A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát."

Átírás

1 A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás működési cash flow termelési tevékenységgel szorosan összefüggő eszközök és források változása a pozitív érték hosszabb távon a vagyonnövekedést jelenti, rövid távon a likviditásmenedzsment kapcsolódik hozzá 2. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás befektetési cash flow befektetett eszközök változása, kapott osztalék miután a növekedés általában eszközbefektetéssel jár, fejlődő vállalat esetében általában negatív 3. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás finanszírozási cash flow befektetett pénzügyi eszközök és hitelezéssel kapcsolatos pénzeszköz-változás előjelét befolyásolja a finanszírozási struktúra és a tőkeáttételre vonatkozó döntések Adózás előtti eredmény + Értékcsökkenés +/- Céltartalékképzés és felhasználás Bruttó cash flow - Nyereségadó - Fizetendő osztalék Nettó cash flow +/- Eszközök és források állományváltozása Rendelkezésre álló cash flow (pénzváltozás)

2 A tétel megnevezése adatok eft-ban Tárgyév Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése - Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± b Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 0 d Ellenőrző szám = Mérleg B / IV. Pénzeszközök sora tárgyévi összege - előző évi összege (előjelhelyesen)

3 Indirekt cash flow kimutatás 1. Adózott eredmény 2. Értékcsökkenési leírás 3. Bruttó cash flow (1+2) 0 4. Készletváltozás 5. Vevőállomány változása Egyéb követelések változása (+ egyéb forgóeszközök +aktív 6. időbeli elhatárolások változása) 7. Működés pénzszükséglete (4+5+6) 0 8. Szállítóállomány változása 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 10. Működésből származó pénzforrások (8+9) Nettó működési pénzáram (3-7+10) Vásárolt befektetett eszközök 13. Értékesített befektetett eszközök 14. Pénzáram a befektetésekből (13-12) Felvett hosszú lejáratú hitelek 16. Jegyzett tőke, alapítói vagyon növekedése 17. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Jegyzett tőke, alapítói vagyon csökkenése 19. Osztalék, részesedés 20. Egyéb pü. tevékenység pénzárama 21. Pénzáram pügyi tevékenységből ( ) Teljes pénzáram ( ) 0 Cash flow termelőképesség %= Bruttó cash flow Árbevétel Nettó működési pénzáram + Befektetési pénzáram = Működésből származó szabad cash flow

4 Teljes adósság visszafizető képesség = Vállalat teljes adóssága Bruttó cash flow Kamatfedezeti mutató = Kamatköltség + Osztalék + Bruttó cash flow Kamatköltség Kapitalizácó = db * P 0 Tőzsdén forgó részvények száma * Részvény piaci árfolyama A pénz időértéke Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. Jövőérték (Future Value) Azt mutatja meg, hogy a mai egységnyi pénz előre meghatározott időtartam végére adott kamatláb mellett mekkora értékre növekszik. Jelenérték (Present Value) Azt mutatja meg, hogy meghatározott idő múlva kapott pénz adott kamatláb mellett ma milyen értéket képvisel.

5 Kamatszámítás Befektetett pénzösszeg felnövekedett értéke =Pénzösszeg x (1+r) 110 = 100 x 1,1 Évente többszöri kamatfizetés esetén Befektetett pénzösszeg felnövekedett értéke = Pénzösszeg x (1+ r/m) n 110,38 = 100 x 1,025 4 Kamatos kamat számítás Befektetett pénzösszeg felnövekedett értéke = Pénzösszeg x (1+r) n.. 177,16 = 100 x 1,1 6 r = névleges kamatláb (%); n = időszakok száma; m = kamatfizetés gyakorisága éven belül Diszkontálás n év múlva esedékes fizetés jelenértéke = n év múlva esedékes pénzösszeg (1 + r) n Diszkontláb = ( r > d ) d = r (1 + r) d r = (1 + d) Örökjáradék = meghatározatlan ideig fix v. változó járadékfizetést biztosító értékpapír hozama Fix járadék esetén Az értékpapírért adható pénzösszeg = Éves járadék Éves kamatláb P 0 = C r

6 Növekvő járadék esetén Az értékpapírért Éves járadék adható pénzösszeg = (Éves kamatláb %-Járadéknövekedés % ) P 0 = C r - g Annuitás = meghatározott időponttól kezdődően, adott éven (n) keresztül kapott járadék 1 1 Az értékpapírért adható pénzösszeg = Járadék * ( r - r (1 + r) n ) P 0 = C * ( r r (1 + r) n ) Tényleges (effektív kamatláb) r eff = (1 + r m ) m - 1 Nettó forgótőke = Forgóeszközök Folyó források Nyitó állomány + Növekedés = Csökkenés + Záró állomány

7 A) Nettó jelenérték (Net Present Value) A beruházással várható évenkénti hozamok jelenértékének (ΣPV i ; ahol i= 1 n) és a beruházás összegének (C 0 ) különbsége. Az elfogadás határértéke = nulla Pozitív nettó jelenérték azt mutatja meg, mennyivel nagyobb jelenlegi pénzmennyiséget kapunk a beruházási összeghez képest. PVi = n év múlva esedékes pénzösszeg (1 + r) n NPV = Σ PV C 0 A módszer megbízhatóbbá tehető, ha az egyes évek várható hozamainak jelenértékét eltérő diszkontrátával számítjuk. B) Megtérülési idő Hány évig kell működtetni a beruházást, hogy a befektetett összeget a nyereségekből visszakapjuk. Egyszerű ~ Diszkontált ~ Azt a (t) értéket keressük, amelynél a nominális értéken számított nyereségek kiadják a befektetett tőke nagyságát. Figyelmen kívül hagyja a pénz időértékét. Azt a (t) értéket keressük, amelynél a beruházás pénzáramainak jelenértéke kiadja a befektetett tőke nagyságát. A megtérülési idő utáni nyereséget már nem veszi figyelembe.

8 Megtérülési idő Megtérülési idő = t + b - c d - c ahol: t: az utolsó teljes év, ahol a halmozott jövedelem kisebb a kezdő befektetett összegnél b: kezdő befektetés összege c: halmozott jövedelem t évig d: halmozott jövedelem t+1évig C) Belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return IRR) Az a hozam, amellyel az adott időszakban beruházott összeget növeltük. Olyan kamatérték (r), amely mellett a beruházás nettó jelenértéke nulla. NPV = 0 = Σ PV C 0 Elfogadási kritériuma az a hozam, amelyet a piacon más befektetésekkel el tudnánk érni tőke alternatívaköltsége

9 D) Jövedelmezőségi index (Profitability index PI) Azt mutatja meg, hogy egységnyi befektetés a befektetés időszakában mekkora jelenértékű pénzáramlást biztosít. PI = Σ PV C 0 Elfogadási kritériuma 1 olyan beruházást érdemes megvalósítani, amelynél a diszkontált hozamok összege a befektetés összegével megegyezik.

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés

VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés VAP I. tanfolyam 2011 Részvényelemzés Vízkeleti Sándor Pioneer Alapkezelő ZRt. 1011 Budapest, Fő u. 14. Tel: 577 4260 E-mail: sandor.vizkeleti@pioneerinvestments.com szerda, 2011. május 4. 1 Tartalom Befektetés-döntési

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése

A pénzügyi terv célja. a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése Pénzügyi tervezés A pénzügyi terv célja a tulajdonosi vagyon pénzügyileg hatékony működtetésével kapcsolatos alapvető döntések kifejezése A pénzügyi tervezés két felfogása Tág: A pénzügyi terv minden vállalati

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben