A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság évi Beszámolójának szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008. évi Beszámolójának szöveges indoklása"

Átírás

1 I. Általános indoklás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság évi Beszámolójának szöveges indoklása 1.) Az intézmény évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása: ra tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2009-re áthúzódó Árvízvédelem Az év során egyetlen (egy nap tartósságú) árvízvédelmi készültség volt a Zagyva-folyó alsó szakaszán. Az árvízvédekezés problémamentesen folyt, de ismételten megállapítható volt, hogy a Zagyva folyó menti műtárgyak áteresztenek, átfogó javításukat el kellene végezni. Az árhullám nagymennyiségű (200 m 3 ) uszadékot, hulladékot mozgatott meg, ennek eltávolítását az árvízkár helyreállításra kapott külön keret terhére végeztük el. Az árvízvédekezésre beosztottak felkészültsége megfelelő, azonban ismételten jelezni kell, hogy az Igazgatóság létszáma egy III. fokú védekezés ellátását külsősök bevonása nélkül nem teszi lehetővé. Az pedig, hogy a külsős segítők közül az adott védekezési munkában kik tudnak résztvenni, rendkívül bizonytalan. A védelmi osztagba beosztott műszakiak nagy része a védekezési szervezet más feladataira is be van osztva, tehát saját területen folyó védekezés esetén az osztag nem vezényelhető el. A védművek védképességében súlyos hiányosságot az őszi felülvizsgálat nem tárt fel, de a megfelelő szintű karbantartás évek óta tartó elmaradása meglátszik a művek állapotán. A papír alapú védelmi terveink elavultak, az utolsó töltésfelmérésre 1985-ben került sor. Töltéseink egy részén gondot okoz a tulajdonviszonyok rendezetlensége (a jogszabályban kizárólagos állami tulajdonúnak minősített töltés egyes szakaszai nem állami tulajdonúak (Szentendre-sziget), a százhalombattai töltés két szakasza önkormányzati, egy darabja magán kézben van, a budakalászi töltés önkormányzati tulajdonú, stb. A pénzügyi források évek óta nem teszik lehetővé a töltések megfelelő kaszálását, ez a műszaki problémákon kívül állandó konfliktusokat okoz az önkormányzatokkal, a lakossággal. Jelenleg a parlagfű fertőzöttség miatti bírságok megelőzése a fő cél, de ez sem sikerül teljes mértékben. Folyószabályozás A folyószabályozás legfontosabb feladata a nemzetközi hajóút megfelelő biztonságú kitűzése lenne, azonban a kitűzőhajóink állapota, a szűkös anyagi források, csak a legminimálisabb feladatok ellátását teszi lehetővé. A kitűzőhajók az elvárható heti kétszeri bejárás helyett csak kéthetente tudják a folyószakaszt bejárni. A vízirendészet és a hajózási hatóság jogos elvárását a kitűzőjelek karbantartására vonatkozóan csak minimálisan tudjuk teljesíteni. A hajózási hatóság évek óta szorgalmazza a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág ismételt kitűzését, de ezt forráshiány miatt nem tudjuk biztosítani. Szabályozási- és partvédő művek építésére, fenntartására forráshiány miatt ebben az évben sem került sor. Nagy terhet jelent az Igazgatóság számára a Nagymarosi Tájrehabilitáció során helyreállított és kezelésünkben maradt területek fenntartása, melyre az utóbbi években külön forrást nem kapunk. Az Igazgatóság profiljában nem illeszkedő, szakmai szempontból felesleges parkfenntartási feladatok jelentős forrásokat vonnak el az érdemi feladatok elől. Az Ipoly-folyón csak tűzoltás jelleggel tudjuk a természetes mederelfajulásokat megakadályozni. 1

2 A Zagyva-folyón a mederből történő növényzetirtások elmaradása miatt megindult a mederelfajulás, melyet az árvédelmi töltés veszélyes megközelítése esetén tudunk csak megakadályozni. Nagyműtárgyak A Kvassay és Tassi nagyműtárgyak évekkel ezelőtt megkezdett felújítása, forráshiány miatt megszakadt. Így a tervezett munkák csak részben valósultak meg. Az éves fenntartási munkák arra irányulnak, hogy a megszakadt felújítás következtében elvégzetlen munkák közül a legfontosabb, adott esetben üzemzavart okozó hiányosságokat elhárítsuk, Így a Kvassay műtárgy-csoportnál a hajózsilip támkapu mozgató hidraulika meglazult fali bekötését kellett megerősíteni. A Tassi hajózsilip térségében pedig az aláüregelődött leszakadozó partburkolat megerősítését kellett elvégezni. Az év során a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágba szivattyús vízbetáplálás nem történt. A beeresztő zsilipen át em 3 víz került betáplálásra, turbinaüzemben pedig em 3. A turbinaüzem során kwh villamosenergia termelés történt a Kvassay-erőműnél. A Kvassay-hajózsilipen az év folyamán 1041 db hajó zsilipelt át. Síkvidéki vízrendezés A belvízrendszerekben egy alkalommal volt három napra belvízi készültség elrendelve, ezt a Dunán levonuló kisebb árhullám tett szükségessé. A dunai árhullám miatti szivattyúzást követően a Sulák-csatorna torkolati zsilipjénél kellett iszapot eltávolítani. Az év első felében preventív védekezés keretében a XXX. csatorna Ürbői-zsilip alatti szakaszán helyi tisztítási munkát végeztünk Műveink rekonstrukcióját, fenntartását, üzemeltetését beruházási, az éves tervben meghatározottak szerint végeztük. Beruházásra fordítható összeg terhére a Borzasi-zsilip felújítása történt. A fenntartásra biztosított keret az elmúlt évnél kedvezőbb volt, de csak a legszükségesebb beavatkozásokra volt elegendő. A szivattyútelepek üzemelési költsége az előirányzottnál valamivel kedvezőbben alakult. A növényzetirtásra előirányzott összeg a csatornák mintegy 50%-ának egyszeri lekaszálására volt elegendő. Kaszálás a parti sávban és a géppel kaszálható rézsün történt. A meder tisztítását csak a kettős működésű csatornákon végeztünk. A csatornák túlnyomó részén ugyanakkor a kaszálások elmaradása miatt nagymértékű benőttség volt található. A szivattyútelepek állapota az elmúlt évek felújításainak eredményeként jó, azok a belvízi időszakban a felmerülő kisebb hibák kijavítása mellett problémamentesen üzemeltek. A Tassi-szivattyútelepen a régi felvonulási épület elbontása és gépész pihenő kialakítása megtörtént. Az egyéb műtárgyakon csak az üzemképesség biztosítása érdekében szükséges legfontosabb beavatkozásokat tudtuk elvégezni. A szennyvízbevezetéssel terhelt csatornák állapota, vízminősége változatlanul problémát jelent. A Duna-völgyi csatorna, a Kakucsi szennyvíz bevezetés alatti szakaszon, kritikus állapotú. Erősen szennyezett a Gyáli 1. Főcsatorna a monori szennyvízbevezetés alatt, mintegy 2 km hosszú szakaszon. A műtárgyak állaga folyamatosan romlik, már a nagyműtárgyak többsége is komolyabb javítást, illetve karbantartást igényel. Sürgős lenne a XX. oldalleeresztő, az Ürbői-, a Kunpeszéri- zsilip átfogó felújítása, valamint a Dömsödi-zsilip mozgató szerkezetének felújítása. A III. főcsatorna szakaszoló zsilip mozgató szerkezetét ellopták, pótlása szükséges. A III. főcsatorna öntöző beeresztő zsilipje, valamint a II. rendű töltést keresztező műtárgy zárószerkezete üzemképtelen. Dombvidéki vízrendezés A Vízügyi Igazgatóságok feladata a vagyonkezelésünkben lévő, kizárólagos állami tulajdonú 2

3 vízfolyások, mederfenntartása, és partvédelme (kétszeri kaszálás, cserjeirtás, iszapolás-, illetve e vízfolyások évenkénti felújítása). Ezen túl szükséges lenne a rendezetlen vízfolyások területi igény szerinti alaprendezése. Igazgatóságunk működési területén vízfolyások alaprendezése a 70-es években valósult meg, melyek során a medrek külterületen NQ 10% -os, belterületen NQ 2% -os mértékadó vízhozam kiöntés mentes levezetésére lettek kiépítve. A vízfolyások fenntartására, üzemeltetésére fordítható összeg az elmúlt évtizedben csökkenő tendenciát mutat, így a medrek állapota, ezzel párhuzamosan romlásnak indult, a vízszállító képességük csökkent, vízfolyások mentén a helyivízkárveszély folyamatosan nő. A jókarba-helyezett vízfolyások fenntartási munkái a korábbi évhez hasonlóan év során sem voltak elvégezhetőek a rendelkezésünkre álló fenntartási és üzemelési keretből. A dombvidéki vízfolyásokon kaszálása, növényzet irtásai munkákat szakaszosan, a frekventált helyeken, a belterületeken, parlagfűvel fertőzött területeken állt módunkban végezni. A folyamatosan csökkenő, illetve elmaradó fenntartási munkák következtében téli-tavaszi nagyvizek kiöntésmentes levezetése nem biztosított. A fenntartás hiányának következtében az egyes vízfolyások valamint vízfolyás szakaszok hamarosan természetes állapotba kerülnek. Mezőgazdasági vízhasznosítás A kettősműködésű csatornákon csak kaszálási munkát végeztünk évre áthúzódó munkák: Kevert, veszélyes és kommunális hulladékok okozta környezeti kár felszámolása Ipoly környezetében Ipolytarnóc területén mintegy 120 m 3 építési hulladék felszámolása. A munka a kedvezőtlen időjárási körülményekre való tekintettel évre áthúzódott. Kevert, veszélyes és kommunális hulladékok okozta környezeti kár felszámolása Csepel környezetében Budapest, XXI. Kerület Csepel területén a sz. Szigetújfalu-Csepel árvízvédelmi szakasz tkm környezetében a hullámtéren lakosság által lerakott mintegy 550 m 3 építési- és kommunális hulladék felszámolása. A munka a kedvezőtlen időjárási körülményekre való tekintettel évre áthúzódott. Ráckeve III. Szakaszmérnökség területén üzemanyag tartályok környezeti kárainak részletes tényfeltárása és megszüntetése. Ráckeve III. Szakaszmérnökség telephelyén három db 5 m 3 -es üzemanyag tároló megszüntetése és részletes tényfeltárás elkészítése a hatásterületen. A munka a kedvezőtlen időjárási körülményekre való tekintettel évre áthúzódott. Tass zsilip területén üzemanyag tartályok környezeti kárainak részletes tényfeltárása és megszüntetése. Tass zsilip területén egy db 5 m 3 -es üzemanyag tároló megszüntetése és részletes tényfeltárás elkészítése a hatásterületen. A munka a kedvezőtlen időjárási körülményekre való tekintettel évre áthúzódott. ÁBKSZ telephelye és eszköztára környezeti kárainak részletes tényfeltárása és megszüntetése Az Igazgatóság Vízgazdálkodási és Víziközmű Osztályának elnevezése Környezetvédelmi Vízgyűjtő-gazdálkodási és Víziközmű Osztály elnevezésre változott. A név és az ezzel járó feladatok változását a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI), mint irányító szervezet feladatainak változása tette szükségessé. Az Osztály a feladatait jelenleg a 3

4 következő egységekkel látja el: - Felszíni Vízgyűjtő-gazdálkodási Csoport - Felszín alatti Vízgyűjtő-gazdálkodási Csoport - Vízrajzi Csoport - Víziközmű és Környezetkoordinációs Csoport Az osztály elsődleges szakmai feladatai közé tartozik az EU Víz Keret Irányelv vízgyűjtőgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos tevékenységek elvégzése ban első, az EU felé benyújtott, Víz Keret Irányelv (VKI) előírásoknak megfelelő monitoring helyeken koordináltuk az észleléseket, összeállítottuk kút adatbázisunkból a törzslistát. Részt vettünk az állóvíz kataszter javításában, folytattuk a felszínalatti víztestek jellemzését, szoros együttműködésben a Magyar Állami Földtani Intézettel (MÁFI), és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel (KTVF), valamint a Nemzeti Park Igazgatóságokkal. A vízgyűjtő gazdálkodási tervezés ütemtervének társadalmi bemutatásával kapcsolatban módszertani útmutatókat, intézkedési programot, döntéstámogató rendszer dokumentációt véleményeztünk, több alkalommal munkaértekezleteket szerveztünk. A VKI feladatokon kívül közreműködésünk a hatósági tevékenységben növekedett az elmúlt évihez képest. A KTVF részére végzett szakági munkánkban új feladatként jelentkezett, hogy most már több öntöző, illetve ipari vizet szolgáltató kúthoz is kérték véleményünket. Továbbra is sok esetben vettünk részt a főként külszíni bányabővítéssel, nyitással kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatok előtti előzetes vizsgálati eljárások tárgyalásain szakvéleményünk megadását követően. A termálvíz hasznosításokkal kapcsolatosan egyre több hatósági tárgyaláson kell jelen lennünk hozzájárulva egy-egy bonyolultabb probléma megnyugtató rendezéséhez. A lakosság, tervezők és más hatóságok részére többnyire telefonon vagy személyesen adtunk a múlt évihez képest egyre nagyobb számban szakágunkat érintő különböző kérdésekben közérdekű tájékoztatást, tanácsot. Továbbra is részt vettünk a különböző szintű település rendezési tervek tárgyalásain, mint az állami felszín alatti víz kezelői, az önkormányzatok közvetlen megkeresése alapján. Jelentősen növekedett a terepi munka jelentősége, ami az egyre összetettebbé váló szakági munkánk következménye, valamint a folyamatban lévő létesítési engedélyek lezárását jelentő kútátadásokra általában a tervezők által történt meghívásunk következménye. Az idei évben is jelen voltunk a KTVF-nél, most már rendszeresnek tekinthető a nagyobb vízművekre, valamint az összes budapesti gyógyfürdőre kiterjedő általános felügyeleti ellenőrzéséken. Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról szóló 2249/1995. (VIII.31.) Korm. határozat alapján 1997-ben kezdődtek meg az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezéséhez szükséges diagnosztikai munkálatok évenként növekvő számú (összesen nyolc db) kormányzati beruházás keretében. Igazgatóságunk, mint beruházó jelenleg is végzi az építési és tervezési tevékenység koordinálását és ellenőrzését, és gondoskodik az elkészített védőterületi dokumentációk további sorsáról. Idén a 2002-ben elkezdődött beruházás keretében a Heréd-Lőrinci ivóvízbázison zárult le a biztonságba helyezési tevékenység, a Duna Balpart I., Balpart II. jelű vízbázisokon pedig folytatódott a szennyezőforrások feltárásával és a védelmi tervezői munkák végzésével. A következő években az ezen a beruházáson fennmaradó három db, valamint a 2003-ban indult négy db ivóvízbázison is törekszünk a diagnosztika befejezésére a tárgyévi aktualizálásnak megfelelően. Idén is folytatódott a három db távlati vízbázisunkon a fenntartási munkák közé sorolt vízminta-vételezési és vízvegyvizsgálati tevékenység. Az év folyamán többször egyeztettünk a vállalkozókkal, hogy elhárítsuk a felmerülő akadályokat, így biztosítva, hogy a vizsgálati 4

5 eredmények időben megérkezzenek csoportunkhoz. A fokozott figyelmet az is indokolta, hogy most már meg kell felelni az EU VKI monitoring előírásainak is. Az eredmények, és a vízszintészlelések felhasználásával készült el a jelentés a VKKI részére ban folytattuk részvételünket a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésében. Elkészült a több mint 100 víztestünk jellemzése. Külső szakértő bevonásával makrofita felmérést is készítettünk. Terepi bejárást tartottunk az összes víztesten. Társadalom előtt ismertettük a Jelentős Vízgazdálkodási problémákat és ezek összegző véleményeit a tervezés folyamatába beépítjük. Több előadást tartottunk a VGT-ét népszerűsítő témában. Részt vettünk a KEOP a konzorciumában ránk háruló feladatok elvégzésében. Folytattuk az éves felszíni vízmérleg készítéshez szükséges adatok összegyűjtését és feldolgozását. A Szlovák fél számára az Ipoly vízmérlegéhez szükséges adatokat összeállítottuk és határidőre megküldtük. Egy esetben a KEOP Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések EU-s támogatottságú kétfordulós pályázat tartalmi értékelését végeztük el. Környezeti kármentesítés feladatai keretén belül tovább folytattuk az Üröm-Csókavári gázgyári massza kitermelésével kapcsolatos feladatok irányítását. Ez roppant megterhelő munka, mivel mind volumene, mind szakmai újszerűsége miatt négy ember munkáját köti le folyamatosan év végére elkészült a kiszállító út és az év végén megkezdődött a massza kitermelése és feldolgozóba történő szállítása. Heti rendszerességgel úgynevezett kooperációs értekezletet tartottunk az összes érintett bevonásával. Sajnos majd minden kérdésben jogi szakértők bevonása is szükségessé vált. Új feladatként a Dunakeszi 0123/11 bőrgyári hulladéklerakó kármentesítése jelent meg. Az idén elkészített műszaki beavatkozási terv alapján elvégeztük a közbeszerzési eljárást, amelynek eredményhirdetése után a vállalkozó jövő év májusáig elszállítja és elégeti a hulladékot. A terület rekultivációja is a jövő év feladata a évi pénzügyi lehetőségeknek megfelelően. A víziközmű szakterület tevékenysége év végétől új feladatkörrel egészült ki. Igazgatóságunk a KvVM megbízásából, a KEOP szennyvízelvezetés és tisztítás, illetve a KEOP ivóvízminőség javítása című EU-s támogatottságú kétfordulós pályázatok tartalmi értékelésében működött közre. A kiírt pályázatok a Nemzeti Vízminőségjavító Program és a Nemzeti Szennyvízelvezetési- és tisztítási Program végrehajtását teszik lehetővé. A vártnál nagyobb számban - NFÜ-felé - benyújtott KEOP pályázatokra való tekintettel, szükségessé vált - a már korábban két fő ivóvíz, két fő szennyvíz témakörben kijelölt- értékelésben részt vevő további kollegák szakmai felkészítése. A tanfolyamot a megnevezett munkatársak sikeresen vizsgával zárták. Ennek eredményeként jelenleg öt fő jogosult értékelésben való részvételre, mind szennyvizes, mind ivóvizes konstrukcióban évben Igazgatóságunk 35 db KEOP pályázat értékelésében vett részt, melyből az első fordulóban 27 db pályázat nyert előkészítésre pénzügyi és szakmai támogatást. A VKKI és a KvVM által karbantartott TESZIR információs rendszerbe feltöltött víziközmű adatok érvényesítését a évben is maradéktalanul elvégeztük. Az adatok az üzemeltetők által évenként szolgáltatott OSAP 1376 adatlapokból kerülnek bevitelre. Tekintettel arra, hogy a települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK Irányelvvel összefüggő EU-s országos jelentések ezen adatok figyelembevételével készülnek, kiemelten fontos az üzemeltetők által szolgáltatott adatok helyességének igazgatósági ellenőrzése. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva, új TESZIR-ONLINE modul fejlesztésére kérte fel a Minisztérium a VKKI-t. Igazgatóságunkra felkérés érkezett VKKI részéről, melyben segítségünket kérte a program véleményezésében és tesztelésére. Az év felében beérkezett ONLINE modullal kapcsolatos anyagok véleményezését megtettük, azonban kész program hiányában a tesztelést nem állt módunkban elvégezni. A folyamatban lévő KÖVICE Zöld Forrás pályázatokkal kapcsolatos Igazgatósági feladatokat 5

6 továbbra is elláttuk. A pályázatok jelentős részénél a támogatás folyósítása megtörtént, kis hányadában van szükség további intézkedésekre (szerződésmódosítás, stb.) A Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács három Szakmai Bizottsága a évben is tovább működött. A Szakmai Bizottságok a VKKI felé benyújtott szennyvízelvezetési agglomerációs felülvizsgálatok bírálatában működtek közre. Továbbra is részt vettünk szennyvíztisztító telepek és vízművek felügyeleti ellenőrzésén. Meg kell állapítanunk, hogy a felügyeleti ellenőrzésén való részvételünkre szóló meghívó egyre kisebb számban érkezik. Ezen való sikeres részvételünket gátolja, hogy a meghívók formálisak, ahhoz mellékelve háttéranyag, tervdokumentáció nem érkezik. Továbbra is szakmai segítséget adunk egy fő bevonásával a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságra érkezett szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló anyagok bírálatában. A Vízrajzi szakágazat 2008-ban is feladatait a szakágazati előírásoknak és az ISO 9001:2000. rendszernek megfelelően végezte. A tervezet fenntartási és üzemelési előirányzat azonban a maradéktalan végrehajtást nem tette lehetővé. A VKI monitoringba bevont állomások száma az év folyamán kétszer is bővült. Jelenleg 64 víztesten végzünk vízhozammérést, ez 61%-a a területünkön lévő 104 db víztestnek. Leterheltségben havonta 14 mérőcsoport napot jelent, ha a határvízi méréseket is belevesszük. A mérések végrehajtásához rendszeres karbantartást kell végezni. Az ISO minőség céloknak megfelelően a Tiszteletdíjas észlelők számát jelentősen már nem tudtuk csökkenteni 2008-ban júliusától a dunai vízhozamméréseket a Makád- II kishajóval és ADCP műszerrel végezzük. Két nap alatt végigmérjük a négy szelvényt, kevesebb emberrel és kevesebb költséggel. Önerőből bekötöttük a távmérő hálózatba a Tarján patak-kisterenye tározó és alvízi vízmérce állomásokat. A Duna-Dunaújváros állomás távjelzésének megoldására nem rendelkeztünk pénzügyi fedezettel 2008-ban sem. Az év végére megszereztük az állomás létesítésére a vízjogi létesítési engedélyt, mely december 31-ig érvényes. Részt vettünk a VKKI által kezdeményezett KEOP pályázatokban, melyek állomásfejlesztéseket (hidrometeorológiai, felszínközeli, komplex határvizi) irányoznak elő. Az ISO rendszerhez tartozás és a rendszerben maradás sok olyan feladatot kijelöl, amit eddig is rendszeresen kellett volna végezni, de anyagiak hiányában eltekintettünk tőle. Ebben az évben elvégeztük 19 állomás vízmércéjének és őrpontjainak a bemérését, mert ehhez a munkához csak emberi erő kellett és egy gépkocsi. Külön pénzt az ISO-s feladatokra ebben az évben sem tudtunk elkülöníteni. Nem tudjuk kivédeni épületeinket és műszereinket ért vandál támadásokat és pusztításokat. Az ISO és a VKI monitoring kapcsán az állomások rendszeres karbantartásához ebben az évben külön fedezetet biztosítottunk a saját vízrajzi üzemelési keretünkből a szakaszok számára, azonban a megszorítások miatt ez kevés lett. A szakaszmérnökségek vízrajzi szerepvállalása erősödött 2008-ban is. Jelenleg 11 fő és egy hétvégi ügyeletes dolgozik a vízrajzon. Az év folyamán megnövekedett munkát is el tudjuk látni ezzel a létszámmal. - szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban év végén, illetve évben megjelent új szakmai jogszabályok 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 94/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről 6

7 78/2008. (IV.3.) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről és üzemeltetéséről 18/2008. (II.1.) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések térségében felépítésre kerülő hallépcső létesítése és üzemeltetése céljából történő ideiglenes igénybevételéről szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről 34/2008. (III.27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások feltételeiről 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 8/2008. (III.28.) a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről 13/2008. (III.26.) ÖTM rendelet a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 123/1997. Korm. rendelet módosításai; 94/2007. KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről; 101/2007. KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről; 99/2008. (IV.29.) Korm. rendelet módosításai szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításáról; 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű NO 3 szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program szabályozásáról, az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről; Mindezek jelentős hatással bírnak további szakmai munkánkra. Üzemelési feladatok Előírányzat eft Teljesítés eft eredeti módosított - vízrajz Mint ahogy az látszik a szakágazat 2008-ban talán először pályafutása alatt - túllépte a rendelkezésre álló pénzügyi keretet. Ebbe belejátszott az, hogy az ISO bevezetésével olyan plusz költségek jelentek meg, amelyeknek fedezete nem állt rendelkezésre. Ez köszönhető a normatív támogatások évről évre történő csökkentésének is. A Vízrajznál sok olyan üzemelési költség merül fel, melyek ára évről évre emelkednek benzin, áram javítás -, melyek szintén növelték a költségeket. A VGT-ből adódó feladatokat költség hatékonyan kívántuk megoldani, azonban ez is megközelítőleg 10%-os növekményt hozott. A VKI monitoring hálózat évről évre változtak, így a mérési költségeink is változtak. Az ADCP vízhozammérések bevezetésével idén érezhetően nem tudtuk csökkenteni a költségeket, főleg a méréshez használatos hajó javítási és vizsgáztatási költségeinek köszönhetően. Az ISO miatt elkezdődött a vízrajz decentralizálása, így egyes költségek a szakaszmérnökségen jelentek meg. 7

8 Fenntartási feladatok - vízrajz A szakágazat az év második felében részben az üzemelési költségek túllépése miatt - bevezetett megszorítások miatt nem tudta felhasználni a rendelkezésre álló keretét. Ez különösen azért szomorú, mert az állomások jelenleg nagyon rossz állapotúak ban 19 kutat újítottunk fel, hogy műszer elhelyezésére alkalmas legyen. Jelentős számú műszer javítása történt meg. A régi műszerbeszállítónkat megvásárolták és így a javításoknál minden esetben teljesen felújított műszereket kaptunk. A VKI monitoringhoz tartozó Zagyvarónai bukó felújítását végeztük el. Ezen felül csak kisebb helyreállításokat tudtunk végrehajtani. - környezetvédelem Üröm-Csókavár gázmassza kármentesítése Az év folyamán két részletben kaptunk az OKKP keretből pénzt. Június 30-ig 20 millió forintot, míg decemberben 3 millió forintot. A rendelkezésre álló keretből a pályáztatást, a megfigyelő rendszer felújítását, műszerek javítását, a barlang és bánya állapotának felmérését, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatosan számunkra kötelezően előírt feladatokat végeztük. A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése úgyszintén megtörtént. Meg kell jegyeznünk, hogy annak ellenére, hogy ez egy közel 6 milliárd forintos projekt, a szerződő fél csak külön kérésre kap pénzt. Ez nem tartalmazza a feladattal foglalkozó dolgozók bérét és járulékát sem, szemben a többi projektben elszámolható projekt menedzseri díjakkal. Dunakeszi bőrgyári hulladék kármentesítése A teljes kármentesítési feladat elvégzésre kaptuk a keretet az év második felében ban a Közbeszerzési pályázatot bonyolítottuk le kétszer, mivel az első eredménytelen lett. A kármentesítési feladatokat 2009-ben fogjuk elvégeztetni. A felhasznált pénzből a pályáztatással kapcsolatos feladatokat, tényfeltárást, valamint a feladat végrehajtáshoz szükséges számítástechnikai feltételeket valósítottuk meg. Ez az összeg sem tartalmazhat bérrel és járulékaival kapcsolatos költségeket. Beruházások - vízrajz Az Ipoly folyó előrejelzési feladataival összekapcsolható DIWA modell önrészére kaptuk a keretet. Sajnos a pályázat kiírására csak az év végén került sor, így a pénzből csak a pályázati anyagot tudtuk elkészíttetni. - sérülékeny vízbázisok diagnosztikája Idén a 2002-ben elkezdődött beruházás keretében a Heréd-Lőrinci ivóvízbázison zárult le a biztonságba helyezési tevékenység, a Duna Balpart I., Balpart II. jelű vízbázisokon pedig folytatódott a szennyezőforrások feltárásával és a védelmi tervezői munkák végzésével. - szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok Megtörtént az I. és IV. Szakaszmérnökség összevonása a jobb és eredményesebb munkavégzés érdekében a racionális létszámgazdálkodásra is figyelemmel. Az Igazgatóság létrehozta a Pályázati Csoportot a KEOP és a ROP pályázatokkal kapcsolatos feladatok koordinálására és a nem szakágazati feladatok ellátására. - az intézmény működőképességének helyzete A finanszírozási problémák súlyosan negatív irányba befolyásolják a szakmai feladatok elláthatóságát, továbbá a szakmai és létszámhelyzetet. - vannak-e fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei XII. 31-én, amely forrás hiányában nem került kiegyenlítésre, mit szándékozik tenni annak rendezésére, kiemelten az állammal szembeni kötelezettségek (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járulék, bevételek 8

9 meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség.) Az Igazgatóság évben a likviditását még biztosítani tudta, határidőn túli pénzügyi kötelezettségei nincsenek. 2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás - az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti (Kormány, fejezet, intézmény) levezetése, szöveges kifejtés a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezőkről, fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése Igazgatóságunk évi eredeti költségvetése eft volt, mely az év során eft-ra módosult. Az előirányzatok emelkedésének részletezését és alakulását az 1. számú táblázat részletezi: - az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra. A évben keletkezett kötelezettségek pénzügyi teljesítésének évre való átütemezése. Év végi maradványképzési kötelezettség előírása, valamint évi kötelezettségek átütemezése nem történt. - ár és belvízvédelmi művek fenntartására fordított pénzösszegek bemutatása forrásonként és kiemelt előirányzatonként (J. jelű tábla) 3). Egyebek Egyéb fel nem sorolt, az általános indokláshoz tartozó minden olyan szakmai és gazdálkodási tevékenységgel összefüggő probléma bemutatása, melyet az intézmény fontosnak tart kiemelni. Ilyen lehet például az intézmény működési területét érintő olyan regionális esemény, káresemény, árvíz, helyreállítás, sikerek, helyi együttműködés, vagy nemzetközi kapcsolatok bemutatása, amely alkalmas lehet az Országgyűlés számára készülő zárszámadás szöveges indoklásába való beépítésre. Amennyiben az intézmény számviteli politikáját módosítja, a változásokat és annak hatását a szöveges magyarázatok között be kell mutatnia. /Lásd 249/2000 Kormányrendelet 40. (10) bekezdés.(részletek a PM tájékoztató 258. oldalán található, Kiegészítő mellékletek szöveges része címmel. A beszámolási időszakban jellemzően vízminőségvédekezések folytak. Árvíz-, illetve belvíz védekezésre egy-egy alkalommal került sor. Helyreállítási munkák a Sulák patakon és a Zagyva folyón történtek. (2. sz. melléklet) A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság 2008-ban két alkalommal folytatott tárgyalást. Az első megbeszélés sorozatra április között, Besztercebányán (Banská Bystrica), majd a másodikra november 3-7. között Budapesten került sor. A tárgyalásokon kiemelt hangsúlyt kapott-többek között az Ipoly hidak kérdése, az Ipoly folyó árvízvédelmi koncepciója, melyet az együttműködő vízügyi szervezetek közösen készítenek. A szakértők tavaszán ellenőrizték a közös érdekeltségű határszakaszon a tárgyévet megelőző esztendőben elvégzett fenntartási feladatokat, majd novemberében az árvízvédelmi létesítményeket, a folyó mindkét oldalán. A tárgyalások, és a közös szemlék a korábbi években már megszokott konstruktív, mondhatni baráti légkörben folytak. 9

10 Ipoly hallépcsők Az Ipoly folyón 1993-ban Ipolytölgyes-Kiskeszinél (Malé Kosihy) és Tésa-Ipolyszakállosnál (Ipeľský Sokolec) szlovák állami beruházásként duzzasztóművek létesültek. Az építési munkát mederátvágásban végezték, így a bal parton, Ipolytölgyes és Tésa térségében, a korábbi Ipoly főmeder holtággá alakult. Ezeket, az ágakat a főmeder kotrásából kikerült anyaggal részben fel is töltötték és erre a természetes jellegű feltöltődési folyamat is rásegített. Az elkészült duzzasztóművek a vízszint emelésével ellensúlyozzák a korábban elvégzett mederrendezésnek a talajvízszintre gyakorolt kedvezőtlen hatásait, ugyanakkor azonban akadályt jelentenek a vízi élőlények számára, a folyó hosszirányú átjárhatósága szempontjából. A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság Ipoly albizottsága óta foglalkozik az Ipolytölgyes és Tésa térségében, az 1990-es évek elején, mederátvágásban épített és üzemelő duzzasztóművek környezetében az ökológiai folyosó helyreállításának kérdésével. Számtalan egyeztetés és tanulmányterv alapján elkészült a hallépcsők építését tartalmazó tervdokumentáció, amelynek megvalósításával a folyó hosszirányú átjárhatósága újfent biztosítottá válhatott. A tervet, a Hullámvonal Kft. tervezője Dunai Ferenc igen magas szakmai színvonalon készítette el. A tervezés során mind a németországi, mind a szlovákiai üzemelő hallépcsők tapasztalatai figyelembe vételre kerültek. A szlovák partnerekkel közösen elfogadott és engedélyezett tervek szerint, egy-egy természetközeli megkerülő csatorna létesül a gyorsabb áramlást kedvelő halfajok részére, míg a jelenlegi felhagyott mederben, azaz a revitalizálásra kerülő holtágakban, a kisebb vízsebességet toleráló halfajok számára teremtődik meg az átjutás lehetősége. A közös erőfeszítéseink eredményeként elkészült tervek megvalósítása érdekében, az érintettek, az Ister-Granum Eurorégió, Esztergom Város Önkormányzata, az SVP š.p. OZ Banská Bystrica, az Ipoly Unió és a KDV-KÖVIZIG közös és egyúttal sikeres pályázatot nyújtottak be 2005-ben, az INTERREG III/A. keretein belül, a rendelkezésre álló engedélyek és hozzájárulások birtokában. Emlékezetes és egyben örömteli dátum számunkra december 01., hiszen ezen a napon vehettük kézhez a VÁTI Kht. levelét, melyben támogatásra méltónak ítélte meg a hallépcsők megépítését. A kivitelezésre kiírt nemzetközi közbeszerzési pályázatot az ÉDUVÍZ Kft. nyerte el. A Társaság építette meg korábban az addigi egyetlen magyarországi hallépcsőt Denkpál térségében. A munkálatok október 4.-én megkezdődtek. Első lépésben a holtágak felső részén a beeresztő műtárgyak és a természetközeli megkerülő csatornák földmunkája készült el. Év végére elkészültek a vasbeton műtárgyak fenéklemezei, a holtágak szükséges kotrásai későnyarára-koraőszére a létesítmények elkészültek, így az Ipolytölgyes és Tésa térségében megvalósult hallépcső és holtág rehabilitációs munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárása megtörténhetett. Elégedettséggel és nagy-nagy örömmel állapíthattuk meg, létesítmények a jelenlévő magyar és szlovák szakemberek tetszését elnyerték. Az összességében 194 millió Ft támogatásból, Ipolytölgyes-Kiskeszi (Malé Kosihy) és Tésa térségében két hallépcső épült, melyek révén az Ipoly alsó szakaszának ökológiai folyosója ismét helyreállt. A pályázathoz szüksége 5%-os, közel 10 millió Ft-os önrészt Esztergom Város Önkormányzata biztosította. Időközben megszületett és 2008-ban hatályba lépett a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kormányai között az a megállapodás, amely az Ipolytölgyes-Kiskeszi (Malé Kosihy) térségében, a részben szlovák területen felépült hallépcső létesítésére és üzemeltetésére vonatkozik. Megjegyezzük, hogy a létesítményeket az együttműködő vízgazdálkodási szervezetek közösen működtetik. A novemberében elvégzett próbahalászatok, halbiológiai kutatások a hallépcsők sikeres működését egyértelműen alátámasztották tavaszán újabb halfaunisztikai vizsgálatot végeztek a Magyar Tudományos Akadémia 10

11 Duna Kutató Állomásának munkatársai. A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy számos halfaj veszi igénybe az újonnan kialakított ökológiai folyosót. Rendkívül örömteli hírt jelent számunkra, hogy az ipolytölgyesi revitalizált holtágban ívnak a folyó halállományának gazdagságát korábban reprezentáló paducok is. Az elvégzett beavatkozások regionális hatásuk mellett alapvetően természetesen csak lokális problémák megoldását szolgálják. A teljes Ipoly völgy hosszú távú, komplex rendezése a korábban megfogalmazott alapelveknek megfelelően csak a teljes vízgyűjtőre kiterjedő beavatkozás-sorozattal oldható meg. Az Ipoly és környezetének felmérésére decemberében közös pályázatot nyújtottunk be a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program keretein belül a szlovák vízgazdálkodási szervezettel közösen. Ez, a meder felmérésén túl, a folyó melletti területek természeti értékekeit, a meglévő és távlati vízbázisokat, a potenciális szennyezőforrásokat /hulladéklerakók, tisztított-és tisztítatlan szennyvízbevezetések, stb./ is tartalmazná, egyszóval mindazt, ami az általunk kívánatosnak tartott jövőkép megtervezéséhez szükséges. Az Ipoly jó ökológiai állapotának elérése teljes mértékben harmonizál az EU Víz Keretirányelvében megfogalmazottakkal, és ebbe a célkitűzésbe a megépített hallépcsők szervesen illeszkednek. Igazgatóságunk évben nem változtatott számviteli politikáján. II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása 1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Igazgatóságunkon az átlaglétszám és az álláshelyek vonatkozásában változás gyakorlatilag nem volt. A központilag biztosított 5%-os bérfejlesztést végrehajtottuk, valamint az évközben kétszeri kereset kiegészítést biztosítottunk. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére munkáltatói hozzájárulás nem volt. 2.) Dologi kiadások Az előirányzatok alakulásának levezetése, a nagyobb volumenű kiadási tételek indoklása. Az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre ható inflációs hatást, év végi megtakarítási követelményt milyen intézkedésekkel sikerült biztosítani, az üzemeltetési kiadásokhoz és a szakmai tevékenység ellátásához szükséges előirányzat milyen mértékben állt rendelkezésre. Üzemelési feladatok eft-ban Előirányzat Teljesítés eredeti módosított Árvízvédelem ,3 Folyószabályozás ,2 Nagyműtárgyak ,0 Síkvidéki vízrendezés ,0 Dombvidéki vízrendezés ,0 Mezőgazdasági vízhasznosítás ,9 Vízrajz ,0 Központi épület üzemelése Üzemelés összesen: ,4 11

12 AZ ÜZEMELÉSI FELADATOK SORÁN ELVÉGZETT MUNKÁK SZÖVEGES BEMUTATÁSA Árvízvédelem Védtöltés kaszálása (módosított előirányzat: eft, teljesítés: eft) A munkaengedélyekben területtől függően a töltések egyszeri, illetve kétszeri kaszálása volt előirányozva, azonban a vegetáció fejlődése és állapota miatt a vártnál több helyen került sor kétszeri kaszálásra is, a bevételekből, illetve átcsoportosításokból fedezve. Az Igazgatóság árvízvédelmi töltésein az első (fenntartó) kaszáláskor összesen m² kaszálás valósult meg, majd a második kaszáláskor m 2 terület lekaszálására volt pénzügyi fedezet. Ezen felül kimondottan parlagfű kaszálás történt még m 2 -en. Ez utóbbi indokolja az előirányzat megemelését. Gátőrházak üzemelése (előirányzat: 2300 eft, teljesítés: 2300 eft) A fűtés biztosításához Göd, Tahitótfalu, Surány, Surány-felső, Budakalász gátőrházaknál vásárolni szándékozott 37 q akácfa, 15 q szén, - pénzügyi fedezet hiányában - nem lett megvásárolva. Feltöltésre került három db Prímagáz tartály. Göd, Tahitótfalu és Surány gátőrtelepeken érintésvédelmi felülvizsgálatok történtek. Belső felújítások történtek Göd, Tahitótfalu és Surány-felső esetében. Erdőfelújítás Tass térségében (előirányzat: 4000 eft, teljesítés: 4000 eft) Folyószabályozás Hajóút kitűzés (módosított előirányzat: eft, teljesítés: eft) Állandó feladatunk a dunai nemzetközi hajóút kitűzése. A 14 gázló- és hajóút szűkületet a kitűző hajók folyamatosan ellenőrizték. A kitűző jelek felújítását, javítását a szakaszmérnökség elvégezte a rendelkezésre álló keret mértékig. A rendelkezésre álló források csak a szükségesnél ritkább ellenőrzést tesznek lehetővé. Az előirányzat emelését az üzemanyagárak indokolják. Nagymarosi tájrehabilitáció (módosított előirányzat: eft, teljesítés: eft) A nagymarosi vízlépcső építésének leállítását követően rehabilitált területek karbantartása (erdőápolás, kaszálás) az előirányzat emelését az időjárás miatt megnövekedett kaszálási feladatok indokolták. Ipolyba dőlt fák kiszedése (előirányzat: 800 eft, teljesítés: 596 eft) A határvízi megállapodásoknak megfelelően a folyómeder elfajulását okozó fák kiszedése. R/S/D üzemelés (előirányzat: 2000 eft, teljesítés: 2000 eft) Az R/S/D üzemelésen belül a motorcsónakos folyamfelvigyázási tevékenységet 110 üzemórában végeztünk, valamint ennek keretében vizsgáltuk ki a vízfolyás területét érintő panaszügyeket. Szigetszentmiklósi zagykazetták kaszálása (módosított előirányzat: 2000 eft, teljesítés: 2000 eft) Az R/S/D korábbi kotrási munkálatai során kitermelt iszap elhelyezésére szolgáló zagykazetták területéről a gaz és parlagfű eltávolítása. A feladatot a terep tagoltsága nagymértékben nehezítette. A tétel beállítását az önkormányzati igény és a bírságok elkerülésének szükségessége indokolja. Nagyműtárgyak A feladat keretében a Kvassay műtárgycsoport és a Tassi hajózsilip éves üzemelési feladatait láttuk el. A pénzügyi teljesítés e Ft. 12

13 Síkvidéki vízrendezés Belvízcsatornák kaszálása (előirányzat: eft, teljesítés: eft) Az év során az alábbi kaszálási munkákat végeztük: kétszeri kaszálás 33 km hosszban, egyszeri kaszálás 104 km hosszban, természetes állapotban tartandó 14 km, forráshiány miatt a kaszálás elmaradt 77 km hosszban. Szivattyútelepek üzemelése (módosított előirányzat: eft, teljesítés: 9000 eft) A kilenc db belvízvédelmi szivattyútelep védekezésen kívüli áram költsége és üzemelése. A kedvező időjárás miatt kevesebb áramköltség merült fel, így a maradvány év közben a hajóút üzemeltetésére került átcsoportosításra. Belvízcsatornák növényzetkiszedése (előirányzat: 8000 eft, teljesítés: 8000 eft) Levágott növényzet eltávolítása az I. Árapasztó, XXX. csatornákból és a Duna-völgyi Főcsatornából 26 km hosszú csatornaszakaszról m 2 felületről. Rácsszemét eltávolítás a Sulák-csatornából (előirányzat: 600 eft, teljesítés: 600 eft) Az Érdi szivattyútelepnél összegyülekező uszadék és szemét kiszedése és elszállítása. Dombvidéki vízrendezés Jókarbahelyezett medrek kaszálása (előirányzat: eft, teljesítés: eft) Jókarbahelyezett medrek kaszálása során m 2 felület kaszálása valósult meg az Egyesült- Tápió-, Alsó-Tápió-, Dera-, Sződ-Rálkos-, és a Benta-patakon. Vízkárelhárítási művek fenntartása nád és cserjeirtás kézi erővel során az Egyesült-Tápió-, Alsó-Tápió-, Dera-, Sződ-Rálkos-, és a Benta-patakon m 2 került megtisztítására. Balassagyarmat: Lókos-, Ménes-, Dobroda-, Feketevíz-, és Derék-patakon kaszálás 32,8 km hosszon végeztek. ( m 2 ) Hatvan-Pásztó: kaszálási munkákat 114,2 km vízfolyáson a Galga-, Nógrád-Vanyarc,- Herédi- Bér-, Zagyva-, Tarján és Szuha-patak végezte valamint a Zagyva tározók (9,1 km). ( m 2 ) Zagyvai tározók üzemelése (előirányzat: 1500 eft, teljesítés: 333 eft) A három db árvízcsúcs-csökkentő tározó éves üzemelési feladatainak ellátása. Mezőgazdasági vízhasznosítás Kettős működésű csatornák kaszálása (előirányzat: eft, teljesítés: eft) Vízi növényzet kaszálása az I. Árapasztó, XXX. csatornán és a Duna-völgyi Főcsatornán m 2 felületről. Vízrajzi feladatok Észlelőhálózat (előirányzat: 5800 eft, teljesítés: 5112 eft) Távmérő hálózat üzemelése (előirányzat: 8000 eft, teljesítés: 8114 eft) Vízrajzi üzemelési feladatok (előirányzat: eft, teljesítés: eft) Távlati ivóvízbázisok (előirányzat: 4200 eft, teljesítés: 4200 eft) 13

14 Fenntartási feladatok eft-ban Előirányzat Teljesítés eredeti módosított Árvízvédelem Folyószabályozás ,2 Nagyműtárgyak Síkvidéki vízrendezés ,1 Dombvidéki vízrendezés ,2 Mezőgazdasági vízhasznosítás Vízrajz Fenntartás összesen: ,5 A fenti fenntartási költségek tartalmazzák a célfenntartás (76600 eft) és a preventív védekezés (7280 eft) kereteit is. Mindkét forrás felhasználásáról korábban már elszámoltunk a főhatóság felé. AZ FENTARTÁSI FELADATOK SORÁN ELVÉGZETT MUNKÁK SZÖVEGES BEMUTATÁSA Árvízvédelem Gátőrtelepek fenntartása (módosított előirányzat: 8400 eft, teljesítés: 8000 eft) - Salétrom-mentesítés a gödi gátőrháznál. - Vizes blokkal kapcsolatos javítások és cserék a tahitótfalui munkásszállón és a balassagyarmati irodaépületben. - Elektromos hálózat felülvizsgálata a dejtári gátőrháznál. - Nyílászárók cseréje a balassagyarmati irodaépületben. Letkési szivattyútelep balesetelhárítás (módosított előirányzat: 200 eft, teljesítés: 73 eft) Ellopott fedlapok miatti balesetveszély elhárítása. Véderdő fenntartás (módosított előirányzat: 2300 eft, teljesítés: 2183,4 eft) A Csepel-szigeten és térségében az üzemtervi előírásoknak megfelelően erdő-felújítási erdőművelési munkák végzése, folyamatban lévő erdősítések pótlásának elvégzése. (nyárfa csemete pótlás, gödörfúróval 4800 db, véderdő fakivágás 13 ha, talaj előkészítés, telepítés 12 ha) Ipolydamásdi véderdő ápolása. Veszélyes fák kivágása (módosított előirányzat: 3870 eft, teljesítés: 3870 eft) Lakossági és önkormányzati bejelentések alapján az élet- és balesetveszélyes fák kivágása a legkritikusabb helyeken, általában alpinista technológiával. A szeles időjárás hatására több fa vált balesetveszélyessé, így a keretet megemeltük. Folyószabályozás Hajóútkitűzőjelek fenntartása (előirányzat: 7000 eft, teljesítés: 7000 eft) Megrongálódott kitűzőjelek javítása, horgonyok és kötelek cseréje. Nagyműtárgyak Fenntartási munkát csak a célfenntartási keret terhére végeztünk. Síkvidéki vízrendezés Fenntartási munkát csak a célfenntartási keret terhére végeztünk. 14

15 Dombvidéki vízrendezés Műtárgyak javítása (előirányzat: 300 eft, teljesítés: 300 eft) A Sződ-Rákos-patak km közötti bukó javítása. Iszapdugók eltávolítása a Tápió-patakon (előirányzat: 3800 eft, teljesítés: 3800 eft) Iszapdugók eltávolítása Egyesült-Tápió-patak km szelvények között. Mederőrtelepek fenntartása (előirányzat: 3600 eft, teljesítés: 4292 eft) Mohora: - kerítés festése, javítása - raktár épület külső festése Tura: - drótfonatos kerítés felújítása - vaskapuk és kerítés javítása, festése Galgagyörk: - vaskapuk és kerítés javítása, festése Tápiószele: Aszód: - tetőcserép-pótlás - kerítésjavítás - ajtók cseréje - érintésvédelmi felülvizsgálat - szolgálati lakás belső festése - raktárajtó festése - ívó vízbekötés átépítése Vízrajzi feladatok Műszerek javítás (előirányzat: 2000 eft, teljesítés: 1717 eft) Vízrajzi állomások fenntartása (előirányzat: 1900 eft, teljesítés: 1469 eft) 3. Működési célú pénzeszköz átadás év során nem volt. 4. Intézményi beruházási kiadások Az előirányzatok és teljesítések bevezetését a H/2 jelű táblázat tartalmazza. 5. Felújítás A megvalósult felújításokat a H/3 jelű tábla szemlélteti. 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás évben nem volt. 7. Egyéb központi beruházások Az előirányzatok és teljesítések fejezeti kezelésű előirányzatonkénti levezetése, a teljesítést befolyásoló főbb tényezők, évi költségvetési támogatás, évi előirányzat maradvány, saját forrás évben tervezett és ténylegesen megvalósított beruházások felsorolása, beruházások befejezetlen állománya XII. 31-én, a folyamatban lévő beruházások esetében a befejezéshez még szükséges forrás. A befejezett beruházások esetében tételes szakmai összefoglaló értékelést kell készíteni arról, hogy a célokat mennyiben szolgálja a beruházás, a bekerülési költség a tervezettől eltér-e, és annak mi az oka. A csatolt H/4 jelű tábla 15

16 Derék-pataki bukó helyreállítása e Ft A Derék-patak km szelvényében lévő bukó sérült burkolatának és gáttestének helyreállítása, lezárófogazat és energiatőrök készítése, valamint a földmeder helyreállítása és tereprendezés. Zagyva-patak mederkotrás e Ft Zagyva-patak km sz. közötti szakasz tisztító kotrása és rézsű felújítása, a Mátraverebély község belterületén a tározó alatt sz. Gödi, sz. Budakalászi és a sz. Szentendrei sziget árvízvédelmi szakaszokon a védőövezet gyepállományának részleges felújítása 2650 eft Az árvízvédelmi töltés és annak 10 méteres védősávjában az elöregedett gyepállomány felújítása az alábbi szakaszokon: sz. Gödi árvízvédelmi szakaszokon tkm között sz. Szentendrei sziget árvízvédelmi szakaszokon Surány gátőrjárás és Surány-felső tkm között sz. Budakalászi árvízvédelmi szakaszokon tkm között Galgatorki zsilip elbontása 2600 eft A Zagyva folyó jobb parti árvízvédelmi töltés tkm szelvényében lévő 11/04 sz. Galgatorki zsilip elbontása, árvízvédelmi töltés védképességének helyreállítása. Kvassay-zsilip A Kvassay hajózsilip alvízi oldali hidraulikus mozgató-berendezés felújításra került. Védelmi infrastruktúra rekonstrukció eft A március 1-jén és 2.-án a KDV-KÖVIZIG területén végigvonuló vihar következtében bekövetkező károk helyreállítása során az alábbi munkák kerültek elvégzésre: sz. Tass-Szigetújfalu árvízvédelmi szakasz védtöltése mentén húzódó hullámtéri véderdő felújítása mintegy 23 ha-on. - A surányi és a tahitótfalui gátőrtelepen bekövetkezek károk (tetőszerkezet, nyílászárók, esőcsatorna, kerítés) helyreállítása. - Villámcsapás következtében megsérült Zagyva-Hatvan vízmérce állomás elektronikai javítása. Ipoly folyó mederstabilizáció 9000 eft Az eredetileg az Ipoly nemzetközi pályázataihoz biztosított önrészből Ipolyszög térségében mederstabilizáció valósul meg az Ipoly folyón, A tavaszán megépülő fenékküszöb a folyó menti területek, így az Ipolyszögi égerláp vízpótlását, illetve megfelelő talajvízháztartását hivatott elősegíteni. 16

17 Tassi hajózsilip burkolatának helyreállítása 8000 eft A Tassi hajózsilip alsófő betonba rakott kőburkolata mintegy húsz méter hosszon leszakadt. Ennek eredményeként a műtárgy R/S/D felé eső része, valamint annak mozgató-berendezése instabillá válhat. A probléma megszűntetésére tavaszán kerül sor, melynek keretein belül új lábazati kőszórás, padka és betonba rakott kőburkolat épül. A csatolt H/4 jelű tábla 8. Kölcsönök Lakásépítés, lakástámogatására 2008-ban nem került sor. A számla pénzmozgását a D. jelű tábla mutatja. 9. Bevételek A évi eredeti költségvetésben MFt működési bevétellel számoltunk, mely MFt-ra teljesült. A túlteljesítés döntően eseti bérleti díjakból, valamint a korábbi tartozások kedvező behajtásából realizálódott. A vevői tartozásállomány az év során 9431 MFt-tal csökkent. Az eddigi tapasztalatok alapján a követelések behajtásával kapcsolatos rendszer hatékonyságát, illetve az adósok elérhetőségét jelentősen segíti az a tény, hogy 2008-tól igazgatóságunk is igénybe veszi az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium online céginformációs rendszerét. A behajtások eredményessége mellett lényegesek az új tartozások keletkezésének megelőzésére tett intézkedések is. A jelentősebb hátralékokkal rendelkezőkkel új szerződést nem kötünk, illetve meglévő szerződését nem hosszabbítjuk meg mindaddig, míg tartozását nem rendezi. Az új bérleti szerződések megkötésénél bevezetésre került a foglaló intézménye, mely további prevenciót jelent a felhalmozódó tartozások ellen. 10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése Valamennyi átvett fejezeti kezelésű előirányzatról tételes elszámolás készítése szükséges A 217/1998.(XII.30.) Korm. r. 77. alapján a feladatfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról és a megvalósított célról, továbbá a Feladatfinanszírozási engedélyokiratban rendelkezésre bocsátott összeg és a tényleges teljesítés közötti eltérésről szöveges értékelést kell készíteni az elemi beszámoló szöveges indoklásának külön mellékleteként. A csatolt C jelű tábla BESZÁMOLÓ A PREVENTÍV VÉDEKEZÉSI KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 1.) A preventív tevékenység előzményei: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízügyi Szakállamtitkára VKF-27/2/2008. számú leiratában az Igazgatóságom kezelésében lévő az alábbi vízkár-elhárítási művek: Sorszám Beavatkozás Típusa Helye Költsége 1. Iszap és nádszigetek eltávolítása XXX. csatorna Cserje és nád írtás Dobroda-patak Növényzetirtás Szuha-patak azonnali beavatkozást igénylő tevékenységeire, a műszaki állapotok helyreállítására, a medrek vízszállító-képességének javítására a évi fejezeti költségvetés víz- és környezeti 17

18 kárelhárítás külön sorából 13 millió Ft-ot biztosított. 2.) Preventív tevékenységek, beavatkozások ismertetése: 2.1.) Iszap- és nádszigetek eltávolítása a XXX. Csatornán A munka keretében az Apaj-Bugyi és a térségének belvízelvezetésében és vízellátásában kiemelt jelentőségű XXX. Csatorna, Ürbői zsilip alatti kmsz szakaszáról az iszapdugókat és illetve növényzetet távolítottuk el, a kiszedett iszap és növényzet parti sávban való elteregetésével, illetve elszállításával. A csatornaszakaszon iszapolást évben végeztünk. Az eltelt időszakban a meder fokozatosan feliszapolódott, a meder benőttsége uszadékból iszap és nádszigetek alakultak ki. A vízbetáplálás a mederben lévő uszadékot megmozgatta, ami a növényzeten fennakadt. A munka keretében ezek részleges - a biztosított hitel mértékéig lehetséges mértékű - eltávolítása történt. Az eltávolított iszap mennyisége 2600 m 3 volt. A munkát idegen gép alkalmazásával, a III. Szakaszmérnökség irányításával végeztük. 2.2.) Cserje és nádirtás a Dobroda patakon: A munka keretében a Dobroda patak km szelvényei közötti Litke külterületi szakaszán a korábbi években elmaradt fenntartás következményeként erőteljesen elszaporodott cserje és nádtömeg írtását végeztük el. A cserje zömét a patakmeder és a rézsűláb menti sűrű cm vastagságban lévő 2-3 m magas fűz-sarj tette ki. Több helyen a partél és a fenntartósáv magasságában 3-4 m-es összefüggő bokros szakaszok találhatók. A náddal való borítottság 100%-os-nak mondható. Ezen a szakaszon a meder a fenékszélessége 2,0 m, rézsű hossza pedig kétszer 7,0 m. A munkálatok során elvégzett fő munkamennyiségek: 9100 m 2 felületen cserjeirtás, és 4000 m 2 nádkaszálás. A kitermelt nád és cserje tömeg megsemmisítése a helyszínen szárzúzással, illetve aprítással történt. A munkavégzésnél felhasznált gépek: MTZ+Hidrot, szárzúzó, valamint kézi aljzat-tisztító és Stihl fűrész. A munkát a II. Szakaszmérnökség dolgozói végezték. 2.3.) Növényzetirtás a Nógrád-Vanyarc-patakon: A patak medre, a fedezethiány miatt elmaradt rendszeres karbantartás hiányában erősen benőtt náddal, cserjével, a torkolati mintegy 500 fm hosszús szakaszon fűzfával, a km közötti szakaszon még a fenntartóút is járhatatlan volt. A patakon négy engedély nélküli ideiglenes híd volt elhelyezve. Ezek környezetében a meder feliszapolódott. A munka keretében az érintett mederszakasz növényzet irtását és a fenntartóút javítását végeztük. A teljes járhatóság érdekében a Magyalos patak betorkolásánál mederátjárót létesítettünk. Az engedély nélküli átjárókat eltávolítottuk, környezetükből az iszapdugókat kiszedtük. Főbb munkamennyiségek fenntartóút javítás m 2, cserjeirtás m 2, iszapdugó eltávolítása 40 m 3. A munkát a II. szakaszmérnökség gát-és mederőrei végezték. 3.) Értékelés: Igazgatóságunk működési területén vízfolyások alaprendezésére a 70-es években valósult meg, melyek során a medrek külterületen NQ 10% -os, belterületen NQ 2% -os mértékadó vízhozam kiöntés mentes levezetésére lettek kiépítve. A vízfolyások fenntartására, üzemeltetésére fordítható összeg az elmúlt évtizedben csökkenő, így a medrek állapota ezzel párhuzamosan romlásnak indult, a vízszállító képességük csökkent, vízfolyások mentén a helyivízkár-veszély folyamatosan növekedett. A rendelkezésünkre álló fenntartási keretből, a jókarba-helyezett vízfolyások fenntartási munkái - az előző évekhez hasonlóan év során sem voltak elvégezhetőek. 18

19 A dombvidéki vízfolyásokon kaszálást, növényzet irtásai munkákat szakaszosan, belterületeken, parlagfűvel fertőzött területeken állt módunkban végezni. A folyamatosan csökkenő, illetve elmaradó fenntartási munkák következtében a medrek vízszállító-képessége a kiépítési vízhozamukhoz képest jelentősen lecsökkent, a téli-tavaszi nagyvizek kiöntésmentes levezetése nem biztosított. A fentiekben leírt csökkenő fenntartás következtében a vízfolyás medrek hamarosan természetes állapotba kerülnek. A fentiekben ismertetett helyzetben kiemelt jelentősége van a preventív beavatkozásoknak. A részünkre biztosított keret lehetővé tette 11,5 km hosszú Nógrád megyei vízfolyáson, valamint a 7,2 km hosszú Pest megyei belvízlevezető-főcsatornán a kívánatos műszaki állapot helyreállítását. A beavatkozások a síkvidéki területen a vízelvezetésen kívül az öntözővíz pótlást is szolgálják. A dombvidéki területen elősegítik a nyári záporok elvezetését. A megelőzés aktualitását a közelmúlt változékony időjárása is jelzi. Ennek alapján a továbbiakban sem zárható ki a szélsőséges olyan időjárás, melynek során hírtelen lezúduló, heves intenzitású csapadékokra is lehet számítani. Beszámoló a célfenntartási feladatok végrehajtásáról A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság évben a költségvetési ágazati célelőirányzatból a vízkár-elhárítási művek fenntartására a VKF-9/1/2008. (01.14.) levele alapján 56 millió Ft-ot kapott, melyből 10% tartalékot kellett képezni. A 10% tartalékkeret felhasználását a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízügyi Szakállamtitkára VKF-9/2/2008. (10.17.) számú levelében engedélyezte. A KvVM az Igazgatóság évi előirányzatát 20,6 millió Ft-tal év közben megemelte. Így a évben rendelkezésre álló fenntartási keret 76,6 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzat felhasználása a következő módon történt: A. Árvízvédelmi töltések és műtárgyak Előirányzat: 18,56 MFt Gátőrházak fenntartása Kerítésjavítás a halásztelki, lórévi, tököli, makádi és apostagi gátőrtelepeken, valamint a surányi védelmi központnál. Belső felújítás a halásztelki, makádi régi gátőrházon és a surányi védelmi központban. A makádi gátőrháznál vegyes tüzelésű kazán cseréje. Érdi gátőrtelepen tetőcserép, lámpabúra és széldeszka cseréje Hatvani gátőrtelep A gazdasági épület, műszaki szoba tetőszerkezetének a javítása, vasbeton koszorú készítése, külső belső vakolás, épület külső részének kőporozása, ereszcsatorna pótlása, belső festés, faszerkezetek mázolása, padlástér szigetelése valamint az elektromos hálózat teljes cseréje. Védtöltés és tartozékai Műtárgyak festése mázolása, a mozgó részek zsírozás, aknafedlapok és korlátok pótlása. A sorompók, szelvénykövek, határkövek, táblák pótlása, 4,2 MFt 4,8 MFt 5,96 MFt 19

20 festése. Rámpák és előterek helyreállítása. A töltések előtereiben a gépi bozót- és cserjeirtás, valamint illegálisan lerakott szemét, ill. gallyak és tuskók összegyűjtése, eltávolítása. Töltéskorona rendezése történt a sz. árvízvédelmi szakaszon a és a tkm között. Gyepállomány felújítása a sz. Szentendrei-sziget árvízvédelmi szakasz védtöltésén Szigetmonostor térségében az tkm között. Burkolat felújítás a sz. Dunafüredi-Érd árvízvédelmi szakasz védtöltésén Dunafüred térségében a és a sz. Szentendrei-sziget árvízvédelmi szakasz védtöltésén Szigetmonostor térségében a tkm között. Védtöltés és véderdő kézi fenntartás A sz. Dunaegyháza-Csepel árvízvédelmi szakasz védtöltésén lévő műtárgyak, sorompók környékének illetve az elzáró kövek és árkoknál kinőtt gaz kézi kaszálása. A sz. Dunaegyháza-Csepel árvízvédelmi szakasz védtöltésének előterén lévő fák, bokrok és cserjék kivágása és elégetése. 3,7 MFt B. Síkvidéki vízrendezési művek Előirányzat: 14,26 MFt Őrtelepek fenntartása Az öt db őrtelepen az év során felmerülő kisebb javítások elvégzése Belvízvédelmi műtárgyak fenntartása A Dömsödi és az Ürbői zsilip javítása, 27 db műtárgy festése és karbantartása, közlekedő út javítása, a műtárgyaknál összegyülekező uszadék eltávolítása Belvízcsatornák menti depónia rendezése A Duna-völgyi csatorna Sári zsilip alatti 14,0 km hosszú szakaszán m 2 felület rendezése. Vízkárelhárítási művek fenntartása A lefolyást akadályozó növényzet eltávolítása a Sulák-csatorna km szakaszáról. Az 1,6 km csatornán 3500 m 2 nád, sás, cserje eltávolítása. Belvízcsatornák kézi kaszálása A belvíz csatornák mentén 60 km hosszban (Gyáli 1, 2, 17. csatornák és a Soroksári I. főcsatorna) m 2 kaszálás és szárzúzás Szivattyútelepek magas építményeinek fenntartása Lakókonténer elhelyezése a Tassi szivattyútelepen. Szivattyútelepek gépészeti fenntartása Ráckevei szivattyútelep szivattyújának gépészeti felülvizsgálata, Szigetbecsei szivattyútelep II. gép javítása. 2,0 MFt 2,0 MFt 4,0 MFt 1,06 MFt 3,3 MFt 1,5 MFt 0,4 MFt 20

2/b. sz. melléklet J E L E T É S OKKP 2008. ÉVI EGYEDI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

2/b. sz. melléklet J E L E T É S OKKP 2008. ÉVI EGYEDI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 2/b. sz. melléklet J E L E T É S OKKP 2008. ÉVI EGYEDI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 1 Tartalomjegyzék 1. Egyedi projektek... 4 1.2. A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok kármentesítési munkáinak

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta.

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság

Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Ráckevei (Soroksári)- Duna- ág Ø Tó- jellegű, két torkola1 műtárggyal mesterségesen szabályozo9 víztest, Ø vízutánpótlása

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft.

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft. Javaslatok a Hortobágy gy-berettyó alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Kissné Jáger Erika KSzI Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-19. jelű, Kurca vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/41/2010. TERVEZET a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása DRÁVA RÉSZVÍZGYŰJTŐ KIVONAT ÉS ÚTMUTATÓ A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRATHOZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG 2009. augusztus

Részletesebben

A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE

A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működése során bekövetkezett változások áttekintése Kajcsa Zsuzsa A Közép-Duna-völgy belvízrendszerei a XX. század elején megkezdett,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása I. Általános indoklás 1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljai, a mezőgazdasággal való kapcsolata

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljai, a mezőgazdasággal való kapcsolata Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP-2.5.0 projekt Mezőgazdasági fórum 2009. szeptember 7. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv céljai, a mezőgazdasággal való kapcsolata Simonffy Zoltán BME 2000: EU Víz

Részletesebben

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Értékelési zárójelentés Részletes jelentés II. kötet Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Budapest, 2013. március Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Átiktatva: J/232 J/10520. számú Jelentés az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V. 28.) OGY határozat végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27.-i ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a megye környezetállapotáról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül

Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül Készítette: Takácsné Tóth Ágnes és Márton Attila Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

Emlékeztető. Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-3 Lónyaifőcsatorna

Emlékeztető. Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-3 Lónyaifőcsatorna Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-3 Lónyaifőcsatorna alegységen Dátum: 2009. július 16. 13:30 Helyszín: földszinti tárgyaló 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz

1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz TARTALOMJEGYZÉK 1. Állami hozzájárulás- üzemeltetési és fenntartási faladatok ellátáshoz...3 1.1 AVOP, UMVP...3 1.2. Vizi létesítmények fenntartási feladatai...4 2. Rekonstrukció, fejlesztések...5 3. Átkötő

Részletesebben

VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK, NITRÁT- ÉS TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK, HALAS VIZEK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK, NITRÁT- ÉS TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK, HALAS VIZEK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ EU IRÁNYELVEK ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A GYAKORLATI TERVEZÉSI FELADATOKBAN MHT XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-8 tervezési alegység

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ

KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KÖZÉP-DUNA TERVEZÉSI ALEGYSÉG KONZULTÁCIÓS ANYAG A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVHEZ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi

Részletesebben

Árvízi események kronológiája

Árvízi események kronológiája Árvízi események kronológiája Horváth Ádám ÉDUVIZIG 1965. évi dunántúli vízfolyások árvizei Az árvízvédelmi készültség elrendelése 1965. április 22. 16:00 III. fok elrendelése a Rába felső jobb és bal

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Bevezető A 2005. évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről

J E L E N T É S. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről J E L E N T É S Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 50. (2) bekezdés f. pontja alapján az

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

A Kiskörei Hallépcső bemutatása

A Kiskörei Hallépcső bemutatása Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. A Kiskörei Hallépcső bemutatása Előadó: LOVAS ATTILA igazgató KÖTIVIZIG FEJES LŐRINC szakaszmérnök KÖTIVIZIG Kiskörei

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ VITAANYAG TISZÁRÓL SZÓLÓ FEJEZETÉRŐL WWF Magyarország, 2008. július 31. Általános észrevételek A Tiszáról szóló fejezet nem VKI szempontú

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART

1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása 1-15 ALSÓ-DUNA JOBBPART konzultációs anyag vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, DDKÖVIZIG készítette: VKKI-KÖVIZIG-ek

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1433-7/2011. Tárgy: A Budapest, IX. kerület, Illatos u. 19-23.

Részletesebben

Felszíni vízrendezés

Felszíni vízrendezés Felszíni vízrendezés Alapfogalmak Mezőgazdasági vízrendezés: célja a természetes hidrológiai körülmények között a mezőgazdasági termelés szempontjából optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása, ehhez

Részletesebben

KÉSZÜLT. 2014. december

KÉSZÜLT. 2014. december FELTERJESZTŐ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KÉSZÍTTETŐ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERVEZŐ SOLVEX BME KONZORCIUM KONZORCIUMVEZETŐ, SZAKTERVEZŐ SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező

Részletesebben

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA 2005 Szöveges indoklás Gödöllő 2006. április 25. 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Intézmény neve:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012. FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2012-ES ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi tevékenységéről Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény intézményvezetője Ó z d, 2012. március 22. Gazdálkodás

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (VITUKI Nonprofit Kft.) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

Az ökoszisztéma szolgáltatások a tájhasználat részvételi tervezésében

Az ökoszisztéma szolgáltatások a tájhasználat részvételi tervezésében Az ökoszisztéma szolgáltatások a tájhasználat részvételi tervezésében Kelemen Eszter & Kalóczkai Ágnes Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezeti Társadalomkutatók Csoport (ESSRG)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek Jelenlegi állapot ismertetése Őcsény település Tolna megye keleti részén, a Tolnai-Sárköz kistáj

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY (A VITUKI helyszíni programjának szemléltetése, mintavétel a Lipóti

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyűjtő alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben