Tejelô tehenek méhgyulladásainak gyógykezelési szempontjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tejelô tehenek méhgyulladásainak gyógykezelési szempontjai"

Átírás

1 szarvasmarha szeptember 30. Tejelô tehenek méhgyulladásainak gyógykezelési szempontjai Földi József kutató állatorvos, Euvet Bt., Gödöllô Az involúció bakteriális szövôdményeit, vagyis a puerperalis metritist, a klinikai endometritist, a pyometrát és a szubklinikai endometritist a tejhasznú tehenek leggyakoribb ivarszervi megbetegedéseiként tartjuk számon. E kórképek késleltetik az endometrium teljes szövettani regenerációját, akadályozzák a petefészek ciklusos mûködésének újraindulását, ezért késôbb történik az ellés utáni elsô termékenyítés, romlik a vemhesülési arány, hosszabb lesz a szervízperiódus, romlik a termékenyítési index. A puerperalis metritisen átesett tehenek között szignifikánsan magasabb a selejtezés valószínûsége, mint az egészséges involúciójú állatokban. Elôfordulásuk gyakorisága az irodalmi adatok szerint: puerperalis metritis 2 37%; klinikai endometritis 8 62%; szubklinikai endometritis 34 74%. (10, 11) Ezekbôl az adatokból nyilvánvaló, hogy a méhgyulladások gazdasági kártétele igen nagy és leggyakoribb okai a meddôség miatti selejtezésnek. Következésképpen az idôben felállított diagnózis mellett a helyesen megválasztott és alkalmazott gyógykezelés kulcsfontosságú a tehenek egészségének helyreállítása és a hosszabb hasznos élettartam elérése érdekében. A gyógykezelés alapelvei A méhgyulladás akkor tekinthetô optimálisan gyógyultnak, ha az endometrium regenerálódik és a tehén újra vemhesül. Más szavakkal: a gyógykezeléstôl azt várjuk, hogy klinikai, bakteriológiai és szaporodásbiológiai értelemben is hatékony legyen. (11) A klinikai gyógyulás a tünetek megszûnését, a bakteriológiai gyógyulás az elsôdleges méhpatogén baktériumok eliminálását, a szaporodásbiológiai hatékonyság pedig a minél rövidebb idôn belül történô újra vemhesülést jelenti. A gyógykezelés fô célja és iránya mégis némiképp eltérô az ellés utáni méhgyulladás, illetve a klinikai (vagy szubklinikai) endometritis esetében. Az ellés utáni méhgyulladás (puerperalis metritis) az ellést követô két héten belül, jellemzôen a nap között jelentkezik. Általános tapasztalat, hogy a tünetek minél korábbi megjelenése egyben a betegség súlyosabb formájával jár együtt. Az ellés után 3-6 nappal jelentkezô méhgyulladást gyakran kíséri láz, elesettség, tejcsökkentés, súlyos általános tünetek. Ezt toxikus puerperalis metritisnek is nevezik, mivel a folyamat kiváltója az Escherichia coli sejtfal endotoxinja, az egyik legerôsebb általános gyulladásos reakciót kiváltó anyag. (10) Ez az állat életét közvetlenül veszélyeztetô folyamat, könnyen belátható, hogy a terápia fô célja ilyenkor a gyulladásos tünetek enyhítése. Az ellés utáni méhgyulladás enyhébb, csak helyi tünetekkel (bûzös, barnásvörös, húslészerû váladék) járó eseteiben is fennáll a veszélye, hogy (diagnózis és gyógykezelés hiányában) a gyulladás kiterjed a méhfal minden rétegére, a függesztô szalagokra és medenceüreg savóshártyáira (peri- illetve parametritis). Ilyenkor az ad integrum gyógyulás már lehetetlen, a regenerációs folyamatok helyett a kötôszövetes reparáció kerül elôtérbe, vagyis az endometrium jószerivel alkalmatlan lesz az újabb vehem beágyazódására. Tehát az ellés utáni méhgyulladás esetében a terápia fô célja a klinikai gyógyulás, az endometrium regenerációjának elérése és ezzel a késôbbi, meddôség miatti selejtezés elkerülése. Az antibakteriális kezelésnek pedig elsôsorban az E.coli ellen kell hatékonynak lennie, részint az endotoxin okozta gyulladás megelôzésére, részint mert az ellés után közvetlenül az E. coli a méhgyulladás domináns kórokozója. A Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes és a Gram negatív anaerob baktériumok kórtani jelentôsége késôbb, a klinikai endometritis jelentkezésének idején (ellést követô 4. héten és utána) válik meghatározóvá. A Gram negatív anaerobok ellen hatékony terápia alkalmazása meglehetôsen problematikus, mert összetett, több baktérium nemzetséget, sok fajt magában foglaló csoportról van szó, nagyon eltérô antibiotikum érzékenységgel. Szerencse a nehéz helyzetben, hogy a Gram negatív anaerobok túlélése és kártétele gyakorlatilag a T. pyogeneshez kötött: önállóan, a T. pyogenes elôkészítô munkája nélkül nehezen tudnak megtelepedni az ép SZM-HUN-LIT

2 endometriumban. Ezenkívül a T. pyogenes-rôl bizonyították, hogy az ellés utáni 5. héten a jelenléte a méhben szignifikánsan rosszabb vemhesülési arányt eredményez. (2) Ezért a klinikai és szubklinikai endometritis gyógykezelésének célja a T. pyogenes eliminálása, tehát ilyen értelemben a bakteriológiai gyógyulás, ezáltal az újra vemhesülés esélyének növelése. Az antibakteriális kezeléseknél érdemes szót ejteni a kórjelzô tünetek megjelenése elôtti ( preventív ) antibiotikum kezelés megítélésérôl. Köztudomású, hogy számos tényezô, pl. a nehézellés, ikerellés, ellési segélynyújtás, magzatburok visszamaradás nagymértékben növelik a puerperalis metritis kockázatát. Létezô gyakorlat ezek elôfordulása esetén preventív jellegû antibiotikum kezelések alkalmazása. Egyfelôl, nincs meggyôzô vizsgálati adat arra, hogy az ilyen megelôzô kezelés valóban hatásos lenne, másfelôl az antibiotikumok preventív alkalmazása nem egyeztethetô össze a felelôs antibiotikum használat elvével. (4, 11) Tehát a magzatburok visszamaradás nem egyenlô a méhgyulladással, egyforma kezelésük nem indokolt. Természetesen rektális méhmasszázzsal, illetve az ellés után 36 órán belül akár többször ismételten adott oxitocinnal elô lehet és kell is segíteni a magzatburok eltávozását, de ez nem jelenti az antibiotikum kezelés szükségességét. A méhgyulladások kezelésekor gondolni kell az involúció idején gyakorta fennálló relatív energia hiányos állapotra és ennek következményeképp fellépô szubklinikai ketózisra. Saját, hazai vizsgálatokból tudjuk, hogy a szubklinikai ketózis egyfelôl hajlamosít a méhgyulladások kialakulására és rendkívüli mértékben rontja a már kialakult méhgyulladás kezelésének hatékonyságát. Rosszabb arányban, hosszabb idô alatt és csak többször ismételt kezelés után gyógyulnak azok a tehenek, akiknek a méhgyulladás mellett nem kezelt szubklinikai ketózisuk is van. (12) Parenterális vagy intrauterin kezelés? Ez a kérdés mindig fölmerül a méhgyulladások kezelésekor. Megválaszolásánál több szempontot érdemes figyelembe venni. Egy injekciós készítmény beadása mindig könnyebb, gyorsabb, egyszerûbb, mint az intrauterin kezelés. Különösen az elsô, méhgyulladás kezelésére hivatalos, törzskönyvi indikációval rendelkezô injekciós antibiotikum készítmény (ceftiofur, Excenel RTU injekció) megjelenése után, amerikai kutatók által közölt cikkekben erôsödött föl az a tendencia, hogy (puerperalis) metritis esetén kerülni kell az intrauterin kezelést, mert a készítmények beadása a méhbe fokozott fertôzési kockázatot jelent és ilyen esetekben kizárólag a parenterális kezelést (1, 14) javasolják SZM-HUN-LIT

3 Az érvelés logikusnak tûnik, ám azt le kell szögezni, hogy fokozott fertôzési kockázatot a méhkezelés (ugyanúgy, mint az ellési segélynyújtás) csak akkor jelent, ha azt nem higiénikus módon, azaz nem steril, egyszer használatos eszközökkel végzik. Drillich és munkatársai (2001) nem tapasztaltak különbséget sem a klinikai, sem a bakteriológiai gyógyulás, sem pedig a késôbbi szaporodásbiológiai teljesítmény tekintetében a csak parenterálisan, illetve az intrauterin ÉS parenterálisan egyidejûleg kezelt toxikus puerperalis metritisben szenvedô tehenek között (csak intrauterin kezelt csoport nem szerepelt a vizsgálatban). (3) Hazai, saját tapasztalataink ennek némiképp ellentmondanak. (5) 2006-ban hét tejelô tehenészetben 240 puerperalis metritisben szenvedô tehén bevonásával végeztünk vizsgálatot nagyon hasonló hatóanyag csoportba (3. illetve 4. generációs cefalosporinok) tartozó intrauterin, (cefquinome, Cobactan intrauterin szuszpenzió) illetve injekciós (ceftiofur, Excenel RTU injekció) készítménnyel. A termékeket használati utasításnak megfelelôen alkalmaztuk, vagyis a ceftiofur injekciót 2 ml/100 ttkg adagban naponta 5 egymást követô napon, a cefquinome méhszuszpenziót egy alkalommal, a betegség megállapításkor adtuk. Ezt a kezelést a klinikai állapot függvényében 72 óra múlva ismételni lehetett. Összességében második méhkezelést a cefquinome szuszpenzió csoportba sorolt tehenek 60%-a kapott, más szóval az átlagos kezelés szám 1,6 volt, szemben a kontroll csoport 5 kezelésével. Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. 1. táblázat: Puerperalis metritisben szenvedô, különbözôképpen kezelt, illetve egészséges involúciójú tehenek szaporodásbiológiai mutatói Cefquinom intrauterin a Ceftiofur izomba b Egészséges p Esetszám* 105 (35) 102 (31) 649 Klinikai gyógyulás % 78,0 79,0 ns Bakteriológiai gyógyulás %* 30,5 25,8 n.v. Elléstôl elsô termékenyítésig (nap) 99,3 ± 47,0 108,7 ± 62,6 94,9 ± 49,0 0,046 Elléstôl vemhesülésig (nap) 161,1 ± 63,4 168,7 ± 71,1 158,0 ± 66,3 ns 1. termékenyítésre vemhesülés % 20,0 21,6 20,6 ns Összes vemhesülés % 66,7 62,4 70,9 ns Termékenyítési index 2,24 ± 1,24 2,11 ± 1,06 2,38 ± 1,3 ns Összes selejt % 10,0 15,7 8,07 0,035 Szaporodásbiológiai selejt % 5,7 10,8 1,7 <0,001 a 900 mg cefquinome olajos szuszpenzió 1, illetve a kezeltek 60%-ánál 2 alkalommal (kereskedelemben nem forgalmazott készítmény) b 2 ml/100 kg Excenel RTU injekció 5 napon át * a bakteriológiai vizsgálatot a zárójelben megadott esetszámon végezték el, a bakteriológiai gyógyulási arány ezekre vonatkozik Látható, hogy klinikai és bakteriológiai gyógyulás tekintetében valóban nincs különbség a kétféle hatóanyag illetve kezelési mód között. Szignifikánsan rövidebb idô telt el (99 nap vs 108 nap) azonban az elléstôl az elsô termékenyítésig az intrauterin kezelt csoportban, szemben az injekciós kezeléssel. Jóllehet, végül a vemhesülésig eltelt idôben meglevô átlagosan 7 nap elôny az intrauterin készítménnyel kezelt csoport javára (161 nap szemben a 168-cal) statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak, kedvezô tendenciát jelez. Ugyanez mondható el az összes vemhesülési arányról is, amely 4,3% ponttal volt magasabb a méhkezelést kapott csoportban (66,7% illetve 62,4%). Rendkívül nagy, és statisztikailag is igazolható különbséget találtunk az összes selejtezési arány, de még inkább a meddôség miatt selejtezett tehenek arányát tekintve: az intrauterin kezelt csoportban a meddôségi selejt 5,7%, a parenterálisan kezelt csoportban 10,8% volt. Összességében a vizsgálataink az intrauterin kezelés elônyét igazolták a szaporodásbiológiai paraméterek tekintetében, egyenértékû klinikai és bakteriológiai gyógyulási arány mellett. A klinikai endometritisnél kicsit más a helyzet. Fô hangsúly a T. pyogenes eliminálásán van, de ezzel egyenlô súllyal latba esô követelmény, hogy az alkalmazott készítménynek nem lehet tejre élelmezés egészségügyi várakozási ideje, mert csúcson tejelô tehenek kezelésérôl van szó. A várakozási idô persze szempont a puerperalis metritis kezelésében is, de mivel ott az ellés után két héten belül vagyunk, az állat általános állapota és ezzel a tejmennyiség is veszélyeztetett, nem a várakozási idô a legfontosabb tényezô. A T. pyogenes antibiotikum érzékenysége sokkal kedvezôbb az E.coli-nál, ezért a humán gyógyászat által védett kategóriába sorolt, széles spektrumú új (3. és 4.) generációs cefalosporinok alkalmazásának létjogosultsága megkérdôjelezhetô. Különösen akkor, ha létezik olyan, régebbi hatóanyagot tartalmazó készítmény, amelynek szaporodásbiológiai értelemben vett hatékonysága nagy állatlétszámon is SZM-HUN-LIT

4 bizonyítást nyert. LeBlanc és munkatársai cefapirin intrauterin alkalmazásával végzett vizsgálatait korábban e lap hasábjain már bemutattuk. (6, 8) Ezen kívül érdemes még megemlíteni McDougall közleményét, aki Új-Zélandon, legeltetésre alapozott és ennek megfelelôen szigorúan szezonálisan termékenyített tejelô állományokban végzett vizsgálatokat cefapirin intrauterin alkalamazásával (Metricure szuszpenzió). (9) Korábban ellési rendellenességekkel (nehézellés, holtellés, magzatburok visszamaradás, ellés után méhgyulladás) kezelt teheneket két csoportra osztott a fedeztetési szezon kezdete elôtt 4-6 héttel. Függetlenül attól, hogy milyen volt a beválogatáskor a méh aktuális állapota, az állatok felét egyszeri cefapirin méhszuszpenziós kezelésben részesítette. A szezon megkezdése után 28 napon belül termékenyített tehetek aránya szignifikánsan magasabb, az elsô termékenyítésig eltelt idô rövidebb volt a cefapirinnel kezelt csoportban. A szezon végére az összes vemhesített arány tekintetében nem volt különbség a két csoport között, de a korábban magzatburok visszamaradásban, méhgyulladásban szenvedô, illetve holt magzatot ellett tehenek magasabb arányban lettek újra vemhesek a cefapirinnel kezelt csoportban. (9) Méh szuszpenzióban történô alkalmazáskor a hatóanyag azonnal arra a helyre méh üregébe illetve nyálkahártyára kerül, ahol annak a hatását ki kell fejtenie, kevesebb az eltérô szöveti megoszlásból eredô veszteség. Így a helyileg adagolt készít ménytôl hosszabb ideig várhatjuk a MIC értéket meghaladó koncentrációt az endometriumban. Az intrauterin kezelések kapcsán általában meg kell említenünk a fertôtlenítôszer hatóanyagú készítmények méhbe infundálásának kérdését. Jelenleg is léteznek különféle jód vegyületeket, vagy egyéb fertôtlenítôszereket tartalmazó gyári, de emellett elôfordulhatnak gyógyszertári elôállítású készítmények is. Ilyen fertôtlenítôszerek a méh nyálkahártyára juttatva ott bôvérûséget idéznek elô, fokozzák a méh tónusát, tehát egy helyi gyulladásos reakciót idéznek elô vagy erôsítenek fel. Ezzel kétségkívül segítik a baktériumok elpusztítását és a kóros méhváladék kiürülését, tehát (látványos) klinikai gyógyulást idéznek elô. De egyben enyhébb-súlyosabb mértékben irritálják is az endometriumot, aminek a következménye a regeneráció helyett a reparációs folyamatok elôtérbe kerülése. Nincsenek elérhetô, hitelt érdemlô adatok az ilyen készítmények szaporodásbiológiai hatásairól (vagy következményeirôl), (11, 14) ezért alkalmazásuk kerülendô. Gondolkodjunk és dolgozzunk rendszerben A kötetlen tartású, termelés szerint gyakorta újra csoportosított tehenészetben könnyû az egyedet SZM-HUN-LIT szem elôl téveszteni. Ugyanakkor minden tenyésztés technikai és a legtöbb állategészségügyi beavatkozás egyedre, az egyed élettani állapotára szabott. Szerencsére az arctalan tömegbôl ma már nemcsak a teheneket arcról és névrôl ismerô egyes gondozók tudják kiválasztani a beavatkozást igénylô egyedeket, hanem elsôsorban segítséget nyújtanak ehhez az általánosan alkalmazott tehenészeti nyilvántartó programok. Ezzel együtt, az egyedi megfigyelésekre és kezelésekre kiválóan alkalmas elletô istállóból kikerülve a termelô csoportokba, az enyhébb betegségeket, ha azok nem járnak látványos általános tünetekkel, nehéz felismerni. A nem diagnosztizált betegséget pedig nem lehet kezelni. Ezért szükséges a kockázatnak kitett csoportokban fokozott megfigyelés, szûrôvizsgálat alkalmazása. Méhgyulladások esetében ez a munka az elletôben kezdôdik és megszakításokkal egészen a tehén újra vemhesüléséig tart. Ellési segítségnyújtást csak a valóban indokolt esetekre kell korlátozni. Rossz szokás, ha az elletôs ha kell, ha nem belenyúlkál a hüvelybe, méhbe ellenôrizni az ellés lefolyását. Súlyos, üldözendô hiba! Célszerû kamerákat felszerelni az elletô istállóba, mert ezzel egyrészt megfigyelhetô az állatok viselkedése ember jelenléte, zavaró hatása nélkül, másrészt ellenôrizhetô, hogy mit csinálnak az elletôsök. Ha valóban szükséges az ellési segélynyújtás, az maximális higiénia betartásával történjék. Fertôtlenített elletô kötél egyszer használatos vagy fertôtlenített eszközök. A tehén az ellés után 5. napig ne kerüljön vissza a termelô istállóba (megjegyzés: elvileg az árutej az ellés utáni 8. naptól termelhetô de ezt nem tartja be senki.) a következôk miatt: Az 5 nap alatti teendôk: r ektális hômérséklet naponta egyszer ugyanabban az idôben. Ha a hômérséklet legalább 1 C emelkedô tendenciát mutat, vagy 39,5 C fölött van az szinte biztos jele a küszöbön álló méhgyulladásnak. De a méhgyulladások közül csak a toxikus (E.coli, endotoxin) jár általános tünetekkel, lázas állapottal, összességében a puer peralis metritisek kb %-a. Tehát aki csak a lázra (39,5 C fölött) hagyatkozik, sok esetet elnéz. Az emelkedô hômérséklet már jelzi a tendenciát. Napi tej mennyiség felírása: hasonlóan a hômérséklethez, ha a tej emelkedése nem dinamikus, hanem megtörik, stagnál vagy csökken, az nagyon komoly elôjele a méhgyulladásnak. Keton szint mérése kb órával ellés után. Legpraktikusabb és leggyorsabban jelzi a szubklinikai ketózisos állapotot a vér béta-hidroxivajsav (BHB) szint. Ha a BHB>1,2 mmol/l, sürgôs egyedi kezelés szükséges.

5 Feljegyezni az ellés lefolyását volt-e segélynyújtás, ikerellés, relatív nagy magzat, stb., Magzatburok visszamaradás ellenôrzése: 12 órával az ellés után el kell távoznia a magzatburoknak. Ezt ellenôrizni kell rektális vizsgálattal, masszázzsal. Nem kell a hüvelybe nyúlni. Magzatburok visszamaradás esetén depot oxytocin 4 óránkét az ellés utáni 36 óráig maximum. Az oxytocin receptorok száma drámaian lecsökken a 36. órára, ez után fölösleges adni. Prosztaglandin adásáról röviddel az ellést követôen megoszlanak a vélemények. Magzatburkos teheneket 2-3 naponta meg kell nézni, hogy nem alakult-e ki méhgyulladás. Az elletôbôl való kiengedést követôen célszerû a teheneket heti intervallumban csoportosítani és a tennivalókat mindig a hét ugyanazon napján elvégezni. Vizsgálat illetve szükség esetén kezelés céljából az ellés utáni 2. (7-14 nap), 5. (29-35 nap) és 7. (43-49 nap) héten levô teheneket vegyük ki. A javasolt vizsgálatokat és szükség esetén kezeléseket az 1. és 2. ábra foglalja össze. A 2. és 5. hét között az involúció állapotától függôen többé vagy kevésbé gennyes méhváladékot akár sok tehénnél is meg lehet figyelni. Ugyanakkor LeBlanc vizsgálatai az ellést követô 26 nappal vagy az után végzett méhkezelés jótékony szaporodásbiológiai hatását igazolták. Nyilván a súlyos és ezért szembeötlô eseteket lehet kezelni a 2. és 5. hét között is, amirôl most szó van, az a rendszeres szûrôvizsgálatok ideje. Az 5. és 7. hét praktikus továbbá azért is, mert ez a szokásos körülmények között a Pre-Synch protokol indításának ideje. Ne feledjük, hogy ebben az involúciós szakaszban önmagában a prosztaglandin alkalmazásának is van terápiás értéke a klinikai endometritis kezelésében, de ez nem annyira meggyôzô mint a cefaprirné. Összefoglalva: Puerperalis metritist a tapasztalatok szerint mind intrauterin, mind parenterális úton eredményesen lehet kezelni. Fô cél a gyulladás mielôbbi mérséklése, az állat egészségének és az endometrium fiziológiás állapotának helyreállítása. Ehhez E. coli ellen hatékony gyógykezelést kell alkalmazni. Adott esetben kombinálni is lehet az intrauterin és parenterális kezelést és nem szabad elfeledkezni a nem szteroid gyulladáscsökkentôk (pl. flunixin, Finadyne injekció) adásáról sem. Klinikai endometritis esetében cél a T. pyogenes eliminálása, ezt tekinthetjük bakteriológiai gyógyulásnak, valamint az újra vemhesülés elôsegítése. Szükségtelen a széles spektrumú antibiotikumok használata, a cefapirin helyi, intrauterin kezelés formájában bizonyítottan hatékony. Kötetlen tartású, nagy létszámú tehenészetekben a méhgyulladások felderítésére és kezelésére irányuló munkát (hasonlóan más tenyésztés technikai és állategészségügyi beavatkozásokhoz) rendszerbe szervezetten lehet hatékonyan végezni, amelyhez az 1. és 2. ábra nyújt segítséget. 1. ábra: Állomány egészségügyi teendôk a puerperium idején Vizsgálat ellési segélynyújtás MBV szubklinikai ketózis ellésszám elôzô laktációs tej Testhômérséklet (3 5. nap) Napi tejhozam (3 5. nap) Kiengedés az elletôbôl (5. nap) Vizsgálat PM felderítése Általános vizsgálat (testhômérséklet) Rektális méhmasszázs - váladék Ellés nap Kezelés Magzatburok visszamaradás oxitocin (receptorok pp 36[48] óra!) PGF2α? (uterotonikus hatás) Puerperalis metritis antibiotikumok i.u vagy i.m! 3-4. generációs cefalosporinok fluorokinolok OTC? (Nagy dózis! Várakozási idô!) Toxikus PM fentieken kívül NSAID Szubklinikai ketózis kezelése! Szubklinikai ketózis kezelése! SZM-HUN-LIT

6 2. ábra: Állomány egészségügyi teendôk a késôi involúció idején Vizsgálat Vizsgálat klinikai EM/pyometra felderítése Rektális vizsgálat méh állaga petefészek CL? Hüvely vizsgálat válladék jellege Ellés utáni Kezelés/beavatkozás PGF2α luteolízis méh kontrakció Pre-synch Cefapirin klinikai tünet esetén! GnRH nappal a 2. PGF2α után 7 nap 48 ó PGF2α GnRH hét MT 0 24 óra Ovsynch óra Cosynch 0 óra Felhasznált irodalom: 1. Chenault, J.R. McAllister J.F. Chester S.T et al.: Efficacy of ceftiofur hydrochloride sterile suspension administered parenterally for the treatment of acute postpartum metritis in dairy cows JAVMA Dohmen, M.J.V. Lohuis, J.A.C.M. Huszenicza Gy. et al.: The relationship between bacteriological and clinical findings in cows with subacute/chronic endometritis Theriogenology Drillich, M. Beetz, O. Pfützner, A. et al.: Evaluation of a Systemic Antibiotic Treatment of Toxic Puerperal Metritis in Dairy Cows J. Dairy Sci Drillich, M. Reichert, U. Malhstedt, M. Heuwieser, W.: Comparison of two strategies for systemic antibiotic treatment of dairy cows with retained fetal membranes: preventive vs. selective treatment J. Dairy Sci Földi J, Pécsi A, Szabó J et al.: Cefalosporinok alkalmazása puerperalis metritises és endometritises tehenek gyógykezelésére Magyar Áo. Lapja (2009) 131. (8) Földi J.: Klinikai endometritis: diagnosztika, szaporodásbiológiai következmények, cephapirin illetve cloprostenol kezelés hatása egy nagyléptékû állattelepi vizsgálat alapján MSD Hírlevél Galvao, K.N. Risco, C. A. Santos, J.E.P.: Identifying and treating uterine disease in dairy cows Ed.: University of Florida, Florida Cooperative Extension Services VM LeBlanc, S.J, Duffield, T.F, Leslie, K.E et al.: The effect of treatment of Clinical Endometritis on Reproductive Performance in Dairy Cows J. Dairy Sci. (2002) McDougall, S.: Effect of intrauterine antibiotic treatment on reproductive performance of dairy cows following periparturient disease New Zeeland Vet. J Pécsi A, Földi J, Kulcsár M et al.: Az involúció bakteriális eredetû szövôdményei szarvasmarhában Irodalmi áttekintés 1. rész Magyar Áo. Lapja (2006) 128. (12) Pécsi A, Földi J, Kulcsár M et al.: Az involúció bakteriális eredetû szövôdményei szarvasmarhában Irodalmi áttekintés 2. rész Magyar Áo. Lapja (2007) 129. (2) Pécsi A. Földi J. Nagy P. et al.: A ketonuriás állapot és a puerperalis metritis lefolyásának összefüggései tejelô tehenekben Magyar Áo. Lapja (2007) 129. (6) Pécsi A, Földi J, Szabó J et al.: Puerperalis metritises és endometritises tehenek antimikrobiális kezelésének hatékonysága Magyar Áo. Lapja (2007) 129. (12) Smith, B.I. Risco C.A.: Therapeutic and management options for postpartum metritis in dairy cattle Ed.: University of Pennsylvania SZM-HUN-LIT

ÁTK. Tejtermelő tehenészetek szaporodásbiológiai ellátása: eredmények és korlátok. Gábor György, Balogh Orsolya, Hatvani Csilla, Kern László HUNGARY

ÁTK. Tejtermelő tehenészetek szaporodásbiológiai ellátása: eredmények és korlátok. Gábor György, Balogh Orsolya, Hatvani Csilla, Kern László HUNGARY Tejtermelő tehenészetek szaporodásbiológiai ellátása: eredmények és korlátok Gábor György, Balogh Orsolya, Hatvani Csilla, Kern László Génbank nap, 2010. október 7. ÁTK HUNGARY Néhány termelési mutató

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE

KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE OTKA nyilvántartási szám: T 043505 KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE Témavezető neve Dr. Bajcsy Árpád Csaba.. A téma címe A méhnyomás-mérés jelentősége a közvetlen postpartum időszak élettani folyamataiban szarvasmarhában

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 359 A PUERPERÁLIS METRITIS KLINIKUMA TEJELİ TEHENEKNÉL ÉS HATÁSA A TEJTERMELÉSI

Részletesebben

A 2012/1. SZÁM TARTALMA

A 2012/1. SZÁM TARTALMA A 2012/1. SZÁM TARTALMA ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ EMLÉKEZÉS HUSZENICZA GYULA PROFESSZORRA SZARVASMARHA Földi J., Pécsi A., Abonyi-Tóth Zs., Kulcsár M., Huszenicza Gy.: A puerperalis metritis kialakulását befolyásoló

Részletesebben

egy igazán nagy családnak

egy igazán nagy családnak O V A R E L I N egy igazán nagy családnak VISSZAIVARZÓ TEHÉN SZINDRÓMA KEZELÉSÉRE TERMÉKENYSÉG: A JÖVEDELM A termékenyített tehenek mindössze 50%-a ellik egészséges borjút! 8% 2% abortusz koraellés OKAI:

Részletesebben

SZARVASMARHA. Földi József kutató állatorvos, EUVET Bt., Gödöllô Istenben hiszünk. Mindenki más hozzon adatokat! (W. E.

SZARVASMARHA. Földi József kutató állatorvos, EUVET Bt., Gödöllô Istenben hiszünk. Mindenki más hozzon adatokat! (W. E. SZARVASMARHA 2013. szeptember 30. KLINIKAI ENDOMETRITIS: DIAGNOSZTIKA, SZAPORODÁSBIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEK, CEPHAPIRIN ILLETVE CLOPROSTENOL KEZELÉS HATÁSA EGY NAGYLÉPTÉKÛ ÁLLATTELEPI VIZSGÁLAT ALAPJÁN Földi

Részletesebben

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Postpartum Dysgalactia Syndrome PPDS Meghatározás Közvetlenül fialás után kezdődik Tejtermelés zavara (mennyiség és minőség)

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxidyl 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Loxicom 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,0 ml készítmény

Részletesebben

Dr. Kulcsár Margit Dr. Faigl Vera Dr. Keresztes Mónika. 1. Kísérlet:

Dr. Kulcsár Margit Dr. Faigl Vera Dr. Keresztes Mónika. 1. Kísérlet: Egyes metabolikus és hormonális jellemzők alakulása ellés után és hatása az első ovuláció időpontjára valamint az asszisztált reprodukciós technológiák eredményességére anyajuhokban Témavezető: Közreműködők:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Az Alpha-Vet Kft. és a Medicus Partner Kft. közös rendezvénye GAZDASÁGOS MEGOLDÁSOK! ÖTLETEK, AMIKET MÁR HOLNAPTÓL HASZNÁLHATSZ...

MEGHÍVÓ. Az Alpha-Vet Kft. és a Medicus Partner Kft. közös rendezvénye GAZDASÁGOS MEGOLDÁSOK! ÖTLETEK, AMIKET MÁR HOLNAPTÓL HASZNÁLHATSZ... MEGHÍVÓ Az Alpha-Vet Kft. és a Medicus Partner Kft. közös rendezvénye GAZDASÁGOS MEGOLDÁSOK! ÖTLETEK, AMIKET MÁR HOLNAPTÓL HASZNÁLHATSZ... 2014. február 25. Helyszín: Közép-Európai Állatorvosi Központ

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék A doktori iskola vezetője DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezető: DR. STEFLER

Részletesebben

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Melosus 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL.

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Melosus 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Melosus 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz: Hatóanyag: Meloxicam 0,5 mg Segédanyag: Nátrium-benzoát

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/35

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/35 I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/35 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Acticam 1,5 mg/ml orális szuszpenzió kutyának 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml Acticam 1,5

Részletesebben

1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17

1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17 1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxicam CEVA 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 10 Tudományos következtetések A Rocephin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos

Részletesebben

Az antimikrobiális szerek élelmiszertermelő állatokban való alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlat keretei az Európai Unióban

Az antimikrobiális szerek élelmiszertermelő állatokban való alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlat keretei az Európai Unióban Európai Platform az Állatgyógyszerek Felelős Alkalmazásáért Az antimikrobiális szerek élelmiszertermelő állatokban való alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlat keretei az Európai Unióban Tartalomjegyzék

Részletesebben

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára . AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Convenia 0 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ampulla liofilizált por tartalma: Hatóanyag: 5 mg

Részletesebben

Mometazon furoát (monohidrát formájában)

Mometazon furoát (monohidrát formájában) 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Posatex szuszpenziós fülcsepp kutyák részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyagok: Orbifloxacin Mometazon furoát (monohidrát formájában) Posakonazol 8,5

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Acticam 5 mg/ml oldatos injekció kutyáknak és macskáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz:

Részletesebben

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Metacam 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL.

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE. Metacam 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Metacam 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz: Hatóanyag: Meloxicam Segédanyag: Nátrium-benzoát 0,5 mg

Részletesebben

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei Farkas Róbert SZIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék, 1078 Budapest, István u. 2. Farkas.Robert@aotk.szie.hu Az utóbbi

Részletesebben

A Mastiplan LC hatékonysága nemzetközi klinikai (állattelepi) vizsgálatokban

A Mastiplan LC hatékonysága nemzetközi klinikai (állattelepi) vizsgálatokban szarvasmarha 2014. május 21. A Mastiplan LC hatékonysága nemzetközi klinikai (állattelepi) vizsgálatokban A Mastiplan LC 300 mg cefapirint és prednisolont tartalmazó készítmény, amelyet tejelô tehenek

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Szerkesztette: Mészner Zsófia, Ludwig Endre Készítette: Infektológiai, Gyermekgyógyászati és a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium Bevezetés

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ELÔIRAT AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT E G Y S Z E R. Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1. www.teva.hu

ALKALMAZÁSI ELÔIRAT AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT E G Y S Z E R. Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1. www.teva.hu Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1 70 mg 4x tabletta alendronát www.teva.hu AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT ALKALMAZÁSI ELÔIRAT TRABECAN HETENTE E G Y S Z E R OGYI-T-9997/01-02. Alkalmazási elôírás 1322/40/2005

Részletesebben

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában Sárközy Géza Gyógyszertani és Méregtani tanszék Állatorvos-tudományi fakultás Szent István Egyetem Budapest 2002

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN Gondola István Agronómiai értekezlet ULT Magyarország Zrt. Napkor 2013. január 29. Bevezetés Justus von Liebig

Részletesebben

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései 1. A státusz-meghatározás korábbi szabályai, módja Emlékeim szerint korábban nem volt egységesen előírt

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

A HGCE/pyometra diagnosztikája és terápiája szukában

A HGCE/pyometra diagnosztikája és terápiája szukában A HGCE/pyometra diagnosztikája és terápiája szukában DR. Szász Ferenc PhD. Dipl ECAR ANI-REP Állatorvosi Rendelő Budapest fszasz@animalrep.axelero.net +36-20-3122-440 VET-MED-LABOR Webinar előadások 2015

Részletesebben

A puerperális metritis kialakulását befolyásoló egyes tényezôk vizsgálata tejelô teheneken

A puerperális metritis kialakulását befolyásoló egyes tényezôk vizsgálata tejelô teheneken szarvasmarha 2013. június 15. Közleményünkkel nagyrabecsült témavezetônkre, kiváló tanárunkra, szeretett barátunkra, elhunyt szerzôtársunkra Huszenicza Gyula Professzorra emlékezünk, akivel együtt kezdtük

Részletesebben

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE BEVEZETÉS A könyvvizsgálati munka minıségbiztosításának folyamatos fejlıdését napjainkban

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Dézsi Zsolt A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat A veseelégtelenség miatt beültetett peritoneális (hasi) dializáló katéter (Tenckhoff) Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE MASIVET 50 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák számára MASIVET 150 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák

Részletesebben

A tejel szarvasmarhák szaporodási teljesítményét befolyásoló nem szabályszer

A tejel szarvasmarhák szaporodási teljesítményét befolyásoló nem szabályszer A tejelő szarvasmarhák szaporodási teljesítményét befolyásoló nem szabályszerű lutein képletek kialakulásának etiológiája és pathogenezise OTKA 73805 számú pályázat záró beszámolója Összefoglaló Tejelő

Részletesebben

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Mastitis-metritis-agalacia szindróma (MMA) Definíció Bevezetés Etiológia Patofiziológia Klinikai

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Cimalgex 8 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 30 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 80 mg rágótabletta

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN I. sz. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN EMEA/CVMP/195/04-HU 11 február 2004

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA 2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA

Részletesebben

Kerekasztal a PRRS-mentesítésről

Kerekasztal a PRRS-mentesítésről Kerekasztal a PRRS-mentesítésről Résztvevők: dr. Povazsán János (moderátor), igazgató, Rhone-Vet Kft dr. Szabó István, a PRRS-mentesítési bizottság megbízott vezetője dr. Molnár Tamás, a mentesítési bizottság

Részletesebben

Gyógyszerelési hibák direkt

Gyógyszerelési hibák direkt Gyógyszerelési hibák direkt megfigyeléses vizsgálata pilot Dr. Lám Judit, Rózsa Erzsébet XIII. NEVES Betegbiztonsági Fórum 2011.04.07 ELŐZMÉNYEK Ő I. NEVES gyógyszereléssel e összefüggő nem várt át események

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

FARMAKOKINETIKAI MODELLEK

FARMAKOKINETIKAI MODELLEK FARMAKOKINETIKAI MODELLEK Farmakokinetikai modellek 1. Farmakokinetikai modellek viszonylag egyszerű matematikai képletek (eljárások), amelyek a matematika nyelvén próbálnak meg leírni viszonylag komplex

Részletesebben

bypass fehérje a siker titka a tejelő tehenek takarmányozásában

bypass fehérje a siker titka a tejelő tehenek takarmányozásában bypass fehérje a siker titka a tejelő tehenek takarmányozásában Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG www.deutsche-tiernahrung.de Dr. Heinrich Kleine Klausing department innovation and development

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

A 2011/7. SZÁM TARTALMA

A 2011/7. SZÁM TARTALMA A 2011/7. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Jakab Cs., Gyöngy F., Mándoki M., Majoros G.: Setariosis okozta hashártyagyulladás és helyi perineuritis szarvasmarhában. Esetismertetés / 387 Ari M., Orbán M., Janan,

Részletesebben

Szaporodásbiológiai eredmények javítása szintetikus GnRH használatával 2012.11.09

Szaporodásbiológiai eredmények javítása szintetikus GnRH használatával 2012.11.09 Szaporodásbiológiai eredmények javítása szintetikus GnRH használatával Szaporodásbiológiai eredmények javítása szintetikus GnRH használatával Körmöndi Mónika területi képviselő MeZo-Pharma Kft. Rózsa Botond

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ospen 750 000 NE/5 ml belsoleges szuszpenzió. fenoximetilpenicillin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ospen 750 000 NE/5 ml belsoleges szuszpenzió. fenoximetilpenicillin Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ospen 400 000 NE/5 ml belsoleges szuszpenzió Ospen 750 000 NE/5

Részletesebben

Betegtájékoztató FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ. Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid. HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként.

Betegtájékoztató FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ. Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid. HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként. FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként. SEGÉDANYAG: Nátrium-klorid, trometamol, nátrium-hidroxid, injekcióhoz

Részletesebben

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója Tárgyszavak: ammónia, tejelő tehenek, zsírok, trágyatárolás,

Részletesebben

5. Egyszerre feldobunk egy-egy szabályos hat-, nyolc-, és tizenkét oldalú dobókockát.

5. Egyszerre feldobunk egy-egy szabályos hat-, nyolc-, és tizenkét oldalú dobókockát. 1. feladatsor 1. (a) Igazolja, hogy tetszőleges A, B, C eseményekre fennáll, hogy (A B) (A C) = A (B + C)! (b) Sorolja fel a valószínűség-számítás axiómáit! (a) c=? (4) (b) D(ξ)=? (0.4714) { c x 5 (c)

Részletesebben

A szabadság motívuma

A szabadság motívuma Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0834/2008 számú akkreditált státuszhoz A PHARMAVALID Gyógyszeripari, Méréstechnikai, és Szolgáltató Kft. Mikrobiológiai Laboratórium (1136

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

A biztonságért és pontosságért

A biztonságért és pontosságért VÉRCUKORSZINT ÉS KETONSZINT MÉRŐ KÉSZÜLÉK KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE AUSTRIA: MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.h. Gewerbepark 10, A-7221 Marz Tel.: 02626/64190 office@medtrust.at www.medtrust.at www.wellionvet.at

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Aivlosin 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: Tilvalozin

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató tervezet BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

A nyugdíjreform elsõ négy éve

A nyugdíjreform elsõ négy éve Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. június (518 527. o.) ÁMON ZSOLT BUDAVÁRI PÉTER HAMZA LÁSZLÓNÉ HARASZTI KATALIN MÁRKUS ANNAMÁRIA A nyugdíjreform elsõ négy éve Modellszámítások és tények Az 1998-ban

Részletesebben

VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL

VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL (BESILÓZÁS, ERJEDÉS, TÁROLÁS, KITÁROLÁS, ETETÉS) A kukoricaszilázs hazánkban a szarvasmarha tartás alap tömegtakarmánya. Mint

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai Hankó Zoltán Sohajda Attila (MGYK) 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 1 I. Értelmező megfontolások 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 2 A felelős gyógyszertári gazdálkodás

Részletesebben

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete 2002/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1369 Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet elõírásait a befektetési vállalkozásoknak

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai A 2012/3. SZÁM TARTALMA JÁRVÁNYÜGY Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai előfordulásáról / 132 SZARVASMARHA Szelényi Z., Kovács L., Bajcsy Á. Cs., Tőzsér J., Szenci

Részletesebben

A baktériumok szaporodása

A baktériumok szaporodása A baktériumok szaporodása Baktériumsejt növekszik, majd osztódik a populáció szaporodik - Optimális körülmények esetén a sejttömeg (sejtszám) exponenciálisan nõ az idõvel - Generációs idõ: az az idõ, ami

Részletesebben

HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként.

HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként. NASONEX 0,05% SZUSZPENZIÓS ADAGOLT ORRSPRAY Nasonex 0,05% szuszpenziós adagolt orrspray mometazon-furoát HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként.

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-II-50265/2011. számú határozata a Közlekedési Biztosító Egyesülettel szemben felügyeleti intézkedés alkalmazásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN

AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN AZ ÚJSZÜLÖTT NYULAK TESTTÖMEGE A LÉTSZÁMOKTÓL ÉS A MÉHEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÜKTŐL FÜGGŐEN UNILATERÁLISAN OVARIEKTOMIZÁLT ANYANYULAKBAN POIGNER J., SZENDRŐ ZS., LÉVAI A., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I., SCHÁN

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, GYÓGYSZERFORMÁJA, HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN 6/1. oldal Tagállam

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Kovács András, az MTA doktora Témavezetők:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 1 ml tartalma: 54 mg dinotefurán, 4,84 mg piriproxifen és 397 mg permetrin.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 1 ml tartalma: 54 mg dinotefurán, 4,84 mg piriproxifen és 397 mg permetrin. HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vectra 3D rácsepegtető oldat 1,5-4 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat 10-25 kg-os kutyáknak Vectra 3D rácsepegtető oldat

Részletesebben

Kenőcs A kenőcs különösen alkalmas a száraz, lichenifikált és pikkelyesen hámló elváltozásokra.

Kenőcs A kenőcs különösen alkalmas a száraz, lichenifikált és pikkelyesen hámló elváltozásokra. 1. A GYÓGYSZER NEVE Dermovate krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg klobetazol-propionát 1 g 0,05%-os kenőcsben. Dermovate krém 0,5 mg klobetazol-propionát 1 g 0,05%-os krémben. A segédanyagok

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

I. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/25

I. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/25 I. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/25 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Previcox 57 mg rágótabletta kutyák részére Previcox 227 mg rágótabletta kutyák részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

PhD értekezés. Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre

PhD értekezés. Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre PhD értekezés Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációjára és a legnagyobb tüszıre Dr Répási Attila Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi kar, Nagyállat klinika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 11. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

19/2002. (III. 8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól

19/2002. (III. 8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának 11. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben