UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR"

Átírás

1 UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

2 I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok jogszabályi környezet intézményrendszer

3 II. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap közösségi és hazai jogszabályi rendszere, figyelemmel a as programozási időszakot érintő változásokra as időszak 1083/2006/EK tanácsi rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Szociális Alapról 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 1828/2006/EK bizottsági rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet - a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről (16/2011. (III. 8.) NFM utasítás 24/2011. ( V. 06.) NFM utasítás 26/2012. NFM utasítás) 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól

4 II. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap közösségi és hazai jogszabályi rendszere, figyelemmel a as programozási időszakot érintő változásokra as időszak 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 1301/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről 1304/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Szociális Alapról 1300/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelete a Kohéziós Alapról 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet közbeszerzés ellenőrzésre és szabálytalanságkezelésre vonatkozó alcímei

5 II. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap közösségi és hazai jogszabályi rendszere, figyelemmel a as programozási időszakot érintő változásokra További speciális jogszabályok: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), DE: csak akkor kell alkalmazni, ha a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg!

6 III. A támogatási intézményrendszer áttekintése, hatóságok, lebonyolító - és ellenőrző szervek, azok feladatai több szereplő 2014/20 A támogatott nem csak a vele szerződő támogatóval kerül kapcsolatba a szerződés teljesítése során ( közpénzfelhasználás, közjogi jelleg) 1217/2013. (IV.18.) Korm.határozat: a közötti operatív programok irányító hatósági funkcióit a jelenleg működő, a közötti operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatóságoknak kell ellátniuk 2007/13 a as időszak intézményrendszere változásokon ment keresztül

7 III. A támogatási intézményrendszer áttekintése, hatóságok, lebonyolító - és ellenőrző szervek, azok feladatai Az OP-k lebonyolításában résztvevők: Ellenőrző Hatóság (EUTAF) Központi Koordinációs Szerv (Miniszterelnökség szervezeti egységei Igazoló Hatóság (Magyar Államkincstár) Támogatott pályázó Kedvezményezett (konzorcium) Támogató Irányító Hatóság Közreműködő Szervezet

8 III. A támogatási intézményrendszer áttekintése, hatóságok, lebonyolító - és ellenőrző szervek, azok feladatai Ellenőrző szervek: Bizottság Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Központi Koordinációs Szerv (Miniszterelnökség szervezeti egységei Igazoló Hatóság (Magyar Államkincstár) Ellenőrző Hatóság (EUTAF) Támogatott pályázó Kedvezményezett (konzorcium) Támogató Irányító Hatóság Közreműködő Szervezet Európai Számvevőszék Állami Számvevőszék

9 IV. A támogatási szerződések felépítése és tartalma TÁMOGATÓI OKIRAT egyoldalú Törzsszöveg: értesítés támogatás tárgya támogatás összege célhoz kötött felhasználás elve támogatás jogcíme projektmegvalósítási időszak Mellékletek: A projekt elszámolható költségei Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az Okiratban, a Pályázatban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek Fontos!: a projekt-adatlapok nyilatkozati részében a pályázó kijelenti, hogy a pályázati útmutatóban és annak mellékleteiben foglaltakat tudomásul vette, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el

10 IV. A támogatási szerződések felépítése és tartalma TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS többoldalú Törzsszöveg: előzmények szerződés tárgya projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne a projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint (indikátorok) biztosítékadási kötelezettség záró rendelkezések

11 IV. A támogatási szerződések felépítése és tartalma TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Mellékletek: Csatolt mellékletek: a projekt elszámolható költségei a projekt elszámolható költségeinek részletezése a projekt forrásai a projekt számszerűsíthető eredményei biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások eltérések listája a pénzügyi elszámolás részletes szabályai konzorciumi megállapodás közbeszerzési terv a kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Nem csatolt mellékletek: pályázati felhívás és útmutató projekt javaslat/pályázat mellékletei

12 IV. A támogatási szerződések felépítése és tartalma ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Általános rendelkezések Biztosítékok Támogatás kifizetése (ezen belül előlegigénylés, beszámolási kötelezettség, támogatás folyósítása is) Szerződés-módosítás Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok Támogatás folyósításának felfüggesztése A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei Támogatások ellenőrzése A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése A Projekt fenntartása Tulajdonjog és szellemi jogok Tájékoztatás és nyilvánosság Kapcsolattartás A Szerződés megszűnése Fontos!: a Támogatói Okirat és a Támogatási Szerződés egyéb mellékletei (különösen a pályázati útmutató és annak mellékletei) kapcsán is érdemes megnézni, hogy az adott melléklet egyéb melléklethez való viszonyáról rendelkezik-e Ha az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadók!

13 IV. A támogatási szerződések felépítése és tartalma A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA Projektmegvalósítási időszak Fenntartási időszak Dokumentum megőrzés, ellenőrzéstűrés (2020. december 31.) Megszűnés esetei: teljesítés vis maior lehetetlenülés bírósági határozat Megszüntetés esetei: elállás közös megegyezés ( kizárt a felmondás)

14 IV. A támogatási szerződések felépítése és tartalma SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Kötelezettség, ha a projekt befejezése a hatályos szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik változik a projekt egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője bármely indikátor értékének teljesülése nem éri el a szerződésben meghatározott érték szerződésben meghatározott %-át

15 Köszönöm a figyelmet!

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

6/2012. (III. 1.) BM rendelet

6/2012. (III. 1.) BM rendelet 6/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben