Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek"

Átírás

1 Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi rendje: Pénzügytan A tantárgy képzési célja: A tanegység célja, hogy a hallgatók megismerjék a racionális pénzügyi döntések elméleti alapjait, hátterét, kapcsolatrendszerét, továbbá készség szinten elsajátítsák és alkalmazzák a befektetési (pénzügyi és reál-befektetési ) döntési alternatívák értékeléséhez, kiválasztásához szükséges módszereket, technikákat. A tananyag tartalma részletesen: 1. hét Szeptember A tanegység követelményrendszerének ismertetése Bevezetés: A VÁLLALATOK PÉNZÜGYI DÖNTÉSEI. 1. A befektetési döntések jellemzői, céljai. 2. A pénzügyi döntések a vállalat értéke növelésének szolgálatában 3. A befektetések értékelése módszerei (áttekintés, rendszerezés). I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE (1) A befektetések értékelése (áttekintés, rendszerezés) Pénzügyi alapszámítások: jövőérték (FV) Kamatok, hozamok értelmezése. (Nominál, effektív és reálkamatláb, diszkontláb) A pénz időértéke számítási módjainak ismétlő jellegű gyakorlása. 2. hét Szeptember I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE (2) 1. A befektetések értékelése: Jelenérték 2. Speciális pénzáramok: örökjáradék, növekvő örökjáradék, annuitás (szokásos, esedékes) -.Pénzügyi alapszámítások: jelenérték (PV; NPV) - Speciális pénzáramok jelenértékéinek; annuitás jövőértékének meghatározása

2 3. hét Szeptember I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE (3) 1. Hiteltörlesztési tervek (hiteltörlesztési módozatok, THM kalkuláció) 2. Kamatok és hozamok a gyakorlatban (hozamértelmezési problémák) 3. Döntési szituációk Feladatmegoldások, gyakorlati alkalmazások - Hiteltörlesztési konstrukciók - Egységes betéti kamatláb mutató (EBKM), Teljes hiteldíj mutató (THM) - Diszkont-papírok árazása - Rendszerezés, gyakorlás 4. hét Október II. TŐKEÉRTÉKELÉS. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE (1) 1. A kötvények értékelése - A kötvények árfolyama (bruttó-, nettó árfolyam) -. A kötvények hozama, kamatláb-érzékenysége Gyakorlati példák: A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE - A kötvény árfolyamszámítások (különböző pénzáramok esetén) -.A kötvények hozam mutatói ((névleges hozam, egyszerű hozam, IRR kiemelve az IRR többféle megközelítése) E; DUR; MDUR - Összefüggések: árfolyam-hozam kapcsolata 5. hét Október II. TŐKEÉRTÉKELÉS. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE (2) 2. A részvények értékelése ; az (osztalék) elsőbbségi és a törzsrészvények értékelése -. A részvények értékelésének mutató -. Az (osztalék) elsőbbségi és a törzsrészvények értékelése Példák, esetek a gyakorlatból: A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE - Részvények árfolyama, hozama (EPS, PVGO) -.A részvények értékelésének speciális esetei. - Piaci mutatók - Jövedelmezőség megítélése (ROE)

3 6. hét Október (!) III. KOCKÁZAT (1) 1. A pénzügyi döntésekben rejlő főbb kockázatok: Üzleti (működési) kockázat, pénzügyi (finanszírozási) kockázat. A működési és pénzügyi tőkeáttétel értelmezése Tőkeáttétel számítások, az eredmények értékelése pénzügyi tőkeáttétel - eladósodottság ZH előkészítés Összetett gyakorló feladatok.(i-ii. témakör) 7. hét Október SZÁMONKÉRÉS I. III. KOCKÁZAT (2) 2. Egyedi eszközök és a portfolió kockázata. 3. Tőkejavak árazási modellje (CAPM) Kockázat téma feldolgozás - oktatóprogrammal KOCKÁZAT és megtérülés (feladatok) 8 hét November ŐSZI SZÜNET - 9. hét November IV. TŐKEKÖLTSÉGVETÉSI ELVEK, SZÁMÍTÁSOK (Beruházás-értékelés) Beruházási pénzáramok. 2. Tőke-költségvetési módszerek ZH-k értékelése BERUHÁZÁSOK ÉRTÉKELÉSE - feladatmegoldás - PB, NPV, IRR, PI, MIRR. - Összefüggések különböző mutatók között. 10. hét November IV. TŐKEKÖLTSÉGVETÉSI ELVEK, SZÁMÍTÁSOK (Beruházás-értékelés) Speciális döntési szituációk 4. A beruházások kockázata 5. A beruházások kockázatának becslésére alkalmazott módszerek.

4 Feladatok: BERUHÁZÁSI HOZAM - KOCKÁZAT - döntési szituációk -. NPV, IRR, PI alkalmazása különböző beruházási döntési szituációkban -. Érzékenységi elemzés, fedezeti pont számítás 11. hét November V. A TŐKEKÖLTSÉG 1. A tőkeköltség értelmezése 2. Az egyes finanszírozási források egyedi költsége 3. Vállalati átlagos tőkeköltség (WACC) Feladatok: VÁLLALATI TŐKEKÖLTSÉG (WACC) - Súlyozott átlagos tőkeköltség számítások - Összetett feladatok: Tőkeköltség beruházás értékelés ZH előkészítés (III,-IV.-V. témakör) 12. hét November 30- december 02. (!) SZÁMONKÉRÉS II. (Feladatsor) VI. A hosszú és a rövidtávú pénzügyi döntések jellemzői (1) A finanszírozási döntések téma előkészítése: a pénzügyi tőkeáttétel és a tőkeszerkezet kapcsolatrendszere: eladósodottsági mutatók, likviditási ráták. 13. hét December VI. A hosszú és a rövidtávú pénzügyi döntések jellemzői (2) (Összefüggések, kiemelések a TŐKESZERKEZET és a FORGÓTŐKEGAZDÁLKODÁS témaköreiből) 1. Befektetési és finanszírozási döntések összefüggése 1. A hosszútávú finanszírozási döntések tartalma. 2. Tőkeszerkezet és tulajdonosi érték. 3. A rövidtávú pénzügyi döntések jellemzői. 4. A forgótőke állomány és a vállalat értéke ZH-k értékelése (Feladatsor-megoldás) Feladatmegoldások Esettanulmány megoldása csoportmunkában. 14. hét December VI. A hosszú és a rövidtávú pénzügyi döntések jellemzői (2) Finanszírozási források döntési lehetőségek Eszközök és források illesztése hosszú és rövidtávon.

5 Esetelemzés: Az egyes finanszírozási források árának, kockázatának (előnyeinek, hátrányainak megítélése gyakorlati példák alapján Konzultáció. 15. hét December (!) SZÁMONKÉRÉS III (pót, javító) ZH-k értékelése (Feladatsor-megoldás) Gyakorlati jegyek beírása A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom: Kötelező irodalom: Illés Ivánné : Vállalkozások pénzügyi alapjai. Saldo Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai. Aula Előadások anyaga (Az előadások prezentációi az oktatók honlapján!) Hollóné Kacsó Erzsébet PhD. Demeter László: Vállalati pénzügyi alapozó feladatok gyűjteménye (átdolgozott változat) (elektronikus) Ajánlott irodalom: Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek. Panem Bp. 1993, 2005 Illés Ivánné [2006]:: Vállalkozások pénzügyi alapjai. On line példatár Saldo Kiadó. Katits Etelka [2007]:: A vállalati gazdálkodás alapjai. Saldo Kiadó Pálinkó Éva Szabó Márta [2006]: Vállalati pénzügyek. Typotex Sándorné Új Éva [2006]: Pénzügyek a gyakorlatban. Penta Unió Oktatási Centrum Szabó Márta Pálinkó Éva [2004]: Vállalati pénzügyek (példatár, esettanulmányok). Typotex Házi feladatok (beadandó feladatok): Az ismeretek értékelése, minősítése: Legalább 2 dolgozat megírása az ütemtervben előre kijelölt időpontokban (Megjegyzés: a pótdolgozatot nem kell megírnia annak a hallgatónak, aki az előző kettőt sikeresen teljesítette.) A két dolgozat összesített eredménye 80%-os súllyal szerepel a végső érdemjegyben. Az egyéb évközi munkák (az alapszámítások elsajátítását igazoló feladatlapok és teszt feladatok eredményei, valamint az egyéb egyéni órai munkák pontszámai) 20%-os súllyal szerepelnek az érdemjegyben.. Az elégséges osztályzathoz 60%-os teljesítmény szükséges. (Alsó ponthatár: 120 pont, az elérhető 200 pontból). További minősítések: 70%-tól közepes, 80% - tól jó, 90%-tól jeles. Tantárgyfelelős - oktató: Hollóné Kacsó Erzsébet (PhD.) főiskolai tanár Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Pénzügy mesterképzési szak (BGF-GKZ)

Pénzügy mesterképzési szak (BGF-GKZ) Pénzügy mesterképzési szak (BGF-GKZ) levelező tagozaton, Zalaegerszegen, államilag támogatott és költségtérítéses formában Felelős szakmai szervezeti egység: BGF PSZ Kar Pénzügy Intézeti Tanszék A képzés

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Pénzügyi vezető feladatai

Pénzügyi vezető feladatai Pénzügyi vezető feladatai Beruházási (Vagyonmaximalizálás) Folyamatos Eszköz-oldal Forrásoldal Forgótőke-gazdálkodás (likviditás biztosítása) Eseti Finanszírozási (Finanszírozási elvek érvényesítése) A

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 1 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KÖTELEZŐ IRODALOM: Bozsik S.- Süveges G.- Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat 2 1.

Részletesebben

I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései.

I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései. I. BEVEZETÉS I.1. A vállalat értéke. A könyv szerinti és a piaci érték eltérései. I2 I.2. Értékteremtés é a XXI. Században EMBERI ERŐFORRÁS értékelés 1. Ea: Hollóné dr Kacsó Erzsébet HKE 1 A tárgy gazdája

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I.

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek:

Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013. Segédletek: Vállalati pénzügyek Kötelező irodalom: Bozsik S.- Süveges G. Szemán J.: Vállalati pénzügyek Miskolci Egyetemi Kiadó 2013 Segédletek: Képletgyűjtemény Diszkonttényező táblázat Annuitás táblázat Pénzügyi

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 625 Tajekoztato-2_2009_M.indd 625 2008.12.02. 4:47:10 Tajekoztato-2_2009_M.indd

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben