Sintony SAK 41. Kezelési utasíitás 8AA D0-20/10/99 - UK -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sintony SAK 41. Kezelési utasíitás 8AA10865 - D0-20/10/99 - UK -"

Átírás

1 Sintony SAK 41 Kezelési utasíitás 8AA D0-20/10/99 - UK - 1

2 Mûszaki kifejezések Riasztás Kikapcsolt Hiba : Valamely érzékelõ jelzése (aktív állapota), amely valamilyen jelzést vált ki (hangjelzés, felügyelet vészhívása,...) : Jogosultsag esetén, az érzékelõk kikapcsolhatók egy élesitesi ciklusra. : Hibás mûködés, amely a használhatóságot korlátozza. Erõltett élesítés : Ha egy érzékelõ aktív és nem törölhetõ, akkor kényszer élesítést lehet végezni. Ez kikapcsolja az érintett eszközt és élesíti a területet. Ezt a mûveletet csak olyan kezelõ végezheti, aki rendelkezik ehhez megfelelõ jogosultsággal. Teljes élesítés: Az egész terület élesítése. Részleges élesítés : Csak azok az eszközök kerülnek élesítésre, amelyek nem aktívak az élesítés pillanatában. PIN : A személyes azonosító szám egy kód, amely segítségével a felhasználó azonosítja magát a rendszer használatakor. Érzékelõ jelzés: Érzékelõ jelzés, akkor érkezik amikor egy eszköz aktív állapotba kerül, ami riasztást vált ki. Partíció : Ezen területeket lehet élesíteni és kikapcsolni, egymástól függetlenül. Partíció kikapcsolás : Ha a terület ki van kapcsolva, nem érkezik riasztás. 2

3 Kezelõ egység LCD kijelzõ LED kijelzõ Billentyûk 4

4 A számbillentyûkön kívül ( -tól -ig) a következõ funkció billentyûk találhatóak a kezelõn: Választás listából / érték megváltoztatása. Kurzor oldalra mozgatása. Keyboard Megerõsítés. Belépés a menübe. Aktív eszközök, hibák stb. megmutatása. Hangjelzõ, riasztás törlése memóriából / menüben: kilépés. Teljes élesítés. Részleges élesítés. 5

5 Kijelzések FRI 16/04/1999 **14:35** Az LCD kijelzõ részletes információt ad érthetõ szövegezéssel. A LED kijelzõ a kiválasztott vagy érintett terület jellemzõit mutatja. Nem élesíthetõ: Akkor jelez, amikor valamelyik eszköz aktiv, vagy a memóriaban vannak nem törölt esemenyek, illetve hiba eseten. (lásd meg a 9. oldalon) LED Nappali (zöld) Világit, ha egy terület ki van kapcsolva. Villog, ha egy vagy több terület részlegesen élesített állapotú. Nem világit, ha a terület teljesen élesített állapotú. LED Riasztás" (piros) Világit, amikor a memóriában nem nyugtázott riasztás van (lásd.15.old). LED "Hiba" (sárga) Világit, ha a rendszerben hiba van (lásd. 16. oldalon). LED Adat" (zöld) Akkor világit, ha a rendszer mûködik. Villog, ha a tápellátásban hiba van. 6

6 Rendszer kezelés FRI 16/04/1999 **14:35** Alaphelyzetben a dátum és az idõ látszik az LCD kijelzõn. PIN ENTER YOUR PIN ****** Adja meg a PIN kódot. Az ADJA MEG A KODOT" felirat jelenik meg az LCD kijelzõn, az elsõ számjegy beírása után. A bevit számjegyeket " * " jelöli. A kód jogosultságától függõen, a lehetséges területek lehetséges funkciói jelennek meg, vagy egy bizonyos funkció azonnal végrehajtódik. Például, ha az adott kódnak csak egy terület élesítésére van jogosultsága, akkor az a terület azonnal élesített állapotba kerül. A kezelési mûvelet automatikusan megszakad, az utolsó billentyû megnyomasa után 3` másodperccel. Beviteli hiba Törlés. PIN Adja meg a PIN kódot ismét. Érvénytelen PIN megadás Vigyázat! A kezelés programozástól függõen blokkolodik egy percre, ha érvénytelen PIN kódot ütnek be négyszer. 7

7 Kiválasztás a kezelõ kijelzõjén Partíció kiválasztása Ward name <> Az elsõ sorban, a második sorban kiválasztott terület neve olvasható. A jel a terület aktuális állapotát mutatja. A LED kijelzõ szinten a kiválasztott terület jellemzõit mutatja. Valassza ki a teruletet. Erositse meg a valasztast. Kijelzõ és funkció billentyûk használata (példa) Ward name SELECT A szimbólumok az elérhetõ funkciókat mutatják. A funkció elérhetõ az adott billentyû közvetlen megnyomásával. Kilépés. Jel Jelentés Terület kikapcsolása Terület részleges élesítése Terület teljes élesítése Belépés a felhasználói menübe Az aktiv, hibás eszközök megjelenítése 8

8 A "Nem élesíthetõ" LED világít Ha a rendszer állapota nem teszi lehetõvé a terület élesítését, akkor a "Nem élesíthetõ" LED világít. A Riasztás LED vagy a Hiba LED szinten világít a nem élesíthetõség okától függõen. Csak a Nem élesíthetõ LED világít. Egy vagy több érzékelõ aktív állapotú SENSOR ACTIVE KITCHEN WINDOW Az a k t í v e s z k ö z ö k e t m e g j e l e n í t i. Léptethetõ, ha több érzékelõ aktív. Ellenõrizze az érintett érzékelõt (pl. zárja be a nyitott ablakot). Ismételje az élesítést. Ha még mindig nem élesíthetõ a rendszer, végezzen "erõltetett" élesítést.(ha jogosult, 12.old.) vagy kapcsolja ki az eszközt (lásd 20.old.) és hívja a telepítõt. Nem élesíthetõ LED és Riasztás" LED világít A memóriában lévõ riasztásokat nem nyugtázták. A memóriában lévõ riasztásokat a terület élesítése elõtt nyugtázni kell (lásd 15. oldalon). Nem élesíthetõ" LED és Hiba" LED világít A rendszerben hiba van. Megmutatja a hiba okát (lásd 16. oldalon). 9

9 Terület élesítése Ward name <> PIN Adja meg a PIN kódot. Ha több terület van, válassza ki az élesíteni kívánt területet és erõsítse meg a választást. Ward name SELECT Ha a PIN kód csak egy terület élesítésére jogosult, akkor a választási lehetõség nem jelennek meg, az élesítés megtörténik. Részleges élesítés Ward name PART SET Teljes élesítés Ward name FULL SET Hangjelzés Folyamatos hang 10 mp. 3 mp. foly. hang 3-szor 6-szor Állapot Késleltetési idõ fut... Késleltetésaktív érzékelõvel Késleltetés után a terület nem élesedik (lásd 9. oldalon) Minden O.K., terület élesítve Terület nem élesitett(lásd12.old) Terület nem élesített(lásd11.old) 10

10 Partíció nem élesíthetõ PART SET NOT POSSIBLE Részleges élesítés nem lehetséges Megjelenik 3 mp.-re, 6 rövid. vagy FULL SET NOT POSSIBLE Teljes élesítés nem lehetséges Megjelenik 3 mp.-re 6 rövid. Ward name SELECT Az elõzõ kijelzõ ismét megjelenik. Lásd a 9.oldalon: A Nem élesíthetõ LED világit címszó alatt. 11

11 "Erõltetett" élesítes Problem SELECT Ha részleges élesítés megjelenik, 3 rövid. Problem SELECT or Teljes élesítés esetén megjelenik, 3 rövid. Megmutatja az élesíthetetlenség okát. Kilépés "Erõltetett" részleges élesítés Ward name PART SET or "Erõltetett" teljes élesítés Ward name FULL SET Zümmer Állapot... 3 mp. foly. hang Késleltetési idõ fut Minden O.K., terület élesítve 12

12 Terület kikapcsolása Ward name <> PIN Adja meg a PIN kódot. Ahol több terület van válassza ki a kívánt területet és erõsítse meg. Ward name UNSETTING Üzenet a kijelzõn és 3 mp.-es folyamatos hangjelzés, a terület kikapcsolva A "Day" LED világítani kezd. A PIN kód jogosultságától függõen, a választási lehetõségek megjelennek vagy a kezelés befejezõdik. Példák a funkciók kiválasztására. Ward name SELECT A jogosultságtól függõen megjelennek a funkciók. Jelentésüket lásd a 8. oldalon. Kilépés. A kezelési mûvelet automatikusan megszakad, az utolsó billentyû megnyomása után 3` másodperccel. 13

13 Kulcsos kapcsoló / Közvetlen élesítés Élesítés kulcsos kapcsolóval Sokféle kapcsoló létezik, ami használható. Ezért kérje meg a telepitõt, hogy mondja el ezek használatának lehetõsegeit az Ön rendszere esetében. Közvetlen élesítés Ha a rendszer programozása engedélyezi, élesíthetõ PIN kód nélkül. A terület teljes élesítéséhez kétszer nyomja meg a billentyût. Részleges élesítéshez kétszer a billentyût. 14

14 Kapcsolja ki a hangjelzõt. Riasztás esetén PIN Ward name <> Adja meg a PIN kódot. Ahol több terület van válassza ki és erõsítse meg a kívánt területet. A LED -ek a terület állapotát fogják mutatni ALARM > LIVING ROOM 001- ALARM < 25/04/99 18:43 Elsõ riasztás Az elsõ riasztást villogó jelzés mutatja. Váltás a riasztás idõpontja és kiváltó oka között. További események megjelenítése. Ha jogosult, törölje a riasztást. Fontos! Ha a riasztást nem törlik a memóriából, a területet nem lehet újbol élesíteni, programozástól függõen. 15

15 Hiba eseten Kapcsolja ki a hangjelzõt. Nézze meg a hibajelzés okát. FAULT MAINS SUPPLY FAULT Hiba esetén, nyomja meg kétszer: hogy lássa a telepitõ telefonszámát az LCD kijelzõn. Hiba eseten hivja fel a telepitõt és mondja el neki a kijelzõn látható információkat. Tápfeszültség hiba A tápellátásból adódó hibák automatikusan megszünnek, ha a tápfeszültség visszatér. Akkumulátor hiba Hivja a telepítõt. Rendszer elem hiányzik Hivja a telepítõt. Hibás biztosító Hivja a telepítõt. Telefon vonal hiba Hivja a telepítõt. Átjelzés hiba PIN Hivja a telepítõt. Adja meg a PIN kódot. 16

16 Felhasznalói menü funkciók A felhasználói menü az alábbi lehetõségeket tartalmazza, némelyik rendelkezik alfunkciókkal is. PIN kód megváltoztatása Az Ön PIN kódja itt megváltoztaható. PIN kód beállítások Új felhasználók PIN kódjat itt lehet létrehozni. Itt lehet a PIN kódokat törölni, a hozzáférési jogosultságokat meghatározni. A távkezelés felhasználói jogosultságait is itt lehet megadni. Eseménynapló Az adott terület utolsó élesítése óta történt események tekinthetõk meg itt a kijelzõn. Mérnöki hozzáférés Itt lehet engedélyezni a rendszer helyi vagy távolról történõ programozásának jogosultságát. Zóna kikapcsolása Itt kikapcsolhatóak a hibás érzékelõk egy élesítési ciklusra. Teszt funkciók Hangjelzõk, fényjelzõk és érzékelõk tesztelése történhet itt. Dátum/Idõ A dátum és az idõ beállitását lehet elvégezni ebben a menüpontban. Telefon funkció A telefon funkció ki és bekapcsolása törtenhet itt. A telefonszámok is itt változtathatóak. 17

17 Felhasználói menü hozzáférés PIN Ward name <> Adja meg a PIN kódot. Ahol több terület van, válassza ki a kívánt területet és erõsítse meg a kiválasztást. Ward name SELECT Belépés a felhasználói menübe. 1: BASIC MENU CHANGE YOUR PIN Csak az elérhetõ menü funciók jelennek meg. Menü funkció kiválasztása. Kiválasztás megerõsítése. A kiválasztás a menü számának megadásával is elvégezhetõ. (peldaul: Test - 6). 6-os menüfunkció kiválasztása. TEST FUNCTIONS 1: TEST FUNCTIONS WALK TEST Az elsõ alfunkció közvetlenül megjelenik. Ismételje addig, míg a DO YOU WANT TO EXIT? üzenet megjelenik a kijelzõn. DO YOU WANT TO EXIT? Kilépés. 18

18 Felhasználói menü beállítások 1. Felhasználói kiválasztások (pl.: Felhasználói név). NAME < > JONE_ A létezõ karaktereket felül kell irni a megváltoztatáshoz. Kurzor helyzetének megváltoztatása Nyomja meg a numerikus billentyûket egyszer vagy többször a kívánt betü vagy szám eléréséhez. Nyomja meg a nyilat minden bevitel után. Erõsítse meg a bevitt szöveget. A betük beviteléhez a billentyûzet automatikusan vált a betük és számok között. A billentyûk jelentése a következõképpen alakul: Például: Egyszer= A betü K é t s z e r = B betü Háromszor = C betü Négyszer = 1 szám 19

19 Felhasználói menü beállítások 2. Elõre definiált beállítások (Például: PIN kód jogosultságok) MODIFY PIN < > MENUS: Az elsõ sorban a menüfunkció látszik. A második sorban a felhasználó által elérhetõ menüfunkciókat mutatja. "Szám = elérhetõ menüfunkció. - = nem elérhetõ menüfunkció. Válassza ki a menü funkciót. Változtassa meg a jogosultságot. Erõsitse meg a kiválasztást. 3. Állapot változtatás (például: ZÓNA kikapcsolása) 01:BYPASSED LIVING ROOM Válassza ki az érzékelõt Erõsítse meg a kiválasztást. RESTORE? LIVING ROOM Bizonyos változtatásokhoz szükséges egy ismételt megerõsítés. Megerõsítés. 01:----- LIVING ROOM új állapot. 20

20 Speciális funkciók Pánik riasztás Ez a billentyû kombináció vészjelzés leadására programozható. Mindkét billentyût egyidejûleg le kell nyomni és nyomva tartani 2 másodpercig. Kijelzõ tesztelése A kijelzõn lévõ összes LED és a beépitett hangjelzõ bekapcsolható, a két billentyûu együttes lenyomásával. Távoli segítség kérése Ha a központot az ügyeleti kapcsolatra felprogramozták, akkor négyszer lenyomva a billentyût, a SAK34 -en, Ön összekapcsolódik az ügyeleti központtal és, a beépített mikrofon és hangszóró segítségével beszélni tud az ottani operátorral. Ajtócsengõ Ajtócsengõ funkció elérése ACTIVATE CHIME YES NO X vagy Ajtócsengõ ki és bekapcsolása. DEACTIVATE CHIME YES NO X 21

21 Speciális Funkciók Videó lehetõségek Ha a videó lehetõség programozva van, és az eszközök elérhetõek a kamera képet a következõ bilentyûkkel vezérelhetjük: A sorrend és irány megváltoztatása. A kivánt kamera kiválasztása. 22

22 Felhasználói menü felépítése 1:BASIC MENU CHANGE YOUR PIN ENTER NEW PIN ****** REPEAT PIN ****** 2:BASIC MENU PIN MANAGEMENT 1:PIN MANAGEM. MODIFY PIN 2:PIN MANAGEM. CREATE PIN 01:PIN SELECT User name 01:REFERENCE? User name NAME User name 3:PIN MANAGEM. DELETE PIN 01:SELECT USER User name DELETE? User name 4:PIN MANAGEM REMOTE CONTROL 01:REMOTE CONTROL NUMBER 1 LINKED WARD [1] 5:PIN MANAGEM. PIN PRINT OUT PRINT PIN x = END 3:BASIC MENU LOG BOOKS ALARM LIVING ROOM ALARM 25/06/98 10:43 4:BASIC MENU ACCESS SYSTEM 1:ACCESS SYSTEM REMOTE ACCESS AUTORISATION REMOTE ACCESS REMOTE ACCESS AUTHORISED 10 MIN 2:ACCESS SYSTEM LOCAL ACCESS AUTORISATION LOCAL ACCESS LOCAL ACCESS AUTHORISED 10 MIN 3:ACCESS SYSTEM CALLING SERVICE CALLING SERVICE YES/NO 5:BASIC MENU BYPASS ZONE 01:SENSOR ON LIVING ROOM SENSOR OFF? LIVING ROOM 01:SENSOR OFF LIVING ROOM 6:BASIC MENU TEST FUNCTIONS 7:BASIC MENU DATE/TIME 1:TEST WALK TEST DAY dd/mm/yyyy WALK TEST X=END HOURS (24) hhhmm 1:WALK TEST 2:EXTERN BELL TEST 3:INTERN BELL TEST 4:STROBE TEST 5:FIRE BELL TEST 8:BASIC MENU SPEECH DIALLER SPEECH DIALLER ENABLE 26 TELEPHONE X FFFFFFFFFF X = 1 to 3

23 O x # FORCED SET UNSET PART SET FULL SET ALARM MEMORY VALID PIN MODIFY PIN MENUS: DURESS PIN DISABLE 1:0 X # WARD 1 FORCED SET WD.1:0 X # FORCED SET WARD 1 0 C1 C2 O FORCED SET UNSET PART SET FULL SET C1 RF CONTROL 1 C2 RF CONTROL 2 1-CHANGE PIN 2-PIN MANAGEMENT 3-LOG BOOK 4-ACCESS SYSTEM 5-BYPASS 6-TEST 7-DATE/TIME 8-SPEECH DIALLER Tovabbi teruletek WOULD YOU LIKE TO SAVE? Ha a javasolt PIN -t elfogadja, az elso belepesnel azonnal meg kell valtoztatni azt a felhasznalonak. Ha a javasolt PIN-t itt megvaltoztatjak, nem kell azt az elso belepeskor megvaltoztatnia a felhasznalonak. Csak uj PIN kod eseten User name 02:PIN(proposal) User name 02:PIN(changed) REPEAT PIN 02:PIN ****** 27

24 AZ ÖN TELEPÍTÕJE: A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes jelzés nélkül, mûszaki változtatásokat hajtson végre a berendezésen. 28

Kezelési útmutató a MATRIX 424/832 riasztóközponthoz 1. Kezelési útmutató az LCD kezelővel szerelt MATRIX 424/832 riasztóközponthoz

Kezelési útmutató a MATRIX 424/832 riasztóközponthoz 1. Kezelési útmutató az LCD kezelővel szerelt MATRIX 424/832 riasztóközponthoz Kezelési útmutató a MATRIX 424/832 riasztóközponthoz 1 Kezelési útmutató az LCD kezelővel szerelt MATRIX 424/832 riasztóközponthoz Kezelési útmutató a MATRIX 424/832 riasztóközponthoz 2 Tartalom A KEZELŐ

Részletesebben

Classic. Kezeloi Kézikönyv PC585

Classic. Kezeloi Kézikönyv PC585 Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és muködésével kapcsolatos megkötésekrol. Ezen információk a gyár szavatosság vállalásával kapcsolatosak, ezért gondosan

Részletesebben

MAXSYS. PC6010v2.1 Kezelői Kézikönyv 2

MAXSYS. PC6010v2.1 Kezelői Kézikönyv 2 PC6010v2.1 Kezelői Kézikönyv 2 FIGYELMEZTETÉS: Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak,

Részletesebben

INFINITE RIASZTÓ ÉS HÁZAUTOMATIKAI RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS

INFINITE RIASZTÓ ÉS HÁZAUTOMATIKAI RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS INFINITE RIASZTÓ ÉS HÁZAUTOMATIKAI RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Electronics Line (E.L.) Ltd. www.elecline.com Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 ELSŐ FEJEZET: BEMUTATÁS ÉS ÁTTEKINTÉS...3 1.1 A Biztonsági

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

MG6250 konzol vezeték nélküli riasztóközpont

MG6250 konzol vezeték nélküli riasztóközpont vezeték nélküli riasztóközpont Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés... 3 MG6250 Konzol... 3 2. fejezet Első lépések... 4 Az ön MG6250 biztonsági rendszere... 4 MG6250 Külső megjelenés...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

KP-S110. GSM riasztó rendszer. Kezelési utasítás. www.gsmriasztorendszer.hu

KP-S110. GSM riasztó rendszer. Kezelési utasítás. www.gsmriasztorendszer.hu KP-S110 GSM riasztó rendszer Kezelési utasítás www.gsmriasztorendszer.hu Jellemzők GSM frekvencia: 850/900/1800/1900MHz Könnyen telepíthető, LCD és LED kijelzője segíti a programozást és a központ állapotának

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

Kezelési Útmutató DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel)

Kezelési Útmutató DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel) Kezelési Útmutató DVR 411M Digitális rögzítő. (Cserélhető HDD-vel) 1. Tartalomjegyzék: 1. Tartalomjegyzék... 3 2. A készülék bemutatása...4 3. A DVR üzembe helyezése...5 A. Csatlakoztatás a monitorhoz...5

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Intelligens járművédelem. Biztonság és kényelem. Használati utasítás

Intelligens járművédelem. Biztonság és kényelem. Használati utasítás Intelligens járművédelem Biztonság és kényelem Használati utasítás CARPROTECT WEB: www.carprotect.hu E-MAIL: carprotect@carprotect.hu TELEFON: +36-30/688-53-27 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék.... 1 Az

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

Használati utasítás ExTox Gázjelző központ ET-1D széria - Rövidített változat -

Használati utasítás ExTox Gázjelző központ ET-1D széria - Rövidített változat - (Gázmérőrendszerek Kft.) Használati utasítás ExTox Gázjelző központ ET-1D széria - Rövidített változat - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Max-Planck-Straße 15 a 59423 Unna Germany Telefon: +49(0)2303 33 247

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.01 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_hu 05/10 SATEL VERSA 1 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek

Részletesebben

L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár. Használati útmutató

L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár. Használati útmutató L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár Használati útmutató 1. Útmutató a használathoz Megjegyzés: A * jelölt funkciók csak a speciális zárakon érhetők el. 1.1 Funkciók bemutatása - A készülék az ujjlenyomat

Részletesebben

G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v

G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v Használati utasítás A három gombos távirányító alapfunkciói: 1. gomb: a. Beélesítés/kioldás csipogással az 1-es gomb egyszeri megnyomása b. Csomagtartó nyitás

Részletesebben

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv (Windows Mobile 2003 for Pocket PCs operációs rendszerrel) 11-880012-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2004-2006. BCS Hungary Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés az Intelligens Kártyás Ajtó Zár 19.0 verziójába

Bevezetés az Intelligens Kártyás Ajtó Zár 19.0 verziójába Bevezetés az Intelligens Kártyás Ajtó Zár 19.0 verziójába A rendszer, ami egy gazdagépből és egy olvasó-író kártya és menedzsment szoftverből áll, különféle kártyák kiadásáért és menedzseléséért felelős,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kézikönyvben található illusztrációk eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kézikönyvben található illusztrációk eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítésére. Kérjük, a rendszer telepítése előtt olvassa el ezt a Használati Útmutatót, majd gondosan

Részletesebben

A NET KEZELŐI KÉZIKÖNYV. Tűzjelző központ EN 54

A NET KEZELŐI KÉZIKÖNYV. Tűzjelző központ EN 54 A NET EN 54 Tűzjelző központ KEZELŐI KÉZIKÖNYV A NET EN 54 KEZELŐI KÉZIKÖNYV 1.0 KIADÁS 21 08 2005 KEZELÉS A NET TARTALOM 1. RÉSZ KEZELÉS 1.1 A tűzjelző központ előlapja és kezelőszervei... 2 1.2 Riasztás...

Részletesebben

Programozói Kézikönyv

Programozói Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/863310

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/863310 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

PAS808 / PAS808M / PAS816 / PAS832. Behatolás Jelző Központok

PAS808 / PAS808M / PAS816 / PAS832. Behatolás Jelző Központok PAS808 / PAS808M / PAS816 / PAS832 Behatolás Jelző Központok Felhasználói Kézikönyv KM20 Kezelő 2012.01.03. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 1.1 Rendszer alkotóelemek...4 1.2 Alapértelmezett felhasználó

Részletesebben

Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. A B C D E F G H

Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. A B C D E F G H Külvilági kapcsolat. UPS séma ábra, kétsoros LCD DISPLAY, 8db nyomógomb. 3 KISEGITŐ hálózat INPUT MAINS hálózat FOGYASZTÓ LED 1 4 HIBA DISPLAY FUNKCIÓ nyomógombok LED INFORMÁCIÓ tartalom. A B C D E F G

Részletesebben

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ Felhasználói kézikönyv KRZ Gratulálunk, hogy Ön a Mobile 100 vagy 200 Reflexes készüléket választotta: ez a megbízható

Részletesebben

Kétmotoros vezérlés 24V-os motorokhoz

Kétmotoros vezérlés 24V-os motorokhoz 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 Kétmotoros vezérlés 24V-os motorokhoz ZLJ24 leírás 1 / 36 www.kling.hu Általános leírás: A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette

Részletesebben

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése 12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! Ebben a laborgyakorlatban automatizálva fogjuk telepíteni a Windows XP Professional

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt a 4 megapixeles digitális kamera használata során. A dokumentumban található információkat alaposan ellenőriztük a hitelesség érdekében, azonban

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Bt. Budapest, H-1015 Ostrom u. 10. Tel./Fax: 212-7326, Tel.: 06-209-428-007 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A GARDTEC 350+ GARDTEC 350+ RIASZTÓKÖZPONTHOZ BEVEZETÉS A Gardtec 350+ riasztóközpont

Részletesebben

Architectural Controller - master

Architectural Controller - master Architectural Controller - master DMX512 Controller Kezelési útmutató v.2.0. 2006.09.01. ISMERTETÉS...- 4 - ÜZEMBEHELYEZÉS...- 4 - SZOFTVERFRISSÍTÉS...- 4 - KEZELÖSZERVEK BEMUTATÁSA:...- 5 - A PONTOS IDÖ...-

Részletesebben

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló heti kapcsoló 0 037 05 6 037 70 4 126 31 Műszaki jellemzők (138. oldal) Szöveges ozási lehetőség, 15 különböző nyelv, könnyű PC alapú ozási lehetőség az AlphaSoft felhasználói, a PC adapter és az adatkulcs

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

W260-eu SEBESSÉG + TÁVOLSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2.63 SZOFTVER VERZIÓ

W260-eu SEBESSÉG + TÁVOLSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2.63 SZOFTVER VERZIÓ W260-eu SEBESSÉG + TÁVOLSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2.63 SZOFTVER VERZIÓ Fontos biztonsági szempontok és figyelmeztetések 1. Tűzveszély, vegyi égés, és a belső lítium-polimer akkumulátor elektrolit szivárgása

Részletesebben

GT-M1501. HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató

GT-M1501. HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató GT-M1501 HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató Kezelőszervek 1. Le 2. Fel 3. Menü 4. Kék visszajelző LED 5. Piros visszajelző LED 6. Sárga visszajelző LED 7. Micro SD kártya hely

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.00 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_en 04/09 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek műszaki

Részletesebben

W270 EU 103-095001. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt!

W270 EU 103-095001. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! W270 EU 103-095001 Használati utasítás Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom BEVEZETŐ... 2 Az óra üzemmódjai és kezelőszervei... 2 Az óra üzemmódjai... 2 Az optimális pulzusszám tartomány meghatározása...

Részletesebben

Kezelési utasítás Single "SBC" vezérlés

Kezelési utasítás Single SBC vezérlés Kezelési utasítás Single "SBC" vezérlés SBC_ungarisch_2_6 Seite 1 von 14 Tartalomjegyzék 1 SBC 2.6 tagolás... 3 2 SBC 2.6 kijelző- és kezelőelemek... 3 2.0 Általános tudnivalók... 3 2.1 Kijelzőmező...

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

CB32 Vezérlőközpont. CB32 vezérlőközpont

CB32 Vezérlőközpont. CB32 vezérlőközpont CB32 vezérlőközpont Mikroprocesszor alapú, LCD-kijelzővel, billentyűzettel egybeépített riasztóközpont; Együttműködik minden Elmes Electronic által gyártott rádiós érzékelővel, RP501-es fix kódos egységgel,

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG. VDT-37MG Leírás v1.3 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-37MG VDT-37MG Leírás v1.3 Tartalomjegyzék 1. Elővigyázatossági felhívások...3 2. Műszaki adatok...3 3. Felépítés és funkciók...4 3.1. Kiegészítő csatlakozók...5

Részletesebben

Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675. www.philips.com/dictation

Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675. www.philips.com/dictation Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675 www.philips.com/dictation Felhasználói kézikönyv Az Ön Voice Tracere 73. Termékcsomag 73. A vezérlőegységek és csatlakozók áttekintése 74.3 LCD kijelő simbólumok

Részletesebben

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. B-TEL99 Felszerelési és Felhasználási útmutató K.0.HUNG 00006 a V4. BUS FirmWare változathoz az. 07099 angol nyelvű leírás alapján . TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Általános

Részletesebben

MODUL PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

MODUL PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ MODUL PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZÁSI MÓDOK A modulok a következõ módon programozhatók: 1) WinLoad Security Management Szoftverrel. Modulok 19,200 baudra (vagy 38,400 baudra DigiplexNE esetén)programozhatók

Részletesebben

INVERTERES LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK

INVERTERES LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLÓ INVERTERES LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK HEAT PUMPS Megjegyzések Ne telepítse a készüléket nedves környezetbe, vagy olyan helyre, ahol napsugarak hatásának lehet kitéve.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://hu.yourpdfguides.com/dref/3316059

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://hu.yourpdfguides.com/dref/3316059 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Megtalálja a választ minden kérdésre az BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE

Részletesebben

Kültéri érzékelő egység Compact érzékelő Beltéri érzékelő egység. Compact Szoftver Központi egység (BuCo) Kulcsos központi kapcsoló Akár 4 motorhoz is

Kültéri érzékelő egység Compact érzékelő Beltéri érzékelő egység. Compact Szoftver Központi egység (BuCo) Kulcsos központi kapcsoló Akár 4 motorhoz is Telepítési útmutató Kültéri érzékelő egység Compact érzékelő Beltéri érzékelő egység Compact Szoftver Központi egység (BuCo) Kulcsos központi kapcsoló Akár 4 motorhoz is Motorvezérlő Akár 4 zónához is

Részletesebben

BIGTEL 50 ALARM PLUS telefon. 1. Biztonsági tudnivalók

BIGTEL 50 ALARM PLUS telefon. 1. Biztonsági tudnivalók Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 BIGTEL 50 ALARM PLUS telefon A báziskészülék csatlakoztatása Csatlakoztassa a telefont az ábrán látható módon. Biztonsági okokból csak

Részletesebben

K9-GSM riasztó rendszer

K9-GSM riasztó rendszer 2015 K9-GSM riasztó rendszer KEZELÉSI UTASíTÁS Ver.1.1 www.gsmriasztorendszer.hu 2015/03/21 www.gsmriasztorendszer.hu K-9 GSM riasztó - 2 - Tartalomjegyzék - 1 - A KEZELŐPANEL ELEMEI - 4 - KAPCSOLÓ GOMBOK

Részletesebben

Mielõtt elkezdi használni a készüléket, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Mielõtt elkezdi használni a készüléket, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Mielõtt elkezdi használni a készüléket, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Felhasznált szimbólumok................ 1 Fontos biztonsági információ.............. 1 A SIM kártya behelyezése

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webes beállítóprogram a telefon beállítása számítógép segítségével A webes beállítóprogram a telefon webes kezelőfelülete. Segítségével

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

GEM-P1632 RIASZTÓKÖZPONTHOZ

GEM-P1632 RIASZTÓKÖZPONTHOZ 0 TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS GEM-P1632 RIASZTÓKÖZPONTHOZ GEM-RP1CAe2 kezelő GEM-RP2ASe2 kezelő 1 BEVEZETÉS...2 Általános leírás...2 Jellemzők...3 Műszaki jellemzők...5 TELEPÍTÉS...6 Felszerelés...6 Bekötés...7

Részletesebben

Conrad Szaküzlet Conrad Vev szolgálat

Conrad Szaküzlet Conrad Vev szolgálat Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 VEZETÉKES TELEFON, Voxtel C115 Rendelési szám: 92 40 22 1 HOZZÁJÁRULÁSUNK

Részletesebben

Omnia 4 Omnia 8 VERZIÓ: 3.04 BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT, KOMMUNIKÁTORRAL PROGRAMOZÁS KEZELŐBILLENTYŰZETRŐL

Omnia 4 Omnia 8 VERZIÓ: 3.04 BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT, KOMMUNIKÁTORRAL PROGRAMOZÁS KEZELŐBILLENTYŰZETRŐL BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT, KOMMUNIKÁTORRAL Omnia 4 Omnia 8 VERZIÓ: 3.04 PROGRAMOZÁS KEZELŐBILLENTYŰZETRŐL K3.0 HUNG010824 a V4.2 BUU 2.0 300300 kiadás alapján A BENTEL SECURITY srl fenntartja a jogot a leírás

Részletesebben

El zetes Beállítások SL AUTOMATIKA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SL AUTOMATIKA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

El zetes Beállítások SL AUTOMATIKA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SL AUTOMATIKA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ El zetes Beállítások programozási körülmények között, egyszer megnyomva az aktuális zóna m ködése állítható le. Gyors egymásutánban kétszer megnyomva az aktuálisan futó program állítható le. 7. Az ENTER/YES

Részletesebben

1. BEVEZETÕ. A SILVA folyamatosan fejleszti termékeit, fenntartva a jogot, hogy elõzetes értesítés nékül módosítsa vagy fejlessze termékeit.

1. BEVEZETÕ. A SILVA folyamatosan fejleszti termékeit, fenntartva a jogot, hogy elõzetes értesítés nékül módosítsa vagy fejlessze termékeit. Tartalomjegyzék 1. Bevezetõ............................................ 3 2. Panelek felépítése.................................... 4 2.1 Elülsõ panel.......................................... 4 2.2 Hátsó

Részletesebben

SATEL. CA-64 RIASZTÓKÖZPONT (1.04.02-es szoftver verzió) Telepítési útmutató

SATEL. CA-64 RIASZTÓKÖZPONT (1.04.02-es szoftver verzió) Telepítési útmutató SATEL CA-64 RIASZTÓKÖZPONT (1.04.02-es szoftver verzió) Telepítési útmutató SATEL CA-64 Telepítési útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK A TERMÉK BEMUTATÁSA...3 A RIASZTÓKÖZPONT ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI...3 A RENDSZER

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 A "BigTel 100" telefon és bázisállomás Rend. sz.: 92 32 82 Biztonsági

Részletesebben

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK Kiegészítők potenciálmentes érintkezőkhöz: 2 x 230V

Részletesebben

W290 EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt!

W290 EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! W290 EU Használati utasítás Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom Bevezető... 3 Az egészséges szív...3 Az óra üzemmódjai és kezelőszervei...3 Az INDIGLO NIGHT LIGHT használata...3 A kijelzőn megjelenő

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelzo

SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelzo CA6P 0. Oldal, összesen: 14 SATEL CA6 plus elektronikus behatolásjelzo Kezelési útmutató felhasználók részére LED billentyuzettel Zóna állapotok kijelzése: 7 megnyomása 3mp-ig aktiválja az aktuális hibák

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató SIP zsinórnélküli telefon Típusszám: KX-TGP500 Típusszám: KX-TGP550 B01 T01 Az ábrán a KX-TGP500 típus látható. Az ábrán a KX-TGP550 típus látható. Köszönjük, hogy Panasonic terméket

Részletesebben

PC200 kapuvezérlés 24VDC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC200 kapuvezérlés 24VDC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC200 kapuvezérlés DC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHSZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC200 kapuvezérlés 2. eállítások 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.1.1 Lassítás beállítása (Dip 1 - S/F Set) 2.1.2 Nyomaték

Részletesebben

DropsA VIP-5 Külső vezérlőegység Telepített és mobil alkalmazásokhoz. Kezelési és karbantartási utasítás

DropsA VIP-5 Külső vezérlőegység Telepített és mobil alkalmazásokhoz. Kezelési és karbantartási utasítás DropsA VIP-5 Külső vezérlőegység Telepített és mobil alkalmazásokhoz Kezelési és karbantartási utasítás VIP-5 külső vezérlőegység Státusz és leírása Szivattyú ON bekapcsolva LED ON OFF STANBY Ciklus státusz

Részletesebben

BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató

BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató [Általános] Ez a nagy teljesítményű termosztát alkalmazható víz- és elektormos melegítésű rendszereknél. Az előre beállítottnhőmérsékleti értéknek

Részletesebben

MetaSat Programozó Használati útmutató

MetaSat Programozó Használati útmutató MetaSat Programozó Használati útmutató Gördítés felfelé Többfunkciós gombok Gördítés lefelé Belépés a menübe, funkciók nyugtázása, adattárolás 1 1. fejezet A BERENDEZÉS ELŐZETES ELLENŐRZÉSE A telepítés

Részletesebben

Kezelői és üzemeltetői kézikönyv Fejlett analóg hagyományos tűzjelző & oltás vezérlő központ BUS technológiával, 8 72 zónás

Kezelői és üzemeltetői kézikönyv Fejlett analóg hagyományos tűzjelző & oltás vezérlő központ BUS technológiával, 8 72 zónás Kezelői és üzemeltetői kézikönyv Fejlett analóg hagyományos tűzjelző & oltás vezérlő központ BUS technológiával, 8 72 zónás EVPU (Engedélyezési testület: Νο. 1293) ΕΝ 54-2: 1997/Α1: 2006/AC: 1999 ΕΝ 54-4:

Részletesebben

Pro-C Vezérlő Bel- és kültéri változat Felhasználói és telepítői kézikönyv

Pro-C Vezérlő Bel- és kültéri változat Felhasználói és telepítői kézikönyv Pro-C Vezérlő Bel- és kültéri változat Felhasználói és telepítői kézikönyv A Pro-C felépítése A.-LCD kijelző 1. Programazonosító - a használt programot (A,B,C) jelzi 2. Öntözési zóna sorszáma- jelzi az

Részletesebben

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató Dimat UTH - 170 telepítés és útmutató A huzalozás módszere 1. sz. huzalozási módszer A huzalozás módszere 2. sz. huzalozási módszer Funkciókmódosítása és műveletek LÁMPA KIJELZŐ SET lámpa: Ez a lámpa a

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Rövid használati utasítás a telefonok kezeléséhez az Invitel Compact- és Invitel Trendline szolgáltatás esetén

Rövid használati utasítás a telefonok kezeléséhez az Invitel Compact- és Invitel Trendline szolgáltatás esetén Rövid használati utasítás a telefonok kezeléséhez az Invitel Compact- és Invitel Trendline szolgáltatás esetén 1. Hívás, a hívás kezdeményezésére több lehetőség áll fenn: I. Be kell írni a hívószámot a

Részletesebben

Hálózati dugalj Telefon dugalj. Hálózati dugalj

Hálózati dugalj Telefon dugalj. Hálózati dugalj Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 BigTel 180 combo telefon Rend.sz.: 92 32 94 megfelelő, a hatóságok

Részletesebben

SAG71 kártyaolvasó modul - telepítési útmutató

SAG71 kártyaolvasó modul - telepítési útmutató E-busz címzés SAG71 kártyaolvasó modul - telepítési útmutató Az SAG 71 nem kifejezetten E-busz modul, nincs külön meghatározott E-busz helye. Elfoglalja egy kezelő és egy bővítő egység (transzponder) helyét

Részletesebben

WP 300X. Használati útmutató. Vízálló, zsinórnélküli DECT- telefon kényelmi funkciókkal. 03/07 tedoka V.1

WP 300X. Használati útmutató. Vízálló, zsinórnélküli DECT- telefon kényelmi funkciókkal. 03/07 tedoka V.1 WP 300X Használati útmutató Vízálló, zsinórnélküli DECT- telefon kényelmi funkciókkal 03/07 tedoka V.1 1 Rövid használati útmutató Funkciók Billentyüzet Mobil-rész be / ki kapcsolása rövid megnyomása /

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ACER VERITON Z4810G http://hu.yourpdfguides.com/dref/5611363

Az Ön kézikönyve ACER VERITON Z4810G http://hu.yourpdfguides.com/dref/5611363 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Linksys WET610N/WES610N Dual-Band N Entertainment Bridge Linksys E-sorozat Tartalom Tartalom Termék-összefoglaló LED panel 2 Portok panel 3 A vezeték nélküli hálózat biztonsága A

Részletesebben

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás Laser istancer L 500 asználati utasitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. asználati útmutató magyar Gratulálunk a megvásárlásához!

Részletesebben

UHC-HD *8196763* Telepítés, Kezelési kézikönyv. Három- és hatsoros típusok. Folyamatos szerviz forróvonal 1-800-551-8633 Email: service@frymaster.

UHC-HD *8196763* Telepítés, Kezelési kézikönyv. Három- és hatsoros típusok. Folyamatos szerviz forróvonal 1-800-551-8633 Email: service@frymaster. Telepítés, Kezelési kézikönyv Három- és hatsoros típusok A Frymaster a Commercial Food Equipment Service Association (Kereskedelmi Élelmiszeripari Eszközök Szervizszövetsége) tagja, amely a CFESA által

Részletesebben

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások

4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4. Gyakorlat: Csoportházirend beállítások 4.1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai 4.2. Parancsikon, mappa és hálózati meghajtó megjelenítése csoport házirend segítségével 4.3. Alkalmazások

Részletesebben

GM901 Gépjármű nyomkövető, lopásgátló

GM901 Gépjármű nyomkövető, lopásgátló GM901 Gépjármű nyomkövető, lopásgátló GSM / GPRS 850/900/1800/1900 Quad Frekvencia támogatása; Rendkívül széles bemeneti feszültségtartomány: 6V - 50 VDC; GPS adat feltöltés TCP / IP; GSM hiánya esetén

Részletesebben

TÍPUS AL-2061 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. GYORS REFERENCIA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (telefaxhoz)

TÍPUS AL-2061 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. GYORS REFERENCIA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (telefaxhoz) TÍPUS AL-06 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER GYORS REFERENCIA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (telefaxhoz) Megjegyzés Ez a gyors referencia kezelési útmutató a gép fax funkciójának használatát mutatja be. A másolás funkcióval

Részletesebben

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1 Telepítői kivonat Version: 1.1 A beüzemelés lépései 1. Csatlakoztasson 12 V egyenfeszültségű, 2 Amper a WiLARM-1 GSM modul tápegység bemenetére. 2. Csatlakoztassa a GSM modult szabványos mini USB kábel

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló

CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló CAESAR CT-401-típ. autóriasztó + rablásgátló Beszerelési útmutató A BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ csak a beszereléshez szükséges információkat tartalmazza, a készülék működését lásd a FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN.

Részletesebben

AERIS. ATMOS ai. Búvár komputer. Felhasználói útmutató

AERIS. ATMOS ai. Búvár komputer. Felhasználói útmutató AERIS ATMOS ai Búvár komputer Felhasználói útmutató 1 2./ KORLÁTOZOTT KÉTÉVES JÓTÁLLÁS A részleteket lásd a termék Jótállási jegyén. SZERZOI JOGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZETÉS A Felhasználói útmutatót szerzoi

Részletesebben

EVD-04/025A0R 4 csatornás DVR (Digitális képrögzít )

EVD-04/025A0R 4 csatornás DVR (Digitális képrögzít ) EVD-04/025A0R 4 csatornás DVR (Digitális képrögzít ) 1 Általános biztonsági tudnivalók Az EVD-04/025A0R típusú asztali DVR a vonatkozó nemzetközi biztonságtechnikai szabványok figyelembevételével készült.

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG CSALÁD: TARTOZÉK. MODELL : MULTIFUNKCIÓS KIT KÓD: 3318597 Csak EVO kazánokhoz csatlakoztatható KIADVA: 2012.05.31.

OKTATÁSI ANYAG CSALÁD: TARTOZÉK. MODELL : MULTIFUNKCIÓS KIT KÓD: 3318597 Csak EVO kazánokhoz csatlakoztatható KIADVA: 2012.05.31. OKTATÁSI ANYAG CSALÁD: TARTOZÉK MODELL : MULTIFUNKCIÓS KIT KÓD: 3318597 Csak EVO kazánokhoz csatlakoztatható KIADVA: 2012.05.31. MÓDOSÍTVA VERZIÓ DÁTUM NÉV MÓDOSÍTÁS Pag. 2 di 11 TARTALOM 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ...

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az SU-8W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

DNX450TR KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Hu_00 (E) GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNX450TR KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Hu_00 (E) GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX450TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A modem elöl- vagy felülnézetben. MO251V2 Sweex vezeték nélküli ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó, 54 Mb/m,

Magyar változat. A termék bemutatása. A modem elöl- vagy felülnézetben. MO251V2 Sweex vezeték nélküli ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó, 54 Mb/m, MO251V2 Sweex vezeték nélküli ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó, 54 Mb/m, A termék bemutatása A Sweex vezeték nélküli, 54 Mb/mp sebességű ADSL 2/2+ Annex A modem/útválasztó készüléket szélsőséges hőmérsékletektől

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék

Részletesebben

ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató

ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde EasyPhone 10 mobiltelefont választotta. A telefont kamera, FM rádió, zseblámpa, hangrögzítő, zene lejátszó és hosszú üzemidejű akkumulátor

Részletesebben

Indulás után a kontroller jelszót kér, a gyári adminisztrátori jelszó: 9999

Indulás után a kontroller jelszót kér, a gyári adminisztrátori jelszó: 9999 A CON3 kontroller használata: Indulás után a kontroller jelszót kér, a gyári adminisztrátori jelszó: 9999 A CON3 as kontroller alkalmas a Techson prémium kategóriás rögzítők és a Typhoon speed dome kamerák

Részletesebben

DS410 CAN Felhasználói leírás

DS410 CAN Felhasználói leírás DS410 CAN Felhasználói leírás FONTOS! A (*)-gal jelölt jellemzők függnek a jármű típusától és a konfigurációtól, használatuk csak bizonyos feltételek teljesülésekor lehetséges. Riasztó élesítése és központi

Részletesebben

Ikonos LCD kezelõ DGP2-640. Felhasználói útmutató DGP2-640

Ikonos LCD kezelõ DGP2-640. Felhasználói útmutató DGP2-640 Ikonos LCD kezelõ DGP2-640 Felhasználói útmutató DGP2-640 Tartalom Bevezetés... 1 Alapmûveletek... 2 Mûveletgombok... 2 Kezelõ jelzõfények... 3 Látható jelzések... 4 Hangjelzések... 5 Módok és beállítások...

Részletesebben