Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester"

Átírás

1 Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel: Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Dorog Város Önkormányzata a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltatóval január 1. napjával kötött Feladat - ellátási Szerződést a Házi segítségnyújtás ellátására. A Feladat-ellátási Szerződésben foglaltak szerint nyújtja be intézményünk a évben Dorog városában végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. A Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató (továbbiakban, mint Intézmény) feladatait az Alapító okiratban foglaltak és a jogszabályi előírások alapján látja el (1993. évi III. törvény (Szociális törvény) és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet). A házi segítségnyújtás, mint szolgáltatás az ellátott otthonában történő segítségnyújtás. Életkortól függetlenül mindenki igénybe veheti a szolgáltatást, ha az egészségi/szociális állapota megkívánja azt. A szolgáltatás kérelem alapján látható el. Az ellátás során célunk, hogy ellátottjaink fizikai-, mentális-, és szociális szükségletei biztosítottak legyenek a saját környezetükben azért, hogy önálló életvitelük hosszabb ideig fent tudjon maradni. Az ellátottaknak szakképzett szociális gondozó és ápolóink nyújtanak segítséget a szükségleteiknek megfelelően, melyek kielégítése az éves gondozási terv alapján történik (probléma megfogalmazása, cél, módszer, határidő, eredmény). A házi segítségnyújtás, mint alapellátás keretében gondoskodik intézményünk azokról a rászoruló személyekről, akik otthonukban élnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. Az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik számára megnyugtató, hogy saját otthonukban élhetnek, itt kapják meg a gondozó segítségét a személyi és környezeti tisztaság fenntartásához, a külvilággal való kapcsolat ápolásához, érdekeik védelméhez ban Dorog város közigazgatási területén 14 fő végezte a házi segítségnyújtási ellátást, melyből 6 fő gondozó munkajogviszonyban, 8 fő társadalmi gondozóként látta el a faladatokat eseti megbízással. A munkajogviszonyban foglalkoztatottak közül 4 fő szakképzett és 2 fő szakképzetlen gondozó dolgozott a területen.

2 Dorog város területén dolgozó munkajogviszonyban alkalmazottak megoszlása évben (éves változókkal együtt) Ellátási körzet Dorog közigazgatási területe Gondozók létszáma szakképzett Ebből szakképzetlen Társadalmi gondozók létszáma 6 fő 4 fő 2 fő 8 fő Dolgozóink az ellátások során igyekeztek a legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel végezni feladatukat. Valamennyien hozzáértéssel, nagyfokú empátiás készséggel, értő türelemmel, jó kapcsolat felvételi - és megtartási, valamint kríziskezelési képességgel rendelkeznek. A dorogi területen dolgozó gondozónőink rendszeresen vesznek részt az esetmegbeszéléseken, ahol szakmai segítséget kapnak a gondozás során felmerülő problémáik megoldásához. A gondozók a gondozással kapcsolatos dokumentációit Dorogon, a Hantken Miksa út 8. számú házban (Intézmények háza) található nyitva álló helyiségben tárolják. A dolgozók távolléte esetén (szabadság, betegség stb.) helyettesítésükről a vezető gondozó gondoskodik. Az ellátásban résztvevők statisztikai adatai december 31. Ellátottak száma Ellátás megszűnésének módja (meghalt, nem kérte, bentlakásos ellátást kért) december 31. Ellátottak száma Ellátottak átlag életkora 77 fő 38 fő 64 fő 72,5 év Dorog városában év során az ellátást igénybe vette mindösszesen: 94 fő. 2

3 A házi segítségnyújtás igénybevételét, jogosultságát a gondozási szükséglet felmérése előzi meg. A szükséglet felmérését a vezető gondozó végzi a gondozónő jelenlétében. Összes gondozott: 94 fő Nő: 64 fő Férfi: 30 fő Hónap Felvett Elment Indok Átlag életkor Január 4 10 Elköltözött: 9 Szoc. Otthon: 1 Február 1 5 Elköltözött: 4 Szoc.Otthon: 1 Március 2 12 Exit: 1 Nem kéri: 11 Április 2 0 Május 1 3 Exit: 1 Intézeti elh.: 2 Június 0 1 Elköltözött: 1 Július 1 0 Augusztus 0 1 Dem. Otthon: 1 Szeptember 5 0 Október 4 5 Elköltözött: 3 Egész napos ell.: 2 November 2 0 December 0 1 Nem együttműködő: 1 72,5 Összesen:

4 GONDOZOTTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. össz. létszám új gondozott elmenő gondozott összesen

5 Házi segítségnyújtás biztosítható minden nap, meghatározott napokon (igény szerint), a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban (1, 2, 3 órában), de legfeljebb napi 4 órában. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, más típusú ellátásra jogosult az igénylő, például átmenti, vagy bentlakásos intézményi elhelyezésre. A Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató a házi segítségnyújtást igénylői részére április 1-jétől térítés ellenében (egyéni elbírálás, jövedelme szerint) biztosítja. Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató térítési díjai A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. A térítési díj az ellátást igénybe vevő jövedelemének mértékétől függ. szolgáltatási önköltség állami normatív hozzájárulás éves munkaóra intézményi térítési díj: (tervezett önköltség állami normatíva) tervezett éves munkaóra ,- Ft ,- Ft óra 425,- Ft/óra A házi segítségnyújtás személyi térítési díjai Jövedelem Aki jövedelemmel nem rendelkezik Térítési díj Ingyenes Ft-ig Ingyenes Ft-ig 100 Ft/óra Ft-ig 200 Ft/óra Ft-ig 300 Ft/óra Ft felett 400 Ft/óra Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25%-át házi segítségnyújtás, 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak 5

6 Méltányosság: Az ellátást igénybe vevőnek lehetősége van a személyi térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére az intézményvezetőhöz címzett méltányossági kérelem benyújtásával. A kérelemben meg kell jelölni a méltányosság kérésének okait, és csatolni kell az indokoltságot igazoló dokumentumok másolatát. Az intézményvezető a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül köteles a fenntartó képviselőjével egyeztetve írásban válaszolni a kérelmezőnek, melyben a méltányosságnak helyt ad, megjelölve a méltányosság mértékét, időbeli hatályát, vagy megindokoltan elutasítja azt. Hatályba lép: április 1. Jóváhagyta:. Fenntartó KIMUTATÁS A ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL (December) Összesen: 64 fő TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft) LÉTSZÁM (fő) 4 425, , , , ,- mentes 7 méltányos 1 6

7 Általánosságban elmondható, hogy az ellátást igénybe vevők, illetve hozzátartozóik részéről nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a gondozásról. Intézményünkhöz panasz még nem érkezett sem a gondozott, sem a hozzátartozók részéről. Ellátottaink számára biztonságot jelent az a tudat, hogy bármilyen jellegű problémájuk is merül fel, mindig bizalommal fordulhatnak munkatársaink felé. NRSZH felé a TEVADMIN nyilvántartó rendszer bevezetésre alkalmazásával történik a napi igénybevétel jelentése. került, melynek A Dorogi Kistérségben dolgozó vezető gondozónk, Béres Tiborné, a Baptista Szeretetszolgálat év végi találkozóján Elnöki kitüntetésben részesült. Összegezve: A 2013-as év jelentős átalakulást hozott szervezeti életünkben (több településen feladatellátás átvétel, térítési díj bevezetése) a változások éveként definiálódott. A 2014-es év ezért a tapasztalatok beépítése, a megújulás, stabilizáció és az innováció éve kell, hogy legyen. Kérném a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő testületet, hogy írásos beszámolónkat fogadják el. Dunabogdány, március 09. Spáth Gottfriedné intézményvezető Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 7

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben