Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11."

Átírás

1 Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11. A pedagógiai folklórként terjedő képességfejlesztő, személyiségfejlesztő gyakorlatok mellett a drámának tanításra kitalált és kidolgozott változataival is foglalkoztak, iskolásan: ezt is tanulták a Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére címmel megrendezett tanfolyamok hallgatói. Tanítási dráma: a gyerekek drámát játszanak, a felnőtt pedig a közös játék során tanít. Közös játékról van szó, mivel a felnőtt (akit nevezhetünk tanárnak, tanítónak, óvodapedagógusnak, foglalkozásvezetőnek mindegy, ez a lényegen nem változtat) gyakran szerepben vesz részt a gyerekek tevékenységében. Feladja hétköznapi ( tanári ) viselkedési mintáit, engedi, hogy személyiségéből mást is lássanak a foglalkozás résztvevői, mint addig. A saját szerepjátékán keresztül szabályozhat, információt vihet a játékba, viselkedésbeli és nyelvi mintát nyújthat, véleményeket hívhat elő, provokálhat, de akár fegyelmezhet is szerepből. A több mint húsz helyszínen a teljes tantestület részvételével megvalósított képzés a tanítási drámába történő bevezetést szolgálta azzal, hogy egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására készítette fel a résztvevőket. A kurzusok belső, a kipróbálást, gyakorlást célzó tervezési munkái között olyanok is találhatók, melyeket érdemes megmutatni másoknak, kifelé. Ezek közül, vagyis dramatikus módszereket alkalmazó tanórák vázlataiból és teljes drámaórák tervezeteiből adunk közre két válogatást: a Drámapedagógiai műhelygyakorlatok első és második füzetét. A játék segítségével tanítani lehet, mégpedig úgy, hogy a tanulási folyamat során a résztvevők megkapják az elsődleges játékélményt, megélhetik a játék örömét ezt kívánják lehetővé tenni a kiadványban megjelentetett dolgozatok. A vázlatok, tervezetek többsége adaptáció: az órák működőképessége és értéke kiadványaink alapján is megállapítható, de magának az átalakításnak a szakmaisága, szakszerűsége csak úgy ítélhető meg, ha az eredetit is megnézzük. Kaposi László Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész

2 Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11. Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész

3

4 Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 11. Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008

5 Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának A komponense kere tében. Szaktanácsadó és a kötet szerkesztője Kaposi László A szakmai műhelyt vezette Wenczel Imre Szakmai vezető Kovács Gábor Munkacsoport-vezető Balogh Gyula A fotókat készítette Kaposi László A borítón szereplő rajzot az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola (Berettyóújfalu) tanulója, Gyökös Viktória készítette. Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt. Kaposi László, szerkesztő, 2008 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Azonosító: 8/211/A/4/jgy/drama/1 ISSN (Padtárs) ISSN (Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek) ISBN Ö ISBN A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) Nyomtatta a Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató

6 Tartalom Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz... 7 Igazgatók írták Gévai Imre: Ha drámai a helyzet játsszunk drámát! Kollárics Ferenc: Életút-projekt. Zalavári András drámaórájának feldolgozása Kiss Albert: Maradjatok távol. Török László drámaórájának adaptációja Smolczer Tibor: Drámajátékok a szabadidő eltöltésére Szaszkó Sándorné: Drámajátékok matematikaórára Tanainé Szeghy Rita: Dramatikus tevékenység matematikaórán Gyakorlatokból álló foglalkozástervek Bereczki Gyuláné: Iskolás vagyok Drágulyné Teberán Mária: Ki vagyok én? Smolczer Tiborné: Drámajátékok osztályfőnöki órán Dézsi Ágnes vázlata: Drámajátékok németórán Dézsi Ágnes: Drámajátékok osztályfőnöki órán Dramatikus elemek a tanórán a gyulaji iskolában 5

7

8 Wenczel Imre 1 A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz Az a lehetőség, ami megadatott ebben a drámapedagógiai programban 2, annak majdnem minden szintjén és megvalósulási időszakaszában kivételesen jó gyakorlatot eredményezett. Az előkészítésben, a trénerek kiválasztásában és képzésében, a tanfolyamok és a mentorálás lebonyolításában, az országos és a regionális műhelyfoglalkozások gondozásában, eredményeinek felhasználásában, valamint azoknak a szakanyagoknak a létrehozásában, amelyek ebbe a kiadványba is bekerülhettek. Nézzük a tényeket! Még jóval a HEFOP pályázatának kiírása előtt létrejött néhány olyan hiánypótló program, amely több mint húsz év jó gyakorlatát használta arra, hogy az óvodától a felnőttoktatásig megismertesse és megszerettesse minden fogékony tanítvánnyal és nevelővel a drámajátékot. Ebből a munkából természetesen leginkább a Magyar Drámapedagógiai Társaság vezetői és tagjai vették ki részüket. Azok a fejlesztők, akik most személyes felelősséget vállaltak a program minőségéért, már régóta magas színvonalon megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a pályázati kiírás megfogalmazott. Az elmúlt évtizedek alatt mindannyian hozzájárultak a drámapedagógia magyarországi terjesztéséhez és fejlesztéséhez. Ugyanakkor a projektbe oktatóként-trénerként bekerülő drámatanárokat is kiválogatta a képzők képzésében való részvétel feltételrendszere: a hétköznapokban is drámatanárként dolgozó, sikeres pedagógusokról van szó. Ez lehetett a jó gyakorlat alaptételének első megerősítése. 1 A szerző a győri Révai Gimnázium tanára a programban a drámapedagógiai műhely vezetője. (A szerk.) 2 A program a Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére (bevezetés a tanítási drámába: felkészítés egyes dramatikus módszerek és technikák együttnevelési célú pedagógiai alkalmazására) című és alcímű 60 órás akkreditált tanfolyamra és az azt követő 40 órás mentorálásra épült. A fenti képzés fejlesztői: Kaposi László, Lipták Ildikó, Mészáros Beáta és Takács Gábor. A képzők képzését, vagyis a trénerek/mentorok felkészítését Kaposi László, Lipták Ildikó és Mészáros Beáta vezette. 7

9 Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész Maga a tananyag sem elvontan vagy könyvízűen, nem csupán elméleti vitákban formálódott, hanem a mindennapok küzdelmei közepette. Azok a kollégák, akik részben megtanulták, részben munkájuk köz - ben felfedezték, kitalálták, újraformálták a drámapedagógia magyarországi változatait, igyekeztek mindig csak jól dolgozni az iskolákban, a mű velődési házakban, a (gyermek-) színházakban, bábszínházakban. Az ün nepnapokon persze már többször is látványosan megmutatkoztak a drámajáték pedagógiai, pszichológiai előnyei a tanulócsoportokkal való foglalkozás során, például azokon a találkozókon, szakmai megbeszéléseken, amelyek a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében rendszerint a Marczibányi Téri Művelődési Központban zajlottak. Magyarországon a drámapedagógia valójában akkor lett szakmává, amikor fölülről még nem támogatta senki ezt a nevelési-oktatás módszert, az iskolákban pedig az igazgatók, nevelési igazgatóhelyettesek inkább csak megtűrték. Ha megtűrték tisztelet a kivételnek! Tehát tulajdonképpen már rég készen állt egy olyan képzési struktúra, amely alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának elősegítésére, valamint egy letisztult, jól alkalmazható pedagógiai ismeretanyag pedagógusoknak történő, gyakorlatorientált átadására. A szakma már kikövetelte és meg is találta a helyét a diplomások posztgraduális képzésében, valamint más formákban a tanítóképző főiskolák nappali és levelező tagozatain, mostanában pedig talán már az egyetemeken is. És mivel volt, aki észrevette, hogy itt az ideje azokkal is megismertetni a drámapedagógiát, akiknek valószínűleg a legnagyobb szükségük van rá (kis iskolák, hátrányos helyzetű tanulók, forráshiányos intézmények; pedagógusok sikerélmény utáni vággyal, tanulási/frissülési törekvésekkel, szorgalommal ), a jelzett intézményeket, óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat megkínálta a képzés/önképzés lehetőségével, azzal a 60 órás tanfolyammal, amelyet 40 órás mentorálás, valamint bemutatkozási és publikációs lehetőség is követett. Huszonkét település (többnyire község vagy kisváros) óvodájának, iskolájának vezetősége és pedagógusközössége élt eddig a lehetőséggel. Ez a sikertörténet második eleme. A drámapedagógiai műhelytalálkozókon részt vevő iskolai követek (multiplikátorok) által közvetített egyik nagy hír az intézmények óvodapedagógusainak, tanítóinak, tanárainak örömteli meglepetéséről szól: a kollégák korábban ugyanis nem gondolták, hogy egy módszer ennyire hatékony lehet. Azt sem gondolták, hogy ők maguk is képesek lesznek 60 órás tanfolyam után előbb a mentorok segítségével, majd dramatikus mód- 8

10 Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz szereket alkalmazó pedagógusként, önállóan, jó eredménnyel működni a szakórán vagy azon kívül, olyan tanulóik körében, akik a szokásos tanítási-nevelési módszerekre igen rosszul reagáltak. (Nem könnyű szakma ez: a tanulás szakaszában bizony több pedagógus megijed tőle többek közt ezt is megtudtuk a műhelytalálkozókon.) A beszámolókból az is kiderül, hogy a gyerekek pozitív visszajelzései inspirálóan hatottak a pedagógusokra. És bár néhányan továbbra sem mernek komplex drámafoglalkozást vezetni tanítványaiknak lelkiismeretes, jó önismerettel rendelkező emberekről van szó, akik nem szívesen kísérleteznek a tanítványaik kontójára, ma már minden olyan kolléga, aki részt vett ebben a képzésben, legalább a dramatikus tevékenység egyik típusát, a gyakorlatokat, közülük főként a szabályjátékokat valamiképpen beépíti saját munkájába. A szemléletmód változott a legtöbbet. A 60 órás drámapedagógiai tanfolyam után több igazgató nyilatkozott úgy, hogy vadonatúj tantestületet kapott. Főképpen azok láttak rá erre az összefüggésre, akik maguk is részesei voltak a tanfolyamnak. A korábban reménytelennek tűnő tanórai (közösségi) helyzetek pedig a játékok nyomán egyre inkább megoldódni látszanak; a tanulók közösségi magatartása jelentősen változott, a kommunikációs képességük látványos fejlődésnek indult A tananyag elsajátításában, összefoglalásában, élményszerű, emlékezetes átadásában sokat segített a drámapedagógia tudtuk meg a multiplikátoroktól. Ez a program jó gyakorlatának harmadik összetevője. Természetesen szeretnénk látni, hogy milyen eredményekről tudnak majd beszámolni 5 10 év múlva azok az intézmények, amelyeknek a nevelői most értek el oda, hogy immár képzett drámapedagógusként elkezdhettek dolgozni. Érdemes külön is szólnunk a programnak arról a szintjéről/szakaszáról, amit már emlegettünk: a műhelytalálkozókról. A képzésben részt vevő intézmények képviselői rendszeresen találkozhattak, és reméljük, a későbbiekben is találkozhatnak egymással; átadhatják egymásnak a drámapedagógiai képzés, a mentorálás és a saját gyakorlat tapasztalatait. Idézzük fel itt egy műhelytalálkozóra hívó körlevél részletét, hogy lássuk, mire számíthattak ezen alkalmakon az érkezők! Rendezvényünkkel (és a későbbi műhelytalálkozókkal) célunk továbbra is az, hogy megismerkedjenek a programban részt vevő intézmények képviselői, az intézmények megismerhessék egymás munkáját, az iskolák számot adhassanak gyakorlatukról, továbbá annak lehetővé 9

11 Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész tétele, hogy az intézmények képviselői tanulhassanak egymástól, hasznos tapasztalatokat meríthessenek egymás bemutató foglalkozásaiból, a tapasztalatcserék nyomán multiplikátorként közvetíthessék az így megszerzett információkat, tudást. Célunk az említettek mellett az év végére egy kiadvány létrehozása, amelyben a dramatikus módszerek alkalmazása kapcsán a mások számára is mintát vagy értéket, hasznos tapasztalatot jelentő gyakorlatot tennénk közzé (ebben helyet kaphatnának gyakorlatsorok, komplex drámafoglalkozások vázlatai mellett a tanítási dráma beépítési lehetőségei az iskolai pedagógiai programba, de hasonlóképpen az alkalmazási gondok, problémák is). Célja ennek a személyes találkozónak olyan szakmai együttlétek szervezése és megtartása, melyek inspirációt adhatnak a dráma együttnevelési célú, tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásához, kedvet a további munkához. Beszámolók és újabb körlevelek összegzik a korábbi találkozókon történteket, jelzik, hogy milyen (internet-) címeken érhetők el a bemutató foglalkozásokról készült képek vagy videofelvételek; hol tartanak azok a folyamatok, amelyek miatt érdemes volt elkezdeni a műhelytalálkozók szervezését. Idézzük tájékozódásul a negyedik személyes műhelytalálkozóra hívó levél idevonatkozó részletét! Az első ilyen találkozó a Magyar Drámapedagógiai Társaság jóvoltából és segítségével Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban volt március 17-én. Akkor leginkább a kapcsolatteremtéssel, egymás intézményeinek, munkájának megismerésével és a műhely kiépítésével foglalkoztunk. Játszottunk, beszélgettünk, beszámolókat hallgattunk meg, és feltérképeztük az adott idő alatt áttekinthető problémákat. Egy kérdéssorra is vártunk (kisebb-nagyobb mértékben kaptunk is) választ beszámolók formájában. A legértékesebb, részletes, írásban is rögzített beszámolót a zalabériek hozták. A második országos drámapedagógiai műhelytalálkozót (szintén a Magyar Drámapedagógiai Társaság, valamint a sulinova munkatársainak jóvoltából és segítségével) a sulinova által biztosított helyszínen tarthattuk (Duna Office Center) Budapesten, április 20-án. Ekkor már két drámajáték-foglalkozás részesei lehettünk. A kincs, amit folyamatosan keres(t)ünk, akkor is magában a tanulási folyamatban rejlett. Vagyis a drámafoglalkozás tervezésének/vezetésének gyakorlati 10

12 Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz megmutat(koz)ásában. Két foglalkozás demonstrációját láttuk, illetve tapasztaltuk, utána értékes szakmai megbeszélést folytattunk. Talán jellemző a műhelytalálkozó folyamataira, hogy az egymástól tanulás egymás tanítása összefüggésrendszerében itt láthatóvá válik az a kolléga, aki később a kocséri műhelytalálkozó egyik szervezője/kiszolgálója. Lakatosné Rozsnyói Anikó nem csupán otthoni foglalkozását demonstrálja sikeresen a műhelytalálkozón, hanem munkanaplót is ír A harmadik személyes műhelytalálkozón végre olyan intézményben vehettünk rész, amelyben a hétköznapokban mindennapos a drámajáték előfordulása tanórákon. Alsó tagozatos számolás tananyag feldolgozását láthattuk drámásan Szaszkó Sándorné (Marika) dolgozott a tanítványaival; illetve egy komplex dráma adaptációs foglalkozásának részesei lehettünk Grünfelder Boglárka vezetésével. Újpetrei kollégánk a Drámapedagógiai Magazinban megjelent Sztárok című négytanáros foglalkozást adaptálta egy tanárra, 5. osztályosok számára, ezt demonstrálta a találkozó résztvevőivel. A foglalkozás elemzésekor érintettük az adaptáció módját; foglalkoztunk a téma, a típus, a fókusz, a bevonódás szintjei, a tanári szerepbelépés fogalmaival, illetve azok gyakorlati jelentőségével. A negyedik, személyes (zalabéri) rendezvény volt az első és egyben az utolsó előtti regionális találkozó, amelyen kisebb intézményi csoportban, szinte családias körülmények között foglalkozhattunk a drámapedagógia alkalmazásával úgy, hogy azt saját közegében szemlélhettük. Ennek a haszna jelenleg felmérhetetlen. Itt már másodszor láttuk, hogy a gyerekek valóban akarnak és tudnak drámás tanórán dolgozni. Fontos, hogy ezt ők játékként élték meg! Ez a megállapítás akkor is igaz, ha a bemutató foglalkozások előkészítésekor hangsúlyt kapott a külső szemlélő(k)nek való megfelelni akarás is. Láthatóan sok-sok kreativitást, együttműködést, gyors reagálást elváró program fut párhuzamosan a negyedik találkozó befogadó intézményében, a Zalabéri Általános Iskolában. Mindegyik lehetővé teszi bemutató foglalkozások megtartását is. Talán éppen ezért volt annyira természetes ez a demonstrációs nap számukra (és számunkra). Ujjné Szalai Júlia óvónő és munkatársai bemutató foglalkozásukkal olyan szívmelengető népi gyermekjátékdal-csokrot mutattak meg a műhely résztvevőinek, amely alapul szolgálhat egy későbbi fókuszált drámajátékhoz. Az óvodások hihetetlen kedvességgel, gyermeki jósággal nem csupán kiszolgálták, hanem át- 11

13 Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész éléses jelenléttel végigjátszották a bemutató foglalkozást. Cseh Németh Zsuzsanna tanárnő és a munkáját segítő beépített szereplő kollégák nagy ívű, súlyos problémákat érintő, komplex drámás adaptációs foglalkozásukkal éppen arra mutattak példát, hogy a szakmailag felkészült, tanítványaival gyakran játszó tanár milyen jól használható, sikeres tanítási-nevelési módszer birtokába juthat a drámapedagógia alkalmazásával. A nyolcadikos tanulók meglepő fegyelmezettséggel és az ügy iránti alázattal dolgoztak a bemutató órán. Kiss Albert igazgató úr egy D típusú foglalkozás 20 perces sűrítményének demonstrációjával szerzett élményt a jelenlévő kollégáknak. Ebben a játékban azokat a kivételes pillanatokat tapasztalhattuk meg (többek közt), amelyeket a szimbólummá váló tárgyak, a színházi kellékek használata és a helyzetek átélésének érzelmi többlete nyújthat a drámajátékban. A november 9-én Mikepércsen lezajlott rendezvény volt a tervezett program szerint a második és egyben az utolsó regionális találkozó, amelyen az intézmények földrajzi elhelyezkedését vettük figyelembe a szervezéskor. Az élő, személyes találkozók sorában ez az ötödik volt. Két foglalkozás demonstrációját láthattuk és beszélhettük meg Mikepércsen, mindkettőről videofelvétel készült. A helyszínt olyan intézmény biztosította, amelyik nincs benne a HEFOP IPR drámapedagógiai programjában. Az ügy(ünk) iránti alázat, a szervezés/kiszolgálás színvonala azt mutatta, hogy értelmes célokhoz általában megtalálhatók azok az emberek és intézmények, akik segítenek, mert magukénak érzik a jó teleológiát rövidebbhosszabb időintervallumban egyaránt. (A szervező itt Nánási Sándor, a befogadó intézmény a Hunyadi János Közoktatási és Közművelődési Intézmény Művelődési Háza.) Gyarmati Attiláné (Pocsaj) a foglalkozását eredetileg ötödik osztályos tanulók számára készítette. A tanárnő a görög mitológiába vezeti be (dráma-) játékosan a tanulókat. Az óra címe: Odüsszeusz harca az egyszemű óriással. Gulácsi Ilona (Derecske) azt tűzte ki célul, hogy tanórai játékával a drámajátékban fellázítja az alsó tagozatos gyerekeket a környezetszennyezők ellen. A tanulók (és a demonstrációban részt vevő kollégák is) a játékban közös cselekvéssel (szóval és tettel) tiltakoztak a mókusok lakhelyének elpusztítása ellen A drámapedagógia szemszögéből: az alsó tagozatosoknak készült foglalkozás a környezetvédelem erősítését célozta. A tanulók önként vállalt küzdelemben, feladatok teljesítésével biztosíthatták (egy fiktív világban, de valóságos problémákkal szembe- 12

14 Wenczel Imre: A drámapedagógiai műhelygyakorlatról szóló kiadványhoz sülve) a mókusok életben maradását, illetve az erdő természetes életterét. Megtanulhatták többek közt azt is, hogy mit jelent egy védett állat örökbefogadása. A november 30-án lezajlott rendezvény előkészítésekor megpróbáltunk még egyszer (utoljára?) mindenkit elérni, aki érdekesnek/érdemesnek tartotta ezt a programot arra, hogy a tapasztalatcseréken részt vegyen akkor is, ha már igen, és akkor is, ha még nem fejeződött be számára a tanfolyam (és/vagy a mentorálás). Három foglalkozás demonstrációját láthattuk és beszélhettük meg Budapesten az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság biztosította helyszínen, a Duna Office Center földszinti előadótermében. Mindhárom foglalkozásról videofelvétel készült. Tanainé Szeghy Rita tanárnő (a Zalabéri Általános Iskolából) olyan drámás matematikaóra demonstrációját mutatta meg a jelen lévő kollégáknak, amely ötleteivel, kidolgozott módszertani hátterével inspirációt adhatott a további tervezésre, ötleteket hívott elő a reáltárgyak másféle tanításához. (Akkor bizony záporoztak a reál tantárgyat tanító kollégák ötletei. Kérdés, hogy a multiplikátoroknak lesz-e kedvük/türelmük később leírni mindazt, ami ott, a találkozón és a későbbi tanórákon ebben a játékkörben eszükbe jutott ) Részesei lehettünk a záró találkozón Baloghné Incze Melinda (Rábahídvég) bemutató foglalkozásának. A D típusú drámaadaptáció demonstrációján Vendégségben (lehettünk) Bóbitánál. A Török László által megálmodott foglalkozás adaptációja alsó tagozatosok számára készült. A foglalkozással kapcsolatos szakmai kérdések két legizgalmasabbja: Mit tehetünk annak érdekében, hogy játékostársaink (tanítványaink) elfogadják/akarják megismerni azt a szituációt, amelyet a (dráma-) játék indításakor ajánlunk nekik?, illetve Hogyan építhetünk fel egy képzeletbeli világot úgy, hogy az képes legyen bevonni a játszókat az általunk teremtett fiktív világba?. Csáki Klára, a csengeri Petőfi Sándor Általános Iskolából egyszerűen elbűvölte játszótársait. (Az eredeti óra, Kuszmann Nóra munkája, A mi erdőnk címmel jelent meg a Drámapedagógiai Magazin 2002/2. számában.) Érdekes, hogy ő is környezetvédelmi témában tartott foglalkozást. Kérdése játékával a tanulókhoz : Meddig tűrjük, hogy bárki szétdúlja természetes környezetünket?. 13

15 Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész A záráskor/búcsúzáskor feltett kérdések, a folytatás igénylése, a műhelytalálkozók és a korábbi drámapedagógiai képzések dicsérete örömmel tölt el mindannyiunkat, akik azért dolgozunk, hogy úgy találkozhassanak a kollégák (sokan immár a barátaink) a drámajátékkal, hogy alkotóként ünnepnapokon és hétköznapokon egyaránt fel tudják használni újonnan szerzett ismereteiket a gyerekek tanításakor, motiválásakor. Láthatóan ez a projekt jó gyakorlatának negyedik mozaikdarabja. A kiadvány, amely többek közt ezt az összegzést vagy bevezetőt is tartalmazza, arra ad kiváló lehetőséget, hogy az írásos dokumentációt összeállítani hajlandó, mindennapos küzdelmeiről, sikerélményeiről hírt adni szándékozó kollégáknak legyen hol publikálniuk emlékeztetőül vagy azért, hogy mindannyian okulhassunk belőle. A műhelytalálkozók szervezése befejeződött ugyan (előkészítés, lebonyolítás, információk összegyűjtése, visszajelzés, köszönetnyilvánítás), és a kollégák, valamint a pályázat felelős vezetőinek egyéb tájékoztatása (beszámolók, weblapokra feltöltött szöveges, képes és videós dokumentumok formájában) már lezárult, mégis reméljük, hogy a program befejezése nem jelenti a végét is. Mi, drámapedagógusok, keressük továbbra is a lehetőségeket, miként folytatható ez a rendkívül ígéretes kezdettel indult, jó eredménnyel (akár közösségépítéssel is) kecsegtető tevékenység 14

16 Igazgatók írták

17

18 Gévai Imre 3 Ha drámai a helyzet játsszunk drámát! Miért a HEFOP? Miért vág bele egy iskola abba, hogy egy uniós projekt keretében nevelőtestületileg ismerkedjen meg a drámapedagógia alapfogásaival és persze más egyebekkel, amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatását-nevelését célozzák? Miért akar drámázni egy falusi kis iskola éppen akkor, amikor bizony drámai a helyzet a magyar közoktatásban, a kis falvakban pedig még inkább az: csökkenő gyereklétszám, iskolaösszevonások, pedagóguselbocsátások stb. Nos hát éppen azért játszik és képezi magát az ember, hogy úrrá legyen a drámai helyzeten. Kicsit pontosabban: az alábbi célok és remények megfogalmazása után bátorkodtam a nevelőtestületet 2005 decemberében rávenni arra, hogy a pályázatot benyújtsuk: a) szakmai megújulás igénye és kényszere, tanulócsoportjaink összetétele, a hátrányos helyzetű, alulmotivált gyerekek száma; b) forrásbevonás az eszközbeszerzés és a többletmunka díjazásának lehetősége; c) tapasztalatszerzés az uniós pályázatok írása, menedzselése terén; d) az együttműködési készség, képesség fejlesztése, szakmai kapcsolatok építése iskolán belül és kívül; e) későbbi uniós pályázatok sikereinek megalapozása. A nevelőtestület elfogadva az érveket és célokat, nem kis kétellyel, de azért egyöntetűen támogatásáról biztosított a pályázat beadása ügyében. 3 A szerző a kocséri Gábor Áron Általános Iskola igazgatója. (A szerk.) 17

19 Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész Most, hogy lassan a projekt utolsó szakaszába lépünk, röviden így értékelhetem a remények valóra válását: f) A szakmai megújuláshoz a három továbbképzés (hatékony integráció, tevékenységközpontú pedagógiák, drámapedagógia), az azokat követő mentorálások és műhelymunkák erős indíttatást, sok-sok módszert, ötletet, kapcsolatot adtak. Az összesen 120 órás tréning nagyban megváltoztatta a nevelők szemléletét, módszertani kultúráját. Természetesen az, hogy a tanultakból melyik pedagógus mennyit visz át a mindennapok gyakorlatába, az döntő mértékben az egyes nevelők elszántságán, személyiségén múlik. A külső körülmények és itt nem az iskolavezetés elvárására gondolok, sokkal inkább a tanulócsoportjaink összetételére egyértelműen abba az irányba hatnak, hogy a tanultakat alkalmazni is fogjuk. A reményeink ezen a téren tehát beteljesedtek. g) A forrásbevonás, a támogatás lehívása még nem zárult le. Az eszközbeszerzés részben megtörtént, egy tantermet bebútoroztunk, az iskolai honlapot elindítottuk stb. Nagy segítség ez az iskolának és a fenntartónak. h) A többletmunkát végző pedagógusok díjazása is folyamatban van, bár a többletmunka több lett, mint terveztük, a díj pedig (a járulékok levonása után) kevesebb, mint amennyinek látszott, de a nemzet napszámosaiként ezen már alig lepődik meg a tanárember... A reményeink itt tehát részben teljesültek. i) Az uniós pályázatok menedzselése terén is sikerült tapasztalatot szerezni, bár e tapasztalatok többségéről szívesen lemondtunk volna. A központi program csúszott (a szerződés aláírása rögtön fél évet). A feladataink összetorlódtak, a kifizetések viszont elhúzódtak. Az adminisztráció kínosan és feleslegesen sok. E téren inkább keserű csalódásról, mint valóra vált reményekről adhatunk számot. j) Valamennyi továbbképzés tréning jellegű volt, és valamennyin részt vett az iskola összes nevelője. A sok-sok játékos gyakorlat, kooperatív elem, önismereti és csoportdinamikai feladatok, szituációs gyakorlatok hihetetlen energiákat szabadítottak fel a tantestületben. (Volt sok nagy röhögés is ). Az együttműködési, együttgondolkodási készség érezhetően fejlődött. Másfelől a két partneriskolával (Törtel és Jászkarajenő), illetve a képző szakmai szervezetekkel, így a Magyar Drámapedagógiai Társasággal is sikerült élő kapcsolatot kialakítani. Céljainkat e téren is elértük. 18

20 Gévai Imre: Ha drámai a helyzet játsszunk drámát! k) 2007 nyarán a fenntartó községi önkormányzat iskolafelújításra nyújtott be uniós pályázatot. Hogy az elbírálásnál szempont-e, plusz pont-e az, hogy az iskola uniós szakmai projektekben már eredményesen vett részt, ebben csak reménykedni tudunk Miért a dráma? A pályázat elkészítése során be lehetett jelölni két továbbképzést, amelynek az iskola leginkább szükségét látja. A nevelőtestület természetesen demokratikusan, írásban voksolt, az összegzés után pedig csak apró vezetői finomításra volt szükség ahhoz, hogy két választható képzés közül az egyik a drámapedagógia legyen. Miért finomítottam az összegzésen? Egyfelől azért, mert egyrészt tudtam, hogy van a tantestületben két-három nevelő, akik már évek óta szeretnének alaposabban megismerkedni ezzel a módszerrel, akik már ismertek több alapművet, sőt alkalmaztak is már egy-két módszert, játékot, s adaptáltak már néhány óravázlatot. Tudtam, hogy ők biztosan érdeklődve, aktívan vesznek majd részt a szakmai munkában, és abban is biztos voltam, hogy a tanultakat alkalmazni is fogják a tanítás során. Nem volt kétséges, hogy a drámapedagógiai mikrocsoportot Szaszkó Sándorné tanítónő és Dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó tanárnő fogja alkotni. Nem kellett csalódnom. A továbbképzések, a mentorálások, a műhelyfoglalkozások során ők különösen aktívan kapcsolódtak be a munkába, és ami a legfontosabb, a mindennapi gyakorlat során mindketten példás törekvéssel és szép eredményekkel alkalmazzák a drámapedagógia eszközrendszerét. Másfelől pedig azért bátorkodtam ötvözni a demokratikus döntési mechanizmust a vezetői autoritással, mert azt reméltem a drámapedagógiai képzéstől, hogy a motiváció felébresztéséhez, fenntartásához, az érzelmi érintettség megteremtéséhez, a tanítás és a nevelés összehangolásához segítséget fog nyújtani. Márpedig a mindennapok módszertanában az egyik legégetőbb hiányt ebben látom. Hiába tudjuk, hogy az eredményes tanulás elengedhetetlen előfeltétele a kellő motiváció, az érzelmi érintettség, mégsem foglalkozunk vele. Azt várjuk el, hogy a gyerekek érdeklődve és szorgalmasan tanuljanak olyan dolgokat, amelyek számukra egyáltalán nem érdekesek, s az ő szemszögükből még csak nem is különösebben hasznosak. És a motivációhiány az esetek többségében egyenesen arányos a szociokulturális téren mutatkozó hiánnyal. 19

21 Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész Ebben sem kellett csalódnunk. A 60 órás továbbképzésen elsajátított játékok sokasága, a kipróbált módszerek és a megismert óravázlatok sora mind kiválóan alkalmas arra, hogy az eltérő motivációs szintű gyerekek számára érdekessé, átélhetővé tegyen egy-egy problémát, annak megoldását, egyegy tananyag elsajátítását. A továbbképzés során a trénerek, Vatai Éva (Pécs), Török Dafti László (Szabadszállás), nagy szakmai tudással és ügyszeretettel igyekeztek minél többet átadni nekünk abból, amit ők tudnak és sikerrel alkalmaznak. Nemcsak eleget tettek a kötelezettségeiknek annál sokkal többet adtak. Köszönet érte ezúton is. Miért Kocsér? Amikor a Budapesten zajló drámapedagógiai műhelymunkák során felvetődött, hogy egy-két alkalom erejéig el kellene hagyni a fővárost (a Marcibányi teret), különösebb gondolkodás nélkül ajánlkoztunk házigazdának. A mentorálások során Kaposi László, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke már járt nálunk ellenőrzés céljából, s az akkor látott órákról jó véleménnyel volt. Miért ne mutatnánk meg útkereső próbálkozásainkat, hétköznapi igyekezetünket? Ha valakinek ötletet adunk, ha valaki újabb ötletet ad, már nem lesz hiábavaló a találkozás. Wenczel Imre, a műhelymunka vezetője körültekintő igyekezettel szervezte meg a találkozót (meghívók, visszajelzések, utazási lehetőségek, pontos program). A nyári szünetben még el is látogatott Kocsérra, hogy megbizonyosodjon a körülményekről. Mondta, hogy kell persze egy bemutatóóra is. Mivel Rozsnyói Anikó a Marczibányi téren már levezetett egy komplett drámaórát, egyértelmű volt, hogy most Szaszkóné Marikának kell majd a drámánkban főszereplővé válnia. Így aztán ő talán kevéssé várta, mégis elérkezett szeptember 15., péntek, a kocséri drámapedagógiai műhelytalálkozó napja. Tamáskodtunk, ugyan hány iskolából vállalkoznak arra, hogy a szélárnyékban fekvő kis községünkbe ellátogassanak, már csak azért is, mert néha kistérségi szakmai rendezvényekre sem tudjuk leküzdeni a kilométeres távolságokat, most pedig az ország minden tájáról hívtunk vendégeket. Ahogy azonban sorban jelentek meg a küldöttségek, úgy fogytak a kételyeink: igen, mindenki eljött. Tíz településről 26 vendég érkezett a szakmai rendezvényre (Pocsaj, Zalabér, Szeged Kiskundorozsma, Dabas, 20

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása:

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása: MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: A mentorált tanuló neve: Évfolyam/életkor: Nádasi Péter P B 4. évfolyam, 10 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Bélát elsős korától, azaz negyedik éve tanítom,

Részletesebben