Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben"

Átírás

1 Családsegítő és gyermekjóléti ellátás a Homokháti Kistérségben DAOP-4.1.3/A

2 A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007-ben hozta létre Családsegítő és Gyermekjóléti Központ néven szociális intézményét, mely 2008-tól már Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központként működik, egyesítve a kistérségi szociális alap- és szakellátási feladatokat. A kibővült intézményben a családsegítő és gyermekjóléti családgondozók továbbra is külön munkacsoportot alkotva dolgoznak. Az intézmény létrejötte óta rendszeresek az esetmegbeszélések, szupervíziók a szakmai munka színvonalának növelése és a hatékony munkavégzés érdekében. Az esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vesznek a módszertani intézmények munkatársai, mely elősegíti a feladatellátás színvonalának növelését. A nyújtott szolgáltatások köre is bővült az elmúlt években: már két alkalommal került megszervezésre a szolgálatok látóterébe került gyerekek részére nyári tábor és több szabadidős program nagy sikerrel ben, TÁMOP pályázati forrásból sikeresen valósult meg egy kortárssegítő program az ellátási területen a gyerekek részére, amelyben személyiségfejlesztő tréningfoglalkozások, szabadidős programok és tábor került megszervezésre, illetve a családok részére ingyenesen hozzáférhető családkonzultációs lehetőség állt rendelkezésre, melyre a kezdeti nehézségek ellenére nagy érdeklődés mutatkozott. Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát. (Mandinka szólásmondás, Afrika)

3 Az intézmény 2007-es létrejötte óta fejlődik, szolgáltatásainak köre bővül. A DAOP-4.1.3/A kódszámú, a Homokháti Családsegítő és Gyermekjóléti ellátás fejlesztése című pályázat eredményeképpen megvalósult eszközfejlesztések lehetővé teszik a további előrelépéseket a szakmai munkában. A pályázaton nyert Ft támogatással és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által biztosított Ft saját forrással a telephelyekre bútorok, irodai és informatikai eszközök kerültek beszerzésre, valamint a szakmai munkához szükséges terápiás eszközcsomagok. Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. (Albert Schweitzer)

4 A szakmai központ épületének fejlesztésével az intézmény hosszú távú fenntartásának biztosítására törekedtünk: napkollektor és napelem, valamint energia-takarékos LED fénycsövek kerültek felszerelésre. Az épületen új ablakot nyitottunk annak érdekében, hogy az iroda megvilágításához minél kevesebb elektromos energiára legyen szükség. A projekt január 1. és szeptember 30. között valósult meg. A lebonyolításban a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodájának munkatársai voltak segítségünkre. Az épületen végzett felújítás kivitelezési munkálatait a BAUSZER Kft. végezte Csontos Attila építészmérnök tervei alapján, Busa Imre (KISLAK Építőipari és Szolgáltató Kft.) műszaki ellenőrzése mellett. Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni. (William Penn)

5 A családsegítő és gyermekjóléti ellátás a kistérségben, minden településen elérhető. A óta közösen, intézményi szinten működtetett szociális központ eredményezte azt, hogy az itt élő emberek számára egyre több és egyre jobb színvonalú családsegítő és gyermekjóléti, valamint további szociális szolgáltatás érhető el. Milyen esetekben lehet a családsegítő szolgálathoz fordulni? Ügyintézési kérdések (pl.: kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése, részletfizetéssel kapcsolatos kérések) Tájékoztatás természetbeni (pl.: tüzifa, ruházat) és anyagi támogatások igénybevételének lehetőségeiről Segélyezéshez, szociális ellátórendszerhez (idős otthon, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,támogató szolgálat) kapcsolódó információhiány okozta nehézségek Lelki problémák, veszteségek esetén (pl.: válás, kapcsolati problémák, munkahely elvesztése, haláleset a családban) Krízishelyzet, kilátástalan élethelyzet kialakulása esetén segítségnyújtás Munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek (pl.: rendszeres szociális segélyhez, rendelkezésre állási támogatáshoz való hozzájutás lehetősége, közfoglalkoztatásban való részvétel, Munkaügyi Központtal való kapcsolatfelvétel) Jogi problémák megoldásában tudunk segítséget nyújtani (pl.: továbbirányítás a Jogi Segítségnyújtó, Áldozatsegítő, Pártfogó felügyelői Szolgálatokhoz, kiszabott bírságok fizetési nehézségei) Közüzemi díjtartozás, eladósodás esetén tanácsadás a lehetőségekről (pl.: védett fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel, támogatásra szoruló fogyasztók adósság törlesztése, krízishelyzetbe került személyek támogatása) Tartós egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén (pl.: fogyatékossági támogatás, rokkantsági A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker. (Helen Keller)

6 nyugdíj igénylése, egyszeri gyógyszersegély, méltányossági alapon történő nyugdíjemelés, özvegyi nyugdíjigénylés a kérelmek kitöltésében segítség) Beiskolázási gondok (pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, óvodáztatási támogatásról információ nyújtása, igénylésben segítségnyújtás) Családon belüli kapcsolati-, gyermeknevelési problémák, személyes problémák esetén életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, gyermeknevelési tanácsadás igénybevételével Gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái esetén (pl.: információnyújtás szociális otthoni elhelyezés lehetőségeiről, nevelési tanácsadó jelentőségéről) Házastársi, családon belüli konfliktushelyzet, családi működés zavarai, nehézségei esetén segítségnyújtás (konfliktuskezelés a családtagok között, tanácsadás) Alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeinek kezelésével kapcsolatos információnyújtás, tanácsadás (Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye működésének bemutatása, kapcsolatfelvétel önsegítő csoportokkal) A családsegítés keretében végzett tevékenység, a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetnek a családgondozók a településeken a problémák mihamarabbi felismerése és a hatékony segítségnyújtás érdekében. A jelzőrendszer tagjai a jegyző, a helyi önkormányzat szociális és gyámügyi ügyintézője, oktatási-, nevelési intézmények képviselői, háziorvosok, rendőrség-, gyámhivatal- képviselői, pártfogó felügyelő. Ezen kívül magánszemélyek is jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A családsegítő szolgálat munkáját a szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény határozza meg. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, egyéni igényekhez igazodik és ingyenesen vehető igénybe minden településen. Ha segíteni már nincs mód a bajon, Adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, A régi bajhoz újat keresett. (William Shakespeare)

7 A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének célja, a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családból történő kiemelés megelőzése. Tevékenységét a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény alapján végzi. A gyermekjóléti szolgálatnál dolgozó családgondozók feladatai: A gyermekjóléti szolgálat a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: Fogadja a hozzá forduló gyermeket és szülőt, segíti őt problémája megoldásában. Tájékoztatást nyújt a szülők és a gyermekek jogairól és kötelezettségeiről, a gyermeket megillető támogatási formákról, a támogatáshoz való hozzájutásról. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében. A gyermekek és szüleik kérelmének előterjesztéséhez, különböző ellátások igényléséhez információt ad illetve a különböző nyomtatványokhoz való hozzájutást és kitöltést segíti. Segítséget nyújt gyermeknevelési problémák, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek, magatartászavar, teljesítményzavar esetén. Tanácsadás nyújt a különböző lelki, életvezetési, családtervezési, egészségügyi, gyermeknevelési problémák megoldása érdekében, illetve megszervezi a probléma megoldást elősegítő szolgáltatásokhoz (családterápia, nevelési tanácsadó, gyermek pszichiátriai szakrendelés) való hozzájutást. Melynek során a család szakember segítségével új ismereteket kap, összefüggéseket ismer fel, önálló életvezetési képessége javul, fejlődik érdekeinek képviselete. Szabadidős programokat szervez. Az aktív és hasznos szabadidő eltöltésével, a közösséghez tartozás pozitív élményével hozzájárul a gyermekek személyiség fejlődéséhez. (Kézműves programok, csoportos és társas játékok, előadások) Ha ez élet dögunalom, nézd meg, mennyi energiát fordítasz rá! Soha sem hallod, hogy valaki azt mondaná: Hajnalban kelek, edzem a testem, tanulok, ápolom a kapcsolataimat, teljes gőzzel dolgozom és SEMMI JÓ nem történik az életemben. Életünk egy energiarendszer. Ha semmi jó nem történik benne, az a te hibád. Ha majd egyszer felismered, hogy a befektetett energia alakítja a körülményeidet, akkor már nem leszel áldozat. (Andrew Matthews Hallgass a szívedre)

8 A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: A család gondozása. A családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, és a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás segítése érdekében. Segítségnyújtás a család életviteléből adódó problémák rendezésében. Családi konfliktusok, gyermeknevelési problémák, szülői elhanyagolás, családon belüli bántalmazás esetén. A gyermekek illetve fiatalkorúak tanulási és magatartási zavarai, az évfolyamismétlésekből és egyéb önismereti, önértékelési problémákból adódó beilleszkedési nehézségek, az agresszió enyhítése, kezelése. Egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslattételi kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálatnak arra nézve, hogy a gyermek családi körülményei megfelelőek-e a gyermek családjában történő gondozására. Abban az esetben, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése nem biztosított családjában, a gyermekjóléti szolgálat a gyermek védelembe vételét, a Jegyzőnél, vagy a családjából történő kiemelését kezdeményezheti a területileg illetékes Gyámhatóságnál. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: Családgondozást végez a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához a szülő és a gyermek/ek közötti kapcsolat helyreállításához. Utógondozás, a családjába visszakerülő gyermek visszailleszkedésének segítése érdekében. A szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek problémáit, életkörülményeit szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, megvizsgálja a problémás családokat, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a családoknak, hogy a gyermek számára a megfelelő körülményeket és ellátást biztosítani tudja. Egy bölcs ember úgy éli az életét, hogy cselekszik, nem pedig a cselekvésről gondolkodik. (Carlos Casteneda)

9 A szolgáltatások igénybevétele általában önkéntes, de a szülők együttműködésének hiányában, illetve a gyermek veszélyeztetettségének fennállása esetén kötelezhetők a szülők a szolgálattal való együttműködésre. A problémák gyors észlelése érdekében jelzőrendszert működtet, melynek tagjai a települési jegyző, a polgármesteri hivatal szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó ügyintéző, a helyi nevelési-, oktatási intézmények, háziorvos, védőnő, rendőrség képviselője, polgárőrség. Jelzőrendszeri megbeszéléseken a jelzőrendszeri tagokkal közösen is beszélünk arról, hogyan tudunk akár közösen segíteni abban, hogy egyegy család átmeneti vagy tartósnak tűnő problémája megoldódjon, vagy legalább mérséklődjön. Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink. (J. W. Teal)

10 A települési sajátosságok alapján megvalósuló programok: A helyi sajátosságok figyelembe vétele fontos szempont az intézmény számára, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a településekre jellemző problémahelyzetek feltárására, megoldási javaslatok kidolgozására. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok családgondozói minden településen figyelemmel kísérik a felnőtt és gyermekkorú lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, aktívan közreműködnek a felmerülő problémák okainak feltárásában, megoldási javaslatok kidolgozásában. Ennek érdekében a családgondozók településenként az alábbi programokat szervezték meg, illetve vettek részt vagy működtek közre a szervezésben, megvalósításában. Intézményi szervezésben az ellátási területhez tartozó minden településen élő lakos számára biztosítottunk: ingyenes családkonzultációt pályázati program keretében kortárssegítő tréninget éves gyerekeknek látókörben lévő gyerekek számára nyári táborozási lehetőséget A továbbiakban a településekre specifikusan jellemző szolgáltatásokat mutatjuk be. A településeken különböző lakossági igények jelennek meg, amelyekre reagálva a családgondozók az igényeknek és a tudásuknak megfelelően különböző szolgáltatásokat nyújtanak. Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít. (Ralph Waldo Emerson)

11 Ásotthalom: Havi rendszerességgel ruhabörzét, bútorbörzét a helyi lakosok részére Szabadidős tevékenységeket (kirándulás, bábszínház látogatás, közös játék, kézműves foglalkozást), a településen élő gyermekek számára prevenciós jelleggel A nyári időszakban nyári gyeremekétkeztetés megvalósításában működünk közre - melegíthető konzervek kiosztásával a települési önkormányzat pályázatában Közreműködünk a helyi plébánia húsvéti adományosztásában a csomagok közvetítésében, kiosztásában Részt veszünk a Támogató szolgálat szervezésében a fogyatékosok részére minden évben megszervezésre kerülő Kert Parti lebonyolításában Önkormányzat karácsonyi csomagjainak kiosztásában A helyi intézmények, civil szervezetek családok számára szervezett helyi rendezvényeinek megvalósításában (Gátsori napok, Falunapok, Szüreti bál, Idősek napi bál) Forráskút: Lakosság tájékoztatása folyamatosan az aktuális témákban a helyi újságon keresztül. Az újszülött gyermekek látogatása. Az önkormányzat kelengye csomagjának keresztül erősíti a faluban élő emberek összetartozását a baba-mama klubbal összefonódva, melyet a védőnővel közösen végzünk. Adományok osztását szervezzük - élelmiszersegély csomagok-, Önkormányzat karácsonyi csomagjainak rászorulók részére történő kijuttatása. Könyv-, bútor-, háztartási gépek-, ruházat-, gyermekjáték börze szervezése Települési rendezvények Falukarácsony, Szüreti mulatság, Busójárás - lebonyolításában közreműködés. Csak azoktól tanultál, akik csodáltak téged és kedvesek voltak hozzád? Nem tanultál fontos leckét azoktól, akik elutasítanak téged és ellened szövetkenek? (Walt Whitman)

12 Mórahalom: Családkonzultáció, családterápia, családterápiás módszerekkel egyéni életvezetési tanácsadás biztosítása a helyi lakosok részére Önsegítő, életmód klub működtetése, melyben testi-, lelki-, kapcsolati, mentálhigiénés témákkal foglalkozunk Szülői csoportok szervezése, működtetése, a helyi iskolával, óvodával, Biztos Kezdet Házzal együttműködve. Előadások tartása elsősorban gyermeknevelési, párkapcsolati és családi kapcsolati, stb témakörökben. Jegyesoktatás megvalósításában együttműködés a helyi plébániával, ennek keretében előadások, csoportfoglalkozások zajlanak párkapcsolati és családi kapcsolati témakörökben. A település helyi rendezvényeiben való részvétel, közreműködés, szervezésben, lebonyolításban a helyi szociális-, oktatási-, nevelési-, egészségügyi intézményekkel (pl.: Egészséghét, Családi nap, Iskolai programok) Hátrányos helyzetű családok részére karácsonyi ünnepség szervezése a helyi kortárssegítő gyerekek bevonásával. Öttömös: Bevezettük a ruhabörzét, játékbörzét, könyvbörzét, aminek nagy sikere van. Segítséget nyújtunk a Települési Önkormányzatnak a Mindenki ebédel program, az EU élelmiszercsomagok kiosztásában a rászoruló, hátrányos helyzetű családok részére. Település falunapján, a Spárgafesztiválon való közreműködés Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít. (Ralph Waldo Emerson)

13 Pusztamérges: Szabadidős foglalkozások (pl.: játszóház, kézműves foglalkozások) szervezése és megvalósítása a településen élő gyermekek számára Védőnővel együttműködve baba-mama klub szervezése és megvalósítása Iskolával együttműködés prevenciós programok, foglalkozások, kirándulások szervezésében Karácsonyi adományok gyűjtése és osztása Ruhaakciók szervezése Az önkormányzat élelmiszersegély pályázataiban Mindenki ebédel program, EU élelmiszersegély, nyári gyermekétkeztetés közreműködés a csomagok kiosztásában A települési rendezvények Szüreti Fesztivál, Falukarácsony, Idősek napi rendezvény megvalósításában részvétel Ruzsa: A felajánlott adományok rászorulók részére történő eljuttatásának megszervezése A Művelődési Házzal és a Könyvtárral való együttműködés a gyerekek és családok részére szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában pl.: Apák napja, Húsvéti-, karácsonyi kézműves foglalkozás Részvétel a település helyi programjainak lebonyolításában falunak, hagyományőrző programok, Adventi ünnepkör, Óvodai családi nap Tanulj a múltból. Ne érj úgy életed végére, hogy azt érezd, nem is éltél igazán. Sokan, amikor elérnek arra a pontra, hogy el kell hagyniuk a földi világot, utoljára még meglátják az örömet és szépséget, amely csak azért nem lehetett az övék, mert féltek élni. (Clearwater)

14 Üllés: A napi munka mellett nagyon fontos, hogy azoknak a családoknak, akik a szolgálat látókörébe kerülnek, különböző prevenciós- szabadidős programokat tudjunk felajánlani. A legmeghatározóbb közösségi kezdeményezéssé a lovas terápiás foglalkozások váltak. Ez egy olyan, mindenre kiterjedő fejlesztési módszer, mely megelőz, fejleszt, gyógyít és rehabilitál. Sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek hirdettük meg a lehetőséget, amit örömmel fogadtak. Nyaranta rendeztünk egy családi lovas pikniket, közös főzéssel, íjászattal, lovas kocsikázással egybe kötve. Erre az alkalomra eljönnek a szülők is, hogy lássák, mennyit ügyesedett a gyermekük. A téli időszakban játszóházi foglalkozásra várom a gyerekeket, ahol lehet ügyeskedni- üvegképet készítés, gyöngyöt fűzni, papírt hajtogatni, társasjátékozni, építőkockázni. Az elkészített apró munkákat mindenki hazaviheti. Néhány anyuka bekapcsolódott a programhoz, volt aki mesét olvasott, volt aki gyöngyöt fűzött. A Luca napi vigasság ami egy családi adventi kézműves nap, Luca pogácsát és mézes kalácsot sütünk, készítünk kopogtatót, karácsonyfa díszeket, gyertyát mártogatunk. Ez a rendezvény a helyi civil szervezetekkel együttműködve valósul meg, a Szolgálat társszervező, a program nyitott a település családjai számára. Karácsony előtt cipős doboz akció keretében 25-30, anyagilag és szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermeket ajándékozunk meg. Az országos kezdeményezést a Baptista Szeretetszolgálat koordinálja. A csomagok játékot, írószert, édességet rejtenek, mára már nemcsak a csomagok kiosztásában, de a helyiek körében meghirdetett csomagok gyűjtésében is részt veszünk. A települési önkormányzat pályázati révén évek óta tartós élelmiszert osztottunk szét az Eu Intervenciós alap támogatásából, illetve a Mindenki ebédel program keretében. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. (Példabeszédek könyve 19:3)

15 Zákányszék: A helyi gyerekek részére szabadidős programokat szervezünk kézműves foglalkozások, társasjátékozás, beszélgetések formájában. Együttműködünk a települési rendezvények lebonyolításában pl.: Falunap, Falukarácsony Részt veszünk az intézmény, a zákányszéki tagintézmény rendezvényeinek Idősek napja, Idősek farsangja lebonyolításában. A helyi rászorulók részére adományok közvetítésében, kiosztásában Vöröskereszttel, Karitász, helyi önkormányzattal együttműködve. Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni. (Henri-Frédéric Amiel)

16 Elérhetőségeink, munkatársaink Homokháti kistérség Többcélú Társulása Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Telefon/fax: 62/ Elnök: Nógrádi Zoltán Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Cím: 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44. Telefon/fax: 62/ Intézményvezető: Csótiné Ördög Edit Családsegítő és Gyermekjóléti Központi Iroda Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány Telefon/fax: 62/ Szakmai vezető: Kószó Anita Zsuzsanna Péntek: 8-11 óráig Ásotthalmi Területi Iroda Cím: 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6 Telefon:62/ /107 Családsegítő szolgálat mobil: Gyermekjóléti szolgálat mobil: Fax:62/ Családsegítő szolgálat családgondozója: Pónuszné Tóth Edit Gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Somogyiné Farsang Szilvia Hétfő: óráig Kedd: 8-16 óráig, minden hónap első keddjén 17 óráig Csütörtök: 8-16 óráig

17 Forráskúti Területi Iroda Cím: 6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74. Telefon:62/ /170 Fax:62/ Családsegítő szolgálat családgondozója: Vass Ilona Hétfő 8-16 óráig, minden hónap első hétfőjén 17 óráig Csütörtök óráig Gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Rabi Mihályné Kedd: 8-10 óráig Csütörtök: 8-16 óráig Mórahalmi Területi Iroda Cím: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2. Telefon:62/ Családsegítő szolgálat családgondozója: Dunainé Szűcs Katalin Hétfő, szerda: 9-13 óráig Kedd, Csütörtök óráig Gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Tanács Ibolya Hétfő:9-14 óráig Kedd: 9-14 óráig Szerda:9-16 óráig Csütörtök: óráig

18 Öttömösi Területi Iroda Cím:6784 Öttömös, Felszabadulás u. 9. Családsegítő szolgálat családgondozója: Fodorné Kiri Andrea Kedd: 8-11 óráig Csütörtök: óráig Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Bozsóné Dóczi Éva Kedd: óráig Csütörtök: 8-11 óráig Pusztamérgesi Területi Iroda Cím:6785 Pusztamérges, Petőfi u. 47. Családsegítő szolgálat családgondozója: Fodorné Kiri Andrea Hétfő: óráig Szerda: 8-10 óráig Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Veres Csabáné Péntek: óráig Ruzsai Területi Iroda Cím:6786 Ruzsa, Szegedi u. 8. Telefon: Családsegítő szolgálat családgondozója: Császár Ilona Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: óráig Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Bozsóné Dóczi Éva Hétfő, Szerda: 8-12 óráig Péntek óráig

19 Üllési Területi Iroda Cím:6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Telefon: /204 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Tóth Károlyné Családsegítő szolgálat fogadó órája: Hétfő, Szerda: óráig Péntek: 8-10 óráig Gyermekjóléti szolgálat fogadó órája: Hétfő, Szerda: 8-12 óráig Péntek: óráig Zákányszéki Területi Iroda Cím:6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Dr. Tatárné Vas Anna Családsegítő szolgálat fogadó órája: Hétfő,Kedd, Szerda, Péntek: 8-10 óráig Csütörtök: óráig Gyermekjóléti szolgálat fogadó órája: Hétfő,Kedd, Szerda, Péntek: óráig Csütörtök: 8-10 óráig Előzetes egyeztetés után a fent megjelölt időpontokon túl is van lehetőség minden területi irodában a szolgáltatások igénybevételére.

20 A kiadvány a DAOP-4.1.3/A kódszámú, a Homokháti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fejlesztése című pályázat keretein belül valósult meg. A projekt megvalósításában részt vett: Pályázó: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. A szakmai központ épületfelújítás kivitelezője: BAUSZER Kft Szeged Hajós u. 24/a. Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Szegedi Területi Iroda 6722 Szeged Gogol u A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

2015. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2015. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2015. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2015. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Mátrix Egyesület és a Nyírõ Nyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014 Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

Forrás: www.indafotoblog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október

Forrás: www.indafotoblog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október Forrás: www.indafotoblog.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október Miskolci Egyesített Szociális, Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti ti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2001

Közhasznúsági jelentés 2001 Közhasznúsági jelentés 2001 A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a magyarországi történelmi protestáns és ortodox egyházak, illetve magánszemélyek által 1991-ben alapított protestáns szellemiségû, kiemelkedõen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

T I S Z T E L T S Z Ü L Ő K!

T I S Z T E L T S Z Ü L Ő K! 8 1932-2012. 1 Horváth István Általános Iskola ÉVE A JÖVŐÉRT Pétfürdő Berhidai út 54. Tel/Fax:06-88/598-910 E-mail: iskola@horvath-petfurdo.sulinet.hu Web: www.horvath-petfurdo.sulinet.hu OM: 037023 T

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Kék Pont Ambulancia és Konzultációs Központ a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. Preambulum A Forrásközpont

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

Módosító Okirat. Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei: 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozat 1/a számú melléklete Módosító Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2015. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 5 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 5

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

2. melléklet. Egészségfejlesztési Intézkedési Terv 2012. évre. Intézkedések, programok

2. melléklet. Egészségfejlesztési Intézkedési Terv 2012. évre. Intézkedések, programok 2. melléklet Egészségfejlesztési Intézkedési Terv évre Szervezet, intézmény megnevezése (felelős) Városi Egészségfejlesztési Munkacsoport Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat Intézkedések, programok Helyi

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu

Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-221/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka Családsegítő szolgáltatás Munkanélküliekkel végzett szociális munka I. BEVEZETÉS a TÁMOP 5.4.1. projekt keretében elkészült a családsegítés szakmai szabályozó anyagait tartalmazó tanulmányokhoz A TÁMOP

Részletesebben

J a v a s l a t. Tisztelt Közgyűlés!

J a v a s l a t. Tisztelt Közgyűlés! Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100. Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146. Telefon: 06-32-311-052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2009.(XII.16.) KT határozat Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat képzési

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

Hívogató 2005/2006. Tájékoztató a XI. kerület óvodáiról. XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ

Hívogató 2005/2006. Tájékoztató a XI. kerület óvodáiról. XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ Hívogató 2005/2006 Tájékoztató a XI. kerület óvodáiról XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ Hívogató 2005/2006 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára a XI. kerület óvodáiról A XI.

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016 Biztonságban ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN Székesfehérvár 2016 Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével megnevezésű projekt együttműködő partnerei

Részletesebben