Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések"

Átírás

1 BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása Megfelelő módszer kiválasztása Megfelelő diszkontráta meghatározása Statikus beruházásgazdaságossági számítások Dinamikus beruházásgazdaságossági számítások 1

2 Tőkeköltség tökéletes piacon Hitel típusú források (bankhitel, kötvény) Tőkeköltsége tökéletes piacon Törzs részvények 1. Gordon osztalék modell: (T C 0; P n P 0, ekkor r n IRR) r D r n r WACC [D/(E+D)] r D + [E/(E+D)] r E 2. CAPM A kockázat és hozam összefüggését vizsgáló modellek. BME Pénzügyek CAPM Tanszék r i SML Elvárt megtérülés % Tőkepiaci egyenes r m ri 9,6% r f r m 7,4% r f 3% β1 β i Egyensúlyban bármely befektetés vagy portfolió várható hozama βm1,0 βi1,5 β fogalma Mértéke: β > 1; 0 < β <1;β < 0 β 0; Kockázatmentes portfolió β-ja β 1 Piaci portfolió β-ja 4 2

3 A forrás bevonás két oldala Részvényes megközelítése Vállalat megközelítése Megfelelő hozamot nyújt-e a részvény, más alternatív befektetésekhez viszonyítva? Mekkora terhet jelent részvénytőke bevonása, mekkora a forrásbevonás költsége? Hozam költség Pénzügyi vezető: Mekkora a projektek (vállalat) hozama, amely fedezetet jelent a források költségére? Források tőkeköltsége - Példa Kötvény tőkeköltsége Az ADU Rt. kamatszelvényes, lejáratkor egy összegben törlesztendő kötvénnyel szerzi meg a szükséges külső forrást. A kötvény névértéke 1000 euró, a névleges kamatlába 7%. A kötvény 4 éves futamidejű és a kibocsátás névértéken történt. a) Mekkora a vállalati forrásszerzés költsége? b) Hogyan változik a forrásszerzés költsége, ha a kötvényt 108%-os árfolyamértéken bocsátják ki? Megoldás: a) Kötvény tőkeköltsége: PVA IRR,4év PVF IRR,4év r n IRR IRR 7%. b) Kötvény tőkeköltsége, ha P n P PVA IRR,4év PVF IRR,4év IRR interpolációval: NPV 7% elvárt hozamrátával: NPV 80; NPV 4% elvárt hozamrátával: NPV +28,9; IRR 0,04+(28,9/108,9)*0,030,048; IRR4,8% 3

4 Források tőkeköltsége - Példa Törzs részvények tőkeköltsége Gordon modell Az ADU Rt. törzsrészvényeinek könyv szerinti értéke 420 millió dollár. A részvények aktuális piaci ára 164 dollár, a forgalomban levő részvények száma 1 millió db. A vállalatnál a legutolsó időszak adózott eredménye 27 millió dollár volt. Az adózott eredmény 60%-át fizetik ki a részvényeseknek osztalékként az elemzés időpontjában. Becsüljük meg az osztalék növekedés ütemét! Mekkora a részvényesek elvárt hozama (a tőkeköltség), ha a Gordon modell feltételei érvényesek? Megoldás: ROE 27 / 420 0,0643; 6,43% Újra befektetési (1 0,60) 0,40; 40% hányad g ROE újra befektetési hányad 6,43 0,4 2,57% DIV 0 16,2 $ DIV 1 16,2(1+0,0257) 16,62$ Törzsrészvények tőkeköltsége: r E (16,62 / 164) + 0,0257 0,1270; r E 12,70%. Források tőkeköltsége - Példa Törzs részvények tőke költsége CAPM modell Egy számítástechnikai cég részvényeinek bétája 1,8. A kockázatmentes hozam 4%, a piaci részvény portfólió kockázati prémiuma 5,5%. Mekkora a cég részvényeseinek elvárt hozamrátája, ha a CAPM feltételei teljesülnek? Megoldás: r E 0,04 + 1,8 0,055 0,139 r E 13,9%. Összegzés: Projektdöntéseknél saját tőkéből történő finanszírozást feltelezünk! Az elvárt hozam az eszközökben rejlő kockázatot fejezi ki! 4

5 Vállalati finanszírozási döntések Pénzügyi döntések köre Befektetési döntések Eszközök Források Finanszírozási döntések Tartós befektetések Átmeneti befektetések Befektetett eszközök Forgóeszközök Nettó forgótőke Saját tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Tartós forr. Átmeneti forr. Tulajdonosi forr. Hitelezői forr. Külső forrás Belső forrás Vezérelv a döntések meghozatalában Befektetési döntések Értékteremtő és romboló projektek szétválasztása Többet ér, mint a bekerülési értéke Az adott vevő jobban tudja hasznosítani mint mások Finanszírozási döntések Optimális tőkeszerkezet? Döntés az eszköz oldalon megtermelt érték szétosztása felöl P 1 P 2 P 3.. P n E D V V 5

6 Vállalati finanszírozási döntések Finanszírozás elmélete Finanszírozás a tökéletes piacon Tőkeszerkezet és tőkeköltség a nem tökéletes piacon Kérdések: Növelhető- e a vállalat piaci értéke a tőkeszerkezet módosításával? Létezik-e optimális tőkeszerkezet? Finanszírozás a tökéletes piacon tételek Összegzés: A vállalt cash flow-ja,hozama, kockázata, értéke a finanszírozási szerkezettől független!! A forrás oldalon az eszköz oldalon kialakult értékeket osztják szét a forrást biztosítók között!! V U V L V L D + E MM feltételek: Nincsenek adók, (T0) Az osztalék kifizetési ráta 100% Nincsenek tranzakciós költségek Nincs működési kockázat, az EBIT állandó Nincsenek pénzügyi nehézségek és csődköltségek A vállalati pénzáramok örökjáradékot alkotnak és az amortizációt pótlásba fektetik (implicit feltételezés nincs infláció) A magánszemély is ugyanolyan kamatláb mellett tud hitelt felvenni, mint a vállalat A pénzügyi piacok töredékmentesek. MM I. A részvény értéke az áttétel mértékétől(d/e) független! 6

7 Finanszírozás a tökéletes piacon tételek A forrás oldalon az eszköz oldalon kialakult hozamot, kockázatot osztják szét a forrást biztosítók között!! A vállalat átlagos hozama, kockázata az egyes tőkeelemek hozamának és kockázatának a tőkeelemek értékével súlyozott átlaga!! r A r WACC [D/(E+D)] r D + [E/(E+D)] r E [D/(E+D)] r D + [E/(E+D)] r E MM II. Finanszírozás a tökéletes piacon tételek A r A r WACC [D/(E+D)] r D + [E/(E+D)] r E [D/(E+D)] r D + [E/(E+D)] r E PV 1 PV 2 PV 3. PV n r D 10% (D/(E+D)50%) r E 20% (E/(E+D)50%) r E r A + D/E( r A - r D ) β E β A + D/E(β A -β D ) MM II. r A 15% r WACC 15% Hogyan változik a tulajdonos elvárt hozama ha az áttétel 1-ről 2-re nő? A PV 1 PV 2 PV 3. PV n r D 10% r E? r A 15% r WACC 15% r E 25% 7

8 Finanszírozási szerkezet változásának hatása (MM I-II.) - Példa Az KITE Rt. tökéletes piacon működik és teljes egészében részvénytőkével finanszírozott. A vállalati működés eredménye 25 M Ft, amelyre vonatkozó várakozások stabilak, és amely osztalékként kifizetésre kerül. A részvények száma 100 ezer db. A piacon a kockázatmentes hozam 6%, az átlagos piaci hozam 14%, a részvény bétája 0,5. Kérdések: a)mekkora a tulajdonosi tőke értéke? b)érdemes-e Ft-os árfolyamértéken megvásárolni a részvényeket? c)a vállalat hitet szándékozik felvenni, amelynek értéke 50 M Ft. A hitelből a saját részvényeit kívánja visszavásárolni. A hitel bétája 0, a vállalat 6% kockázatmentes kamatláb mellett tud hitelt felvenni. Hogyan befolyásolja a vállalat részvényeinek a hozamát, kockázatát, valamint az értékét a finanszírozási szerkezet módosulása? Finanszírozási szerkezet változásának hatása (MM I-II.) - Megoldás a) V U 25MFt/0,1250M Ft; r E 0,06+(0,14-0,06)*0,5 0,1 b) V U 250M Ft; 250MFt/100db 2.500Ft/db c) V U V L 25MFt/0,1250M Ft; r E r A + D/E( r A - r D ) 0,1+50/200*(0,1-0,06)0,11; r E 11% β E β A + D/E(β A -β D ) 0,5+50/200*(0,5-0) 0,625; β E,L 0,625 Egy részvény árfolyama200mft/80db 2.500Ft/db 8

9 Finanszírozás a tökéletes piacon Forrást biztosítók várható hozamának/kockázatának átlaga Megoszlik a forrást biztosítók között Vállalati eszközök várható hozama/ kockázata Tőkeszerkezet tökéletes piacon érdektelen- nem befolyásolja a részvénytőke értékét MM tételek érvényessége. Összegzés MM feltételek MM - tökéletes piacon a hitelpolitikának nincs jelentősége A pénzügyi vezetőket intenzíven foglalkoztatja Okok: Adók Pénzügyi nehézségek költségei D/E vezetést motiváló hatásai. Az egyes ágazatok finanszírozásában markáns eltérések mutatkoznak Pl.:Választásos elmélet 9

10 Köszönöm a figyelmet! Gyakorló feladatok 1) A KER Rt. kötvény kibocsátását tervezi. A kötvény névértéke 1000 euró, névleges kamatlába 10%. A kötvény 5 éves futamidejű, a kibocsátás névértéken történik. a) Mekkora a vállalati forrásszerzés költsége, ha a vállalat kamatos kamatozású, vagy kamatszelvényes, lejáratkor egy összegben törlesztendő kötvényt bocsát ki? b) Hogyan változik a kötvény tőkeköltsége, ha a kibocsátás 96%-os árfolyamon történik. 2) EC vállalat 6 dollárt fizet az elsőbbségi részvényeseknek. Az aktuális piaci ár 25 dollár. Mekkora az előbbségi részvény tőkeköltsége? 3) Az EC vállalat a törzsrészvényekre 4,2 dollár osztalékot fizetett a legutóbbi osztalékfizetés során. A jelenlegi részvényár 36 dollár. Mekkora a tőkeköltsége, ha az osztalék nem növekszik, és ha az osztalék évi 3%-al növekszik? 4) Egy gépgyártó vállalat részvényeinek bétája 1,25. A vállalat hitel/részvénytőke aránya 0,6. A kockázatmentes kamatláb 3,5%, a piaci kockázati prémium 6%. A hitel kamata 7%. a) Mekkora a vállalat részvényeseinek elvárt hozama? b) Mekkora a vállalat súlyozott átlagos tőkeköltsége? 10

11 Gyakorló feladatok 5) A CALCO Rt. beruházási projektje 25 millió dollárba kerül, amely a következő 7 évben évi 6,5 millió dollár adózott cash flowt eredményez. A vállalati hitel/saját tőke aránya 15%. A hitel kamata 6,5%, a részvényesek elvárt megtérülése 14%. Feltételezzük, hogy az új projekt hasonló kockázatú, mint a vállalat egésze. Mekkora a projekt nettó jelenértéke? 6) Az KITE Rt. tökéletes piacon működik és teljes egészében részvénytőkével finanszírozott. A vállalati működés eredménye 25 M Ft, amelyre vonatkozó várakozások stabilak, és amely osztalékként kifizetésre kerül. A részvények száma 100 ezer db. A piacon a kockázatmentes hozam 6%, az átlagos piaci hozam 14%, a részvény bétája 0,5. Kérdések: a) Mekkora a tulajdonosi tőke értéke? b) Érdemes-e Ft-os árfolyamértéken megvásárolni a részvényeket? c) A vállalat hitet szándékozik felvenni, amelynek értéke 50 M Ft. A hitelből a saját részvényeit kívánja visszavásárolni. A hitel bétája 0, a vállalat 6% kockázatmentes kamatláb mellett tud hitelt felvenni. Hogyan befolyásolja a vállalat részvényeinek a hozamát, kockázatát, valamint az értékét a finanszírozási szerkezet módosulása? 7) AK Rt. teljes egészében részvénytőkéből finanszírozott vállalat. A vállalati részvénytőke piaci értéke 52 millió euro. A részvénytőke elvárt megtérülése 16 %. A vállalat a részvénytőke 30 %-át hitellel akarja kicserélni. A hitelkamat 10 %. Tételezzük fel, hogy az MM feltételek teljesülnek. a) Mekkora a részvénytőke elvárt megtérülése a hitelfelvételt követően? b) Mekkora a vállalati súlyozott átlagköltség a hitelfelvételt követően? Gyakorló feladatok 8) Egy Rt. átalakítja a hosszú távú finanszírozási szerkezetét. Jelenleg teljes egészében részvény tőkével finanszírozott. A forgalomban levő részvények száma A részvényesek elvárt megtérülése 20% (áttétel nélkül). A vállalat a teljes adózott eredményt kifizeti osztalékként. A vállalat várható adó és kamat fizetés előtti jövedelme és ezek valószínűsége: EBIT Valószínűség 0,1 0,4 0,5 a) Mekkora a vállalat jelenlegi értéke, ha az MM feltételek teljesülnek. A vállalat vezetői úgy vélik, hogy a részvényesek érdekét is szolgálják azzal, ha a vállalat hitelt vesz fel. Ezért 8000 értékben hitelt vesznek fel, 10% kamattal, és ezzel egy időben (azonos értékben) részvényt vásárolnak vissza. Mekkora a vállalat áttételes értéke? Mekkora a részvények és hitelek értéke? MM feltételek teljesülnek. b) Mekkora az áttételes vállalat részvényeseinek elvárt megtérülése? Mekkora a vállalat egészének elvárt megtérülése? (MM feltételek teljesülnek.) 11

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Finanszírozási döntések

Finanszírozási döntések Finanszírozási döntések Finanszírozási döntések célja Csökkenteni a vállalat kockázatát és így növelni a vállalat értékét GPV = n CF ( r) 1+ i= 1 i i Ha r csökken a GPV nő Miért? Feltételezés: a pénzügyi

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KÖTELEZŐ IRODALOM: Bozsik S.- Süveges G.- Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat 2 1.

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Pénzügyi vezető feladatai

Pénzügyi vezető feladatai Pénzügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyonmaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Eseti Finanszírozási (Finanszírozási elvek érvényesítése) A

Részletesebben

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A kamatozás 1. Határozza meg az 5 évre lekötött 1 000 dolláros megtakarítás jövıbeli értékét, ha az utána járó kamat számítása évi 8 % éves kamatos kamatozással

Részletesebben

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés

Előadó: dr. Bozsik Sándor. Vállalatértékelés Előadó: dr. Bozsik Sándor Vállalatértékelés Ajánlott szakirodalom: Aswath Damodaran: Befektetések értékelés Panem 2007 PriceWaterhouse: A részvényesi érték Tőzsdei szakvizsga felkészítő Közép-európai brókerképző

Részletesebben

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Mérnökgazdasági számítások Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Tartalom Beruházási döntések Pénzfolyamok meghatározása Tõke alternatíva költsége Mérnökgazdasági számítások Pénzügyi mutatók Finanszírozási

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához 2011. 1. Pénzügyi ismeretek 1. 1000 Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? 2. 2500

Részletesebben

Vállalati Pénzügyi döntések Összefoglalás és próba ZH

Vállalati Pénzügyi döntések Összefoglalás és próba ZH Vállalati Pénzügyi döntések Összefoglalás és próba ZH Hoffmann Tamás, Márton Albert 2008. december 16. Vizsgával kapcsolatos tudnivalók Vizsgaidőpontok: 2009.01.08, csütörtök, 16:00-18:00 2009.01.15, csütörtök,

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat)

Mottó: Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre. (élettapasztalat) 2 Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat) 5. Fejezet Finanszírozási döntések A fejezet célja: 1. Bemutatni a finanszírozás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitelen túl. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitelen túl. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitelen túl A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva)

E, 130 e Ft örökké amely évente 5%-kal növekszik (az első pénzáramlás egy év múlva) 1. Feladat 1B video - Hozamgörbe,átváltás 2:30 Ma elhelyezünk bankbetétbe 100 Ft-ot és egy hónap múlva 102 Ft-ot kaphatunk kézhez. Mekkora a havi kamatláb és az éves kamatláb? Mekkora a havi hozam és az

Részletesebben

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra)

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 1. Beruházásokkal kapcsolatos fogalmak Beruházás: tárgyi eszköz beszerzésére,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Sántáné Madlovics Erzsébet A befektetések értékelése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 A BEFEKTETÉSEK

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-8/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. január 28. 15.30-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben