Családok helyzete 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családok helyzete 2007"

Átírás

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM Családok helyzete 2007

2 02 2 SORSZÁM BLOKKSZÁM A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb év közötti ( között született) férfi. a. Ha ilyen tagja nincs a háztartásnak: Ha ilyen tagja sincs a háztartásnak: a legidısebb év közötti ( között született) nı a legidısebb 62 év feletti (1943 elıtt született) férfi Ha ilyen tagja sincs a háztartásnak: a legidısebb 62 év feletti (1943 elıtt született) nı

3 CSALÁDI ÁLLÁSA A HÁZTARTÁSFİHÖZ VISZONYÍTVA: 2. NEME: 1 - a háztartásfı házastársa/élettársa 1 férfi 2 nı 2 a háztartásfı apja, anyja (nevelıszülık is) 3. SZÜLETÉSI ÉVE: 3 - a háztartásfı gyereke, házas/élettársa gyereke önkód! 4 - a háztartásfı testvére, házas/élettársa testvére 4. CSALÁDI ÁLLAPOTA: 5 - a háztartásfı apósa, anyósa 01 nıtlen, hajadon, nincs élettársa 6 - a háztartásfı unokája, házas/élettársa unokája 02 nıtlen, hajadon, élettárssal él 7 a háztartásfı nagyszülei, házas/élettársa nagyszülei 03 házas, házastárssal él 8 egyéb rokon 04 házas, élettárssal él 9 egyéb személy 05 házas, de külön élnek, nincs élettársa 06 elvált, nincs élettársa 07 elvált, élettárssal él 08 özvegy, nincs élettársa 09 özvegy, élettárssal él 5. LEGMAGASABB BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉGE: 00 - általános iskolás korú, vagy még nem iskolás korú 01 - kevesebb, mint 8 általános 02-8 általános 03 - szakmunkásképzı; szakképzés érettségi nélkül 04 - szakközépiskolai érettségi; szakképzést követı érettségi 05 - gimnáziumi érettségi 06 - érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; technikum 07 - akkreditált felsıfokú szakképzés; felsıfokú technikum 08 fıiskola 09 egyetem

4 JELENLEG MILYEN OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYBE JÁR, MILYEN KÉPZÉSBEN VESZ RÉSZT: 00 nem jár 01 bölcsıde 02 óvoda 03 általános iskola 04 szakmunkásképzı 05 szakközépiskola 06 gimnázium 07 érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; technikum 08 akkreditált felsıfokú szakképzés, felsıfokú technikum 09 fıiskola 10 egyetem 11 egyéb 7. DOLGOZIK-E? ADD ÁT AZ I. KÁRTYALAPOT! Kérem, sorolja be foglakozását! HA DOLGOZIK 01 alkalmazottként dolgozik 99 NEM TUDJA 02 szövetkezeti tag 03 társas vállalkozása van, fıfoglalkozásban 04 egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató fıállásban HA NEM DOLGOZIK 05 segítı családtag 06 GYES, GYED, GYET-en lévı 07 ápolási díjon lévı 8. UTOLSÓ FOGLALKOZÁSA, BEOSZTÁSA: 08 regisztrált, hivatalosan bejelentett munkanélküli Vállalkozó 01 közepes és nagyvállalkozó, 02 diplomás szabadfoglalkozású (pl. ügyvéd, fogorvos) 03 egyéni vállalkozó, bt-jében, kkt-jában dolgozott, kisiparos, kiskereskedı 04 gazdálkodó, mezıgazdasági kisvállalkozó Alkalmazottak VEZETİK: 05 felsı vezetı (fıosztályvezetı és több) 06 középszintő vezetı 07 alsó vezetı, csoportvezetı, mővezetı BEOSZTOTTAK: 08 - beosztott értelmiségi 09 - egyéb szellemi, szolgáltató, kereskedı 10 szakmunkás 11 - betanított- vagy segédmunkás 12 - mezıgazdasági fizikai dolgozó, idénymunkás 99 NEM TUDJA 09 nem regisztrált, nincs bejelentve munkanélküliként xx alkalmi munkavállaló 10 tanuló

5 háztartásbeli SOSEM DOLGOZOTT = nyugdíjas (saját jogú, öregségi korbetöltött vagy korengedményes nyugdíjas) 13 özvegyi nyugdíjas 14 - rokkantsági nyugdíjas, rokkantsági járadékos 15 egyéb eltartott 9. VOLT-E MUNKANÉLKÜLI AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN? 2-igen 1-nem

6 02 6 Családi állása a kérdezetthez viszonyítva ÍRD LE ÉS KÓDOLD! NEME: 1 férfi 2 nı KÓD! Sorszám a címlapról ÖNKÓD! Családi állapota KÓD! Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége ÍRD LE ÉS KÓDOLD! Jelenleg milyen iskolába jár? (bölcsıde, iskola, tanfolyam is) ÍRD LE ÉS KÓDOLD! I. KÁRTYALAP! (PL. ALKALMAZÁSBAN ÁLL, MUNKANÉLKÜLI, NYUGDÍJAS STB.) ÍRD LE ÉS KÓDOLD! Blokkszám HÁZTARTÁSTÁBLA MINDENKITİL! KÖZÖS HÁZTARTÁS = KÖZÖS KASSZA! 1. Elıször a háztartásukban élı személyekrıl szeretném kérdezni. Kérem, sorolja fel mindazokat, akikkel egy háztartásban él, majd velük kapcsolatban is tennék fel néhány kérdést. Kérem, azokat is sorolja fel, akik ideiglenesen távol vannak ugyan, de jövedelmüket megosztják az Önök háztartásával! Volt-e Dolgozik-e? Utolsó munkafoglalkozása, nélküli az beosztása? elmúlt 3 Születési éve évben? E SZ T E 0 2 (INAKTÍVAKNÁL: MUNKANÉLKÜLISÉG, NYUGDÍJAZÁS ELİTTI FOGLALKOZÁS) ÍRD LE ÉS KÓDOLD! (A JELENLEGIT IS BELEÉRTVE!) 2 - IGEN 1 NEM 1. KÉRDE- ZETT X KÓD!

7 02 7 Kell egy 10. oszlop az elsı gyerek születése kori életkorra

8 KÉRDÉST KÓDOLD LE A CSALÁDI TÁBLA ALAPJÁN! 2. Milyen a család szerkezete: 1 - egyedül élı, 2 - házaspár, élettársak, 3 - házaspár, élettársak + gyermek(ek), 4 - egyedül álló szülık + gyermek(ek), 5 - nagyszülı(k) + unoka(k), 6 - nagyszülı(k) + szülı(k) + gyermek(ek) vagy 7 - egyéb összetétel? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz

9 02 9 FOLYTASD A KÉRDEZÉST! KÉRDEZD MINDEN NİTİL! 6. Van-e Önnek gyereke? 2 - van 1 - nincs 8. Nem tudja 8. Válaszmegtagadás 8. Nincs válasz Hány éves volt Ön, amikor az elsı gyermeke született? T E N V X éves - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz A kártyalapon társadalmi osztályokat soroltunk fel. Ön melyik társadalmi osztályba sorolja magát? 1 - felsı osztály 2 - felsı-közép 3 - közép 4 - alsó-közép 5 - munkásosztály 6 - alsó osztály Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 134

10 02 10 Most a megélhetéssel kapcsolatban szeretném kérdezni. 9. Mennyi volt a háztartásuk összes nettó jövedelme (amennyit összesen kézhez kaptak) az elmúlt hónapban? SZE TE E SZ T E Ft volt jövedelmük N - Nem tudja V - Válaszmegtagadás X - Nincs válasz Ez az összeg mennyire volt elegendı a megélhetésre, a család szokásos szükségleteinek kielégítésére? Kérem, osztályozzon 1-tıl 5-ig, ahol az az 5-ös azt jelenti, hogy teljes mértékben elegendı volt, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem. 5 - teljes mértékben elegendı volt egyáltalán nem volt elegendı Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz És mit mondana, mekkora az a havi jövedelem, amibıl még éppen ki lehet jönni, nagyon szőkösen meg lehet élni egy, az Önökéhez hasonló létszámú háztartásnak? SZE TE E SZ T E N V X Ft - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz Elıfordult-e az elmúlt 12 hónapban, hogy hónap végére elfogyott a pénzük? igen Milyen gyakran? 0 nem X 70-1 havonta, 2 két havonta, 3 három havonta, 4 félévente, vagy 5 ritkábban? 9 NT X

11 Kérem, válassza ki a kártyalapon szereplık közül, hogy melyek azok a kiadások, amelyekre az elmúlt 12 hónapban nem jutott elég pénz! 1 - választotta 2 - nem választotta 9 - ilyesmire nem költenek 1. ennivalóra lakbérre rezsire (főtés, világítás, víz, közös költség) hitel törlesztésére felnıttek ruházkodására gyermekek ruházkodására felírt gyógyszerek kiváltására 155 Orvosi ellátásra Gyermekek iskolai, óvodai költségeire 8. szükséges közlekedésre (iskola, munka, orvos, bevásárlás céljából) 9. társasággal, családdal való együttlétre, szórakozásra Mostanában sokat beszélnek nálunk a szegénységrıl. Ön hogyan ítéli meg jelenlegi helyzetüket: 1 - egyáltalán nem tartja szegénynek a családját, 2 - idınként, bizonyos szempontból szegénynek tartja vagy 3 - teljes mértékben szegénynek tartja a családját? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz És milyennek tartotta helyzetüket az utolsó 3 évben: 1 - egyáltalán nem tartotta szegénynek a családját, 2 - idınként, bizonyos szempontból szegénynek tartotta vagy 3 - teljes mértékben szegénynek tartotta a családját? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Mit gondol, hogyan fog alakulni a helyzetük a következı évben: 3 - javulni fog, 2 - változatlan marad vagy 1 - romlani fog? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz

12 Készített-e 2005-re vonatkozóan adóbevallást a család valamelyik tagja, akár úgy, hogy saját maga töltötte ki a nyomtatványt, akár úgy, hogy a munkáltatója? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 161

13 02 13 IV. KÁRTYALAP! 18. a. Ezen a kártyalapon különbözı jövedelemforrásokat soroltunk fel. Kérem, válassza ki közülük azokat, amelyekbıl az elmúlt hónapban a család tagjainak jövedelme származott. AMIT VÁLASZTOTT! (2-ES KÓD!) b. És hány forint jövedelmük származott ebbıl? 01. fıállásból származó rendszeres munkabér, fizetés 02. mellékfoglalkozásból, másodállásból származó jövedelem 03. vállalkozásból, üzleti tevékenységbıl származó jövedelem 04. alkalmi munkából származó jövedelem (pl. alkalmi árusítás, alkalmi fekete munkavállalás) 05. mezıgazdasági termelésbıl (saját vagy bérelt földön) származó jövedelem 06. egyéb munkából származó jövedelem, éspedig:... a a. b Ft b SZE TE E SZ T E nyugdíj (bármilyen, árvaellátás is) GYES, GYED, GYET ápolási díj családi pótlék álláskeresési (munkanélküli) járadék táppénz bármilyen önkormányzati segély családtól kapott anyagi támogatás tartásdíj bármilyen más segítı szervezettıl, egyéntıl kapott anyagi támogatás 17. egyéb, nem munkából származó jövedelem (pl. kamat, tulajdon bérbeadása, ösztöndíj) éspedig:

14 02 14 V. KÁRTYALAP! Most egy kicsit részletesebben szeretném kérdezni a szociális támogatásokról. 19. a. A kártyalapon felsorolt támogatások közül melyikrıl hallott már Ön? B-C KÉRDÉSEKET, AMIRİL HALLOTT! (2-ES KÓD!) b. Ezek közül a támogatások közül kérték-e, igényelték-e már valamelyiket az elmúlt 12 hónapban? HA IGÉNYELTÉK MÁR! 2-ES KÓD! c. És megkapták-e ezt a támogatást? a. 2 - hallott hallott b. 2 - igényelték igényelték c. a b c 01. GYES, GYET GYED családi pótlék ápolási díj munkanélküli (álláskeresési) járadék táppénz rendszeres szociális segély idıskorúak járadéka rendszeres gyermekvédelmi támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítı gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fogyatékossági támogatás rendkívüli segély lakásfenntartási támogatás önkormányzattól távhıszolgáltatási támogatás gáz ártámogatás 17. adósságkezelési támogatás közmőtámogatás bármilyen más segítı szervezettıl (díjkompenzáció is) lakbértámogatás más rendszeres segély

15 02 15 Kapott-e valaki a családban természetbeni ellátást vagy személyes szolgáltatást az önkormányzattól, közszolgáltatótól, alapítványtól vagy bármilyen más szervezettıl az elmúlt 12 hónapban? 1 igen Milyen temészetbeni ellátást vagy személyes szolgáltatást kaptak? 0 nem X 01 közgyógyellátás 02 házi segítségnyújtás, házi gondozás 03 szociális étkeztetés 04 családsegítés 05 élelmiszer, tüzelı juttatás TÖBB VÁLASZ 06 fogyatékosokat támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye 07 idısek klubja, napköziotthona, gondozóháza 08 adósságkezelési szolgáltatás (banki hitel, közmőtartozás) 09 tankönyv, gyermekintézmény térítési díja 10 egyéb, éspedig: NT X

16 Minden állami ellátást figyelembe véve, elıfordult-e az elmúlt évben, hogy úgy gondolták, járna Önöknek valamilyen támogatás, de nem kérték azt? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Elıfordult-e, ugyancsak az elmúlt évben, hogy igényeltek valamilyen támogatást, de nem kapták meg? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 348

17 02 17 HA RÉSZESÜL RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYBEN! (LÁSD 19.C. KÉRDÉS 7. SORÁBAN 2-ES KÓD!) 26. Az utóbbi hónapokban változott a rendszeres szociális segély összege is, az Önök családját ez hogyan érintette: 3 - többet kapnak, 2 - nem változott, kevesebbet kapnak vagy 9 - nem tudja, hogy megváltozott 28. Nem tudja 28. Válaszmegtagadás 28. Nincs válasz 360 HA VÁLTOZOTT! 27. Kb. mennyi pénzzel, hány forinttal kap többet/kevesebbet havonta? TE E SZ T E N V X Ft - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz Elıfordult-e már, hogy környezettanulmányt készítettek az önök családjában? 30. Nem tudja 30. Válaszmegtagadás 30. Nincs válasz Tudja-e, hogy mit tartalmazott az Önöknél készített a környezettanulmány? 1 - igen, olvasták, de csak elmondták nekik, nem olvasták 3 - nem tudják, hogy mit tartalmazott a környezettanulmány Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 367

18 Az Ön véleménye szerint mennyien lehetnek, akik jogtalanul vesznek fel segélyt, szociális támogatást: 4 - a segélyezettek többsége, 3 - a segélyezettek kb. fele, 2 - a segélyezettek töredéke vagy 1 - senki? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz És mit gondol, mennyien lehetnek, akik jogosultak lennének, de nem kérnek támogatást: 4 - sokan, 3 - nem nagyon sokan, 2 - kevesen vagy 1 - senki? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 369 VI.KÁRTYALAP! 32. Sokan vannak ma Magyarországon, akiknek valamilyen tartozásuk, kifizetési hátralékuk van. Kérem, mondja meg, hogy a kártyalapon felsoroltak közül ha van, melyekbıl van Önöknek kifizetési hátralékuk, adósságuk! 2 - választotta választotta 01. lakbér, albérleti díj lakáshitel 371 áruhitel 03. egyéb hitel gáz, elektromos áram távfőtés közös költség-, víz-, csatorna egyéb rezsiköltség (pl. telefon, tv, lakásbiztosítás) bolti tartozás tartozás családnak / barátnak/ismerısnek egyéb hátralék/adósság 379 CSAK HA VAN ADÓSSÁGUK! 32. KÉRDÉSBEN VAN 2-ES KÓD! 33. Kérem, próbálja összeszámolni, hogy mindent egybevetve, mennyi, hány forint adósságuk van? M SZE TE E SZ T E N V X Ft - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz

19 02 19 Vettek-e fel kölcsönt a Provident-tıl, vagy hasonló pénzkölcsönzõtıl? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 34. Elıfordult-e az Ön közvetlen környezetében, hogy valaki uzsorakamatra kapott kölcsön pénzt? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz a. Elıfordult-e az utolsó 3 évben, 2003 ıszétıl mostanáig, hogy a villanyáramot kikapcsoltak Önöknél? És a vizet? És "B" KÉRDÉST, CSAK HA ELİFORDULT, 2-ES KÓD! b. És most mi a helyzet: ki van kapcsolva Önöknél a? a. 2 - elıfordult fordult elı a b. b 1. VILLANYÁRAM víz gáz telefon Van Önöknek megtakarított pénzük? 1 van 0 nincs 8 M 9 NT X Mit gondol, ha nem lenne más bevételük, mennyi idıre lenne ez elég a megélhetésükhöz?

20 Felsorolok néhány dolgot, amit nem mindenki engedhet meg magának manapság. Kérem, mindegyikrıl mondja meg, hogy a családhoz tartozó felnıttek esetében ez hogy van Önöknél. Melyik az, amelyet megengedhetnek maguknak, melyiket nem, vagy melyik az, amire esetleg nincs is szükségük! Tehát megengedhetik-e maguknak vagy sem, hogy megengedhetik engedhetik meg 9 - nincs rá szükségük 01. legalább naponta egyszer meleg ételt egyenek? legalább kétnaponta húst (halat) egyenek? a lakást megfelelıen főtsék télen? újonnan vegyenek meleg kabátot télre? legyen (mőködı) színes televízió? legyen (mőködı) automata mosógép? legyen (mőködı) fagyasztó? legyen mobiltelefon (a családban legalább egy)? legyen számítógép? legyen internetes elıfizetés? legyen lakásbiztosítás? 406 legyen (mőködı) autó? 12. legyen közlekedésre pénzük a legfontosabb ügyek elintézéséhez? üdülhessenek, utazás évente egyszer, legalább egy hétre? meg lehessen a karácsonyt ünnepelni ajándékkal, vacsorával? legyen bankkártyája legalább egy családtagnak? legyen érvényes útlevele legalább egy családtagnak? 411

21 KÉRDÉST AZOKTÓL, AHOL VAN 18 ÉVEN ALULI GYERMEK A HÁZTARTÁSBAN! LÁSD 02. BLOKK 5. KÉRDÉS! 37. És a 18 éven aluli gyerek (HA TÖBB VAN: valamennyi gyerek) esetében a következık közül melyek azok, amelyeket megengedhetnek maguknak, melyeket nem engedhetnek meg maguknak, illetve melyekre nincs is szükség? Tehát megengedhetik-e maguknak: 01. a hétköznap napi három étkezést (óvodai, iskolai étkezéssel együtt)? 2 - megengedhetik engedhetik meg 9 - nincs rá szükségük 02. hétvégén napi három étkezést? azt, hogy hétköznap naponta egyszer gyümölcsöt egyen(ek) (óvodai, iskolai étkezéssel együtt)? 04. azt, hogy hétvégén naponta egyszer gyümölcsöt egyen(ek)? hogy legyen külön fekhely a gyere(ek)nek? hogy legyen meleg téli felsıruha? hogy legyen ünneplı ruha? hogy legyen két pár neki(k) újonnan vásárolt cipı? hogy legyen legalább egy bicikli (új vagy használt, örökölt)? hogy legyen születésnapi vagy névnapi ajándék? hogy legyen saját játék? hogy legyen saját könyv? hogy évente legalább egy hetet üdülhessenek, nyaralhassanak a családdal? 14. hogy évente legalább egy hetet mással üdülhessenek, nyaralhassanak?

22 CSAK AZOKTÓL, AHOL VAN ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS KORÚ, ISKOLÁBA JÁRÓ GYEREK A HÁZTARTÁSBAN! LÁSD CSALÁDI TÁBLÁZAT 6. KÉRDÉS 4-7-ES KÓDOK! 38. És az iskolás, (általános, illetve középiskolás) korú gyerek/valamennyi iskolás korú gyerek/ esetében a következık közül melyek azok a dolgok, amelyeket megengedhetnek maguknak, melyeket nem engedhetnek meg maguknak, illetve melyekre nincs is szükség? Tehát megengedhetik-e maguknak, hogy: 2 - megengedhetik engedhetik meg 8 - nincs rá szükségük 1. meg legyen minden, az iskola által elvárt felszerelés? legyen valamilyen rendszeres sportolási lehetıség (tanórán kívül)? 3. az iskola által szervezett programokon részt lehessen venni (kirándulás, színház, erdei tábor, stb.)? 4. járni lehessen fizetett különórára (nyelv, zene, fejlesztı foglalkozás, sport, stb.)? 5. használhasson számítógépet otthon? 430 használhasson számítógépet az iskolában? használhasson számítógépet máshol? 6. kapjon zsebpénz? 431 VII. KÁRTYALAP! 39. Az Önök családjában az iskoláskorú (általános és középiskolás) gyerek(ek) milyen gyakran végez(nek) házimunkát? Kérem, a kártyalap segítségével válaszoljon! És milyen gyakran naponta 4 - hetente többször 3 - hetente 2 - ritkábban 1 - soha 9 - nincs ilyenre szükség 1. VÉGEZ HÁZIMUNKÁT vigyáz a kistestvéreire, segít beteg vagy idıs családtag ellátásában? 3. vállal alkalmi keresı munkát?

23 KÉRDÉSEKNÉL HAJTSD KI A CSALÁDI TÁBLÁZATOT ÉS A KÉRDEZETTEL EGYEZTETVE ÍRD BE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEK SORSZÁMÁT! LÁSD CSALÁDI TÁBLÁBAN 6. KÉRDÉS 4-ES KÓD! MINDEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TANULÓ GYEREKRİL, GYEREKEKKÉNT KÉRDEZD! A GYEREK AZONOSÍTÁSAKOR A SZÜLETÉSI ÉVVEL EGYÜTT KÉRDEZZ! HA 3-NÁL TÖBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYEREK VAN, A 3 LEGKISEBBRE KÉRDEZD! 40. a. gyerek sorszáma b. Jár-e az... évben született általános iskolás gyerek napközibe? c. Étkezik-e az iskolában iskolai étkeztetés keretében? D KÉRDÉST, HA IGEN! C OSZLOPBAN 2-ES KÓD! d. Az iskolai étkezéséért a teljes összeget, az összeg felét, vagy semmit nem fizetnek? SORONKÉNT KÉRDEZD! a. gyerek sorszáma b. 3 - egész napos az iskola c. d. 1 - a teljes összeget 2 - az összeg felét 3 - semmit a b c d gyerek sorszáma a családi táblából: gyerek sorszáma a családi táblából: gyerek sorszáma a családi táblából: Valamilyen probléma miatt most vagy régebben járt-e kisegítı, felzárkóztató osztályba, volt-e magántanuló az...évben született gyermek? a. gyerek sorszáma b. járt-e kisegítı osztályba c. Volt-e magántanuló HA TÖBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYEREK VAN! És az...évben született? a. gyerek sorszáma b. 2 - járt járt a b gyerek sorszáma a családi táblából: gyerek sorszáma a családi táblából: gyerek sorszáma a családi táblából: Nyári elhelyezés (napközi, étkeztetés)

24 02 24 Magyarországon jelenleg nagy problémát okoz a munkanélküliség, most ezzel kapcsolatban tennék fel néhány kérdést Önnek. 45. Van-e az Önök családjában, háztartásában olyan személy, aki nem regisztrált munkanélküli, tehát nincs hivatalosan bejelentve, de jelenleg nincs munkája és munkát keres? 2 - van 1 - nincs Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Van-e az Önök családjában, háztartásában olyan személy, akinek nincs munkája, de a munkakeresést már valamilyen (regisztrált és nem regisztrált egyaránt)? ok miatt feladta 2 - van 1 - nincs Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz KÉRDÉSEKET CSAK HA A KÉRDEZETT AZ ELMÚLT 3 ÉV SORÁN VOLT MUNKANÉLKÜLI (REGISZTRÁLT VAGY NEM REGISZTRÁLT EGYARÁNT)! CSALÁDI TÁBLA 9. KÉRDÉS ELSİ SORÁBAN 2-ES KÓD! 47. Az elmúlt 3 év során hányszor volt munkanélküli? T E N V X alkalommal - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz Összesen a 3 év során hány hónapig volt munkanélküli? T E N V X hónapig - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz Ön milyen gyakran volt regisztrálva: 3 - minden esetben, 2 - néha vagy 1 - soha? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Van-e Önnek alkalmi munkavállalói könyve?

25 Ön kapott-e: 2 - kapott kapott 1. végkielégítést a 3 év alatt? munkanélküli/álláskeresési járadékot? aktív korúaknak járó/rendszeres szociális segélyt? Az elmúlt 3 évben a munkanélkülisége alatt: 1. járt-e munkaközvetítıben/munkaügyi központban? részt vett-e átképzésen, valamilyen szakképzést nyújtó tanfolyamon? 3. végzett-e közmunkát? 482 MINDENKITİL! 52. Bizonyára tudja, hogy sok munkanélküli végez közmunkát. Ön egyetért-e azzal, hogy: 1. a közmunka több jövedelmet biztosít, mint a munkanélküli ellátás? 2. a közmunkát vagy közhasznú munkát követıen sikerül tartósan elhelyezkedni? 3. a munkanélküli ellátáshoz szükséges jogosultságot közmunkával lehet megszerezni? nehéz közmunkát kapni? a közmunka csak rövid ideig tart? a közmunkák esetében nagyon kevés a fizetés? a közmunkák során rosszak a munkakörülmények? a közmunkák során a szervezés vagy a körülmények megalázóak?

26 02 26 Most pedig egészséggel, betegséggel kapcsolatban kérdezném néhány dologról. 53. Mit gondol, milyen az Ön egészsége általában? Kérem, osztályozzon az iskolai osztályzatok segítségével, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon jó, az 1-es pedig azt, hogy nagyon rossz. Természetesen a többi osztályzatot is használhatja. 5 - nagyon jó 4 - inkább jó 3 - is-is 2 - inkább rossz 1 - nagyon rossz Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Biztosan tudja, hogy a TAJ-kártya, egy olyan kártya, amely az orvosi, egészségügyi ellátások igénybevételéhez szükséges. Az Önök családjában: 3 - mindenkinek van TAJ-kártyája vagy 2 - nem mindenkinek van, vagy 1 - senkinek nincs? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 492

27 02 27 VIII. KÁRTYALAP! ADD ÁT A KÁRTYALAPOT! HAJTSD KI A CSALÁDI TÁBLÁZATOT ÉS A KÉRDEZETTEL EGYEZTETVE ÍRD BE MINDEN FELNİTT, 18 ÉVEN FELÜLI SZEMÉLY SORSZÁMÁT ÉS JELÖLD, HOGY KI FIZETI A TB-T UTÁNA! 55. Kérem, nézze meg ezt a kártyalapot. Erre leírtuk, hogy ki milyen módon kaphatja az egészségügyi biztosítási ellátásokat, tehát pl. az orvosi ellátást, táppénzt, gyógyszert. Arra kérem, hogy most vegyük végig a háztartás 18 éven felüli tagjait, akiket a beszélgetésünk elején felsorolt. Kérem, a kártyalap segítségével mondja meg személyenként, hogy ki hogyan jut egészségügyi ellátáshoz; ki, kik fizetik a társadalombiztosítási járulékukat? a. 18 éven felüli személy sorszáma a családi táblázatból b. Tehát vegyük sorra: fizeti-e sajátmagának a TB-t ı maga? c. És fizeti-e utána munkáltató? d. És az önkormányzat, az állam? "E" KÉRDÉST CSAK AKKOR, HA B,C,D KÉRDÉSEKNÉL NINCS 2-ES KÓD! e. Nem fizet utána TB-t senki? SZEMÉLYENKÉNT TÖBB "IGEN" VÁLASZ LEHET! a. 18 éven felüli sorszáma b. c. d. e. 2 - nem fizet utána senki 1 - fizet utána valaki ÍRD BE A 18 ÉVEN FELÜLIEK SORSZÁMÁT! a b c d e éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma éven felüli sorszáma Van-e a családban olyan krónikus beteg, mozgássérült vagy más súlyos egészségügyi problémával küzdı családtag, aki állandó orvosi felügyeletre, kezelésre szorul? 2 - van 1 - nincs 58. Nem tudja 58. Válaszmegtagadás 58. Nincs válasz 538

28 Ez a személy: ADDITÍV, TÖBB VÁLASZ IS LEHET! 1 + Ön 2 + más felnıtt családtagja vagy 4 + gyermek a családból Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Egy család életében idınként elıfordulnak tragédiák. Ezek közül a legnagyobb, ha egy gyermeket veszít el a szülı. Önnek született-e olyan gyermeke, aki jelenleg már nem él? 60. Nem tudja 60. Válaszmegtagadás 60. Nincs válasz 540 CSAK HA AZ ELİZİ KÉRDÉSNÉL IGENNEL VÁLASZOLT! 59. Bizonyára szomorú erre visszaemlékezni, de megmondaná, hogy hány éves volt a gyermek, amikor meghalt? éves 1. gyerek gyerek a. Az elmúlt évben volt-e Önnek szüksége valamilyen orvosi, egészségügyi ellátásra? Volt-e szüksége körzeti orvosi ellátásra? És volt-e szüksége...? "B" KÉRDÉST CSAK HA "A" OSZLOPBAN 2-ES KÓD VAN! b. És igénybe vette a... ellátást? a. b. a b 1. KÖRZETI ORVOSI (HÁZIORVOSI) ELLÁTÁS fogorvosi ellátás szakorvosi (nem fogorvos) ellátás kórházi ellátás T E

29 KÉRDÉST CSAK AZOKTÓL, AHOL VAN A HÁZTARTÁSBAN 18 ÉVEN ALULI GYERMEK! LÁSD 02. BLOKK. 5. KÉRDÉS! 61. a. Most a gyerek(ek) orvosi, egészségügyi ellátásával kapcsolatban szeretném kérdezni. Az elmúlt évben volt-e szüksége a (bármelyik) gyermeknek körzeti orvosi ellátásra? És volt-e szüksége? "B" KÉRDÉST CSAK HA "A" OSZLOPBAN 2-ES KÓD VAN! b. És igénybe vették-e a... ellátást? a. b. a b 1. KÖRZETI ORVOSI (HÁZIORVOSI) ELLÁTÁS fogorvosi ellátás szakorvosi (nem fogorvos) ellátás kórházi ellátás Elıfordult-e az elmúlt év során, hogy azért nem váltottak ki valamilyen gyógyszert, mert: 1. nem volt rá pénzük? a patika megközelítése nehéz vagy drága? más ok miatt, éspedig: A ház/lakás, amelyben él(nek): 1 - saját (családi) tulajdonban van, 2 - önkormányzattól bérelt vagy 3 - mástól bérelt (albérlet is)? 9 - egyéb, éspedig:... Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Hány lakószoba (nappali, háló) van, amit kizárólag Önök használnak? T E lakószoba 09 - egy helyiséges lakás Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz

30 Van-e itt a házban/lakásban: 2 - van 1 - nincs 1. vízcsap,falikút a lakáson belül? WC? fürdıszoba, zuhanyzó? külön konyha? 570 CSAK HA NINCS A LAKÁSBAN VÍZ! 65. KÉRDÉS ELSİ SORÁBAN 1-ES KÓD VAN! 66. Milyen messzirıl hordják a vizet, hány méterrıl? SZ T E N V X méterrıl - Nem tudja - Válaszmegtagadás - Nincs válasz A következıkben néhány állítást olvasok fel. Ezek közül melyek jellemzıek az Önök otthonára? Jellemzı-e az, hogy nedves, dohos, beázik? sötét, nincs nap, levegıtlen? nem zárnak az ajtók, ablakok, huzatos? 576 aládúcolt lyukas a tetı zajos nincs külön bejárata 04. túlzsúfolt? nem lehet télen eléggé főteni a lakóhelyiségeket? nehezen tudják fenntartani? rossz a környék közbiztonsága? nehéz megközelíteni, messze van a közlekedési lehetıség? egészségtelen a környék (környezet szennyezett, stb.)? messze van a központ? nincs jogcímük az ottlakásra? kilakoltatás veszélye áll fenn? egyéb, éspedig: A lakás/ház be van-e kötve a csatornahálózatba? 70.

31 02 31 Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz 587

32 Önöknél a szennyvízelvezetés: 1 - egyáltalán nincs megoldva, nincs semmilyen szennyvízelvezetés, 2 - házi derítı (pöcegödör) van csak WC céljaira vagy 3 - házi derítı (pöcegödör) van más szennyvízhez is? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Az Önök otthonához, a lakáshoz/házhoz vezetı út: 1 - jó, aszfaltozott, illetve könnyen járható út, 2 - elhanyagolt aszfaltút, nehezen járható út, 3 - nincs aszfaltozott út, de azért könnyen megközelíthetı a ház rossz idıben is vagy 4 - nincs aszfaltozott út, nehezen megközelíthetı a ház, ha rossz az idı? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Mit gondol, idıs korában Önnek: 3 - lesz saját jogon nyugdíja, 2 - hozzátartozója jogán kap majd nyugdíjat vagy lesz nyugdíja? 9 - más válasz (pl. nem lesz rá szüksége, van más megoldás, úgysem él addig) Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz Ön spórol-e valamilyen módon idıs korára? 74. Nem tudja 74. Válaszmegtagadás 74. Nincs válasz Milyen módon spórol? Nem tudja Válaszmegtagadás Nincs válasz

33 a. Kérem, mondja meg, hogy Ön szerint mennyire kellene az államnak felelısséget vállalni az egészségügyi ellátásért? Kérem, hogy osztályozzon 1-tıl 5-ig úgy, hogy 5-öst adjon, ha Ön szerint teljes mértékben felelısséget kellene vállalnia érte, és 1-est adjon, ha Ön szerint egyáltalán nem kellene az államnak felelısséget vállalnia. Természetesen, a közbülsı osztályzatokat is használhatja! És Ön szerint mennyire kellene az államnak felelısséget vállalni... b. És Ön szerint ma mennyire vállal felelısséget az állam ezért: túl sokat vállal, éppen megfelelı mértékben, vagy túl kevés felelısséget vállal az állam? VÍZSZINTESEN HALADVA, SORONKÉNT KÉRDEZD! a. 5 - teljes mértékben egyáltalán nem b. 3 - túl sokat vállal 2 - éppen megfelelı 1 - túl keveset vállal 01. az egészségügyi ellátásért? a 6 éven aluli gyermekek gondozásáért? az általános iskolai oktatásért? a középiskolai oktatásért? a felsıfokú oktatásért? a gyermekek eltartásáért? a megfelelı nyugdíjakért? a fiatalok elsı lakáshoz juttatásáért? a munkalehetıségek biztosításáért? a fogyatékosok megfelelı megélhetésének biztosításáért? KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT! a b

34 02 34 BIZTONSÁG KÉRDÉSEK Van-e a háztartásban roma származású személy? HA IGEN: Ki az? ADDITÍV KÓD! 1 - nincs a kérdezett 4 - más családtag is 0 - X

35 03 35 SORSZÁM EZT A BLOKKOT A KÉRDEZÉS UTÁN, OTTHON TÖLTSD KI! 1. Véleményed szerint roma származású családtag-e: BLOKKSZÁM a kérdezett? 7 2. más családtag? 8 2. A lakás/ház jellege, ahol a kérdezett lakik: 1 - tanya 2 - hagyományos parasztház 3 - szükséglakás, nem lakás célú építmény 4 - hagyományos bérház, nem lakótelepi 5 - lakótelepi lakás 6 - kertes, többlakásos ház, villa 7 - családi ház, villa 8 - egyéb 9 3. Hány helyiségbıl áll a lakás: 1 - egy helyiségbıl 2 - több helyiségbıl A környék, ahol a kérdezett él: 1 - rendezett városi környék 2 - rendezetlen városi környék 3 - rendezett falusi környék 4 - rendezetlen falusi környék 5 - cigánytelep/ szegénytelep/ 6 - munkástelep, elhanyagolt környék A lakás/ház környéke, aszerint, hogy kik laknak ott: 1 - cigánytelep 2 - olyan környék, ahol fıleg romák és szegények élnek 3 - olyan környék, ahol fıleg nem cigány szegények élnek 4 - vegyes, átlagos környék 5 - kifejezetten gazdag környék 6 - egyéb, éspedig:... 12

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? KÉSZÜLT A HÁZTARTÁSBAN OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? igen nem TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 00 kérdőív 00 A válaszadás

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2005. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl 5 Hullám lakás sorszáma a háztartás válaszoló Háztartáslapról sorszáma egyén sorszáma 96 felbomlás kód Magyar Háztartás Panel HÁZTARTÁS kérdõív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport TÁMOP 5.2.1-11/1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2012. MTA TK Budapest 2012.

Részletesebben

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN

Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Munkaügyi Kutatóintézet Budapest Sorszám:... Szociológiai Csoport Debrecen Kérdőív TARTÓS ÁPOLÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY A CSALÁDBAN Az adatszolgáltatás önkéntes! 1983. 1. Az interjú körülményeire vonatkozó

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2007. szeptember A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség

MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2. Nyírbátori kistérség !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2014/2 Nyírbátori kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Fekete

Részletesebben

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen.

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. SORSZÁM... KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. A válaszok feldolgozásánál a személyre vonatkozó adatokat titkosan

Részletesebben

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4.

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 154 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ _ Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Budapest, 1987 1. A kérdezett neme: 1- férfi 2 nő 2. Ön melyik évben

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Kérdőív Csongrád-megye felnőtt lakossága részére

Kérdőív Csongrád-megye felnőtt lakossága részére 1.sz melléklet TÁMOP-6.1./2014 Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja Tisztelt Válaszadó! Kérdőívünk

Részletesebben

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu

7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail: szociograf@szociograf.hu GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONT A PATIKAPIACI SZABÁLYOZÁS A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYE TÜKRÉBEN 2010. 7624 Pécs, Nagy Jenı u. 12. tel/fax: (36)72/333-414, 504-711 web: www.szociograf.hu e-mail:

Részletesebben

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

ENERGIA. kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 06... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: 1 cím 2 pótcím sorszám ENERGIA kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013.

Kisteleki kistérség. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. TÁMOP-5.2.1 Kisteleki kistérség A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013. Összeállította: Bauer Zsófia MTA TK Budapest 2013. 1. A szükségletfelmérés

Részletesebben

Kérdıív a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek életkörülményeirıl. A válaszadás önkéntes! Azonosító: _

Kérdıív a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek életkörülményeirıl. A válaszadás önkéntes! Azonosító: _ Kérdıív a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek életkörülményeirıl A válaszadás önkéntes! Azonosító: _ Adatfelvevı: Elıször néhány személyi adatát szeretném megkérdezni. (A válaszokat a táblázatba

Részletesebben

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:...

1 főcím. 2 pótcím VÁSÁRLÁS. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdezte:... 2 1 főcím SORSZÁM 2 pótcím VÁSÁRLÁS kérdőív 1995 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Megye:.... A település jellege: 1 tanya 2 község 3 város 4 megyeszékhely 5 Budapest Kérdezte:...

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1-férfi. 3-elvált. 3-szakmunkásképzõ v. szakiskola. 5-fõiskola, egyetem. 9-oktatás. 12-háztartásbeli 13-nyugdíjas

1-férfi. 3-elvált. 3-szakmunkásképzõ v. szakiskola. 5-fõiskola, egyetem. 9-oktatás. 12-háztartásbeli 13-nyugdíjas Kérdõív Pécel infrastrukturális beruházásaihoz Utca, házszám: 1.Az adatszolgáltató neme: 0-nõ 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon 1-házas Név: 1-férfi 2-özvegy 3-elvált 3.Születési

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív

CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív sorszám Válaszoló sorszáma a családi táblában: REFORM KUTATÁS CSALÁDI TÁMOGATÁS kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett lehet: Háztartásfő, házastársa, Gyes-en, Gyed-en lévő személy 1995 Kérdezte:...

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át.

Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. sorszám 1 főcím 2 pótcím CSALÁD kérdőív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve: - Budapest - kerület: 30 - Dunakeszi 40 - Nagykovácsi 50 - Pécel 60 - Szentendre Kijelentem, hogy az általam kezelt és

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 2 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 1 főcím sorszám 2 pótcím ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A KÉRDEZETT 1954 ÉS 1985 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)?

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged A megalakuló Hansági szekció feladatai, tervei: Segíteni, kialakítani az iskola (iskolák) diákjai számára a szakmai közösség,

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Kérdőív. Az újszülöttek születéskori paramétereit befolyásoló tényezők vizsgálata

Kérdőív. Az újszülöttek születéskori paramétereit befolyásoló tényezők vizsgálata Az újszülöttek születéskori paramétereit befolyásoló tényezők vizsgálata Tisztelt Válaszadó! Több kutató összefogásával vizsgálat indult annak felderítésére, hogy miként hatnak a születendő gyermek paramétereire

Részletesebben

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 1535 Budapest, Pf. 925. Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem Alulírott (szülő/gyám neve)

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes!

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR. Egyéni kérdőív. 1987.08.31. előtt születettektől kell kérdezni. 2003 október. A válaszadás önkéntes! HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Egyéni kérdőív 987.08.. előtt születettektől kell kérdezni 00 október A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 1985.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született?

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal

Tanulói kérdőív. Országos kompetenciamérés. Oktatási Hivatal Tanulói kérdőív Országos kompetenciamérés 0 Oktatási Hivatal Tisztelt Szülő, Kedves Tanuló! Az alábbiakban tájékoztatjuk a jelen kérdőív céljáról, kitöltési és kezelési módjáról, a benne szereplő adatok

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés

Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés A BTSSZ kiemelten közhasznú szervezet, mely Alapszabályában megfogalmazott célja szerint szolgálja Budapesten és környékén a természetjárást. Fı feladata

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Phare A kutatás dokumentációja lakossági és rendelői minta Az Európai Unió HU9302 sz. Phare Egészségügyi reformprogramja keretében végzett kutatás 1996 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Tárgy: Tanévkezdési támogatás megállapításához kérelem

Tárgy: Tanévkezdési támogatás megállapításához kérelem Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 1535 Budapest, Pf. 925. Tárgy: Tanévkezdési támogatás megállapításához kérelem A) Személyi adatok 1. A kérelmező adatai Neve: Születési neve: Születési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február 16-i elnökségi ülésérıl Idıpont: 2005. február 16., szerda 15.00 Helyszín: PMOK tárgyaló, 1055 Budapest, Balassi B. u. 15. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Családok helyzete 2006

Családok helyzete 2006 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2006 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 Jó napot kívánok!... vagyok, a Szonda Ipsos munkatársa. Az ELTE Szociálpolitikai Intézetének megbízásából

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei Szociológiai Szemle 00/4. 95 0. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

(7. HULLÁM) 2015.04.13.

(7. HULLÁM) 2015.04.13. MAGYAR NYELVŰŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (7. HULLÁM) 1.3 VERZIÓ 2015.04.13. Kérdés(ek): A1, A2 1-es KÁRTYALAP Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes!

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes! Sorszám Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak A válaszadás önkéntes! Abortusz 1. A terhesség megszakításához, a művi abortuszhoz hivatalos

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben