A TAkTÁodv lhtatápákah CÉigA okíaíásának célja A íaníáröónak náncs Élőíanulmánóá félíéíéléi dé a féldolöozásáí méökönnóííá méöalaéozzák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAkTÁodv lhtatápákah CÉigA okíaíásának célja A íaníáröónak náncs Élőíanulmánóá félíéíéléi dé a féldolöozásáí méökönnóííá méöalaéozzák"

Átírás

1 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, szeptember

2 2 A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA Az üzleti tervezés című tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az üzleti tervezés lényegét, szükségességét, alapjait, feladatait, a tervezés információbázisát és szerepét a vállalkozás működésében. A tananyag a céltudatos, összehangolt vállalkozási szintű gazdálkodás feltételeit biztosító tervezési tevékenységet az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával tárgyalja, így célja, hogy hallgatóink elsajátítsák a stratégiai és operatív tervezés összefüggéseit, a tervezési módszereket, a tervek gyakorlati felhasználási lehetőségeit, továbbá össze tudják állítani egy kisvállalkozás üzleti tervét. A tantárgynak nincs előtanulmányi feltétele, de a feldolgozását megkönnyíti az operációkutatás és a statisztika, a vállalati gazdaságtan alapjai és a menedzsment alapjai, a marketing alapjai, az elemzés-ellenőrzés, valamint a számvitel és a pénzügy tárgyak ismeretanyaga. A félév során elsajátított módszertani összefüggések megalapozzák a későbbiekben sorra kerülő kontrolling és komplex elemzés tárgyakat. Témakörök A TANTÁRGY TÉMAKÖREI ÉS OKTATÁSA A tervezés fogalma, lényege, a tervezés fajtái, formái és információbázisa, valamint főbb követelményei. A stratégiai tervezés lényege, szükségessége, folyamata, a tervezés során alkalmazott módszerek, a stratégiai terv tartalma. Akciótervezés. Az innovációs folyamatok tervezése. A többéves üzleti tervezés jelentősége és feladatai. Az üzleti terv tartalma, információszükséglete, a terv összeállításának lépései. Az operatív tervezés lényege, szükségessége. A stratégiai, a többéves üzleti és az operatív tervezés összefüggései. Az üzleti és az operatív tervezés módszerei, a vállalkozási üzemi-üzleti tevékenység tervezése, az erőforrásokkal kapcsolatos tervezési feladatok, a pénzügyi tervezés. A tantárgy oktatása a szorgalmi időszakban A tantárgy oktatására kéthetente egy összevont előadás (2 45 perc) és hetente egy gyakorlat (2 45 perc) keretében kerül sor, az órarend szerinti beosztásnak, illetve a kurzusokra való jelentkezéseknek megfelelően. A témakörök feldolgozását a kötelező irodalomként előírt tankönyv és példatár segíti.

3 3 Szorgalmi A tárgy oktatásának hetei, időbeosztása időszak hetei 2.* 1. Előadás: Az évnyitó miatt elmarad Gyakorlatok: A tantárgy félévi követelményei. 3.** 2. Gyakorlatok: A tervezés általános kérdései, az operatív tervezés. 4.* 3. Előadás: Az értékesítés és a termelés (a tevékenység) tervezése. Gyakorlatok: Az értékesítés és a termelés tervezése: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása 5.** 4. Gyakorlatok: Az értékesítés és a termelés tervezése: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása 6.* 5. Előadás: A gépi kapacitásokkal kapcsolatos tervezési feladatok. Gyakorlatok: A értékesítés és a termelés tervezése: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. A gépi kapacitásokkal kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása 7.** 6. Gyakorlatok: A gépi kapacitásokkal kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása 8.* Őszi tanítási szünet 9.** Első ZH hét 10.* 7. Előadás: Az emberi erőforrással kapcsolatos tervezési feladatok. Gyakorlatok: Az emberi erőforrással kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. 11.** 8. Gyakorlatok: Az emberi erőforrással kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. 12.* 9. Előadás: Az emberi erőforrással kapcsolatos tervezési feladatok (folytatás). A vásárolt készletekkel kapcsolatos tervezési feladatok. Gyakorlatok: Az emberi erőforrással kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. Az anyagellátással és a kereskedelmi árukkal kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. 13.** 10. Gyakorlatok: Az anyagellátással és a kereskedelmi árukkal kapcsolatos tervezési feladatok: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. 14.* 11. Előadás: A pénzügyi tervezés (költség- és eredménytervezés főbb módszertani kérdései). Gyakorlatok: A költség- és eredménytervezés: példatári és kiadott gyakorló feladatok megoldása. 15.** Második ZH hét * Páratlan hét / ** Páros hét

4 4 A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA, A FÉLÉV ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELE, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI A félév elfogadásának (a félévi aláírás megszerzésének) feltételei: A két zárthelyi dolgozat megírása és dolgozatonként (!) legalább 30 %-os teljesítmény elérése. Figyelem: vizsgaidőszakban a gyakorlati jegy pótolható. Pótlás esetén a vizsgaidőszakban az első alkalommal írt dolgozatnál a hallgatónak el kell érnie legalább 30 %-ot, mert itt tesz eleget az aláírás feltételének. Ha nem éri el a 30 %-ot, akkor nem kapja meg a félévi aláírást (vagyis további pótló vagy javító vizsgát nem tehet)! a gyakorlatokon való részvétel, amely a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően kötelező. A TVSz előírásai alapján a gyakorlatokon a hiányzások még elfogadható mértéke a foglalkozások 1/5 részéről való távolmaradás. A foglalkozások felét meghaladó hiányzás esetén a tárgy teljesítése csak a tárgy újrafelvételével pótolható (a hallgató nem kap aláírást, s azt a vizsgaidőszakban sem szerezheti meg). Az 1/5 részt meghaladó, de a foglalkozások (gyakorlatok számának) felét el nem érő hiányzás esetén az aláírás pótlással szerezhető meg. A pótlás feltétele egy, a gyakorlatot vezető tanár által meghatározott témakörben és szabályok szerint írt pótló házi dolgozat. Az aláírás feltételeit a meghatározott időpontokon túl pótolni nem lehet. A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely a negyedéves vizsgaidőszakokban (számonkérő heteken) megírt két zárthelyi dolgozat elért pontszámainak összegzéséből alakul ki. A zárthelyi dolgozatban az előírt kötelező irodalmak, valamint az órák (előadás és gyakorlat) teljes ismeretanyaga számonkérésre kerülhet. Mindkét zárthelyi dolgozat feladatmegoldásból és elméleti kérdésekből áll. A zárthelyi dolgozatok, illetve vizsgadolgozat írásakor kizárólag képletek, szöveges információk tárolására alkalmatlan, hagyományos zsebszámológép használható és más segédeszköz nem alkalmazható. A zárthelyi dolgozatok alapján megszerzett pontok szerint történik a félévi gyakorlati jegy meghatározása a következők szerint: 0 59 = elégtelen (1) = elégséges (2) = közepes (3) = jó (4) = jeles (5) A vizsgaidőszakban a gyakorlati jegy a fentiek szerint pótolható és javítható. Gyakorlati jegyet javítani csak akkor lehet, ha a hallgatónak már van aláírása és érvényes gyakorlati jegye. A vizsgaidőszakban megírandó vizsgadolgozat 120 perces, a félév teljes anyagából készül és a ponthatárok azonosak az előbbiekkel. Figyelem: a zárthelyi dolgozat pótlására kizárólag a vizsgaidőszak első a tanszék által meghirdetett vizsgaidőpontjában van lehetőség! A zárhelyi dolgozatok (90 perces dolgozatok), illetve a vizsgaidőszakban írandó vizsgadolgozatok összességében kb. 60 %-a feladatokat, 40 %-a elméleti kérdéseket jelentenek. A dolgozatok gyakorlati része állhat egy nagy, összefüggő feladatból, illetve több, különálló feladatból is. Az elméleti kérdések lehetséges típusai: Kifejtős kérdések

5 5 Fogalmak meghatározása Képletek Teszt Ábrák kiegészítése és magyarázata A féléven belül az első zárthelyi dolgozat kb. 50%-a feladatmegoldást, 50 %-a elméleti kérdéseket, a második zárthelyi dolgozat kb. 70 %-a feladatmegoldást, 30 %-a elméleti kéréseket jelent majd. A tantárgy eredményes teljesítése érdekében javasoljuk a folyamatos tanulást, a gyakorlást, az önálló feladatmegoldást. EGYÉB INFORMÁCIÓK Az első zárthelyi dolgozat tartalma: a) Tankönyv: és oldal. (Tervezés a vállalkozásoknál. Stratégiai tervezés. Akciótervezés. Üzleti tervezés. Operatív tervezés módszertanából: az értékesítés tervezése, a termelés tervezése, valamint az erőforrások tervezéséből a tárgyieszközkapacitás és a kapacitáskihasználás tervezése. A stratégiai, az üzleti és az operatív tervezés összefüggései.) b) Példatár és feladatgyűjtemény: oldal (I. fejezet azaz feladat és a II. fejezet, azaz feladat), valamint VI. fejezet összefoglaló feladatai közül a tanult témakörhöz kapcsolódó részek (90./a és b, 91./a és b, 92./a és c, 93./1és 3, 94./a, b és c, 95./a,b és c, 96./a és d feladat) c) Az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak, valamint a kiadott segédanyagok (gyakorló feladatok) feldolgozott témakörökhöz tartozó feladatai. A második zárthelyi dolgozat tartalma: A tankönyv, a példatár és feladatgyűjtemény az első zárthelyi dolgozat tartalmához fel nem sorolt részei, a második negyedévi előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak, valamint a kiadott segédanyagok (gyakorló feladatok) második negyedévben feldolgozott témakörökhöz tartozó feladatai. Tantárgyi koordinátor: Kresalek Péter egyetemi adjunktus A tantárgyat oktatják: Almási Bálint Barna Éva Dr. Ilyés Csaba Kresalek Péter

6 6 SZAKIRODALOM Kötelező irodalom: 1. Kresalek Péter: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában Perfekt, Budapest, 2003 (314/2003) 2. Kresalek Péter: Példatár és feladatgyűjtemény az üzleti tervezéshez BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar (Fsz. 287.), Budapest, 2000 Ajánlott irodalom: 1. Jelen Tibor Mészáros Tamás: Tervezés AULA Kiadó, Budapest, Pálinkás Jenő: Üzleti tervezés Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Alan West: Az üzleti terv Readers International (Hungary), Eric S. Siegel Brian R. Ford Jay M. Bontsein: Üzleti terv kalauz CONEX Kft, Budapest, Hanyecz Lajos: Controlling és üzleti tervezés Saldo, Budapest, Horváth & Partners: Controlling. Út egy hatékony controlling-rendszerhez CompLex Kiadó, Budapest, Balaton Károly Tari Ernő (szerk.): Stratégiai és üzleti tervezés AULA Kiadó, Budapest, Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Mészáros Tamás: A stratégia jövője a jövő stratégiája AULA Kiadó, Budapest, Tétényi Zoltán Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás Saldo, Budapest, Gyulai László: Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása Saldo, Budapest, Sinkovics Alfréd: Vállalati pénzügyi tervezés CompLex Kiadó, Budapest, 2010