Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás"

Átírás

1 A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések kimutatások Belső köyvvizsgálat Bérszámfejtés Pézügyi yilvátartás Adózás Kotroller Pézügyi tervek készítése Vezetői iformációredsz er Péz- és tőkeköltségvetés készítése Ft RF HF RF HF RF HF Idő Lejárati összhag mérése Hosszú lejáratú források Lejárati összhag mutató = Befektetett eszközök + Tartós forgóeszközök Devizális összhag Adott devizát termelő eszközt az adott devizába felvett forrásból kell fiaszírozuk Eszközök Források Lejárati összhag mutató>1 Kozervatív fiaszírozási stratégia Lejárati összhag mutató=1 Szolíd fiaszírozási stratégia Lejárati összhag mutató<1 Aggresszív fiaszírozási stratégia Exportra termelő eszköz Belföldi piacra termelő eszköz Devizaforrás Foritforrás Kockázati összhag Volatilis pézáramot termelő eszközöket biztos (saját) forrásból, biztos pézáramot termelő eszközöket idege forrásból (kötelezettségek) kell megfiaszírozuk. Jellemzőe ciklikus ágazatok Nehézvegyipar Kohászat, gépgyártás Gyógyszeripar Techológiai iparágak Jellemzőe stabil ágazatok Kiskereskedelem Élelmiszeripar Textilipar Közüzemek Áttételi hatás Áttétel élkül működő vállalat (100 MFT saját tőke) Időszak Jó Átlagos Rossz Üzemi eredméy Kamatkiadás Adózott eredméy ROE 30% 20% 10% Áttételes vállalat (50 MFt hitel, 50 MFt saját tőke) Üzemi eredméy Kamatkiadás Adózott eredméy ROE 40% 20% 0%

2 Áttételi hatás képlete ( ROA R ) ROE = ROA + D D E Rugalmassági összhag Ha illikvid eszközeik vaak, legyeek likvid forrásaik, ha illikvid forrásaik vaak legyeek likvid eszközeik. Ahol, ROE saját tőke hozama ROA eszközök hozama D hitelek összege E saját tőke összege R hitelek átlagos kamatlába D Likvid Illikvid Eszközök Pézeszközök Piaci értékpapírok Követelések Készletek Igatlaok, működés befektetett eszközei Források Folyószámla-hitel, szállítóállomáy, bakhitelek Hosszú lejáratú hitel Beruházásértékelési módszerek és alkalmazásuk Befektetési dötések kritériumai Statikus és diamikus befektetésértékelési módszerek és alkalmazásuk Befektetésértékelés külöbözõ módszerekkel A külöböző amortizációs techikák hatása a befektetés NPV-jére Befektetési dötések Fő cél: olya eszközökbe fektessük a pézüket, melyek többet érek számukra, mit a piaci áruk Eldötedő kérdések: Mekkora a beruházási alteratívák tőkeigéye és ezek mikor merülek fel? Mekkora lesz várhatóa a beruházások hozama és az milye ütembe érvéyesül? Mekkora legye a beruházásoktól elvárt hozam? Befektetésértékelési módszerekkel szembe támasztott követelméyek Adjo világos dötési szabályt, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk-e a beruházást Ragsort tudjuk felállítai a befektetési alteratívák között Legye közvetle összhagba a vállalat stratégiai céljával A befektetésértékelés szempotjai I. (Statikus módszerek) Csak a beruházási költséget veszi figyelembe (Legkisebb Költség) A beruházási költséget és a beruházás yereségét veszi figyelembe (Számviteli Profitráta) A beruházási költséget és a beruházás pézáramát és időbeli esedékességét veszi figyelembe (Megtérülési Idő)

3 A befektetésértékelés szempotjai II. Diamikus módszerek Figyelembe veszik a beruházás költségét, a beruházás pézáramát, aak időbeli esedékességét és az elvárt hozamot is Diszkotált megtérülési idő Nettó Jeleérték Belsõ Megtérülési Ráta Jövedelmezőségi idex Költségegyeértékes Statikus módszerek Ragsorolja az alábbi 5 befektetést a statikus módszerek szerit! Évek Módszerek S.C. ARR PB A B C D E Legkisebb költség módszer Csak ragsorolásál haszálható számítása egyszerű, köye érthető Hátráya: ics tekitettel a befektetés hozamaira Ahol a befektetés végrehajtása eleve eldötött, vagy jogszabályi kötelezettsége alapul és rögzített a műszaki specifikációja Számviteli profitráta módszer 1 Ei 0 i= 1 Számítása: ARR = P0 közvetle összefüggésbe va a számviteli adatokkal, így a beruházás terv szeriti teljesítése köye elleőrizhető Hátráya: em veszi figyelembe a péz időértékét profitadatokból számoluk és em pézáramból átlagszám félrevezető lehet Vállalat/divízió teljesítméyét a ROA mutató alapjá ítélik meg Megtérülési idő Számítása: P0 : = CF i i = 1 egyszerű, köye érthető ha a fizetőképesség bizoytala, megkerülhetetle Hátráya: em veszi figyelembe a megtérülés utái pézáramokat figyelme kívül hagyja a péz időértékét kockázatos befektetések elfogadására ösztööz kis tőkeigéyű beruházásokál kisvállalkozásokál előzetes beruházásértékelésél Diamikus módszerek Ragsorolja az alábbi 5 befektetést a diamikus módszerek szerit! Évek Módszerek DPB NPV PI IRR A ,2 0% B -10 4,5 4,1 3,8 23% C -30 4,5 8,3 15,0 7% D ,2 8,3 3,8 10% E ,2-16,5 -

4 Válaszoljo a következő kérdésekre! Melyik beruházást fogadá el, ha midre vola péze? Melyik beruházást fogadá el, ha midre vola péze, de a beruházások egymást kölcsööse kizárják? Melyik beruházást fogadá el, ha a beruházásokat hitelből akarja megvalósítai és a bak által ajálott hitelkamatláb 22%? És mikor a hitel kamatlába csak 18%, de a hitelt két év múlva vissza kell fizeti? Melyik beruházást fogadá el, ha csak 60 MFt álla redelkezésére, de egy beruházást többször is megvalósíthat? És ha egy beruházást csak egyszer lehet megvalósítai és a beruházások darabolhatók? És ha em darabolhatók? Diszkotált megtérülési ráta CFi Számítása: P0 : = i i= 1 ( 1 + r) ha a fizetőképesség bizoytala, megkerülhetetle figyelembe veszi a péz időértékét Hátráya: em veszi figyelembe a megtérülés utái pézáramokat kockázatos befektetések elfogadására ösztööz beruházások esetébe szűrőszabálykét Nettó Jeleérték CFi Számítása: NPV = P0 + i i= 1 ( 1 + r) mide fotos iformációt figyelembe vesz közvetle összefüggésbe va a legtöbb vállalat stratégiai céljával a NPV additív, így köye kiegészíthető alteratív értékelésekkel Hátráya: az abszolút vagyoövekedést mutatja és em a fajlagost mide agyobb összegű beruházás értékeléséhez ajálott Jövedelmezőségi idex GPV Számítása: PI = P0 mutatja a fajlagos vagyováltozást Hátráya: kölcsööse kizáró programokál félrevezető eredméyhez vezethet tőkekorlát esetébe alkalmazható, ha több beruházás közül kell választai és a beruházások darabolhatók Számítása: Belső megtérülési ráta CFi NPV:= 0 = P0 + i i= 1 ( 1+ IRR) bemutatja, hogy mekkora a beruházás hozama, a befektetett tőke %-ba legtöbb esetbe az NPV-vel azoos eredméyt ad Hátráya: kölcsööse kizáró programokál félrevezető eredméyhez vezethet em alkalmazható szabálytala pézáramok esetébe számítása kézzel ige ehézkes beruházási hitelkérelmek esetébe pézügyi befektetések értékelésekor Nettó Jeleérték (NPV) és belső megtérülési ráta (IRR) Szempotok NPV IRR 1. Számítása 2. Elfogadás 3. Ragsorolás NPV NPV = P + 0 NPV>0 C t i i = 1 ( 1 + r) miél agyobb IRR r képletből r, ha NPV=0 IRR>WACC miél agyobb Problémák IRR-el 1. Szabálytala pézáram 2. Méretprobléma a ragsorolásál Egyéb befektetés-értékelési módszerek 1. Megtérülési idő 2. Számviteli profitráta 3. Jövedelmezőségi idex 4. Auitásos módszer Miskolci Egyetem Pézügyi Taszék - Értékpapírszámta

5 IRR - Szabálytala pézáramok Amortizációs szabályok Számolja ki az alábbi beruházás belső megtérülési rátáját! Év Pézáram 50% 100% Bruttó érték alapú Érté kalapú lieáris évek száma szerit Nettó érték alapú lieáris faktoros Teljesí tméyará yos Meghatá rozott ö sszegű Az amortizáció kiszámítása külöböző módszerekkel az egyes évekbe Excellel Évek száma módszer szeriti amortizáció: SYD(költség; maradváyérték; leírási_idő; időszak) Bruttó lieáris módszer szeriti amortizáció: LCSA(költség; maradváyérték; leírási_idő) Nettó faktoros módszer szeriti amortizáció: KCSA(költség; maradváyérték; leírási_idő; időszak; faktor) Nettó lieáris kulcsos módszer szeriti amortizáció: KCS2(költség; maradváyérték; leírási_idő; időszak; hóap) Az amortizáció adócsökkető hatása (1) + Árbevétel (R) -Működési költség (OC) - Amortizáció (D) Adózás előtti eredméy (PP) - Adó (18%) (T) Adózás utái eredméy (AP) + Amortizáció Működési pézáram adózás utá (CF) Az amortizáció adócsökkető hatása (2) + Árbevétel (R) -Működési költség (OC) - Amortizáció (D) Adózás előtti eredméy (PP) - Adó (18%) (T) Adózás utái eredméy (AP) + Amortizáció Működési pézáram adózás utá (CF) Az amortizáció adócsökkető hatása (3) CF = (R - OC - D)*(1 - T ) + D CF = (R - OC)*(1-T ) - D + T *D + D CF = (R - OC)*(1-T ) + T *D A hatás agysága tehát függ: amortizáció agyságától a társasági adókulcs téyleges agyságától a vállalat yereségességétől C C C C C

6 Meddig vizsgáljuk a beruházás pézáramait? Beruházás fizikai élettartama Beruházás gazdaságilag haszos élettartama Termékpiac előrejelzéséek időtartama Fiaszírozási források redelkezésre állásáak ideje Egyéb Szállítói kapcsolat tartóssága Állami szabályozás femaradása Adókedvezméy időtartama Stb. Beruházás megszűéséek pézáramai + Befektetett eszközök piaci ára (R) - Eszközök ettó köyv szeriti értéke (D) Adózás előtti eredméy (PP) -Adó(18%) (T) Adózás utái eredméy (AP) + Eszközök ettó köyv szeriti értéke (D) + Előző évi záró forgótőke Elv: Feltételezzük, hogy az összes befektetés által létrehozott eszközt az akkori piaci áro értékesítjük. Beruházás pézáramai Nem kell leadózi Beruházási kiadás Forgótőke állomáyváltozása Apport Elveszett beruházási lehetőség NPV-je Le kell adózi Árbevétel Működési költségek Eszközök eladási ára Maradváyérték Elmaradt költség/árbevétel Fiaszírozási dötések hatása a vállalat értékére CF GPV = i= 1 1+ i i ( WACC) E D WACC = re + rd D + E D + E Ha WACC-ot miimalizálom a vállalat értékét maximalizáli tudom Csökketés két módja: elvárt hozamok csökketése tőkeáttétel módosítása NPV modellje Képlet Sorszám Évek Beruházási 1 kiadás+opportuity cost 2 Forgótőke állomáya (2-1)-(2) Forgótőke állomáyváltozása 3 Előző évi forgótőke (1)+(3) 4 Tőkekiadás összese 5 Árbevétel+Elmaradt költség Eszközök piaci értéke Működési költség+elmaradt 6 árbevétel 7 Amortizáció Maradváyérték (5)+(6)+(7) 8 Adózás előtti eredméy (8)*-0,18 9 Adó (8)+(9) 10 Adózott eredméy (10)-(7) 11 Működési pézáram (11)+(4) 12 Beruházás pézárama (12)/(1+r)^i 13 Diszkotált pézáram (13-1)+(13) Kumulált diszkotált 14 pézáram NPV Nettó pézáram megközelítés A vállalat értéke az adózás előtti (kamatlevoás utái) pézáramtól függ, tehát a tőkeszerkezet hat az Hozamok értékre. WACC r d r e Tőkeáttétel

7 Működési pézáram megközelítés A vállalat értéke a kamatlevoás előtti pézáramtól függ, tehát a tőkeszerkezet em hat az értékre. (MM- Hozamok I) WACC r d r e Tőkeáttétel MM feltételezései Hatékoy tőkepiacok Egyéek ugyaazo a kamatlábo tudak hitelt felvei, mit a vállalatok A csődek icseek költségei A vállalatak csak két fiaszírozási forrása va: hitel és saját tőke Nicseek adók A vállalati cash-flow örökjáradék A vállalati vezetők végső célja a tulajdoosok vagyoáak maximalizálása Súlyozott átlagos tőkeköltség társasági adózás mellett Szabad cash-flow: ( Rev VC FCC dep) *( T ) + dep I FCF = 1 c Feltételezve, hogy dep=i NOI * ( 1 T ) = FCF = ( Rev VC FCC dep) *( 1 ) c T c Hitel esetébe: FCF = Rev VC FCC dep rd * D * 1 Tc = NOI *( 1 Tc ) + rd * D* Tc Tőkeáttétellel működő vállalat értéke: ( ) ( ) ( NOI )*( 1 T ) E c rd * D * Tc V L = + p r * d + r * D d Feltételezések: két vállalat, mely midebe megegyezik, de tőkeszerkezetük eltérő tökéletes tőkepiacok vaak racioális befektetők icseek trazakciós költségek, részvéyek oszthatók iformációk mideki számára azoal és igye hozzáférhetők ics társasági adó személyi kölcsö és a társasági hitel kamata azoos pézáramok örökjáradékot alkotak adózott eredméyt osztalékkét kiveszik Bizoyítás mft Üzemi eredméy Kamatkiadás -20 Adózott eredméy Saját tőkétől elvárt hozam 25% 30% Saját tőke értéke ,7 Adósság értéke 100,0 Vállalat értéke ,7 WACC 25% 24% Társasági adó is va Ha a vállalatokak társasági adót kell fizetiük, a WACC maximális tőkeáttételél a legalacsoyabb. (MM-II:) Hozamok WACC r d r e Tőkeszerkezetet befolyásoló téyezők adózás tőkeforrások rugalmassága elleőrzés hitelezők attitűdje profit stabilitása pézügyi problémák maagemet prefereciái Tőkeáttétel

8 Forgótőke-gazdálkodás Forgótőke - azok a források, melyeket a vállalkozás a api működéséek fiaszírozására fordít Számítása - forgóeszköz - em kamatozó rövid lejáratú források Elemei Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pézeszközök Szállítók Vevői előleg Adótartozások Mukabértartozás Részbe a passzív időbeli elhat. beszedés Pézáramlási ciklus (cash-flow cycle) Likvid eszközök Vevők vásárlás eladás Ayagok Késztermék Termelés (félkész termék) feldolgozás Rövid távú pézügyi előrejelzés Egységárak Eladási előrejelzés Termelési terv Egységyi változó költségek Változó költségek Fix költségek Előzetes eredméykimutatás Likviditási terv Egyéb (projekt) tervek Korábbi mérleg Előzetes mérleg 1. Fázis Eladási terv 2. Fázis Termelési terv 3. Fázis 4. Fázis a) Idôszaki pézáram korrigálása megkívát pézkészlettel b) Gögyölítés c) Iteráció Likviditási terv készítéséek sémája Költségterv Pézbevételi terv Pézkiadási terv Termelés pézárama Egyéb bevétel, egyéb kiadás Időszaki pézáram A Likvid Kft. vezetõi azzal a kéréssel fordulak Öhöz, hogy tegye redbe a cég pézügyeit. A vállalat ugyais sosem tudja elõre, mikor kell hitelt felveie, illetve mikor keletkezik felesleges, befekteti való pézeszköze. A tervet az 1996-os év elsõ félévére, a jauártól júiusig terjedő idõszakra kell elkészíteie. A vállalat papírpelekákat gyárt, amelyet 100 darabos csomagokba értékesít. A Kft. a következõ adatokat bocsátotta az Ö redelkezésére: 1. A vállalat a következő megredelésekkel redelkezik ezer csomagba Téy Terv November December Jauár Február Március Április Május Júius Egy csomagot 1000 foritos egységáro forgalmazza a cég, ami már a 25%-os ÁFÁ-t is tartalmazza. A kiszállítást követőe a vevők általába a következőképpe fizetek. 10%-t azoal, 60%-t egy hóap, 25%-t két hóap múlva, míg 5%-t egyáltalába em fizetek ki. A vállalat december végi zárókészlete pelekákból 30 ezer csomag. Júius végé 40 ezer csomag zárókészlettel kívá redelkezi a vállalat. A kapacitások jobb kihaszálása végett mide hóapba azoos meyiséget szerete termeli a vállalat. 1 csomag előállítása 400 Ft+25% ÁFA ayagot igéyel és a készletek is eze az áro vaak yilvátartva. A termelés 100 Ft mukaerőköltséget is felemészt csomagokét. A havi bért a következő hóapba fizetik. Az ayagköltség 30%-t azoal, 50%-t egy hóap múlva, míg 20%-t két hóap múlva kell kifizeti. November és December hóapba ezer csomagot termeltek. A vállalat fix költsége 30 mft havota, mely 10 mft amortizációt is tartalmaz. A termelés fiaszírozása érdekébe a vállalat 2 mft évértékű 6 hóapos lejáratú váltót bocsátott ki októberbe A vállalat a felvett hitelek utá jauárba és áprilisba 5-5 mft-t fog fizeti. Májusba 10 mft osztalék fizetése esedékes. A vállalat decemberbe fizetés fejébe egy 20 mft évértékű 3 hóapos lejáratú váltót fogadott el Az ÁFA befizetés a tárgyhóapot követő 20. apo esedékes. A vállalat által befizetedő társasági adóelőleg várhatóa havi 1 mft lesz. A vállalat által biztosági okokból tartai kívát pézkészlet 5 mft. A december végi pézkészlet 2 mft. Feladat: Készítse el a vállalat pézforgalmi kimutatását! Határozza meg a felvett hitelek, illetve az elhelyezhető felesleges pézeszközök agyságát. Mérlegtétel yitóállomáya Befektetett eszközök Késztermék Ayagok Félkésztermék Követelések Pézeszközök, értékpapírok Szállítók Rövid lej. Hitel Zárómérleg összeállítása Növekedés Beruházás, átvétel, apport Termelési (termelési terv) Beszerzés (termelési terv) Kibocsátás (termelési terv) Árbevétel (eladási terv) Pézbevétel (likviditási terv) Saját tőke Mérleg sz. eredméy (előzetes eredméykimut.), Hosszú lej. kötelez. tőkeemelés Hitelfelvétel Beszerzés (termelési terv) Hitelfelvétel (likvid terv) Amortizáció, értékvesztés, selejtezés, átadás Értékesítés (eladási terv) Felhaszálás (termelési terv) Termelésre vétel (termelési terv) Értékesítésből befolyó pézbevétel (likvid. Terv) Pézkiadás (likviditási terv) - Hiteltörlesztés Csökkeés Kiegyelítés (likvid. Terv) Hiteltörlesztés (likvid terv)

9 Készletek osztályozása yersayagok fogyóeszközök félkész termékek áruk késztermékek Készletgazdálkodás Készletgazdálkodás költségei Készlettartás költségei fiaszírozás költsége tárolás költsége készletekbe okozott kár biztosítás Készletkifutás költsége Elveszett eladások Goodwill Felesleges kapacitások Redelési költségek Admiisztráció Előkészítési költség Szállítás Költség Optimális redelésagyság Teljes költség Készlettartás költsége Q *CP 2 Redelési költség U * F Q Redelés agysága Wilso modell Optimális kötegagyság Optimális redelésagyság képlete: U Q * F = * CP Q 2 Q = 2* F * U CP Ahol, F - redelés fix költsége U - időszak alatti felhaszálás CP - egy termék készlettartási költsége Q - optimális redelésmeyiség Modell feltételei: folyamatos és egyeletes felhaszálás készlet egységköltsége változatla redelés költsége redelés darabszámától függ készlettartás költsége a készletmeyiségtől függ Meyiség Q X A AQ - időszak alatt termelt meyiség QX - az a meyiség, ami elhagyja a gépet, mielőtt mide termék termelése befejeződött AL - termelés időtartama AM - fogyasztás időtartama L Idő M Optimális kötegagyság számítása d Q* 1 U r * F = * CP Q 2 2* F * U Q = d CP * 1 r Ahol, F - redelés fix költsége U - időszak alatti felhaszálás CP - egy termék készlettartási költsége Q - optimális redelésmeyiség d - felhaszálás/időszak r - termelés/időszak Modell feltételei: folyamatos és egyeletes felhaszálás a felhaszálás lassabb, mit a termelés (szűk kapacitás) redelés költsége redelés darabszámától függ készlettartás költsége a készletmeyiségtől függ Mikor redeljük? Újraredelés időtartama biztos Újraredel ési idő = Szállítási idő apokba * api felhaszálás Újraredelési idő bizoytala Biztosági raktárkészlet tartása

10 Áregedméy figyelembevétele Wilso-modell feltétele - készletvásárlás egységköltsége álladó Megoldás: Kiszámoljuk mide egységár mellett az optimális redelésagyságot Ha alacsoy értékeket tapasztaluk a diszkot igéybevételéek alsó határá kiszámoljuk a készlettartás és a készletredelés költségeiek összegét Ha magas értéket kapuk, akkor a felső határo számoluk Azt az értéket fogadjuk el, amelyikek a két költség összege a legkisebb Példa A Trotters Ltd. agy diszkotáruház a belvárosba. A vállalat 15 ezer külöféle terméket forgalmaz. A legutóbbi hóapokba a meedzsmet megvizsgálta, mi az oka a övekvő készletekek és a raktárelleőrzés övekvő költségeiek. A meedzsmet a komputerizált raktárgazdálkodás bevezetését fotolgatja, ami a gazdaságos megredelés-állomáy modelle alapula. Microlea a vállalat legjobba fizető terméke. A következő iformációk állak redelkezésre erről a termékről: Évi eladások fot Egységár 4.50 fot A bruttó yereség a költségek %-ba 25%. Átlagos raktárkészlet darab Egység raktározási költség 2 fot Redelési költség 30 fot Eredetileg a redelési méret évi 100 fot volt. De a Microlea 1%-os áregedméyt ad, ha 1000 egységekét redelek tőle. Feladat: a) Határozza meg a gazdaságos redelésállomáyt a Microlea esetébe és számolja ki a készletgazdálkodás évi megtakarítását ha a javaslatot elfogadják! b) Határozza meg, hogy a Trotter-ek el kell-e fogadia a Microlea áregedméyes ajálatát Pézgazdálkodás céljai Fizetőképesség biztosítása Nem várt pézkiadások fiaszírozása Felesleges pézeszközök jövedelmező felhaszálása Trazakciós költségek csökketése Biztoságos pézkezelés Naprakész yilvátartás biztosítása Pézgazdálkodási feladatok Pézforgalmi (likviditási) terv készítése Pézforgalmi kimutatás áttekitése (eltéréselemzés) Összevot pézgazdálkodás megszervezése Péztárszabályzatok és péztáryilvátartás Rövid távú befektetések leboyolítása Pézkészlet-optimalizálás (Baumol - modell) A Baumol-modell a Wilso-modell adaptációja, ahol a készlettartás költség helyett egy kamatláb szerepel Ahol, b - értékpapírok készpézzé váltásáak költsége 2* D* b D - időszak alatti pézfelhaszálás C = i i - értékpapírok adott időszaki hozama Q - optimális készpézzé tett meyiség Modell feltételei: folyamatos és egyeletes pézfelhaszálás kamatláb változatla készpézzé tétel költsége fix összeg pézkészlet tartás egyetle költsége a feláldozott haszo Pézállomáy Felsô korlát Cél Alsó korlát Miller-Orr modell A B Idô

11 Miller Orr modell számítása Biztosági pézkészlet meghatározása Képlettel meghatározi a felső és az alsó korlát közötti külöbséget Cél meghatározása: pl. sáv 1/3-a. Képlet: Z = b* s * 4 i Ahol,Z - sáv agysága b - a készpézzé tétel s 2 - a pézkészlet api variaciája i - api elveszett hozam Példa Egy vállalat házipéztárából a felhaszálás folyamatos és egyeletes. Az éves felhaszálás agysága 100 millió forit. Egy pézszállítás költsége (a szállított pézösszegtől függetleül) 30 ezer forit. A vállalat bakbetétjére fizetett kamat 10%. Mekkora összeget redelje a péztáros, hogy a pézgazdálkodás költsége optimális legye? Milye gyakorisággal redelje? Mekkora lesz a pézgazdálkodás költsége? Egy kereskedelmi vállalat elszámolási betétállomáyáak jövőbeli egyelegét csak agy bizoytalaság mellett tudja megjósoli a bevételek redszertele alakulása miatt. Ezért a Miller-Orr modellt alkalmazva akarja meghatározi a pézkezelés szabályait. Az alábbi adatokat szerezte be a pézügyes: A diszkot kicstárjegyek hozama: évi 6%. A pézkészlet api variaciája: millió forit. A biztosági pézkészlet agysága: 500 ezer forit. A diszkot kicstárjegyek betétszámlára utalásáak költsége (függetleül az utalt összeg agyságától): 5 ezer forit. Határozza meg a pézállomáy alsó és felső korlátját, valamit a visszatérési potot? (5 pot) Vevőállomáy meedzsmetje Vevői limitek meghatározása - ügyfélmiősítés Fizetési futamidők meghatározása Vevőállomáy elleőrzése Beszedés, bütetőkamat felszámítása Célja lehet: Likviditás biztosítása Ügyfél-akvizíció, megredelésszerzés Ügyfélmegtartás Likviditás elősegítése - vevőállomáy csökketése Korábbi fizetés ösztözése áregedméyel Hitelfeltételek szigorítása Fizetési határidők rövidítése Faktorig Beszedés elleőrzése Ügyletek jövedelmezősége Bevételek Ráfordítások Bevételövekedés Kiadáscsökkeés Fiaszírozási költség csökkeés Költségövekedés Bevételcsökkeés Fiaszírozási költség övekedés Forgótőke állomáyváltozása * Időszaki WACC Példa Itegrál Ltd jeleleg azo godolkodik elfogadjo-e egy agyobb megredelést. Az éves eladás 1 millió Ł lee. 60 apos hitel egedélyezett. Itegral Ltd 20% bruttó profitmarge-val dolgozik. Az Itegral Ltd. szállítói 30 apos fizetési haladékot adak. A beszedési költséget évi 10 ezer fotra becsülik. A rossz hitel aráya körülbelül 5% lesz. A raktárkészlet 200 ezer fottal fog ői. Itegral Ltd tőkeköltsége 17%. Elfogadja-e Itegral Ltd. a redelést? Egy vállalat gázcsöveket gyárt megredelésre. A gyár egy új megredelést kapott 80 ezer darab 1 méter hosszúságú csőre. Egy cső ára 150 Ft. Egy cső közvetle költsége 100 Ft. A redelést égy hóap alatt lehet legyártai. A készletállomáy a redelés futamideje alatt 8 millió forit lesz átlagosa. A vevő a leszállított termékek utá átlagosa 90 ap múlva fizet. A szállítókak (beleértve a mukásokat) átlagosa 30 ap múlva kell fizeti. A hibás teljesítés miatt visszaküldött tételek agysága várhatóa 10% lesz. A vállalatot terhelő szállítási költség 600 ezer forit. A fiaszírozás költsége évi 20%. Számolja ki a redelés értékét a vállalat számára?

12 Példa A Logford Electrics robotgépek gyártására szakosodott iparvállalat. Eladásaiba ics szezoalitás. Az éves forgalma várhatóa 7,3 millió fot lesz ami csökkeő tedeciájú, ha a két évvel ezelőtti 10,1 millió fotos, vagy a tavalyi 9,2 millió fotos forgalommal hasolítjuk össze. A forgalomcsökkeés oka az agol piaco bekövetkező versey övekedése volt. Ezért és a sorba állások miatt a vállalat redszeres pézhiáyba szeved. Az ez évi pézügyi előrejelzés szerit a vállalat em fog tudi a folyószámlahitel kereté belül gazdálkodi. Átlagosa a Logford vevői 80 ap múlva fizetek és a rossz hitel a forgalom 1%-a. A bruttó yereségmarge 20% átlagosa. Az igazgatótaács jeleleg 3 javaslatot fotolgat, ami a pézáram javítását fotolgatja és köyítse a vállalat pézügyi helyzeté. A kiválasztott javaslatot az év április 1- fogják elfogadi. A folyószámlahitel kamata 11%. a) A marketig osztály javaslata A marketig meedzser úgy godolja, hogy a megoldás az eladások övelése. Azt javasolja, hogy kezdjeek erőteljes reklámba 100 ezer fot költséggel amelyik előrejelzések szerit 20%-al övelé az eladásokat. A övekvő volume valószíűleg 100 apra övelé az átlagos vevői hitelperiódust és a rossz hitel aráya 1,5%-ra őe. b) Az értékesítési osztály javaslata A hitelelleőr azt javasolja, hogy megfelelő áregedméyt kell javasoli, ha a vevôk hamarabb fizetek. Úgy véli, egy 2%-os áregedméy 10 apo belüli fizetés eseté vozó lesz a vevők számára. Előrejelzése szerit a vevők 40%-a részesíteé előybe a korábbi fizetést. A többi vevő, kivéve az 1%-ra becsült rossz hitelt, átlagosa 100 ap múlva fizete. Úgy godolja, hogy az áregedméy felajálása az eladásokat 5%-al övelé. c) A pézügyi osztály javaslata A pézügyi elleőr azt ajálja, hogy a Logford kössö egy faktorigszerződést a vevői számláira. A faktor visszkereset élküli ajálatot tesz, amelyik 24 ezer fottal csökketeé az admiisztratív költségeket. A faktor biztos bee, hogy a tartozásokat átlagosa 50 ap alatt be lehet hajtai és a rossz hitelek em haladják meg az eladások 0,5%-t. A faktor 1,5%-os kezelési költséget szede az eladások utá. Ha kérik a faktor kész a számlák 75%-t megelőlegezi évi 13%-s bakári diszkot kamat mellett. Egy előre megállapított apo a faktor mide ki em egyelített számlát kifizet a kétes hitelek és a jutalékáak levoása utá. Feladat: Adjo taácsot az igazgatótaácsak, hogya oldja meg a problémát. Számítássokkal támassza alá állítását és jelezze milye feltételezésekkel élt!

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése Pénzügyi tervezés A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése A pénzügyi tervezés két felfogása Tág: A pénzügyi terv minden vállalati

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben