A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában"

Átírás

1 szarvasmarha szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich, Eva Zschiesche, Silke Sczesny, Mark Allan és Rainer Röpke az MSD Animal Health szakemberei Összefoglalás A preventív antimikrobiális kezelés fontos eleme azoknak az állomány-egészségügyi programoknak, amelyek a szarvasmarha légzôszervi betegsége (BRD) elôfordulási gyakoriságának és az általa okozott gazdasági veszteségeknek a mérséklését célozzák. Az MSD Animal Health a közelmúltban az Európai Unióra érvényes forgalomba hozatali engedélyt kapott a Zuprevo nevû gyógyszernek a szarvasmarha légzôszervi betegsége kezelésére és megelôzésére történô alkalmazására. A gyógyszer hatóanyaga, a tildipirozin az elsô tribázikus, 16 tagú gyûrûvel rendelkezô makrolid, melyet a bôr alá történô befecskendezés helyérôl való gyors felszívódás és a tüdôben, valamint a hörgôfolyadékban elért, hosszú ideig megmaradó magas koncentrációk jellemeznek. E farmakokinetikai tulajdonságainak köszönhetôen a Zuprevo optimális választás a szarvasmarha légzôszervi betegségének (BRD) megelôzésére, amit egy Mannheimia haemolytica ráfertôzéses vizsgálatban is igazoltunk. Az itt közölt vizsgálat bizonyította, hogy a tildipirozin (Zuprevo ) megakadályozza az elhullásokat, emellett az összehasonlításként használt sóoldatnál és a tulatromicinnél (Draxxin, 2,5 mg/kg) jobb hatású a klinikai tünetek és a tüdô szövetben kialakuló baktériumszám csökkentésére is. A preventív kezelés szerepe a szarvas MARha légzôszervi betegsége (BRD) elleni védekezésben A BRD továbbra is nagyon jelentôs tényezô a mo dern szarvasmarhatartásban, mivel nagy gyakorisággal fordul elô az állományokban, és a megbetegedett szarvasmarhák teljesítményének csökkenése, a gyógykezelési költségek és az okozott elhullások következtében tetemes gazdasági veszteségekhez vezet (Babcock és munkatársai, 2010; Schneider és munkatársai, 2009). A BRD járványesetek leggyakrabban a szállítás és a csoportosítás okozta stresszt követôen olyan fiatal, nemrég elválasztott borjak között jelentkeznek, amelyek gyakran több különbözô gazdaságból származnak, egészségügyi elôtörténetük és immunstátuszuk pedig ismeretlen (Step és munkatársai, 2008; Taylor és munkatársai, 2010). A BRD elôfordulása e borjak között az állatok összekeverése (csoportokba sorolása) utáni elsô néhány héten belül éri el a csúcsot (Edwards, 2010), de a BRD fertôzöttségi arányok körülbelül a hizlalás 80. napjáig is magasak maradhatnak (Snowder és munkatársai, 2006). Mivel a különbözô eredetû borjak összekeverése rutinszerûen alkalmazott gyakorlat, a BRD kórokozóktól való teljes mentesítés nagyon valószínûtlen (Snowder és munkatársai, 2006). A BRD összetett kóroktanú megbetegedés, melynek elôidézésében az alábbi fertôzô és nem fertôzô ténye zôk egyaránt szerepet játszanak (Lekeux, 1995; Stoeber, 2002; Edwards, 2010; Taylor és munkatársai, 2010): kórokozó vírusok (BRSV, PI-3, BHV-1, BVD/ MD), kórokozó baktériumok (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis), exogén és endogén tényezôk (pl. tartástechnológia/ telepvezetés, élettan, környezet) SZM-HUN-LIT

2 Gyakran a víruskórokozók játsszák a kezdô szerepet azáltal, hogy hajlamossá teszik a szarvasmarhá kat a baktérium-kórokozók okozta másodlagos fertôzésekre. Ismert azonban, hogy az M. haemolytica elsôdlegesen is képes betegséget kiváltani, és hagyományosan ez a baktérium a leggyakrabban izolálható bakteriális kórokozó (Taylor és munkatársai, 2010). Ha baktériumok is részt vesznek a kórfolyamatban, rendszerint fibrines vagy gennyes bronchopneumonia alakul ki, kifejezett nehézlégzés és láz, köhögés, orrváladékozás, étvágytalanság és mérsékelt vagy súlyos levertség klinikai tüneteivel (Stoeber, 2002). A vágóhídon azonban a nem kezelt állatok többségében kimutathatók tüdôelváltozások, ami felhívja a figyelmet a szubklinikailag fertôzött állatok jelentôségére, valamint arra a tényre, hogy a BRD-t a klinikai tünetek alapján sokszor nehéz megállapítani (Edwards, 2010). Az állomány-egészségügyi programok fontos eleme a megelôzés, amely a BRD elôfordulási gyakoriságának és a betegség okozta morbiditással és mortalitással összefüggô veszteségeknek a minimalizálását célozza (Edwards, 2010). Az Európai Unióban jogszabályok által elôírt követelmény, hogy a preventív kezelés megkezdése elôtt a betegség jelenlétét igazolni kell az állományban. Gyakran elôfordul, hogy egy állományban a szarvasmarhák egy bizonyos hányada már mutatja a BRD klinikai tüneteit, míg a többi állaton nem látszanak egyértelmû betegségtünetek, de szubklinikailag már fertôzöttek lehetnek. Ezzel összefüggésben a közelmúltban egy vizsgálatot végeztek, melynek során recés-bendô hômérsékleti bolusok segítségével mérték az állatok testhômérsékletét, és a kapott eredmények szerint már a BRD klinikai tüneteinek jelentkezése elôtt órával kialakultak az állatoknál lázas epizódok (Timsit és munkatársai, 2010). Ezért a visszafordíthatatlan tüdôkárosodás és a súlyos gazdasági veszteségek megelôzése érdekében a gyorsan kialakuló hatású és hosszú hatástartamú korai antibiotikumos kezelés kulcsfontosságú ahhoz, hogy az állatok védettek legyenek a hizlalás korai szakaszában, a szállítást és a csoportosítást követôen, és elkerülhetô legyen a betegség állományban való tovaterjedése. A Zuprevo hatóanyaga, a tildipirozin egy új, 16 tagú gyûrûs szerkezetû tribázikus makrolid antibiotikum, amely engedélyezett a BRD kezelésére és megelôzésé re egyaránt. A bôr alá történô befecskendezés helyérôl gyorsan felszívódva hosszú idôn át megmaradó magas koncentrációkat ér el a fertôzés helyén (EMA, 2011). E farmakokinetikai tulajdonságainak köszönhetôen a Zuprevo optimális választás a BRD megelôzésére SZM-HUN-LIT történô alkalmazásra, ahol kulcsfontosságú, hogy az antibiotikum-terápia hatása gyorsan kialakuljon és hosszú idôn keresztül védettséget nyújtson a betegség állományban történô tovaterjedésének elkerülése érdekében. A Zuprevo preventív hatékonyságának elvét a BRD egy Mannheimia haemolytica rá fertôzéses modelljében bizonyítottuk. Mannheimia haemolytica ráfertôzéses vizsgálat Anyag és módszer: A megfelelô dózis meghatározását célzó kísérletekben 18 egészséges feketetarka Holstein bikaborjút három, egyenként 6 6 állatból álló csoportba soroltunk. A vizsgálat 0. napján az állatok a következôket kapták egyetlen szubkután (sc.) injekcióban: 1. csoport: Zuprevo, 4 mg tildipirozin/testtömegkilogram (ttkg) 2. csoport: Draxxin, 2,5 mg tulatromicin/ttkg 3. csoport: fiziológiás sóoldat, 2 ml/100 ttkg. Egy jól bevált vizsgálati modell (Shoo, 1989) alapján a kezelés után öt nappal (a vizsgálat 5. napján) az összes állatot a légcsôbe fertôztük az M. haemolytica 7/2 A 1 szerotípusának mintegy telepképzô egység (CFU) mennyiségével [e baktériummal szemben a tildipirozin minimális gátló koncentrá ciója (MIC) 0,25 μg/ml] (1. ábra). Ezt a Moredun Kutatóintézet [Moredun Research Institute] (Skócia) által adományozott kórokozó törzset korábban tüdô-pasteurellosisból izolálták, és a törzset más ráfertôzéses vizsgálatokban is sikerrel alkalmazták. A vizsgálat során az állatokkal való bánásmód és a kezelés megfelelt a német állatjólléti törvények elôírásainak. A kezelési csoportokat nem ismerô vizsgálószemélyzet a ráfertôzés elôtt naponta egyszer, a ráfertôzés után pedig naponta kétszer ellenôrizte a klinikai változók (testhômérséklet, általános viselkedés, étvágy, légzésszám és a légzés minôsége) alakulását. Az ugyancsak a kezelési csoportba sorolást nem ismerô vizsgálók által végzett kórbonctani vizsgálatot a ráfertôzés utáni 3. napra (a vizsgálat 8. napjára) ütemeztük. A tüdôket megvizsgáltuk a tömötté válás (megszilárdulás) mértéke (%) és a tüdôsúly/testsúly arányok (%) meghatározása céljából. Hörgôtamponés tüdôszövet-mintákból bakteriológiai vizsgálatokat is végeztünk [meghatározási határ (LOQ) 10 3 CUF/g]. A statisztikai elemzéseket az SAS szoftvercsomag alkalmazásával végeztük. A kezelési egység és a statisztikai egység az állategyed volt. A klinikai vizsgálati paraméterek alakulását grafikusan ábrázoltuk és statisztikailag elemeztük. A kezelési csoportokat ismételt méréses varianciaanalízissel, páronkénti ellentétbe állítással hasonlítottuk össze, az idôt és az idô kezelés kölcsönhatást alanyokon belüli ha-

3 tásoknak, a kezelést pedig az alanyok közötti hatásnak tekintve. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az α=0,05 többszörös szignifikanciaszintet, a kezelési hatásokra vonatkozó szignifikancia helyi szintjét α=0,005-re állítottuk (Bonferroni-féle korrekció). A kezelési csoportokat összehasonlítottuk a post mortem tüdôvizsgálati paraméterek tekintetében is. A kezelési csoportok páros összehasonlítására többszörös összehasonlítási eljárást alkalmaztunk a szignifikáns különbségek kimutatása érdekében. A maximális kísérleti tévedési arányt (α=0,05) kontrolláló többszakaszos próbaként a Ryan-Einot- Gabriel-Welsch többszörös terjedelempróbát használtuk. Klinikai megfigyelések: A fiziológiás sóoldattal és a Draxxin -nal kezelt állatokban kialakult betegség lefolyása jól tükrözi az e kísérletben alkalmazott M. haemolytica ráfertôzés súlyosságát. A (sóoldat - tal kezelt) 3. csoportba sorolt hat állat közül öt, a (Draxxin -nal kezelt) 2. csoportba sorolt hat állat közül pedig egy elhullott vagy állatvédelmi okokból eutanáziára került a kórboncolás tervezett idejét megelôzôen, míg az 1. csoportban (Zuprevo ) egyetlen állat sem hullott el (2. ábra, 3. ábra). Az általános viselkedési, az étvágy- és a légzési pontszámok (4 6. ábra) a 2. és a 3. csoportban (Draxxin és fiziológi ás sóoldat) a ráfertôzéstôl a kísérleti fázis végéig terjedô idôszakban klinikai légzôszervi betegséget jeleztek; ezzel szemben az 1. csoportban (Zuprevo ) a pontszámok a ráfertôzés napján vagy az azt követô napon érték el a csúcsot, majd azt követôen gyorsan a normális szintre csökkentek. Az 1. csoportban (Zuprevo ) az állatok testhômér séklete a ráfertôzés után kismértékben emelkedett; a 2. és a 3. csoportban (Draxxin és sóoldat) a testhômérséklet emelkedése nagyobb volt (7. ábra). A 2. és a 3. csoportban (Draxxin és sóoldat) a ráfertôzés után megszûnt vagy csökkent a borjak takarmányfelvétele. Az 1. csoportban (Zuprevo ) a borjak a ráfertôzés utáni 1. naptól egészen a vizsgálat végéig a teljes napi takarmányadagot elfogyasztották. A borjak testhômérsékletét, általános viselkedését, étvágyát és légzésének minôségét tükrözô pontszámok az 1. csoportban (Zuprevo ) szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a 2. és a 3. csoportban (Draxxin, illetve sóoldat). E klinikai változók tekintetében nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a 2. és a 3. csoport (Draxxin, illetve sóoldat) között. Kórbonctani elváltozások: Az 1. csoportban (Zuprevo ) a tüdô tömörré válásának mértéke (8. ábra) és a tüdôsúly/testsúly arányok (9. ábra) szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a 2. és a 3. csoportban (Draxxin és sóoldat). A 2. és a 3. csoport (Draxxin és sóoldat) között nem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni. Bakteriológia: A kórboncoláskor vett hörgôtamponmintákban a Zuprevo -val kezelt szarvasmarhák egyikében sem lehetett a M. haemolytica növekedését kimutatni (n=0/6). A sóoldattal kezelt 3. csoportban az összes szarvasmarha (n=6/6), a Draxxin -nal kezelt 2. csoportban pedig egy állat kivételével az öszszes szarvasmarha (n=5/6) hörgôtampon-mintáiban a M. haemolytica jelentôs mértékû szaporodása volt megfigyelhetô (1. táblázat). A tüdôszövetbôl vett minták esetében a M. haemolytica szaporodása a 10 3 CFU/g-os meghatározási határ (LOQ) alatt volt (n=3/6) vagy viszonylag alacsony szintû ( CFU/g) volt (n=3/6) a Zuprevo - val kezelt szarvasmarhákban. A sóoldattal kezelt 3. csoport összes állatának (n=6/6, CFU/g) és a Draxxin -nal kezelt 2. csoport összes állatának (n=6/6, CFU/g) tüdôszövetébôl vett minták esetében lényegesen nagyobb mértékû baktériumszaporodás volt megfigyelhetô (1. táblázat). A klinikai, kórtani és bakteriológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy a szarvasmarha légzôszervi betegségének e súlyos M. haemolytica ráfertôzéses modelljében a Zuprevo preventív hatékonysága jobb volt, mint a fiziológiás sóoldattal, illetve a Draxxin -nal kezelt kontrollokban megfigyelt hatékonyság. A Zuprevo -val végzett preventív kezelés nagyobb mértékben csökkentette a tüdôszövetbeli baktériumszámot. Az a tény, hogy a Zuprevo a tüdôszövetbeli M. haemolytica baktériumszámot az állatok 50%-ában, a hörgôfolyadékban jelen lévô M. haemolytica baktériumszámot pedig az állatok 100%-ában a meghatározási határ (LOQ) alá csökkentette, a Zuprevo (hatóanyaga: tildipirozin) M. haemolytica elleni baktericid hatását jelzi, és bizonyítja, hogy a gyógyszer a fertôzés helyén fenntartott magas koncentrációinak köszönhetôen hosszú hatástartammal rendelkezik SZM-HUN-LIT

4 Irodalom: 1. Babcock AH et al. (2010). Temporal distributions of respiratory disease events within cohorts of feedlot cattle and associations with cattle health and performance indices. Prev Vet Med 97, Step DL et al. (2008). Effects of commingling beef calves from different sources and weaning protocols during a forty-two-day receiving period on performance and bovine respiratory disease. J Anim Sci 86, Edwards TA (2010). Control methods for bovine respiratory disease for feedlot cattle. Vet Clin Food Anim 26, Schneider MJ et al. (2009). An evaluation of bovine respiratory disease complex in feedlot cattle: Impact on performance and carcass traits using treatment records and lung lesions scores. J Anim Sci 87, Taylor JD et al. (2010). The epidemiology of bovine respiratory disease: What is the evidence for predisposing factors? Can Vet J 51, Snowder GD et al. (2006). Bovine respiratory disease in feedlot cattle: Environmental, genetic, and economic factors. J Anim Sci 84, Lekeux P (1995). Bovine respiratory disease complex: A European perspective. Bovine Practitioner 29, Stoeber M (2002). Krankheiten der Atmungsorgane, des Zwerchfells und der Brustwand: Enzootische Bronchopneumonie. In: G Dirksen, H-D Gründer, M Stoeber (eds.) Innere Medizin und Chirurgie des Rindes, 4th ed, Blackwell, pp Timsit E et al. (2010). Early detection of bovine respiratory disease in young bulls using reticulo-rumen temperature boluses. Vet Jdoi: /j. tvjl EMA (2011). CVMP Assessment Report. Zuprevo (EMEA/V/C/002009) Shoo MK (1989). Experimental bovine pneumonic pasteurellosis: A review. Vet Record 124, Táblázatok és ábrák Az általános viselkedés, a testhômérséklet, az étvágy, a légzésszám és a légzésminôség ellenôrzése* Vizsgálati napok Kezelés Fertôzés Kórbonctani és bakteriológiai vizsgálat A fertôzés az M. haemolytica 7/2 A 1 szerotípus ~ telepképzô egység (CFU) dózisának légcsôbe juttatásával (intratrachealis inokuláció) történt [e baktériummal szemben a tildipirozin minimális gátló koncentrációja (MIC) 0,25 μg/ml] * a vizsgálószemélyzet nem ismerte az állatok kezelési csoportokba sorolását Elhullások / nem tervezett eutanázia 1. csoport: Zuprevo 2. csoport: Draxxin 3. csoport: sóoldat 1. ábra: A vizsgálat ütemterve 2. ábra: Az elhullások alakulása 3,0 2, 5 Elhullások / nem tervezett eutanázia Pontszám 2,0 1, 5 1,0 0, 5 0, pont: normális; 1 pont: kismértékû levertség; 2 pont: mérsékelt levertség; 3 pont: súlyos levertség; 4 pont: súlyos legyengültség/elfekvés (az állatok eutanáziára kerültek) 8 3. ábra: Elhullások (összesítés) 4. ábra: Az általános viselkedés pontszámai (átlagok; 0. nap 8. nap) SZM-HUN-LIT

5 Pontszám 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 0 pont: normális étvágy (az állat keresi/magától megközelíti a takarmányt); 1 pont: kismértékben csökkent étvágy; 2 pont: csökkent étvágy; 3 pont: nincs étvágy; Az 1. csoport pontszámai szignifikánsan különböznek a 2. és a 3. csoport pontszámaitól Pontszám 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 0 pont: normális; 1 pont: enyhe nehézlégzés; 2 pont: mérsékelt nehézlégzés; 3 pont: súlyos nehézlégzés; Az 1. csoport pontszámai szignifikánsan különböznek a 2. és a 3. csoport pontszámaitól 5. ábra: Az étvágy pontszámai (átlagok; 0. nap 8. nap) 6. ábra: A légzés minôségének pontszámai (átlagok; 0. nap 8. nap) Pontszám Az 1. csoport pontszámai szignifikánsan különböznek a 2. és a 3. csoport pontszámaitól A tüdô megszilárdulásának mértéke (%) nappal a fertôzés után * Az 1. csoport értéke szignifikánsan különbözik a 2. és a 3. csoport értékeitôl 7. ábra: Testhômérséklet (átlagok; 0. nap 8. nap) 8. ábra: A tüdô megszilárdulása (tömötté válása) (átlagok; %) A tüdô megszilárdulásának mértéke (%) nappal a fertôzés után * Az 1. csoport értéke szignifikánsan különbözik a 2. és a 3. csoport értékeitôl 9. ábra: Tüdôsúly/testsúly arány (átlagok; %) SZM-HUN-LIT

6 1. táblázat: A hörgôfolyadékból és a tüdôszövetbôl végzett baktériumtenyésztés eredményei Mátrix Kezelés Az M. haemolytica szaporodása 1. csoport: Zuprevo (6/6) Hörgôfolyadék 2. csoport: Draxxin +++ vagy ++++ (5/6) 3. csoport: sóoldat ++++ (6/6) 1. csoport: Zuprevo <LOQ (3/6); (3/6) Tüdôszövet 2. csoport: Draxxin (6/6) 3. csoport: sóoldat (6/6) SZM-HUN-LIT

A ZUPREVO ÉS A DRAXXIN BORJAK LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGE (BRD) ELLENI HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A ZUPREVO ÉS A DRAXXIN BORJAK LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGE (BRD) ELLENI HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZARVASMARHA 2012. június 4. A ZUPREVO ÉS A DRAXXIN BORJAK LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGE (BRD) ELLENI HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kerstin E. Müller 1, Franziska Schmidt 1, Nadja Rohdich 2, Eva Zschiesche

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, GYÓGYSZERFORMÁJA, HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN 6/1. oldal Tagállam

Részletesebben

SZARVASMARHA. A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC) elleni vakcinázás és gyógykezelés hazai nagy létszámú szarvasmarhaállományokban

SZARVASMARHA. A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC) elleni vakcinázás és gyógykezelés hazai nagy létszámú szarvasmarhaállományokban MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. ÁPRILIS 137. / 203-210. I Vaccination and medication against bovine respiratory disease complex (BRDC) in Hungarian large-scale cattle herds Part 2 Ózsvári László 1* Búza

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZARVASMARHÁK MYCOPLASMA BOVIS FERT ZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET BUDAPEST 2005

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Aivlosin 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: Tilvalozin

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában Sárközy Géza Gyógyszertani és Méregtani tanszék Állatorvos-tudományi fakultás Szent István Egyetem Budapest 2002

Részletesebben

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára

Convenia 80 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára . AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Convenia 0 mg/ml por és oldószer injekciós oldathoz kutya és macska számára. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ampulla liofilizált por tartalma: Hatóanyag: 5 mg

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg

Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg. Clavulanic acid 10 mg I. melléklet Megnevezések, gyógyszerforma, az állatgyógyászati készítmény hatáserőssége, állatfajok, alkalmazási mód, a kérelmező / a forgalomba hozatali engedély jogosultjának listája a tagállamokban

Részletesebben

I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos patológia (Kórszövettan; Elektronmikroszkópia)

I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos patológia (Kórszövettan; Elektronmikroszkópia) Morfológiai - alaktani orvostudományi ág. Diagnosztikai patológia (klinikopatológia). Metodikai, vizsgálati szintek (diagnosztikai algoritmus): I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxidyl 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében

Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN

MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN I. sz. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, ÁLLATFAJOK ÉS FORGALOMBA HOZATALI JOGOSULTAK LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN ÉS NORVÉGIÁBAN EMEA/CVMP/195/04-HU 11 február 2004

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Loxicom 0,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1,0 ml készítmény

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Econor 50 % gyógypremix sertések részére Econor 10 % gyógypremix sertések és nyulak részére 2. MINŐSÉGI

Részletesebben

geinek patogenezise okozta pneumoniái Bovine rhinotracheitis (BHV-1) okozta kórfejlıdés: 54. Szarvasmarha vírus v okozta pneumonia okozta pneumonia

geinek patogenezise okozta pneumoniái Bovine rhinotracheitis (BHV-1) okozta kórfejlıdés: 54. Szarvasmarha vírus v okozta pneumonia okozta pneumonia Szarvasmarha vírus v okozta pneumoniái 54. Szarvasmarha vírus v okozta légzıszervi betegségeinek geinek patogenezise bovine rhinotracheitis (BHV-1)-virus okozta pneumonia parainfluenza-3 (PI-3)-virus okozta

Részletesebben

LÉGZSÁKGYULLADÁSOS ELVÁLTOZÁSOK PONTOZÁSOS ÉRTÉKELÉSE

LÉGZSÁKGYULLADÁSOS ELVÁLTOZÁSOK PONTOZÁSOS ÉRTÉKELÉSE BAROMFI 2012. június 4. LÉGZSÁKGYULLADÁSOS ELVÁLTOZÁSOK PONTOZÁSOS ÉRTÉKELÉSE Dr. Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services A LÉGZSÁKOK A madarak légzô szervrendszere más gerincesektôl eltérôen viszonylag

Részletesebben

1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17

1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17 1. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/17 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxicam CEVA 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE ZUPREVO 40 mg/ml oldatos injekció sertések számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz:

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetője: Dr. Horn Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. Kovács Melinda MTA doktora A FUMONIZIN B 1 KINETIKÁJÁNAK

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója. a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója. a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója a nyugat-afrikai Ebola-láz járványról Guinea Egészségügyi Minisztériuma április 4-ig összesen 143, a klinikai tünetek alapján Ebola-vírus okozta megbetegedést

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE ZUPREVO 40 mg/ml injekció sertések számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz: Hatóanyag:

Részletesebben

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai

Perzisztens növényvédı szerek hatástartam és lebomlásvizsgálatai Prof. Bakonyi Gábor DSc egyetemi tanár Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattani és Állatökológiai Tanszék Gödöllı Páter Károly u. 1 2103 Hivatkozással professzor Úr 2015.

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai A 2012/3. SZÁM TARTALMA JÁRVÁNYÜGY Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai előfordulásáról / 132 SZARVASMARHA Szelényi Z., Kovács L., Bajcsy Á. Cs., Tőzsér J., Szenci

Részletesebben

II. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások

II. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások II. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások 4 Tudományos következtetések A Seasonique és kapcsolódó nevek (lásd I.

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Bactroban 20 mg/g kenőcs mupirocin

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Bactroban 20 mg/g kenőcs mupirocin Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Bactroban 20 mg/g kenőcs mupirocin Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

Tejelô tehenek méhgyulladásainak gyógykezelési szempontjai

Tejelô tehenek méhgyulladásainak gyógykezelési szempontjai szarvasmarha 2014. szeptember 30. Tejelô tehenek méhgyulladásainak gyógykezelési szempontjai Földi József kutató állatorvos, Euvet Bt., Gödöllô Az involúció bakteriális szövôdményeit, vagyis a puerperalis

Részletesebben

Mometazon furoát (monohidrát formájában)

Mometazon furoát (monohidrát formájában) 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Posatex szuszpenziós fülcsepp kutyák részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyagok: Orbifloxacin Mometazon furoát (monohidrát formájában) Posakonazol 8,5

Részletesebben

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Dr. LENGYEL Anna Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest "A modified miracidium hatching test for

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals (hidroxokobalamin-klorid) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: RPH Pharmaceuticals AB Kelt: 2015. december

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Dalacin C 150 mg kapszula BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök befogadáspolitikai kérdései Dr. Polák László, Johnson & Johnson Kft. Az egészségügyi technológiák fejlesztésének, forgalomba hozatalának és értékesítésének

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE MASIVET 50 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák számára MASIVET 150 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529 Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Törzskönyvezett megnevezés Név. ETHIRFIN 20 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 60 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 120 mg Retard kemény kapszula

Törzskönyvezett megnevezés Név. ETHIRFIN 20 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 60 mg Retard kemény kapszula. ETHIRFIN 120 mg Retard kemény kapszula I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA(K), GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Dánia Dánia

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

Ismerni életmentô, oltani ajánlott!

Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Széleskörû védelem a meningococcus betegség ellen Már 2 hónapos kortól Minden korosztálynak. A meningococcus baktérium leggyakoribb, betegséget okozó típusai ellen.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék A doktori iskola vezetője DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezető: DR. STEFLER

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19

I. SZÁMÚ MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 I. SZÁMÚ MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE NAXCEL 100 mg/ml szuszpenziós injekció sertéseknek 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz:

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

A Mencevax ACWY megfelel a WHO biológiai készítményekre és a meningococcus meningitis vakcinákra vonatkozó előírásainak.

A Mencevax ACWY megfelel a WHO biológiai készítményekre és a meningococcus meningitis vakcinákra vonatkozó előírásainak. 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE MENCEVAX ACWY135 Y egy adagos vakcina 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Összetétel dózisonként: Neisseria meningitidis poliszacharid A típusú, tisztított 50,0 μg

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 10 Tudományos következtetések A Rocephin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ospen 750 000 NE/5 ml belsoleges szuszpenzió. fenoximetilpenicillin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ospen 750 000 NE/5 ml belsoleges szuszpenzió. fenoximetilpenicillin Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ospen 400 000 NE/5 ml belsoleges szuszpenzió Ospen 750 000 NE/5

Részletesebben

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2 A mélyebb tüdőrégiókból tisztuló radon-leánytermékek dózisjáruléka a centrális légutakban 23 A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN Kudela Gábor 1, Balásházy

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Normaflore Max 6 milliárd

Normaflore Max 6 milliárd Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: 6 milliárd por többszörösen antibiotikum-rezisztens Bacillus clausii spóra Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN 1/10 Tagállam Kérelmező A termék törzskönyvezett neve

Részletesebben

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei Gyarmathy V. Anna Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében Doktori értekezés tézisei Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Témavezető: Dr. Molnár

Részletesebben

A légzõszervi betegségek (BRD) által okozott veszteségek a szarvasmarhatartásban

A légzõszervi betegségek (BRD) által okozott veszteségek a szarvasmarhatartásban SZARVASMARHA A légzõszervi betegségek (BRD) által okozott veszteségek a szarvasmarhatartásban 134. 259 264. 2012/5 L. Ózsvári J. Muntyán Á. Berkes: Financial losses caused by bovine respiratory disease

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója

Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 Különböző módon táplált tejelő tehenek metánkibocsátása, valamint ezek tárolt trágyájának metánés nitrogénemissziója Tárgyszavak: ammónia, tejelő tehenek, zsírok, trágyatárolás,

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Acticam 5 mg/ml oldatos injekció kutyáknak és macskáknak. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz:

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

Illusztrációk: KSI-MED orvostechnikai vizsgáló készülék alkalmazás közben

Illusztrációk: KSI-MED orvostechnikai vizsgáló készülék alkalmazás közben AZ EMOST REDOX 1.1 KÉSZÜLÉK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA A GYAKORLATI EGÉSZSÉGÜGYBEN TÁRGYÚ ES-TECK ÉS KSI-POTENCIALOMETRIÁS ORVOSTECHNIKAI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREKKEL FOLYTATOTT

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Duomox 125 mg tabletta Duomox 250 mg tabletta Duomox 375 mg tabletta Duomox

Részletesebben

Zsibbasztó a PRRS helyzet?

Zsibbasztó a PRRS helyzet? Mindig alacsony árakon VET Hírek Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. havi információs lapja Érvényes: 2016. március 7-től április 8-ig. 16/3 19. évfolyam március Látogasson el expressz sebességgel weboldalunkra.

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Irtucalan 75 mg filmtabletta Irtucalan 150 mg filmtabletta Irtucalan 300 mg filmtabletta

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Irtucalan 75 mg filmtabletta Irtucalan 150 mg filmtabletta Irtucalan 300 mg filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 75 mg filmtabletta 150 mg filmtabletta 300 mg filmtabletta Irbezartán Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal.

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE CYSTAGON 150 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy kemény kapszula 150 mg ciszteamin-bitartarátot tartalmaz (merkaptamin-bitartarát formájában). A segédanyagok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS

STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS STRESSZ BAROMÉTER 2015 FELMÉRÉS Adatfelvétel időpontja: 2015. december 01. - 20016. február 07. Kitöltők száma: 220 2 BEVEZETÉS Online felmérésünkben a vállalatok aktuális stressz szintjéről és az alkalmazott

Részletesebben

A 2012/12. SZÁM TARTALMA. Sárdi S., Szentpáli-Gavallér K., Bakonyi T., Szenci O., Kutasi O.: Lovak

A 2012/12. SZÁM TARTALMA. Sárdi S., Szentpáli-Gavallér K., Bakonyi T., Szenci O., Kutasi O.: Lovak A 2012/12. SZÁM TARTALMA LÓ Sárdi S., Szentpáli-Gavallér K., Bakonyi T., Szenci O., Kutasi O.: Lovak nyugat-nílusi vírus okozta agy- és gerincvelő-gyulladása. Irodalmi áttekintés / 708 SZARVASMARHA Mee,

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

III. melléklet. Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba

III. melléklet. Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba III. melléklet Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba 11 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 12 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 13 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Tranexámsav tartalmú gyógyszerek

Részletesebben

"Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése" ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 sz. projekt. Hatásvizsgálat. Tanulmány. Budapest, 2014. április 2.

Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 sz. projekt. Hatásvizsgálat. Tanulmány. Budapest, 2014. április 2. "Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése" ÁROP-1.1.2-212-212-1 sz. projekt Hatásvizsgálat Tanulmány Budapest, 214. április 2. Impresszum Jelen tanulmány az ÁROP-1.1.2-212-212-1 Önkormányzati fejlesztések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ŰRLAP (4. sz.) külföldi konferencián való részvételről

BESZÁMOLÓ ŰRLAP (4. sz.) külföldi konferencián való részvételről SZTE Állam- és Jogtudományi Kar BESZÁMOLÓ ŰRLAP (4. sz.) külföldi konferencián való részvételről Név: Tanszék és beosztás: Dr. Görög Márta Polgári Jogi es Polgári Eljárásjogi Tanszék helye és ideje: Universität

Részletesebben

GRANU FINK Prosta. kemény kapszula. Nyilvános Értékelő Jelentés. (tökmagkivonat) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás

GRANU FINK Prosta. kemény kapszula. Nyilvános Értékelő Jelentés. (tökmagkivonat) Gyógyszernév: Nemzeti eljárás Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: GRANU FINK Prosta (tökmagkivonat) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: QualipharmaCon Kft. Kelt: 2015. augusztus 10. Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben