Pénzügyi vezető feladatai. Pénzügyi vezető feladatai II. Pénzügyi vezető feladatai I. Beruházás-értékelési módszerek és alkalmazásuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi vezető feladatai. Pénzügyi vezető feladatai II. Pénzügyi vezető feladatai I. Beruházás-értékelési módszerek és alkalmazásuk"

Átírás

1 Eseti Pézügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyomaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Fiaszírozási (Fiaszírozási elvek érvéyesítése) A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések kimutatások Belső köyvvizsgálat Bérszámfejtés Pézügyi yilvátartás Adózás Kotroller Pézügyi tervek készítése Vezetői iformációredsz er Péz- és tőkeköltségvetés készítése Pézügyi vezető feladatai I. Folyó dötések Meyi pézre és mikor va szükség a vállalat működtetésére? Hogya fiaszírozható a hiáy? Hová fektethető a többlet? Milye pézügyi kihatásai vaak a vevői és szállítói kapcsolatokak és a termelésszervezések? Pézügyi vezető feladatai II. Beruházási dötések Hogya lehet számszerűsítei a péz időértékét? Milye pézügyi módszerek alapjá tudom értékeli a beruházásokat? Milye téyezőket veszek figyelembe a beruházási dötésél? Pézügyi vezető feladatai III. Fiaszírozási dötések Milye fiaszírozási forrásai vaak a vállalatak? Hogya lehet számszerűsítei a források költségeit? Hogya veszem figyelembe a beruházási dötésekél a fiaszírozás költségeit? Mi jellemzi a jó osztalékpolitikát? Beruházás-értékelési módszerek és alkalmazásuk Befektetési dötések kritériumai Statikus és diamikus beruházás-értékelési módszerek és alkalmazásuk Beruházás-értékelés külöböző módszerekkel Beruházási esettaulmáy 1

2 Beruházási dötések Fő cél: olya eszközökbe fektessük a pézüket, melyek többet érek számukra, mit a piaci áruk Eldötedő kérdések: Mekkora a beruházási alteratívák tőkeigéye és ezek mikor merülek fel? Mekkora lesz várhatóa a beruházások hozama és az milye ütembe érvéyesül? Mekkora legye a beruházásoktól elvárt hozam? Beruházás-értékelési módszerekkel szembe támasztott követelméyek Adjo világos dötési szabályt, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk-e a beruházást Ragsort tudjuk felállítai a befektetési alteratívák között Legye közvetle összhagba a vállalat stratégiai céljával A beruházás-értékelés szempotjai I. (Statikus módszerek) Csak a beruházási költséget veszi figyelembe (Legkisebb Költség - LK) A beruházási költséget és a beruházás yereségét veszi figyelembe (Számviteli Profitráta - SZP) A beruházási költséget és a beruházás pézáramát és időbeli esedékességét veszi figyelembe (Megtérülési Idő -MI) Statikus módszerek Az Elmü vezetése 5 lehetséges hálózatrekostrukció lehetőségét fotolgatja. A rekostrukciók 1 év alatt leboyolíthatóak. A rekostrukció költségét és többletpézáramait az első három évbe az alábbi táblázat mutatja. Ragsorolja az alábbi 5 befektetést a statikus módszerek szerit! Évek Módszerek LK SZP MI A B C D E Legkisebb költség módszer Csak ragsorolásál haszálható Előye: számítása egyszerű, köye érthető Hátráya: ics tekitettel a befektetés hozamaira Alkalmazása: Ahol a befektetés végrehajtása eleve eldötött, vagy jogszabályi kötelezettsége alapul és rögzített a műszaki specifikációja Számviteli profitráta módszer Számítása: Előye: 1 0 SZP = P i= 1 0 közvetle összefüggésbe va a számviteli adatokkal, így a beruházás terv szeriti teljesítése köye elleőrizhető Hátráya: em veszi figyelembe a péz időértékét profitadatokból számoluk és em pézáramból átlagszám félrevezető lehet Alkalmazása: Vállalat/divízió teljesítméyét a ROA mutató alapjá ítélik meg E i 0 - évek száma E i - i-dik év eredméye P 0 - beruházási kiadás SZP - számviteli profitráta 2

3 Számítása: Előye: Megtérülési idő P0 : = CF i i = 1 - megtérülési idő CF i - i-dik év cash-flowja P 0 - beruházási kiadás egyszerű, köye érthető ha a fizetőképesség bizoytala, megkerülhetetle Hátráya: em veszi figyelembe a megtérülés utái pézáramokat figyelme kívül hagyja a péz időértékét kockázatos befektetések elfogadására ösztööz Alkalmazása: kis tőkeigéyű beruházásokál kisvállalkozásokál előzetes beruházás értékelésél A beruházás-értékelés szempotjai II. Diamikus módszerek Figyelembe veszik a beruházás költségét, a beruházás pézáramát, aak időbeli esedékességét és az elvárt hozamot is Diszkotált megtérülési idő Nettó Jeleérték Belső Megtérülési Ráta Jövedelmezőségi idex Hozamövekedési mutató Költség-egyeértékes Diamikus módszerek Az Elmü vezetői a vállalat által végrehajtott beruházások utá 12%-os hozamot várak el. Eze új adat féyébe értékelje újra a befektetéseket! Évek Módszerek DMI NPV PI IRR A ,9 0% B -10 4,5 4,0 3,6 23% C -30 4,5 8,0 14,2 7% D ,9 8,0 3,6 10% E ,9-15,9 - Válaszoljo a következő kérdésekre! Melyik beruházást fogadá el, ha midre vola péze? Melyik beruházást fogadá el, ha midre vola péze, de a beruházások egymást kölcsööse kizárják? Melyik beruházást fogadá el, ha a beruházásokat hitelből akarja megvalósítai és a bak által ajálott hitelkamatláb 22%? És mikor a hitel kamatlába csak 18%, de a hitelt két év múlva vissza kell fizeti? Melyik beruházást fogadá el, ha csak 60 mft álla redelkezésére, de egy beruházást többször is megvalósíthat? És ha egy beruházást csak egyszer lehet megvalósítai és a beruházások darabolhatók? És ha em darabolhatók? Diszkotált megtérülési ráta Számítása: Előye: P : = 0 CF i i i= 1 ( 1 + r) - megtérülési idő CF i - i-dik év cash-flowja P 0 - beruházási kiadás r - elvárt hozam ha a fizetőképesség bizoytala, megkerülhetetle figyelembe veszi a péz időértékét Hátráya: em veszi figyelembe a megtérülés utái pézáramokat kockázatos befektetések elfogadására ösztööz Alkalmazása: beruházások esetébe szűrőszabálykét Számítása: NPV Előye: Nettó Jeleérték = P + 0 CF i i i= 1 ( 1 + r) r - elvárt hozam mide fotos iformációt figyelembe vesz közvetle összefüggésbe va a legtöbb vállalat stratégiai céljával a NPV additív, így köye kiegészíthető alteratív értékelésekkel Hátráya: az abszolút vagyoövekedést mutatja és em a fajlagost Alkalmazása: mide agyobb összegű beruházás értékeléséhez ajálott - megtérülési idő CF i - i-dik év cash-flowja P 0 - beruházási kiadás 3

4 Számítása: Előye: Jövedelmezőségi idex GPV PI = P 0 PI - Jövedelmezőségi idex GPV - Bruttó Jeleérték P 0 - beruházási kiadás mutatja a fajlagos vagyováltozást Hátráya: kölcsööse kizáró programokál félrevezető eredméyhez vezethet Alkalmazása: tőkekorlát esetébe alkalmazható, ha több beruházás közül kell választai és a beruházások darabolhatók Számítása: Előye: Belső megtérülési ráta CFi NPV:= 0 = P0 + i i= 1 ( 1+ IRR) bemutatja, hogy mekkora a beruházás hozama, a befektetett tőke %-ba legtöbb esetbe az NPV-vel azoos eredméyt ad Hátráya: kölcsööse kizáró programokál félrevezető eredméyhez vezethet em alkalmazható szabálytala pézáramok esetébe számítása kézzel ige ehézkes Alkalmazása: beruházási hitelkérelmek esetébe pézügyi befektetések értékelésekor IRR - Szabálytala pézáramok Számolja ki az alábbi beruházás belső megtérülési rátáját! Év Pézáram 50% 100% Költség-egyeértékes módszer Számítása: Előye: FV = P 0 AF r, FV - költségegyeértékes Af r, - auitásfaktor P 0 - beruházási kiadás bizoyos speciális problémák megoldásába segít az NPV módszer egy alkalmazása Hátráya: iflációtól eltekit, egyeletes térülést tételez fel ha külöbözőek a bevételek, em ad világos dötési szabályt Alkalmazása: miimális ár meghatározása adott egyszeri és folyamatos költségek mellett külöböző értékű és élettartamú eszközök összehasolítása beruházások időzítése Auitás-táblázat AF 1 1 r r r, = ( 1+ r) 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Évek 2 1,97 1,94 1,89 1,83 1,78 1,74 1,69 1,65 1,61 1,57 1,53 3 2,94 2,88 2,78 2,67 2,58 2,49 2,40 2,32 2,25 2,17 2,11 4 3,90 3,81 3,63 3,47 3,31 3,17 3,04 2,91 2,80 2,69 2,59 5 4,85 4,71 4,45 4,21 3,99 3,79 3,60 3,43 3,27 3,13 2,99 6 5,80 5,60 5,24 4,92 4,62 4,36 4,11 3,89 3,68 3,50 3,33 7 6,73 6,47 6,00 5,58 5,21 4,87 4,56 4,29 4,04 3,81 3,60 8 7,65 7,33 6,73 6,21 5,75 5,33 4,97 4,64 4,34 4,08 3,84 9 8,57 8,16 7,44 6,80 6,25 5,76 5,33 4,95 4,61 4,30 4, ,47 8,98 8,11 7,36 6,71 6,14 5,65 5,22 4,83 4,49 4, ,37 9,79 8,76 7,89 7,14 6,50 5,94 5,45 5,03 4,66 4, ,26 10,58 9,39 8,38 7,54 6,81 6,19 5,66 5,20 4,79 4, ,13 11,35 9,99 8,85 7,90 7,10 6,42 5,84 5,34 4,91 4, ,00 12,11 10,56 9,29 8,24 7,37 6,63 6,00 5,47 5,01 4, ,87 12,85 11,12 9,71 8,56 7,61 6,81 6,14 5,58 5,09 4, ,05 16,35 13,59 11,47 9,82 8,51 7,47 6,62 5,93 5,35 4, ,02 19,52 15,62 12,78 10,67 9,08 7,84 6,87 6,10 5,47 4,95 Példa: miimális ár meghatározása Egy vállalat öjáró tamagucsi gyártását fotolgatja. A beruházás tőkeköltsége magába foglalja a gépek beszerzéséek és istallálásáak költségeit, melyek összege 10 millió forit. A gépek kapacitása 100 ezer tamagucsi/év. Egy tamagucsi ayag és mukaerő-költsége együtt körülbelül 1 ezer forit. Tekitsük el a gépek maradváyértékétől. Mekkoráak kell miimálisa leie egy tamagucsi áráak, ha a befektetők által elvárt reálhozam 20% és a beruházás élettartama 2 év? Mekkora legye a tamagucsi iduló ára, ha a vállalat 10%-os évi iflációval számol és a reálhozam továbbra is 20%? 4

5 Példa: legolcsóbb gép kiválasztása Példa: gépcsere Egy vállalat kazá beszerzését fotolgatja. A piaco külöböző árú és élettartamú kazáok kaphatók, amelyek kapacitása kielégíti a vállalat igéyeit. A kazáok fő jellemzőit az alábbi táblázat mutatja: Kazá típusa Ár (Ft.) Beszerelési költség (Ft.) Fűtőayagktg. Ft/év Karbatartási általáy Ft./ év Élettartam (év) A B C D A karbatartási általáyért a gyártó vállalja, hogy a kazá esetleges hibáit díjtalaul kijavítja. Az élettartam azt mutatja, hogy meddig vállalja a gyártó a karbatartási általáyért a kazá javítását. Ha a vállalat 10%-os reálhozamot vár el a befektetéseitől, melyik kazá vásárlását javasolja! Tekitse el az adózástól és az iflációtól Egy vállalatak va egy hegersora, mely alumíium előtermékből fóliavastagságú alumíiumtekercset állít elő. A vállalat a régi hegersoráak kicserélését fotolgatja. A régi hegersor piaci értéke zérus, a karbatartási költsége azoba évről évre ő. Élőmuka-igéye és a selejtszázaléka is övekszik a bizoytala működés következtébe. A becsült költségeket millió foritba az alábbi táblázat mutatja: Régi gép 1. Év 2. Év 3. Év 4. Év 5. Év Karbatartási igéy Élőmuka-igéy Selejt Egy régivel megegyező kapacitású hegersor költsége 120 millió forit lee. Az új gépsor várható élettartama 20 év. A gépsor élettartama alatt az élőmuka-, karbatartásigéy és a selejt em éré el várhatóa az 10 millió foritot. Melyik évbe érdemes a cserét végrehajtai? A vállalat 15%-os reálhozamot vár el a befektetéseitől! Példa: optimális élettartam Egy vállalat műayag kotéereket előállító gépet haszál. A gép költsége 60 millió forit. A gép teljesítméyéek elemzése a következőeket mutatja: adatok ezer foritba Év Karbatartási költség Újraértékesítési érték A vállalat 10%-os reáltőkeköltséggel számol. Tekitsük el az iflációtól! Számolja ki a gép haszálatáak optimális élettartamát! Gyakorlati problémák a NPV módszer alkalmazásába Mit kell figyelembe vei és mit em? Hogya kezeljük az iflációt? Hogya vegyük figyelembe a forgótőkebefektetést? Meddig számoljuk ki a beruházás hozamait és hogya számszerűsítsük a megszűés pézáramait? Hogya kezeljük a társasági adót? Mi legye a fiaszírozás költségeivel? Kockázat?! Relevás pézáramok Figyelembe kell vei többletbevétel többletkiadás feláldozott haszo költségmegtakarítás Nem kell figyelembe vei fix költség suk cost Hogya kezeljük az iflációt? Reálérték modell ha ics adó és általáos az ifláció Reálhozamokat reálkamatlábbal Nomiálérték modell Nomiális hozamokat omiális kamatlábbal 5

6 Ifláció tőkepiaci előrejelzése Hozamgörbéből törtéik Feltételezések: Reálkamatláb álladó Nics likviditáspreferecia Hatékoy állampapírpiacok Jövőbeli kamatláb képlete: E ( ) ( + m) r m = + * r m * r m Reálkamatláb képlete: ( rm ) 1 1+ E E( im ) = 1+ r r Az amortizáció adócsökketõ hatása (1) + Árbevétel (R) -Működési költség (OC) - Amortizáció (D) Adózás előtti eredméy (PP) - Adó (18%) (T) Adózás utái eredméy (AP) + Amortizáció Működési pézáram adózás utá (CF) Az amortizáció adócsökkető hatása (2) CF = (R - OC - D)*(1 - T ) + D CF = (R - OC)*(1-T ) - D + T *D + D CF = (R - OC)*(1-T ) + T *D A hatás agysága tehát függ: amortizáció agyságától a társasági adókulcs téyleges agyságától a vállalat yereségességétől C C C C C Forgótőke elemei: Forgótőke + Követelések + Készletek (+ Pézeszközök) - Szállítói tartozások Forgótőke általába az árbevétel függvéye A forgótőke övekedése csökketi, csökkeése öveli a befektetés pézáramát. Meddig vizsgáljuk a beruházás pézáramait? Beruházás fizikai élettartama Beruházás gazdaságilag haszos élettartama Termékpiac előrejelzéséek időtartama Fiaszírozási források redelkezésre állásáak ideje Egyéb Szállítói kapcsolat tartóssága Állami szabályozás femaradása Adókedvezméy időtartama Stb. Beruházás megszűéséek pézáramai + Befektetett eszközök piaci ára (R) - Eszközök ettó köyv szeriti értéke (D) Adózás előtti eredméy (PP) -Adó(18%) (T) Adózás utái eredméy (AP) + Eszközök ettó köyv szeriti értéke (D) + Előző évi záró forgótőke Elv: Feltételezzük, hogy az összes befektetés által létrehozott eszközt az akkori piaci áro értékesítjük. 6

7 Beruházás pézáramai Nem kell leadózi Beruházási kiadás Forgótőke állomáyváltozása Apport Elveszett beruházási lehetőség NPV-je Le kell adózi Árbevétel Működési költségek Eszközök eladási ára Maradváyérték Elmaradt költség/árbevétel NPV modellje Képlet Sorszám Évek Beruházási 1 kiadás+opportuity cost 2 Forgótőke állomáya (2-1)-(2) Forgótőke állomáyváltozása 3 Előző évi forgótőke (1)+(3) 4 Tőkekiadás összese 5 Árbevétel+Elmaradt költség Eszközök piaci értéke Működési költség+elmaradt 6 árbevétel 7 Amortizáció Maradváyérték (5)+(6)+(7) 8 Adózás előtti eredméy (8)*-0,18 9 Adó (8)+(9) 10 Adózott eredméy (10)-(7) 11 Működési pézáram (11)+(4) 12 Beruházás pézárama (12)/(1+r)^i 13 Diszkotált pézáram (13-1)+(13) Kumulált diszkotált 14 pézáram NPV Példa: Superivest beruházás A Superivest vállalat külöböző gépalkatrészeket állít elő. A jövő évtől kezdve lehetősége lee a Pói gyárak autófeliket szállítaia, ami viszot jeletős új beruházást igéyele. A gyártáshoz egy új gépsort kell vásároli, melyek költsége 50 millió forit. A gépsort a vállalat egy feleslegessé váló üzemcsarokába helyezék el, melyek bruttó értéke 100 millió forit, köyv szeriti értéke 70 millió forit. Egy köryékbeli vállalat 20 millió foritot ajálott a csarokért, jobb áro várhatóa em is lehete eladi. A csarok éves értékcsökkeési leírása a bruttó érték 2%-a, a gépet 5 év alatt írják le lieáris kulcs szerit. A Pói által kiírt tedert a vállalat megyerte. A teder elkészítéséek költségei és a báatpéz összese 5 millió foritba került. A beruházás iduló forgótőkeigéye 4 millió forit A vállalatak 5 évre szóló szerződése va a Pói autógyárral. A későbbi idők agy bizoytalaságot hordozak, ezért a vállalat elveti a beruházást, ha az ezalatt az 5 év alatt em térül meg. A vállalat úgy számolja, hogy 5 év múlva a gépsort jelelegi áro 10 millió foritért tudja eladi, míg az üzemcsarokért jobb esetbe sem kapa 2 millió foritál többet. A Pói gyárral kötött szerződés és a vállalat belső számviteli kalkulációja szerit a beruházás adatai a következők mai áro ->lásd Excel: A yereségadó mértéke a vállalat feltételezése szerit 18% lesz az elkövetkezedő 5 évbe. A vállalat a beruházás értékeléséél 30%-os omiális diszkotlábat alkalmaz. Fiaszírozási dötések Fiaszírozási dötések célja Csökketei a vállalat kockázatát és így öveli a vállalat értékét Miért? Feltételezés: a pézügyi piacok hatékoyabbak mit a reáleszközök piaca GPV = CF i i= 1 1+ i ( r) Ha r csökke a GPV ő Ha a fiaszírozási dötésekek ics is jeletős NPV-jük, a vállalkozás általáos kockázatát a megfelelő fiaszírozási mix jeletőse tudja csökketei. 7

8 Hogya tudjuk csökketei a kockázatot? Be kell tartai az illeszkedési elveket Lejárati illeszkedés Kockázati illeszkedés Devizális illeszkedés Rugalmassági illeszkedés Lejárati összhag Rövid lejáratú eszközt rövid lejáratú forrásból, hosszú lejáratú eszközt hosszú lejáratú forrásból fiaszírozzuk Betartásával a likviditási kockázat csökkethető. Ha az illeszkedési elveket betartjuk, természetese válasszuk a legolcsóbb forrást! Ft Lejárati illeszkedés elve RF HF Fluktuáló forgóeszközök RF HF RF Tartós forgóeszközök Befektetett eszközök HF I. II. III. Idő Vállalattípusok I. Kozervatív vállalat Előy: likviditást javítja Hátráy: jövedelmezőséget rotja Mikor ajálható? Soha. III. Agresszív vállalat Előy: jövedelmezőséget javítja Hátráy: likviditást rotja Mikor ajálható? Ha icseek, vagy agyo drágák a hosszú lejáratú források, és a vállalat üzleti kilátásai jók. II. Szolíd vállalat Mi a tartós forgóeszköz? Lejárati összhag mérése A forgóeszközök azo miimális szitje, ami élkül a gazdálkodás em folytatható. Meghatározása: havi (api) főköyvi kivoatokból, vagy folyamatelemzés segítségével Köztes út: forgási sebesség mutatókból Hosszú lejáratú források Lejárati összhag mutató = Befektetett eszközök + Tartós forgóeszközök Lejárati összhag mutató>1 Kozervatív fiaszírozási stratégia Lejárati összhag mutató=1 Szolíd fiaszírozási stratégia Lejárati összhag mutató<1 Aggresszív fiaszírozási stratégia 8

9 Devizális összhag Adott devizát termelő eszközt az adott devizába felvett forrásból kell fiaszírozuk Eszközök Exportra termelő eszköz Belföldi piacra termelő eszköz Források Devizaforrás Foritforrás Miért jó a devizális összhag betartása? Csökkethető vele (meg is szütethető) az árfolyamkockázat. Példa: A vállalat 100 ezer euróért darut vásárol, amivel (részbe) Ausztriába fog üzemcsarokot építei 5 éve keresztül. A daru vásárlására eurohitelt vesz fel 10%-os kamattal, amit auitás formájába havota törleszt. A vállalat havi árbevétele 400 millió forit, ebből euróba jeletkezik euró, az import kiadása euró. Kockázati összhag Áttételi hatás Volatilis pézáramot termelő eszközöket biztos (saját) forrásból, biztos pézáramot termelő eszközöket idege forrásból (kötelezettségek) kell megfiaszírozuk. szolvecia kockázatot tudjuk csökketei Jellemzőe hektikus ágazatok Nehézvegyipar Kohászat, gépgyártás Gyógyszeripar Techológiai iparágak Jellemzőe stabil ágazatok Kiskereskedelem Élelmiszeripar Textilipar Közüzemek Áttétel élkül működő vállalat (100 MFT saját tőke) Időszak Jó Átlagos Üzemi eredméy Kamatkiadás - - Adózott eredméy ROE 30% 20% Áttételes vállalat (50 MFt hitel, 50 MFt saját tőke) Üzemi eredméy Kamatkiadás Adózott eredméy ROE 40% 20% Rossz % % ROA Áttételi hatás ROE Adósság (D) A gyorsa övekvő vállalat tőkeáttétele Tőkeáttétel célrátája Tőkeemelés Saját tőke Idege tőke Hitelfelvétel Saját tőke (E) 9

10 Áttételi hatás képlete ( ROA R ) ROE = ROA + D Ahol, ROE saját tőke hozama ROA eszközök hozama D hitelek összege E saját tőke összege R hitelek átlagos kamatlába D D E Diamikus fiaszírozási áttétel kezelés Úgy működik, mit az autóvezetés Ha idul az autó (a cég), alacsoy a (tőke)áttétel Ha gyorsul az autó (a cég övekszik), öveld a (tőke)áttételt. Ha kayar jö (recesszió), a kayar előtt csökketsd a (tőke)áttételt! (Ne a kayarba akard!) A kayar (recesszió) vége előtt újra gyorsíts! Statikus fiaszírozási áttétel kezelés (csordaszellem) Olya legye a tőkeáttételed, mit másokak! Mit az ágazati átlag Mit a legerősebb ágazatba működő hazai cég Mit a legerősebb ágazatba működő világcég Vigyázat! A tőzsde a csordaszellemet díjazza! Rugalmassági összhag Ha illikvid eszközeik vaak, legyeek likvid forrásaik, ha illikvid forrásaik vaak legyeek likvid eszközeik. Likvid Illikvid Eszközök Pézeszközök Piaci értékpapírok Követelések Készletek Igatlaok, működés befektetett eszközei Források Folyószámla-hitel, szállítóállomáy, bakhitelek Hosszú lejáratú hitel Fiaszírozási dötések hatása a vállalat értékére A WACC elve CF GPV = i= 1 1+ i i ( WACC) Ha WACC-ot miimalizálom a vállalat értékét maximalizáli tudom Hosszú lejáratú eszközök Rövid lejáratú eszközök Hosszú lejáratú kötvéy (D) Részvéy (E) Rövid lejáratú források E D WACC = re + rd D + E D + E Csökketés két módja: elvárt hozamok csökketése tőkeáttétel módosítása Mi legye a befektetésektől elvárt hozam? Az a hozam, amit a vállalatba befektetők elvárak. Ez pedig a WACC. 10

11 Nettó pézáram megközelítés Durad (1955) A vállalat értékét a kamatfizetés utái (ettó) pézáram határozza meg A vállalati tőkeelemektől elvárt hozam em lieáris függvéye a tőkeáttételek, haem az észlelt kockázat alatt csekély mértékbe ő, az észlelt kockázat felett gyorsa ő. Nettó pézáram megközelítés Hozamok WACC r d r e Tőkeáttétel Levoható taulság A WACC alakulása MM-I tétele szerit Közvetleül az észlelt kockázat szitje alatt kell tartai a tőkeáttételt Csordaszellem hipotézist erősíti. Hozamok r e WACC r d Tőkeáttétel Bizoyítás A B mft Üzemi eredméy Kamatkiadás -20 Adózott eredméy Saját tőkétől elvárt hozam 25% 30% Saját tőke értéke ,7 Adósság értéke 100,0 Vállalat értéke ,7 WACC 25% 24% Elletmodás Ha hatékoyak a piacok, és az egyéi befektetők ugyaolya kamatlábbal tudak hitelt felvei, mit a vállalat, a feti helyzet em állhat fe tartósa, mert kockázati arbitrázsra yílik lehetőség Kockázati arbitrázs ugyaolya kockázattal magasabb várható hozamot lehet eléri. 11

12 Az arbitrázs meete Legye 10%-os részesedésük a B vállalatba. Adjuk el ezt a részesedésüket (6,67-ért) és vegyük fel 10 egységyi hitelt 20%-os kamatlábbal Fektessük a pézt (16,67-t) az A vállalatba. Részesedésük 10,42% lesz. Éves hozam a befektetés előtt: 2 Éves hozam a befektetés utá: 40*0,1042=4,17 Le: felvett személyi hitel kamata -2,00 Éves hozam 2,17 A tőkeáttétel em változott!! MM-I. feltételezései két vállalat, mely midebe megegyezik, de tőkeszerkezetük eltérő tökéletes tőkepiacok vaak racioális befektetők icseek trazakciós költségek, részvéyek oszthatók iformációk mideki számára azoal és igye hozzáférhetők ics társasági adó személyi kölcsö és a társasági hitel kamata azoos pézáramok örökjáradékot alkotak adózott eredméyt osztalékkét kiveszik Oldjuk fel éháy feltételezést Legyeek adók! Legyeek trazakciós költségek Legye a pézügyi ehézségekek költsége Ne legye iformációs hatékoyság A WACC alakulása MM-II tétele szerit Hozamok WACC r e r d Tőkeáttétel Ha va társasági adó, a hitel kamatáak csak (1-T c ) szerese terheli a vállalatot Optimális tőkeáttétel 100%-os adósságállomáyál Meyivel öveli meg a hitelfelvétel a vállalat értékét? V = V V L L U = V U r + D r + D * D* T r * D* T r D C C = V U + D* T C 12

13 Társasági és személyi jövedelemadó hatása a kamat- és az osztalékjövedelmekre Név Társasági adó Személyi jövedelemadó Együttes hatás Magyar adatok 1 Ft kamatjövedelem - (1-T PD ) (1-T PD ) 100% 1 Ft osztalékjövedelem (1-T c ) (1-T PE ) (1-T c )*(1-T PE ) 67,2% Pézügyi bajok költsége Pézügyi bajok költsége az az értékveszteség, amit a hitelezők és a részvéyesek szevedek el, ha a céget felszámolják felszámoló költségei kifizetett végkielégítés elveszett sziergia likvidációs értékesítés ormál piaci értékesítés helyett Külöbözet: 100%-67,2%=32,8% Tehát a végső képlet VL = VU + D* TC + PV (Pézügyi_bajok) Tőkeszerkezetet befolyásoló téyezők adózás tőkeforrások rugalmassága elleőrzés hitelezők attitűdje profit stabilitása pézügyi problémák maagemet prefereciái I. Belső forrás Fiaszírozási hierarchia mérleg sz. eredméy amortizáció eszközeladás II/a/1. Kereskedelem fiaszírozó szállítói hitel egyéb em kamatozó tartozás II/a. Ideiglees II/a/2. Közvetett bakhitel, faktorig, lízig II. Külső forrás II/b. Végleges II/a/3. Közvetle kölcsö, kötvéy, váltó Jelzéselmélet Kialakulás feltétele: iformációs aszimmetria a meedzsmet és a befektetők között Kötvéykibocsátás: a befektetők úgy értékelik, hogy a meedzsmet azt godolja a vállalat alulértékelt Részvéykibocsátás: a befektetők úgy értékelik, hogy a meedzsmet azt godolja a vállalat felülértékelt A meedzsmet midig kötvéyt fog kibocsátai! 13

14 N P V Fiaszírozási költség figyelembe vétele = P + 0 i = 1 1 C i ( + W A C C) Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) t A WACC kiszámítása A tőkeelemek ettó piaci értékéek kiszámítása A tőkeelemek hozamaiak kiszámítása A súlyozott átlagos tőkeköltség kiszámítása W A C C = r E D E + E + r D D D + E Képlettel: E D WACC = re + rd D + E D + E Gyakorlati problémák a WACC számítás sorá Hogya határozom meg a ettó piaci értéket? Hogya határozom meg az egyes fiaszírozási forrásoktól elvárt hozamot? Hogya veszem figyelembe az adóhatást? Hogya veszem figyelembe azt, hogy az idők folyamá a piaci értékek és a hozamok is fokozatosa változak? Nettó piaci érték kiszámítása Tőzsdei értékpapírok eseté Piaci árfolyam évérték %-ba Le: fajlagos kibocsátási költség felhalmozott kamat, illetve osztalék Nettó piaci árfolyam * értékpapírok összévértéke Nem tőzsdei részvéyek -> vagyoértékelés Nem tőzsdei hiteleszköz -> Névértéke, de az új kibocsátási feltételekkel Elvárt hozam meghatározása Tulajdoosi jogot megtestesítő forrás eseté ( 1+ g) Div0 * r E = + g P Ahol, Div 0 = tárgyévbe kifizetett osztalék a évérték %-ba g = osztalék övekedési rátája P = ettó piaci árfolyam a évérték %-ba Hitelezési jogot megtestesítő forrás eseté r D r * = ( 1 T ) P C Ahol, r = évesített kamatláb P = ettó piaci árfolyam a évérték %-ba T C = társasági adókulcs WACC alakulása az idők folyamá Aktuális WACC kiszámítása Kockázati felár kiszámolása a bechmarkhoz képest Bechmark idősoráak képzése 1+Bechmark felszorzása 1+ a kockázati felárral -> 1+éves WACC Kumulált 1+WACC-k képzése Kumulált 1+WACC-k reciproka -> diszkottéyező 14

15 WACC kiszámítása WACC számítás sémája Kompoesek értéke: Felhalm.k Kibocsátási amat ktg. Nettó piaci árfolyam Nettó piaci érték Hozam Nettó piaci érték*hozam Adatok: Névérték: B.árfolyam Sorszám (1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) (7) (8)=(6)*(7) Törzsrészvéyek Elsôbbségi részvéyek Kötvéyek Hitel Társasági adókulcs Adatok: Hozam övekedési Éves hozamrátája WACC Példa WACC kiszámítására Egy vállalat tőkeszerkezete a következő: A vállalat 1000 millió forit összegbe darabokét 100 Ft értékű törzsrészvéyt bocsátott ki, és 100 ezer darab Ft évértékű 15%-al kamatozó elsőbbségi részvéyt. A törzsrészvéyek árfolyama 95%, mely 10% felhalmozott osztalékot tartalmaz és az osztalékok várható övekedési üteme 5%. Az osztalékok kifizetése holap várható. Az elsőbbségi részvéyek árfolyama 90%, a rá eső osztalékot tegap fizették ki. Új részvéyek kibocsátási költsége a évérték 1%-a vola. A vállalat 1500 mft hitelt vett fel 15%-os kamatláb mellett. A hitelek kezelési költsége 2%-volt, melyet a hitel felvételekor votak le. Jeleleg 10%-os kamatláb és 1,5%-os kezelési költség mellett lehet hitelt felvei. A vállalat 500 millió forit évértékű 10%-al kamatozó kötvéyt is kibocsátott, melyek bruttó árfolyama 105%, ettó árfolyama 95%. Az új kötvéyek kibocsátási költsége a évérték 1%-a lee. A társasági adó kulcsa 18%. Számolja ki mekkora a WACC! Osztalékpolitika Tulajdoosok pézkivétele Vállalati osztalékpolitika Osztalékpolitika: adott beruházási, illetve hitelfelvételi dötések eseté mi az osztalék változásáak hatása Osztalékok fajtái: Szokásos Extra osztalék (Likvidálási osztalék) Osztalékrészvéy Természetbei osztalék Részvéy visszavásárlás Earigs/Divided from the USA market betwee 1960 ad 2002 Earigs Divideds A Liter-modell A vállalatok az osztalékok fizetéséél hosszú távú célokat követek A vezetők ikább az osztalékok változására, semmit abszolút szitjére kocetrálak. Az osztalék változásai hosszú távo a fetartható yereségszitet követik A vezetők voakodak az osztalék olya változásaitól, amit később esetleg vissza kellee voiuk. Div Div = α ( β EPS ) Ahol, Div 0 Div 1 - jelelegi osztalék/részvéy Div 0 - bázis osztalék/részvéy EPS 1 - jelelegi adózott eredméy/részvéy β - megcélzott háyad α - módosító téyező ha β *EPS 1 >Div 0, akkor 1>=α>0 ha β *EPS 1 <=Div 0, akkor α=0 15

16 Befektetési politika által meghatározott osztalék Ruházz be, ha a hozam agyobb, mit a miimálisa elfogadható hozamráta. A hozamrátáak magasabbak kell leie a kockázatosabb projektek esetébe és tükrözie kell a fiaszírozási mix hozamát. A befektetések hozamát a megtermelt pézárammal mérjük Olya fiaszírozási mix-et kell választai, ami miimalizálja a hozamrátát és illeszkedik a fiaszírozott eszközökhöz. Ha ics elegedő jövedelmező befektetés, a pézt vissza kell fizeti a befektetőkek. A visszafizetés formája (osztalék, részvéyvisszavásárlás, stb.) a részvéyesek jellemzőitől függ. Kiegyesúlyozott álláspot Ha egy vállalatak va péze és kevés jó beruházási ötlete, az osztalékfizetés jó. Ha a vállalatak ics péze és/vagy számos pozitív NPV-jű projektje va, az osztalékfizetés rossz. Osztalékpolitika mérése Osztalékfizetési ráta Osztalék/adózott eredméy Osztalékhozam Egy részvéyre jutó osztalék/részvéyárfolyam Fizetett osztalék Egy részvéyre jutó osztalék/részvéy évértéke Miért fizetek a cégek osztalékot? Modigliai-Miller tétele: Az osztalékfizetés agysága em befolyásolja a vállalat értékét. Feltételezések: A vállalat befektetési politikája rögzített és sikerességével kapcsolatba befektetői koszezus. A vállalat fiaszírozási politikája rögzített. Piacok hatékoyak. Nicseek adók, illetve az árfolyamyereség és az osztalék adója azoos. Töredékrészvéyt is lehet vásároli. Szempot Álláspot Befektetési politika Adózás Piacszerkezet Bal és jobboldaliak osztalékkal kapcsolatos álláspotja Jobboldaliak Osztalék öveli a vállalat értékét A vállalat képes a magasabb osztalé-kot a jövőbe is fetartai. Árfolyamyereség adója > osztalék adója Befektetők jellemzőe a agy osztalékot preferálják Baloldaliak Osztalék csökketi a vállalat értékét A vállalat jövőbeli beruházási lehetőségei kimerültek, övekedési poteciál csökke. Árfolyamyereség adója < osztalék adója Befektetők az árfolyamövekedést preferálják Hibás érvek az osztalékfizetés mellett Érvek: Az osztalékok biztosabbak, mit a későbbi árfolyamyereség, így az osztalék értékesebb, mit a tőkeyereség. Jobb ma egy veréb, mit holap egy túzok. Ha pillaatyilag többletpéze va a vállalatak és ics jövedelmező befektetési ötlete, adja vissza a pézt a részvéyesekek. Elleérvek: Meg kell ézi osztalékfizetés mekkora a részvéyár. Csak az osztalékfizetés előtti részvéyárat lehet összeveti az osztalékkal és az osztalékfizetés utái részvéyárral. Miért em vásárolja vissza ideigleese a részvéyeit? A részvéykibocsátásokak ige magas a trazakciós költsége. 16

17 Osztalék agyságát meghatározó téyezők Jogszabályok Hitelezők korlátozásai Más vállalat osztalékpolitikája Befektetési lehetőségek Hitelezési lehetőségek Befektetők elvárásai Likviditási helyzet Tőzsde állapota Adózás Iformációáramlás Az osztalékfizetési poteciál mérőszáma (A tőke szabad pézárama (FCFE) A tőke pézárama azt méri, mekkora pézösszeg marad a vállalkozásba osztalékfizetésre az összes em tulajdoos részesedő és mide szükséges fejlesztés kifizetése utá. Számítása: + Adózott eredméy + Amortizáció = Működési pézáram ± Forgótőke állomáyváltozása - Beruházások ± Hitelek állomáyváltozása -Elsőbbségi részvéyre kifizetett osztalék = Tőke szabad pézárama Hogya lehet becsüli az FCFE-t, ha a tőkeáttétel stabil Adózott eredméy - (1-L)*(Beruházások Amortizáció) - (1-L) * Forgótőke állomáyváltozása = FCFE Ahol, L = Idege tőke/saját tőke Egy gyakorlati módszerta az osztalékpolitika elemzéséhez Meyit képes kifizeti a vállalat? Meyit fizet ki téylegese? Tőke szabad pézárama Osztalék/Részvéyvisszavásárlás FCFE > Osztalék Rábízod a vállalatvezetésre a pézedet? ROE versus R E ROA versus WACC FCFE < Osztalék Milyeek a cég befektési lehetőségei? ROE versus R E ROA versus WACC A cég jó A cég rossz A cég jó A cég rossz Bízz a vezetésbe, hogy akkor költse el a pézt, ha akarja. Követelj agyobb osztalékot a vállalatvezetéstől. A vállalat csökketse az osztalékot és ruházzo be többet.. Ne ruházzo be a cég. Forgótőke-gazdálkodás Forgótőke - azok a kamatozó források, melyeket a vállalkozás a api működéséek fiaszírozására fordít Számítása - forgóeszköz - em kamatozó rövid lejáratú források Elemei Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pézeszközök Szállítók Vevői előleg Adótartozások Mukabértartozás Részbe a passzív időbeli elhat. beszedés Pézáramlási ciklus (cash-flow cycle) Likvid eszközök Vevők vásárlás eladás Ayagok Késztermék Termelés (félkész termék) feldolgozás 17

18 Rövid távú pézügyi előrejelzés Egységárak Eladási előrejelzés Termelési terv Egységyi változó költségek Változó költségek Fix költségek Előzetes eredméykimutatás Likviditási terv Egyéb (projekt) tervek Korábbi mérleg Előzetes mérleg 1. Fázis Eladási terv 2. Fázis Termelési terv 3. Fázis 4. Fázis a) Idôszaki pézáram korrigálása megkívát pézkészlettel b) Gögyölítés c) Iteráció Likviditási terv készítéséek sémája Költségterv Pézbevételi terv Pézkiadási terv Termelés pézárama Egyéb bevétel, egyéb kiadás Időszaki pézáram A Likvid Kft. vezetõi azzal a kéréssel fordulak Öhöz, hogy tegye redbe a cég pézügyeit. A vállalat ugyais sosem tudja elõre, mikor kell hitelt felveie, illetve mikor keletkezik felesleges, befekteti való pézeszköze. A tervet az 1996-os év elsõ félévére, a jauártól júiusig terjedő idõszakra kell elkészíteie. A vállalat papírpelekákat gyárt, amelyet 100 darabos csomagokba értékesít. A Kft. a következõ adatokat bocsátotta az Ö redelkezésére: 1. A vállalat a következő megredelésekkel redelkezik ezer csomagba Téy Terv November December Jauár Február Március Április Május Júius Egy csomagot 1000 foritos egységáro forgalmazza a cég, ami már a 25%-os ÁFÁ-t is tartalmazza. A kiszállítást követőe a vevők általába a következőképpe fizetek. 10%-t azoal, 60%-t egy hóap, 25%-t két hóap múlva, míg 5%-t egyáltalába em fizetek ki. A vállalat december végi zárókészlete pelekákból 30 ezer csomag. Júius végé 40 ezer csomag zárókészlettel kívá redelkezi a vállalat. A kapacitások jobb kihaszálása végett mide hóapba azoos meyiséget szerete termeli a vállalat. 1 csomag előállítása 400 Ft+25% ÁFA ayagot igéyel és a készletek is eze az áro vaak yilvátartva. A termelés 100 Ft mukaerőköltséget is felemészt csomagokét. A havi bért a következő hóapba fizetik. Az ayagköltség 30%-t azoal, 50%-t egy hóap múlva, míg 20%-t két hóap múlva kell kifizeti. November és December hóapba ezer csomagot termeltek. A vállalat fix költsége 30 mft havota, mely 10 mft amortizációt is tartalmaz. A termelés fiaszírozása érdekébe a vállalat 2 mft évértékű 6 hóapos lejáratú váltót bocsátott ki októberbe A vállalat a felvett hitelek utá jauárba és áprilisba 5-5 mft-t fog fizeti. Májusba 10 mft osztalék fizetése esedékes. A vállalat decemberbe fizetés fejébe egy 20 mft évértékű 3 hóapos lejáratú váltót fogadott el Az ÁFA befizetés a tárgyhóapot követő 20. apo esedékes. A vállalat által befizetedő társasági adóelőleg várhatóa havi 1 mft lesz. A vállalat által biztosági okokból tartai kívát pézkészlet 5 mft. A december végi pézkészlet 2 mft. Feladat: Készítse el a vállalat pézforgalmi kimutatását! Határozza meg a felvett hitelek, illetve az elhelyezhető felesleges pézeszközök agyságát. Korrektív akciók likviditásprobléma eseté Autoóm kifizetések csökketése (osztalékstop, beruházásstop) Nem működési költségek csökketése (jóléti eszközök működési kiadása, cégautó) Vevőállomáy csökketése, szállítóállomáy övelése Folyószámla-hitelkeret övelése Működési költségek csökketése - outsourcig Meglevő eszközök eladása - visszlízig Hitelek, adótartozások átütemezése Új tőke bevoása Rövid távú péztöbblet befektetése Ha ics szükséged hosszú távo a pézre fizesd ki osztalékkét Ha később szükséged lesz a pézre fektesd be rövid távra úgy, hogy Került el a kockázatot Legye a befektetés likvid Péztöbblet befektetés ajálott módjai: Lekötött betét Kicstárjegy Készletek osztályozása yersayagok fogyóeszközök félkész termékek áruk késztermékek Készletgazdálkodás Készletgazdálkodás költségei Készlettartás költségei fiaszírozás költsége tárolás költsége készletekbe okozott kár biztosítás Készletkifutás költsége Elveszett eladások Goodwill Felesleges kapacitások Redelési költségek Admiisztráció Előkészítési költség Szállítás 18

19 Optimális redelésagyság Wilso modell Költség Teljes költség Készlettartás költsége Q *CP 2 Optimális redelésagyság képlete: U Q * O = * CP Q 2 Q = 2* O* U CP Ahol, O - redelés fix költsége U - időszak alatti felhaszálás CP - egy termék készlettartási költsége Q - optimális redelésmeyiség Redelési költség U * O Q Redelés agysága Modell feltételei: folyamatos és egyeletes felhaszálás készlet egységköltsége változatla redelés költsége redelés darabszámától függ készlettartás költsége a készletmeyiségtől függ Wilso modell alkalmazása Készlet jellemzője Sok kell Kevés kell Nagy értékű Wilso-modell, JIT Előmiősítés, koszigációs raktárból beszerzés Kis értékű Vegyes Biztosági készlet redelés csak ez alatt Meyiség Optimális kötegagyság Q X A AQ - időszak alatt termelt meyiség QX - az a meyiség, ami elhagyja a gépet, mielőtt mide termék termelése befejeződött AL - termelés időtartama AM - fogyasztás időtartama L Idő M Optimális kötegagyság számítása d Q* 1 U r * F = * CP Q 2 2* F * U Q = d CP * 1 r Ahol, F - redelés fix költsége U - időszak alatti felhaszálás CP - egy termék készlettartási költsége Q - optimális redelésmeyiség d - felhaszálás/időszak r - termelés/időszak Modell feltételei: folyamatos és egyeletes felhaszálás a felhaszálás lassabb, mit a termelés (szűk kapacitás) redelés költsége redelés darabszámától függ készlettartás költsége a készletmeyiségtől függ Mikor redeljük? Újraredelés időtartama biztos Újraredel ési idő = Szállítási idő apokba * api felhaszálás Újraredelési idő bizoytala Biztosági raktárkészlet tartása 19

20 Áregedméy figyelembevétele Wilso-modell feltétele - készletvásárlás egységköltsége álladó Megoldás: Kiszámoljuk mide egységár mellett az optimális redelésagyságot Ha alacsoy értékeket tapasztaluk a diszkot igéybevételéek alsó határá kiszámoljuk a készlettartás és a készletredelés költségeiek összegét Ha magas értéket kapuk, akkor a felső határo számoluk Azt az értéket fogadjuk el, amelyikek a két költség összege a legkisebb Példa A Trotters Ltd. agy diszkotáruház a belvárosba. A vállalat 15 ezer külöféle terméket forgalmaz. A legutóbbi hóapokba a meedzsmet megvizsgálta, mi az oka a övekvő készletekek és a raktárelleőrzés övekvő költségeiek. A meedzsmet a komputerizált raktárgazdálkodás bevezetését fotolgatja, ami a gazdaságos megredelés-állomáy modelle alapula. Microlea a vállalat legjobba fizető terméke. A következő iformációk állak redelkezésre erről a termékről: Évi eladások fot Egységár 4.50 fot A bruttó yereség az egységár %-ba 25%. Átlagos raktárkészlet darab Egység raktározási költség 2 fot Redelési költség 30 fot Eredetileg a redelési méret évi 100 darab volt. De a Microlea 1%- os áregedméyt ad, ha 1000 egységekét redelek tőle. Feladat: a) Határozza meg a gazdaságos redelésállomáyt a Microlea esetébe és számolja ki a készletgazdálkodás évi megtakarítását ha a javaslatot elfogadják! b) Határozza meg, hogy a Trotter-ek el kell-e fogadia a Microlea áregedméyes ajálatát Pézkészlet-optimalizálás (Baumol - modell) A Baumol-modell a Wilso-modell adaptációja, ahol a készlettartás költség helyett egy kamatláb szerepel Ahol, b - értékpapírok készpézzé váltásáak költsége 2* D * b D - időszak alatti pézfelhaszálás C = i i - értékpapírok adott időszaki hozama C - optimális készpézzé tett meyiség Modell feltételei: folyamatos és egyeletes pézfelhaszálás kamatláb változatla készpézzé tétel költsége fix összeg pézkészlet tartás egyetle költsége a feláldozott haszo Pézállomáy Felsô korlát Cél Alsó korlát Miller-Orr modell A B Idô Miller Orr modell számítása Biztosági pézkészlet meghatározása Képlettel meghatározi a felső és az alsó korlát közötti külöbséget Cél meghatározása: pl. sáv 1/3-a. Képlet: Z = b* s * 4 i Ahol,Z - sáv agysága b - a készpézzé tétel s 2 - a pézkészlet api variaciája i - api elveszett hozam Példa Egy vállalat házipéztárából a felhaszálás folyamatos és egyeletes. Az éves felhaszálás agysága 100 millió forit. Egy pézszállítás költsége (a szállított pézösszegtől függetleül) 30 ezer forit. A vállalat bakbetétjére fizetett kamat 10%. Mekkora összeget redelje a péztáros, hogy a pézgazdálkodás költsége optimális legye? Milye gyakorisággal redelje? Mekkora lesz a pézgazdálkodás költsége? Egy kereskedelmi vállalat elszámolási betétállomáyáak jövőbeli egyelegét csak agy bizoytalaság mellett tudja megjósoli a bevételek redszertele alakulása miatt. Ezért a Miller-Orr modellt alkalmazva akarja meghatározi a pézkezelés szabályait. Az alábbi adatokat szerezte be a pézügyes: A diszkot kicstárjegyek hozama: évi 6%. A pézkészlet api variaciája: millió forit. A biztosági pézkészlet agysága: 500 ezer forit. A diszkot kicstárjegyek betétszámlára utalásáak költsége (függetleül az utalt összeg agyságától): 5 ezer forit. Határozza meg a pézállomáy alsó és felső korlátját, valamit a visszatérési potot? (5 pot) 20

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

Kockázatdiagnosztikai és kezelési eszközök. Kockázatdiagnosztikai eszközök. Kockázat és bizonytalanság. Egytényezős érzékenységi elemzés

Kockázatdiagnosztikai és kezelési eszközök. Kockázatdiagnosztikai eszközök. Kockázat és bizonytalanság. Egytényezős érzékenységi elemzés Dr. Bozsik Sádor Fiaszírozás-gazdaságta II. Kockázatdiagosztikai és kezelési eszközök Jegyzet: Brealey/Myers: Moder vállalati pézügyek II. Vizsga: Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakba (7% példa, 3% elmélet

Részletesebben

Finanszírozási döntések

Finanszírozási döntések Finanszírozási döntések Finanszírozási döntések célja Csökkenteni a vállalat kockázatát és így növelni a vállalat értékét GPV = n CF ( r) 1+ i= 1 i i Ha r csökken a GPV nő Miért? Feltételezés: a pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi vezető feladatai

Pénzügyi vezető feladatai Pénzügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyonmaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Eseti Finanszírozási (Finanszírozási elvek érvényesítése) A

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Forgótőke-gazdálkodás

Forgótőke-gazdálkodás Forgótőke-gazdálkodás Forgótőke Forgótőke - azok a kamatozó források, melyeket a vállalkozás a napi működésének finanszírozására fordít Számítása: forgóeszköz - nem kamatozó rövid lejáratú források Elemei

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Forgótőke gazdálkodás

Forgótőke gazdálkodás Forgótőke gazdálkodás Forgótőke gazdálkodás Forgótőke azok a kamatozó források, melyeket a vállalkozás a napi működésének finanszírozására fordít Számítása forgóeszköz nem kamatozó rövid lejáratú források

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

TÁRSASÁGOK PÉNZÜGYEI. Tananyag: http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/ Jegyzet: Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek NTK (2007)

TÁRSASÁGOK PÉNZÜGYEI. Tananyag: http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/ Jegyzet: Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek NTK (2007) TÁRSASÁGOK PÉNZÜGYEI Tananyag: http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/ Jegyzet: Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek NTK (2007) TEMATIKA A vállalat pénzügyi célja, pénzügyi feladatok a vállalatnál Beruházás

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Pályi Zoltán, c. egyetemi docens TMC First Tanácsadó Kft Eredmény Bevétel - Ráfordítások Nyereség (Adózás Előtti Eredmény) EREDMÉNY FELOSZTÁSA ÁLLAM VÁLLALAT TULAJDONOSOK

Részletesebben

Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!)

Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!) Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!) BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 1. Az alábbi adatok alapján állítsa össze

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői s Mikor, milyen eszközökbe, mennyi tőkét fektessenek be, és ezt honnan, milyen formában biztosítsák. s A döntések célja a tőkeszerkezet, a saját tőke

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERKEZETE

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERKEZETE 8. fejezet FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERKEZETE 8.1. Tõkeáttétel hatásai Mûködési, finanszírozási és kombinált áttétel, az árbevétel változásának függvényében * : EBIT EPS EPS EBIT EPS EPS DOL = ; DFL =

Részletesebben

Haladó vállalati pénzügyek. Kockázatdiagnosztikai és kezelési eszközök. Kockázat és bizonytalanság. Kockázatdiagnosztikai eszközök

Haladó vállalati pénzügyek. Kockázatdiagnosztikai és kezelési eszközök. Kockázat és bizonytalanság. Kockázatdiagnosztikai eszközök Haladó vállalati pézügyek http://miskolc.ifotec.hu Eze belül: Virtuális vállalatok, e-kormáyzat, iformációs és kommuikációs techológiák Virtuális vállalatok témakör 0. Modul Haladó vállalati pézügyek Kockázatdiagosztikai

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KÖTELEZŐ IRODALOM: Bozsik S.- Süveges G.- Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat 2 1.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

3. Az energiatermelés költségei Gazdasági elemzések 1.

3. Az energiatermelés költségei Gazdasági elemzések 1. 3. Az eergiatermelés ei Gazdasági elemzések. Cél Vállalati Országos Globális yereségesség yereséges gazdálkodás piacralépés, piaci kivoulás gazdaságosság legkisebb társadalmi (fizetési mérleg, járulékos

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Pénzáramlás előrejelzése

Pénzáramlás előrejelzése Pénzáramlás előrejelzése egyfajta esszenciája annak, hogy miért tanultunk eddig azt,amit... Pénzügyi kimutatások váll. pü. kimutatások: -,mérleg, eredménykimutatás, CF kimutatás a múltat rögzítik, de ugyanígy

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n ÁLLAMPAPírpiac egyedéves tájékoztató 28. egyedik egyedév A 28. év sorá a kicstári kör hiáya 97,1 milliárd foritot ért el. További fiaszírozási igéyt jeletett az MNB kiegyelítési tartalékáak feltöltése

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai Gyakorló feladatok Konzultáció 2. zh.

Vállalati pénzügyek alapjai Gyakorló feladatok Konzultáció 2. zh. Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció 2. zh. Deliné Pálinkó Éva Pénzügyek Tanszék palinko@finance.bme.hu (Kötvény, részvény) 1. Egy vállalkozó 2006 január 1-én 3 év időtartamra szeretné befektetni 15

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 7 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI!

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! 11. A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! 1 TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! 2 1 1 ELEMZÉSSEL DÖNTÉSEINK KIMENETELÉT KÖVETHETJÜK 2 EGÉSZSÉGES VAGY BETEG? 3 GYORSDIAGNÓZIS 3 1 ELEMZÉSSEL

Részletesebben

A TÕKE KÖLTSÉGE Források tõkeköltsége. 7. fejezet Hitel típusú források tõkeköltsége

A TÕKE KÖLTSÉGE Források tõkeköltsége. 7. fejezet Hitel típusú források tõkeköltsége 7. fejezet A TÕKE KÖLTSÉGE 7.1. Források tõkeköltsége 7.1.1. Hitel típusú források tõkeköltsége Hitel típusú források tõkeköltsége (T C >0;P n =P 0 ;f=0): r D =r i (1 T C ). Kamatszelvényes kötvény tõkeköltsége

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben