Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt március 21. Budapest

2 Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási háttér - A Közreműködő Szervezet feladatai - Az ellenőrzés szempontjai

3 Elektronikus alkalmazások - Kedvezményezett és a KSZ közötti kapcsolattartás hivatalos formája EMIR rendszer - Pályázati e-ügyintézés felület - A közbeszerzési eljárások ellenőrzése is az EMIR rendszeren keresztül történik

4 Közbeszerzések ellenőrzésének szabályozási háttere Szabályozási háttér: - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről - 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK) - Európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építés koncesszió esetén 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése - Európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű, továbbá építési beruházás, építés koncesszió esetén 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése

5 A Közreműködő Szervezet feladata Európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építés koncesszió esetén 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése (39-39/A. -ok): -Közbeszerzési eljárások utóellenőrzése (7 nap) -Szerződés-módosítások utóellenőrzése (15 nap) -Utólagos ellenőrzés lefolytatása (20 nap)

6 A Közreműködő Szervezet feladata Európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű, továbbá építési beruházás, építés koncesszió esetén 300 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése (39/B-45. -ok): - Támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú nyilatkozat megküldése a Kedvezményezett részére - Szerződés-módosítás esetén műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozat kiállítása

7 A Kedvezményezett kötelezettségei utóellenőrzés esetén - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. Közbeszerzési eljárások utóellenőrzése: - Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, kizárásról, alkalmatlanság megállapításáról, ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az összegezés megküldésével egyidejűleg értesíti a Közreműködő Szervezetet - Kedvezményezett az összegezés megküldését követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot a Közreműködő Szervezet részére

8 A Közreműködő Szervezet által lefolytatott utóellenőrzés - Közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzés a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül - Hiánypótlás vagy tényállás tisztázása - EMK: 7 nap - Nem lehet ugyanazon hiányt érintő hiánypótlási felhívást kibocsátani. - A hiánypótlás kibocsátására az ellenőrzési eljárás megindulásától számított 5 napon belül kerül sor. - A hiánypótlás késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése esetén a KSZ a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el a közbeszerzéseket.

9 A Közreműködő Szervezet által lefolytatott utóellenőrzés Szerződésmódosítás utóellenőrzése: - Közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzés - Szerződés-módosítást követő 3 napon belül a szerződés-módosítást és a módosítást alátámasztó összes dokumentumot kell megküldeni a KSZ részére - Ellenőrzésre 15 nap a beérkezést követően Utólagos ellenőrzés: - Az összes dokumentum kézhezvételét követő 20 nap

10 Közbeszerzési eljárások ellenőrzése Európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése A KSZ támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzése: - A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 40 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági szempontú minőségellenőrzésre be kell nyújtani a Közreműködő Szervezethez - KSZ 7 napon belül megküldi észrevételeit a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére

11 Közbeszerzési eljárások ellenőrzése Európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése -Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet észrevételei alapján módosított dokumentumokat 5 napon belül a visszaküldi -KSZ a módosított dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül megküldi az ellenőrzésről szóló nyilatkozatát a Kedvezményezettnek, és erről tájékoztatja a központi koordinációs szervet

12 Közbeszerzési eljárások ellenőrzése Európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése Szerződés-módosítások ellenőrzése: Kedvezményezett a módosítást 45 nappal megelőzően a KSZ és azt követően a központi koordinációs szerv írásbeli véleményét kéri Szükséges iratok: - szerződés, - módosítás tervezete, - módosítás indokolása, - indokolást alátámasztó dokumentum, KSZ a kézhezvételt követő 10 napon belül kiállítja a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát

13 Központosított közbeszerzés 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 38. (2)-(3) bek. Központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének az értéke az irányadó. Ha ezen rész értéke az európai uniós értékhatárokat - építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot - eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szervezet által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára. A keretmegállapodásos eljárások első szakaszának értéke az irányadó az első szakasz ellenőrzése tekintetében. A keretmegállapodásos eljárások második szakaszának értéke az irányadó a második szakasz ellenőrzése tekintetében.

14 Közbeszerzési eljárások ellenőrzése Támogatás csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható. Szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak a szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható.

15 A közbeszerzés értéke Az ellenőrzés típusát a közbeszerzés egybeszámított becsült értéke határozza meg. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) ai szabályozzák: - a közbeszerzés értéke / becsült érték, - a részekre bontás tilalma.

16 Részekre bontás tilalma Kbt. 18. (1) Tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. (2) Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatásmegrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. Közbeszerzési Hatóság útmutatója a részekre bontás tilalma alkalmazásához (KÉ évi 141. szám) Európai Unió Bíróságának ítéletei C-574/10., C-16/98., C-271/08.

17 Részekre bontás tilalma Jogalkalmazás és gyakorlat Részekre bontás a becsült érték számításával kapcsolatos jogsértés Egy közbeszerzést több szerződéssel valósít meg Adott eset egyedi körülményeinek figyelembevételével kell megítélni Műszaki-gazdasági funkcionális egység és időbeli összefüggés Építési beruházás Külön szerződésbe foglalt munkák együtt egy funkciót töltenek be Külön építési beruházás, ha teljes értékű, önálló műszaki-gazdasági funkció betöltésére önmagában alkalmas, pl. közlekedési útszakaszok Kiindulópont: építési munkák eredményének gazdasági és műszaki rendeltetése, funkciója További szempont: Egységes tervezés Egy építési engedély / építési beruházás egysége (De: több engedély sem zárja ki az egységet.)

18 Részekre bontás tilalma Árubeszerzés Kiindulópont: áruk hasonlósága Funkcionális egység: áruk egyetlen cél megvalósítását szolgálják További szempont: tartalmilag hasonlóak vagy funkciójuk betöltésére együttesen alkalmasak Hasonló felhasználás: élelmiszerek, irodabútorok Szolgáltatás megrendelés Kiindulópont: szolgáltatások egy közös cél érdekében, pl. egy építési beruházáshoz tartozó engedélyezési és kiviteli tervek Funkcionális egység: szolgáltatások funkciójukat csak együttesen képesek betölteni, pl. közvélemény kutatás és tanulmány További szempont: szolgáltatások tartalmi hasonlósága Eltérő területhez kapcsolódó szolgáltatások nem egy beszerzés, pl. oktatást végző társaság nyelvoktatása és könyvelői képzése

19 Részekre bontás tilalma A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a részekre bontás tilalma alkalmazásához (6. old.): rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére hívjuk fel a jogalkalmazók figyelmét. A közbeszerzés lényege, hogy a közszféra megrendelései során biztosítsa a versenyt. Különösen az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén kell figyelmet fordítani arra, hogy az utólagos ellenőrzés során nehezen lesz alátámasztható a beszerzések külön egységként kezelése, ha egy projekten belül ugyanazzal a vállalkozással köt ajánlatkérő több ugyanolyan, de legalábbis hasonló tárgyú szerződést, amelyeket nem a szerződések összeadott becsült értéke alapján megállapított eljárási szabályok szerint kötött meg.

20 Részekre bontás tilalma A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a részekre bontás tilalma alkalmazásához (8. old.): egy közbeszerzéshez tartozó szerződések funkcionális egységének megállapítása körében ugyanakkor releváns lehet az a körülmény, hogy egyes beszerzések egy projekt keretében valósulnak meg. A Kbt.-t módosító törvény indokolása is említést tesz az azonos funkció, illetve cél kapcsán a projektek jelentőségéről. Az indokolás szerint az uniós források gyorsabb és hatékonyabb felhasználásához is hozzájárul a módosítás azáltal, hogy nem követeli meg az eltérő projektekhez kötődő hasonló szolgáltatások egybeszámítását feltéve hogy sajátos körülmények, pl. hogy az ajánlatkérő egy időben összevontan bonyolítja a beszerzést nem alapozzák meg kifejezetten a szerződések egységét.

21 Az ellenőrzés szempontjai 1. A választott eljárás típusának megválasztása 2. A kizáró okok meghatározásának megfelelősége 3. Az alkalmassági követelmények megfelelősége 4. Az értékelési szempont megfelelősége 5. Az ajánlati dokumentáció megfelelősége 6. A szerződéses feltételek meghatározása 7. Az egyes eljárási cselekmények vizsgálata 8. A közbeszerzési alapelveknek történő megfelelés 9. Műszaki, támogathatósági, elszámolhatósági szempontú ellenőrzés

22 KSZ ellenőrzési tapasztalatok az ÁROP pályázatok kapcsán Tipikus hibák Szabálytalansági okok

23 Köszönöm a figyelmet!

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI

A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI Aktualizálva: 2012.08.07. készítette: Támis Norbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1 AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYRENDSZER EU szinten: 1083/2006/EK

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában

Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ügyvédi megbízási szerződés keretében a VÁTI Nonprofit Kft. tevékenységét segítő, ÚMFT-hez és ÚSZT-hez kapcsolódó jogi szolgáltatások tárgyában Budapest, 2011. május 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól

KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. június 30-tól Kapospula Község Önkormányzata 7251 Kapospula, Béke tér 21. KAPOSPULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. június 30-tól 2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA és HATÁLYA A

Részletesebben