J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Bodzsár Erzsébet, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Kiss Mihály, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István, Szabó Sándor és Szekeres Ferencné települési képviselők. Jelen vannak továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Dr. Martonosi György országgyűlési képviselő, Mátó Erzsébet a József Attila Városi Könyvtár vezetője, Pőcze Lászlóné a Termál és Gyógyfürdő vezetője, Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné az Újvárosi Óvoda vezetője, Halász Ferencné a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Bende Sándor Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, és a megjelent kedves vendégeket. Külön köszöntöm Dr. Martonosi György országgyűlési képviselő urat, valamint a Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája tanárait, diákjait. Rendhagyó módon most karácsony előtt az ünnepi testületi ülésünk ünnepi elemmel indul, mégpedig a karácsonyi műsorral. Karácsonyi műsor Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm a gyerekek produkcióját, és külön köszönöm Jesityné Szűcs Gyöngyinek és Dr. Nagyné Zombori Margitnak, hogy láthattuk ezt a műsort. Látom itt igazgató urat, természetesen az iskola vezetésének is köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Karácsony előtti sorban utolsó testületi ülésünkön tisztelettel köszöntöm még egyszer Önöket, és karácsony ünnepéhez közeledve van aki krisztus eljövetelét várja, van aki templomban fog ünnepelni, van aki otthon családi körben. Advent a várakozást jelenti, akik templomban ünnepelnek, azok számára krisztus eljövetelének várakozását jelenti, aki másként gondolja annak is a karácsony az ünnep a szeretet a boldogság érzésének eljövetelét jelenti. Ahhoz, hogy ez sikerülhessen szükség van egy lelki békére mindenkinek belül a bensőjében, mert innen fakadhat a szeretet. A lelki békét egyenként önmagunkban tudjuk megteremteni, a szeretet az társakhoz kötődő fogalom. Legelőször a közvetlen partnerhez feleséghez, férjhez, tágabb körben a családhoz, de még tágabb körben kötődhet kisebb-nagyobb közösségekhez, kötődhet mondjuk egy akkora közösséghez, mint Makó városa. Én most Makó Város Önkormányzata nevében is, és a saját nevemben is boldog, békés szeretetben megélt karácsonyt kívánok a város valamennyi lakójának. Tisztelt Testület! Kezdjük meg a munkánkat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 23 fő, a megjelenési arány 95 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c.) pontja alapján felkérem Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal a kiegészítéssel, hogy sürgősséggel vegyük fel a 39-es számú,, A Makó Kőrösi Cs. Sándor u. 2. és a Királyhegyesi u. 13. sz. alatti lakóházak társasházzá nyilvánítása, a 40-es számú,, A Bethlen utcai csapadék és belvíz elvezető csatorna felújításának I. ütemére benyújtott pályázatok elbírálása és a 41-es számú,, M43 autópályát és a 43-as számú főutat összekötő út engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem előterjesztéseket. Mindhármat a zárt ülési előterjesztések előtt, a nyílt ülés folytatásaként kérem tárgyaljuk meg. Mindhárom előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzata évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata napirendek tárgyalása idejére közmeghallgatást fogok elrendelni. Kérdezem, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendről A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 470/2003. (XII.17.) MÖKT h.

2 2 / 62 Tárgy: A képviselő-testület december 17-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete december 17-i ülésének napirendje: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Halmágyi Pál az Ügyrendi és Igazgatási, Dr. Nagy Lajos a Tulajdonosi, Hajdu Gábor a Pénzügyi és Közbeszerzési, Nagy Lajos a Városüzemeltetési és Fejlesztési, Bodzsár Erzsébet, a Művelődési, Martinusz László az Oktatási Bizottság elnökei 3. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról. Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 4. Előterjesztések, rendelettervezetek 5. Interpellációk, kérdések 6. Zárt ülési előterjesztések 7. Egyebek A képviselő-testület egyetért a 39-es számú, a 40-es számú, valamint a 41-es számú előterjesztések megtárgyalásával. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata tárgyú előterjesztés idejére közmeghallgatást tart. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! Kezdjük meg az anyagok tárgyalását. 1. Napirendi pont Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A polgármesteri tájékoztatóból a következőket szeretném kiemelni. November 17-én sajtótájékoztatón ismertettem, hogy egy 6 milliós pályázatunk az egészségügyi szociális és családügyi minisztériumban nyert, amelynek tárgya a városháza szociális irodáinak átalakítása gyermekbarát irodává, gyermek és ügyfél barát irodává. Ez a 6 millió forint egy apró lépés abba az irányba, amit mi szolgáltató közigazgatásnak nevezünk és amely az Európai Unióban partnerség elvének megfelelően kiemelt jelentőséggel fog bírni. A 6 millió forint forrásszerkezete 80 % állami támogatás és 20 % önerő biztosítása. December 4-én csütörtökön az ITD Hungary Budapesti székházában Csongrád Megye bemutatkozott, ami azt jelenti, hogy először a megye bemutatásaként Marosvári Attila tartott egy értékes bemutatót, majd azt követően a települések mutatkoztak be. A megye nagyobb városai, Szeged, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mórahalom, Makó. Makót, mint befektetési célt ismertettük a jelenlévő nagykövetség képviselőivel, attasékkal, munkatársakkal. A konzultációkon elhangzott, hogy Makón a befektető megjelenése annak egy intenzívebb szakasza ahhoz kötődik, hogy az M5-ös autópálya Kiskunfélegyházától elinduljon Makó irányába, és folytatódjék ez az építkezés északi elkerülő Tisza-híd, M43-as gyorsforgalmi út autópályává fejleszthetésével. Hál istennek erről is pozitív híreink vannak, ugyanis az M43-as gyorsforgalmi út, tehát az autópálya ügyét tudjuk. Az M43-as gyorsforgalmi út pedig kint van Brüsszelben, két projekt van kint, az M0-s és az M43-as, és akkor hogy ha az M0-s előkészítése, terület előkészítése lemarad, akkor az M43-as elsőbbséget fog élvezni. A magyar kormány programjában ez ben van indításra tervezve. Jelen pillanatban abban a stádiumba vagyunk, hogy az a cég, aki a terület előkészítést végzi megkapta a megbízást, hogy már 2004-ben készítse elő a területet. Kezdje el a földek megvásárolását, szerződés előkészítés alatt áll a múzeumi feltárást illetően és emellett megrendelték a terület lőszermentesítését is. Tehát ez lesz a következő feladat ebben az ügyben. Ez nekünk azért jó hír, mert ez a bizonyos

3 3 / 62 befektetői megjelenés előtti nulladik feltétel a közlekedési infrastruktúra teljesítését jelenti. Harmadik gondolatmenetként pedig szeretném tájékoztatni a jelenlévőket arról, hogy ismét egy valamilyen nagyságrendű stratégiai lépéssel előrébb vagyunk. Tegnap voltam Budapesten, ahol a kisvárosi önkormányzatok szövetsége és a megyei jogú városok szövetsége létrehozta a Magyar Város Szövetséget. Ennek az a célja, hogy az európai csatlakozást követően nekünk mindenképpen célszerű azokat az együttműködési formákat kialakítani hazánkban is, amelyek az Európai Unióban szokásosak. Az Európai Unióba város szövetségek vannak a különböző nemzetállamokon belül, nálunk a megyei jogú városok és a kisvárosok eddig külön szövetségbe voltak. Tegnap volt az alakuló ülése, közgyűlése annak a szervezetnek, amely magyar városszövetség néven mind a nemzeti kormány irányába, mind külföldre, Brüsszel irányába, városok, települések érdekeit egységesen fogja képviselni. Elhangzott azon az ülésen, hogy 4 millió magyarországi lakos érdekét képviseli ez az új szövetség. Mi tagjai vagyunk a kisvárosi szövetségnek, a dél-alföldi régiót a kisvárosi szövetség elnökségében eddig is én képviseltem, a mostani választásokat követően erről adtam itt már tájékoztatást. Ily módon tagja vagyok most annak a 2-szer 10 fős közgyűlésnek, aki az új városszövetségnek a döntéseit hozza meg, és emellett a jogi bizottság munkájába veszek részt. Ennek konkrét értelme, haszna, hozadéka a hétköznapi munka során, az információhoz való hozzájutás nulladik körét jelenti, illetve személyes kapcsolatok révén a lobbi tevékenységbe segíthet. Tisztelt Testület! A polgármesteri tájékoztatóm kiegészítéseként ezeket kívántam elmondani. Vitára bocsátom az anyagot. Tessék parancsolni, kérdés, észrevétel, vélemény? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 471/2003. (XII.17.) MÖKT h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 472/2003. (XII.17.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. Makó város polgármestere Makó város alpolgármestere Makó város jegyzője

4 4 / 62 Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Kedves Képviselőtársaim! Az elmúlt napokba zajlottak, és még ezen a héten lesznek a képviselői karácsonyi ünnepségek a választókerületekben. Most is láttunk itt egy szép ünnepséget, polgármester úr megköszönte az előadó gyerekeket felkészítő tanárnőknek és az iskola igazgatójának. Én pedig megragadnám az alkalmat, úgy hiszem valamennyi képviselőtársam nevében, legfőképpen a saját nevemben megköszönjem a többi iskola pedagógusának, és igazgatójának azt az áldozatos munkát, amivel a képviselői karácsonyokon műsort adó osztályokat, gyerekeket felkészítették. Köszönjük szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy a testület tekintse sajátjának ezt a javaslatot, és határozattal erősítsük meg, hogy köszönjük meg a karácsonyi ünnepségeken részt vevő iskolák intézményvezetőinek a közreműködést, és színvonalas műsort, és az önkormányzati dolgozóknak is. Azt én magától értetődőnek vettem, de köszönjük meg nekik is mert tényleg szép volt ez a munka. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 473/2003. (XII.17.) MÖKT h. Tárgy: Köszönet a karácsonyi ünnepségek szervezőinek és műsort adóinak munkájukért Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a karácsonyi ünnepi műsorok szervezőinek a műsort összeállító pedagógusoknak, valamint a közreműködő gyerekeknek e téren nyújtott színvonalas előadását. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda Közreműködő intézmények igazgatói Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kérem Gilicze János alpolgármester beszámolóját szavazzuk meg. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 474/2003. (XII.17.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. Makó város polgármestere Makó város alpolgármestere Makó város jegyzője 1. Napirendi pont

5 5 / 62 Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény van-e az anyaggal kapcsolatban? Minden bizottság megtárgyalta. Bizottsági elnökök bólintanak, hogy mehet. Kérem, hogy akkor szavazzuk meg. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 475/2003.(XII.17.)MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a polgármester és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester és az állandó bizottságok - Ügyrendi és Igazgatási, Tulajdonosi, Pénzügyi és Közbeszerzési, Városüzemeltetési és Fejlesztési, Művelődési, Oktatási Bizottságok - átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Művelődési Bizottság Oktatási Bizottság 3. Napirendi pont Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Arra az időszakra, amíg a következő évi költségvetést véglegesen el nem fogadjuk, egy átmeneti költségvetés szükséges. A Pénzügyi Bizottság elnöke jelzi, hogy rendben van. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét Makó Város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről 4. Napirendi pont Előterjesztések, rendelettervezetek 1. sz. előterjesztés Makó évi helyi autóbusz-közlekedés tarifaemelése és önkormányzati támogatása Dr. Buzás Péter polgármester: Jelen van Hencz Ferenc termékértékesítési és marketing igazgató, valamint Szirbik Csaba kirendeltségvezető, a Tisza Volán részéről. Köszöntelek benneteket. Kérdés, észrevétel van-e az 1. számú előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

6 6 / 62 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzuk meg. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza, és rendeletet alkotja: 476/2003. (XII.17.) MÖKT h. Tárgy: Makó évi helyi autóbusz-közlekedés tarifaemelése és önkormányzati támogatása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makó helyi autóbusz-közlekedés évi tarifaemelésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tisza Volán Rt. részére Makó város helyi autóbusz-közlekedés biztosítása érdekében évre ,- Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Tisza Volán Rt. támogatására megállapított ,- Ft-ot az önkormányzat évi költségvetés tervezéséről szóló rendeletébe építse be. Határidő: azonnal / költségvetés tervezés időszaka Felelős: jegyző - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Tisza Volán Rt. Szeged, Bakai Nándor u Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Jegyzői Iroda - Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatóság Makó Város Önkormányzatának 56/2003. (XII.18.) Makó ör. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. sz. rendelet módosításáról 2. sz. előterjesztés Makó helyi autóbusz-közlekedés járatbővítése Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ez egy teljesen új szolgáltatás. A lakosság köréből igényként vetődött fel. Úgy gondolom, hogy a lakosságra való odafigyelés, a gondoskodó önkormányzat gyakorlati megvalósulását jelenti. Kérdés, észrevétel van-e? Nagy Lajos Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: Tisztelt polgármester úr, képviselőtársak! A Városüzemelési Bizottság ülésén vetődött fel ez a téma, tekintettel arra, hogy ez a járatbővítés egy területet ölel fel. A bizottsági ülésen résztvevő Volán képviselőket megkértük arra, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy Makó központjából kiáramló járatok útvonalain tegyék lehetővé, hogy a helyi lakosok helyi tarifával igénybe vehessék például a Makó-Maroslele felé menő úton a helyi járatként, Szegedi utcán a Szeged felé menő járatként, vagy a Vásárhelyi utcán Földeák felé menő járatként a szolgáltatást. Ebben az esetben megoldódhatna a helyi közlekedésnek eddig hiányzó része. A Tisza Volán képviselői azt a választ adták, hogy a képviselő-testületi ülésen, azaz ma nyilatkozni tudnak róla, hogy ezt a felvetett javaslatot mennyiben tudja a Volán vezetése elfogadni, illetve támogatni. Javaslom, kérdezzük meg. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. Megkérem a Volán képviselőit, hogy reagáljanak erre.

7 7 / 62 Nekem az volt az információm, és én azért nem hoztam szóba és örülök, hogy az elnök úr szóba hozta. Tehát nekem az volt az információm, hogy ez az ügy lerendezést nyert, akkor a sikertörténet bejelentését adjuk meg a Volán jelenlévő képviselőinek. Ésszerű az igény, hogy Makó város közigazgatási területén az összes közlekedő busz közigazgatási határon belül a helyi közlekedési tarifával tudjon közlekedni. Tessék parancsolni. Hencz Ferenc, a Tisza Volán Rt. termékértékesítési és marketing igazgatója: Tisztelt polgármester úr, képviselő-testület! Természetesen a felvetődött igényt mi realizálni fogjuk január 1-jétől. Mindenféleképpen meg is fogjuk hirdetni, hogy a lakosság is tudomást szerezzen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönjük. Az eddigi jó, zökkenőmentes együttműködésünk tovább folytatódik, úgy látszik. Marosvári Attiláé a szó. Marosvári Attila képviselő: Köszönöm szépen, elnézést, hogy utólagosan hozzászólást teszek. Gondolom, képviselőtársaim is szembesültek azzal, hogy a rendelőintézet és a kórház körül a reggeli órákban kaotikus parkolási állapotok vannak. Tudjuk azt, hogy egy ideje most már a kórház mellett egy elég nagy hátsó parkoló készült el, amit a betegek, vagy a kórház-rendelőintézetbe menők nem igazán vesznek igénybe. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne markánsabban odafigyelni, szabályozni az ottani parkolási rendet. Hovatovább és azért kapcsolódik a buszjárathoz -, mert fölvetődhet, ha ott lehet busszal közlekedni, abban az esetben ha két oldalt nem szűkítik le a parkoló járművek az útvonalat, akkor adott esetben ki lehetne alakítani egy közvetlen kórházi parkolót ott a belső parkolónál, ahol a hely mindenképpen ehhez a terepet biztosítja. Tehát nem biztos, hogy a maroslelei járatot kell ezzel terhelni, vagy azt esetleg ebbe az irányba is bevinni, jóval közelebb vive ezzel a betegeket a kórház, illetve a rendelőintézet bejáratához. Én ezt csak azért vetettem fel, mert érdemes lehet ezen is elgondolkodni, de ennek feltétele, hogy rendet tudjunk teremteni ott a parkolással, mert jelen pillanatban a buszok oda képtelenek lennének bemenni, ez jól látható. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Tessék parancsolni, további kérdés, észrevétel, vélemény van-e. Martonosi György képviselő úré a szó. Dr. Martonosi György országgyűlési képviselő: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Engedjék meg, hogy a Volán társaság képviselőjéhez intézzek egy kérdést. Tudjuk azt, hogy főleg a reggeli órákban nagyon sokan járnak be például Szegedre autóbusszal dolgozni, tanulni, egyéb ügyeiket intézni, sőt nagyon sokan a piacra is. Többször beszéltünk már erről a kérdésről a vezérigazgató úrral. A reggeli zsúfoltság enyhítésére most felhasználva az alkalmat megkérdezném, milyen további intézkedéseket terveznek. Ez a lépés, ami most itt úgy néz ki konszenzussal elfogadásra került, ez mindenképpen jó a Makón, helyben közlekedő emberek részére, de várhatóan tovább növeli majd azt a zsúfoltságot, ami a reggeli buszokon amúgy is tapasztalható. Tehát valószínűleg új járat beállítására lesz szükség, hogy ezt a többlet forgalmat le tudják vezetni. Ezért szeretném kérdezni, hogy januártól van-e elképzelés ennek a reggeli zsúfoltságnak az enyhítésére? Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel, vélemény? Bodzsár Erzsébeté a szó. Bodzsár Erzsébet képviselő: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő társaim! Marosvári Attila hozzászólásához szeretnék hozzáfűzni néhány gondolatot, mint a terület képviselője. Az elmúlt években, de az elmúlt hónapokban is tettünk annak érdekében, hogy ez a típusú káosz megszűnjön. Ennek az lett az eredménye, hogy a Kórház utca mindkét oldalán megállni tilos táblákat helyeztünk el. Most türelmi idő zajlik és ennek következtében drasztikus lépések lesznek, tehát a büntetés is el fog kezdődni néhány héten belül. Én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy itt táblák vannak, a rendelő mögötti parkolót és a véradó mögötti parkolót is bizony használnunk kell. Ennél többet, én azt hiszem, hivatalosan nem tehetünk. Azzal tökéletesen egyetértek, hogy a helyi közlekedést ebbe az irányba is lehet hozni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen képviselő asszony, Bakos Gábornéé a szó. Dr. Bakos Gáborné képviselő: Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! Tulajdonképpen én is ezt szerettem volna hozzátenni, hogy ez a járat okvetlen kellene, hogy érintse a kórház területét, mert mondjuk egy idősnek a Wekerle utcáról eljutni a kórházhoz eléggé nehéz, visszafele ugyanolyan nehéz. Ezt a parkolási rendet viszont tényleg meg kell oldani. Tehát, itt a felsorolt járatok, a felsorolt állomások nem éppen ideálisak. Ezen még szerintem el kellene gondolkozni. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy igen drága szerintem ez a járat. Tehát ez az 1 km 336,- Ft és tulajdonképpen ezzel megterheljük a költségvetésünket másfél millióval. Most ez ingyenes járat lesz? Ezt szeretném még kérdezni. Dr. Buzás Péter polgármester: Igen, ez az előterjesztésből következik, hogy ingyenes járat. Tessék parancsolni, további vélemény? Tisztelt testület! Én már többször szorgalmaztam, hogy kössük össze várost a buszpályaudvarral, a város többi részét is a kórházzal. Ezt nekem a kollegák bebizonyították, hogy lehetetlen, valószínűleg a Volán képviselőivel ezt egyeztették. Én elfogadom azt, hogy a kis utcák nagy buszok számára nem túl kényelmesek, de mégis a Bakos Gábornéval értek egyet. Mégpedig akként, hogy vegyük ezt le napirendről, tárgyaljuk újra. Tarifához nem teszek hozzá semmit, mert be fogják bizonyítani, hogy ez ennyibe kerül. De azért nézzük át ezt a részét is és az a kérésem, hogy kerüljön be minden bizottság elé. És akkor januári testületi ülésre hozzuk vissza. Ennek az igazi bevezetése úgyis egy későbbi időponttól esedékes, tehát van még időnk átnézni, meggondolni. Az ingyenességben meg az volt bennünk, hogy

8 8 / 62 lehetne valamennyi tarifát kérni, az a nagyon kevés létszám ezen nem igazán segít. Inkább tegyük lehetővé azok számára, akinek az a kis pénz is még sok, tehát emiatt lenne ingyenes a járat. Viszont én is úgy gondolom, ahogy Marosvári Attila és Bakos doktornő, hogy valahogy mindenképpen meg kellene azt oldani, hogy a buszmegállót is ráfűzve kössük össze ezeket a járatokat a kórházzal. Mert a községekből amikor bejönnek a betegek, azoknak nem természetes az, hogy amikor felülnek a maroslelei buszra, hanyadik megállónál kell leszállni. Ha már pénzt áldozunk rá, próbáljuk megkeresni annak a módját, hogy hogyan közelítheti ez meg a kórházat. Egyelőre ennyi, aztán várjuk azt, amit a Bodzsár képviselőnő mondott, hogy most van a türelem ideje és azt követően esetleg valami más. Van-e még ehhez vélemény? Nincs. Nekem az a kérésem, hogy ezt az előterjesztést ne úgy vegyük le a napirendről, hogy alkalmatlan, hanem ezekkel a most elhangzottakkal kiegészítve egy átdolgozásra vegyük le akként, hogy lehetőleg a januári, de ha az egyeztetés ehhez kevés, legkésőbb a februári ülésre jöjjön vissza. Jó így? Akkor kérem, hogy ebben az ügyben ezt tekintsük határozati javaslatnak és szavazzuk meg. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 477/2003. (XII.17.) MÖKT h. Tárgy: Makó helyi autóbusz-közlekedés járatbővítése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makó helyi autóbusz-közlekedés járatbővítése tárgyú előterjesztést napirendről leveszi azzal, hogy történjen további egyeztetés annak érdekében, hogy az autóbusz-állomás érintésével a kórház kerüljön összekötésre a város peremkerületeivel. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átdolgozott előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület februári ülésére terjessze be. Határidő: februári testületi ülés Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Tisza Volán Rt. Szeged, Bakai Nándor u. 48. Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatóság 1. számú előterjesztés A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló helyi rendelet módosításáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szóbeli felvezetésként azt szeretném hozzátenni, hogy ami itt az előterjesztésben szerepel, a gyermekek ellátása érdekében a legszükségesebb tarifaemeléseket tartalmazza. Kérdés, vélemény, észrevétel? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: 4. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának 57/2003.(XI.18.)Makó ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998.(II.2.)Makó ör. rendelet módosításáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról.

9 9 / 62 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ugyanaz a fölvezető szöveg illik ide is, mint amit az előbb elmondtam. Ellátottak érdekében a legszükségesebb mértékben történnek díjtétel emelések a rendeletmódosításban. Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: 5. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának 58/2003.(XII.18.) Makó ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000.(III.30.) Makó ör. rendelet módosításáról Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 59/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 45/1995.(XI.30.)Makó ör. rendelet módosításáról 6. számú előterjesztés A közterület használatáról és a közterület használati díjakról szóló rendelet módosításáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Nagy Lajosé a szó. Tessék elnök úr. Nagy Lajos Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: Tisztelt testület! A Városüzemelési Bizottság ülésén, tekintettel arra, hogy két változatban került az előterjesztés felvezetésre és a B változat 5 igen, az A változat 4 igen szavazatot kapott. Tehát a bizottság a B változatot javasolja elfogadásra. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönjük szépen. Tisztelt testület! Én elfogadom a bizottsági javaslatot és mint előterjesztő, a B változat elfogadására teszek javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e még? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a B alternatívával kapcsolatban és javaslom, hogy fogadjuk el a bizottság állásfoglalását. A képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 60/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét a közterület használatáról és a közterület használati díjakról szóló 40/1995.(X.26.)Makó ör. rendelet módosításáról

10 10 / 62 "B" variáció 2. számú melléklet Sz. Közterülethasználat célja Egység K ö r z e t I. II. III. 1. közter-be 10 cm-en túl benyúló építményr. Ft/m2/hó 145, árusító pavilon, stand elhelyezése Ft/m2/nap 17 15, építési munkával kapcs.anyagok,szrek.elh. Ft/m2/nap alkalmi árusítás Ft/m2/nap idény jellegű árusítás Ft/m2/hó mozgó árusítás Ft/m2/nap áruminta elhelyezése Ft/m2/nap ideiglenes jellegű építmények Ft/m2/nap garázs elhelyezése Ft/m2/év közhasználatra még át nem adott ter. Haszn. Ft/m2/nap 11, hirdetőberendezések,cég, címtáblák elhely. - helyhez kötött (stabil) Ft/m2/nap mozgatható Ft/m2/nap épület közterületről látható homlokzatán vagy közterületen elhelyezett gépi automaták, gyűjtőhelyek kialakítása ( pld: TOTÓ-LOTTÓ) 13. reklámtevékenységet kísérő kulturális és sporttevékenység Ft/m2/nap Ft/m2/nap mutatványos és cirkuszi tevékenység Ft/m2/nap mezőgazdasági termék tárolása Ft/m2/nap Közterülethasználat hangosbemondó céljára 17. bérkocsik, taxik, állomáshelyei, állandó helyhasználatot igénylő gépjármű által elfoglalt hely 18. üzleti áruszállításhoz rak. Ter. Göngy. Tár. Ft/nap Ft/állomás/hó Ft/m2/nap

11 11 / kerthelyiség Ft/m2/nap A díjtételek az ÁFA összegét tartalmazzák 7. számú előterjesztés A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosításáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! Ezek a javaslatok egy inflációt követő módon kidolgozásra került javaslatok és van egy infláció fölötti javaslatunk is. Szeretném elmondani, hogy harmadik éve nem történt változás a piaci helypénzek díjában. Nagy Lajos elnök úré a szó. Nagy Lajos Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: Az előző témához hasonlóan itt is mind a két változat, megvitatásra került és a többség az A változatot támogatta 6 szavazattal. A B változatra 3 támogató szavazat érkezett. Így a bizottság nevében az A változat elfogadását javaslom. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A helyzet ugyanaz, mint az előbb volt, módosítom az előterjesztést akként, hogy az A változatot javaslom, szavazzuk meg. Kérem, szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 61/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét a vásárokról és piacokról szóló többször módosított 25/1995.(VI.22.)Makó ör. rendelet módosításáról Melléklet a /2003.( )Ör rendelethez A variáció 1. számú melléklet a 25/1995.(VI.22.)MÖKT rendelethez) Díjtétel alá eső áruk megnevezése Ft A./ Állandó pavilonok helyhasználati sátrak, padok bérleti, ill. helypénzdíjai: 1. Határozatlan idejű állandó árusítóhely 500 (pavilon) m2-enkénti bérleti díj/hó 2. Sátor felállítására bérelt terület - (gk. által elfoglalt területtel) bérleti díja m 2 /hó - piac kerítése felőli belső sátorsor mindkét oldalán közlekedési út felőli sátorsoron, és a piac egyéb területén Sátorban árusítók helypénzdíja m2/nap - - piac kerítése felőli belső sátorsor mindkét oldalán 85 - közlekedési út felőli sátorsoron, és a piac egyéb területén Pad bérleti díja/hó 700

12 12 / Fedett pad helypénzdíja Ft/pad 560 Kivéve: - használtcikk piac, két szélső fedetlen padsor Főközlekedési út melletti fedetlen padsor helypénzdíja Ft/pad Az út mellett felállítandó mobil elárusítóhely 560 (2 m-es, max. 3 m2) helypénzdíja 8. Amennyiben a pad mellett többletterület igénybevételére kerül sor, e terület helyhasználati díja m2/nap 130 B./ Járműről történő árusítás állatvásár kivételével városi piac területén: 1. Személygépkocsikról/nap Személygépkocsikról utánfutóval/nap Tehergépkocsiról (1,5 t)/nap Tehergépkocsiról (1,5 t felett)/nap Gépjárműről (1 t-ig)/nap Kézikocsiról/nap 200 C./ Szolgáltatási díja: 1. Hangoshirdetés szavanként Hirdetési plakát kihelyezése m 2 /hó WC használat Mérlegelési díj zsákonként Parkoló (Ft/alkalom) 80 D./ Állatok/db: 1. Ló, szarvasmarha, szamár Borjú, csikó 1 éves korig Sertés, juh, kecske Liba pulyka, tyúk, kacsa, nyúl Pelyhesliba, pulyka, kacsa Tojás 1 7. Naposcsibe 4 E./ Autóvásár helypénz díjai: 1. Személygépkocsi Lakókocsi 240

13 13 / Utánfutó Motorkerékpár 120 A díjtételek az áfa összegét is tartalmazzák 8. számú előterjesztés Az ivóvíz-szolgáltatás és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló Makó ör. rendelet módosításáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! Itt több variáció is van, kérdezem is a bizottságot, hogy a víz, csatorna ügyben melyik variációt javasolja elfogadásra. Hajdú Gábor Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, képviselő: Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a sok variációt és ebből egyhangúan a D változat mellett döntött, akár az ivóvíz, akár a csatornadíjjal kapcsolatban. Dr. Buzás Péter polgármester: További vélemény? Nagy Lajos bizottsági elnök úré a szó. Nagy Lajos Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: Hogy rövid legyek, ugyancsak a D változat mellett foglalt a bizottság állást, mind a víz, mind a csatorna ügyében, mind a bérleti díj, mind az árak tekintetében. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen, van-e további vélemény? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület, a D változatot teszem fel szavazásra azzal, hogy javaslom, szavazzuk meg. Először az ivóvíz díjtételéről szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 62/2003.(XII.18.) Makó ör. rendeletét az ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló többször módosított 11/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet módosítására Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, a csatorna díjtétel esetében is a D variációt szavazzuk meg. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 63/2003.(XII.18.) Makó ör. rendelete a csatorna-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló többször módosított 12/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet módosítására 9. számú előterjesztés

14 14 / 62 Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítás Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni, kérdés, észrevétel, vélemény? Mágori Józsefné képviselő: Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársak! A Vass & Vass 99 Kft. megbízásából szólok. Ők csináltattak egy szakvéleményt, sajnos ez nem lett kész a bizottsági ülésre. Ott is volt erről szó, de föl szeretnék ebből csak néhány mondatot olvasni. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. által a szállítás, szippantás tekintetében bemutatott részletes költségtervezetből kitűnik az, hogy nem számol semminemű tevékenység esetében nyilvánvalóan felmerülő irányítási, adminisztrációs, diszpécseri és ellenőrzési költségelemekkel. A szennyvíz-ártalmatlanítás ki nem részletezett költségelemei vélhetően ezen költségelemet is tartalmazzák, talán épp ezért magasabb is e téren a javasolt emelés. A költségelemet e két részre bontott díjkalkuláción belüli átcsoportosítása nyilvánvalóan a mindkét tevékenységet végző Víziközmű Kft. számára közömbös, ugyanakkor a Vass és Vass 99 Kft. számára előnytelen az ily módon közölt díjemelés. Ennyit olvasok föl, mert a többi az lényegtelen. Tulajdonképpen ők keveslik a szállítási költségre számolt nyolcszázvalahány forintot és sokallják az ártalmatlanítási díjat, tehát az arány nem jó. Azt mondták nekem most, hogy az ő cégüknél öten dolgoznak, abból hárman közvetlenül a szennyvízszállításban, de az irányítási és egyéb munkában még ketten. És annak a költségeit ez a díjtétel nem fedezi. Dr. Buzás Péter polgármester: Hadd kérdezzem meg, hogy ez akkor azt jelenti, hogy ők ennél nagyobb tarifát kérnek? Mágori Józsefné képviselő: Nem, összességében ugyanennyit kérnek. Dr. Buzás Péter polgármester: De végeredménye ez. Mágori Józsefné képviselő: Nem, összességében ugyanannyi, csak a megosztásában kérnének változtatást. Mondom, ez szerencsétlen abból a szempontból, hogy nem ért oda. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Mágoriné képviselőtársam, fölvállaltad, hogy ezt közvetíted, de mondd meg, hogy mi mit csináljunk. A Víziközmű kft. egy önálló kft., meghozza a közgyűlés azokat a döntéseket, amiket meg kell, megcsinálja az árképzést, az árképzésre javaslatot tesz, kialakítja a piaci stratégiáját, megbontja az árakat. Csak szeretném felhívni a figyelmed, hogy 10 millió forintos nagyságrendű járdaalapot adunk a víziközműnek azért, mert a 6000 m3-es szennyvíztelepet működteti m3-rel, de az ATIKÖFE nem adott kisebbre engedélyt. Valamilyen módon ezt nekik működtetni kell. Hogy mi azért most még olcsóbban fogadjuk be, még többet fizessünk az adóforintokból, hogy a Vasséknak több jusson, ez azért nehezen fogható. Nem hinném, hogy nekünk a testületnek, vagy a bizottságnak belső operatív ügyekbe bele kell szólnunk. Nem értem a hozzászólásod tartalmát, hogy ebbe mi mit tudunk tenni. Mágori Józsefné képviselő: Ők ezt mind azért csinálták, mert úgy érzik, hogy a vállalkozásuk teljesen ellehetetlenül. És valószínűleg ők nem tudtak megegyezni a vízművel. Ezt én csak gondolom, nem tudom. Dr. Buzás Péter polgármester: De hát ezt előre tudtuk, amikor az a 30%-os döntés született. Mágori Józsefné képviselő: Ők arra számoltak, hogy a szennyvíztisztító képesség az év végére a 100 m 3 -en felülemelkedik, és az ő 30%-uk is emelkedik. Ez nem teljesült és azt mondják, hogy ha marad ez a mennyiség és marad ez a díjmegosztás az ártalmatlanítás és a szállítás között, akkor ők ellehetetlenülnek. Erre megkértek engem, hogy elmondjam, valószínűleg ők lennének ebben kompetensek, nem én. Remélem, hogy helyesen mondom el, amit ők kérnek, de mégis tudatni kellett az itt jelenlévőkkel. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Értem, azért, hogy rögtön helyére kerüljön, csak azt mondanám el ezzel kapcsolatban, hogy akkor, amikor a legelején megszületett ez a 30%-os lehetőség a részükre, akkor már ennek a feszültségnek a magja benne volt. Ezt tudtuk szerintem mind a ketten. Én úgy gondolom, hogy ez a testület meghozta akkor a döntését, amikor azt mondta, hogy 30%, de kérlek, hogy mondd el nekik. Az előbb elmondtad azt, hogy az össz-szennyvízmennyiség nem nő, ezért a napi 100 m 3 nem tud nőni, és az ő 30%-uk nem tud nőni. Hát most én tisztelettel megkérek mindenkit arra, hogy termeljünk több szennyvizet, hogy legyen több az ő 100 m3-ük. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Egyébként nekünk volna, a városnak a legjobb, mert akkor a szennyvíztelepnél a deficit kisebb lenne. Az, hogy ez állandóan idetranszformálódjék a testület elé, ezt meg nem kellene. Én azt gondolom, hogy a 30%-ot megadtuk és innen próbáljanak szót érteni egymással. Én úgy gondolom, hogy nekik kellene talán szót érteni. Összességében én értem, hogy kicsi a tarifaemelés, még a hátterét is értem, csak a háttérben, ha megyünk Medgyesi Pál irányába azzal az igénnyel, hogy a szennyvíz ártalmatlanítási oldalát csökkentse, akkor a Medgyesi hozza azokat az adatokat, hogy a 10 millió fölött mennyi hozzájárulást kér még az önkormányzattól. Értem én, hogy a központi költség nincs ráosztva, hát ez a verseny. További észrevétel? Nagy Lajos Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: Tisztelt képviselő-testület! Javaslom, hogy abba az irányba menjünk el, hogy a szennyvízszállítás témájában legutóbb hozott rendeletünk szerint mi a Víziközmű Kft-vel vagyunk kapcsolatban. Ugyanakkor amit a polgármester úr is elmondott, lényegében pont a vállalkozás megóvása érdekében 30%-os kötelező kapacitást biztosítottunk a vállalkozónak. Ez a téma nem a képviselő-testületre tartozik, mert mi a Víziközmű Kft-vel vagyunk közvetlen szerződéses kapcsolatban. Az alvállalkozó a fővállalkozó bedolgozója.

15 15 / 62 Tekintettel arra, hogy a lobbitevékenységet a tulajdonos a bizottságunk felé is megpróbálta érvényesíteni, én elmondtam, hogy gyakorlatilag az átlagos inflációt vegyük 5-nek, már 4,6 vagy 4,7, ha jól tudom, ami ebben az évben adódik. Elfogadtunk ettől magasabbat, ami 8%-os emelést jelent, viszont semmi sem indokolja a 16%-os nagyságrendet. Úgyhogy én nem javaslom ezt a témát tárgyalni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen Szabó Sándoré a szó. Szabó Sándor képviselő: Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület! Ha jól értem, itt a két társvállalkozó között a nézetkülönbség abból adódik, hogy a Víziközmű kft. egy részletes kimutatást és költségelemzést végzett a tengelyen történő szállítás esetében. Azonban egy költségelemet nem hozott nyilvánosságra, ami a diszpécseri munkát jelenti. Most ha ez a költségelem itt bekerül, én föltételezem, hogy a kettőjük között lévő árajánlat, ez a 3% körüli különbség kiegyenlítődik. Tehát itt a társvállalkozónak a kifogása az, hogy nem teljesen valós adatok szerepelnek az árajánlatban, és ezért ő versenyhátrányba kerül. Felmerülhet a gyanú, az erőfölénnyel való visszaélésnek az esete, ami valószínű meg is állná a helyét. Dr. Buzás Péter polgármester: Nem tudom, én most megkérem azokat a képviselőket, akik ehhez úgy szólnak hozzá, hogy nyomjuk a Vassék vállalkozását, hogy gondolják már át, kit képviselnek ebben a testületben. Ez már az elején téma volt, amikor megállapítottuk a 30%-ot, akkor is elmondtam. Tisztelt képviselőtársaim, 10 milliót tettünk bele ebbe a rendszerbe. Nem tudom, hogy egy darab makói vállalkozást minden egyes árképzésnél kell-e úgy pátyolgatnunk, hogy ezzel 20 percet vitatkozunk testületi ülésen. A Víziközmű kft. 100%-ban önkormányzati tulajdon, 67%-ban makói tulajdon, a 10 milliót mi tettük bele és most vívódunk azon, hogy még mennyit tegyünk bele annak érdekében, hogy a Vasséknak valamit át tudjunk engedni. Mert lehet most azon vitatkozni, hogy ilyen költség, olyan költség, az a Víziközmű kft. mérlegében mindenképpen szerepel. Tehát a mi szempontunkból az rendben van. Azért egy akkora cég, mint a Vasséké nem ugyanakkora háttérirányítást igényel, mint egy Víziközmű kft. háttérirányítása. Nem hinném, hogy nekünk egy testületi ülésen az a dolgunk, hogy abba mélyedjünk el, vájkáljunk bele, hogy a központi költség milyen arányban oszlik, milyen arányban nem oszlik. Én azt gondolom, hogy nekik kellene megegyezni és árat nem úgy kellene elérni Vasséknak, hogy különböző testületi tagokat megkérnek, hogy lobbizzanak érte, hanem üljenek le Medgyesi Pállal, egyezzenek meg. Minden félévben, vagy évente legritkábban itt lesz az asztalunkon ez az ügy. Én úgy gondolom, hogy a Nagy Lajos elmondta, leszerződtünk, gesztust gyakoroltunk, 30%-ot beszállíthatnak, utána most már jó lenne a kezünket levennünk erről a dologról, mentjen a maga útján. Pláne önmagunk ellen ne hozzunk már döntést, mert ez nem szociális szféra. Ne növeljük a szennyvíztámogatást, a dolog vége ez. Mert lehet itt elemeiben is belefulladni, de a végén mindenki rá fog jönni, hogy erről van szó. Van-e még vélemény? További vélemény, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! A 9. számú előterjesztés ügyében azontúl, hogy volt ez a vita, bizottsági javaslat rendben van. Kérem, hogy szavazzunk. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 64/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 21/2003. (V.29.)Makó ör. rendelet módosításáról 10. számú előterjesztés Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Igen, a Pénzügyi Bizottság elnökéé a szó. Hajdú Gábor Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, képviselő: Polgármester úr, képviselőtársaim! A Pénzügyi Bizottság a 4,7% mellett foglalt állást. Szerepel itt 5% is, évben 4, 7% az infláció, ezért a Pénzügyi Bizottság a 4,7%-os inflációt figyelembe vevő díjtétel emelés mellett foglalt állást. Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben van, menjünk a 4,7% irányába a 2. számú melléklet szerint. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának

16 16 / 62 65/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 28/1999. (VII.1.)Makó ör. rendelet módosításáról 11. számú előterjesztés A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 66/2003.(XII.18.)Makó ör. rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 51/1996. (XII.19.)Makó ör. rendelet módosításáról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület, 15 perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. SZÜNET Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! Kérem, hogy foglalja el mindenki a helyét, folytassuk az ülést. 12. számú előterjesztés A évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi rendeletek felülvizsgálata. A képviselő-testület a napirend tárgyalásánál közmeghallgatást tart Dr. Buzás Péter, polgármester: Napirendünk tárgyalásánál jelen van dr. Dobóczki Károly hivatalvezető helyettes, az államkincstár megyei szervezetétől, akit szeretettel köszöntök. Haskó Pál az Agrárkamara titkára és Kelemen Ferenc, a Csongrád Megyei Iparkamara képviseletében, aki a Makó és térsége csoport vezetője. Tisztelt hölgyeim és uraim. Napirendünk a évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi rendeletek felülvizsgálata. Ez az előterjesztés az építményadó bevezetésének témáját is magában foglalja és emiatt úgy gondolom, hogy napirendjeink között az átlagos érdeklődésnél nagyobb odafigyelést fog kapni. Tisztelt hölgyeim és uraim. A napirend tárgyalásánál szóbeli felvezetésként én azt szeretném mondani, hogy az előterjesztés tartalmazza azt, hogy iparűzési adó, építményadó, gépjármű adó ügyben miket tettünk. Szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani, hogy a napirend tárgyalása közmeghallgatás is, ami azt jelenti, hogy a tárgyalás során a teremben ülők közül bárki, akinek véleménye van, elmondhatja a napirendhez kötődő észrevételét. Maga az előterjesztés az adóbevételek felhasználását taglalja és engedjék meg a jelenlévők, hogy én most az új adóra, az építményadóra fókuszáljak, arra koncentráljak. Nem volt könnyű az a vezetői, irányítói döntés, amikor eldöntöttem magamban, majd eldöntöttük vezetőtársaimmal együtt, hogy ezt az előterjesztést előkészítjük és idehozzuk. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim. Bevezetőként azt szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani, hogy a helyi adózásról szóló törvény 91-es keltezésű. A 91-es keltezés jelzi azt, hogy azóta egy-két módosítást végrehajtottak rajta, de ez a jogszabály a rendszerváltás hevében létrehozott és megalkotott jogszabály. A jogalkotó nem egy adónemet határozott meg helyi adóként, hanem többfajta adótárgyat célzott meg, és azt mondta a jogalkotó akkor, hogy mindenkitől körülbelül annyi helyi adót szedjen be vagy legyen lehetősége beszedni, amennyi a teherbíró képességéhez passzol. Elhangzott az előkészítő beszélgetésen az, hogy egy téglagyárat, hogy lehet az aranyművessel összehasonlítani. Úgy lehet összehasonlítani, hogy a téglagyár nagy felületet használ és ott az építményadó esik nagyobb súllyal a latba, viszont a forgalma kisebb, emiatt relatíve kisebb iparűzési adót fizet. Így mondjuk egy aranyműves, bár nagyon sajnálom, hogy Makón nincsen aranyműves, az lényegesen kisebb területen dolgozik. Tehát az építmény után kevesebbet fizet, de a forgalom után többet fizet, mert az iparűzési adó ezt a problémát kezeli. Az előkészítő beszélgetéseknél több észrevétel hangzott el azzal kapcsolatban, hogy ez az összehasonlítás csak az építményadónál nem jön ki. Ez igaz, de a helyi adó

17 17 / 62 rendszernél kijön. Hogyan jön ki, milyen mértékben? Olyan mértékben jön ki, amilyen mértékű a jelenlegi magyar gazdaság fejlettségének állapota. Nem lehet a magyar gazdaságot a holland, a francia vagy a német gazdasághoz hasonlítani, mert ott azért kiforrott már a termelés feltétele döntő mértékben, és ott egységesebb adónemekkel tudnak operálni. Miért kell az adó eszközéhez nyúlni? Engedjék meg a jelenlévők, hogy emlékeztessek arra, hogy amikor az iparűzési adót mi bevezettük 95 tájékán, akkor szintén óriási érdeklődés volt. Nem azt mondom, hogy óriási felháborodás, mert én tapasztaltam mást is. Azon a pénteki vállalkozói fórumon, ahova 500 főt összehívtunk, abból eljöttek körülbelül hatvanan, közben menegettek el, és a végén szimpátia szavazást csináltunk. A szimpátia szavazáson az építményadó bevezetésével kapcsolatban 28 igen, 18 nem szavazat született, ami azt jelentette, hogy a város fejlesztése érdekében, bár nem örömmel, de a vállalkozóknak az a rétege, akiknek fontos a város fejlődése, az adóbevezetése mellett szavazott. Tehát ennek a fórumnak ez az eredménye. Nem azt mondom, hogy mindenki, hanem akik esetleg ellene vannak, ellene gondolkodnak, azoknak szeretném figyelmébe ajánlani, hogy 95-ben hasonló volt a hangulat, aminek a keretei között ezt bevezettük. Mindenkinek figyelmébe szeretném azt ajánlani, hogy azóta a bevezetett iparűzési adó Ft tényleges adó forintot jelentett nálunk, ami rengeteg fejlesztésnek teremtette meg az alapját. Megint csak ajánlom mindenki figyelmébe azt, hogy amellett megvalósított intézményátszervezésnek köszönhetően az azt követő évben Makónak 400 millió forint volt a fejlesztési önereje. Pártoktól függetlenül mindegyik kormány jelesre vizsgázott abban, hogy ezt szép fokozatosan leépítette úgy, hogy most a 120, maximum 150 milliónál tartunk a fejlesztési önerőt illetően. Teljesen mindegy, hogy szocialista vagy polgári kormány volt, a helyi önkormányzatok önerejét, igen tisztességesen elvárta tőlünk, hogy működésre fordítsuk. Amikor én idekerültem polgármesternek, ezt elmondtam a vállalkozóknak is és elmondom most is, akkor Marosvári Attila volt az alpolgármester és több fórumon szemünkre vetették azt, hogy Hódmezővásárhely hogy elhúzott Makóhoz képest és hogy milyen fejlesztéseket valósított meg. Mindenkinek tisztelettel ajánlom figyelmébe, Rapcsák polgármester úr, aki akkor Hódmezővásárhelyen polgármester volt, 91-ben az összes helyi adót csúcsra járatva bevezette. A vásárhelyi produktum mögött az az önerő ott volt, amiből lehetett produkálni. Elődömnek, Sánta Sándornak tették szóvá, hogy ő miért nem vezetett be helyi adót és miért nem tudott fejlesztéseket megvalósítani. Had mondjam el, ha mi nem vezetjük be akkor az iparűzési adót a helyi adók közül, nem épülhetett volna meg a Hagymaház, nem épülhetett volna meg a gimnázium rekonstrukció, de nem tudtuk volna azt a 58%-ról 90%-ra történő útépítési programot sem megvalósítani sok más fejlesztés mellett, amit menet közben meg tudtunk csinálni. Tehát mi ezt a helyi adót, akkor tudva ennek az eredményét, hogy mit akarunk belőle csinálni, ugyanazért vezettük be, amiért most bevezetni tervezzük, azt az utolsó adónemet, a helyi adók közül, mert a foglalkoztatotti adót nem tervezzük bevezetni, ami ma még bevezethető. Tehát, összegző érvként had mondjam el, hogy ebben a megyében, Kistelek kivételével minden városban be van vezetve az iparűzési adó mellett az építményadó is, és ennek a mértéke eltérő. Mórahalmon 200 Ft, Csongrádon 200 Ft, Szentesen 300 Ft, Hódmezővásárhelyen 300 Ft, Szegeden 400 Ft. Ennek az átlagaként, ennél az adónemnél van egy 300 és egy 500 Ft-os alternatíva. Az 500-ast is komolyan gondoljuk, hogy lássuk, hogy azzal milyen bevételeket tudnánk elérni, de én megmondom őszintén, hogy a 300 Ft az, amire komolyan gondolok, mert az előzetes prognózis becslés értelmében ebből minimum 50 millió Ft-os árbevétel várható. Én remélem titkon azt, hogy ennél több egy kicsivel, pár tíz millióval, de 50 millió várható. Le fogom vetíteni majd a Nemzeti Fejlesztési Terv eddig megjelent operatív programjának azokat az elemeit, amelyik 2,5, 3, 5, 7%-os és 10%-os önerő biztosítása mellett megmutatja azt, hogy milyen célokra lehet felhasználni a későbbiekben ezt a bevételt. Magyarul ha azt mondjuk, hogy ennek a várható bevétele évente folyamatosan 50 millió Ft, akkor ez évente folyamatosan 1 milliárdos fejlesztést tesz lehetővé a városnak. Ha ezt nem vezetjük be, akkor azért követünk el bűnt a város lakosaival szemben, a gyerekeinkkel szemben, mert az a lemaradás, ami ma jelzi Makó lemaradását Vásárhelyhez, Szenteshez képest, az a lemaradás évi 1 milliárdos fejlesztési lehetőséggel, évi 1 milliárdos fejlesztés lemaradásával növeli azt a távolságot, ami van a két vagy három település között. Én tehát úgy gondolom, hogy emiatt célszerű bevezetni ezt az adót, mert ez fejlesztésre fordítható, hitem szerint ebben a ciklusban biztos, de bízom benne, hogy a későbbiekben is. Úgy gondolom, hogy egyúttal ez az adó, a makói vállalkozókra nem ró olyan terhet, ami elviselhetetlen. Nem ró azért, mert a vásárhelyiek hasonló vállalkozók, mint a makóiak, azok 91 óta fizetik az adót. Az összes többi városban, Kisteleket leszámítva, 4-8 év óta szintén fizetik ezt az adót az ottani vállalkozások. Tehát a makói vállalkozók ugyan olyan külső gazdasági körülmények mentén, ugyan olyan helyzetbe kerülnek most, mint más településen, ami jellemző a vállalkozókra. Miért nem elviselhetetlen ez a vállalkozások számára és miért lehet bevezetni még? Azért, mert a kicsik közül nem érinti azokat, akik a tevékenységük végzéséhez maximum 20 m2-t használnak, mert eddig is fizették a magánszemélyek kommunális adóját. Tehát az a fodrász, kozmetikus vagy cipész, aki 20 m2 alatti műhelyben dolgozik, az eddigi Ft helyett, annyiszor 300 Ft-ot fizet, ahány m2-t használ. Ha valakinek 20 m 2 helyett 30 m 2 a kozmetika szalonja, akkor a plusz 10 m 2 a kiadás neki, tehát az eddigi Ft helyett, amit magánszemélyek kommunális adójaként most is fizet, ahelyett fizetni fog a plusz 10 m 2 után Ft-ot éves szinten. Tehát ez a bizonyos tehernövekedés egyszerűen demagógia, ha valaki azt mondja, hogy a kisvállalkozókat és a kényszervállalkozókat sújtja, mert pont a kicsiket nem érinti, mert gondolom, hogy senki nem hiszi azt, hogy 100 m 2 körüli vállalkozó az kényszervállalkozó. Én úgy gondolom, hogy az már nemcsak a saját munkaerejét előállító, hanem netán alkalmazottat is foglalkoztató vállalkozó, ott ez 100 vagy 120-szor 300 Ft az annyi, viszont abban is biztos vagyok, hogy egy átlagosan vagy gyengén működő cégnél nem hiszem el, hogy az általa befizetett 30 vagy Ft juttatja csődbe, teszi tönkre azt az adott vállalkozást. Egyszerűen ez nem létezik. Magyarul a kicsiket ez nem érinti. A közepeseket és a nagyokat érinti. Egy adónak az a célja, hogy kapjunk pénzt. Nem az, hogy visszaadjunk, hanem nekünk bevételünk legyen, mondjuk 50 millió és mondjuk az 1 milliárdos fejlesztést tudjuk megcsinálni. Milyen probléma lehet a nagyoknál? A nagyoknál lehet a hatékonysági probléma. Tehát nem mindenki termel a PHOENIX színvonalán, hanem

18 18 / 62 vannak üres helyiségek, vannak kisebb vállalkozóknál is olyan üres m 2 -ek, fórumon vetődött fel, ha betegség miatt mondjuk valaki csak 1/10-ét használja a telephelyének, akkor a méltányosság kategóriája az, amiben ezt a problémát kezelni lehet, és akkora adót megállapítani, ami nem lehetetleníti el. Ugyan ebbe a kategóriába tartozik az én véleményem szerint a téglagyár esete és a Zöldért-nek, mint felvásárlónak az esete is. Például a Zöldért helyén működő Hagyma Kft. képviselője, aki itt volt a vállalkozói fórumon ő elmondta, hogy őket 9 millió Ft-tal érinti ez az adó, és elmondta, hogy ha ezt nekik az egyik évről a másikra meg kell fizetni, akkor ellehetetlenül a cég. Persze, hogy nem az a célunk, hogy ez bekövetkezzen. Ez is valami olyan, hogy az egyedi méltányosság kategóriában meg kell találni azt a módot, hogy a még elviselhető adó mértéke beszedésre kerüljön. Valahol a barátság alapja a pontos elszámolás, ugyanakkor a többiek ne tudjanak arra mutogatni, hogy te ezt csináltad, így, úgy, amúgy. Ennek olyan egységes elvek mentén meg kell találni a rendező elveit, amit szintén ismertetünk a vállalkozókkal, hogy az adó megállapítás egységes elvek mentén történik és emiatt csődbe nagyvállalkozás ne kerüljön. Ez a méltányossági kategóriában kezelhető. Azt gondolom, hogy nagyon fontos még az, hogy azok a területek, cég esetében sajátos a helyzet, de van a másik szövetkezet, például a Vas-fém Ktsz. helyén dolgozó cég is nagy területeken kisebb gépeket használ. Tehát az ilyen régi telephelyek kihasználtságát szintén a többi vállalkozóval egyeztetve meg kell nézni, mert nekem fő kontroll azoknak a vállalkozóknak a véleménye is, akik látják, hogy mit mire lehet használni, hogyan lehet használni, hogy esetleg itt milyen méltányosságot lehessen gyakorolni. Az üresen álló területeken, az a célunk, hogy ne adóztassuk meg, de a méltányosságnál azt ki kell találni, hogy ebből ne az jöjjön ki, hogy egy évben egyszer januárban vagy márciusban, amikor az adóbevallást készítik, addig kiürítik a helyiséget, hogy ne kelljen egész évben adót fizetni. Tehát ennek az idősávjait, ellenőrzés módját, a kontrollt, ezeket az elemeket meg kell találni, hogy hogy tudjuk ezt igazán helyre tenni. Ne felejtsük el, hogy összességében itt a cél a lehetetlenülés elkerülése. Nem az a cél, hogy sehonnan ne szedjünk adót, mert akkor minek vezetjük be. Az a cél, hogy ezt az adót beszedjük, de ezzel ne tegyük tönkre a vállalkozókat. Felvetődött az előkészítés során még egy olyan gondolatmenet, ami nekem is szimpatikus, szintén a méltányosság során lehet, hogy egy év múlva tudunk erre visszatérni, hogy konkrétan hogy tudjuk ezt majd szabályozni. Arra mindenképpen fel kell készülni, hogy valamilyen logikát találjunk ki azoknak a vállalkozóknak is, akik mondjuk brüsszeli pályázatra pályáznak vagy a magyar nemzeti rendszerben pályáznak, akkor az ő számukra valamilyen kedvezmény biztosítható legyen. De ezt a EU harmonizációval szinkronba kell tenni, mert azt ismerjük, hogy ott ez a bizonyos tilalom működik. Ezt végig kell gondolni. Még egyszer had mondjam, hogy összességében ezek a kedvezmények körülbelül e körül a csoport körül alakulnak, viszont a cél nem az, hogy ezáltal teljes mentesség legyen, hanem a cél az, hogy mondjuk a nagyon nem hatékonyan termelő területek, mint például a téglagyár, az ne kerüljön lehetetlen helyzetbe ezen adó bevezetéseként. Összességében még egyszer had mondjam ki, hogy Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Mórahalmot nem is nagyon emlegetem, mert lényegesen kisebb, maradjunk Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád összehasonlításánál, objektíve a gazdasági helyzet különbsége között nincs akkora különbség, hogy most ezért ezt az adót ne kellene bevezetni. Én úgy gondolom, hogy az aszály és a mezőgazdasági termelés kiesése, mint vásárló erő, mindenütt megjelent több kevesebb mértékben, de mindenütt maradtak fenn különböző nagy cégek: Makón a lineár alatt történő hagymatermelés lehetett jövedelmező, Szentes környékén az Árpád és a Termál Tsz-nek a visszamaradt üvegházai lehettek, de az nem tömegeket érint. Az általában most is nagy vállalkozások kezén van. Összességében a tömegvállalkozás szolgáltatástól kezdve a kis- és középvállalkozásokig a helyzet úgy gondolom, hogy hasonló. Adókedvezmények ügye. Az, hogy miért 300 Ft, azt már elmondtam. A 400, 200 átlagában 300 van. Valahol ennek az adónak a 35%-át be lehet tudni az iparűzési adóba, valahol más különböző kedvezményeket kitalálnak. Ez teljesen rendjén való. Én azt gondolom, hogy mindenütt az önkormányzat saját bevételrendszerén belül kell elhelyezni a kedvezményeket és had tegyem hozzá, hogy nálunk az iparűzési adóban, Csongrád megyében teljesen egyedülálló módon, de még országosan sem hallottam erre példát, az iparűzési adó összegének 12%-át minden vállalkozás sport, kultúra, iskola, civil szervezetek támogatására tudja felhasználni. Ami máshol az, hogy betudom teljes egészében 35%-ba, vagy ebbe, abba, amabba ezt a fajta adót, az nálunk az a speciális kedvezmény, amivel más nem rendelkezik, ez a bizonyos 12%. Nem megy az, hogy mindenhonnan összeválogatom a kedvezményeket, minden kedvezményt ide beteszek, meghagyom még a sajátomat is, és utána ily módon, mint a legkedvezőbb adófeltételt hozom össze, mert akkor ez megint valahova odavezet, hogy akkor nem kell bevezetni az adót. Összességében ezek a kedvezmények azt eredményezik, hogy az adóbevétel eredményeként az az 50 millió Ft, nem győzöm elégszer elmondani, ami az 1 milliárdos fejlesztést lehetővé teszi, akkor az nem jön be. Adó ügyben én azt tartom még nagyon fontosnak, hogy egy-egy ilyen norma megállapítása nem könnyű. Az iparűzési adónál sem volt könnyű. Én azért tudom felvállalni, és bízom benne, hogy sokan ebben a testületben azért tudják felvállalni ennél az adónemnél az igen gomb megnyomását, mert nekem személy szerint nem mindegy és bízom benne, hogy ebben a teremben többségben vagyunk azokkal, akiknek nem mindegy az, hogy mondjuk év múlva, akkor már mondjuk nyugdíjasan, milyen fejlettségű, milyen típusú városban sétálgatunk. Nem mindegy az, hogy nekem a 3 vagy 4 gyerekemből, ha visszajön Makóra 1 vagy 2 itt élni, milyen körülmények közt fog ebben a városban élni. Mivel az összes többi városban, a többi adónem mellett már ez x ideje be van bevezetve, emiatt, ha ezt nem lépjük meg, a lemaradásunk 50 millió bevétel esetén évi 1 milliárddal nő azokhoz a városokhoz képest, ahol ez már megtörtént. Én ezt látom erkölcsi alapjaként annak a döntésnek, amit most én azt javaslom, hogy hozzunk meg és vezessük be ezt az adónemet. Befejezéseként bemutatom azokat a kliséket, hogy ezt körülbelül mire lehet a későbbiekben használni. Mi előtt odamennék még egy motívumot had mondjak el. Nemcsak az én elképzelésem a városfejlesztés, hanem bízom benne, hogy ebben a teremben többen vagyunk, akiknek ez a városfejlesztés fontos. Kell lenni egy szűk rétegnek, kell lenni 13 embernek minimum, aki ilyenkor megnyomja az igen gombot, csak a többiektől, akik esetleg nem nyomják meg az igen gombot, már előre azt kérem, hogy amikor ezek a milliárdos fejlesztések megvalósulnak, akkor ne érezze azt, hogy ez a saját produktuma is, mert nemcsak a pozitív pályázati gombok megnyomása fejleszti a várost, hanem annak az anyagi

19 19 / 62 alapjának a megteremtése jelenti azt. Még annyit had tegyek hozzá, hogy a választási kampányomban is az hangzott el, hogy lakossági építményadót nem vezetünk be, hiszen azt egyébként sem lehetne bevezetni. Nem helyes ebből politikát csinálni. Most kérem, hogy induljon el a projektor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arról van szó, hogy jelenleg az Európai Unióhoz való csatlakozásunknál a nemzeti fejlesztési terv, az a kiinduló pont, ami mutatja azt, hogy körülbelül milyen célokra tudunk pályázni. A Miniszterelnöki Hivatal mögött van a Promei Kht., aki kidolgozza azokat a fejlesztési célokat, amikre később pályázat lesz kiírva. Ez az operatív program. Most nem mind az öt operatív program kerül levetítésre, hanem itt csak és kizárólag ismeretterjesztési céllal, azokat a kliséket adjuk le, amelyik valamilyen módon kötődik ahhoz a döntéshez, ami most előttünk van. Az első a gazdasági versenyképesség operatív programja, aminek a fő célkitűzései ezek. Beruházás ösztönzés, kis- és középvállalkozás fejlesztések, kutatásfejlesztés, információs, társadalom-, gazdaságfejlesztés, technikai segítségnyújtás. Ebben a szférában általában a magánszféra tud pályázni, és a támogatás mértéke 40-75%-ig terjed. A mai nemzeti támogatási rendszerben ennél lényegesen kisebb, maximum 50%-os volt a támogatás, mezőgazdasági területen lényegesebb kevesebb. A humán erőforrás fejlesztés operatív program a következő. Az előző a privát szférát érinti, tudni kell azt a % számot, amit mondtam, erre a konkrét pályázatok később lesznek kiírva. Humán erőforrás fejlesztés operatív program stratégiájának prioritásai a következők: aktív munkaerő piacprofitált támogatása, társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, egész életen át tartó tanulás, oktatás, szociális, egészügyi infrafejlesztés, alkalmazkodó képesség a vállalkozói készségek fejlesztésére. Ebből az oktatás, szociális és egészségügyi infrafejlesztés. Körülbelül ez az a fejlesztési cél, amibe a különböző oktatási intézmények, általános iskolák infrastruktúrája, tehát magának az épületnek a felújítása, a berendezései tartozik bele, és az ehhez kötődő önerő már ennek a részletes kliséjén megjelenik 10%-os önerő igénye. Tehát 90% össz brüsszeli és nemzeti finanszírozás, 10% az, amit a helyi önkormányzatoktól elvárnak. Itt a 10%-ot ajánlom mindenkinek a figyelmébe és az oktatás, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztés. Az oktatáson kívül az egészségügy, szociális szféránál különböző beruházások, belső fejlesztések 10%-os fejlesztést kapnak. A regionális fejlesztés operatív programja annak a fő célkitűzései, turisztikai vonzerő erősítése, térségi infrastruktúra és települési környezetfejlesztése, humán erőforrás fejlesztés regionális fejlesztése. Ötödik az aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztés. Itt az alsó sor, az hogy miről szólhat, turisztikai, marketing eszközök fejlesztése. Az alsó sort szeretném figyelmükbe ajánlani. Saját hozzájárulás 2,5-3,5%-os. Valahol az 5% onnan indul ki, hogy a felső határ a mostani címzettben megszokott 10%-os önerő igény és van olyan, ami 2,5%-os. Tehát összességében egy 5% körül gondolom én, hogy össze lehet hozni. Lehet, hogy ennél többe kerül egy kicsit, de körülbelül 5% körül érzem a saját erő szükségletet. Kereskedelmi szálláshelyek, ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Itt a saját hozzájárulás 70%, de lehet 50-60% is. Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése, pályázat ablaknál. Periférikus helyzetű kistérségek összekötő-bekötő útjainak felújítása, kiépítése. Ipar területhez logisztikai területek kiépítése. Az első bekezdésre helyezném a hangsúlyt. Itt a Makó-Királyhegyes, Makó-Rákos-Óföldeák összekötő utak esetében jelenleg azt jelenti, hogy 10%-os önerővel megoldható. Én az 5%-ot úgy tudom elképzelni, hogy ez nemcsak minket érint, hanem érinti a Közútkezelő Kht-t is, esetleg érinti a megyét, tehát itt egy ilyen típusú mozgástérrel saját erő koordinációval lehet egy 5%-ot elérni. Városi területek regionálása, pályázati ablak, cél a helyi önkormányzatok által irányított innovatív város rehabilitációs akció végrehajtásának elősegítése. Itt város rehabilitáció képzelhető el 10%-os önerő mentén. Eddig városközpont rehabilitációban bent van egy pályázatunk, az Orpheus, ami azt jelenti, hogy 750 millió forinttal a Koronánál a hátralévő szállodai szobákat kívánjuk rendbe tenni, valamint a főtérnek a visszamaradt részét. A másik 250 millió Ft-tal pedig ennek a megközelíthetőségét szeretnénk elérni. Ez azt jelenti, hogy különböző út rekonstrukciókra, ebbe szélső esetbe beleértem a járdaépítést is, hozzávetőlegesen 750 millió Ft-ot sikerülne szerezni 10%-os önerővel. Általános iskolai oktatási intézmények, infrastrukturális fejlesztése pályázati ablak, saját hozzájárulás 5%. Itt van az, amire az előbb utaltam. Külön ablakban, hogy különböző iskolatípusoknál azok a rekonstrukciók, amiket sok iskola vár, 5%-os önerővel oldható meg. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program. Ennek a prioritása a környezetvédelem fejlesztése és a közlekedés infra fejlesztés. Vízminőség, ivóvízminőség javítása. Erről nem beszélnék többet, mert a múltkor a beszámoló mindenki számára világos volt. Egyébként hál istennek a régió rálépett arra, hogy ezt az ivóvízminőség javító programot megpróbálja sínre tenni és ebben mi beintegrálódunk. A szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése. Itt szeretnék visszautalni arra, hogy volt az ISPA pályázatunk, ami nem nyert. Ez azt jelenti, hogy Makó-Kiszombor-Maroslele-Földeák-Apátfalva-Magyarcsanád, mintegy 42 ezer lakos egyenértékben olyan pályázatot állítottunk össze, hogy csak azért nem nyertünk, mert kevés volt a lakos egyenérték. A különböző megyei városok, nagyobb régiók esetében ezer lakos egyenértékű projekteket finanszírozott ki Brüsszel. Érthető az ő céljuk is. Egy-egy pénzbefektetéssel minél nagyobb területen akarják rendbe tenni a környezetvédelmet. Ugyanakkor az idén már voltunk a Környezetvédelmi Minisztériumban, a Miniszterelnöki Hivatalban, ahol elmondták, hogy a Makó és térsége projekt kidolgozása olyan minőségű, olyan jó, hogy kettő ilyen van az országban, és akkor, amikor a brüsszeli odaítélés eléri azt a szintet, hogy a 42 ezer lakos egyenérték is támogatható, akkor a Makó és térsége térségi mintaprojektként az elsők között kapja meg azt a lehetőséget. A jelenlegi brüsszeli keretleosztás szellemében, ha nem esik ki egyetlen egy pályázat sem, akkor ennek az indítás lehetősége 2007-ben adott, ha esik ki valamelyik pályázat, mert nem jön össze a pénzügyi fedezet vagy a szerződés, lakossági együttműködés nem áll úgy, akkor hamarabb is előfordulhat. Had mondjam el, hogy testületi döntés alapján Éhn József szakértővel szerződést megkötöttünk, a térségi projekt pályázat átdolgozására, és a kohéziós alapra benyújtható állapot hozzávetőlegesen májusjúniusra várható, vízjogi engedélyeknek a megerősítésével. Ez 44 millió euros pályázat. Ez a mindenkori euro árfolyamtól függően milliárd forint. Eddig úgy tudtuk, az ISPA-ban úgy volt, hogy 10%-os önerővel lehetett megcsinálni. Éhn úrral kétszer beszéltem, mióta ezt a táblázatot láttam, itt mindenki láthatja, hogy 70% EU, 30% nemzeti fejlesztési forrás, aminek a megoszlása az, hogy 25% kormányzati és 5% önerő. Magyarul a 12 milliárdos szennyvízprojektünk, ami 2007-től legkésőbb egy három-négy év alatt megvalósul, eddig 1milliárd 200 millió Ft-ot kellett volna beletennünk, most

20 20 / 62 már nagy valószínűséggel elég lesz 600 millió önerő ezzel a bizonyos 5%-kal. Speciális hulladékok kezelése, pályázati ablak. Itt van egy olyan 75%-os támogatás és látjuk, hogy valahol 25%. Én ebbe az ablakba tudom elképzelni azt, ami biogáz üzemként megépíthető, akkor ha ebbe az önkormányzat is kénytelen lesz, hogy beleszálljon. Itt had mondjam el, hogy van egy német kapcsolatunk. Ez a kapcsolat jelentheti azt, hogy a brüsszeli technikája a pénzhez jutásnak hogyan történik. Ebbe a vállalkozók már be vannak vonva. Energiagazdálkodás %-os támogatás, megújuló energiaforrások felhasználások növelése. Napenergia, szélerőmű, biomassza, de ide különböző intézményi energia racionalizálási programok is beférnek az én információim szerint. Agrár vidékfejlesztés, ez igen érdekese. Ennek nagyon kevés az önkormányzati vonzata, vetítsünk le belőle egy-két képet. Mezőgazdasági termelés, élelmiszer feldolgozás, versenyképesség javítása, környezetbarát fejlesztés, földhasználat, vidékfelzárkóztatás. Versenyképes alapanyag termelés, élelmiszer feldolgozás és a vidéki térségek fejlesztése. Igen. Önkormányzatok szempontjából ennek a két ablaknak van jelentősége. A külterületű utak építése, felújítása, helyi piacok és felvásárló helyek építése és felújítása. A külterületnél a 25% önerőt nagyon markánsnak érzem, de majd meggondoljuk, visszatérünk rá, ezt meg kell fontolni, viszont a piac bővítésnél ennyire kedvező lehetőség még sehol nem volt, mint itt. A kistérségi településeket érintő, az pedig körülbelül így néz ki. Nagyon sok olyan ablak van, ahol a 0%-ra is rá lehet mozdulni. Foglalkoztatás stb. Itt ennél az ablaknál had mondjam el, hogy a pályakezdő mezőgazdaságiak támogatása szintén nagyon sok helyen 0% önerővel is elképzelhető. Köszönöm szépen. Én ebben az ügyben ennyit szerettem volna mondani. Tisztelt testületi tagok, hölgyeim és uraim! Én felvezetésként az építményadóhoz kötődően elsősorban ennyit szerettem volna elmondani és ezeknek a gondolatoknak a jegyében bocsátom vitára az anyagot. Kérem mindenki fontolja meg. Nemcsak arról van szó, hogy általában 50 millióval 1 milliárdos fejlesztést lehet megvalósítani, hanem ami eddig ismert, ennél már lényegesen több ismert, csak az még nincs levetíthető állapotban. E hét pénteken is jön a Miniszterelnöki Hivatalból Nagyér-re egy munkatárs, aki konkrét pályázati kiírásokat hoz. Ez olyan, mint az élet, hogy megy tovább, folyik tovább. Abban maradtunk a Promei Kht. ügyvezetőjével, hogy amikor január végén eljön Makóra akkor már nagy valószínűséggel az addig kidolgozott konkrét pályázatokat is hozza magával, délelőtt ezt az apparátusnak és a községi polgármestereknek fogja levetíteni, délután pedig a helyi vállalkozóknak. Talán még annyi tennék hozzá, helyi vállalkozók szempontjából fontos ez, hogy a Fejlesztési Kht. feladatul kapta, és el is kezdte körbe járni valamennyi munkáltatót Makón, olyanokat akik számba vehetők, esetleg a tekintetben, hogy ilyen típusú pályázatot nyújtsanak be. Fontos, hogy ezek az információk eljussanak hozzájuk. Egyszerűen a vállalkozókat oly módon kell képbe hozni, hogy az érdeklődésüket is próbáljuk felkelteni. Én ezeket azért vetítettem le, hogy konkrétan ezeknek a fejlesztéseknek körülbelül ezek a várható irányai. Többet, akkor tudunk majd erről mondani, amikor a pályázati kiírás megjelenik. Most az ügyben kell meghoznunk, jelen pillanatban és az ezt követő egy pár hónapban még sok kellemetlenséget okozó döntést, ami ennek az anyagi alapját teremti meg. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt hölgyeim és uraim! A testületi tagoké és közmeghallgatás lévén a teremben ülőké a szó. Weszely Tamás Vállalkozásfejlesztési Bizottság kültagja: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, tisztelt jegyző asszony, tisztelt hölgyeim és tisztelt uraim! Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadást, és elsősorban az építményadó ügyében szeretnék szólni. Nagyon érdekes ez az 50 millió, amiről polgármester úr beszélt. Úgy gondolom, mindenki számára közismert, hogy Makó gazdasága, gazdasági ereje hol áll, hol tart. Úgy gondolom, minden egyes fillér, amit a gazdaságból kivonunk az önkormányzati szférába, ez nem célszerű. Majd visszatérnék egy kicsit később arra, hogy hogy lehet a pénzből 20-szoros pénzt csinálni, de egy kicsit később. Mindenki számára ismert, hogy a magyar kormány tevékenysége folytán a magyar gazdaság a csatlakozó országok sorában egyre hátrébb kerül, s az is ismert, hogy a megye folyamatosan csúszik vissza a megyei rangsorban a gazdaság szempontjából. Ugyanakkor az is közismert, hogy makói gazdaságban is folyamatosan tűnnek el azok a cégek, amelyek korábban itt voltak. Ennek az Italo-trade csak az egyik lánca. Az, hogy a térség versenyképessége és a város versenyképessége hogy alakul ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy összehasonlítgassuk azt, hogy hol mekkora építményadó, iparűzési adó és egyéb adóteher esik a vállalkozókra. Az eredmény látható. Látható, hiszen egy város, egy település vagy egy térség gazdaságában az önkormányzat alig 10%-kal részesedik. Tehát azok a beruházások, amik Vásárhelyen megvalósulnak, az évente 50 lakás, ami önerőből épül és kell, az nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ugyanígy az is, hogy Vásárhelyen a tömegközlekedés ingyenes. Nem ingyenes, nem kell hozzájárulni az önkormányzatnak, azért mert versenyhelyzet van. Ez mind nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ez annak köszönhető, hogy az a gazdaság megerősödött. Ott a vállalkozók, ahogy polgármester úr mondta, nem ugyan olyanok, mint itt Makón. Makón itt egyenlőre sokkal gyengébb lábakon állnak a vállalkozók és éppen ezért nem célszerű ebből a gazdaságból újabb pénzeket kivonni. Ezt az 50 millióból 1 milliárdot lehet csinálni, úgy hiszem polgármester úr nagyon-nagyon rosszul bánik azokkal a pénzekkel, ami rá van bízva. Rosszul bánik, amikor 20 milliót költ a Hagymafesztiválra, holott ebből 400 milliót lehetne csinálni. Nagyon rosszul költ, amikor 10 milliót költ egy operett fesztiválra, hiszen ebből 200 milliót lehetne csinálni. Ugyanígy sorolhatnám tovább. Nagyon, de nagyon rosszul bánik azzal a pénzzel, amit saját népszerűsítése érdekében elkölt és ebből eseményeket szervez, holott ebből 20-szoros pénzt lehetne csinálni. Úgy hiszem, hogy inkább ezt kellene átvizsgálni és innen kellene a forrásokat előteremteni és nem a vállalkozók zsebéből. Ezenkívül, mivel polgármester úr is előjött az operatív programokkal és a nemzeti fejlesztési tervvel, nekem is lenne egy kérdésem, ami nem tartozik a tárgykörhöz. Ez a kérdés a következő. Remélem polgármester úr megcáfolja és bízom demokratikus jogérzésében, hogy nem igaz az a tény, azok az adatok és információk, amiket én kaptam, hiszen itt korábbi és jelenlegi munkáltatómra is nyomást gyakorol az irányba, hogy az én szólás és véleménynyilvánítási jogomat korlátozza. Végezetül, tisztelt polgármester úr, tiszteletem és nagyrabecsülésem jeleként átadnék egy kis füzetet karácsonyi ajándékként, amit remélem nagyon hasznosan fel tud használni, a címe Dísz és gyógynövény szakágazat az európai unióban. Remélem, hogy hasznát veszi és számos értékes információt merít belőle. Köszönöm szépen.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. április hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. üléséről.

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. április hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. üléséről. 1 / 77 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. április hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december hó 17. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 27. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását.

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását. - 13 - (1) Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni szemetes edény(ek) kihelyezéséről, a rendezvény befejezését követően a takarítás elvégeztetéséről. A Bizottság a 23.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 1 / 16 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. január hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 68 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. május hó 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 8. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésről. Jelen voltak: Bogács Község Képviselő-testülete a mellékelt jelenléti ív szerint Kásáné

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február hó 15. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. február 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 2. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-28/2015. Készült: 2 példányban Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Batthyány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 21. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben