Bakos Kinga Informatikus könyvtáros 2/I. Az elmúlt időszakban sokat írtak a PISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakos Kinga Informatikus könyvtáros 2/I. Az elmúlt időszakban sokat írtak a PISA"

Átírás

1 Az elmúlt időszakban sokat írtak a PISA 1 vizsgálatokról. (URL:http://www.sulinova.hu/cikk.php?cid=119) Ez az a vizsgálat, amely megrengette a fejlett világot. Elsődleges célja annak feltárása, mennyire felkészültek a résztvevő országokban a tizenöt éves diákok, hogy megállják a helyüket a mindennapi életben. Készen állnak-e arra, hogy munkát keressenek, megfeleljenek az állandóan változó munkaerőpiac követelményeinek, képesek-e új ismereteket befogadni, alkalmazni. A vizsgált három területre terjedt ki, ebből most a szövegértési vizsgálatot idézzük fel. Az olvasás-szövegértés képességét a PISA-felmérés kutatási tervében a következőképpen definiálták: az írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás, annak érdekében, hogy az egyén elérje célját, fejlessze tudását és képességeit, részt vegyen a mindennapi életben. (Vári et al sz.) Közismert, hogy Magyarország rossz helyezést ért el a nemzetek sorában. Mindezért érdemes lenne megvizsgálni, hogy hol kezdődik az olvasásra nevelés, vajon a könyvtárak és iskolák mit tehetnek az érdeklődés felkeltésére, a kíváncsiság fenntartására. Az olvasáspedagógia éppen ennek megválaszolásával foglalkozik. Az olvasáspedagógia egyik célja, hogy kialakítsa a fiatalokban a jövendő életükhöz szükséges információk ill. az azokat tartalmazó szövegek elérésének, kiválasztásának, kritikus értékelésének és feldolgozásának képességét. Ez egyúttal a forrásalapú önálló tanulás elsajátításának nélkülözhetetlen feltétele. Ez a cél több területet foglal magában: 1. könyvtárhasználati ismereteket 2. dokumentumhasználati ismereteket 3. direkt és indirekt tájékoztató eszközök használatának ismeretét 4. a szellemi munka technikájának ismeretét. Az ismeretek átadása az iskoláskor egésze alatt, folyamatosan történik. Szervezeti kereteit tekintve elkülönülnek a tantárgyi részterületként megvalósuló iskolai foglalkozások, másrészt a könyvtári kezdeményezésű, kötetlenebb foglalkozások. (Balogh, o.) Az iskolán belül a könyvtárhasználat az informatikához és az irodalomtanításhoz kapcsolódik. Jelenleg tantervi követelményként szerepel a könyvtárhasználati ismeretek oktatása (A NAT műveltségi területei, Nemzeti Alaptanterv). Az iskola könyvtárhasználati programját kiegészítik egyéni kezdeményezéseikkel a könyvtárak. A 1 Programme for International Student Assessment 1

2 gyermekkönyvtárakban tartanak fiataloknak olyan foglalkozásokat, amelyek élményszerűen mélyítik el a könyvtár és a különböző dokumentumtípusok ismeretét. A könyvtárhasználatban egyénileg segítő, eligazító könyvtáros nem csak olvasószolgálati, hanem pedagógiai tevékenységet is végez. 5. SAJÁT VIZSGÁLAT Egy Waldorf-osztály és egy hagyományos osztály diákjainak kérdőíves vizsgálata A dolgozatom következő részében egy saját vizsgálatról szeretnék beszámolni. A felmérést két különböző iskola 5. osztályos (10-11 éves) tanulói között végeztem. A vizsgálat tárgya, hogy mennyire tér el az olvasási szokás, olvasási kultúra a hagyományos és a reformiskola diákjai között. Minta: Az egyik vizsgált osztály a Veszprém melletti településen, Nemesvámoson található, ez a Fehérlófia Waldorf Általános Iskola. A vizsgált osztály az ötödik, ahol 16 tanuló tanul, ebből csak 15 töltötte ki a kérdőívet. A másik osztály a veszprémi Simonyi István Általános Iskola ének-zene tagozatos 5. osztálya, ahol szintén 16 tanuló van. Az összehasonlítást segíti, hogy mindkét iskola nagy hangsúlyt fektet a művészeti nevelésre. Eszköz: 18 kérdésből álló kérdőív, amelyben vannak feleletválasztós kérdések, eldöntendő kérdések, nyílt kérdések. A kérdések három téma körül csoportosulnak: a szabadidő eltöltése, az olvasási szokások és a könyvtárhasználati szokások alakulása körül. A szabadidő kedvenc eltöltéséről 1 kérdés szól, amelyben a diákoknak sorba kellett állítani a felsorolt tevékenységeket, úgy, hogy a számukra legvonzóbbal kezdték, majd haladtak a legkevésbé szeretett tevékenység felé. Az olvasási szokásokról 12 kérdés készült, ezek egy része nyílt kérdés, a többi eldöntendő és feleletválasztós. Rákérdez a kedvenc olvasmányokra, az egy napon belül olvasásra fordított időre, arra, hogy egyedül vagy szüleivel szeret-e inkább olvasni, és hogy szokotte beszélgetni az olvasmányokról. A harmadik kérdéskör a könyvtárhasználati szokások, erről 5 kérdés készült. 2

3 Az első téma: Mivel töltöd legszívesebben a szabad idődet? A kérdés célja, egy általános tájékozódás a diákok kedvelt cselekvéseit illetően, és hogy ezen belül az olvasásnak hol van a helye. A kérdésre előre megadott válaszok voltak: televízió-nézés, számítógépezés, sportolás, olvasás, játék a barátokkal, különórára menés, kirándulás a családdal. A felsorolt válaszok között kellett sorrendet felállítani, a legkedvesebbel kezdve. WALDORF-ISKOLA ÉNEK-ZENE TAGOZAT sportolás kirándulás játék játék kirándulás olvasás olvasás TV-nézés TV-nézés sportolás számítógépezés számítógépezés különóra különóra 1. sz.. táblázat Kedvenc időtöltések sorrendje Mint látható, az olvasás mindkét iskolában előkelő helyet foglal el, az ének-zenéseknél a harmadik, a waldorfosoknál a negyedik helyen szerepel. A legkedvesebb tevékenység a sportolás, és kirándulás. Örömteli, hogy a TV-nézés csak az olvasás után kapott helyet a rangsorban. A számítógépezés amelyben a játékok, és az internetezés is benne foglaltatik az utolsó előtti helyre szorult. Szerencsére a kirándulás és a sportolás szerepel az első helyeken. A következő kérdés arra kíváncsi, hogy az olvasáson belül a könyvolvasás mennyire fontos. Mindkét iskolában hasonló válaszok születtek, egyértelműen fontos szerepet tölt be a könyvolvasás az életükben: WALDORF-ISKOLA ÉNEK-ZENE TAGOZAT 14 igen 13 igen 2 nem 3 nem 2. táblázat: Szoktál-e könyvet olvasni? 3

4 Az olvasási szokásokról tovább faggatózva kiderül, hogy a gyerekek ebben a korban azért már többnyire maguktól olvasnak. A kérdés arra kíváncsi, hogy felolvasnak-e a gyereknek, vagy inkább egyedül élvezi a könyvet. Ha valakinek ebben a korban felolvasnak, feltehetőleg nem tud jól olvasni, legalábbis nem annyira, hogy élvezze az olvasmányt. Előfordul, hogy egy gyerek azért kéri a szüleit, hogy olvassanak neki, mert nemszeretem könyvet pl. kötelező olvasmányt olvasnak, és így könnyebben beleéli magát a történetbe, az unalmasabb részeken átsegíti a szülő. Esetleg a könyv értelmezésében tud segíteni a felnőtt. Néha még kérik a mesék felolvasását is, ami a szülővel való meghitt együttlétet segíti elő. WALDORF-ISKOLA ÉNEK-ZENE TAGOZAT önállóan 13-86,6% 12-75% szülővel - 1-6,25% mindkettőt bejelölte 1-6,7% 1-6,25% nem válaszolt 1-6,7% 2-12,5% 3. táblázat: Olvasás önállóan, vagy segítséggel A következő kérdés: Mit olvastál utoljára? a jelenlegi helyzetre kérdez rá. A waldorfosok közül sokan jelölték meg a kötelező olvasmányt, aminek az az oka, hogy a felmérés idején járt le az elolvasásának a határideje. Az ének-zene tagozatosok a kötelező olvasmányt a nyári szünet idejére kapják, ezért ez most ez nem jelentkezett a válaszokban. A megoszlás a regénytípusok között igen hasonló. A kalandregények közé soroltam az elmaradhatatlan Harry Potter könyveket, amit szép számban olvastak mindkét iskolatípusban. Úgy tűnik, a lányregényeket a Waldorfiskolában jobban kedvelik, szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket az ének-zene tagozaton olvastak többen. Közülük egy tanuló Shakespeare Macbeth-jét olvasta utoljára, ami különleges teljesítmény egy 11 éves gyerektől. Meg kell jegyezni, hogy a Waldorf-iskolában a kötelező olvasmány Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó c. műve volt, ami szintén szépirodalmi kategória. Mindkét iskolában volt 1 ill. 2 tanuló, aki utoljára a kevésbé igényes irodalomba tett kirándulást, viccek könyvét és képregényt olvasott. 4

5 Íme néhány gyakrabban előforduló könyvcím, az olvasott művek közül: Bakos Kinga Harry Potter; Winnetou; Jack London könyvek; Fiúk kizárva sorozatból több cím; Robin Hood; Tom Sawyer. A következő kérdés a motivációt próbálja felderíteni, vajon milyen céllal nyúlnak a könyvhöz. A válaszok között akadt olyan is, amelyből nem derült ki, hogy miért olvas a gyerek, pl.: mert szeretem a könyvet ; mert szeretek olvasni ; mert jó. Többen kimondott céllal olvasnak, pl. bővítik a szókincsüket vagy fejlesztik az olvasásukat. A válaszok között igen változatos okok bukkannak fel. WALDORF-ISKOLA ÉNEK-ZENE TAGOZAT szórakozás 10 5 tanulságok miatt - 3 szókincsfejlesztés miatt - 3 nem derül ki a válaszból 4 2 nem válaszolt - 1 unalomból - 2 terápiás céllal 1-5. táblázat: Te miért olvasol könyvet? Látható, hogy a változatosabb válaszok az ének-zene tagozat tanulóitól származnak, 6-an is kifejezték, hogy a szókincsbővítés vagy a tanulságok miatt vesznek a kezükbe könyvet. Ketten válaszolták, ha már unom magam, vagy, hogy elfoglaljam magam indíttatásból olvasnak. A waldorfosok egyértelműen szórakozásból olvasnak, ilyen válaszok születtek, hogy izgalmas, és kicsit kikapcsolódok a hétköznapokból ; mert leköt és izgalmas ; mert el tudom képzelni. Egy tanuló válaszolta, hogy ha szomorú, elfelejti tőle minden baját. Ezt a választ a terápiás céllal történő olvasáshoz soroltam. 5

6 A következő három kérdés az olvasási szokásokról faggatózik. WALDORF Bakos Kinga ÉNEK-ZENE % 5-31% % 7-44% % 2-13% % 1-6% többet 4-27% - egyet sem - 1-6% 6. táblázat: Hány könyvet olvastál már? A válaszokból az derül ki, hogy 4-5 könyvet már mindenki elolvasott 11 éves korában. Kivéve 1 diákot az ének-zene iskolából. Valószínű azonban, hogy egy könyvön ő is túl van, az előző évi kötelező olvasmányon. A legtöbben 10-nél is több könyvet olvastak. Az ének-zene osztály 44 %-a 11 és 20 db közötti mennyiséget olvasott. Különösen kiemelkedő a Waldorf-iskolában 4 diák, aki 50-nél is több könyvet vett már a kezébe. Ezzel összefüggésben megkérdeztem, hogy milyen gyakran vesz a gyerek a kezébe könyvet, mennyire tartozik a napi tevékenységei közé az olvasás. WALDORF ÉNEK-ZENE 1 nap 2 fő - 2 nap 2 fő 1 fő 1 hét 1 fő 4 fő 2 hét 3 fő 5 fő több hét 7 fő 4 fő 7. táblázat: Mennyi idő alatt olvastad el a legutóbbi könyvet? Úgy tűnik, mindkét iskolában egy hét alatt öten is kiolvasnak egy könyvet, ami szép teljesítmény. A kérdéshez hozzátartozik, hogy a Waldorf-iskolában ekkor volt napirenden a kötelező olvasmány, több diák ezt a könyvet olvasta utoljára. A kötelező olvasmányban, (Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó c. könyve) fejezetről fejezetre haladtak közösen megbeszélve az olvasottakat. Ez több hetet vett igénybe, ezzel magyarázható azok nagy száma, akik több hét alatt olvasták el a legutóbbi könyvet. Kíváncsi voltam arra is, hogy mennyi időt fordítanak a gyerekek egy nap az olvasásra. 6

7 A legtöbben mindkét iskolában napi egy órát szánnak olvasásra. A kérdés nem tért ki arra, hogy mit olvasnak (könyvet, újságot, képregényt, számítógépet) A következő kérdések már az élményekre kíváncsiak, vajon mennyire voltak maradandóak, mennyire mélyek az olvasás során szerzett benyomások. WALDORF-ISKOLA ÉNEK-ZENE TAGOZAT igen 8 10 nem táblázat: Szoktál-e könyvekről beszélgetni? Azokban, akik beszélnek az olvasmányélményeikről, mélyebb nyomot hagyott a történet, és ezt szívesen megosztják másokkal is. Általában a szülőkkel, barátokkal teszik ezt. Egy kislány válaszolta, hogy ő bárkivel képes könyvekről beszélgetni. Megkérdeztem azt is, hogy mik a kedvenc olvasmányok (melléklet 13. kérdés). A legtöbben az olyan kalandos könyveket szeretik, mint pl. a Harry Potter-sorozat, vagy a Winnetou, vagy a Robinson Crusoe. A második kedvenc regénytípus a lányregénynek nevezett, ahova olyan könyvek kerültek, mint pl. A fiúk kizárva -sorozat, vagy a Boszorkányok sorozat. Ide vettem a másik nagy kedvencet, az Erich Kästnerregényeket. Több helyen felsorolták a Két Lotti -t, a Repülő osztály -t vagy a Május 35 -öt. Ezeket a könyveket fiúk és lányok is olvassák, csakúgy, mint a Harry Pottert. Többen szeretnek állatokról szóló könyvet olvasni Az utolsó öt kérdés a könyvtárhasználati szokásokat próbálja meg felderíteni. Elsőként rákérdez, hogy a tanuló tagja-e valamilyen könyvtárnak, beleértve az iskolai könyvtárat is. WALDORF ÉNEK-ZENE igen 9-60% 8-50% nem 6-40% 8-50% 9. táblázat: Tagja vagy-e valamilyen könyvtárnak? A Waldorfos diákok 60 %-a tagja valamilyen könyvtárnak, az ének-zenések fele beiratkozott tag valahol. 7

8 Megkérdeztem azt is, hogy hány könyvtárnak a tagja a gyerek. Ha több könyvtárba is beiratkozott a diák, nyilvánvalóan többször jár könyvtárban, többet használja a könyvtári szolgáltatásokat. WALDORF ÉNEK-ZENE megyei 5 4 települési 1 - megyei és települési 3 - iskolai - 2 iskolai és megyei táblázat: Hány könyvtárba iratkoztál be? A Waldorf-iskolában most alakul az iskolai könyvtár, egyelőre kicsi állománnyal rendelkeznek. A szabályok még nem alakultak ki, ezért ott iskolai könyvtári tagságról még nem beszélhetünk. A Waldorf-iskolában aki könyvtári tag, az mind tagja a Veszprém Megyei Gyermekkönyvtárnak 1 gyermek kivételével. Ugyanígy az ének-zene osztály is 2 fő kivételével, akik csak az iskolai könyvtárba járnak. Fontos kérdés még, hogy, ha könyvtárba megy a gyerek, ott mit csinál. WALDORF ÉNEK-ZENE olvasott 4 2 tanult 1 3 gépen keresett - 1 könyvet kölcsönzött vagy visszavitt 5 2 játszott, beszélgetett táblázat Mit csináltál a legutóbbi könyvtárlátogatásodkor? A válaszokból úgy tűnik, hogy az ének-zene tagozatból azok járnak könyvtárba, akik ott tagok. Többnyire a klasszikus könyvtári szolgáltatásokat veszik igénybe, kölcsönöznek, olvasnak. A waldorfosok közül többen járnak könyvtárba, azok is, akik nem tagok ott. De beszélgetnek, játszanak (ezt beiratkozás nélkül is megtehetik a megyei könyvár előterében), forró csokit isznak. Akik tagok ott, azok általában több tevékenységet is megjelöltek, és nem csak kimondottan a könyvek miatt járnak oda. Néha a barátokkal, osztálytársakkal együtt töltik ott a szabadidejüket. 8

9 Az utolsó kérdés: Mi a jó a könyvtárban? WALDORF mert sok könyv van benne játékok miatt 2 - videó miatt 1 - mert van benne lift 1 1 nem tudja 3 - mert van benne számítógép - 2 semmi nem jó benne táblázat Mi a jó a könyvtárban? Bakos Kinga ÉNEK-ZENE Többen válaszolták azt, hogy azért szeretnek könyvtárba járni, mert ott csönd van, és zavartalanul lehet olvasni. Szeretnek videót nézni, és számítógépezni, elsődlegesen azonban a könyvtár könyvköcsönzés, helyben olvasás szolgáltatását használják ki. Az előző kérdéssel együtt vizsgálva azonban látható, hogy a gyerekek egyéb dolgokat is szeretnek a könyvtárban, csak úgy összeülnek itt, játszanak, beszélgetnek. Szeretik, ha mindezt kulturált körülmények között tehetik. Úgy tűnik a könyvtár ebben a tekintetben egy kicsit átveszi a régi művelődési házak szerepét. Összefoglalás: Mindkét iskolatípusba hasonló családi hátterű gyerekek járnak. Elsődlegesen a városi, jól szituált értelmiségi szülők íratják be gyerekeiket a Waldorf ill. az ének-zene tagozatos iskolába. A hasonló szocioökonómiai státusz miatt a válaszokból nem ugrott ki markáns különbség az olvasási szokásokat illetően. Mindkét iskolában ösztönzik a gyerekeket a könyvek használatára. Az önálló ismeretszerzésre való nevelésben sok támogatást nyújthat a gyermekkönyvtár. A társadalmilag hasznos tudás gyorsan változik, ezért a hagyományos ismeretközlő feladatok mellett minden általános iskolás tanulót el kellene juttatni oda, hogy a legfontosabb információkat önállóan meg tudja szerezni. A NAT célkitűzései megfogalmazzák ezt (URL: A gyerekek az informatika tantárgy keretében tanulnak számítógépes adatkezelésről, keresőkérdések megfogalmazásáról, a jártasság és készség kialakítására azonban kevés idő jut. Ebben lehet segítségre a gyermekkönyvtár. Itt lehet biztosítani a sok gyakorlást, mert ez a módszer visz közelebb az ismeretszerzés készséggé válásához. Az egyszerű feladatok megoldása nyomán hamar sikerélményhez jutnak a gyerekek. A gyermekkönyvtárban az is lehetséges, hogy egyéni ütemben, életkorhoz és ismeretszinthez igazodjon a segítség. Több évi kitartó gyakorlás, egyéni foglalkozás nyomán aztán kialakulhat a gyerekben az a felismerés, hogy a könyvtár több mint az információhordozók összessége. 9

10 IRODALOMJEGYZÉK Könyvek: 1. Nagy Attila Katsányi Sándor: Olvasáslélektan és pedagógia. In: Könyvtárosok kézikönyve 4. Osiris kézikönyvek sorozat. Budapest, Dr. Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen, Folyóiratcikkek: 3. Benczik Vilmos: Az olvasás alkonya? Miért (nem) olvas a gyermek? Fordulópont sorozat. Pont Kiadó, Budapest, 1999/2-3. sz. 4. Nagy Attila: Tiffany vagy Baradlay Jenő. A éves korosztály olvasási kultúrájának változási tendenciái. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1999/5. sz. 5. Pukánszky Béla: Újraolvasó: A nevelés lényege: nem nevelünk Gondolatok Ellen Key könyvének olvasása közben -. Új Pedagógiai Szemle 1999/10.sz. 6. Réz Ferenc: Posztmodern kavalkád. Új Pedagógiai Szemle, 2000/10. sz. 7. Sonnevend Péter: Olvasás a kilencvenes években Válságban az olvasás? Fordulópont sorozat. Pont Kiadó, Budapest, 2000/8. sz. 8. Vári Péter-Auxné Bánfi Ilona-Felvégi Emese-Rózsa Csaba- Szalay Balázs: A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, Internet cím: 9. URL: PISA mérések. Letöltés időpontja: URL: Nemzeti Alaptanterv október 10. Letöltés időpontja: április 8. 10

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Document4 09/7/31 11:42 AM Page 43 OLVASÁSPEDAGÓGIA GOMBOS PÉTER Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Aligha kell felmérésekkel alátámasztani,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

TIMSS & PIRLS 2011. Tanári kérdőív. online. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS 2011. Tanári kérdőív. online. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanári kérdőív online 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája hozzájárult

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Iskolarendszerek a nemzetközi felmérések tükrében

Iskolarendszerek a nemzetközi felmérések tükrében Tanulmányok 81 Balogh Valéria Külföldi iskolarendszerek hasonlóságaival és különbözőségeivel foglalkozom cikkemben. Az Egyesült Királyság, Hollandia és Magyarország iskolarendszeréről szeretnék képet nyújtani.

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda könyvtáros, iskolai könyvtári szakértő, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Pedagógiai program. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium VII. Alsó erdősor 14-16. A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Pedagógiai program. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium VII. Alsó erdősor 14-16. A nevelőtestület elfogadta: 1998. Pedagógiai program A nevelőtestület elfogadta: 1998. február 10-én Módosította: 2001. április 27-én, 2001. november 26-án, 2004. május 28-án és 2005. augusztus 30-án 2007. február 2-án 2007. november 30-án.

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15.

PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15. PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15. Természetismeret 1. Egy többfordulós feladatlap megoldása A feladatlapot keresd a mellékletek

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A sötét középkor. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A sötét középkor. STUDY Guard

A sötét középkor. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A sötét középkor. STUDY Guard BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5.

TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5. TALÁLKOZÁSOK A KULTÚRÁVAL 5. OLVASÁSI SZOKÁSOK Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél megrendelt kutatás keretében. A kötet szerkesztésében részt

Részletesebben

KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 1. Témaválasztás indoklása: Az informatikai eszközöket szórakozás, tájékozódás céljából előtérbe helyező világunkban felvetődik a kérdés,

Részletesebben

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül)

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) KÉRDŐÍV I. 8. B (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) Szabadidős tevékenységeket soroltunk fel, tegyél x-et oda, amelyik rád jellemző! 1 nem veszek részt 2 részt veszek,

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

LIII. évfolyam MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK 2013. 4. szám TARTALOM

LIII. évfolyam MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK 2013. 4. szám TARTALOM LIII. évfolyam MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK 2013. 4. szám TARTALOM VÁGÁSINÉ VAJDA RÓZSA Hívogat az Eszterházy... 1 ZSIGRINÉ SEJTES GYÖRGYI A szövegértés tanításának egy konceptuális lehetősége a plusz 10%-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Szövegértés és olvasáskultúra a mai Magyarországon

Szövegértés és olvasáskultúra a mai Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKV0101 - L Magyarország kultúrája a XXI. század elején dr. Agárdi Péter tanszékvezető egyetemi tanár Szövegértés és olvasáskultúra

Részletesebben

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1.

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Tóth Margit Kornélia

Részletesebben

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A TANKÖNYVKIADÁS ÁLLAMI MONOPÓUUMÁNAK megszűntévelviszonylag rövid idő alatt kialakult Magyarországon a piaci alapú tankönyvkiadás és terjesztés.

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

DEMO. A megértés ellenõrzése...16-17 Szókeresõ rejtvény...18 Megoldások...19-23

DEMO. A megértés ellenõrzése...16-17 Szókeresõ rejtvény...18 Megoldások...19-23 BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014 A kerettantervek Dr. Kaposi József Budapest, 2014 A kerettantervek törvényi háttere A kerettantervek törvényi háttere (NKT, NAT) A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése Gondolatok az olvasásról és az olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán

Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése Gondolatok az olvasásról és az olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán OLVASÁSPEDAGÓGIA Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése Gondolatok az olvasásról és az olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán Az olvasás az egyik legfontosabb eszköztudásunk, hiszen az írott

Részletesebben

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: Zalaegerszeg, 2013.

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: Zalaegerszeg, 2013. A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: Zalaegerszeg, 2013. szeptember 1-től Szűcs Gergely Zsolt igazgató Zalaegerszeg. 2013.03.27. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

A TANULÁS TÁMOGATÁSA A GYOMAENDRŐDI RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÁS TÁMOGATÁSA A GYOMAENDRŐDI RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A TANULÁS TÁMOGATÁSA A GYOMAENDRŐDI RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN CÉL: Minden tanulót eljuttatni a képességei optimumára. Megvalósítás: Pedagógiai program II. fejezet, Helyi tanterv

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 Az Atomki tudományos eredményeinek terjesztése és népszerűsítése Megérthető-elérhető fizika

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 Az Atomki tudományos eredményeinek terjesztése és népszerűsítése Megérthető-elérhető fizika TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 Az Atomki tudományos eredményeinek terjesztése és népszerűsítése Megérthető-elérhető fizika Alapadatok Projektgazda: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet 4026

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése

A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi bemeneti mérések eredményeinek elemzése 2009. március

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA STUDIUM GENERALE MATEMATIKA SZEKCIÓ MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. január 16. KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név E-mail cím SG-s csoport Pontszám 2016. január 16. II. Időtartam: 135 perc STUDIUM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához. 8. évfolyam

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához. 8. évfolyam Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 8. évfolyam nyelvtan_8_kk.indd 1 6/10/14 10:00 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben