JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2009. Témaszám: 44 Vizsgálat-azonosító szám: V0456 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Zöldréti Attila mb. főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Tóthné Kiss Katalin mb. osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Dr. Badacsonyi Tamás külső munkatárs Dr. Kárpáti Árpád külső szakértő Tukacs Éva tanácsadó Fekete Gábor tanácsadó Szepes Béla számvevő tanácsos Feketéné Hajkó Andrea számvevő Terbe Mónika számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az Uniós támogatások hazai monitoring és ellenőrzési rendszere működésének ellenőrzéséről Jelentés az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna beruházásokhoz években igénybe vett közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés az önkormányzatok által államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházások finanszírozási rendszerének célszerűségéről Jelentés az ISPA támogatásból megvalósított környezetvédelmi programok ellenőrzéséről Jelentés a települési önkormányzatok szennyvízközmű fejlesztési és működtetési feladatai ellátásának vizsgálatáról Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi címzett és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának vizsgálatáról sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Jelentés az Állami Számvevőszék évi tevékenységéről 0306 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi címzett és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának vizsgálatáról

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A szennyvízkezelés feltételrendszerének kialakítása A hazai szennyvízkezelési stratégia uniós követelményekhez való illeszkedése A Kohéziós politika keretében a szennyvízkezelés társfinanszírozását biztosító uniós alapok stratégiái és a vonatkozó hazai szabályozás összhangja A szennyvízkezelésre vonatkozó uniós előírások, kötelezettségek teljesítésének aktuális helyzete Az Állami Számvevőszék 0416-os jelentésében tett javaslatok teljesülése A települési szennyvízkezelés EU harmonizált jogi szabályozási és intézményi környezete kialakításának időbelisége és teljes körűsége A szennyvízkezelési projektek EU harmonizált jogi szabályozási környezetének kialakítása A megvalósítás szervezeti keretei A hazai szennyvízkezelési stratégia végrehajtásához rendelt hazai és uniós források finanszírozási ütemterv szerinti biztosítása A szennyvízkezelési projektektől elvárt célok teljesítése Az ISPA/KA projektjavaslatok előkészítésében és a benyújtott pályázatokban a műszaki, a gazdasági és a társadalmi szempontok figyelembe vétele A pályázatok társadalmi szempontjai A pályázatok műszaki szempontjai A pályázatok gazdasági szempontjai A pályázati dokumentumokban, a Pénzügyi Megállapodásokban és a Támogatási Szerződésekben meghatározott időtervek, pénzügyi és műszaki tartalmak összhangja Az egyes dokumentumokban a célok és a hozzájuk rendelt naturális mutatók, továbbá a források, a jogok és kötelezettségek, valamint a megfelelő biztosítékok összhangja A szerződésmódosítások projektek eredményességére gyakorolt hatása 55 1

5 2.3. A projektek tervezett célrendszer szerinti megvalósítása, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása A beruházásoknak a Pénzügyi Megállapodásokban és a Támogatási Szerződésekben foglalt időbeni és pénzügyi ütemezés szerinti megvalósítása A beruházások műszaki tartalmának összhangja a Pénzügyi Megállapodásokban és a Támogatási Szerződésekben foglaltakkal, valamint a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása A projektek üzemeltetésére vonatkozó uniós alapelvek, különös tekintettel a fenntarthatóság és a szennyező fizet elvek érvényesülése Az üzemeltető kiválasztásának versenysemlegessége, a létrehozott vagyon kezelése A projekt keretében megvalósult létesítmények pénzügyi fenntarthatósága Újonnan létrehozott létesítmények esetében Meglévő létesítmények bővítése, rekonstrukciója esetében A szennyvíztisztító létesítmények teljesítményének eredményessége A szennyvíztisztító telepek előírások szerinti üzemelése A tisztító telepek szennyvízkezelésben elért teljesítménye A szennyvíztisztító telepeken keletkezett szennyvíziszap elhelyezésének, ártalmatlanításának megfelelősége a vonatkozó uniós és hazai előírásokhoz képest 72 MELLÉKLETEK 1/a. sz. 1/b. sz. 2/a. sz. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium észrevétele A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium észrevétele A Csatlakozási Szerződésben meghatározott kötelezettségek 2/b.sz. A Kohéziós Alap Keretstratégia célkitűzései 2/c. sz. 2/d. sz. 2/e. sz. 2/f. sz. Csatornahálózat és szennyvízkezelés helyzete Magyarország megyei jogú városaiban, ben Az ISPA/KA stratégia által érintett nagyvárosok (és agglomerációik) Települési szennyvizekre vonatkozó irányelvek programja és teljesítésének helyzete az LE feletti agglomerációkban, illetve a fővárosban, a megyei jogú városokban és agglomerációikban A gyűjtőrendszerek elméleti célállapotára a KvVM által meghatározott adatok 3. sz. A települési szennyvíz kezelésének folyamat ábrája 4. sz. Teljesítménymutatók és a hozzá tartozó kritériumok a szennyvízkezelésre Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának értékeléséhez 2

6 5. sz. A helyszíni ellenőrzésre kijelölt projektek kedvezményezettjei és azok víziközmű szolgáltatói 6. sz. A szennyvízkezelés helyzetének változása régiónként Európában, között 7. sz. A települési önkormányzatok szennyvízközmű fejlesztési támogatásainak alakulása, között 8/a. sz. 8/b. sz. Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek magtakarításai, szabad pénzeszközei június 30-i állapot szerint (Ft-ban) Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek magtakarításai, szabad pénzeszközei június 30-i állapot szerint (euróban) 9/a. sz. Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek előrehaladása, június 30-i állapot szerint (Ft-ban) 9/b. sz. Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek előrehaladása, június 30-i állapot szerint (euróban) 10/a. sz. 10/b. sz. 11/a. sz. 11/b. sz. Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek létesítményeinek megvalósulása, június 30-i állapot szerint (Ft-ban) Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek létesítményeinek megvalósulása, június 30-i állapot szerint (euróban) Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek fajlagos költségeinek alakulása, június 30-i állapot szerint (Ft-ban) Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek fajlagos költségeinek alakulása, június 30-i állapot szerint (euróban) 12. sz. Az ISPA/KA projektek szennyvíztelepeinek jellemző adatai 13. sz. Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek agglomerációit érintő Magyarország számára előírt határidők 14. sz. Szennyvíz-beruházási ráfordítások forrásonkénti alakulása, között 15. sz. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának alakulása, között 16. sz. Kimutatás az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek EIB hitelből történő finanszírozásáról 17. sz. A tisztított szennyvizek szervesanyag-tartalmának változása az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek esetében 18. sz. Az ISPA/KA társfinanszírozásával megvalósuló kiemelt szennyvíztisztítási projektek intézményrendszere, július 31-i állapot szerint FÜGGELÉKEK 1. sz. Az ISPA/KA szennyvízkezelési projektek pénzügyi, műszaki részletei 3

7

8 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE áfa általános forgalmi adó Áfa tv. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁSZ Állami Számvevőszék AB Alkotmánybíróság Balaton törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról évi CXII. Törvény Bizottság Európai Bizottság BM Belügyminisztérium BOI Biológiai oxigén igény CBA Cost Benefit Analysis (CBA) Költség-haszon elemzés Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. Törvény EIB European Investment Bank (EIB) - Európai Beruházási Bank EK Európai Közösség EKK Elektronikus Kormányzat Központ EMIR Egységes Monitoring Információs Rendszer EU Európai Unió FIDIC Tanácsadó Mérnökök Szövetsége EGK Európai Gazdasági Közösség FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Hgt. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény HIR Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer Hulladékok kezeléséről szóló irányelv A hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv (1975. július 15.) HÖF Helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program IH Irányító Hatóság ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Strukturális Politika Előcsatlakozási eszköze KA Kohéziós Alap KKA Központi Környezetvédelmi Alap KAC Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat KÖVICE Környezetvédelmi és Vízügyi előirányzat Kbt. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 5

9 KEOP KIOP KOI KöM KSH KSZ KTK IH KvVM KvVM FI Kvt. kiemelt projekt LE MÁK MNV Zrt. NFGM NFH NFT I. NFÜ NKP NKP-II NVT OGY OP OTH ÖM Ötv. Övt. PM PR PRAG PIU Ptk. ROP SAPARD Környezet és Energia Operatív Program Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Kémiai oxigén igény Környezetvédelmi Minisztérium Központi Statisztikai Hivatal Közreműködő Szervezet Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény Egy kiemelt projektnek az ISPA esetében el kellett érnie az 5 millió eurót (1267/1999/EK rendelet 2. cikk 2. pontja szerint), a KA esetében a 10 millió eurót (1164/1994/EK rendelet 10. cikkének 3. pontját módosító 1264/1999/EK rendelet 1. cikk 8. a. pontja szerint). lakos egyenérték Magyar Államkincstár Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Hivatal (2007. július 1-től NFÜ) Első Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Környezetvédelmi Program Második Nemzeti Környezetvédelmi Program Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Országgyűlés Operatív Program Országos Területfejlesztési Hivatal Önkormányzati Minisztérium A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény Pénzügyminisztérium Public Relation - Reklám és tájékoztatás Practical Guide - Gyakorlati útmutató Programm Implementation Unit (Program Végrehajtási Egység) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. Regionális Operatív Program Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Különleges Előcsatlakozási Program a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés támogatására) 6

10 Szennyvíziszapról szóló irányelv Szennyvízkezelésről szóló irányelv A Tanács 86/278/EGK irányelve a települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK számú Tanácsi irányelv (1991. május 21.) Szennyvíz Program Magyarország Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósítási Programja (a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) Sztv. A számvitelről szóló évi C. törvény TESZIR Települési Szennyvíz Információs Rendszer TNM Tárca Nélküli Miniszter ÚMFT Új Magyarország Fejlesztési Terv Vgtv. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény Víz Keretirányelv A Parlament és a Tanács vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelve Vtv. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 7

11

12 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 1 lakos egyenérték (LE) A település egy lakosa egy lakos egyenérték terhelést képvisel a szennyvíztisztítás szempontjából, azonban a keletkező szennyvíz nemcsak emberi (lakossági), hanem ipari, vagy intézményi eredetű is, ezért szükség van ezeknek a szennyező forrásoknak a számszerűsítésére. Az ipari és az intézményi szerves anyagterhelést az egy lakosra jutó értékre számítják át. (A 91/271/EGK irányelv szerint 60 mg/l biológiai oxigén-igény jelent 1 LE-et.) CBA útmutató A projektek megvalósíthatóságára vonatkozó költséghaszon elemzés elkészítésének útmutatója. Csatornázottság (bekötöttség) aránya Csatornával lefedett területen élők aránya A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma a település összes lakásszámához képest (%) A csatornázottság (bekötöttség) aránya és a beköthetőség aránya együtt (%) egyedi szennyvízkezelés Olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-50 lakos egyenértéknek, illetve főnek a megfelelő települési szennyvíz tisztítását és/vagy végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják. Ezek lehetnek: az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az egyedi zárt szennyvíztárolók. (A közműves szennyvízelvezető és tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. (b) pontja.) elsődleges kezelés A települési szennyvíz fizikai és/vagy kémiai tisztítását jelenti, amely magában foglalja a lebegőanyag kiülepítését, vagy más eljárásokat, amelyeknek során a bejövő szennyvíz BOI 5 értéke legalább 20%-kal és az összes lebegőanyag mennyisége legalább 50%-kal csökken a kibocsátás előtt. (91/271/EGK irányelv) eredményesség Az elért eredmények és a kitűzött célok közötti kapcsolat mértéke. eutrofizáció Tápanyagoknak, különösen nitrogén-, illetve foszforvegyületeknek a vízben való feldúsulása, ami algák és magasabb rendű növények növekedésének felgyorsulását okozza, és ezzel a biológiai egyensúly megbomlásához, és a szóban forgó víz minőségének romlásához vezet (algásodás). (91/271/EGK irányelv) gyűjtőrendszer Olyan vezetékrendszer, amely összegyűjti és elvezeti a települési szennyvizet. (91/271/EGK irányelv) harmadfokú vagy harmadlagos kezelés Olyan biológiai/kémiai szakasz, amelyet szükség esetén a tisztított szennyvízben lévő tápanyagok koncentrációjának csökkentésére alkalmaznak az eutrofizáció által veszélyeztetett befogadó vizekbe történő kibocsátást megelőzően. (91/271/EGK irányelv) 9

13 Hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program háztartási szennyvíz Az Európai Parlament és a Tanács július 22-i 1600/2002/EK határozata a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról A lakóterületek és szolgáltató üzemek szennyvize, amely főleg emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik. (91/271/EGK irányelv) ipari szennyvíz kedvezményezett Közreműködő Szervezet másodfokú vagy másodlagos kezelés megfelelő kezelés Mérnök műszaki tenderdokumentáció Minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló helyről bocsátanak ki, és amely nem háztartási szennyvíz és csapadékvíz. (91/271/EGK irányelv) A projektet, illetve a központi programot végrehajtó, a támogatási szerződést kedvezményezettként aláíró szervezet vagy magánszemély. (Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2.. (1) e. pont.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság jelen vizsgálatban. (Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2.. (1) f. pont.) A települési szennyvíznek általában biológiai tisztítást és utóülepítést magában foglaló, vagy más eljárással való tisztítását jelenti, amely kielégíti a megállapított kibocsátási követelményeket. (91/271/EGK irányelv) A települési szennyvíz kezelése bármely olyan eljárással illetve ártalmatlanító rendszerrel, amely biztosítja, hogy a kibocsátott vizet befogadó víz megfeleljen a vonatkozó minőségi követelményeknek és ezen, valamint más vonatkozó közösségi irányelvek követelményeinek. (91/271/EGK irányelv) A projekt mérnöki és műszaki felügyeleti feladatait ellátó, a FIDIC szerződéses szabályoknak megfelelő személy vagy szervezet. Ajánlatkérési műszaki dokumentáció a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, jelenlegi, valamint kész állapotát az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. (1/1996. (II. 7.) KTM rendelet 2. (1) bekezdés, amelyet hatályon kívül helyezett a Kbt (1) bekezdés o) pontja május 1- jétől. Ezt követően a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja határozta meg azonos tartalommal.) Pénzügyi Megállapodás Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között az ISPA/KA projektek megvalósítása tárgyában, projektenként létrejött pénzügyi megállapodás. 10

14 programozási időszak regionális víziközmű szennyező fizet elve szennyvíz iszap szennyvízelvezetéssel összefüggő agglomeráció Támogatási Szerződés települési szennyvíz települési szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz vagy kibocsátott szennyvíz vízszolgáltatások A strukturális alapok és a Kohéziós Alap kiadásai tervezésének és végrehajtásának többéves keretrendszere Az egymással oly módon összefüggő műszakilag elkülönítve gazdaságosan nem üzemeltethető víziközművek, melyek egységes rendszert alkotnak, és a rendszer több települést (megyét) átfogó, összefüggő földrajzi területen (országrész, régió) nagyszámú, jellemzően vízbázistól távol fekvő település részére a vízkitermelést, -tisztítást, -elosztást amelyhez a fogyasztók közműves ivóvízellátása, szennyvízelvezetés is tartozhat látják el. (Vgtv. 1. sz. melléklet 14. pont.) A hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is. (Hgt. 4.. g. pontja) A települési szennyvíztisztító telepekről származó kezelt vagy kezeletlen visszamaradó iszap. (91/271/EGK irányelv) Olyan terület, ahol a népesség illetve a gazdasági tevékenység elegendően koncentrált ahhoz, hogy a települési szennyvizet összegyűjtsék és egy települési szennyvíztisztító telepre vagy a végső kibocsátási pontra vezessék. (Vgtv. 1. sz. melléklet 15. a. pontja.) Az önkormányzatok, mint végső kedvezményezettek és a Közreműködő Szervezet között az Irányító Hatóság ellenjegyzése mellett a projekt megvalósítása tárgyában létrejött megállapodás. A háztartási szennyvíz vagy a háztartási és ipari szennyvíz illetve csapadékvíz keveréke. (91/271/EGK irányelv) Olyan létesítmény, ahol a tisztítási-, technológiai eljárások eredményeként a befogadó vizekbe történő kibocsátást megelőzően a telepre beérkező települési szennyvíz szennyezettsége az előírt megfelelő szintre csökken. (91/271/EGK irányelv) A tisztítási technológia után a szennyvíztelepről elfolyó, a befogadóba kerülő kibocsátott, kezelt szennyvíz. (91/271/EGK irányelv) Az állam, illetve a helyi önkormányzatok közfeladataival összefüggő, különösen a vízigények kielégítésére, a szennyvizek elvezetésére, illetőleg a használt vizek ártalommentes elhelyezésére, a vízkészletek védelmére irányuló közfeladatok, különösen a) A felszíni vagy felszín alatti víz kitermelése, duzzasztása, tárolása, kezelése és elosztása; b) A szennyvíz összegyűjtése és kezelése, amelyet ezt követően a felszíni vizekbe juttatnak. (Vgtv. 1. sz. mellékletének 31. pontja.) 11

15 víziközmű Egy vagy több település közműves vízellátását szolgáló és a közműves szennyvízelvezetést, illetve tisztítást szolgáló, egységes rendszert alkotó műszaki létesítmény; (A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 2. b) pontja.) 12

16 BEVEZETÉS JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni és kezelni. (Víz Keretirányelv) A települési szennyvíz hatással van az adott ország, illetve Európa vizeinek, talajának, talajvizeinek és ezek által ivóvízkészletének minőségére. Ezért az Európai Unió (a továbbiakban: EU) számos irányelvet fogadott el, valamint támogatta a szennyvízkezelési projektek megvalósítását. A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program szerint a közötti időszakban a szennyvízgazdálkodás uniós prioritás. Hazánkban a szennyvízkezelés már az első Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP-I) keretében, között is kiemelt hangsúlyt kapott. Az NKP-I-ben kitűzött célok teljesültek. Az EU irányelvekben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez azonban a határidők alóli átmeneti mentesség indítványozására volt szüksége Magyarországnak 1. A kötelezettségek teljesítésére egy kivételével 10 éves átmeneti haladékot kértünk és kaptunk. (A kötelezettségeket és határidőket az 2/a. sz. melléklet részletezi.) között a második Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP-II) és a Szennyvíz Program (2002), mint ágazati stratégia az EU kötelezettségek határidőre történő teljesítését célozták, és a következő ábra szerint hozzájárultak a közműolló bezárásához sz. ábra 1 A csatlakozási tárgyalások 1999-ben kezdődtek és a vonatkozó fejezet 2002-ben zárult le. A mentességet a Csatlakozási Szerződés X. melléklet 8. pontja tartalmazza. 2 Az évi adatok tény adatok, a évi adat a várható célértéket mutatja. 13

17 BEVEZETÉS A cél országos szinten: a lakosság közel 90%-a számára biztosítani a gyűjtőrendszert december 31-ig. A Szennyvízkezelésről szóló irányelv szerint az érintett agglomeráció nagyságától függően 2010., illetve december 31-ig a települési szennyvíz tekintetében valamennyi agglomerációnak rendelkeznie kell olyan szennyvízgyűjtő hálózattal, amely legalább másodfokú kezelést, illetve érzékeny területen LE felett december 30-ig harmadfokú kezelést biztosít. Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2009-ben elkészült értékelése 3 szerint Magyarország a szennyvízkezelésben (a gyűjtött és a másodlagosan, harmadlagosan kezelt szennyvíz arányát tekintve) fejlett volt az újonnan csatlakozott országok között 2005 végén. Ezt a 2. sz. ábra szemlélteti. 2. sz. ábra A szennyvíztisztítás helyzete az EU korábban csatlakozott tagállamaiban, különösen Észak-Európában jóval kedvezőbb, mint az újonnan csatlakozott országokban. Ott az összegyűjtött szennyvíz több mint 3/4-ét a legmagasabb, harmadfokú tisztításnak vetik alá. (A szennyvízkezelés helyzetének változását Európában a 6. sz. melléklet mutatja.) A szennyvízgyűjtő rendszer kiépítésének hazai tervezését befolyásolta az országos ivóvízhálózat fejlesztésének befejezése és ezzel összefüggően a szennyvíz kibocsátás növekedése. A szennyvízgyűjtő rendszer társadalmi léptékű tervezésének kockázatát jelentette a nehezen prognosztizálható tényezők, így a gazdasági körülmények változása (például iparvállalatok megszűnése, újak letelepedése), a civil társadalom mozgása (például nagy tömegű kulturális rendezvények elhalása, új helyszínen létrejövő rendezvények alakulása). Az ISPA, majd a Kohéziós Alap (a továbbiakban: ISPA/KA) támogatások felhasználásához készített stratégiák a kiemelten nagy, lakos egyenérték feletti 4, illetve a főváros, a megyei jogú városok és agglomerációik szennyvíz 3 5. Bizottsági Összefoglaló a Városi Szennyvízkezelési Irányelv végrehajtásáról, ben megyei jogú város címet kapott minden város, amelynek a lakosságszáma meghaladta az főt ben megyei jogú város lett mindkét megyeszékhely, amelynek lakossága nem érte el az es határt (Salgótarján és Szekszárd). Továbbá 2006-ban Érd is megyei jogú város lett. 14

18 BEVEZETÉS programjára helyezték a hangsúlyt (2/d. sz. melléklet, Az ISPA/KA stratégia által érintett nagyvárosok). Ezt az indokolta, hogy ISPA/KA társfinanszírozással kiemelt projekteket lehetett támogatni, és Magyarország településszerkezetét figyelembe véve 5 elsődlegesen a fővárosban, a megyei jogú városokban lehetett szükség ilyen méretű projektek 6 megvalósítására. A Szennyvízkezelésről szóló irányelv szerint a LE feletti agglomerációkban ide tartozóan a fővárosban és a megyei jogú városokban is normál területen másodfokú kezelést kell megvalósítani 2010-ig. Érzékeny területen LE felett a harmadfokú tisztítás, azaz a tápanyag eltávolítás is elő van írva. A Szennyvíz Program összeállításához első ízben december 31-i állapot szerint, majd kétévenként felmérték a megyei jogú városok csatornahálózatát és minősítették azok tisztító telepét. Ez alapján kijelölték a fejlesztendő területeket a Szennyvíz Programban 7. (A felmérés eredményét a 2/c. melléklet tartalmazza.) A kiemelt szennyvíztisztítási projekteket 2000-től az ISPA, majd annak folytatásaként 2004-től a Kohéziós Alap (a továbbiakban: KA) finanszírozta től a KA társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT) keretében kerülnek megvalósításra projektek, de lényeges különbség, hogy a jelenlegi programozási időszakban uniós szabályok szerint már nemcsak kiemelt, hanem 2000 LE feletti települési projektek is finanszírozhatóak KA-ból 8. A kiemelt projektek mellett kisebb agglomerációkat lefedő projektek valósultak meg uniós támogatással. Így kisebb projektek valósultak meg a PHARE, a Strukturális Alap Környezeti Infrastruktúra Operatív Program, az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program, a SAPARD, valamint az INTERREG keretében 2007-ig től az ÚMFT Regionális Operatív Programjai finanszíroznak kisebb (2000 LE alatti települési) szennyvízközmű fejlesztési projekteket. A Bizottság a benyújtott kérelmek alapján az ISPA keretében 7, a KA keretében 3, azaz 2006 végéig összesen 10 kiemelt szennyvízkezelési projektet hagyott jóvá. A többi agglomerációban voltak tisztán hazai forrásból történő fejlesztések, de azok nem az ellenőrzés tárgykörébe tartozó kiemelt projektek voltak, így azok teljesítményét nem vizsgáltuk. A tisztán hazai forrásból megvalósult szennyvízkezelési projekteket abban az esetben sem ellenőriztük, amikor az ISPA/KA kedvezményezettje részesült benne. 5 A magyar lakosság mintegy 40%-a a fővárosban és a megyei jogú városokban él. 6 Egy kiemelt projektnek az ISPA esetében el kellett érnie az 5 millió eurót (1267/1999/EK rendelet. 2. cikk 2. pont), a KA esetében a 10 millió eurót (1164/1994/EK rendelet 10. cikkének 3. pontját módosító 1264/1999/EK rendelet 1. cikk 8. a. pont). 7 A Szennyvíz Program legutóbbi, 2009 áprilisában készült felülvizsgálata az előírásnak megfelelően a december 31-i állapotot tükrözi. A december végi helyzet alapján 2010-ben készül majd új programváltozat. 8 A 25 millió euró feletti KA projekteket változatlanul a Bizottság hagyja jóvá, az ennél kisebb összegűeket a hazai hatóságok. 15

19 BEVEZETÉS Az ISPA/KA társfinanszírozásával megvalósuló projektek eredeti támogatásként elszámolható költsége 9 mintegy 204,3 Mrd Ft 10. Ebből 111,5 Mrd Ft (54,6%) a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás támogatása. A végrehajtott fejlesztésekkel az LE feletti, illetve a fővárosra és a megyei jogú városokra és agglomerációikra vonatkozó uniós kötelezettség 11 főként a szennyvíztisztítás fokát tekintve még nem teljesül maradéktalanul a december 31-i határidőre minden érintett város esetében, de 6 nagyváros 12 támogatása folyamatban van KA-ból 13 és még további fejlesztési elképzelések is vannak (2/e. sz. melléklet). A Bizottság a szennyvízgyűjtő rendszer kiépítésének kötelező mértékét nem számszerűsítette 14, de a KvVM a gyűjtőrendszerek célállapotának hazai adatait meghatározta (2/f. sz. melléklet). Az ellenőrzött 10 ISPA/KA projekt tartalma eltérő volt. Ezt mutatja, hogy csatornával való lefedettség szempontjából, a 24 nagyvárosból az a 10 város is fejlettnek volt mondható 15 a projekt előtt (70-92% közötti lefedettség), amelyik kiemelt fejlesztést tudott megvalósítani 16. A csatornával való lefedettség projektenkénti alakulását a 4. sz. ábra szemlélteti. 4. sz. ábra 9 Az uniós társfinanszírozás és a hazai központi költségvetési részt tartalmazza. 10 A különböző időpontbeli euró adatokat egységesen 260 Ft/euró árfolyamon számítottuk át forinttá a jelentés egészében. Az így átszámított adatok tájékoztató jellegűek. 11 Ez megegyezik a LE feletti agglomerációkra vonatkozó uniós kötelezettséggel. 12 Budapest, Békéscsaba, Nyíregyháza, Érd, Nagykanizsa, Székesfehérvár. 13 Lényeges különbség, hogy a jelenlegi programozási időszakban uniós szabályok szerint már nemcsak kiemelt projektek (hanem a 2000 LE feletti agglomerációk projektjei is) finanszírozhatóak KA-ból. 14 Sem a vonatkozó irányelvben, sem (a vonatkozó 1991-es irányelvhez) 2007-ben kiadott Útmutatóban. 15 A KvVM-nek a gyűjtőrendszerek célállapotára vonatkozó értékekhez képest. 16 A győri projektnél nem volt csatornázás, a budapesti projekt keretében főgyűjtő és tehermentesítő gyűjtők épülnek. A csatornahálózat fejlesztését a dél-budai projekt keretében tervezték megvalósítani. 16

20 BEVEZETÉS A csatornahálózat fejlesztéshez hasonlóan a szennyvíztisztító telepek fejlesztésének tartalma is különbözött. A 10 projekt keretében 3 új telep (budapesti, soproni, hegyesdi telep) építése és 7 meglévő telep (zalaegerszegi, szombathelyi, debreceni, szegedi, kecskeméti, győri, zirci telep) fejlesztése valósult, illetve valósul meg eltérő mértékben (bűzhatás megszüntetése, komposztálás, biogáz hasznosítása, kisebb kiegészítő rekonstrukciók megvalósítása). Egy, a pécsi projekt keretében szennyvíztisztító telep fejlesztésére nem került sor. A szennyvízközmű fejlesztések nyomán csökken a települések környezeti terhelése, javul a vízbázisok és az érzékeny víztestek védelme. (A települési szennyvíz kezelésének folyamatábráját a 3. sz. melléklet tartalmazza.) Ahhoz azonban, hogy ezek a kiépült rendszerek fenntarthatóak legyenek, működtetésüknek a megfizethető szolgáltatási díjak mellett gazdaságosnak és hatékonynak kell lennie, ennek viszont elengedhetetlen feltétele a szennyvízközmű beruházások célszerű, eredményes és hatékony megvalósítása. Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2000-től rendszeresen vizsgálta a települési önkormányzatok szennyvízkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, valamint 2004-ben az ISPA támogatásból megvalósított környezetvédelmi programok végrehajtását, de még nem vizsgálta a kiemelt szennyvízkezelési projektek átfogó hatását a magyar környezetvédelmi célok teljesítésében, valamint a projektek eredményességét, hatékonyságát. A jelenlegi ellenőrzés célja: annak értékelése volt, hogy a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló szennyvízkezelési projektek eredményesen és hatékonyan szolgálták-e a magyar szennyvízkezelési célok megvalósítását, valamint a források hasznosulását. Ennek során értékeltük, hogy: a feltételrendszer kialakítása a célok eredményes, hatékony teljesítését lehetővé tette-e; a kiemelt szennyvízkezelési projektek megvalósítása a projektek teljesítményét tekintve a projektek dokumentumaiban foglaltakkal összhangban történt-e; a működő szennyvíztisztító teleppel rendelkező projektek keretében létrehozott létesítmények megvalósítása költséghatékonyan történt-e; a már részben, vagy egészben használatba vett létesítmények üzemeltetése során teljesültek-e a vonatkozó uniós alapelvek (Acquis Communautaireből levezethető elvek), különös tekintettel a fenntarthatóság és a szennyező fizet elvre; a megvalósuló szennyvíztisztító létesítmények működése eredményes-e (a létesítmény kapacitása, a kibocsátott víz minősége megfelelő-e); ehhez kapcsolódóan a szennyvíziszap-kezelés és - ártalmatlanítás elvégzése megfelelő-e. Az ISPA/KA projektek ellenőrzését a teljesítmény-ellenőrzés módszertanának alkalmazásával, főként eredményességi, hatékonysági szempontok szerint hajtottuk végre, így vizsgálatunk nem a szabályszerűség ellenőrzésére irányult. 17

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

LEHETNE JOBBAN? A KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSI EREDMÉNYEI

LEHETNE JOBBAN? A KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSI EREDMÉNYEI Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet IX. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolc, 2010. november 4. LEHETNE JOBBAN? A KOHÉZIÓS ALAP KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSI EREDMÉNYEI Dr.

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt

ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig. Veszprémi szennyvíz projekt ISPA-tól a Kohéziós Alap pályázatig Veszprémi szennyvíz projekt 2001-2006. Budapest, 2006. november 02. Elızmények - 2000. IV. negyedév Beruházási és fejlesztési igények megjelenése Pályázati lehetıségek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási

Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási projektek megvalósulása kapcsán Dr. Kiss András osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. VHKA Divízió,

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Értékelési zárójelentés Részletes jelentés II. kötet Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Budapest, 2013. március Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete

Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektek megvalósításának helyzete Az előadás témakörei 1. EU-s kötelezettség, derogációs kötelezettség

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 J/879 2006. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4. Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Előadó: Hajdu Diána VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegvezető Állati hulladékkezelés

Részletesebben

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért.

Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Jó vízminőséggel a vízbiztonságért. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap Degré András Ivóvíz-biztonsági tervrendszer Az ivóvíz-biztonsági tervrendszerek alapja - a fogyasztó egészségének védelme érdekében - a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN I. Regionális konferenciasorozat Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának helyzete Dr. Simon Barbara (BM ÖKI) AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Ikt.sz.: K13/00031/2013. Ea.: dr. Ortutay Miklós Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Eredmények és tapasztalatok a bolgár vízi infrastruktúra fejlesztési program kapcsán

Eredmények és tapasztalatok a bolgár vízi infrastruktúra fejlesztési program kapcsán Bulgarian Water Association Water Management Department NIMH-BAS Eredmények és tapasztalatok a bolgár vízi infrastruktúra fejlesztési program kapcsán Albena Vatralova Development and Maintenance of Water

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0933 J/10541 2009. szeptember TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2008. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0933 J/10541 2009. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4 Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd Iroda: 5900 Orosháza, Táncsics u. 18. Tel/fax: 68/411-770 Mobil: 70/943-94-91 e-mail: drkocsiszsolt@globonet.hu Jogi vélemény I./ A megbízás tárgya Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO.

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. 2014-15: TÖBB FINANSZÍROZÁSI ZSEB PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSE A 2007-13-AS CIKLUSBÓL

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben