JEGYZŐKÖNYV. Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága április 27-én (kedden) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről Ságiné Szűcs Klára Jellinek János Majár János Oroján Sándor Szalánczi Zoltán a bizottság elnöke a bizottság tagja, pályázó a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a Polgármesteri Hivatal részéről: Palásthy Pál Bánkutiné Katona Mária Uti Csabáné Kovács János dr. Tordai Edina Bitter Bettina Szervezési Főosztály, főosztályvezető Költségvetési Osztály, osztályvezető Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető meghívottak: Takácsné Palásthy Erika Sólyom Sándor Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató pályázó Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelen van, így az határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek módosítását. A 4. napirendi pont után 5-nek a TIOP /1 kódszámú pályázatokkal összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést, 6-nak a Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázaton való részvételről szóló előterjesztést, 7-nek a Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és 8-nak a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázat megvalósításához kapcsolódó egyes döntésekről szóló előterjesztést. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a módosításokkal kiegészített napirendek megtárgyalását. A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 1

2 37/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat A Kulturális és Oktatási Bizottság a április 27-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1./ Előterjesztés az önkormányzat évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: Braun Zsófia főosztályvezető (határozat, minősített többség) 2./ Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: Kovács János osztályvezető (határozat, minősített többség) 3./ Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: dr. Tordai Edina jogi ügyintéző (határozat, minősített többség) 4./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző (határozat, minősített többség) 5./ Előterjesztés a TIOP /1 kódszámú pályázatokkal összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: Uti Csabáné osztályvezető (határozat, minősített többség) 6./ Előterjesztés a Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázaton való részvételről Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: Uti Csabáné osztályvezető (határozat, minősített többség) 2

3 7./ Előterjesztés a Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: Uti Csabáné osztályvezető (határozat, minősített többség) 8./ Előterjesztés a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása sz esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázat megvalósításához kapcsolódó egyes döntésekről Előterjesztő: Hatvan város polgármestere Előadó: Uti Csabáné osztályvezető (határozat, minősített többség) Jellinek János a bizottság tagja jelezte érintettségét a 3. napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondta, hogy nem kíván ennek a napirendnek a megtárgyalásában részt venni, illetve szavazni ezzel kapcsolatban. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke azt kérdezte a bizottság többi tagjaitól, hogy egyetértenek-e a felvetéssel. A bizottság tagjai tudomásul vették Jellinek János bejelentését. A bizottság elnöke megállapította, hogy a 3. napirendi pontnál Jellinek János csak a határozatképesség szempontjából van jelen, de szavazati joga nincs. 1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Bánkutiné Katona Mária osztályvezető elmondta, hogy az Államháztartási törvénynek megfelelően igyekeztek az anyagot összeállítani. A könyvvizsgálói jelentés most érkezett meg, ezért azt nem tudták korábban kiküldeni. Könyvvizsgáló is jónak minősítette az anyagot. A bevétel az elmúlt évben 94,7%-os, a kiadás 74,4%-os volt. Az intézmények vonatkozásában úgy gondolja, hogy a gazdálkodás zavartalan, nem voltak likviditási gondjai évközben az intézményeknek. Az önkormányzat gazdálkodása oly módon évvégéig változott, hogy az intézmények tartalékait fel lehetett szabadítani, és azt főleg beszerzésekre fordították. Ebből kifolyólag a vagyongyarapodás is bővült, tudtak eszközöket vásárolni rajta. A felhalmozási kiadások területén van 43%-os teljesítés. Ez főleg annak tudható be, hogy a támogatások és a közbeszerzések elhúzódtak, ezeknek a évre eső részét a évi költségvetésbe be is építették, tehát ami kötelezettséggel terhelt, azt már a évbe vették figyelembe. Jellinek János a bizottság tagja elmondta, hogy ha nem szólnak hozzá, az nem azt jelenti, hogy nincs véleményük, hiszen mindannyian érintettek, vagy mint bizottsági tag, vagy mint intézményvezető. Elmondta, hogy az elmúlt év, amit az osztályvezető asszony is említett az intézmények számára egyfajta kérdőjellel indult. Hiszen nem tudhatták, hogy a tartalékképzés, azaz a dologi költségek 5%-át kvázi tegyük félre az utolsó negyedévre, mit fog eredményezni. Mivel az 3

4 intézmények megkapták ezt az összeget, úgy gondolja, hogy az egész önkormányzati költségvetés is kvázi stabilan állt a lábán. Tudják, hogy nagyon sok változó, szabályozó változás, járulékok és egyebeknek, a normatívák és egyebek lekérésének helyzete stb. nem tette könnyűvé ezt az évet. Úgy gondolja, és mint intézményvezető is azon a véleményen van, hogy egy stabil év van mögöttük. Reménykedik, hogy a év is hasonlóan valósul majd meg, és akkor az intézményeknek és a többi költségvetési szervnek is a munkája folyamatos lehet. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke elmondta, hogy a Költségvetési Főosztály mindig nagyon szép és bőséges anyagot szokott készíteni. Elmondta, hogy nyilván mindenki az őt leginkább érintő részeket olvassa át alaposabban. Ennek a bizottságnak a munkájához az oktatás és a kultúra tartozik, így ezeknek a vizsgálata a legfontosabb. Ahogy azt az osztályvezető asszony is elmondta, a tartalékokhoz szabadon hozzányúlhattak, és azt fordíthatták a dologi kiadásaikra is. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 38/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága az önkormányzat évi zárszámadásáról, Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet támogatását. A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 39/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága az önkormányzat évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet ajánlja elfogadásra a Képviselő-testület számára. 2. napirend: Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Kovács János osztályvezető elmondta, hogy az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, illetve az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola alapító okiratainak módosítására került sor. Az iskolák vezetésével és a különböző szervezetekkel egyeztetésre került. Alaptevékenységet érint ezért a közoktatási törvény értelmében átszervezésnek minősül. A sajátos nevelési igényű tanulók vonatkozásában nyúltak hozzá az alapító okiratokhoz. Mivel átszervezésnek minősül, ezért kikérték a jogszabályban előírt fórumoknak a véleményét, és az előterjesztésben is szerepel, hogy minden fórum támogatta az alapító okiratnak ezt a módosítását. Indokolt volt több okból is, hiszen a tárgyi és személyi feltételek azok, amik meghatározzák az oktatást, másrészt szerették volna egységessé 4

5 tenni és biztosítani, hogy saját városrészében jusson hozzá a tanuló az ellátáshoz. Felhívta a figyelmet, hogy az enyhe értelmi fogyatékosok ellátása Óhatvani Óvoda és Általános Iskola tekintetében nem indokolt, mivel itt Hatvanban a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola működik. Az hogy felmenő rendszerben szűnik meg, annak az az oka, hogy 1 tanuló jelenleg bent van rendszerben, és úgy gondolták, hogy aki már bent van a rendszerben, annak az ügyét kezelni kell. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ezek szerint megszűntetik az SNI-is tevékenységet? Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a sajátos nevelési igényű tanulóknak az oktatását nem szüntetik meg, de a részterületek pontosításra kerülnek. Például a érzékszervi fogyatékosság tekintetében, akkor, amikor egy nagyothalló gyerekről van szó, egy bizonyos nagyothallás esetéig a személyi és tárgyi feltételek adottak, de egy határon túl nem. Tehát siket tanulókkal nem tudnak az intézmények foglalkozni, nem tudják ellátni az oktatásukat. A vak, az aliglátó tanuló esetében sem tudják biztosítani. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében benne van, hogy felmenő rendszerben nem fogadják őket, hiszen a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Hatvanban működik és biztosítani tudja a feltételeket. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ezek szerint csak az értelmi fogyatékosokat nem fogadják? Kovács János osztályvezető elmondta, hogy az értelmi fogyatékosokat, az autistákat és a testi fogyatékosokat nem fogadják, hiszen a személyi és tárgyi feltételek nem adottak. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, hogy van vak, aliglátó és gyengénlátó. A gyengénlátó gyereket egy erős szemüveggel el tudják látni, a vakot és az aliglátót már nem. Nagyon komoly tárgyi feltételek vannak és rendszeres konzultáció a vakok intézetével. Ugyan ez fennáll a siketeknél, akinek van egy hallókészülék a fülében, mert ilyenre volt is példa az újhatvani óvodában, azt el tudják látni, de azt, aki teljesen siket, már nem, mert nincsenek többek közt képzett embereik. Az autistákkal ugyanez a helyzet áll fenn, hogy nincsenek meg a feltételeik a nevelésükhöz. Ennek tulajdonképpen az a jelentőssége, hogy szabályozni kellett, hogy ki az és meddig a határig, akit fel tudnak venni az intézményben és el is tudják látni. Azt tervezte a megyéhez tartozó Lesznai Anna iskola és speciális intézmény, hogy az autista gyerekek nevelését megoldja. Azt kérdezte Kovács János osztályvezetőtől, hogy mit tud ezzel kapcsolatosan, hol tart ez a dolog? Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a megye az információi szerint módosította az intézmény alapító okiratát, és az intézmény további lépéseket tesz az autista gyerekek oktatása érdekében. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy számára pont az nem jött át az előterjesztésből, hogy szűkíteni fognak, és ilyen irányú szűkítések lesznek. Az volt a benyomása, hogy eddig volt egyfajta ellátás, és január 1-től pedig lesz egy másfajta ellátás, amit pontosították és kiegészítik a sajátos nevelési igényű gyerekek irányába ezt a fajta ellátást. Kovács János osztályvezető elmondta, hogy nem beszélnek szűkítésről, mert ha összehasonlítják a jelenleg hatályos alapító okirattal, akkor egyetlenegy területen megy végbe szűkítés, ez az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esete, hiszen azt valóban felmenő rendszerben kiveszik az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola alapító okiratából. Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 5

6 vonatkozásában nem is volt ilyen az alapító okiratban. A másik dolog, hogy a nagyothallók esetében történt pontosítás. Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola esetében pontosan plusz kategóriákat tesznek be annak érdekében, hogy a két városrészben egyforma legyen az ellátás és az újhatvani gyerek saját városrészében tudja az ellátást igénybe venni. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy az ő iskolájuknak a megyei önkormányzat a felügyelő szerve, és minden esetben észrevételezték, hogy az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatban számszerűsíteni kell az ellátási kategóriát, és a Költségvetési Törvényben is van egy olyan passzus, hogy csak akkor hívható le rá normatíva, hogyha számszerűen benne van, és ezt a számszerűséget nem találta meg az alapító okiratokban. Kovács János osztályvezető elmondta, hogy az alapító okiratban nem kell. Nincs semmilyen jogszabály, amely meghatározná, hogy ezt számszerűen meg kell adni, és nem is tudnák megadni, hiszen ez azt jelentené, hogy az alapító okiratot minden évben módosítani kellene. Ilyen jogszabályi előírás nincs. Az valóban van, hogy pontosítani kell, hogy milyen sajátos nevelési igényű tanulóról van szó, és amikor normatíva ellenőrzés van a MÁK részéről, akkor megnézik az alapító okiratot, hogy az a kategóriai valóban szerepel-e, de a létszámot nem. A létszám az októberi statisztikában jelenik meg. Takácsné Palásthy Erika igazgató elmondta, hogy a normatíva miatt az október 1-jei statisztikában tüntetik fel az SNI-is gyerekek számát. Az a probléma, hogy náluk van egy enyhe értelmi fogyatékos gyermek, akit jelen pillanatban sem tudnak ellátni a saját pedagógusaikkal, ugyanis nincsenek képzett kollegáik. Emiatt a megfelelő óraszámban a Lesznai Anna iskolától kértek segítséget, és szerződéssel az óhatvani intézményben látják el ezt a tanulót. Úgy gondolja, hogy mivel itt is a Lesznai Anna iskola pedagógusai látják el ezt a gyermeket, ezért célszerű lenne helyileg is oda tartoznia. Nincsenek felkészülve ilyen esetekre a pedagógiai programban sem. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke elmondta, hogy ez a gyermek, akiről szó van nem ismeretlen, hiszen minden évben tárgyalja a bizottság a plusz 10 óra engedélyezése végett. Elmondta, hogy a megyei fejlesztési tervvel összhangban vannak az alapító okiratok, a törvényi előírásoknak megfelelnek, és minden illetékes fórum megtárgyalta, megismerte a változásokat és egyetértett azzal. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatot. A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 40/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testület számára: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) alapító okiratát július 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1) Az alapító okirat pontjában, a 8510 Iskolai előkészítő oktatás című táblázat második oszlopának harmadik sora helyébe az alábbi rendelkezés lép: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 6

7 Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 db fokú hallásveszteségig; látássérült gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyerekek nevelését, óvodai foglalkoztatását a fenntartó által kijelölt körzetből. 2) Az alapító okirat pontjában, a 8520 Alapfokú oktatás című táblázat második oszlopának harmadik sorában a szám alatti szövegrészek helyébe az alábbi szövegrészek lépnek: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 db fokú hallásveszteségig; látássérült gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. Az enyhe mértékben értelmi fogyatékos tanulók ellátása feladat a tanévtől felmenő rendszerben megszűnik. 3) Az alapító okirat pontjában, a 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás című táblázat második oszlopának második sorában a Általános iskolai napközi otthoni nevelés szövegrész után a Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a és számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. szövegrésszel egészül ki. 4) Az alapító okirat pontjában, a 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás című táblázat második oszlopának második sorában a Általános iskolai tanulószobai nevelés szövegrész után a Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a és számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. szövegrésszel egészül ki. 5) Az alapító okirat 5. pontjában, a Záró rendelkezés cím alatti részének második mondatában a június 1-jétől szövegrész helyébe a július 1-jétől szövegrész lép. A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Határidő: április 30. (az alapító okirat kiadására) Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslatot. 7

8 A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 41/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testület számára: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) alapító okiratát július 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 1) Az alapító okirat pontjában, a 8510 Iskolai előkészítő oktatás című táblázat második oszlopának harmadik sora helyébe az alábbi rendelkezés lép: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 db fokú hallásveszteségig; látássérült gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyerekek nevelését, óvodai foglalkoztatását a fenntartó által kijelölt körzetből. 2) Az alapító okirat pontjában, a 8520 Alapfokú oktatás című táblázat második oszlopának harmadik sorában a szám alatti szövegrészek helyébe az alábbi szövegrészek lépnek: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható érzékszervi fogyatékos (nagyothalló 80 db fokú hallásveszteségig; látássérült gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelését, oktatását. 3) Az alapító okirat pontjában, a 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás című táblázat második oszlopának második sorában a Általános iskolai napközi otthoni nevelés szövegrész után a Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a és számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. szövegrésszel egészül ki. 4) Az alapító okirat pontjában, a 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás című táblázat második oszlopának második sorában a Általános iskolai tanulószobai nevelés szövegrész után a

9 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a és számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. szövegrésszel egészül ki. 5) Az alapító okirat 5. pontjában, a Záró rendelkezés cím alatti részének második mondatában a június 1-jétől szövegrész helyébe a július 1-jétől szövegrész lép. A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Határidő: április 30. (az alapító okirat kiadására) Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 3. napirend: Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Köszöntötte Sólyom Sándort és Jellinek Jánost, a két pályázót. Elmondta, hogy a megadott határidőn belül ők ketten adták be a pályázatukat, és írásban nyilatkoztak arról, hogy az előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület és az illetékes bizottságai. Javasolta, hogy névsor szerint haladva a két pályázó mondjon pár gondolatot a pályázattal kapcsolatosan. Jellinek János pályázó elmondta, a pályázatát is azzal kezdte, hogy amikor 5 évvel ezelőtt megkapta ezt a bizalmat, hogy vezesse ezt az összevont intézményt, és nem hatvaniként pályázta meg, akkor talán egy kicsit könnyebb volt a helyzete, abból a szempontból, hogy messziről jött ember volt, mostanra úgy fogalmazott a pályázatában, hogy megérkezett. Amikor megnézte az 5 évet összefoglaló céljait a pályázatában, akkor azt kellett gondolnia, hogy egész jól mérte fel a lehetőségeket, ahhoz képest, hogy kívülről kellett megítélni a helyzetet. Úgy gondolja, hogy az előző pályázatában megfogalmazott céloknak egy jó része teljesült. Ami nem valósult meg, annak több oka volt, egyrészt a fenntartói szándék sem egészen arra mutatott, másrészt pedig a körülmények is változtak. Természetesen folyamatosan tűztek ki más célokat, amik beépültek ebbe a folyamatba ben, amikor a megbízatást megkapta, akkor még egy nem régen összevont intézményről volt szó. Ennek okán voltak az intézményen belül feszültségek, és egy nagy intézmény munkáját kellett igyekezni összehangolni. Az intézmény a város egyetlen ilyen típusú intézménye, ami 3 telephelyen folytatja tevékenységét. Ez az összehangolódás véleménye szerint jó irányba haladt, ami köszönhető a folyamatoknak és a vezetői tevékenységnek egyaránt, és az intézmény megtalálta a helyét ebben az új feltételrendszerben. Elmondta, hogy célja volt annak idején is, és ezt fenntartja jelen helyzetben is, hogy Hatvannak nagyon érdekes és civil hátterű kulturális és közművelődési folyamatai voltak és vannak. Úgy gondolja, hogy egy jó vezető ezeket a folyamatokat tiszteli, beépíti a saját munkájába, és megpróbálja tovább fejleszteni. Erre számos példa van, például a Hatvani Kalendárium, ami 12 éve jelenik meg ebben a városban. Véleménye szerint kevés olyan város van Magyarországon, ami egy olyan helytörténeti forrásmunkát ad ki, sorozatot, ami egy ekkora értéket képvisel. A civil szervezetek munkája is nagyon jelentős, a programszervezésekben is részt vesznek. Úgy gondolja, hogy ezek a folyamatok előtte is hosszú évtizedekre visszanyúlóan működtek és a megváltozott körülmények között ezeket lehetett támogatni, fenntartani, segíteni és ezt egy nagyon fontos elemének tartja a munkájának. Elmondta, hogy ennek az elmúlt 5 évnek a második felére alakult ki az a fajta új célrendszer, amit mind a könyvtárnak, mind a közművelődésnek is követni kell a saját és munkatársai véleménye szerint is. A pályázatok ma már elengedhetetlen segítői a munkának, hiszen ma már ilyen fajta külső 9

10 források nélkül nem lehet jó színvonalon működtetni az intézményt. Az intézmény életében is elérkezett egy egyre fokozottabb pályázati sor, ami 2008-ban indult és a végkifejlet egészen 2010 végéig tart. A képviselő-testület és a bizottság által is ismertek ezek a pályázatok. Az egyik a 18 hónapos lefutású TIOP pályázat a könyvtári infrastrukturális fejlesztésben egy nagyon nagy előrelépést eredményez. Ezenfelül van kettő TÁMOP-os pályázat az egyik a könyvtári TÁMOP a másik a közművelődési TÁMOP-os pályázat. Ez a kettő az új tevékenységek beindítására és régebbi tevékenységek nagyobb közegben való megismerésére ad lehetőséget. A három pályázat összesen 27 MFt környéki összeget jelent. A TIOP-al kapcsolatban elmondta, hogy a számítógépes technikai eszközparkot, a szervert, illetve az új integrált könyvtári szoftvert eredményezi, ami a céljuk volt, és az hogy a megyében működő könyvtárak, nagy könyvtárak egy új, az interneten jól kezelhető, modern könyvtári szolgáltatási csomaghoz tudjanak jutni. A pályázat mostanra ér finisbe. A TÁMOP-os pályázatok pedig elindultak. A könyvtári oldalon az olvasás megszerettetése a gyerekekkel, illetve más korcsoportok elérése. A közművelődési oldalon, pedig négy komponens megvalósítása, minden korosztály érintésével. Úgy gondolja, hogy ezeket a pályázatokat vagy ő, vagy az utódja fogja befejezni, és mivel fenntartási kötelezettséget is vállaltak, hiszen ezeknek a pályázatoknak ez is a feltétele, így ezek folytatódhatnak az elkövetkezendő években is. Elmondta, hogy ez a digitális kihívás, és az a paradigmaváltás, ami a könyvtárak előtt most van, amihez sikerült csatlakoznia a hatvani intézménynek a megyei könyvtárral való konzorciumi részvétellel, egy nagy lépés. Ezt szeretné megvalósítani, belső képzésekkel olyan szintre hozni a kollegák felkészültségét, hogy ennek a kihívásnak jó színben tudjanak eleget tenni. Elmondta, hogy a már említett helytörténeti anyagoknak eljött a digitalizálási ideje, lehetőség az interneten keresztül történő hozzáférésre. Ezt az intézmény meg is tudja csinálni, és ez által a hatvani helytörténeti anyagok egy másfajta minőségbe fognak kerülni. Céljai között szerepel, és amennyiben a városvezetés ebben partner lesz, akkor fesztiválszerű rendezvényeket felvonultató helyszínt működtetni. Ez egy 3-4 éves felfutási idővel más színben mutathatja Hatvant, mint ahogy eddig szerepelt. Ezt az intézmény magában nem tudja megvalósítani, de szakmai célként kiemelt. Elmondta, hogy nagyon megszerette a várost, a munkát, és szeretné ezt folytatni, amennyiben további bizalmat kap. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke megköszönte a kiegészítést, majd átadta a szót Sólyom Sándor pályázónak. Sólyom Sándor pályázó elmondta, hogy Sajószentpéterről érkezett. 44 éves 20 éves kora óta a közművelődésben és a kultúrában dolgozik. Először ig a Kazincbarcikai Művelődési Központban dolgozott könyvtárosként, majd között a sajószentpéteri könyvtár igazgatója volt. Elmondta, hogy az intézmény vezetéséhez szükséges végzettségekkel rendelkezik. Könyvtárosi diplomát szerzett Sárospatakon, rendelkezik művelődésszervezői végzettséggel és egy felsőfokú kulturális menedzseri végzettséggel is. Járt már többször a városban a bizottság előtt történő meghallgatásra is eljött, illetve a pályázat beadását megelőzően is eljött, és igyekezett minél inkább megismerni a várost. Szeretné a már meglévő programokat továbbvinni, illetve más, újabb típusú tevékenységeket mindemellett megvalósítani. Szeretné, ha minden korosztály megtalálná az intézményben a neki tetsző elfoglaltságot. Valamilyen szinten hiányolja a fesztivál szervezését. Úgy gondolja, hogy a környező településekkel összefogva valamilyen témára felépítve meg lehetne valósítani. Vannak ilyen rendezvények máshol is, például a kocsonyafesztivál, kolbászfesztivál és más egyéb fesztivál. Olyan csoportokat megvalósítani, hagyományt teremteni, hogy hatvaniak, akiknek a neve Hatvani-Hatvany. Azokat a pályázatokat, amiket Jellinek úr említett, az ilyen-olyan TIOP-os, TÁMOP-os pályázatokat ő maga is ismeri. Elmondta, hogy részt is vett egy nagyobb 10

11 pályázat elkészítésében a Miskolci Egyetemmel közösen, amikor még a sajószentpéteri intézmény vezetője volt. Elmondta, hogy az intézmény, amelyet ő vezetett, sokkal széttagoltabb volt ennél, mintegy 24 fő dolgozott a keze alatt. Az intézmény nem csak művelődési központ, amihez 300 fős színházterem tartozott, hanem a könyvtár, kiállítóterem, a sportcsarnok és még a városi focipálya is hozzájuk tartozott. Ha a csapat játszott, akkor a meccset megelőzően az ő kollegái tették rendbe a pályát. Volt egy tájház is. Szeretne a civil szervezetekre erősen támaszkodni és velük egységesen dolgozni. Véleménye szerint ma már elavult az a könyvtár, ami csak arra korlátozódik, hogy ki veszem a könyvet, visszaadom a könyvet. Ennek lényegében egy információs központtá kell válnia. Egy olyan légkört kell megteremteni, ahová az emberek szívesen mennek, tudják, hogy ha bármi kérdésük van, akkor ott választ kapnak. Tudnak használni különböző technikai dolgokat, telefon, telefax, másolás vagy internet hozzáférés. Számos könyvtári rendezvény is megvalósítható, író-olvasótalálkozók, játszóházi foglalkozások. Nagyon sok vetélkedőt lehet szervezni, ő személyesen nagyon szereti az ilyesmit, jómaga is 7 televíziós vetélkedőn vett részt. Ennyit gondolt röviden elmondani magával kapcsolatban, tudja, hogy az, hogy messziről érkezett, hátrány is lehet számára. Elmondta, hogy igyekezett nem csak általánosságban beszélni, hanem konkrétumokat mondani. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke megköszönte Sólyom Sándornak a kiegészítést és a rövid bemutatkozást. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja azt kérdezte Sólyom Sándortól, hogy mi az, amit így messziről jött emberként nagyon másképp csinálna? Mi az, amit nagyon szeretne megvalósítani? Elmondta, hogy jó lenne olyan embernek hallani a véleményét, aki nem belül van, hiszen belülről ők látnak valamit, de külső szemlélőként hogy látja? Sólyom Sándor pályázó elmondta, hogy nehéz munkát végez az intézmény kevés dolgozóval. Az önkormányzat igyekszik olyan anyagi forrásokat biztosítani, ami a működéshez kell, bár az országban az önkormányzatok sem állnak úgy anyagilag, ahogy azt szeretnék. Ahogy már említette azokat a programokat, tevékenységeket, is folytatná amik jelenleg is vannak. Igyekezne demokratikus módon felmérni, hogy a városban mit lehetne még megvalósítani. A fesztiválok, amit megpróbálna megvalósítani, hiszen már a legkisebb falu is próbálkozik ilyenekkel. Elmondta, hogy igyekezni kell közelebb kerülni az emberekhez. Ez egy nagyon szép kisváros, szép terei vannak, ahol meg lehet valósítani tartalmas szabadtéri programokat. Látja, hogy a programok viszonylag szépen és sok helyen ki vannak plakátolva és elég tartalmasak is a rendezvények. Számára ezekből a plakátokból nem derül ki, hogy egyáltalán a művelődési központ rendezi-e, mert csak a támogatók vannak feltüntetve és az önkormányzat jelenik meg rajtuk. Palásthy Pál főosztályvezető elmondta, hogy ezeket a programokat az önkormányzat szervezi. Sólyom Sándor pályázó elmondta, hogy véleménye szerint ezeket a programokat, mint például a május 1-je az művelődési háznak kellene rendezni és nem az önkormányzatnak. Az ő környezetében legalábbis mindenhol így működik. Elmondta, hogy az ő régi intézménye szervezte a május 1-jét, augusztus 20-át, március 15-ét stb, mert úgy gondolja, hogy a művelődési ház erre való. Akár mennyire is kevesen vannak ebben az intézményben, ez az intézmény erre való. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mi motiválta arra, hogy 200 km-ről ide jöjjön az igazgatói állást megpályázni? 11

12 Sólyom Sándor pályázó elmondta, hogy először is nincs jelenleg munkája. Már elmondta, hogy 44 éves, és 20 éves kora óta ebben a szakmában dolgozik. Ezzel kelt, ezzel feküdt. Reggel 8-tól este 8- ig a munkahelyén volt, utána otthon a számítógép előtt a pályázatokat írta. A megbízatása Sajószentpéteren tavaly letelt. Először került abba a helyzetbe, hogy nincsen munkája. Az előző állását megpályázta Kazincbarcikáról a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, egy országosan elismert jó szakember. Megpályázta, és a testület őt választotta. Borsodban sem egyszerű, mint sehol az országban állást találni. Szeretne ezen a területen tovább dolgozni. Független, tehát ebből a szempontból nem gond, hogy milyen messzire kell menni, és a családdal mi lesz. Természetesen a pályázatának pozitív elbírálása esetében nem Sajószentpéterről kíván bejárni, hanem 2-3 hónapon belül Hatvanba költözne. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke azt kérdezte, hogy a pályázatában megadott állás, ami 2010-től Miskolc Tv szerkesztő, az nem létezik már? Sólyom Sándor pályázó elmondta, hogy az csak átmeneti állás, nem is főállás csak megbízási szerződéssel végzi el a munkát minimálbérért. Úgy gondolta, hogy köze van a kultúrához, ezért vállalta el. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke megköszönte a válaszokat. Elmondta, hogy a bizottság tagjai megkapták az előterjesztést és a szakmai véleményt. A pályázatokat pedig megtekinthetik a Szervezési Főosztályon folyamatosan. Hozzátette, hogy jelenleg nála is van egy példány belőlük. Oroján Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy nem szeretne belemenni semmiféle szakmai összehasonlításába a pályázóknak. Úgy gondolja, hogy április 25-én éjfélkor felállt egy új helyzet az országban és Hatvanban egyaránt. Egy 5 éves kinevezés kapcsán úgy gondolja, hogy nem egy rugalmas hozzáállás az, ha a bizottság itt dönt, hiszen az embereken látszik, hogy az egész országban valami mást akarnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik pályázó aktív szocialista politikus és képviselő. Véleménye szerint egy 5 éves kinevezés nem egy korrekt dolog ebben a helyzetben. Azt javasolja, hogy félévvel hosszabbítsák meg a jelenlegi igazgató szerződését, és a bizottság írjon ki egy új pályázatot, akkor, amikor egy új többséggel fel fog állni valamikor a nyár végén hozzá. Ezt a pályázatot nyilvánítsák eredménytelennek, és írják ki újra valamikor máskor, más összetételben. Majár János a bizottság tagja elmondta, hogy rövid ideje a bizottság tagja. Nem régen tárgyalták az előző évi tevékenységét az intézménynek, és úgy gondolja, hogy az kifogástalan volt. Mint civil szervezet képviselője is csak azt tudja elmondani, hogy egyre több lehetőséget ad számukra az intézmény és sokszor tudnak együttműködni. Elismerik az intézmény és vele együtt a vezető munkáját is. Természetesen a pályázatokból is adódik a lehetőség, hogy az adott területen jelenleg dolgozó egy kis előnyben van. Úgy gondolja, hogy a szakmai vélemény alapján úgy tűnik, hogy kidolgozottabb az egyik pályázat. Ha szakértők úgy vélekedtek, hogy egy kidolgozottabb pályázat mellett teszik le a voksukat, akkor ő azt nem kívánja megkérdőjelezni. Oroján Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy szakmai szempontból nem akart bele menni ebbe a dologba, mert véleménye szerint nem ez a kérdés. Egyszerűen arról van szó, hogy Hatvanban is kialakult egy legitimációs válság az önkormányzatnál. Nem hiszi azt, hogy április 25-e után ennek a testületnek joga van dönteni 5 éves távlatban személyi kérdésben. Elvonatkoztatva teljesen attól is, hogy a jelöltek milyen emberek, mit csinálnak, mit gondolnak az életről, vagy hogy hogyan végzik a szakmai munkájukat. Egyszerűen 5 éves távlatban nem hozhat döntést ma legitimáció hiányában ez a 4 bizottsági tag, és nem hozhat döntést róla az a 18 politikus, aki holnapután ott fog ülni a testületi 12

13 ülésen. Azt gondolja, hogy ennyire nem lehetnek érzéketlenek az emberek iránt. Valami újra van szükség. A javaslata véleménye szerint támogatandó, miszerint a pályázatot vegyék tárgytalannak, és hosszabbítsák meg a jelenlegi igazgató megbízását félévvel legalább, vagy december 31-ig és ősszel írjanak ki egy új pályázatot. Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke elmondta, hogy nem érti, hogy a képviselő-testület miért nem legitim ma. Amíg a következő képviselő-testületi választás nem lesz, még április 25-e után is, a megbízatását a következő önkormányzati választásig kapta. Úgy gondolja, hogy ebben a bizottságban 5 ember, teljesen függetlenül attól, hogy milyen színt képvisel egy szakmai bizottság. Az a dolga most a bizottságnak, hogy ezt a pályázatot most nem politikai, hanem szakmai szempontokból megvitassa, megvitatja, mert a döntést a képviselő-testület hozza meg. Ha a képviselő-testület valaki javaslatára úgy dönt, hogy ezt leveszi napirendről, akkor vegye le, de ez egy szakmai bizottság, akik ezt véleménye szerint nem teheti meg. Elmondta, hogy ő saját magát igen is legitimnek érzi egészen addig, amíg a megbízatása tart. Nem fog és nem is akar a következő pár hónapban úgy gondolkodni és viselkedni, hogy ehhez már úgy sincs semmi köze. Takácsné Palásthy Erika kiment az ülésről 15:05 órakor. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy véleménye szerint ez egy szakmai bizottság. Azért vállalta ezt a bizottsági tagságot, hogy szakmai alapon hozzon oktatási, művelődési és kulturális döntéseket, azért vállalta, mert úgy érezte, hogy erre alkalmas és képes. Oktatásban inkább, mint a közművelődésben, de megtesz minden tőle telhetőt, hogy ott is utolérje magát. Ettől függetlenül komoly kritikája van az előterjesztéssel és a napirenddel kapcsolatban a tekintetben, hogy amióta az elmúlt félévben képviselőként dolgozik, rendre kapja a sok szép vaskos anyagot. Ehhez képest most 2 db A/4-es oldalt kaptak. Örült volna, ha ezt is láthatta volna, szakmailag beletekinthetett volna, bírálhatta volna, hogy konkrét kérdést tehessen fel a jelölteknek, akik itt vannak. Amit leírt azzal mire gondolt, mert lehet, hogy félre értené és ahhoz, hogy felelősség teljes döntést hozhasson, ahhoz kell, az hogy ezeket a kérdéseket tisztázhassák. Benne volt az anyagban, hogy megtekinthető a főosztály irodájában az anyag, de az elmúlt hónapokban sokszor kaptak anyagot és vaskosakat. Amikor egy egyesület éves támogatásával, vagy beszámolójával kapcsolatban elvárunk több tíz oldalt, hogy mit csinált, hogy csinált, és beszélnek 100 eft-os támogatásokról, akkor véleménye szerint a két pályázó anyaga megér annyit, hogy mellékletben, másolatban megkapják. Aztán ha nem néz bele, mert nem ért rá, az már legyen az ő felelőssége. Erre most nem igazán volt lehetősége, és nem is tudja igazából, hogy hogy is szavazzon. Vannak döntési kompetenciás zavarai úgy érzi. dr. Tordai Edina jogi ügyintéző elmondta, hogy azért nem küldték ki a pályázati anyagokat, ugyanis a nyilatkozat még nem állt rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a személyes adataikat megtekinthessék. Ezt a nyilatkozatot ma megkapták. A személyes adatok kiküldése egyébként sem szerencsés, ezért írták meg, hogy a pályázatokat a titkárságon tekintsék meg. Elmondta, hogy a Szakmai Bíráló Bizottság meghallgatásáról szintén jegyzőkönyv készült, melyet megtekinthetnek az eljárásban résztvevők, amiből kiderül, hogy a szakmai bizottság milyen kérdéseket tett fel a pályázóknak, és ők erre miként válaszoltak. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy a személyes adatokban a titkárságon is betekinthet és otthon is amikor megnézi a pályázatokat. Az pedig, hogy majd bele hallgathat egy jegyzőkönyvbe, az nem alapozza meg a mai döntését. 13

14 Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke elmondta, hogy nem szokták a pályázati anyagokat kiküldeni. Mindig megvan jelölve csak, hogy hol tekinthető meg. A pályázókat meghallgatta egy független szakmai bizottság. Az előterjesztésben megfogalmazott határozat erre épült. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az Oroján Sándor által megfogalmazott javaslatot. A bizottság a javaslatot 1 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatta. (a javaslat tekintetében Jellinek János a fent említett érintettség miatt nem szavazott) A bizottság elnöke szavazásra bocsátott az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatot. A bizottság 2 igen szavazattal minősített többség hiányában nem támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: Oroján Sándor képviselő és Szalánczi Zoltán képviselő a javaslat tekintetében nem élt szavazati jogával. (a javaslat tekintetében Jellinek János a fent említett érintettség miatt nem szavazott) 42/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jellinek Jánosnak a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói beosztására benyújtott pályázatát támogatja, és május 1-jétől április 30-ig terjedő határozott időre a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetőjének, igazgatójának bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: - a G fizetési osztály 13 fizetési fokozat garantált illetménye: ,- Ft - további szakképesítés: ,- Ft - összesen: ,- Ft - összesen kerekítve: ,- Ft - garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrész ,- Ft - magasabb vezetői pótlék: ,- Ft - mindösszesen: ,- Ft Határidő: április 30. Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján (a munkajogi dokumentumok kiadásáért) A bizottság elnöke szavazásra bocsátott az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslatot. A bizottság 2 igen szavazattal minősített többség hiányában nem támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 14

15 Oroján Sándor képviselő és Szalánczi Zoltán képviselő a javaslat tekintetében nem élt szavazati jogával. (a javaslat tekintetében Jellinek János a fent említett érintettség miatt nem szavazott) 43/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sólyom Sándornak a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói beosztására benyújtott pályázatát elutasítja. Határidő: április 30. Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján (a pályázati anyag visszajuttatásért) Sólyom Sándor kiment az ülésről 15:15 órakor. 4. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Kérdés, vélemény nem hangzott el. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. A bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 44/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását a képviselő-testület számára. 5. napirend: Előterjesztés a TIOP /1 kódszámú pályázatokkal összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről Ságiné Szűcs Klára ismertette a napirendet. Uti Csabáné osztályvezető elmondta, hogy ez egy 2008-ban benyújtott pályázat. Ezt még a Szervezési Főosztály nyújtotta be. Úgy gondolták, hogy ezek a pályázatok nem nyertek és a mostani értesítések alapján derült ki számukra is, hogy ezek a korábban benyújtott pályázatok tartaléklistára kerültek. Két pályázatról van szó, az egyik az akkori Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát, a másik a hatvani általános iskolákat érintette. A fenntartó informatikai eszközökre pályázott. Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés elkészítése óta elkészítették a 15

16 két pályázat költségvetési kalkulációját, és ez alapján a Széchenyi István szakközépiskola eftos eszköz csomagra pályázhatnak. Az általános iskolák vonatkozásában pedig mintegy 48Mft-os eszközcsomagra pályázhatnak. Ezt a lehetőséget ki kell használni. Hozzátette, hogy a Széchenyi István szakközépiskola vonatkozásában, mint az ismeretes társulás vonatkozásában is módosítások történtek. Az intézményfenntartó társulás nem önálló jogi személy, ezért úgy kívánják áthidalni ezt a problémát, hogy a társulás felhatalmazása alapján Hatvan Város Önkormányzat fog eljárni gesztorként. Szalánczi Zoltán a bizottság tagja elmondta, hogy aktív pályázóként nagyon hiányolja az itt készülő, bármely pályázatból, hogy beszélnek egy címről és egy célról, ami a pályázatból is kiderül és a pénzügyi vonzatairól, de nem beszélnek sose a fenntartói kötelezettségekről, indikátortáblákról, feladattervekről, tehát nem beszélnek a pályázat valódi szakmaiságáról. Mindig csak pénzt, és címet látnak, ez zavarja. Szépek a pályázatok, de mi van, ha ott van mögötte, hogy a megtermelt javakat utána 5 évig valakinek fenn kell tartani, és ez valahol megjelenik majd egyszer ráfordításként, költségként. Véleménye szerint akkor kerek a történet, ha ezt már a döntés meghozatalakor is látják. Egy irreális példával élve, ha egyszerre kell elmenni pedagógusnak továbbképzésre, akkor valamikor a kiesett munkanapokat pótolni kell. Örülne, ha ezeket az anyagokat így teljesen egészében láthatnák. Uti Csabáné osztályvezető megköszönte a Képviselő Úr észrevételét. Az összes önkormányzati pályázat igazából plusz feladatként jelentkezett az osztálynál. Korábban csak kifejezetten beruházási típusú pályázatokkal foglalkoztak. A fenntartásra és konkrét specifikációkra vonatkozóan sok esetben sajnos nem tudnak még az előterjesztéskor pontos információkat. Azt nem kell mondani, hogy egy pályázat hogy készül el. Van amikor az utolsó pillanatban közölnek pontos adatokat. Ezáltal sokszor csak az általános részeket tudják az előterjesztéskor egyeztetni az intézményekkel. Azon lesznek a továbbiakban, hogy minél pontosabban indikátormutatókkal és egyéb információkkal együtt írják az előterjesztéseket. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat elfogadását. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 45/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a TIOP /1 kódszámú pályázatokkal összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TIOP-1.1.1/07/ azonosítószámú, A hatvani iskolák informatikai fejlesztése című pályázat kiegészítéséhez, valamint a támogatói okirat előkészítéséhez szükséges dokumentumok csatolásra kerüljenek. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatói okirat aláírására. A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. Határidő: április 30. (pályázat benyújtására) Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat elfogadását. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 16

17 46/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a TIOP /1 kódszámú pályázatokkal összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP /07/ azonosítószámú, A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése című pályázat kiegészítéséhez, valamint a támogatói okirat előkészítéséhez szükséges dokumentumok csatolásra kerüljenek. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatói okirat aláírására. A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. Határidő: április 30. (pályázat benyújtására) Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján 6. napirend: Előterjesztés a Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázaton való részvételről Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Uti Csabáné osztályvezető elmondta, hogy ebben az esetben az idő rövidsége miatt az a helyzet áll fenn, hogy a polgármester és a jegyző előzetes hozzájárulásával került benyújtásra a pályázat. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 47/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázaton való részvételről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklete IV. fejezetének (9) bekezdésében meghatározottak alapján utólagosan hozzájárul a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt, a Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázati felhívásra történt pályázat benyújtásához. A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. Határidő: április 30. (tájékoztatásra) Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján 7. napirend: Előterjesztés a Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 17

18 Szalánczi Zoltán a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mekkora összegre pályáznak? Uti Csabáné osztályvezető elmondta, hogy ebben az esetben nem volt meghatározva. Ez az az eset, amikor az intézet dolgozik rajta, de nem volt meghatározva. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 48/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete IV. fejezetének (9) bekezdésében meghatározottak alapján egyetért azzal, hogy a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) pályázatot nyújtson be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) által kiírt Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása című, KAB-ME-10 kódszámú pályázati felhívásra A pályázat 100%- ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. Határidő: május 5. (pályázat benyújtására) Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján 8. napirend: Előterjesztés a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása sz esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázat megvalósításához kapcsolódó egyes döntésekről Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Kérdés, vélemény nem hangzott el. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat elfogadását. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 49/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása sz esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázat megvalósításához kapcsolódó egyes döntésekről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi javaslatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f jelű pályázat keretében megvalósítandó beruházásnál az intézmény teljes akadálymentesítéséhez 18

19 szükséges 1 db egyenes pályájú, változó szögállású, lépcsőjáró berendezés gyártásával, telepítésével, érintésvédelmi mérésével, valamint a szakértői üzembehelyezés bonyolításával, a MISKOLC-lift Kft.-t (székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 1.) bízza meg bruttó Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely szabad előirányzata terhére biztosított. Határidő: augusztus 31. Felelős: Gazdasági Főosztály A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat elfogadását. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 50/2010. (IV. 27.) számú Kulturális és Oktatási Bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása sz esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázat megvalósításához kapcsolódó egyes döntésekről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi javaslatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tartalomhoz a forma korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f jelű pályázat keretében megvalósítandó beruházásnál a munkaterület szabaddá tétele érdekében az intézmény területén lévő Városmúlt című műalkotás elbontásával a Marmor 5 Építőipari Kft.-t (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 7.; cgjsz.: ; asz.: ) bízza meg bruttó Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevőt. Pénzügyi forrás a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely szabad előirányzata terhére biztosított. Határidő: május 13. Felelős: Gazdasági Főosztály Jellinek János a bizottság tagja kérte, hogy a 3. napirendi pont vonatkozásában készüljön szó szerinti jegyzőkönyv. (a bizottsági tag kérésének az SZMSZ 32 -a 3. bekezdésének d pontja és 4. bekezdése értelmében a jegyzőkönyvvezetője nem tud eleget tenni) Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a figyelmet, és 15:30 órakor bezárta a nyílt ülést. k.m.f Bitter Bettina Ságiné Szűcs Klára jegyzőkönyvvezető a bizottság elnöke 19

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja. Bitter Bettina. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. augusztus 4-én (hétfőn) 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kis Tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

JEGYZŐKÖNYV. a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. június 30-án 9:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 114/2009.(XI.26.) 2010.évi pénzügyi koncepció megtárgyalása 115/2009.(XI.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

2 2. s z á m ú. Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 2. s z á m ú. Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete 2014. május 08. napján 16:30-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete 2014. május 08. napján 16:30-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. május 08. napján 16:30-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. december 04-i üléséről

Jegyzőkönyv A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. december 04-i üléséről Jegyzőkönyv A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. december 04-i üléséről Készült: A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola tárgyaló termében (Szolnok, Baross u. 37.) Jelen vannak:

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án 18 órától megtartott üléséről Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerdán) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 117-4/2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: 120-10/2012. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Heves Megyei Közgyűlés tagja. Hatvan Város alpolgármestere. a Heves Megyei Közgyűlés tagja a Heves Megyei Közgyűlés tagja

JEGYZŐKÖNYV. a Heves Megyei Közgyűlés tagja. Hatvan Város alpolgármestere. a Heves Megyei Közgyűlés tagja a Heves Megyei Közgyűlés tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: A Hatvani Középiskola Szakiskola, és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (továbbiakban: HKSZKMITT) 2011. március 30-án (szerdán) 9:20 órai kezdettel Hatvanban,

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/103-1/2012. KTB/49/2012. sz. ülés (KTB/159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 5-én, hétfőn 10 óra 06 perckor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, Farkas

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. N a p i r e n d : Nyilvános ülés. 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Kovács Imre polgármester

J e g y zőkö n y v. N a p i r e n d : Nyilvános ülés. 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Kovács Imre polgármester J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nem jelent meg: polgármester;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben