Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához Pénzügyi ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek"

Átírás

1 Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához Pénzügyi ismeretek Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? Ft-ot teszek a bankba március 1-én. Ha az éves kamatláb 12%, akkor mennyit fog érni a pénzem június 30-án angolszász módszerrel számolva? 3. Mennyi lesz 1000 Ft értéke 4 év múlva, ha az éves kamatláb 15% és évente tıkésítik? 4. Egy kereskedelmi bank évi 6% betéti kamatot ajánl, a kamatok félévenkénti tıkésítése mellett. Hány forintot kellene ma elhelyezni, ha azt szeretnénk, hogy 5 év múlva 10 millió forintunk legyen? 5. Az adós tartozása fejében öt éven keresztül minden évben ft-t kell fizetnie. Mekkora összeget fogadna el a hitelezı most azonnal a kötelezettség teljesítéseként, ha a pénzt évi 14 %-os kamatláb mellett tudná befektetni? 6. Mennyit érdemes fizetnünk ma azért a lehetıségért, hogy 20 éven keresztül minden év végén ft-t kapunk, ha a piaci kamatláb 10 %? 7. Peti születésekor a szülık elhatározták, hogy 18 éven keresztül, minden évben (év végén) Ft-ot betesznek számára a bankba. Mekkora összeggel rendelkezik Peti a 18.-ik év végén, ha átlagosan évi 8%-os betéti kamatokkal lehet számolni? 8. Mekkora tıkével rendelkezik nyugdíjba menetelekor az a pénztári tag, aki 40 éven keresztül évi Ft-ot fizet be a pénztárba, ha a befizetéseket hosszú távon átlagosan 5%-os kamatra lehet befektetni? 9. Mennyit érdemes fizetnünk egy olyan örökjáradékért, amely egy év múlva ft-ot fizet, ha piaci kamatláb 12 %. Mennyit fizessünk érte akkor, ha minden évben 4 %-kal többet fizet? 10. Egy kisvállalkozó 2 millió forint bankhitelt vett fel 8 % évi kamatláb mellett. A hitelt 3 egyenlı részletben kell visszafizetnie. a. Számítsa ki az évi törlesztéseket! b. Igazolja, hogy a három törlesztı részlettel a vállalkozó a bankhitelt kamataival együtt visszafizeti! 11. Egy gazdasági társaság 5 millió Ft kölcsönt vesz fel egy évre 28 %-os kamatra. A bankkal kötött szerzıdés szerint a kölcsönt négy egyenlı részletben fogja visszafizetni, kamatot is negyedévente fizet, minden esetben a negyedév végén. Határozza meg, mekkora összegő adósságszolgálatot kell teljesíteni a vállalkozásnak a második negyedév végén! 12. Mennyiért vásárolja meg a bank a leszámítolásra benyújtott Ft-ról szóló váltót, ha a váltó lejáratáig 144 nap van hátra, és a bank 28%-os leszámítolási kamatlábat, valamint a bruttó összegre vetített 1,5%-os egyszeri váltódíjat számít fel (az év napjainak száma 360)? 13. Egy Ft-os névértékő kötvényt 12%-os névleges kamatozással bocsátottak ki. A kamatfizetés évente történik, a névértéket pedig lejáratkor fizetik vissza. A kötvény futamideje 3 év. Mennyi a kötvény elméleti árfolyama, ha a piaci kamatláb jelenleg 9%? 1

2 14. Egy Ft-os névértékő kötvény évente 13% kamatot fizet. A kötvény névértékét 3 év múlva egy összegben fizetik vissza, kamatot pedig minden év végén. A hasonló kockázatú kötvények piaci hozama 10%.A kötvényt a piacon a befektetı forintért vásárolta meg. Reális árfolyamon vásárolta-e a papírt a befektetı? Mennyi a kötvény reális árfolyama? 15. Egy részvénytársaságnak 1,6 millió db részvénye van forgalomban. A társaság következı évi adózott eredményét 200 millió forintra becsülik. Ha az osztalékfizetési hányad 40%, mennyi az egy részvényre jutó várható osztalék összege? 16. Valamely cég sajáttıke-arányos nyeresége, tartósan (ROE) 16% körül mozog. Szokásos üzletpolitikájának megfelelıen ennek 60%-át kifizeti osztalékként. Éppen ma fizetett osztalékot, részvényenként 500 Ft-ot, amin a cég nem kíván változtatni. Mennyi az Rt részvényeinek elméleti árfolyama, ha a cég üzletpolitikája várhatóan nem változik és a befektetık hozamelvárása 15%-os? 17. Egy társaság az elmúlt években a nyereség 60 %-át rendszeresen visszaforgatta és ezen az arányon a jövıben sem kíván változtatni. A következı évben várhatóan 400 Ft lesz az egy részvényre jutó nyereség. A cég ROE mutatója hosszabb ideje 20 % körül alakul, a részvényesek által elvárt hozam 16 %. a. Számítsa ki a részvény reális árfolyamát! b. Érdemes-e vásárolni a részvénybıl, ha az aktuális piaci árfolyama 3775 Ft. c. Mennyi lenne az elméleti árfolyam, ha a vállalkozás a teljes eredményt kifizetné osztalékként? 18. Egy édesipari vállalkozás 5 féle piskóta gyártásával szeretne foglalkozni, mely beruházások kapcsán az alábbi pénzáramlások ismertek: Almás -2 2 Banános Citromos Diós Epres Számítsa ki a változatok egyszerő és diszkontált megtérülési idejét! Az elvárt hozam évi 10%! 19. Egy beruházás kezdeti költsége 5 MFt. Becslés szerint a beruházásból négy éven át a következı jövedelmek várhatók: Év: Jövedelem (M) 1,50 1,80 2,40 2,80 a. Mennyi a beruházás nettó jelenértéke, ha a tıkeköltség 15%? b. Mennyi a beruházás nettó jelenértéke, ha a tıkeköltség 20%? c. Hogyan alakul a beruházás belsı megtérülési rátája? 20. Egymást kölcsönösen kizáró beruházási döntések pénzáramai (adatok eft-ban): Gép: Egyszeri Hozamok ráfordítás A B A gépeken ugyanazon termékeket, azonos mennyiségben gyártják. A reáldiszkontráta 20%. Melyik berendezést tartja jobbnak? 21. Egy vállalatnak az elhasználódott berendezéseit ki kell cserélnie. A gépcserével kapcsolatosan két alternatívában gondolkodnak, az információk egy részét az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés A projekt B projekt Kezdı tıkeszükséglet (ezer Ft) Évi nettó mőködési cash flow (ezer Ft) Hasznos élettartam (év) 5 4 A befektetık által elvárt hozam %

3 Állapítsa meg, hogy melyik projektet kellene elfogadni a nettó jelenérték, a jövedelmezıségi index és a megtérülési idı alapján! A hasznos élettartamot is figyelembe véve, melyik beruházás eredményez nagyobb vagyongyarapodást? 22. Két egymást kölcsönösen kizáró beruházási javaslat fıbb adatai: Megnevezés A javaslat B javaslat Kezdı tıkeszükséglet (ezer Ft) Hasznos élettartam (év) Nettó mőködési cash flow (ezer Ft) Befektetık által elvárt hozam (%) Állapítsa meg, hogy melyik projektet kellene elfogadni a nettó jelenérték, a jövedelmezıségi index és a megtérülési idı alapján! A hasznos élettartamot is figyelembe véve, melyik beruházás eredményez nagyobb vagyongyarapodást? 2. Számviteli ismeretek 23. Egy gazdasági társaság papírdobozok készítésével foglalkozik. A vállalkozás számviteli mérlegébıl az alábbi adatok állnak rendelkezésre: ESZKÖZÖK: eft FORRÁSOK: eft: Befektetett eszközök: Saját tıke: Készletek: Hosszú lejáratú hitel: Vevık: Rövid lejáratú hitel: Értékpapírok: Szállítók: Pénzeszközök: Egyéb rövid lej.köt: Eszközök összesen: Források összesen: a. Határozza meg a nettó forgótıke nagyságát! b. Számolja ki a likviditási mutatókat! c. Határozza meg a vagyonstruktúrát vizsgáló mutatók értékét! d. Határozza meg a pénzügyi tıkeáttétel mutatóit! e. Mekkora a cég ROE és a ROA mutatójának az értéke, ha az üzleti eredmény Ft. A rövid lejáratú hitelek kamata 15%, a hosszú lejáratú hiteleké 20%, a társasági adó 16%. 24. Egy vállalat mérlegének összevont adatai ezer forintban: Eszközök Források Befektetett eszközök Saját tıke Készletek Hosszú lejáratú kötelezettségek Vevık Szállítók Értékpapírok Bértartozás Pénzeszközök Rövid lejáratú bankhitel ÖSSZESEN ÖSSZESEN A vállat készleteibıl ezer forint, a vevıállományból forint tekinthetı tartósan lekötött forgóeszköznek. a. Határozza meg a nettó forgótıke nagyságát! b. Számolja ki a likviditási mutatókat! c. Határozza meg a vagyonstruktúrát vizsgáló mutatók értékét! d. Határozza meg a pénzügyi tıkeáttétel mutatóit! 3

4 25. Számítsa ki a mérleg hiányzó adatait, majd a megadott mutatókat: ezer Ft Elızı év 2006 Tárgyév 2007 A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 300 Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ezer Ft Elızı év 2006 Tárgyév 2007 D Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke 0 0 III. Tıketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék 800 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok 0 0 F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Befektetett eszközök aránya: 2 Forgóeszközök aránya: 3 Saját tıke aránya: 4 Kötelezettségek aránya: 5 Saját tıke növekedése: 6 Likviditási mutató: 7 Gyors ráta: 8 Pénzhányad mutató: 9 Tıkearányos eredmény (ROE) * : 10 Eszközarányos eredmény (ROA): 11 Tıkeáttétel 1.: 12 Tıkeáttétel 2.: 13 Nettó forgótıke: * Adózott eredmény: 2006 = 1450, 2007 =

5 26. Egy részvénytársaság 2007 évi fontosabb adatait tartalmazzák az alábbi kimutatások. A társaság 100 ezer db törzsrészvényt bocsátott ki. Az aktuális részvényár: Ft. Számítsa ki a ROA, ROE, P/E, EPS mutatókat, valamint a szállítók és a vevık forgását! Mérleg ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2007 FORRÁSOK 2007 Befektetett eszközök Saját tıke Tárgyi eszközök Jegyzett tıke Tıketartalék Forgóeszközök Mérleg szerinti eredmény Készletek Kötelezettségek Követelések Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Eredménykimutatás, ezer Ft-ban A tétel megnevezése 2007 Árbevétel Anyagi, személyi költségek és amortizáció Egyéb költség és ráfordítás Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye 0 Rendkívüli eredmény 0 Adózás elıtti eredmény Társasági adó (20%) Adózott eredmény Osztalék kifizetés Mérleg szerinti eredmény 3. Közgazdasági ismeretek 27. A fényképezıgépek piacán a kereslet a következı összefüggéssel írható le Qd = 50-0,5P. A kínálati függvény: Qs = 2P+20 (Q db, a P ezer Ft). Mennyi a piaci egyensúlyi ár és az egyensúlyi mennyiség? Mekkora lenne a piaci kínálat, ha olyan ár alakul ki, amely mellett a fogyasztók kereslete 45 darab fényképezıgép? 28. Egy termék piacán a keresleti görbe: Qd = 80 1/3P. A kínálati görbe ugyanezen a piacon: Qs = 0,5P 30. a. Milyen ár mellett jön létre a piaci egyensúly? Mekkora a kereslet illetve a kínálat egyensúly esetén? b. Vizsgálja meg a piac helyzetét P = 150 esetén! 29. A következı két táblázat Péter napi bon-bon és fagyi fogyasztásának határhaszon értékeit tartalmazza. a. Számítsa ki a teljes haszon nagyságait az elsınél, a határhaszon nagyságait a másodiknál! b. Hol van a telítettségi pont? 5

6 Bon-bonok száma Határhaszon (MU) Teljes haszon (TU) Gombócok száma Teljes haszon (TU) Határhaszon (MU) 30. Egy nemzetgazdaságban a bruttó hazai termék értéke 1000 egység. Az amortizáció 100. A külföldi szereplık hazai jövedelme 30, a hazai szereplık külföldi jövedelme 80. A gazdaságba 120 egység külföldi transzfer érkezett, míg más országoknak 270 transzfert juttattak. Számítsa ki az SNA mutatókat! 31. Egy országban egy adott évben az alábbi adatok ismertek: Belföldiek otthon realizált elsıdleges jövedelme: 4230 Belföldiek külföldön realizált elsıdleges jövedelme: 710 Külföldiek belföldön realizált elsıdleges jövedelm: 780 Külföldrıl kapott transzferek: 140 Külföldre utalt transzferek: 110 Amortizáció: 800 Számítsa ki az SNA mutatókat! 32. Egy gazdaságban, adott évben a GDP értéke 500 egység, nettó beruházás: 110 egység, belföldi többletfelhasználás értéke 20 egység, amortizáció: 10 egység, fogyasztás 350 egység. Számolja ki a kormányzati kiadások mértékét, a bruttó beruházást és az NDP mutatót! 33. Töltse ki az alábbi táblázatot, és számítsa ki a hiányzó adatokat, az aktivitási és a munkanélküliségi rátát! Összlakosság 95 efı Munkaképtelen korú lakosság 15 efı Munkaképes korú lakosság Inaktív lakosság Aktív lakosság Foglalkoztatottak 30 efı Munkanélküliek 25 efı 6

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Sántáné Madlovics Erzsébet A befektetések értékelése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 A BEFEKTETÉSEK

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A kamatozás 1. Határozza meg az 5 évre lekötött 1 000 dolláros megtakarítás jövıbeli értékét, ha az utána járó kamat számítása évi 8 % éves kamatos kamatozással

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

doktori (PhD) értekezés Szerzı: Takács András Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Témavezetı:

doktori (PhD) értekezés Szerzı: Takács András Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Témavezetı: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola Takács András A fundamentális vállalatérték és a tıkepiaci érték viszonya a magyar tızsdei vállalatoknál doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1

1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1 1. Modul MIKROÖKONÓMIA 1 I. A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPFOGALMAI Közgazdaságtan tárgya: Választások és döntések tudománya szűkös körülmények (szőkösség viszonyai) között, Az embereknek a gazdasági folyamatban

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS & HITEL

FINANSZÍROZÁS & HITEL FINANSZÍROZÁS & HITEL Készítette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK 1. A FINANSZÍROZÁS ALAPFOGALMAI 4 1.1 A tıkeszükséglet számítása 4 1.2 Az eszközök tıkeigénye 5 1.3 Forgótıke igény 5 1.4. A finanszírozás

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

I. Fejezet Vállalkozások besorolása

I. Fejezet Vállalkozások besorolása I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-8/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. január 28. 15.30-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. évi üzleti évrıl Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2012. december 31-i fordulónappal 2013. február 15-én Vida János

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben