Konszern számvitel alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konszern számvitel alapjai"

Átírás

1 SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai Pénzügy-számvitel alapszak Nappali tagozat 2016/2017. tanév II. félév 1

2 A tárgy oktatásának célja: A világgazdaságban és ebből következően a magyar gazdaságban is megfigyelhető az a tendencia, hogy a jogilag önálló vállalkozások - különböző mértékben és módon - egymással érdekeltségei, részesedési viszonyba kerülnek. Az egymással nemcsak üzleti, hanem érdekeltségi viszonyba került vállalkozások között a piaci viszonyok, kapcsolatok korlátozottá válnak, válhatnak. Az így létrejött vállalatcsoport a gazdasági életben meghatározó szerepet tölthet be, ezért szükségessé válik, hogy tevékenységét, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét vizsgálat tárgyává tegyük. A konszolidáció módszertana tantárgy a jogilag önálló vállalkozások által létrehozott konszern számviteli szabályozását, elszámolási rendszerét ismerteti meg a hallgatókkal. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatóknak alapvető ismereteket nyújtson a jogilag önálló vállalkozásokból létrejött vállalatcsoportok felépítéséről, számviteli rendszerük nemzetközi és hazai jogi szabályozásáról, a vállalatcsoportot alkotó vállalkozások besorolásáról, kapcsolataikról. A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a vállalatcsoportok gazdasági életben betöltött szerepével, a konszolidáció szükségességével, alapfogalmaival, a konszolidáció (összevonás) folyamatával, munkaszakaszaival, beszámolási rendszerével. A tanulmányi félév végére a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a konszolidáció alapfogalmait, alapvető módszereit és készségszinten kell megoldaniuk konszolidációval kapcsolatos problémákat, feladatokat. A tárgy tantervi elhelyezése: A konszern számvitel alapjai című tárgy a tavaszi félévben kerül oktatásra az III. évfolyam pénzügy-számvitel alapszakos hallgatói számára. Az előadásokat a hozzá kapcsolódó gyakorlati foglalkozások egészítik ki. A óraszámok a következők: - 2 x 45 perc előadás kéthetente - 2 x 45 perc gyakorlat kéthetente A számonkérés módja: A félév végén a hallgatók a vizsgaidőszakban kollokvium keretében adnak számot tudásukról. Az írásbeli vizsga időtartama 120 perc. A sikeres vizsgajegy megállapításához a kollokviumi dolgozatban elérendő összpontszám legalább 60 %-át el kell érni. 2

3 A vizsgadolgozat minősítése: 0 59 % elégtelen (1) % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) A kollokviumi vizsga letételére a tanszék a neptunban kiírt időpontokban biztosít lehetőséget. A tárgy programjának heti ütemezése (terv) 1-2. hét: A konszern-beszámoló fogalma, célja, lényege A konszern számvitel és a konszern beszámoló tartalma A konszern beszámoló szükségessége, célja, rendeltetése A konszolidálási kötelezettség A konszolidálási kötelezettségről általában A vállalkozások csoportosítása a konszolidálás alapján A szavazati arány megállapítása Az anyavállalat szavazati arányának megállapítása Az anyavállalat mentesítésének lehetőségei A leányvállalat, illetve a közös vezetésű vállalkozás bevonása, illetve mentesítésének lehetőségei A leányvállalat adatszolgáltatása 3-4. hét: A konszern beszámoló részei, felépítése, elkészítése A konszern beszámoló részei, felépítése A konszern beszámoló készítésének követelményei Az egységelv értelmezése és érvényesítése A konszern számviteli politika szerepe A konszern beszámoló készítésének munkafolyamata Az előkészítő munkaszakasz Közbülső beszámolók készítése Az eltérő mérlegbeállítási gyakorlat egységesítése Egységes értékelés érvényesítése 3

4 A leányvállalati beszámolók újraértékelésének szükségessége Engedmények az egységes értékelés érvényesítésénél 5-6. hét: Az előkészítő munkaszakasz A konszolidált éves beszámoló pénznemétől eltérő pénznemben készült beszámolók adatainak átszámítása a konszolidált éves beszámoló pénznemére ~ Az átszámítás szükségessége ~ Az átszámítás szabályai ~ Az átszámítási különbözet értelmezése ~ Példa a forintra történő átszámításra Stukturális egységesítés 7-8. hét: Tőkekonszolidáció A tőkekonszolidálás szükségessége, lényege A tőkekonszolidálás fontossága és megjelenési formái Tőkekonszolidálás eltérő tulajdoni hányadok esetén A tőkekonszolidációs különbözet tartalma, kezelése A leányvállalati saját tőke értékelése Tőkekonszolidálás visszavásárolt saját részvények, üzletrészek esetén Összefoglaló példák a tőkekonszolidálás két módszerének bemutatására hét: Adósságkonszolidálás Az adósságkonszolidálás szükségessége, lényege Az adósságkonszolidálás szemszögéből érintett mérlegsorok Az adósságkonszolidálásból eredő különbözet tartalma, jellege és elszámolása Összefoglaló példa az adósságkonszolidálásra Közbenső eredmények elhagyása A közbenső eredmény tartalma A közbenső eredmény megállapításához szükséges információk A közbenső eredmény rendezése Összefoglaló példa a közbenső eredmény elszámolására Bevétel-ráfordítás konszolidálás A bevétel-ráfordítás konszolidálás szükségessége, lényege A bevétel-ráfordítás konszolidálás szemszögéből érintett eredménykimutatás sorok 4

5 Összefoglaló példa a bevétel-ráfordítás konszolidálásra hét: A közös vezetésű vállalkozások konszolidálása A társult vállalkozások konszolidálása A rejtett (látens) adó a konszern beszámolóban A rejtett (látens) adóról általában A rejtett (látens) adó a konszern beszámolóban Összefoglaló példa a társasági adókülönbözet kiszámítására Az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet Az összevont (konszolidált) üzleti jelentés Kötelező irodalom: 1. Fridrich Péter Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre: A konszolidáció módszertana, Perfekt, Budapest, 2008., 022/2008, ISBN Fridrich Péter Simon Szilvia: A konszolidáció módszertana Példatár, Saldo, Budapest, 2010., ISBN évi C. törvény a számvitelről A tankönyv és a példatár lezárása utáni jogszabályváltozásokat az előadó tanár ismerteti. Ajánlott irodalom: 1. Dr. Újvári Géza: A konszolidált (összevont) éves beszámoló, HVGORAC, Budapest, Dr. Baricz Rezső: Konszolidált beszámoló alapjai Példatár és feladatgyűjtemény, Saldo, Budapest, 2016 Az a hallgató, aki a TDK-n számvitel vagy kontrolling témájú dolgozattal részt vesz, a tantárgyi útmutatóban közölt követelmény alapján megszerezhető összpontszám 10%-át megkapja. A TDK tevékenységért szerezhető plusz pontok kizárólag egy, a Számvitel Intézeti Tanszék által gondozott tantárgy esetében vehetők figyelembe (a Tanszék által megjelölt tantárgyak közül). Elégtelen osztályzatot a TDK-n elért sikeres helyezés sem javíthat fel elégséges osztályzatra. A sikeres szereplést a tanszéki TDK-felelős igazolja. Tantárgyfelelős neve, elérhetősége: Dr. Simon Szilvia főiskolai docens, Mesterképzés, számvitel szak szakfelelős /6902 mellék 5

6 Jó munkát, tanulást kíván Önöknek a Számviteli Tanszék valamennyi oktatója! 6