judit Adjunktus Készítette: Balog Dávid Kereskedelem

Részletesebben

Készítette: Tanácsné Oroszi Melinda 2012.

Készítette: Tanácsné Oroszi Melinda 2012. A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett, Fejlesztési modulok a fogyatékossági típusoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok/könyvtárosok

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 1.

Matematikai statisztikai elemzések 1. Matematikai statisztikai elemzések 1. A statisztika alapfogalmai, feladatai, Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 1.: A statisztika alapfogalmai, feladatai, statisztika, osztályozás,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2 KULCSMUTATÓK 3 ELSŐDLEGES TÉVÉVÉTELI MÓD* IDŐSORA Ma 3 950 ezer tévéző magyarországi háztartás van. A

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A Pedagógiai Program 2. számú melléklete 2015. A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana A lakossági közvélemény-kutatást a Sze-Lá-Ví Alapítvány végezte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Tordas

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Az erdélyi magyarok és a romániaiak időmérlege 2011 januárjában Erdélyi magyarok (N=1165)

Az erdélyi magyarok és a romániaiak időmérlege 2011 januárjában Erdélyi magyarok (N=1165) Az erdélyi magyarok médiafogyasztása Kiss Tamás zeti Kisebbségkutató Intézet Előadásomban elsősorban a zeti Kisebbségkutató Intézet két adatfelvételére támaszkodom. Az elsőre 2011. februárjában került

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A RÉGIÓ KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁINAK FELMÉRÉSE A 2009. ÉVI MUNKAHELYMEGŐRZŐ PÁLYÁZATOKRÓL Munkahelymegőrző támogatások felhasználásának jellemzői, hasznossága

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat.

Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat. 1 Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat. A statisztika tanulásához a legtöbb infomrációkat az előadásokon és számítógépes

Részletesebben

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat -

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - A vetélkedő szervezője: A Ki miben mindentudós? országos középiskolai vetélkedősorozat (továbbiakban Vetélkedő) szervezője Mindentudás Egyeteme Kht.

Részletesebben

Mit tudhatunk a felsőoktatásba készülő középiskolásokról?

Mit tudhatunk a felsőoktatásba készülő középiskolásokról? Mit tudhatunk a felsőoktatásba készülő középiskolásokról? Készült a FISZ 2004-es Országos Középiskolai Kutatásának eredményei alapján 2004. szeptember 24. Sáfrány Zsuzsanna Összefoglaló 1. Kik és hova

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

HATÁRTALANUL TANULMÁNY III. 2012. május 5.

HATÁRTALANUL TANULMÁNY III. 2012. május 5. HATÁRTALANUL TANULMÁNY III. 2012. május 5. A Raoul Wallenberg Szakképző Iskolában és a Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek összehasonlításának eredménye: 1. Hány éves Ön? A magyarországi

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina Budapesti

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna

7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Csak lógok a neten A TV, az internet- és a mobiltelefonhasználat csapdái A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Nagy Attila: Olvasás, könyvtár, értékrend

Nagy Attila: Olvasás, könyvtár, értékrend Nagy Attila: Olvasás, könyvtár, értékrend Olvasás Elızmények: 1968 2001 az Országos Széchényi Könyvtárban mőködött egy olvasáskutatási részleg. (Ma ennek töredéke.) Az olvasási szokások változása A könyvolvasás

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál. Átfogó lakossági felmérés 2014. II. félév

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál. Átfogó lakossági felmérés 2014. II. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Átfogó lakossági felmérés 2014. II. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Soltvadkert kutatás

Részletesebben

- kivonat a kutatási beszámolóból -

- kivonat a kutatási beszámolóból - Ifjúságkutatás 2001 - Nagyvárosi fiatalok az ezredfordulón - Hegyvidék - Budapest XII. kerület - A kutatásra Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs 8. A tanulás affektív tényezõi Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Bloom tanulással-tanítással kapcsolatos

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben