A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14."

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag egymástól függetlenek Gazdaságilag képesek elkülönült érdekeiket érvényesíteni Jogi függetlenség csorbulása Konszernek a számvitelben Elismert vállalatcsoport Tényleges vállalatcsoport Létrejöttének célja Érdekeltségi viszony típusa Egyedi beszámolók nem elegendõek, információ hiány alakul ki Konszolidált beszámoló A konszolidált (összevont) beszámoló nem mindenre alkalmazható A konszolidációs kör Anyavállalat Példák a szavazati többség meghatározására I. Leányvállalat Egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozás Általános képlet: b a = 100 c Anyavállalat 52% 40% Közös vezetésû vállalat Társult vállalakozás 40% V 54% a = 25% L V 40% + 25% 100 = 65% 100% 1

2 Anyavállalat Példák a szavazati többség meghatározására II. Az anyavállalat mentesítése Tul. társ Az anyavállalat más vállalkozáshoz való viszonya miatti mentesítése 44% 44% 30% A vállalatcsoport nagyságrendje miatti mentesítés 20% Visszavásárolt saját R Nem jogosít szavazatra! 44/(100-20) = 55 % Megállapodás az együtt szavazásról 44 % közvetlen szavazat 30 % közvetett szavazat = 77 % A leányvállalatokra és közös vezetésû vállalatokra vonatkozó mentesítés miatti mentesítés A leányvállalat mentesítése A közös vezetésû vállalkozások mentesítése Fõ szabály: minden leányvállalatot be kell vonni! Kivétel: Az adatokat csak aránytalanul magas költséggel és késedelmesen tudja szolgáltatni; a részesedést kizárólag továbbértékesítési céllal szerezték be; rendkívüli körülmények, tartós jogi korlátozások akadályozzák irányítási jogai gyakorlásában; elõtársaságként mûködött a konszolidált beszámoló fordulónapján; ha nem jelentõsek a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet megítélésében. Fõ szabály: minden közös vezetésû vállalkozást be kell vonni! Kivétel: A leányvállalatoknál bemutatott esetekben Továbbá ha az éves beszámolója elkészítésekor az anyavállalati értékelési elõírásokat nem vette figyelembe (nem tudta figyelembe venni). A társult vállalkozások mentesítése A konszolidált beszámoló részei Fõ szabály: minden társult vállalkozást be kell vonni! Kivétel: ha nem jelentõsek a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet megítélésében. Konszolidált mérleg Konszolidált eredménykimutatás Konszolidált kiegészítõ melléklet + Konszolidált üzleti jelentés 2

3 Eltérõ mérlegsorok A/III/9. Tõkekonszolidációs - leányvállalatokból - társult vállalkozásokból B/II/8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés D/VIII. Leányvállalati saját tõke változás (±) D/IX. Konszolidáció miatti változások (±) - adósságkonszolidálás ébõl - közbensõ eredmény ébõl D/X. Külsõ tagok (más tulajdonosok) részesedése F/I/4. Tõkekonszolidációs leányvállalatokból F/III/11. Konszolidációból adódó (számított) társasági adótartozás Eltérõ eredménykimutatás sorok III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ - eredményt növelõ - konszolidációs VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ - eredményt csökkentõ - konszolidációs 13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól 13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó (±) Konszolidált kiegészítõ melléklet eltérései olyan adatok, melyeket csak abban az esetben, kell bemutatni, ha abból valamely konszolidálásba teljeskörûen bevont vállalkozásnak nem származik hátránya; olyan többlet információk, melyeket kötelezõ tartalmaznia; olyan elõírások, melyeket az éves beszámolóval ellentétben itt nem kötelezõ alkalmazni; olyan információk, melyek az IAS-ek, IFRS-ek szerint készített konszolidált éves beszámolóhoz kötelezõek. Konszolidált üzleti jelentés eltérései olyan többlet információk, melyeket kötelezõ tartalmaznia; olyan információk, melyek az IAS-ek, IFRS-ek szerint készített konszolidált éves beszámolóhoz kötelezõek. Fordulónap Pénznem Konszolidált éves beszámoló jellemzõi Elõkészítõ kimutatás Konszolidálásba bevont vállalatok Elõkész. Lépések Elõkész. Konszolidálás Össz. Tételek 1 2 T K kimutatás T K Értékek Könyvvizsgálat Nyilvánosságra hozatal, közzététel 3

4 Konszolidált beszámoló elõkészítésének feladatai Közös pénznemre történõ átszámítás Elsõ konszolidáció során a vállalatok beszámoló készítési rendjének összehangolása. Konszolidált beszámoló elõkészítése: szükséges információk összegyûjtése; eltérõ szerkezetû mérlegek, eredménykimutatások átalakítása; egységes értékelés végrehajtása; közös pénznemre történõ átszámítás. Mérleg tételek átszámítása (2 módszer) lineáris transzformáció (fordulónapi) módszer; bekerülési árfolyamok módszere (differenciált -idõre koncentráló átszámítás) Eredménykimutatás tételek átszámítása bekerülési árfolyamok módszere Differenciált átszámítás módszer I. Mérleg I. Bekerülési árfolyamon - befektetett eszközök - saját tõke összetevõi (kivéve MSZE) II. MNB fordulónapi, hiv. devizaközép-árfolyamon - forgóeszközök - kötelezettségek - az idõbeli elhatárolások - MSZE Eredménykimutatás I. Adott mérlegtételre von-ó árfolyamon - értékcsökkenési leírás - értékvesztések - anyagjellegû ráfordítások II. MNB fordulónapi, hiv. devizaközép-árfolyamon - MSZE III. Minden más sort (Minden hónapban átszámítani és értékelni.) Konszolidáció végrehajtásának lépései Tõkekonszolidáció Adósságkonszolidáció Közbensõ eredmények kiszûrése Ráfordítások és bevételek konszolidálása Rejtett adó a konszern-beszámolókban I. Tõkekonszolidáció Tõkekonszolidáció elõkészítése Halmozódás keletkezik, mert az tulajdonnal rendelkezik a -ban. Az összevont mérlegbõl ki kell hagyni: részesedését; saját tõkéjébõl az -t megilletõ részt. R ST visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek kivezetése tulajdonában részvények átvezetése jegyzett, de be nem fizetett tõke összegének kivezetése a részesedés értékvesztésének megszûntetése részletre vett részesedés esetén a 4

5 Tõkekonszolidáció csoportosítása Alkalmazott konszolidálási technikák Konszolidációba bevont vállalkozások alapján Konszolidálás terjedelem alapján Konszolidálás idõpontja alapján Alkalmazott konszolidálási technikák alapján Elsõ konszolidálásnál felhasználható értékek szerint Konszolidált vállalat csoport szerkezete alapján Vállalatcsoporton belüli érdekeltségi kapcsolatok iránya alapján teljes konszolidáció ( ) elsõ konszolidáció követõ konszolidáció hányad (kvóta) konszolidáció (Közös vez. váll. ) elsõ konszolidáció követõ konszolidáció equity módszer (tõkeeljárás) (Társult váll. ) elsõ konszolidáció követõ konszolidáció -k tõkekonszolidálása, elsõ bevonás feladatai Az saját tõke értékelése - 2 választható módszer Könyv szerinti érték módszer Aktualizált érték módszer Konszolidációs ek - könyv szerinti érték módszer esetén Részesedés (közvetlen és közvetett ) könyv sz. értéke - könyv szerinti saját tõkéjének arányos összege = Konszolidációs + - Rejtett tartalékok Rejtett terhek Rejtett terhek Aktív konszolidációs Passzív konszolidációs Aktív konszolidációs ek T Jegyzett tõke T Tõketartalék T Eredménytartalék T Lekötött tartalék T Mérleg szerinti eredmény K Részesedések K Külsõ tagok (más tulajdonosok) részesedése T Aktív konszolidációs Passzív konszolidációs ek T Jegyzett tõke T Tõketartalék T Eredménytartalék T Lekötött tartalék T Mérleg szerinti eredmény K Részesedések K Külsõ tagok (más tulajdonosok) részesedése K Passzív konszolidációs T Eszközök K Aktív konszolidációs TAktív konszolidációs K Források T Passzív konszolidációs K Források 5

6 Konszolidációs ek - aktualizált érték módszer esetén saját tõkéje jelentõsen eltér a piaci viszonyokból következtethetõ értékektõl, eszköz/forrás aktualizálása + - Aktív konszolidációs Követõ évek tõkekonszolidálása 1. A tárgyévi mérlegek, eredménykimutatások könyvszerinti értékkel összegzése 2. Az elõzõ évek konszolidálás hatásának lekönyvelése 3. Rejtett tartalék, valamint az aktív tõkekonszolidációs leírása. 4. Az -k saját tõke változásának felosztása 5. A bevont JT-ben bekövetkezett tulajdoni arányok változásának átvezetése Záró konszolidáció Tõkekonszolidáció feladatai más vállalkozásoknál A részesedéseinek egy részét értékesítik A részesedéseinek egészét értékesítik részesedés csökkenése miatt társult vállalkozásként kell konszolidálni Közös vezetésû vállalkozások Társult vállalkozások (Egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozás) II. Adósságkonszolidáció A konszolidálásba hatóköre követeléseket, kötelezettségeket; képzett céltartalékokat; idõbeli elhatárolásokat szûrjük ki ki. Az adósságkonszolidálásba bevont vállalkozások csak teljes körûen vagy részesedés arányosan bevont cégeknél! Az adósságkonszolidáció módszere függ: Az azonos jogcímen keletkezett követelések, kötelezettségek azonos összegben szerepel az egyedi mérlegekben ki kell vezetni egymással szemben nem azonos összegben szerepel az egyedi mérlegben valódi elszámolási nem valódi elszámolási 6

7 III. A közbensõ eredmény kiszûrése Bevont vállalkozások Közbensõ eredmény konszolidálás célja Konszolidációs körön belül maradt eszközök Elsõ konszolidáció Követõ konszolidáció Közbensõ eredmény konszolidálás történhet az elõkészítõ mérleg és eredménykimutatás elkülönített kezelésével az elõkészítõ mérleg és eredménykimutatás egyidejû módosításával IV. Ráfordítások és bevételek konszolidálása Ráfordítások, bevételek lehetnek: vállalatcsoporton kívüliekkel kapcsolatos tételek belsõ eszköz forgalommal kapcsolatos teendõk belsõ eszköz forgalmon kívüli halmozódó tételekkel kapcsolatos teendõk belsõ eszköz forgalmon kívüli nem halmozódó tételek V. Rejtett (látens) adó Konszern beszámolóban: egyedi TA > konszern TA áthúzódó adóköv. egyedi TA < konszern TA áthúzódó adóköt. Milyen mûveleteknek van ilyen hatása? IAS, IFRS szerint készített konszolidált beszámoló IAS, IFRS általános szabályai IFRS 3 Üzleti kombinációk IAS 27 Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatokban lévõ befektetések IAS 28 Társult vállalkozásokban lévõ befektetések IAS 31 Közös vállalkozásokban lévõ érdekeltségek pénzügyi beszámolása SIC-12 Különleges célú gazdálkodó szervezetek 7

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ *

AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ * AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL. II. RÉSZ * n A GAZDASÁG GLOBALIZÁCIÓJA SOK ÚJ JELENSÉGET HOZOTT MAGÁVAL. EZEK KÖZÜL AZ EGYIK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, A NEMZETKÖZI EGYSÉGESSÉGRE VALÓ

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 1 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Mérleg tartalomjegyzék 2 Mérleg Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói jelentés 3 Összevont (konszolidált) Mérleg 5 Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2005. 2005. Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói Dudás Jánosné [1.3.1. fejezetpont]

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A magyar és nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Cellcomp Kft. konszolidációján keresztül

A magyar és nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Cellcomp Kft. konszolidációján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A magyar és nemzetközi számviteli rendszer összehasonlítása a Cellcomp Kft. konszolidációján keresztül Belső konzulens: Simonné Romsics Erika

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 2015. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben